Afmelden voor interne competitie
Wanneer je niet kunt komen naar een ronde van de interne competitie op een dinsdag, moet je je op de voorgeschreven manier af melden.
Dat betekent:
of je naam een week tevoren noteren op de absentielijst,
of je per mail afmelden op schaakclubzeist@hotmail.com,
of per sms of bellen (dit tussen 16 en 17 uur op dinsdag) naar 06-17784759.
Afmeldingen kunnen doorgegeven worden tot dinsdagmiddag 17 uur, daarna wordt de indeling voor die avond gemaakt.


Aan de leden van de Schaakclub Zeist

Beste clubgenoten,

Op 12 maart werd het schaakleven abrupt onderbroken vanwege de coronacrisis. Het bestuur heeft jullie zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Wij willen per 1 september a.s. weer opengaan onder de condities die daarvoor gelden.
Niet alles is nog even duidelijk, sommige problemen moeten nog worden opgelost, maar een tussenstand lijkt ons nuttig.
Iedereen weet dan waar we op dit moment staan.

Online activiteiten
Na 12 maart zijn er een aantal interne online toernooien georganiseerd.
Aan een wekelijks toernooi van 11 ronden via Chess Time, deden 11 leden mee. Marvin van Megen won dit met 11 uit 11.
Ook werden er twee rapid toernooien gehouden via Lichess met resp. 6 en 9 deelnemers.
Wijnand Engelkes was hier de organisator. Het programma deelt je na elke ronde automatisch in.
We willen deze schaakvariant in ons programma houden en hopen op wat meer belangstellenden.
Voor degenen die niet zo goed digitaal uit de voeten kunnen biedt Wijnand zijn hulp aan.
Mochten we in het komend seizoen weer een periode niet op het bord kunnen schaken, dan hebben we een alternatief.

Protocol Verantwoord Schaken
Om te kunnen starten in september heeft de KNSB een Protocol Verantwoord Schaken uitgegeven.
Hierin staan de voorwaarden waaronder dit mag.
Deze voorwaarden zijn voorgelegd en geaccepteerd door de bevoegde instanties, waaronder de veiligheid regio’s.
Er is ook door de KNSB een Plan van Aanpak Schaken opstarten clubavond opgesteld.
De regels die nu volgen zijn voor de spelers van 18 jaar en ouder en voor toeschouwers (als je je partij beëindigd hebt, geld je als toeschouwer).
Voor de jeugd is er ook een protocol, maar daar wordt hier niet op ingegaan.
De jeugd wordt apart geïnformeerd.

De hoofdpunten uit het protocol zijn de volgende:
 
  -	De speelzaal moet een goede ventilatie hebben zodat de lucht regelmatig ververst wordt. 
	In onze zaal kunnen de bovenlichten (bovenste ramen) met een stok open gezet worden en kunnen de deuren open.
  -	Kwetsbare schakers (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren. 
	Raadpleeg desnoods je huisarts.
  -	Elke vereniging dient ten minste één corona-verantwoordelijke aan te stellen.
  -	Tussen de borden onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel. Je mag wel op minder dan 1,5 meter tegenover je tegenstander zitten. 
	De 1,5 meter mag tijdelijk worden losgelaten als het de normale sportbeoefening in de weg staat. 
	Je mag niet over het bord heen leunen en wanneer je niet aan zet bent dien je je stoel achteruit te schuiven en afstand te bewaren t.o.v. de tegenstander.
  -	Je mag op een avond niet tegen meerdere tegenstanders spelen (geen rapid of snelschaaktoernooien).
  -	De omvang van de speelzaal bepaalt hoeveel mensen je mag toelaten. 
	In Maria Oord kunnen max. 13 partijen worden gespeeld, we kunnen dus niet meer dan 26 spelers toelaten. 
	We moeten dus een regeling treffen om dit te bepalen.
  -	Kom op de schaakavond ca. 10 minuten voor tijd en houd afstand.
  -	Het materiaal moet voor en na de wedstrijd gereinigd worden.
  -	Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd.
  -	Zorg als club waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papierenhanddoekjes).
  -	Ben je toeschouwer, dan houd je de 1,50 meter aan. Je mag dan niet in de gangpaden blijven hangen.
  -	Houd ook bij de bar gepaste afstand. Het is niet toegestaan om een consumptie voor de tegenstander te halen. 
	Je dient je kopje/glas zelf terug te brengen naar de bar.
  -	Blijf thuis bij klachten. Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) van klachten.
  -	Er worden geen handen geschut. 
	Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is niet verplicht, maar iedereen mag ze gebruiken.
  -	Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. 
	Bij niet naleven hiervan kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden.

Dat zijn maatregelen waardoor we toch op een heel andere manier zullen kunnen schaken, dan we gewend waren.
Verder is het de situatie van dit moment. Daarin kunnen veranderingen optreden, waarvan we de strekking nog niet kennen.
Welke directe consequenties heeft dit protocol op de interne en externe competitie?

Interne competitie
De regeling wat betreft indeling, resultaatverwerking en speeltempo wijzigt niet, natuurlijk wel de setting waarin het plaats heeft.
Niet iedereen kan wekelijks aanwezig zijn. We moeten dus tijdig weten wie er komt, om tijdig diegenen in te lichten, die er die week niet meer bij kunnen.
Hiervoor zal een roulatieschema gemaakt moeten worden.
Voor de coronacrisis was het mogelijk om je tot dinsdag 18 uur af te melden. Komend seizoen zal dat ten minste een dag eerder moeten.
We moeten ook nog met de verhuurder van de zaal praten om de nieuwe situatie met hen door te nemen.
Een meer op de nieuwe opzet gerichte regeling zal nog worden gemaakt.

Externe competitie
De KNSB-competitie begint pas op 31 oktober.
Ons bestuur heeft besloten dit jaar hier niet aan mee te doen.
We hebben volgend jaar te weinig spelers die in de vierde klasse willen en kunnen meedoen.
Als je als team dit jaar een keer niet meedoet, blijven je rechten gegarandeerd.
Als we willen kunnen we ons het jaar erop weer inschrijven voor de vierde klasse

Hoe de regionale SOS-competitie wordt georganiseerd dit jaar is nog niet duidelijk.
De bedoeling is hieraan weer mee te doen. We hebben plaatsen in resp. de hoofdklasse en de eerste klasse.
Er moet gekeken worden of er voor die klassen representatieve teams op de been gebracht kunnen worden.
Bij een gehouden enquête onder onze leden bleek dat een flink aantal aangaf extern “af en toe” wel eens mee te willen doen.
Dat is mooi, maar we hebben altijd minstens 8 vaste mensen per team.
Een viertal zit er dit jaar niet in, ook hiervoor is de aanmelding te mager.

Wanneer er een team thuis speelt, zijn er in de zaal al 8 borden bezet van de max. 13.

Tot slot
Het leek ons goed om weer eens een stand van zaken te geven.
Het bestuur heeft hierover een aantal weken terug digitaal vergaderd.
Wanneer we de jaarvergadering zullen houden is op dit moment moeilijk te zeggen.
Volgens een noodwet hebben we overigens 4 maanden uitstel hiervoor.
Voor de jaarvergadering geldt ook de 1,5 meter of het kan digitaal.
We zullen tijdig meedelen wat we op de eerste clubavond gaan doen.

Niemand kan voorspellen hoe het komend jaar zal verlopen met de coronadreiging op de achtergrond.
We maken op dit moment plannen met de kennis van nu.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we die weer met jullie communiceren.

Namens het bestuur,
Herman Hamers


Einde schaakseizoen 2019/20
Stand van zaken
Op 3 april schreven wij in een update dat de schaakclub in ieder geval tot 12 mei a.s. gesloten zou blijven.
Afgaande op de huidige stand van zaken wat betreft de maatregelen in het kader van de coronacrisis, heeft het bestuur besloten het schaakseizoen per heden te beëindigen.
De laatste schaakavond was op 10 maart jl. Inmiddels zijn de beperkingen waaraan wij onderhevig zijn verlengd tot 1 juni a.s. en de verwachting is dat we ook daarna nog met restricties rekening moeten houden.

Interne competitie en beker
Zowel de interne competitie als de bekercompetitie, die al sinds 10 maart jl. stilliggen, worden officieel beëindigd.
Er zal dit seizoen geen clubkampioen zijn, noch een bekerwinnaar.
Het besluit over de bekercompetitie is genomen in overleg met DBC, aangezien dit een gemeenschappelijk toernooi betreft.

Jeugdschaken
Voor het jeugdschaken geldt hetzelfde als voor het schaken van de senioren. Ook voor de jeugd is het seizoen beëindigd.
Alhoewel er in de regels sprake is van een versoepeling voor met name kinderen t/m 12 jaar is dat niet van toepassing op schaken.
De reden is dat wij binnen sporten.
Schaken op jeugdclubs is op de reguliere locatie nog steeds niet toegestaan.

Seizoen 2020/21
Over het seizoen 2020/21 is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen.
We zullen ons moeten voorbereiden op de “anderhalve meter” schaakclub.
Hiervoor zal de KNSB richtlijnen opstellen. Het zal echter iedereen duidelijk zijn op welke problemen je hierbij stuit.

Voor het houden van een digitale jaarvergadering heeft het parlement spoedwetgeving aangenomen.
Er bestaat ook de mogelijkheid om de jaarvergadering 4 maanden uit te stellen.
De statuten van de vereniging kunnen met de spoedwet worden overruled.

Tot slot
Het bestuur, dat in deze situatie ook niet fysiek bijeen kan komen, volgt alle berichten op de voet en zal de leden van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte houden.
De veiligheid en de gezondheid van iedereen zal bij elke beslissing centraal staan.
Intussen zijn 11 leden betrokken bij een interne online schaakcompetitie.
Een goede manier om met deze wijze van schaken, de enige mogelijkheid nu om te spelen, ervaring op te doen.

Herman Hamers


Afmelden interne competitie
Wanneer je niet kunt komen naar een ronde van de interne competitie op een dinsdag, moet je je op de voorgeschreven manier af melden.
Dat betekent:
of je naam een week tevoren noteren op de absentielijst,
of je per mail afmelden op schaakclubzeist@hotmail.com,
of per sms of bellen (dit tussen 17 en 18 uur op dinsdag) naar 06-17784759 (NB–dit is een nieuw nummer!).
Afmeldingen kunnen doorgegeven worden tot dinsdagavond 18 uur, daarna wordt de indeling voor die avond gemaakt.Snelschaken
Vrijdagavond 21 februari was het traditionele snelschaakkampioenschap van Zeist/DBC.
De formule om het met deze twee clubs samen te doen bevalt goed, al is het alleen maar omdat daardoor een flink aantal deelnemers op de been wordt gebracht.
Deze keer waren dat er 26, 12 seniorleden van DBC, 9 van Zeist plus nog vijf jeugdleden van DBC.
De opkomst van DBC-leden had beter gekund, van Zeist was het heel fijn dat er 9 spelers waren.
Om met de jeugdleden te beginnen: Jelle Smid handhaafde zich keurig in dit gezelschap en behaalde met 3½ uit 8 bijna een 50 % score.
Jorik Tax deed daar met 3 uit 8 niet veel voor onder.

Er werden dus 8 ronden gespeeld, met een speeltempo van 5 minuten pppp plus drie seconden per zet.
Dat laatste verliep in de 1e ronde wat moeizaam maar ging daarna probleemloos.
De drie seconden per zet maakte dat door de vlag gaan iets minder vaak voor kwam, zo is mijn indruk.
Het kenmerk van snelschaaktoernooi is dat er weliswaar even veel overwinningen als nederlagen zijn maar dat de nederlagen meestal volstrekt onterecht zijn.
Ook vanavond was dat het geval. Wonderlijk dat toch steeds dezelfde spelers bovenaan eindigen!

De strijd leek in de eerste ronden vooral te zullen gaan tussen Arend van Oosten en Jorn Brouwer, ook omdat Thijs Dam de eerste ronde nog niet mee deed en in de 2e ronde niet verder kwam dan remise.
Na 6 ronden had Thijs zich echter ook in de top gemeld en toen hij in de 7e ronde won van Arend was hij samen met de al genoemde twee koploper met 5½ uit 7.
In de laatste ronde won Thijs van Jorn en werd zodoende alsnog kampioen. Gefeliciteerd!
Arend eindigde als tweede, Jorn als derde. Jammer dat de beker nog zoek was maar daar wordt aan gewerkt.
Gerard Hamers en Dirk-Jan van Speybroeck eindigden met 5½ uit 8 als vierde en vijfde.
Wijnand Engelkes en Bart van Tooren behaalden 5 uit 8.
Het was een gezellig en prima toernooi. Met dank aan Nolan voor het indelen!
(BVT)

 
Einduitslag Snelschaken:

1. 6½  T. Dam
2. 6½  A. van Oosten 
3. 5½  J. Brouwer
4. 5½  G. Hamers en D.J. van Speybroeck
6. 5  W. Engelkes en B. van Tooren 
8. 4½  F. Dujardin, J. Kaemink en R. Smit
11. 4½  S. Harnanadan, N Wijenberg, S.H. Vlietstra, H. Hamers en M. Bos
16. 3½  J. Smid, E. Onwezen en B. Veldhorst
19. 3½  H. Koksma, O. van Kesteren, J. Tax, P. van Beelen, B. Berghout
24. 2½  J. Faber
25. 1  A. Dam
26. 0  H. Vroom 

Zeist 1 niet succesvol in laatste wedstrijden
Over Zeist 1 (SGS Beker, SOS Hoofdklasse A en KNSB 4C) valt de afgelopen maand helaas weinig positiefs te melden, al valt wel te vermelden dat we in de competities de sterkere teams tegenkwamen en in de beker Hoogland een duidelijk hogere rating had.
Allereerst de bekerwedstrijd, deze tweede ronde wedstrijd begon wat later omdat we in Hoogland in eerste instantie voor een dichte deur in de regen stonden (toch een excuusje).
We verloren na goed weerstand te hebben geboden iets geflatteerd met 3-1, waarbij een Arend een prima overwinning kon noteren, na kwaliteitswinst speelde hij het eindspel prima uit.
Zowel IJntze, als Gerard en Sergio verloren zeker niet kansloos en hebben lange tijd uitzicht op meer gehad, meer gingen in de slotfase onderuit.

In de KNSB wedstrijd tegen Moira Domtoren gingen we met liefst 7-1 ten onder, waarbij slechts Gerard en Peggy remises konden noteren, de rest ging ten onder, al had er voor Jorn en Wijnand wel meer ingezeten.
We zijn van plan de volgende ronde beter voor de dag te komen.

Ook de SOS wedstrijd tegen koploper Paul Keres werd ruim verloren, 6½-1½, Peggy wist te winnen en IJntze kon een goede remise noteren, de rest ging na de nodige strijd uiteindelijk verloren.
Hier zullen we alles op alles moeten zetten om het degradatiespook de baas te blijven.
(GH)

 
  SGS beker:
  Hoogland      - Zeist   	   3-1

1. C. Kooijman (2052) - A. v. Oosten (2074) 0–1
2. S Paternotte (2037) - IJ. Hoekstra (1945) 1-0
3. M. Dieleman (2113) - G. Hamers  (1891) 1–0
4. L. van Mil  (2169) - S. Harnandan (1825) 1–0

  KNSB 4C:
  Moira Domtoren 1    - Zeist 1        7-1

1. N. Hendrikx   (2159) - A.v. Amerongen (2020) 1-0
2. E. Janse    (1943) - P.v. Amerongen (1913) ½-½
3. T. Rose     (1996) - G. Hamers   (1891) ½-½
4. T. Hacquebord  (2026) - S. Harnandan  (1825) 1-0
5. A. ten Hertog  (1995) - J. Brouwer   (1816) 1-0
6. K. Verweij   (1933) - W. Veltman   (1851) 1-0
7. J. v. Renswoude (1901) - J. Kaemingk  (1777) 1-0
8. J. de Kraker  (1925) - W. Engelkes  (1730) 1-0

  SOS Hoofdklasse A:
  Paul Keres 1       - Zeist 1        6½-1½

1. J. Sminia     (2160) - A.v. Oosten   (2074) 1-0
2. E. Rademakers   (2276) - A.v. Amerongen (2020) 1-0
3. J. Janse      (2188) - IJ. Hoekstra  (1945) ½-½
4. A. Schoeneshoefer (1942) - W. Veltman   (1851) 1-0
5. L. v. Houwelingen (1974) - G. Hamers    (1891) 1-0
6. P.v.d Kooij    (1969) - P.v. Amerongen (1913) 0-1
7. C. Wakkee     (1938) - J. Brouwer   (1816) 1-0
8. L. Snuverink    (1895) - J. Kaemingk   (1777) 1-0

Zeist 2 doet zichzelf tekort
Op vrijdag 14 februari speelde Zeist 2 in Soest tegen SSC 1922 1.
Zoals meestal op vrijdag hadden we een aantal ontbrekende spelers. Marvin was met vakantie en Johann en Wijnand hadden andere verplichtingen.
Gelukkig hebben we een 9-tal spelers voor het tweede. We hebben een beroep gedaan op Albert-Jaap en Wendela en dat bleek een goede keus.

Albert-Jaap hield de stelling rustig in evenwicht en bereikte al snel remise.
Wendela deed het uitstekend, ze won een stuk en daarmee de partij (½-1½ in ons voordeel).
Roel had een remiseaanbod afgeslagen, maar een tijdje later maakte hij een fout die hem fataal werd. Stukverlies en het was 1½-1½ .
Paul bracht ons weer aan de leiding. Zijn tegenstander verloor een stuk en Paul kon een punt bijschrijven (1½-2½) .

Herman wist zich lang goed te handhaven, maar gaf in een moment van schaakblindheid een toren weg (2½-2½).
Anton kwam een stuk achter, maar wist een vrijpion te krijgen die dreigde te promoveren.
Hij wees een remiseaanbod af, maar door zetherhaling werd het uit eindelijk remise (3–3).
Hans had een onveilige koningsstelling, maar hij wist zich goed te verdedigen.
Remise lag voor de hand, maar de tegenstander wist toch nog een aanval te creëren die doorsloeg (4–3).
Willem-Jan belandde in een toreneindspel, waarin hij zich goed weerde. Op het eind ontstond er een eindspel waarin hij een pion minder had, maar dat niet te winnen was voor zijn tegenstander.
Remise was hier de terechte uitslag.

De eindstand kwam daarmee op 4½-3½ voor Soest.
Op zich een uitstekende prestatie van ons tweede, kijkend naar de ratingverschillen aan elk bord.
De laatste vier borden hebben het heel goed gedaan. Bij de bovenste vier borden waren de tegenstanders in de slotfade vaak net iets gehaaider.
Teleurstellend dat we net geen punt konden behalen, maar op zich een goede prestatie tegen een op papier sterker team.
Op 17 maart spelen we thuis tegen De Cirkel, dat tot op heden nog geen punten wist te behalen in onze klasse. Laten we ze echter niet onderschatten.
(HH)

 
  SSC 1922 1		 	Zeist 2		 	  4½-3½ 

1. Roderick Loeber  2173	Willem-Jan Veltman  1851  ½-½ 
2. Erik Jan Smedema  1957	Hans Kuiken	   1801  1-0
3. Yehuda Zvi Pelter 1898   	Roel Zuidema	   1870  1-0
4. Corjan Nota	   1885	Herman Hamers	   1698  1–0
5. Stefan Blom	   1808	Anton de Vreede	   1650  ½-½ 
6. Jeroen Smits    1792	Paul Govaerts	   1686  0-1
7. Marijke Kok	   1770	Albert-Jaap Houtgast 1591  ½-½ 
8. Stefan Florijn   1702	Wendela Oskam	   1529  0-1Zeist 1 verliest van Woerden 1
Ik heb lang gedacht over een typering van de wedstrijd in de vijfde ronde van de Hoofdklasse A SOS tegen Woerden, toen ik als kop bij een verslag van één van de SGS verenigingen “GEPRUTS“ zag staan, helemaal van toepassing op de meeste van onze partijen.
De meerderheid van onze spelers had een complete off-day en zij bakten er weinig tot niets van.
Even kort langs de borden: Rens aan bord 1 ging kennelijk in de opening al in de fout, want zijn Koning werd al snel uitgerookt.
IJntze speelde met wit, maar toen ik kort na de opening keek , leek het of hij zwart had want hij werd compleet overlopen, en liep spoedig mat.
Arend was de uitzondering deze avond, hij speelde een prima partij en gaf de sterke Sten Goes geen enkele kans, mooi punt!
Roel had lange tijd goede kansen op winst, bereikte een eindspel met een Toren ( Roel) tegen Paard en pion dat onverliesbaar leek, maar in de laatste minuten toch nog geheel onnodig verloren ging.
Gerard bakte er ook weinig van , een geheel verkeerd “plan” direct na de vrij onschuldige opening kostte hem de kop.
Jorn leek achter elkaar te gaan winnen, geweldige aanval terwijl zijn tegenstander een werkloze “Heuvelingloper” had op b7 die tegen de eigen pionnen aankeek.
Hij offerde wat optimistisch een Paard, kreeg er vier pionnen voor maar gaf vanwege tijdnood remise.
Sergio stond lange tijd wat minder, maar wist handig te ontsnappen met eeuwig schaak.
Willem Jan liet “zomaar” twee vijandelijke Torens op tweede rij toe met mat als gevolg.
Tja, 2-6 derhalve, dat zal beter moeten willen we in de Hoofdklasse blijven!
(GH)

 
  Zeist 1		 Woerden 1		 2-6

1. R. de Vent ( 2018) - S. Ercan    (2027) 0-1
2. IJ. Hokestra ( 1931) – E. Oosterlaken (1984) 0-1
3. A.v. Oosten ( 2077) - S. Goes     (2192) 1-0
4. R. Zuidema ( 1856)  - J. Wiering   (2032) 0-1
5. G. Hamers  ( 1884) - M. L’ Ami    (1827) 0-1
6. J. Brouwer ( 1837)  - M. v. Oort   (1847) ½-½
7. S. Harnandan ( 1870) – B. Verberne   (1866) ½-½
8. W. Veltman ( 1818)  - K. Ouwens    (1855) 0-1


Zeist 2 speelt gelijk
Zeist 2 speelde op 7 januari thuis tegen En Passant 1, een op papier gelijkwaardige tegenstander.
En Passant had echter wel alle voorgaande wedstrijden dit seizoen gewonnen.

Marvin speelde snel remise. Er was een geheel gelijke stand ontstaan (½-½).
Dat was ook het geval bij Herman. Hij noch zijn tegenstander wilden het evenwicht verbreken (1-1).
Al snel greep het remisevirus om zich heen. Wijnand – een geheel dichtgeschoven stelling, Paul – gecompliceerde stand - en Anton – pion tegen een kwaliteit -, speelde remise.
Met, op dat moment, vijf remises leek het uitslagenbord op een scorebord van een elitetoernooi. Het stond 2½-2½ . De overige drie partijen moesten de beslissing brengen.

Willem-Jan kreeg een toreneindspel met een pion meer. Toen de tegenstander moest afwikkelen, ontstond er een pionneneindspel, waarbij Willem-Jan de verste vrijpion had.
Hij speelde dat foutloos uit (3½-2½ voor Zeist).
Roel stond de hele partij nogal gedrongen en kon zich moeilijk onder de druk uitspelen.
Zijn tegenstander kon zijn dominantie uiteindelijk omzetten in beslissend voordeel (3½-3½).
Johann belandde in een tijdnoodduel. Op het eind had hij een toreneindspel met een pion meer, maar de tijd ontbrak om rustig een winstweg te vinden.
Er werd ook hier tot remise besloten, waardoor de wedstrijd eindigde in 4–4.
Een gezien het wedstrijdverloop terechte uitslag.

Op vrijdag 14 februari is de volgende wedstrijd, uit in Soest tegen SSC 1922.
(HH)

 
  Zeist 2			En Passant 1			4-4

1. Roel Zuidema		1856	Jasper Reichardt	1930	0-1
2. Willem-Jan Veltman	1818	Arie van Diermen	1913	1-0
3. Johann Kaemingk	1777	Dion de Graaf		1725	½-½ 
4. Marvin van Megen	1721	Rolf van Dorst		1773	½-½ 
5. Wijnand Engelkes	1736	Frank Woudenberg	1655	½-½ 
6. Herman Hamers	1718	Lammert Kok		1652	½-½ 
7. Paul Govaerts	1696	Gijs Huygen		1649 	½-½ 
8. Anton de Vreede	1628	Jacob de Graaf		1588	½-½ 

Kerstvakantie schaakclub
Op de dinsdagen 24 en 31 december is er geen schaken.
Op dinsdag 7 januari beginnen we weer.

Het bestuur wenst iedereen mooie Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe!

Afscheid Erik Olof
Erik Olof heeft aangegeven dat hij zijn lidmaatschap van de club helaas moet beëindigen vanwege gezondheidsklachten.

Hij laat ons te volgende weten:
“Hierbij bedank ik ieder voor de getoonde steun. De situatie sinds afgelopen maart is stabiel en ik wens een ieder een voorspoedig en gezond 2020 toe.
Wie nog mijn verhaal over mijn leven na vijf herseninfarcten wil lezen, maak een afspraak om het verhaal op te halen.
Beste wensen, Erik Olof.”

Contact kan via schaakclubzeist@hotmail.com.

Zeist 1 verliest nipt van Oud Zuylen Utrecht 1
In de vierde ronde van de Hoofdklasse A was Oud Zuylen Utrecht 1 te gast in Zeist.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden , OZ met vier punten en wij met drie na drie rondes.
Voor het eerst dit seizoen speelden wij in de basisopstelling!

De wedstrijd begon wat slap met twee snelle remises aan bord 1 en 2 van Arend en Rens. (1-1).
Peggy kon het helaas niet redden, kwaliteitsverlies werd haar fataal in combinatie met een zwakke koningsstelling (1-2).
Arjen bracht de stand weer in evenwicht door oud lid Henk Dissel na pionwinst geen kans meer te geven (2-2).
IJntze had een licht overwicht op de Damevleugel, maar meer dan remise zat er helaas niet in (2½-2½).
Jorn leek te gaan winnen in een wilde partij met ongelijk materiaal, maar in tijdnood vond hij het te riskant om door te spelen en nam genoegen met remise (3-3).
Sergio nam wat te veel risico, zijn flankaanval kwam niet van de grond en de counter in het centrum werd hem fataal (3-4).

Gerard had lange tijd een wat mindere stelling en kwam ook in behoorlijke tijdnood.
Hij verloor een pion, maar hierdoor kreeg hij plotseling kansen op de koningsvleugel.
Door de zetten om te draaien miste hij een mat in enkele zetten, maar bereikte wel een gunstig Paardeindspel met zelfs een pion meer, dat achteraf gewonnen bleek.
De hevige tijdnood verhinderde dat hij even rustig de winst kon berekenen en uiteindelijk resteerde kale koningen, remise derhalve en een wat sneue 3½-4½ nederlaag.
In 2020 vervolgen we de competitie op 14 januari, thuis tegen Woerden.
(GH)

 
  Zeist 1		   Oud Zuylen Utrecht 1  3½-4½  
     
1. A. v. Oosten  (2077) - E. v. Eeden  (2083)  ½-½
2. R. de Vent   (2018) - S. Blok    (2069)  ½-½
3. P.v. Amerongen (1976) - J.v.d Boogaart (2003)  0-1
4. A.v. Amerongen (2008) - H. Dissel   (1928)  1-0
5. IJ. Hoekstra  (1931) - E. de Graaf  (1910)  ½-½
6. G. Hamers    (1884) - B. Weggenaar  (1895)  ½-½
7. J. Brouwer   (1837) - D. Kuijper   (1791)  ½-½ 
8. S. Harnandan  (1870) - H. Wagenaar  (1835)  0-1

Zeist 1 speelt gelijk tegen Wageningen 3
Op 3 december speelde Zeist 2 tegen Bennekom 1.
In de vierde ronde van de KNSB competitie troffen wij het nog puntloze Wageningen 3.
We konden compleet aantreden, dat leek hoopvol.
Jorn haalde geen voordeel uit de opening en kwam vrij snel remise overeen in een stelling die weinig perspectief beloofde. ( ½-½).
Gerard kwam ook niet verder dan remise al gebeurde er in die partij wel wat meer, maar niet voldoende voor winst (1-1).
We kwamen op achterstand omdat Wijnand in een veelbelovende aanval zijn verdediging verwaarloosde waardoor hij materiaal en de partij verloor. (1-2).
Johann kwam met zwart gelijk uit een scherpe opening en belandde in een potremise toreneindspel, dat ook vrij snel remise liep (1½-2½).
Willem Jan won in het middenspel twee pionnen en het dame-eindspel met twee verbonden vrijpionnen was vrij gemakkelijk gewonnen waarmee de stand op 2½-2½ kwam.
Sergio verloor kort na de opening een stuk tegen twee pionnen, vocht goed terug met een sterk pionnencentrum maar uiteindelijk bleek het stuk helaas toch sterker dan de pionnen en moest Sergio de vlag strijken (2½-3½).
Peggy weerstond een gevaarlijke koningsaanval, toen de storm was opgetrokken had Peggy een Toren meer en dat was ruim voldoende voor de winst! (3½-3½).
Arjen speelde nog tot zeven uur door in een wat beter Paardeindspel, maar de Wageninger gaf geen krimp en bereikte de remisehaven na een zetherhaling (4-4).
Door dit gelijkspel zijn we op 3 punten uit 4 wedstrijden gekomen in de winterstop, maar het gevoel dat er meer had ingezeten in deze wedstrijd overheerste toch na afloop.
(GH)

 
  Zeist 1		    Wageningen 3	   4-4  
     
1. A. van Amerongen (2008)  - P. Kruit   (1838)  ½-½
2. P.v. Amerongen  (1976)  - F. Taylor   (1902)  1-0
3. S. Harnandan   (1870)  - F. Bonnier  (1851)  0–1
4. G. Hamers    (1884)  - J. Neuteboom (1842)  ½-½
5. W. Veltman    (1818)  - J. Wiersma  (1834)  1–0
6. J. Brouwer    (1837)  - H. Verhoef  (1795)  ½-½
7. J. Kaemingk   (1777)  - J. Mulder   (1725)  ½-½
8. W. Engelkes   (1736)  - P. de Paus  (1691)  0-1 

Zeist 2 verslaat Bennekom
Op 3 december speelde Zeist 2 tegen Bennekom 1.
Het was voor het eerst dat we tegen een club speelde die niet tot de SGS behoorde, maar tot de OSBO.
Bennekom stond bovenaan in de poule en was op papier sterker dan wij.
Wijnand ontbrak, Paul deed voor het eerst dit seizoen mee.

We begonnen slecht. Marvin kwam niet goed uit de opening en kwam minder te staan. Hij moest al vrij snel de vlag strijken (1– ).
Paul verbruikte heel veel tijd. Hij had op het laatst nog 2 minuten, terwijl zijn tegenstander nog een uur had. Helaas stond hij ook een kwaliteit achter. De stand was niet te houden (2–0).
Herman kwam in een dubbeltoreneindspel terecht, waar beide spelers niet veel mee konden. Het eindigde in remise (2½-½).
Johann offerde in de opening een stuk tegen twee pionnen. Hij kreeg een gevaarlijke aanval, maar die sloeg niet door, wel wist hij nog een kwaliteit te winnen.
Uiteindelijk eindigde deze partij ook in remise (3–1).

Anton was in een dame-eindspel beland, dat er remiseachtig uitzag. Zijn tegenstander vergat echter de klok en overschreed de bedenktijd (3-2).
Hans had een gelijkstaande stand en ook hier werd tot remise besloten (3½-2½).
Roel won fraai. Hij kreeg twee lopers voor vier pionnen en een heel mooie aanval. Zijn tegenstander probeerde nog op eeuwig schaak te spelen, maar Roels koning kon zich in veiligheid stellen (3½-3½).
De partij van Willem-Jan was beslissend. Het werd een tijdnoodduel.
Willem-Jan had het loperpaar, zijn tegenstander paard en loper. Het loperpaar bleek toch sterker.
Na een remiseaanbod te hebben afgeslagen won Willem-Jan uiteindelijk, waardoor Zeist won: 3½-4½.

De eerste zege in de 1e klasse voor Zeist 2. We hadden enig geluk, maar daar staat pech tegenover in een eerdere wedstrijd.
We hebben nu 3 matchpunten.
Op 7 januari komt En Passant 1 op bezoek.
(HH)

 
  Bennekomse SV		Zeist 2			3½-4½

1. John Riksen		2024	Roel Zuidema	  1865	 0–1 
2. Teunis Bunt		1918	Willem-Jan Veltman 1818	 0–1
3. Noël Bovens		1836	Hans Kuiken	  1766	 ½-½ 
4. Harry Verhoef	1795	Marvin van Megen  1721	 1–0
5. Chris van Oosterwijk	1771	Johann Kaemingk	  1777	 ½-½ 
6. Gary Dinsbach	1754	Paul Govaerts	  1696	 1-0
7. Teuinis Alting	1661	Herman Hamers	  1718	 ½-½ 
8. Jan Wouters		1744	Anton de Vreede	  1628	 0-1

Zeist speelt gelijk tegen Amersfoort 1
In de derde ronde van de Hoofdklasse SOS competitie troffen we koploper Amersfoort 1.
Rens en Peggy waren verhinderd , gelukkig waren Willem Jan en Hans bereid om in te vallen.
De wedstrijd had een spannende wedstrijdverloop. Minder spannend was het echter bij Sergio, hij won door scherp spel twee(!) stukken en hoewel zijn tegenstander nog lang doorspeelde kwam de winst niet meer in gevaar (0-1).
Arjen kon het niet redden tegen de sterke Tim Grutter wiens aanval net iets eerder kwam dan de tegenaanval van Arjen en mat onvermijdelijk bleek (1-1).
Gerard won na het nodige manoeuvreren een pion, maar zijn tegenstander wist af te wikkelen naar een remise staand toreneindspel (1½-1½).
Willem Jan verloor door een onnauwkeurigheid onnodig een pion en kon het resterende eindspel niet meer houden (2½-1½).
IJntze kreeg na een gesloten opening mooi stukkenspel en een koningsaanval die hij fraai bekroonde! (2½-2½).
Arend stond eigenlijk de gehele partij ongeveer gelijk en de zetherhaling was dan ook een logisch slot (3-3).
Hans en zijn tegenstander ruilden ongeveer alle stukken en pionnen af waardoor remise onvermijdelijk was (3½-3½).
Jorn leek winstkansen te hebben met een kwaliteit meer, maar in hevige tijdnood ging hij wat onzeker spelen en vluchtte terecht in remise voordat er ongelukken gebeurde.
De eindstand kwam daarmee op 4-4,waardoor we met 3 uit 3 in de middenmoot staan.
(GH)

 
  Amersfoort 1 	  - Zeist 1  		    4-4

1. J. Woestenburg (2050) - A. v. Oosten   (2077)  ½-½
2. T. Grutter   (2174) - A. v. Amerongen (2008)  1-0
3. J. Piet     (2023) - IJ. Hoekstra   (1931)  0-1
4. A. du Chatinier (1892) - G. Hamers    (1884)  ½-½
5. J. Schuil    (1904) - W. Veltman    (1818)  1-0
6. E. Schuit    (1765) - J. Brouwer    (1837)  ½-½
7. G. Beltman   (1867) - S. Harnandan   (1870)  0-1
8. W. de Witte   (1855) - J. Kuiken    (1772)  ½-½  

Zeist ronde verder in SGS Beker toernooi
In de eerste ronde van de SGS beker troffen wij DBC, waarmee wij al gezamenlijk diverse activiteiten uitvoeren.
Beide teams traden niet op volle sterkte aan, maar dat trof DBC wat zwaarder.
IJntze opende de score , hij kreeg het nodige materiaal toegeworpen van Ron Smit waarmee de winst vrij snel binnen was (1-0)
Gerard stond wat beter, maar de remisemarge werd niet overschreden zoals dat zo mooi heet (1½-½)
Arend speelde tegen oud-lid Janton van Apeldoorn een goede partij die hij door een tactische wending met mat had kunnen bekronen.
De voortzetting die Arend koos met weinig tijd leverde niet meer dan eeuwig schaak op. (2-1).
Rens won in het middenspel de Dame tegen slecht één stuk. Hoewel Manuel Smit het nog lang doorspeelde was dit natuurlijk ruim voldoende voor de winst, de eindstand kwam daarmee op 3-1 voor ons.
Wie wij in de tweede ronde treffen is mij op dit moment nog niet duidelijk.
(GH)

 
  Zeist 	    – DBC  		    3-1

1. A. v. Oosten (2077) - J.v.Apeldoorn (2072) ½-½
2. R. de Vent  (2018) - M. Smit    (1914) 1–0
3. IJ. Hoekstra (1931) - R. Smit    (1740) 1–0
4. G. Hamers  (1884) - B. Veldhorst (-)   ½-½     

Zeist 1 boekt mooie overwinning in Almere
In de derde ronde van de KNSB competitie stond de uitwedstrijd tegen Almere 2 op de rol.
We waren nog puntloos, het werd dus tijd om eens te winnen!
Voor het eerst dit seizoen konden wij in de basisopstelling starten.
Er werd gespeeld in het denksportcentrum in Almere, prima parkeergelegenheid en ruime zaal , waar vier teams van Almere aantraden.

Wijnand speelde met zwart naar eigen zeggen een variant die tot remise zou moeten leiden, maar ergens ging er iets mis want er ontstond een Toreneindspel waarin de verbonden vrijpionnen van de Almere speler de doorslag gaven (1-0).
Gerard kreeg een opponent die een variant koos die vaak op remise kan uitdraaien, dat bleek hier ook het geval (1½-½).
Willem Jan kreeg een prachtige stelling met veel druk, die hij kon bekronen met een mataanval (1½-1½).
Johann kwam als een vorst uit de opening, zijn tegenstander kreeg de koning niet uit het centrum weg en de partij eindigde al snel met een ondekbaar mat (1½-2½).
Sergio leek moeilijk te staan, maar toen zijn tegenstander in tijdnood een vergiftigde pion sloeg die hem de Dame kostte was ook dat punt binnen (1½-3½).
Jorn kreeg met zwart een geweldige koningsaanval via de open g-lijn, die tot ondekbaar mat leidde. De stand kwam hiermee op 1½-4½, de overwinning was binnen!
Arjen deelde mee in de feestvreugde door zijn jeugdige tegenstander op de pijnbank te leggen in een prettig eindspel, toen een pion promoveerde kon ook hier het punt worden bijgeschreven (1½-5½).
Peggy stond de hele partij wat minder, het ontstane eindspel bleek ondanks taai verzet niet te houden waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam en de eerste punten binnen zijn.
Op 14 december ontvangen wij thuis het nog puntloze Wageningen 3.
(GH)

 
  Almere 2 	     – Zeist 1  		 2½-5½

1. R. Labruyere (1888) – A. v. Amerongen (2008) 0–1
2. M. Heylman  (1852) - P.v. Amerongen (1976) 1–0
3. L. Damen   (1857) - G. Hamers    (1884) ½-½
4. R.v.d Kamp  (1892) - S. Harnandan  (1870) 0–1
5. B. Krol    (1869) - W. Veltman   (1818) 0–1
6. J. Huyzer   (1776) - J. Brouwer   (1837) 0–1
7. P. Beers   (1812) - J. Kaemingk   (1777) 0–1
8. A. Kortendijk (1841) - W. Engelkes   (1736) 1-0

Zeist 1 onderuit tegen Amersfoort 2
Na de nederlaag van 5-3 tegen Woerden troffen we in de tweede ronde Amersfoort 2 dat was gestart met een gelijkspel.
We misten helaas onze kopborden Arjen en Peggy, Roel en Marvin bleken prima vervangers!
De wedstrijd begon met een zeer snelle winst van Marvin die zijn ontwikkelingsvoorsprong met zwart vlot in materiaalwinst en dreigend mat wist om te zetten, waarna zijn opponent terecht opgaf (1-0).
Gerard had een licht overwicht in het middenspel, maar de remisemarge werd niet overschreden (1½-½).
Sergio leek op een snelle winst af te stevenen met een stukwinst tegen twee pionnen, maar op een gegeven moment koos hij niet de sterkste voortzetting uit de vele aantrekkelijke mogelijkheden, verloor nog een pion en uiteindelijk zelfs de partij, een wat ongelukkige nederlaag (1½-1½).
Hans leek wat minder te staan, maar zijn tegenstander had weinig tijd over en nam genoegen met remise (2- 2).
Willem Jan verloor een kwaliteit tegen twee pionnen, daar was op zich niets mis mee, maar zijn onveilige koningsstelling deed hem uiteindelijk de das om (2-3)
Erik maakte zijn rentree in de externe competitie na twee jaar afwezigheid, maar veel plezier beleefde hij hieraan niet, hij werd opgezadeld met een zeer passieve stelling die uiteindelijk na materiaalverlies onhoudbaar bleek (2-4).
Roel bracht de spanning nog even terug, door aan het eerste bord fraai te winnen. Hij sloeg een vijandelijke aanval af, nam de aanval over en won na stukwinst (3-4).
Jorn moest ijzer met handen breken, winst zat er totaal niet in, integendeel, een zwakke pion ging verloren bij slechte stelling en hij moest helaas de vlag strijken, waardoor wij met 3-5 ten onder gingen.
We zijn nog puntloos, dat moet beter tegen Almere 2!
(GH)

 
  Zeist 1        Amersfoort 2 	  3-5

1. R. Zuidema  (1856) - A. Tissink    (1939)  1-0
2. G. Hamers  (1884) - T. Officier   (1936)  ½-½
3. E. Olof   (1971) - H. van Jaarsveld (1847)  0-1
4. J. Brouwer  (1837) - S. Sharizadeh  (1970)  0-1
5. W. Veltman  (1818) - J. Schuil    (1904)  0-1
6. J. Kuiken  (1772) - H. van Doorn   (1936)  ½-½
7. M. van Megen (1721) - G. Fröberg    (1821)  1-0
8. S. Harnandan (1870) - E.v.d Gevel   (1855)  0-1

Zeist 2 herstelt zich
Zeist 2 speelde op 12 november thuis tegen Laren 1, een op papier ongeveer gelijkwaardige tegenstander.
Na onze nederlaag tegen HSG moesten we nu toch de eerste punten of het eerste punt in klasse 1A gaan binnenhalen.

Marvin kreeg een lastige stelling, maar zijn tegenstander kwam al snel in tijdnood. Hierdoor ging het mis voor de Larenspeler en konden wij het eerste punt aantekenen (1-0).
Er werd echter snel tegen gescoord. Roel kon zijn stelling niet houden en moest opgeven (1–1).
Herman speelde een scherpe variant, zijn tegenstander bleek echter goed op de hoogte, die had dezelfde variant een week ervoor uitvoerig bekeken.
Gevolg was dat 16 zetten lang de partij Wade – Wotkowsky (Heidelberg 1949) werd gevolgd.
Toen 15 zetten later er nog steeds geen verbetering in deze variant was gevonden werd er tot remise besloten (1½-1½).
Johann stond wat minder, maar door actief spel in de eindfase wist hij de partij remise te houden (2–2).

Wijnand kreeg een overweldigende koningsaanval. De vijandelijke koning werd het hele bord over gejaagd en dit liep niet goed af voor de tegenstander (3–2).
Hans stond lange tijd al minder, maar streed nog moedig door.
Op den duur was er geen houden meer aan en moest hij de strijd staken (3–3).
De laatste twee partijen zouden de doorslag geven.
Anton belandde in een toreneindspel met een pion minder. Door taai verdedigen wist hij de remisehaven echter te bereiken (3½-3½).
Willem-Jan had weinig tijd meer in een remiseachtig toreneindspel.
Zijn tegenstander deed er alles aan om de partij naar zich toe te trekken, maar de remisegrens werd ook hier niet overschreden (4–4).
Het eerste matchpunt was binnen.
Op maandag 9 december is de volgende wedstrijd, uit tegen Bennekom 1.
(HH)

 
  Zeist 1           Laren 1          4-4

1. Roel Zuidema		1856	Sjoerd Drent	  1926	 0-1
2. Willem-Jan Veltman	1818	Hans Wijnand	  1981	 ½-½ 
3. Hans Kuiken		1772	Maarten Hoolsema  1832	 0-1
4. Marvin van Megen	1721	Marco Grotendorst 1991	 1-0
5. Johann Kaemingk	1777	Michel Tobar	  1689	 ½-½ 
6. Wijnand Engelkes	1736	Paul Voortman	  1704	 1-0
7.Herman Hamers		1718	Han Berends	  1429	 ½-½ 
8. Anton de Vreede	1628	Jordan van Wijk	  1648	 ½-½ 
		


(BR> Zeist 1 klopt Houten 1
In de tweede ronde van de SOS Hoofdklasse A troffen we thuis het gepromoveerde Houten aan.
Beide teams hadden de eerste wedstrijd verloren en waren van plan de eerste punten binnen te slepen.
Vrij lang bleef de 0-0 tussenstand gehandhaafd.
Als eerste was Sergio klaar met zijn partij, na een wat vreemde opzet van de partij kreeg hij zoveel overwicht dat er een Toren van zijn opponent in de doos ging, waarna deze opgaf (1-0).
Arend kwam niet in zijn spel, het initiatief van zijn tegenstander op de Damevleugel was gevaarlijker dan zijn tegenspel op de Koningsaanval, toen er twee stukken tegen een Toren verloren gingen bij slechte stelling moest Arend de vlag strijken (1-1).
Gerard bracht Zeist weer op voorsprong, zijn aanval leidde tot stukwinst en daarmee partijwinst (2-1).
Roel daarentegen stond te zwaar onder druk al snel na de opening en kon de stelling niet houden, waarmee de stand op 2-2 kwam.
Rens leek op remise af te stevenen, maar in grote tijdnood maakte zijn tegenstander een ernstige fout zodat Zeist weer op voorsprong kwam (3-2)
Jorn stond lastig, gaf een kwaliteit voor aanvalskansen, maar zijn tegenstander kon de aanval afslaan en met zijn surplus aan materiaal het punt binnen halen (3-3).
IJntze stond lange tijd beter, maar in de tijdnoodfase kon zijn tegenstander door eeuwig schaak dreigingen remise afdwingen (3½-3½).
Peggy dwong stukwinst af door twee gevaarlijke vrijpionnen en speelde het resterende eindspel prima uit, waardoor wij een zwaar bevochten 4½-3½ overwinningen konden noteren en terug te vinden zijn in de middenmoot.
(GH)

 
  Zeist 1         Houten 1       4½-3½

1. A. v. Oosten  (2077) - J. Valstar  (2003) 0–1
2. R. de Vent   (2018) - P.v. Wijk   (1899) 1-0
3. P.v. Amerongen (1976) - N. Hill    (1977) 1–0
4. IJ. Hoekstra  (1931) - H. Struikmans (1804) ½-½
5. R. Zuidema   (1856) - F. Busstra  (1835) 0–1
6. G. Hamers   (1884) - J. Jentink  (1718) 1–0
7. J. Brouwer   (1837) - J. de Jonge  (1692) 0–1
8. S. Harnandan  (1870) - C. Huigen   (-  ) 1-0

(BR> Willem Cornelis Graal (1935 – 2019)
Op 18 oktober overleed op 84 jarige leeftijd ons erelid Willem Graal.
De afgelopen jaren kon hij vanwege zijn verslechterende gezondheid niet meer naar de club komen.

Willem is lid geweest sinds 1961, in totaal 58 jaar.
Hij was daarmee het lid met de meeste dienstjaren. Hij werd vrijwel onmiddellijk actief in de club; in 1962 werd hij extern wedstrijdleider.
Hij is ook penningmeester geweest en redacteur van Caïssa en hij gaf leiding aan verschillende jubileumvieringen.

Van 1978 tot en met 1984 was hij voorzitter van de vereniging.
Gedurende zijn bestuursperiode bereikte de club een recordaantal leden van 112, ook ging de clubavond van vrijdag naar dinsdag.
In 1981 werd het 75-jarig jubileum groots gevierd.
Het vinden van zaalruimte was een voortdurende zorg in die tijd.
Die mede kon worden wegenomen dankzij de vele contacten die Willem Graal had in Zeist.
Onze huidige speelzaal konden we, jaren later, ook huren na bemiddeling van Willem Graal.

Bij zijn aftreden als voorzitter, in 1984, werd hij tot erelid van de club benoemd. Vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap ontving hij ook de erespeld van de KNSB.
Hij bleef actief op velerlei gebied, zo was hij onder meer voorzitter van het comité dat de viering van het 100-jarig bestaan organiseerde.

In Willem Graal verliest de vereniging één van haar meest prominente leden, iemand die wij veel dank verschuldigd zijn en waaraan we met waardering en respect terugdenken.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Herman Hamers
Voorzitter


Zeist 2 verliest uitwedstrijd in Hilversum
Zeist 2 had vorig seizoen op 1 bordpunt na promotie naar de 1e klasse gemist.
DBC 2 promoveerde toen. Omdat bij DBC een drietal sterke spelers zich uit de competitie terugtrok, zag de club af van promotie, waarna Zeist 2 alsnog promoveerde.
Op 17 oktober speelden we onze eerste wedstrijd. In Hilversum tegen HSG 1 in poule 1A.
HSG 1 heeft gemiddeld 100 elopunten meer dan wij. Zij waren dan ook duidelijk favoriet.
Vanwege een verkeerschaos waren we later en konden de partijen pas na acht uur beginnen.

Anton bereikte een gelijke stand en toen zijn tegenstander remise aanbood, had hij geen reden dit af te slaan (½-½).
Wijnand behaalde de eerste overwinning. Zijn tegenstander had een stuk geofferd voor de aanval, maar de aanval kon worden afgeslagen.
Met een stuk meer kon Wijnand het punt binnenhalen (½-1½).
Marvin kreeg een heel scherpe stelling. Beide spelers hadden een mataanval. Doordat Marvin een tussenzet met zijn paard miste, miste hij ook de overwinning en trok de tegenstander uiteindelijk aan het langste eind (1½-1½).
Hans bouwde rustig aan een stevige stelling en kwam steeds beter te staan. Uiteindelijk kon hij een punt laten bijschrijven voor Zeist (1½-2½).

Herman kwam bij de overgang van middenspel naar eindspel in de problemen door zijn onveilige koningsstelling.
Die werd hem uiteindelijk fataal. Torenverlies besloot de partij (2½-2½).
Johann kreeg een mindere stelling die op den duur niet houdbaar was (3½-2½).
Zowel Roel als Willem-Jan kregen stellingen waarin zij geen ijzer met handen konden breken. Beiden speelden remise.
De einduitslag kwam hierdoor op 4½-3½ in het voordeel van HSG.

Teleurstellend dat we net geen punt konden behalen, maar op zich een goede prestatie tegen een op papier sterker team.
Op 12 november krijgen we een nieuwe kans, dan komt Laren 1 op bezoek.
(HH)

 
  HSG 1 	  			Zeist 2        	   4½-3½

1. Roel de Jong	  		1966	Roel Zuidema		1865 ½-½ 
2. Sito Dekker	  		1908	Willem-Jan Veltman	1818 ½-½ 
3. Bart Vermeulen  		1889	Johann Kaemingk		1795 1-0
4. Ernst Jos			1878	Hans Kuiken		1766 0-1
5. Geomerd Ibrahim		1815	Wijnand Engelkes	1741 0-1
6. Gerard Wagenaar		1819	Marvin van Megen	1721 1-0
7. Gabri van de Schootbrugge	1796	Herman Hamers		1718 1-0
8. Mirko Lukacs			1763	Anton de Vreede		1628 ½-½ 
  

Zeist nipt onderuit tegen Rode Loper
Een nieuw seizoen is van start gegaan in de Hoofdklasse A, waar we als nieuwe tegenstanders Woerden en Doorn/Driebergen en Houten zullen ontmoeten (gepromoveerd) in plaats van BSG (gedegradeerd) en DBC en En Passant (vrijwillig gedegradeerd).
In de eerste ronde troffen we het Utrechtse Rode Loper, waar we vorige jaar nipt van verloren.
De wedstrijd was live te volgen voor de thuisblijvers via internet!
We begonnen gelijk al met twee invallers, Hans en Wijnand vervingen Peggy en Jorn die verhinderd waren.
We kwamen op achterstand doordat Sergio zijn koning bij een open stelling niet uit het centrum weg kreeg, deze werd al snel onder vuur genomen en overleefde dit niet (1-0).
Arjen leek onder de voet te worden gelopen met zijn koning ook nog in het centrum, maar op wonderbaarlijke wijze overleefde hij een stukoffer en wist de remisehaven te bereiken (1½-½).
Wijnand kwam al snel gedrukt te staan en moest eveneens vrij spoedig capituleren na stukverlies (2½-½).
Gerard kwam wat beter te staan, maar de stelling was gecompliceerd en met niet al te veel tijd meer op de klok kwam hij remise overeen. (3-1).
IJntze had een kwaliteit gewonnen tegen twee pionnen , stond wat beter maar zag niet hoe verder te komen en ook hier kwam een remise op het bord. (3½-1½).
Ondanks deze achterstand zagen de resterende borden er niet slecht uit. Arend had een grote ontwikkelingsvoorsprong die resulteerde uiteindelijk in mat of Dame winst, een op het oog simpele winst! (3½-2½).
Hans won in het middenspel een kwaliteit en toen er ook nog een pion doorliep hield zijn tegenstander het voor gezien (3½-3½).
Rens had zijn tegenstander in de tang en de winst leek een kwestie van tijd, omstreeks zet 40 had Rens toe kunnen slaan door een Paard te slaan, toen hij daarmee in tijdnood iets te lang aarzelde wist zijn tegenstander zich handig los te wringen en zelfs nog te winnen door de zwakke onderste rij van Rens, een wat sneue nederlaag , maar helaas “all in the game “.
De volgende wedstrijd is thuis tegen Houten, waartegen het beter zal moeten!
(GH)

 
  De Rode loper 1 	  - Zeist 1        4½-3½

1. A.Banalhosseini (2057) - A. v. Oosten  (2065) 0–1
2. J. Prins 	  (1953) - R. de Vent   (2018) 1–0
3. E. Bonne Boizan (1972) - A. v. Amerongen (2007) ½-½
4. S.v.d Vegt   (1837) - IJ. Hoekstra  (1931) ½-½
5. J. Kamminga   (1898) - G. Hamers    (1893) ½-½
6. M. Wallace   (1776) - S. Harnandan  (1857) 1-0
7. C. Regeling   (1779) - J. Kuiken    (1766) 0–1
8. A. v. Aart   (1824) - W. Engelkes   (1741) 1–0   

Arend van Oosten wint starttoernooi
Op dinsdag 10 september en op vrijdag 13 september werd het gemeenschappelijke starttoernooi gespeeld van Zeist en DBC.
De eerste avond werden er in Zeist drie rapidpartijen gespeeld, de tweede avond drie in De Bilt.
Het toernooi werd gewonnen door Arend van Oosten met 5½ punt. Tweede werd Erik Olof met 5 punten en derde Jorn Brouwer met 4½.
Aan het eind van de tweede avond kreeg Arend van Oosten de eerste beker van dit seizoen uitgereikt.

Start nieuwe seizoen 2019/2020
- 27 augustus: eerste avond; nog geen interne competitie
- 3 september: ALV om 20 uur.
- Di. 10 en vr. 13 september (in de Bilt) starttoernooi met DBC.
- 17 september: start interne competitie 2019/2020.
(HH)

Arend van Oosten clubkampioen
Arend van Oosten is voor de vijfde opeenvolgende keer clubkampioen geworden.
Een prestatie die sinds 1970 niet meer is geleverd.
Lange tijd had Arend concurrentie van Rens de Vent en Gerard Hamers, maar in de laatste ronden wist hij hen ruimer voor te komen.
Rens en Gerard werden resp. 2e en 3e.
(HH)

Roel Zuidema wint bekertoernooi
Het jaarlijkse bekertoernooi van DBC en Zeist is dit jaar gewonnen door Roel Zuidema.
Roel versloeg in de finale Hans Kuiken met 1½-½.
Er werden per ronde twee rapidpartijen gespeeld tegen dezelfde tegenstander.
Bij 1–1 volgde een snelschaakpartij. De winnaar ging door naar de volgende ronde.
(HH)

Veenendaal 1 te sterk voor Zeist 1
In de laatste ronde van de KNSB competitie (klasse 4 C) traden we aan tegen kampioen Veenendaal.
Gelukkig waren ze niet op volle oorlogssterkte (wij ook niet), maar toch sterk genoeg om ons ruim te verslaan. Dat ging als volgt:
Arjen gaf goed partij aan zijn zeer sterke tegenstander, maar belandde uiteindelijk toch in een verloren toreneindspel (0-1).
Peggy hield lang stand tegen haar eveneens erg sterke tegenstander, maar ruimtegebrek deed haar uiteindelijk toch de das om (2-0).
Willem Jan verloor in het middenspel een kwaliteit en toen een pion doorliep moest hij eveneens capituleren (3-0).
Jorn bracht ons op het scorebord, hij had een iets beter toreneindspel, maar de remisemarge werd niet overschreden. (3½-½)
Gerard deed een correct stukoffer, dat winst had moeten opleveren, maar in tijdnood zag hij spoken en moest met eeuwig schaak genoegen nemen (4-1).
Wijnand kwam prachtig uit de opening met goede aanvalskansen, maar toen de aanval vastliep, had hij te veel zwaktes en verloor het Paardeindspel (5-1).
Johann had een veel belovende aanval, maar toen deze werd afgeslagen resteerde een remise staand eindspel (5½-1½).
Hans stond erg moeilijk tot verloren, maar in tijdnood liet zijn tegenstander zich pardoes mat zetten, een meevaller waardoor de eindstand op 5½-2½ kwam.

Hiermee zijn we in het eerste KNSB jaar sedert lange tijd in de middenmoot geëindigd met 8 punten uit negen wedstrijden.
Het spelen op zaterdag is goed bevallen en de reisafstanden vielen reuze mee.
Vrijwel alle wedstrijden waren al om 17.00 uur of iets daarvoor afgelopen.
Ik hoop voor volgend seizoen op nog meer deelnemers en toeschouwers bij de thuiswedstrijden.
(GH)

 
  Veenendaal 1 	  - Zeist 1        5½-2½

1. S. Bekker   (2326) - A. v Amerongen (2013) 1–0
2. E. Goudriaan  (2323) - P.v. Amerongen (1926) 1–0
3. M.v Dodeweerd  (1766) – G. Hamers    (1883) ½-½
4. J. Offringa   (2289) - W. Veltman   (1813) 1–0
5. G. du Chatinier (1905) - J. Brouwer   (1842) ½-½
6. P. Dik     (1790) - J. Kaemingk   (1807) ½-½
7. A. Loonstra   (1818) - W. Engelkes   (1750) 1–0
8. L. de Man    (1657) - J. Kuiken    (1770) 0-1    
    

Zeist 1 klopt En Passant 1 (SOS-COMPETITIE)
In de achtste ronde van de SOS Hoofdklasse C ontvingen wij En Passant uit Bunschoten.
We kwamen al snel op voorsprong toen de geplande tegenstander ( v. Dorst) van Hans niet kwam opdagen (1-0).
Arend stond een pion voor, maar zijn sterke tegenstander had voldoende tegenspel voor remise en dit werd vrij snel overeengekomen (1½-½).
Gerard kreeg al snel de wind in de zeilen en won vlot met een koningsaanval (2½-½).
Sergio had niet zijn avond, stukverlies en daarna een spoedig mat was zijn deel (2½-1½).
IJntze had wat meer ruimte, maar de stelling bleef binnen de remisemarge (3-2).
Peggy is goed in vorm, maar haar tegenstander maakte het haar niet moeilijk door een Toren in de aanbieding te doen (4-2).
Roel was een lastige openingsfase te boven gekomen en had een miniem voordeel in het eindspel wat zijn tegenstander goed wist te keepen. (4½-2½).
Rens bereikte een eindspel waar beide partijen weinig konden doen op straffe van verlies, een terechte remise derhalve waarmee de eindstand op 5-3 voor ons kwam.
Met tien punten staan we momenteel zelfs tweede, maar Hoogland heeft nog twee wedstrijden te gaan, het linkerrijtje kan ons echter niet meer ontgaan!
In de gemeenschappelijke slotronde op 17 mei in de Bilt treffen wij Amersfoort.
(GH)

 
  Zeist 1 		  - En Passant 1     5-3

1. A.v. Oosten   (2077)  - D. de Graaf  (2112) ½-½
2. R. de Vent   (2002)  - R. Reichardt (1993) ½-½
3. P.v. Amerongen (1941)  - S. Drent   (1977) 1-0
4. IJ. Hoekstra  (1937)  - J. Reichardt (1881) ½-½
5. R. Zuidema   (1845)  - G. Reichardt (1953) ½-½
6. G. Hamers    (1875)  - F. Buitenhuis (1849) 1–0
7. S. Harnandan  (1822)  - G. Heuveling (1827) 0–1
8. H. Kuiken    (1803)  - N.O.         1-0     

Zeist 1 onderuit bij Oud Zuylen 3
In de achtste ronde van de KNSB competitie troffen we hekkensluiter Oud Zuylen 3, dat met 1 punt onderaan stond, terwijl wij met acht punten veilig in de middenmoot verbleven.
Arjen bereikte met wit een gelijke stelling tegen Ed van Eeden en al vrij snel werden de punten gedeeld. (½-½).
Gerard had wat ruimtevoordeel maar zijn tegenstander wist de stelling binnen de remisemarge te houden (1-1).
Willem Jan stond prima, maar verzuimde de Dames te ruilen waarna zijn tegenstander met eeuwig schaak kon ontsnappen (1½-1½).
Jorn bevestigde zijn prima externe seizoen met een zeer overtuigende overwinning na enkele pionnen winst te hebben geboekt ( 1½-2½).
Sergio kwam niet in zijn spel, zijn tegenstander had een groot ruimteoverwicht dat resulteerde in stukwinst (2½-2½).
Peggy kwam goed uit de opening, bleef een gambietpion voor, maar ergens in het middenspel kwam ze in de problemen en belandde in een Toreneindspel met twee pionnen minder.
Ze speelde het actief tegen en werd beloond met remise toen haar tegenstander enkele winstvarianten miste (3-3).
Hans speelde een scherpe partij, ma aanvankelijke problemen nam hij het initiatief over en leek winstkansen te krijgen.
In de tijdnoodfase vergiste hij zich en werd zelfs onverwacht mat gezet (4-3).
Johann was ergens in het middenspel een Toren achter geraakt, maar had compensatie omdat de Koning van zijn tegenstander in het centrum stond.
Uiteindelijk won hij het materiaal terug, maar het eindspel van Dame tegen twee Torens bleek remise waarmee een toch wel teleurstellende nederlaag van 4½-3½ een feit was.
In de slotronde spelen we op 11 mei tegen kampioen Veenendaal.
(GH)

 
  Oud Zuylen Utrecht 3  - Zeist 1 (KNSB)     4½-3½

1. E.v. Eeden   (2104) – A.v. Amerongen (2020) ½-½
2. H. de Lange  (1700) – P.v. Amerongen (1941) ½-½
3. E. v. Dijk   (1880) - G.Hamers    (1875) ½-½
4. F. Busstra   (1799) - S. Harnandan  (1822) 1–0
5. J. Lubbers  (1657) – J. Brouwer   (1811) 0-1
6. J. Ackerman  (1688) - W. Veltman   (1834) ½-½
7. M. Schonewille (1513) – J. Kaemingk   (1806) ½-½
8. P. Boittin   (1818) - J. Kuiken    (1803) 1-0 
    

Zeist 2 wint ook laatste wedstrijd
Op 4 april speelde Zeist 2 in IJsselstein uit tegen Lekstroom 2.
De competitie in poule 2C was al beslist; DBC 2 had drie dagen eerder zijn laatste wedstrijd gewonnen en was hiermee op 12 punten gekomen.
Zeist 2 kon, bij winst in IJsselstein, op maximaal 11 punten eindigen.
Op papier was Zeist 2 het sterkste team in de groep, maar een nederlaag tegen DBC – waarbij drie vaste spelers bij ons ontbraken – en een onnodig gelijkspel tegen Moira, deden ons de das om.
Felicitaties voor DBC 2 met hun promotie naar de eerste klasse.
We konden nu dus vrijuit spelen. Ons team trad compleet aan.

Wijnand won vlot met een weinig bekende variant van het Frans (0–1).
Johann en zijn tegenstander wilden beiden niet teveel risico nemen, waarna tot remise werd besloten (½-1½).
Marvin stond vanaf de opening minder, maar wist door taai verdedigen zijn tegenstander in toom te houden. Een knappe remise (1–2)
Jorn speelde een vlotte aanvalspartij en kon al snel het winnende punt incasseren (1–3).

Paul stond goed, maar vergiste zich op het eind, hij had net een vliegreis van negen uur achter de rug, waarna het verloren was (2–3).
Herman kon afwikkelen naar een pionneneindspel met een pion meer. Dat klinkt eenvoudiger dan het was.
Na het nodige gereken en gemanoeuvreer werd dit in winst omgezet (2–4).
Willem-Jan had met nog een minuut op de klok een stuk meer en een vrijpion die kon promoveren.
Toen dit onvermijdelijk was gaf de tegenstander op (2–5).
Anton stond ook beter. Hij hield het hoofd koel en dwong zijn opponent tot overgave. Eindstand 2–6 in het voordeel van Zeist.

Een ruime overwinning na een goed seizoen, dat nog beter had kunnen zijn.
Het zit er op voor dit jaar. Jorn en Herman waren topscoorders met 6 uit 7, gevolgd door Anton 5½ uit 7 en Wijnand met 5 uit 7.
Iedereen bedankt voor de inzet.
(HH)

 
  Lekstroom 2		    Zeist 2		      2-6

1. Wim Huijbrechtse	1646	Willem-Jan Veltman 1834  0–1
2. Joost Richter	1596	Johann Kaemingk	  1806  ½-½ 
3. Sung-Ho Vlietstra	1593	Jorn Brouwer	  1811  0-1
4. Ben van Baren	1628	Marvin van Megen  1749  ½-½ 
5. Peter van Rooyen	-	Wijnand Engelkes  1758  0-1
6. Paul Fortuin		1591	Paul Govaerts	  1721  1–0
7. Jos Bakker		1626	Herman Hamers	  1699  0-1
8. Min Hoogendoorn	1534	Anton de Vreede	  1603  0–1

Paul Keres 1 te sterk voor Zeist 1
In de achtste ronde van de Hoofdklasse A van de SOS competitie troffen we in Utrecht op 21 maart de ongeslagen koploper Paul Keres 1.
Bij een 6½- 1½ overwinning zouden zij na zeven ronden al kampioen zijn, aan ons was het om dat in ieder geval te verhinderen.
Arend kreeg aan het eerste bord weinig kans, een zwakke dubbelpion op de c lijn ging verloren waarna zijn stelling in elkaar stortte. (1-0).
Hans stond iets beter gezien zijn pionnenstelling, maar de stelling bleef binnen de remisemarge. (1½-½).
We kwamen op gelijke hoogte doordat Sergio zijn tegenstander mat wist te zetten, en dat terwijl hij eerder na een zet of tien spelen al tegen een rokende puinhoop aankeek na een niet al sterke ( understatement) openingsfase!
Een meevaller! ( 1½-1½).
Peggy kampte met ruimtegebrek tegen haar sterke opponent en kon materiaalverlies niet meer vermijden ( 2½-1½).
Roel wist in het middenspel het initiatief van zijn tegenstander over te nemen, won een kwaliteit en beëindigde de partij met een mataanval (2½-2½).
Arjen leek in een Paardeindspel op remise af te stevenen, maar kwam na de veertigste zet toch in de problemen, hij miste nog een opgelegde remisekans en moest helaas de vlag strijken (3½-2½).
IJntze kampte de gehele partij met een ontwikkelingsachterstand en toen de dreigingen te groot werden kon hij materiaal en daarmee partijverlies niet meer voorkomen (4½-2½).
Gerard stond lange tijd wat beter en juist toen hij twee verbonden vrijpionnen op de Damevleugel had ging hij in de tijdnood van zijn tegenstander lelijk in de fout door zijn Paard naar een verkeerd veld te spelen waardoor dit Paard verloren ging en uiteindelijk ook de partij, een wat sneu verlies.
De eindstand kwam hiermee op 5½-2½ voor PK, wel wat geflatteerd (Arjen, Gerard), maar daar stond de meevaller van Sergio weer tegenover.
We behouden overigens nog de derde plaats in de poule, volgende wedstrijd op 16 april thuis tegen En Passant.
(GH)

 
  Paul Keres 1		   Zeist 1		   5½-2½

1. E. Rademakers   (2275) - A.v. Oosten   (2077) 1-0
2. T. Lammens    (2265) - P.v. Amerongen (1941) 1–0
3. J.J. Janse    (2224) - A. v. Amerongen (2020) 1–0
4. G. Veltkamp    (2104) - IJ. Hoekstra  (1937) 1–0
5. L.v. Houwelingen (2002) - G. Hamers    (1875) 1–0
6. C. Wakkee     (1934) - R. Zuidema   (1845) 0-1
7. C. Vreeken    (1845) - S. Harnandan  (1822) 0–1
8. K. Veldhuysen   (1837) - J. Kuiken    (1803) ½-½

Zeist 2 overtuigt weer
Op 12 maart kwam Rivierenland 3 op bezoek in de voorlaatste ronde van klasse 2C.
Zeist 2 kon voor het eerst dit jaar aantreden met alle opgegeven spelers.
Op papier was Zeist sterker dan Rivierenland. Het zag er dus hoopvol uit.

Herman probeerde een koningsaanval op te zetten, maar zijn tegenstander kon dit neutraliseren.
Toen er veel stukken waren afgeruild, werd er tot remise besloten (½-½).
Wijnand stond beter, won een stuk, waarna zijn tegenstander van verder verzet afzag (1½-½).
Anton kreeg een gewonnen toreneindspel dat hij rustig in een punt kon omzetten (2½-½).
Ook Paul kreeg een beter toreneindspel. Er moesten nog een paar obstakels genomen worden, maar dit gebeurde met grote precisie (3½-½).

Johann bereikte eveneens een toreneindspel en ook hij wist dit in een punt om te zetten (4½-½).
Marvin belandde in een stelling, waarin hij het torenpaar had tegen een dame.
Er ontstond een dynamisch evenwicht, waarin tot remise werd besloten (5–1).
Willem-Jan kreeg een stelling met positioneel overwicht.
Hierin ging zijn tegenstander op het eind in de fout, wat deze een stuk kostte (6–1).
Jorn had een toren en loper tegen een toren. Elke speler had ook nog twee pionnen.
Als de pionnen geruild zouden worden, ontstaat er een berucht eindspel.
Gelukkig kwam het niet zover en wist de Zeistspeler het punt te verzilveren.
Zo kwam onze tweede 7–1 overwinning dit seizoen tot stand.
Een ruime, maar verdiende overwinning.

Met nog één ronde te spelen staat Zeist 2 tweede in de groep 2C met 9 punten.
DBC 2 is eerste met 10 punten. Als DBC in de laatste ronde wint zijn ze kampioen, zo niet dan heeft Zeist nog een kans.
Op donderdag 4 april speelt Zeist 2 zijn laatste wedstrijd. Uit tegen Lekstroom 2 in Nieuwegein.
(HH)

 
  Zeist 2			Rivierenland 3		 7-1

1. Willem-Jan Veltman	1834	Arian van Weerden 1615	 1–0
2. Johann Kaemingk	1806	Gerard Junge	  1799	 1–0
3. Jorn Brouwer		1811	Jos Meijer	  1577	 1–0 
4. Marvin van Megen	1745	Joost van Egmond  -	 ½-½ 
5. Wijnand Engelkes	1758	Albert Sluiter	  1565	 1–0
6. Herman Hamers	1699	Freek Veldmeijer  1609	 ½-½ 
7. Paul Govaerts	1721	Rob Kaptein	  1555	 1–0 
8. Anton de Vreede	1603	Hans Ruis	  1548	 1–0

Snelschaakkampioenschap van Zeist en DBC
Op 22 februari werd het gezamenlijk snelschaakkampioenschap van Zeist en DBC in De Bilt gehouden.
Er waren 20 deelnemers, waarvan 9 uit Zeist.
Het speeltempo was 5 minuten p.p.p.p. en 3 seconden erbij per zet.
Kampioen werd Thijs Dam met 9 uit 11. De beste Zeister speler was Gerard Hamers.
Hij haalde 8 uit 11 en was daarmee gedeeld tweede, op weerstandspunten werd hij vierde.
Het toernooi werd uitstekend georganiseer door DBC. Nolan Wijenberg was de wedstrijdleider.
De volledige eindstand is te vinden op: www.dbcschaak.nl
(HH)

Zeist 2 wint ruim van De Rode Loper
Op 13 februari speelde Zeist 2 in Utrecht uit tegen De Rode Loper 3.
De Rode Loper stond onderaan in de poule en Zeist stond derde.
Zeist had gemiddeld ruim 280 ratingpunten meer per speler. Winnen moet dan toch kunnen.
Alle partijen werden live uitgezonden via internet, waardoor wij concurreerden met de wedstrijd Ajax – Real Madrid, die overigens ook te volgen was op de TV in de bar bij de speelzaal.
Marvin was met vakantie, hij werd vervangen door Co.

Paul kwam in een erg gelijkstaande stand terecht en er werd vrij snel tot remise besloten (½-½).
Wijnand had al vroeg een paard veroverd en kon afwikkelen naar een gewonnen pionneneindspel (½-1½).
Jorn belandde in een eindspel, waarin beide spelers dame plus paard hadden en een aantal pionnen.
Toen de tegenstander de dames kon afruilen, werd remise overeengekomen (1–2).
Johann had op het eind van de partij een toren en een paard meer, waarna zijn opponent opgaf (1–3).

Herman won in een gecompliceerde stelling een kwaliteit en kon na een koningsaanval mat geven (1–4).
Anton had een stuk meer, er dreigde een pion van hem te promoveren en ook had hij een gevaarlijke koningsaanval.
Tegen zoveel geweld was zijn tegenstrever niet opgewassen (1–5).
Co was in een ingewikkeld eindspel terechtgekomen. Hij had een paard minder, maar zowel hij als zijn tegenspeler dreigden te promoveren.
Forceren was riskant, zodat er tot remise werd besloten (1½-5½).
Willem Jan stond de hele partij wel goed, maar in tijdnood ging het mis.
Hij verloor een paard en een toren en moest opgeven (2½-5½).

Een ruime zege. We staan nu tweede met nog twee wedstrijden te gaan.
DBC 2 staat eerste met drie punten voorsprong.
Op dinsdag 12 maart spelen we thuis tegen Rivierenland 3
(HH)

 
  
  De Rode Loper 3		Zeist 2			  2½-5½ 

1. Eric van Aart	1831	Willem-Jan Veltman  1834  1–0
2. Henk van Lingen	1572	Jorn Brouwer	   1811  ½-½ 
3. Jaap Hein Vruggink	1554	Johann Kaemingk	   1806  0-1
4. Geurt van de Wal	1471	Wijnand Engelkes   1758  0-1
5. Tanja Veenstra	1413	Herman Hamers	   1699  0-1
6. Nico van Harten	1537	Paul Govaerts	   1721  ½-½ 
7. René de Ruiter	1318	Anton de Vreede	   1603  0-1
8. Stijn Voorhoeve	1225	Co Laan	  	   -	  ½-½ 
		

Zeist 1 (SOS) speelt gelijk tegen Hoogland 1
In de zesde ronde van de Hoofdklasse A van de SOS competitie troffen wij Hoogland 1.
Dat betekende een topper in deze klasse, nummer twee Hoogland tegenover wij als derde op de ranglijst.
Meestal zijn het spannende wedstrijden tegen Hoogland en deze wedstrijd was daar geen uitzondering op.
Hoogland is versterkt met de hoog gerate Lucas van Mil, terwijl wij daar Rens als nieuwe aanwinst tegenover konden stellen.

Na drie uur spelen kwamen de eerste resultaten binnen druppelen. De wedstrijd was na twee uur spelen even een kort onderbroken geweest doordat enkele “kansarme” jongeren meenden een tweetal stenen tegen de overigens vrij stevige ruiten van de speelzaal te moeten gooien met schade aan de ruit als gevolg ,naast de schrik.
De Politie was snel ter plekke en zou verder onderzoek gaan doen.
Terug naar de wedstrijd, Peggy kwam iets beter uit de verwikkelingen in het middenspel maar de remisemarge bleek niet overschreden. ( ½-½)
Sergio zijn tegenstander gaf op toen hij dacht zijn Dame te verliezen, maar volgens de computer van Sergio zou de stelling gelijk geweest zijn na ..Le3 vanwege de onveilige koningstelling (1½-½)
Arend kon zijn stelling niet houden, hoe het precies is gegaan is mij ontgaan, maar hij kampte met ruimtegebrek (1½-1½).
IJntze leek prima te staan, hij offerde een stuk tegen drie pionnen, maar het ontstane eindspel bleek net niet gewonnen na enkele onnauwkeurigheden van IJntze (2-2).
Gerard had een scherpe stelling, maar na de nodige ruilen bleek er een dichtgeschoven stelling te zijn ontstaan met remise als logisch gevolg (2½-2½).
Arjen speelde een interessante partij waarin hij uiteindelijk twee stukken tegen een Toren en pion kreeg, dat gezien de beperkte bedenktijd terecht remise werd gegeven (3-3).
Hans had de hele partij een overwicht, maar na een afwikkeling ontstond een Toreneindspel dat remise bleek (3½-3½).
Rens heeft lang geprobeerd een minimaal voordeeltje te verzilveren, maar de Hooglander gaf geen krimp en bereikte de remisehaven (4-4).
Ondanks de vele remises was het een spannende avond met veel leuke partijen waarbij we de winst net niet konden binnenhalen, maar met 4-4 valt ook te leven.
(GH)

 
  Zeist 1 (SOS)      - Hoogland 1 (SOS)      4-4

1. A. v. Oosten  (2077) - L. v. Mil      (2162) 0-1
2. A.v. Amerongen (2020) - M. Dieleman     (2102) ½-½
3. R. de Vent   (2002) - C. Kooyman     (2069) ½-½
4. IJ. Hoekstra  (1937) - S. Paternotte    (1994) ½-½
5. P.v. Amerongen (1941) - T. Officier     (1945) ½-½
6. G. Hamers    (1875) - R.v. Nieuwenhuizen (1885) ½-½
7. S. Harnandan  (1822) - N. Dol       (1797) 1-0
8. H. Kuiken    (1803) - S. Wijono      (1701) ½-½

Zeist 1 wint van Amersfoort 2
Na de lange winterstop troffen wij zaterdag 9 februari in de vierde Klasse C van de KNSB competitie Amersfoort 2 in het plaatselijke Denksportcentrum.
We konden dit keer met Arend aantreden en hij zette ons na drie uur spelen op voorsprong door met een sterk loperpaar zijn ruimtevoordeel te verzilveren (0-1).
Hans kon een lopereindspel niet houden toen zijn tegenstander zowel in het centrum als op de vleugel een vrijpion wist te krijgen (1-1).
Jorn wist zijn betere openingsspel zodanig uit te breiden dat hij een stuk en de partij won (1-2).
Arjen kwam in geheel gelijke positie terecht remise overeen met zijn opponent (1½-2½).
Gerard kwam wat minder uit de opening, maar in het middenspel knapte zijn stelling op, hij won een pion, in tijdnood zag hij zich echter gedwongen tot zetherhaling in verband met gevaarlijke damevleugelpionnen van zijn tegenstander. (2-3).
Sergio wist in een positionele partij een pion te winnen en verzilverde deze op bekwame wijze (2-4).
Johann kon in de tijdnoodfase zijn b-pion te laten promoveren en dat was voldoende voor de winst (2-5).
Peggy had een pion gewonnen, maar haar tegentegenstander kon het ongelijke lopereindspel remise houden. De eindstand kwam daarmee op 2½-5½, een prima overwinning, waarmee we met 7 uit 6 op de vijfde plaats staan.
Op 16 maart krijgen we Apeldoorn 3 op bezoek dat op 6 punten staat.
(GH)

 
  Amersfoort 2      - Zeist 1        2½-5½

1. A. Tissink   (1942)  – A. v. Oosten  (2077) 0–1
2. M. Flohr 	 (1829)  - A.v. Amerongen (2020) ½-½
3. H.v. Jaarsveld (1842)  - P.v. Amerongen (1941) ½-½
4. A. Miltenburg (1960)  - G. Hamers    (1875) ½-½
5. C. Oskam    (1812)  - J. Brouwer   (1811) 0–1
6. E.v.d Gevel  (1873)  - H. Kuiken    (1803) 1–0
7. D. Tommel   (-  )  - S. Harnandan  (1822) 0–1
8. J. Snijders  (1771)  - J. Kaemingk   (1806) 0-1

Zeist 1 wint van DBC 1
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar troffen wij DBC in de Bilt.
DBC is wat verzwakt ten opzichte van vorig seizoen en omdat wij compleet konden aantreden bood dit perspectief.
Arend bereikte met wit een gelijke stelling en kwam vrij snel remise overeen (½-½)
Sergio maakte zijn rentree en kreeg na een aanvankelijk gelijk opgaande strijd plotseling een mataanval, een fijne terugkomst! (½-1½).
Hans had met zwart geen problemen, maar ook geen voordeel en kwam eveneens tot remise (1-2).
Roel sloeg een vijandelijke koningsaanval af en belandde in een ongelijk lopereindspel, eveneens remise (1½-2½).
De laatste vier partijen werden in de slotfase beslist, Peggy stond goed, maar nauwkeurig spel van Onno resulteerde ook hier in remise (2-3).
Arjen stond lange tijd gelijk, maar strafte in tijdnood een fout van Thijs Dam af en won beslissend materiaal en de partij (2-4).
IJntze had een interessant eindspel, dat uiteindelijk in een potremise stelling verzandde (2½-4½).
Gerard moest na de opening nauwkeurig spelen om nadeel te vermijden, maar in de tijdfase wist hij door een venijnig tussenschaak een stuk te winnen en daardoor de partij waarmee de eindstand op een prima 2½-5½ overwinning kwam.
We staan nu op de derde plaats met zeven punten. Op 12 februari komt Hoogland op bezoek, dat tweede staat met een punt meer. Paul Keres is overigens ongenaakbaar in deze Hoofdklasse A.
(GH)

 
  DBC 1 (SOS)     	 Zeist 1 (SOS) 	 2½-5½

1. J. Schepers (1919) - A.v. Oosten   (2094)  ½-½
2. T. Dam    (1979) - A.v.Amerongen  (2027)  0-1
3. P.v.d Klein (2049) - IJ. Hoekstra  (1964)  ½-½
4. O. Kooij   (1833) - P.v. Amerongen (1976)  ½-½
5. M. Smit   (1918) - G. Hamers    (1841)  0-1
6. B.v.d Laan  (1829) - R. Zuidema   (1884)  ½-½
7. J.v. Lopik  (1662) - S. Harnandan  (1831)  0–1
8. N. Wijenberg (1578) - H. Kuiken    (1814)  ½-½


  

Zeist 2 speelt gelijk tegen Moira 3
Op 8 januari ontving Zeist 2 het team van Moira 3 voor een wedstrijd in de tweede klasse van de SOS-competitie.
Voor het eerst dit seizoen waren we compleet. Op papier waren we sterker dan Moira, maar dit zegt niet altijd alles.
Dat bleek ook nu weer.

Marvin had een stuk meer tegen drie pionnen, maar er ontstond een dynamisch evenwicht, waarbij tot remise werd besloten (½-½).
Wijnand verloor in het middenspel een kwaliteit en een aantal pionnen. Doorspelen had geen zin meer (½-1½).
Jorn speelde weer overtuigend en kon door winst de stand weer in evenwicht brengen (1½-1½).
Herman kreeg groot ruimteoverwicht, maar kon de beslissende aanval lang niet vinden. Uiteindelijk bezweek de tegenstand in het eindspel (2½-1½).

Paul had een stelling die geheel in evenwicht was. Hier werd tot remise besloten (3–2).
Willem-Jan had zich niet gerealiseerd dat externe wedstrijden om 19.45 uur beginnen en kwam 20 minuten te laat.
De tijdsachterstand had hij op het eind van de avond wel weer ingehaald, maar hij had toen wel de slechtere stelling met onder meer een onveilige koning.
Hij moest zich gewonnen geven (3–3).
Johann kwam terecht in een eindspel met een pion minder.
Er was op het eind nog een remisekans, maar die werd gemist.
Hierdoor kwamen we op een 3-4 achterstand.
Anton stond gelukkig gewonnen, maar moest nog wel de nodige klippen omzeilen.
Uiteindelijk zette hij zijn tegenstander mat en bracht de score op 4–4.

Ondanks het ratingoverwicht hebben we in de wedstrijd weinig tot geen zicht op de overwinning gehad.
We staan na 4 ronden 2e in een poule van 8.
Voorlopig zijn er geen wedstrijden, de eerste wedstrijd van het tweede is uit tegen De Rode Loper 3 op woensdag 13 februari.
(HH)

 
  ZEIST 2 (SOS)     	Moira 3     		4-4

1. Willem-Jan Veltman	1834	Daniël Andel		1765	0–1
2. Jorn Brouwer		1767	Ronny van der Heijden	1784	1–0 
3. Marvin van Megen	1737	Evert Jan Evers		1635	½-½ 
4. Johann Kaemingk	1800	Ewoud Loots		1656	0–1 
5. Wijnand Engelkes	1766	Tony Schoen		1577	0–1 
6. Herman Hamers	1686	Maarten Metz		1544	1-0 
7. Paul Govaerts	1721	Rijn de Jonge		1417	½-½ 
8. Anton de Vreede	1610	Erwin de Kleijn	  	 -	1–0 

  

Zeist 1 onderuit tegen Wageningen 3
In de vijfde ronde alweer van de KNSB-competitie troffen we op 15 december Wageningen 3.
Beide teams stonden op vijf punten en streden om de tweede plaats achter het ongenaakbare Veenendaal.
Marvin pakte het zeer scherp aan, kreeg een gevaarlijke aanval, maar verwaarloosde door een onnauwkeurigheid zijn verdediging waar de Wageninger in de counter van profiteerde (0-1).
Jorn bracht de stand weer op gelijke hoogte door via een mataanval fraai te winnen (1-1).
Willem Jan kwam zonder veel compensatie twee pionnen achter en moest de ongelijke strijd staken ( 1-2).
Gerard had al kort na de opening groot voordeel kunnen krijgen, toen hij dit verzuimde nam zijn tegenstander het initiatief over, toen er ook nog een stuk in de doos verdween was de stand 1-3.
Roel stond lange tijd wat beter maar de remisemarge was groot. Toen Roel geheel onnodig een pionneneindspel inging bleek dit zelfs verloren voor hem (1-4). Peggy stond wat minder, maar wist af te wikkelen naar een potremise pionneneindspel (1½-4½).
Arjen kwam eveneens remise overeen, maar vertelde dat hij kort voor dat aanbod een stuk had kunnen winnen (2-5).
Johann leek ook goede winstkansen te hebben in een dubbel toreneindspel, maar hij wikkelde onnauwkeurig af en moest in remise berusten waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam.
Al met al zat het niet mee in deze wedstrijd, laten we het in februari, als deze competitie hervat gaat worden maar beter doen!
(GH)

 
  ZEIST 1 (KNSB)     - Wageningen 3     2½-5½

1. A. v. Amerongen (2027) - A. Burer   (1858)  ½-½
2. P.v. Amerongen (1976) - F. Bonnier  (1870)  ½-½
3. R. Zuidema   (1884) - H.Neuteboom  (1821)  0–1
4. G. Hamers    (1841) - J. Heger   (-)   0-1
5. W. Veltman   (1834) - L. Christians (1865)  0-1
6. J. Brouwer   (1767) - C. Wiersma  (1823)  1-0
7. J. Kaemingk   (1800) - J. Gieltjes  (1799)  ½-½
8. M. v. Megen   (1737) - H. Verhoef  (1692)  0-1
  

Zeist verliest net van de Rode Loper
In de vierde ronde van de SOS Hoofdklasse A was de Rode Loper uit Utrecht onze opponent.
We misten Arjen en Peggy van Amerongen en nog steeds Sergio. Wel konden wij nieuwe aanwinst Rens opstellen en waren Jorn en Marvin bereid in te vallen.
Arend kreeg een prachtige stelling naar mijn idee, maar geheel tegen zijn gewoonte in maakte hij een blunder die direct de partij kostte (0-1).
IJntze sloot al na een zet of vijftien de witte Dame in en ondanks hardnekkig verzet kwam de winst niet meer in gevaar (1-1).
Rens kreeg een groot ruimte overwicht tegen oud Zeistenaar Henk Dissel en kon afwikkelen naar een gewonnen eindspel van Paard tegen slechte loper (2-1). Een prima debuut!
Hans offerde wat optimistisch een pion in de opening, maar zag deze nooit meer terug, toen er nog een tweede pion verloren ging moest hij de vlag strijken (2-2).
Roel belandde in een zeer slecht staand Toreneindspel dat vrij geruisloos voor hem verloren ging (2-3).
Marvin leek remiseachtig te staan in een Toreneindspel, maar toen ik even later weer een blik op zijn stelling wierp stond hij drie pionnen voor en dat was ruim voldoende voor de winst (3-3).
Jorn kwam goed uit de opening, won een kwaliteit en leek fraai te gaan winnen. In een moment van onoplettendheid verzuimde hij zijn torens te verbinden en liep geheel onnodig mat, een sneue en dure nederlaag (3-4).
Gerard stond de hele partij wat minder en op het einde zelfs vrijwel verloren zodat hij geen keuze had het remise aanbod van zijn tegenstander, die de overwinning wilde veilig stellen, af te slaan waardoor we een wat teleurstellende 3½-4½ nederlaag leden.
Met vijf punten uit vier wedstrijden is er echter geen reden tot paniek.
Op 18 januari gaan we verder met de derby in De Bilt tegen DBC.
Iedereen een prettige Kerstvakantie en een goede jaarwisseling!
(GH)

 
  ZEIST 1 (SOS)    - De Rode Loper 1      3½-4½

1. A. v. Oosten (2094) - E. Bonne Boizan  (1967) 0-1
2. R. de Vent  (1978) - H. Dissel     (1932) 1-0 
3. IJ. Hoekstra (1964) - M. Wallace     (1759) 1–0
4. R. Zuidema  (1884) - H. Nijland     (1808) 0-1
5. G. Hamers  (1841) - P. Das       (1754) ½-½
6. J. Kuiken  (1814) - A. v.d Lagemaat  (1813) 0-1
7. J. Brouwer  (1767) - M. Scholten    (1736) 0-1
8. M.v. Megen  (1737) - V. v. Bergenheneg. (1813) 1-0   

Zeist verliest van ZZC in eerste SGS Beker ronde
In de eerste ronde van de SGS beker troffen wij ZZC als tegenstander.
Door het overvolle programma van beide teams kon de wedstrijd pas op 10 december worden gespeeld, terwijl 1 december de deadline was.
Het was nog een hele tour om 4 man op de been te krijgen, maar uiteindelijk vertrokken Gerard, Roel, IJntze en Hans naar Nieuwaal, een klein gehucht bij Zaltbommel.
Er werd gespeeld in een sfeervol dorpscafé.
Gerard kwam prettig uit de opening, had een licht overwicht, maar zijn tegenstander kon afwikkelen naar een remiseachtig eindspel (½-½).
Roel en zijn tegenstander ruilden driftig alle stukken zodat ook daar remise resteerde.(1-1).
Hans won in de opening een pion, maar zijn tegenstander kreeg er veel initiatief in het centrum voor terug.
Toen hij moest opboksen tegen een sterk loperpaar en zijn paard van b8 niet in het spel kwam was het snel bekeken en moest hij de vlag strijken. (2-1).
IJntze stond lange tijd beter, uiteindelijk resteerde een eindspel van Paard tegen een goede loper van IJntze dat kansrijk leek, maar uiteindelijk toch niet meer dan remise opleverde.
De stand kwam daarmee op 2½-1½ voor ZZC, waardoor ons bekeravontuur al na de eerste ronde voorbij is.
(GH)

 
  ZZC   			Zeist 	      2½-1½

1. E. Faber     (1941)  - G. Hamers  (1841) ½-½
2. N. v. Brakel   (1846)  - R. Zuidema  (1884) ½-½
3. M. v. Ansenwouden (1834)  - IJ. Hoekstra (1964) ½-½
4. K. v.d Nieuwhof  (1774)  - H. Kuiken  (1814) 1-0Zeist 2 overtuigt in De Meern
Op 3 december speelde Zeist 2 in De Meern uit tegen TRIO in klasse 2C.
Beide teams hadden evenveel matchpunten, alleen op papier was Zeist duidelijk favoriet.
Paul bevond zich dit keer in Boston en moest dus verstek laten gaan.
Hij werd vervangen door Co, de revelatie van dit seizoen.

Uw verslaggever kreeg door een verzwakte pionnenstructuur op de damevleugel een lastige stand en moest alle zeilen bijzetten om het evenwicht te handhaven.
Hoe verder de avond vorderde, hoe evenwichtiger de stand werd. Net toen hij een dame-eindspel met een pion meer had bereikt, taste zijn tegenstander mis, verloor de dame en moest opgeven.
Inmiddels was het 11 uur geworden. Het bleek dat deze overwinning niet meer van cruciaal belang was, iedereen was al klaar en wij stonden met 6 – 1 voor.
Van de andere partijen weet ik alleen dat Johann zijn tegenstander onverwacht kon mat te zetten en dat Anton mat liep.
Het spelverloop bij de andere teamgenoten is mij geheel ontgaan, maar de overige spelers hadden het allemaal uitstekend gedaan gezien de uitslagen.

Bij het naar huis gaan, bleek mijn sjaal verdwenen te zijn.
Gelukkig is die inmiddels weer opgespoord.
Met deze mededeling sluit ik dit egodocument maar af.
Een onomstreden zege. Op dinsdag 8 januari spelen we thuis tegen Moira 3.
Paul heeft toegezegd in deze wedstrijd zijn seizoendebuut te zullen maken.
(HH)

 
  TRIO 1   			Zeist 2	          1-7

1. Maarten Remkes	1783	Willem-Jan Veltman 1834  0-1
2. Edwin Weijers	1734	Jorn Brouwer	  1767  0-1
3. Dirk van de Geer	1695	Marvin van Megen  1737  0-1
4. Hans van Dijk 	1582	Johann Kaemingk	  1800  0-1
5. Chris van Meer	1548	Wijnand Engelkes  1766  0-1
6. Kees van Mijderwijk	1546	Herman Hamers	  1686  0-1
7. Theo van de Poll	1516	Anton de Vreede	  1610  1-0
8. Hans Müller		1444	Co Laan	  	  -	  0-1


Mooie overwinning van Zeist op Oud Zuylen Utrecht
In de derde ronde van de hoofdklasse A van de SOS–competitie troffen we Oud Zuylen Utrecht 1.
Een op papier sterk team dat in de eerste twee rondes nipte nederlagen had geleden tegen Hoogland en het sterke Paul Keres.
Wij stonden op drie punten na het gelijke spel tegen Moira en de winst op BSG.
Arend en Sergio ontbraken en werden vervangen door Willem Jan en Marvin.

Roel kon al snel een punt aantekenen toen zijn tegenstander in de opening twee zetten verwisselde en een stuk inleverde (0-1).
Marvin was ook vlot klaar toen hij zijn tegenstander voor ondekbaar mat plaatste (0-2).
Hans en zijn tegenstander ruilden veel stukken en kwamen terecht remise overeen (½-2½).
Arjen bereikte een totaal gelijkstaand eindspel en ook daar werden de punten gedeeld (1-3).
Gerard gaf een kwaliteit voor een vernietigende aanval die heel veel materiaal opleverde en ook het punt (1-4).
Willem Jan won twee stukken voor een toren, een wanhoopsactie van zijn opponent werkte als een boemerang (1-5).
Peggy was na de nodige complicaties een stuk voorgekomen tegen drie pionnen, in het eindspel ontstond een dynamisch evenwicht en werd er remise overeengekomen (1½-5½).
IJntze stond lange tijd wat beter, maar in tijdnood ging er iets fout en stond hij pardoes een stuk achter en gaf terecht op.
De eindstand kwam daarmee op 2½-5½, een prima overwinning waarmee we onze positie in de (sub) top handhaven.
(GH)

 
  Oud Zuylen Utecht 1   Zeist 1	       2½-5½

1. E. v. Eeden  (2088) - A. v. Amerongen (2027)  ½-½
2. S. Blok    (2062) - P.v. Amerongen  (1976)  ½-½
3. C. Gouw    (1970) - IJ. Hoekstra   (1964)  1–0
4. J.v.d Bogaart (2012) – R. Zuidema    (1884)  0-1
5. E. de Graaf  (1924) - G. Hamers    (1841)  0-1
6. B. Wegenaar  (1893) – H. Kuiken    (1814)  ½-½
7. W. v. Goor   (1816) - M.v. Megen    (1737)  0-1
8. H. Wagenaar  (1818) - W. Veltman    (1834)  0-1

Zeist 1 hard onderuit tegen UVS 2
Zaterdag 24 november traden we in de vierde ronde van de KNSB competitie aan tegen UVS 2 uit Nijmegen.
Het werd een wedstrijd om snel te vergeten want we ging met liefs 7½-½ ten onder!
Een terechte nederlaag, maar wel geflatteerd want Arjen, Peggy , Gerard en Johann hebben zeker kansen op meer gehad, waarbij Gerard het zelfs presteerde rustig denkend over de veertigste zet door de vlag te gaan (tijd vergeten).
De voorzitter wist in ieder geval nog de “eer” te redden met een verdiend halfje!
Het zal de volgende wedstrijd beter moeten, gelukkig hebben we al vijf matchpunten in de knip. (GH)

 
  UVS 2           Zeist 1	      7½-½

1. R. v.d Hatert  (2151) - A. v. Amerongen (2026) 1–0
2. I. Heine    (1950) - P.v.Amerongen  (1976) 1-0
3. A. Sprinkhuizen (1994) - G. Hamers    (1841) 1-0
4. J. Clermonts  (1933) - H. Kuiken    (1814) 1–0
5. D. Breuker   (2010) - J. Kaemingk   (1800) 1-0
6. J. Quint    (1913) - W. Veltman   (1834) 1–0
7. D.v.d Bergh   (1621) - H. Hamers    (1686) ½-½
8. D. Holtland   (1868) - W. Engelkes   (1766) 1-0 

Nipte nederlaag Zeist 2
Op 16 november speelde Zeist 2 tegen DBC 2 in klasse 2C.
Beide teams zijn op papier kandidaat voor promotie.
Het was daarom jammer dat in deze cruciale wedstrijd wij niet konden beschikken over Johann, Marvin en Paul.
Jan Bernard, Wendela en Co namen hun plaatsen in.

Jan Bernard kreeg in een gelijke stelling vrij vroeg een remiseaanbod, dat hij aannam (½–½).
Wendela offerde een loper op f7, maar de daaruit voortvloeiende aanval kon worden afgeslagen.
n een stelling met een vol stuk minder, moest zij opgeven (1½-½ voor DBC).
Wijnand accepteerde een triple pion voor aanvalskansen.
Hij speelde dit echter niet goed, want zijn tegenstander kon de dames ruilen.
Wijnand belandde in een verloren toreneindspel (2½-½).
Herman kreeg een eindspel, waarin zowel hijzelf als zijn tegenstander op de damevleugel een wat verbrokkelde pionnenstructuur kregen. Er werd tot remise besloten (3–1).

Anton stond langere tijd iets beter, maar zijn tegenstander wist de gevaren de baas te blijven.
Er kwam een gelijke stand op het bord, waarin remise werd overeengekomen (3½-1½).
Co debuteerde uitstekend in de tweede klasse. Hij had een pion meer in een eindspel, maar de lopers van ongelijke kleur voorkwamen winstkansen (4–2).
Jorn kreeg een mooie aanvalsstelling. Zijn opponent probeerde nog verwarring te stichten met een loperoffer, maar onze teamgenoot hield het hoofd koel en bracht het punt veilig binnen (4 – 3).
Willem-Jan had op het eind van de avond in tijdnood nog een ingewikkelde stelling op het bord.
Zijn tegenstander kon de zetten herhalen, Willem-Jan kon dit moeilijk uit de weg gaan.
Ook hier eindigde de partij in remise en verloren wij nipt (4½-3½)

Een ongelukkige nederlaag.
Op maandag 3 december spelen we uit tegen TRIO uit De Meern.
Hiervoor hebben we helaas al een afmelding, hopelijk houden de overige spelers de avond vrij.
(HH)

 
  DBC 2            Zeist 2	           4½-3½

1. Dick Berkelaar	1805	Willem-Jan Veltman	1834 ½-½ 
2. Ron Smit		1690	Jorn Brouwer		1767 1–0
3. Bart van Tooren	1666	Wijnand Engelkes	1766 0–1 
4. Boudewijn van Maanen	1692	Herman Hamers		1686 ½-½ 
5. Frank Dujardin	1634	Anton de Vreede		1610 ½-½ 
6. Eric Onwezen		1651	Jan Bernard Wolters	1555 ½-½ 
7. Nolan Wijenberg	1578	Wendela Oskam		1563 1–0
8. Jan van Lopik	1662	Co Laan	  		-   ½-½ 

Zeist 1 (SOS) geeft BSG 1 klop
In de Hoofdklasse A van de SOS-competitie ontvingen wij in de tweede ronde BSG 1 uit Bussum.
Zij hadden de eerste ronde met 8-0 verloren van het zeer sterke Paul Keres, terwijl wij de punten hadden gedeeld met Moira.
We waren dit keer zo waar compleet.

IJntze was deze keer als eerste klaar, hij kreeg met een machtig loperpaar een snelle mataanval (1-0).
Sergio speelde een scherpe partij, toen de kruitdampen waren opgetrokken had hij een stuk meer en een gemakkelijk gewonnen eindspel (2-0).
Peggy bracht de stand op 3-0, toen zij de aanval van haar tegenstander overnam.
Gerard won groot materiaal via een koningsaanval en tekende het vierde punt aan (4-0).
De overwinningenreeks werd doorbroken door Hans, hij moest in remise berusten in een ongelijk lopereindspel (4½-½).
Roel leek in het eindspel op winst af te gaan, maar een blunder in tijdnood kostte een stuk en de partij. (4½-1½).
Arend wist een Toreneindspel met gevaarlijke vrijpionnen technisch prima uit te spelen waarmee de stand op 5½-1½ kwam.
Arjen had steeds wat voordeel en wist dit om te zetten in een Toreneindspel met twee verbonden vrijpionnen dat gemakkelijk gewonnen was.
Een prima 6½-1½ overwinning waarmee we op 3 punten uit twee wedstrijden staan.
(GH)

 
  Zeist 1         - BSG 1	      6½-1½

1. A. v. Oosten  (2094) - R. Piël     (1827) 1-0
2. A. v. Amerongen (2027) - R. Disselhoff  (1842) 1-0
3. P.v. Amerongen (1976) - E.v.d Velden  (1856) 1-0
4. IJ. Hoekstra  (1964) - R. Weidema   (1783) 1-0
5. R. Zuidema   (1884) - F. Wagener   (1811) 0-1
6. G. Hamers    (1841) - R. Koch     (1826) 1-0
7. H. Kuiken    (1814) - M. Brandenburg (1709) ½-½
8. S. Harnandan  (1831) - W. Vijvers   (1671) 1-0

Zeist 1 wint van Pion/Mook 2
In de derde ronde van de KNSB competitie troffen wij Pion/Mook 2, een combinatie uit Groesbeek en Mook.
Zij hadden twee punten tot nu toe, wij drie.
Op papier waren wij favoriet, maar dat moet nog maar blijken op zo’n speeldag.
Wij misten Arend en Johann wegens andere verplichtingen, Marvin en Wijnand waren gelukkig bereid in te vallen.

Gerard was na twee uur spelen terecht gekomen in een volkomen gelijk Toreneindspel en kwam remise overeen (½-½).
Marvin liet zich verrassen door een gambietopening en ging helaas vrij kansloos ten onder (½-1½).
Sergio is nog niet in vorm, want ook hij liet zich verrassen in de opening met als gevolg een eindspel met twee pionnen minder dat hij terecht opgaf. (½-2½).
Dat zag er somber uit, maar gelukkig overspeelde Wijnand zijn tegenstander volkomen en de winst van de Dame tegen een Toren was ruim voldoende! (1½-2½).
Peggy kwam remise overeen in een partij met wisselende kansen zullen we maar zeggen (2-3).
Hans had een pion gewonnen in het middenspel, zijn tegenstander liet zich, bij het zoeken naar tegenspel pardoes mat zetten (3-3).
Willem Jan kon een vijandelijke aanval afslaan en bereikte een Toreneindspel waarbij zijn twee verbonden vrijpionnen ruim voldoende voor de winst waren (4-3).
Arjen stond aanvankelijk moeilijk, bereikte een eindspel van Toren tegen twee Paarden, waarbij hij handig wist te profiteren van het feit dat zijn tegenstander moest forceren en uiteindelijk kon hij door een kwaliteitsoffer een pion laten promoveren en stelde de iets geflatteerde 5-3 overwinning veilig!
Met vijf uit drie staan we nu op tweede plaats achter Veenendaal.
(GH)

 
  Zeist 1         - Pion/Mook 2       5-3

1. A. v. Amerongen (2027) - W. Gielen    (1953) 1–0
2. P.v. Amerongen (1976) - T. Thijssen   (1803) ½-½
3. S. Harnandan  (1831) - H. Blom     (1728) 0–1
4. H. Kuiken    (1814) - J. Molenaar   (1778) 1-0
5. G. Hamers    (1841) - J. Benningshof (1824) ½-½
6. W. Veltman   (1834) - A. Bouwman   (1682) 1-0
7. M. v. Megen   (1737) - R. Jansen    (1591) 0-1
8. W. Engelkes   (1766) - H. Smits    (1615) 1-0

Zeist verliest in eerste ronde KNSB Beker In de eerste ronde van de KNSB Beker traden wij aan tegen Amsterdam West, een derde- klasser.
Roel verving op het laatste moment de ziek geworden Peggy.
Hoewel wij op de meeste borden een ratingoverwicht hadden, werd het een ruime nederlaag.
Arend had moeite zijn koning naar veilige velden te brengen, toen dat gelukt was had hij door een stukoffer de betere kansen kunnen krijgen.
Helaas miste hij deze mogelijkheid en kwam door een leuke combinatie van zijn tegenstander in een verloren pionneneindspel ( 0-1).
Roel leek goed uit de opening te komen, maar door een fout moest hij materiaal inleveren ( Dame tegen Toren en stuk) en dit kostte hem de partij ( 0-2).
IJntze stond lange tijd wat beter, maar in de tijdnoodfase moest hij om mat te voorkomen een stuk geven en boekte ook een nul. ( 0-3).
Arjen speelde een wisselvallige partij, een vrijpion leek hem fataal te worden, maar in tijdnood wist hij een kwaliteit te winnen tegen een pion, het eindspel was ergens wel te winnen, maar met weinig bedenktijd werd er maar tot remise besloten, waarmee de eindstand op 0,5-3,5 kwam en het bekeravontuur dus snel afgelopen was!
(GH)

 
  Zeist          -  Amsterdam West    ½-3½

1. A.v. Oosten   (2094) - F. Schoffelmeer (2020)  0-1
2. A.v. Amerongen (2010) – P. Manuel    (1986)  ½-½
3. IJ. Hoekstra  (1964) - R. Hillebrandt (1967)  0-1
4. R. Zuidema   (1884) - F. Golbach   (1877)  0-1   

Gelijkspel voor Zeist 1 Vrijdag 12 oktober was de start voor ons eerste in de nieuwe Hoofdklasse A van de SOS competitie.
In deze competitie is het mogelijk dat grotere clubs ook KNSB spelers kunnen inzetten, zo komt bijvoorbeeld Paul Keres op de proppen met een gemiddelde teamrating van 2200, maar over het algemeen zal het wel een evenwichtige competitie worden.
Moira Domtoren is een “angstgegner” voor ons, want we winnen er door de jaren heen zelden van.
We hadden twee invallers, Peggy en Sergio waren verhinderd en werden vervangen door Willem Jan en Jorn.
De wedstrijd begon goed want Gerard wist na een scherpe opening met zwart in 22 zetten te winnen met een mataanval (0-1).
IJntze leek een kansrijke aanval te hebben, kreeg een Dame tegen twee Torens, maar in de slotstelling waren de Torens superieur (1-1).
Willem Jan kreeg een pion tot op de zevende rij, maar zijn tegenstander kon net op tijd eeuwig schaak houden (1½-1½).
Hans won in het middenspel een stuk en dat was ruim voldoende voor de winst (1½-2½).
Roel had een lastige avond en leek onder de voet te worden gelopen.
In tijdnood maakte de Moira speler wat fouten waardoor Roel met eeuwig schaak kon ontsnappen (2-3).
Jorn sloeg een aanval van zijn tegenstander af en nam deze aanval over met Torenwinst als resultaat en kon het punt incasseren (2-4).
Arend stond lange tijd prima, maar in tijdnood raakte hij het spoor bijster en kon een vrijpion niet meer afstoppen (3-4).
Arjen stond de gehele partij iets minder, juist toen hij de problemen leek te hebben opgelost werd een Toren ingesloten en moest hij een kwaliteit geven en dat kostte hem uiteindelijk de partij.
De eindstand kwam daarmee op 4-4, niet slecht, al had ik halverwege op een halfje meer gehoopt.
(GH)

 

  Moira Domtoren 1   - Zeist 1         4-4

1. D. Schonberger (2110) - A. v. Oosten  (2094) 1–0
2. T. Hacquebord (2056) - A. v. Amerongen (2010) 1–0
3. T. Rose    (2010) - IJ Hoekstra   (1964) 1–0
4. J.v. Renswoude (1965) - R. Zuidema   (1884) ½-½
5. K. Wandy    (1854) - H. Kuiken    (1820) 0-1
6. E. Janse    (1891) - G. Hamers    (1844) 0-1
7. B. Beijer   (1777) - W. Veltman   (1844) ½-½
8. M. Loffler  (1772) - J. Brouwer   (1754) 0-1

Zeist 2 wint ruim van ZZC 2 Op 9 oktober ontving Zeist 2 het team van ZZC 2 voor de eerste wedstrijd in de tweede klasse van de SOS-competitie.
De nieuwe naam voor de regionale competitie. SOS is een acroniem voor SGS, OSBO en SBO, de drie regionale bonden in Midden Nederland.
Zeist 2 is overigens ingedeeld in een klasse met alleen maar SGS-verenigingen.
De enige twee veranderingen zijn het aanvangstijdstip ( nu 19.45 uur) en het speeltempo (1 uur en 40 minuten plus 10 seconden per zet, net als in onze interne competitie).

Op papier moesten we de wedstrijd tegen ZZC 2 gemakkelijk kunnen winnen, maar dat valt in de praktijk soms tegen.
Marvin speelde remise. Hij had een stuk geofferd voor twee pionnen, maar dat zag er niet overtuigend uit.
Zijn tegenstander bood remise aan, een aanbod dat werd geaccepteerd (½-½).
Anton won in het middenspel een stuk, waarna zijn tegenstander moest opgeven (1½-½).
Herman won in het late middenspel een pion en bereikte een gewonnen lopereindspel (2½-½).
Johann belandde in een pionneneindspel, waarin zijn tegenstander een verre vrijpion had.
Die speelde het niet op zijn best, waardoor Johann eerder kon promoveren (3½-½).

Wijnand, die na een sabbatical weer van de partij was, bereikte een eindspel van loper tegen paard.
Dit wist hij overtuigend naar winst te voeren (4½-½).
De overwinning was een feit.
Wendela was inmiddels twee pionnen achter gekomen.
Aangezien er geen compensatie tegenover stond moest zij de strijd staken (4½-1½).
Willem-Jan had was in een nogal dichtgeschoven stelling beland en wist hier geen doorbraak in te bereiken, Remise was het resultaat (5–2).
Jorn won een stuk tegen twee pionnen, maar moest een stuk teruggeven om een promotie te verhinderen.
Hij kreeg een eindspel van loper tegen paard met een pion meer, maar dat was onvoldoende voor winst, zodat tot remise werd besloten (5½-2½).

Een goed begin. Op vrijdag 16 november spelen we uit tegen het sterke DBC 2.

(HH)

 

  Zeist 2    		ZZC 2          5½-2½

1. Willem-Jan Veltman	1844	Peter Remie	1700	 ½-½ 
2. Jorn Brouwer		1754	Michiel Klein	1678	 ½-½ 
3. Marvin van Meegen	1732	Ruben Jaspers	1687	 ½-½ 
4. Johann Kaemingk	1787	Henk Diependaal	1486	 1–0
5. Wijnand Engelkes	1766	Marcel Pulles	1498	 1–0
6. Herman Hamers	1686	Ben van Ginkel	1521	 1-0 
7. Anton de Vreede	1610	Sven Schipper	1485	 1–0
8. Wendela Oskam	1563	Laurens Krah	1585	 0–1 

Gelijkspel voor Zeist 1 tegen Magnus Leidsche Rijn
In de tweede ronde van de KNSB competitie speelden we uit in Utrecht tegen Magnus Leidsche Rijn.
Het speellokaal was gelegen in het Leidsche Rijn College, een grote scholengemeenschap.
Magnus is de grootste jeugdclub van de SGS, het team bestond voor de helft uit sterke senioren ( bord 1 t/m 4), de andere helft waren jeugdspelers.
Wij hadden twee invallers, Jorn en Marvin vervingen Arend en de schrijver van dit verslag (Gerard) die dit keer als teamleider fungeerde. Een flinke verjonging van het team, die goed uitpakte.

Sergio gaf goed partij aan de sterke directeur van het Bondsbureau, maar enkele onnauwkeurigheden werden uiteindelijk afgestraft (1-0).
Johann bereikte een dichtgeschoven stelling tegen zijn jeugdige tegenstander en kwam terecht remise overeen (1½-½).
Marvin speelde een solide partij, won door een fout van zijn tegenstander een pion en even later door een tactische wending nog meer materiaal en de partij (1½-1½).
Jorn stond aanvankelijk wat minder, maar door een fraaie tactische wending won hij veel materiaal en de partij (1½-2½).
Hans stond al snel onder zware druk, juist toen hij een leuke tegendreiging dacht te hebben liep een pion van zijn tegenstander door naar Dame (2½-2½).
Willem Jan offerde kort na de opening een stuk voor een gevaarlijke koningsaanval, die hij uiteindelijk met mat bekroonde (2½-3½).
Peggy belandde na een scherpe opening in een dubbeltoreneindspel met een pion minder wat haar tegenstander uiteindelijk nauwkeurig naar winst voerde (3½-3½).
Arjen stond lange wat minder maar omstreeks zet veertig kreeg hij kansen tegen de vijandelijke koning die weinig bescherming meer had.
Hij miste uiteindelijk een directe winst, maar zal met de remise door eeuwig schaak tegen zijn hoog gerate tegenstander uiteindelijk niet ontevreden zijn geweest en wij ook niet.
De eindstand kwam hiermee op een 4-4 gelijkspel, waar mee wij de derde plaats innemen met drie punten uit twee wedstrijden.
(GH)

 
  Magnus 1      - Zeist 1         4-4

1. D. Tjiam  (2371) - S. Harnandan  (1845) 1–0
2. J. Aubel  (2219) - A. v. Amerongen (2010) ½-½
3. A.v.d Hurk (1983) – P.v Amerongen  (1993) 1–0
4. F. Wilschut (1972) – H. Kuiken    (1820) 1–0
5. A. v. Aken (1736) - W. Veltman   (1844) 0–1
6. N. Neisingh (1773) – J. Brouwer   (1754) 0-1
7. S. v. Manen (1542) - M. v. Megen   (1732) 0-1
8. K. Smeets  (1601) - J. Kaemingk   (1787) ½-½


Zeist 1 wint bij rentree in KNSB Competitie
Na de degradatie uit de derde klasse KNSB in 2011 maakten wij zaterdag 15 september onze rentree in de landelijke competitie in de nieuw gevormde vierde klasse.
Tegenstander was het Arnhemse ASV 4, een team dat afgelopen seizoen in de Promotieklasse OSBO speelde.
IJntze en Roel spelen liever niet op zaterdag, en Erik hersteld nog van fysieke ongemakken, gelukkig is Peggy wel weer beschikbaar en Johann debuteert op landelijk niveau.
Johann debuteerde prima, hij kwam goed uit de opening, zijn tegenstander kon zijn toren op h8 niet ontwikkelen, verzwakte daardoor de koningsvleugel en liep vlot mat (1-0).
Arend verdubbelde de score door met zwart soepel te winnen met een koningsaanval (2-0).
Willem Jan is nog niet ingespeeld, hij belandde in een passieve stelling en kon mat al spoedig niet meer vermijden (2-1).
Peggy stond iets beter in een Toreneindspel, maar haar tegenstander wist de stelling binnen de remisemarge te houden (2½-1½).
Sergio speelde een gambietopening, maar deze kwam niet uit de verf, want in het middenspel stond hij twee pionnen achter zonder compensatie en moest de vlag strijken (2½-2½).
Gerard moest zijn tegenstander het loperpaar laten en kwam moeilijk te staan. Zijn tegenstander kwam echter in tijdnood en omdat de stelling gecompliceerd was accepteerde hij een remiseaanbod waarmee de stand op 3-3 kwam.
Arjen had een groot ruimte overwicht en wist dit om te zetten een vernietigende koningsaanval die eindigde met mat of groot materiaalverlies (4-3).
Hans kwam wat passief uit de opening, maar wist in het middenspel een pion te winnen, later nog een tweede in een Dame eindspel, maar zijn tegenstander had een dreigende vrijpion die hem uiteindelijk remise garandeerde.
Hiermee kwam de eindstand op 4½-3½, de eerste overwinning op landelijk niveau!
(GH)

 
  Zeist 1         - ASV 4        4½-3½

1. A. v. Oosten  (2094) - G. hendriks  (1822) 1-0
2. A. v. Amerongen (2010) - P. de Freytas (1938) 1-0
3. P.v. Amerongen (1993) - R. Verhoef  (1875) ½-½
4. S. Harnandan  (1845) - D. Fassaert  (1836) 0-1
5. H. Kuiken    (1820) - D. Duyker   (1869) ½-½
6. G. Hamers    (18440 - S. Braun   (1744) ½-½
7. W.J. Veltman  (1844) - R. v. Alfen  (1782) 0–1
8. J. Kaemingk   (1787) - E. Peters   (1719) 1-0

Start seizoen 2018 – 2019
De schaakclub start het nieuwe seizoen voor de senioren op dinsdag 26 augustus om 19.30 uur in Maria Oord, Hortensiastraat 30.
Er is dan vrij schaken en hopelijk kunnen wij nieuwe leden begroeten.
Op dinsdag 4 september is er om 20 uur de algemene ledenvergadering.
Op vrijdag 7 september begint om 19.30 uur het starttoernooi samen met DBC in Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.
Op dinsdag 11 september is de tweede avond van het starttoernooi in Zeist.
Zaterdagmiddag 15 september speelt het eerste achttal in de 4e klasse van de KNSB-competitie thuis tegen ASV 4 uit Arnhem. Aanvang 13 uur.
Dinsdag 18 september begint de interne competitie.
De SOS-competitie (voorheen SGS-competitie) start in oktober. Zeist 1 en 2 spelen daar in resp. de hoofdgroep en in de 2e klasse.
(HH)

Martin Baltus overleden
Ons erelid Martin Baltus is op 30 juni op 86 jarige leeftijd overleden.
Martin werd in 1981 lid van de schaakclub en vervulde al snel bestuurlijke functies.
Hij was onder meer secretaris, redacteur van Caïssa en intern wedstrijdleider.
Hij deed dit alles met grote inzet en betrokkenheid.
Hij was ook de auteur van het gedenkboek “Eeuwig schaak in Zeist”, dat verscheen bij het honderdjarig bestaan van de schaakclub in 2006.
Het is een gedetailleerde geschiedschrijving van 100 jaar clubleven in Zeist op grond van veel bronnen.
Vanwege zijn vele verdiensten werd Martin in 2006 tot erelid van de vereniging benoemd.
Sinds 2010 kon Martin vanwege de mantelzorg voor zijn vrouw niet meer naar de club komen.
Hij bleef echter meeleven en werd een trouw donateur.
In 2016 hielp hij weer mee bij de organisatie van het 110-jarig jubileum van de club.
Met het overlijden van Martin Baltus verliest de schaakclub Zeist een beeldbepalende en markante figuur.
Wij denken dankbaar terug aan alles wat hij voor de club heeft gedaan.
Wij wensen de familie, waaronder ons oud-lid Pieter, veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.


Herman Hamers
Voorzitter

Bill Schuckink Kool overleden
Op 15 mei overleed ons erelid Bill Schuckink Kool na een kort ziekbed op 82-jarige leeftijd.
Op 9 april had Bill, naar nu blijkt, zijn laatste partij gespeeld.
Een week later kreeg hij lichamelijke klachten en uit onderzoek bleek dat hij een zeer ernstige ziekte had.

Bill kwam uit een Utrechtse schakersfamilie en was 38 jaar lang lid van onze schaakclub.
In die periode heeft hij gedurende 37 jaar diverse bestuursfuncties binnen de vereniging met verve vervuld.
Zo was hij van 1987 tot 2004 voorzitter; ook was hij secretaris, extern wedstrijdleider en – tot zijn overlijden – intern wedstrijdleider.
Ook als speler was hij wekelijks actief en niet zonder succes. In 1981 was hij clubkampioen en nog dit jaar werd hij snelschaakkampioen van de club.

Al deze activiteiten bleven niet onopgemerkt. Bill kreeg in 2001 de erespeld van de KNSB (de landelijke schaakbond) en in 2002 werd hij benoemd tot erelid van de schaakclub.
In 2014 werd hij, samen met zijn echtgenote, koninklijk onderscheiden, vanwege zijn en haar verdiensten als vrijwilliger in diverse sportverenigingen.

In Bill verliezen wij als schaakclub een steunpilaar van onze vereniging, iemand waar je altijd een beroep op kon doen en een innemende persoonlijkheid.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Als leden van de Schaakclub Zeist denken wij dankbaar terug aan Bill en alles wat hij voor ons heeft gedaan.

Herman Hamers
Voorzitter


Arend van Oosten wint beker
Het gemeenschappelijke bekertoernooi Van Zeist en DBC is gewonnen door Arend van Oosten.
In de finale versloeg Arend Arjen van Amerongen met 2–0.

Zeist 2 wint laatste wedstrijd
Op 15 mei kwam Lekstroom 4 op bezoek in de laatste ronde van klasse 2D.
Het team was al gedegradeerd, Zeist 2 kon niet meer promoveren.

Zeist 2 speelde de wedstrijd zonder op dat moment te weten dat Bill Schuckink Kool, een van de vaste spelers van het team, de morgen van diezelfde dag was overleden.
We wisten dat hij ernstig ziek was, maar dat hij op zo’n korte termijn ons zou ontvallen was nauwelijks voor te stellen.
Bill had 2½ uit 4 gescoord in de wedstrijden waarin hij had meegedaan.
Op 9 april speelde hij de laatste partij van zijn leven. Het betrof een uitwedstrijd tegen TRIO, hij won de partij in een mooi eindspel.
Ik wil dit verslag kort en sober houden.
Laten we de overwinning, een ruime overwinning conform de krachtsverhoudingen, opdragen aan onze overleden schaakvriend en teamgenoot.

We zijn met het tweede op de derde plaats in de poule geëindigd.
Er had dit seizoen zeker meer in gezeten.
Johann Kaemingk werd met 4½ uit 6 topscorer.
Dank aan alle spelers die zich voor het tweede hebben ingezet dit jaar.
(HH)

 
  Zeist 1       	Lekstroom 4        7-1

1. Jorn Brouwer		1746	V.G. van Rooyen	  1567  1–0
2. Johann Kaemingk	1773	J.J. Buikema	  1534  1–0
3. Marvin van Megen	1721	Sierd van den Belt 1463  1–0 
4. Herman Hamers	1695	N.J. Rischen	  1508  1–0
5. Anton de Vreede	1598	Karel den Boer	  1526  1–0
6. Wendela Oskam	1567	Henk de Bruyne	  1480  1–0
7. Henk Keers		1653	Koen Thomassen	  1522  0–1 
8. Ron Snoek		1562	Jos Visser	  1366  1–0

Zeist 1 verliest van Moira Domtoren 1 in slotronde
De slotronde in de Promotieklasse werd traditiegetrouw weer gezamenlijk gespeeld in Utrecht bij Paul Keres, in het Stedelijk Gymnasium.
Wij troffen kampioenskandidaat Moira Domtoren, die ik liever thuis op dinsdag in Zeist had getroffen.
Wij misten Erik van Esterik wegens vakantie en Erik Olof wegens ziekte, Hans en Willem Jan waren de vervangers.
Voor ons stond alleen de spreekwoordelijke eer op het spel. De wedstrijd was overigens live via internet te volgen.

Roel stond na de opening wat beter, maar uiteindelijk ontstond een pionnen eindspel dat totaal remise was (½-½).
IJntze kwam er ditmaal niet aan te pas, hij werd op de koningsvleugel onder de voet gelopen (½-1½).
Die opening is ook wel dubieus, zoals bleek.
Willem Jan had iets meer ruimte, de stelling vervlakte naar remiseachtig, maar in de slotfase overzag hij een afwikkeling waardoor hij in een verloren pionneneindspel belandde. (½-2½).
Gerard had de pech tegen hun verreweg hoogste ratinghouder te moeten spelen, die dit jaar nog nooit had meegespeeld.
Het werd een gesloten stelling die lange tijd redelijk gelijk op ging, in de tijdnoodfase werd een onnauwkeurige afwikkeling helaas afgestraft met stukverlies (½-3½).
De score werd nog erger toen Arjen in remiseachtige stelling door zijn vlag ging waarmee Moira het kampioenschap veilig stelde! (½-4½).
Gefeliciteerd!
Hans leek ook op remise af te stevenen, maar in de tijdnoodfase verloor hij onnodig een pion en vervolgens het eindspel (½-5½).
Arend was niet helemaal fit, leek gewonnen te staan, hoewel in de tijdnoodfase zijn tegenstander ook nog een winst miste, remise derhalve (1-6).
Sergio maakte de score nog iets dragelijker, na een moeizame opening herstelde hij zich en wist een lopereindspel fraai in winst om te zetten. (2-6).
Met dit resultaat zijn wij uiteindelijk op de vijfde plaats geëindigd, na een wat wisselvalig seizoen.
Nu maar eens rustig na denken over de nieuw te vormen SGS Hoofdklasse en de vierde klasse KNSB.
Hopelijk vervalt de spannende SGS competitie niet tot een door de grote clubs gedomineerd geheel.
(GH)

 
  Zeist 1       - Moira Domtoren 1   2-6

1. A. v Oosten  (2118) – T. Rose    (1977) ½-½
2. A.v Amerongen (2020) – A. ten Hertog (1986) 0-1
3. IJ. Hoekstra (1946) - T. Haquebord (2023) 0-1
4. R. Zuidema  (1892) - B. Andriessen (1881) ½-½
5. G. Hamers   (1847) - N. Hendrikx  (2136) 0-1
6. H. Kuiken   (1806) - L. Verweij  (1908) 0–1
7. S. Harnandan (1823) - J. de Kraker (1923) 1–0
8. W. Veltman  (1856) - B. Beijer   (1661) 0-1

Zeist 1 wint tegen Hoogland 1
In de achtste ronde van de Promotieklasse traden wij aan tegen Hoogland 1, dat vorig jaar is gedegradeerd uit de KNSB.
Ze stonden 1 punt boven ons.
De wedstrijd begon goed want Sergio kon met enkele mooie combinaties zijn tegenstander vrij snel tot overgave dwingen. (0-1).
Gerard zag in een gecompliceerde stelling en gezien het wedstrijdverloop geen aanleiding om het remiseaanbod van zijn tegenstander te weigeren (½-1½).
Bij Arjen werd het evenwicht ook nooit verbroken met remise als logisch resultaat (1-2).
Arend had iets meer ruimte, maar winst heeft er nooit ingezeten, ook hier remise (1½-2½).
Erik stond lange tijd wat beter, maar na het nodige geruil kwam ook hier een remise op het bord (2-3).
IJntze had ook wat meer ruimte, maar zijn tegenstander kon de stelling verdedigen en remise houden (2½-3½).
Roel gaf in de opening een pion weg zonder veel compensatie.
Hij bleef verloren staan, maar in de tijdnoodfase begon zijn tegenstander onzeker te spelen zelfs zodanig dat hij in nog steeds betere stelling remise aanbood, Roel was er als de kippen bij om dat aanbod te accepteren ( 3-4).
De stelling van Hans was ongeveer in evenwicht, alleen zijn opponent had erg weinig tijd.
Ondanks verwoede pogingen aan beide kanten om te winnen kwam ook hier uiteindelijk remise op de borden, waarmee we een 3½-4½ overwinning boekte en degradatiegevaar definitief is afgewend.
We staan nu vierde met 8 uit 8 en kunnen in de slotronde op 20 april tegen kampioenskandidaat Moira Domtoren vrijuit spelen.
(GH)

 
  Hoogland 1      - ZEIST 1        3½-4½

1. M. Dieleman  (2091) - A. v. Oosten  (2118) ½-½
2. C. Kooyman  (2050) - A. v. Amerongen (2020) ½-½
3. S. Paternotte (1977) - IJ. Hoekstra  (1946) ½-½
4. H. v Doorn  (1915) - H. Kuiken    (1806) ½-½
5. H. Wisman   (1935) - R. Zuidema   (1892) ½-½
6. N. Dol    (1765) - E. Olof     (2001) ½-½
7. H.v Diemen  (1661) - G. Hamers    (1847) ½-½
8. S. Wijono   (1827) - S. Harnandan  (1823) 0-1

Zeist 1 speelt gelijk tegen Soest 2
In de zeven ronde van de Promotieklasse troffen wij Soest 2.
Een belangrijke wedstrijd, wij hadden vijf punten en Soest stond op vier punten.
Bij winst zouden wij vrijwel veilig zijn. Roel was met vakantie en werd vervangen door Hans.
De wedstrijd begon niet al te best want de tegenstander van Sergio had zo ongeveer alles wat je met wit tegen de Svesnjikov wilt hebben hetgeen resulteerde in een zeer kansloze nederlaag van Sergio die met een vormdip te maken heeft. (0-1).
Erik Olof kreeg een ongeveer gelijke stelling op het bord en kwam terecht remise overeen (½-1½).
Arend stond iets beter in het eindspel met zijn loperpaar, maar zijn tegenstander kon de stelling wel keepen, ook remise(1-2).
Gerard won in het middenspel een pion, maar kon in het vervolg het juiste plan niet vinden en moest in remise berusten (1½-2½).
Hans won ook een pion en kon uiteindelijk afwikkelen naar een gewonnen pionneneindspel (2½-2½), een goed gespeelde partij!
IJntze had een groot ruimtevoordeel, in grote tijdnood van zijn tegenstander kon hij een leuk matje op het bord toveren. (3½-2½).
Zijn derde overwinning op rij!
Arjen had de gehele partij een licht voordeel, maar uiteindelijk volgde een grootscheepse afruil die remise onvermijdelijk maakte (4-3).
Erik van Esterik , net hersteld van een zware griepaanval, had na de opening een klein voordeel, maar later op de avond verloor hij “ergens” een pion, probeerde nog een leuke patval, maar zijn tegenstander gaf geen krimp en kon de gelijkmaker laten noteren. (4-4).
Een gelijkspel tenslotte waar beide ploegen niet veel aan hebben, hoewel dat pas aan het einde van de rit zal blijken.
(GH)

 
  Zeist 1          Soest 2        4-4

1. A. v. Oosten  (2118) - H. Weenink  (2079) ½-½
2. E. van Esterik (1987) - K. Rijpert  (2017) 0-1
3. A. v. Amerongen (2020) - E. Smedema  (1936) ½-½
4. IJ. Hoekstra  (1946) - W. v.d Groep (1943) 1-0
5. S. Harnandan  (1823) - R. Molenaar  (1897) 0-1
6. E. Olof     (2001) - S. Blom    (1846) ½-½
7. G. Hamers    (1847) - A. v. Ginkel (1803) ½-½
8. H. Kuiken    (1806) - J. Smits   (1777) 1-0 

Zeist 2 boekt monsteroverwinning
Op 20 februari ontving Zeist 2 Rivierenland 3.
Rivierenland 2 heeft kortgeleden tegen Zeist 3 gespeeld en met 5–3 gewonnen.
Ze kwamen daarbij goed weg, volgens eigen zeggen.
Kijkend naar de ratings van de spelers moest het voor Zeist 2 goed te doen zijn tegen Rivierenland 3, hoewel het team 4 punten meer had dan het wisselvallig spelende Zeist 2.
Alle spelers van het tweede waren present, een unicum dit seizoen.

Johann won als eerste. Vanaf de opening sneed zijn aanval als een mes door de boter (1–0).
Willem-Jan speelde tegen de sterke kopman van Rivierenland. Ook een sterke speler kan mistasten.
Hij pakte per ongeluk het verkeerde stuk, waardoor hij zijn dame verloor (2–0).
Anton was de volgende die een punt pakte, op welke wijze precies is uw berichtgever ontgaan vanwege de vereiste concentratie op zijn eigen partij (3–0).
Herman moest zich even nauwkeurig verdedigen, maar won toen in de counter (4–0).

Paul hield de stelling in evenwicht en ook zijn tegenstander kon geen beslissend plan vinden, zodat er tot remise werd besloten (4½-½).
In de partij van Bill werd het evenwicht ook niet zichtbaar vestoord. Ook hier tekende de spelers de vrede (5–1).
Jorn had in de opening onderuit kunnen gaan, maar zijn tegenstander zag de variant niet.
Lopende de partij trok Jorn het initiatief naar zich toe en won (6–1).
Hans was als laatste nog bezig. Hij was een stuk voor gekomen, maar zijn tegenstander bleef verwoed weerstand bieden totdat hij werd mat gezet (7–1).
Een zeer ruime, maar verdiende overwinning van Zeist 2.

Op maandag 9 april is de volgende wedstrijd, uit tegen TRIO.
(HH)

 
  Zeist 2			Rivierenland 3		 7-1		

1. Willem Jan Veltman	1856	Paul Willemsen	  2085	 1–0
2. Hans Kuiken	    1806	Arian van Weerden 1621	 1–0
3. Bill Schuckink Kool	1704	Ben Driessen	  1696	 ½-½ 
4. Johann Kaemingk	1700	Arif Talaku	  1726	 1–0
5. Jorn Brouwer		1742	Willem de Boer	  1533	 1–0
6. Herman Hamers	1693	Albert Sluiter	  1531	 1–0
7. Paul Govaerts	1735	Rob Kaptein	  1578	 ½-½ 
8. Anton de Vreede	1608	Hans Ruis	  1566	 1–0
 

Zeist 1 Onderuit tegen Amersfoort 3
In de zesde ronde van de Promotieklasse moesten wij in het splinternieuwe Denksportcentrum in Amersfoort aantreden tegen het laaggeplaatste Amersfoort 3. Wij stonden met 5 uit 5 in de middenmoot.
Erik van Esterik meldde zich de dag voor de wedstrijd met griep af en werd vervangen door Hans Kuiken.
Amersfoort wilde één partij vooruit spelen in Zeist en omdat Sergio de vrijdag verhinderd was, trad hij aan.
Het werd een Poolse partij waarin Sergio met wit na een zet of acht zonder compensatie twee pionnen achter stond en hiervan niet meer terugkwam zodat wij starten met een 1-0 achterstand.
Roel had niet zijn dag, zijn aanval kwam niet van de grond en hij werd overlopen op de Damevleugel, zijn tegenstander won een kwaliteit en kreeg twee verbonden vrijpionnen waardoor 2-0 op het scorebord kwam.
Erik Olof leek wel goed te staan met matdreigingen tegen de vijandelijke koning, maar toen ik een half uur later keek stond hij een stuk achter en waren de matdreigingen verdwenen (3-0)
Gerard deed wat terug via stukwinst en korte tijd later kon hij zijn opponent mat zetten (3-1).
IJntze was eveneens een stuk voorgekomen en kon vrij eenvoudig de stand op 3-2 brengen.
Hans leek wel remise te kunnen bereiken in dichtgeschoven stelling, maar een verkeerde Dameruil deed hem in een kansloos dubbellopereindspel terecht komen (4-2).
Arend leek goed te staan met een witte koning al vroeg in het centrum, in een Toreneindspel stond deze koning echter wel goed, wit won een pion, maar het dubbel toreneindspel wist Arend wel simpel remise te houden.(4½-2½).
Arjen stond de hele partij iets minder, maar wist de stelling goed naar remise te keepen, waarmee een voor ons teleurstellende 5-3 nederlaag op de borden kwam.
De volgende wedstrijd tegen Soest 2 moet het echt beter om niet alsnog in de problemen te komen.
(GH)

 
 Amersfoort 3		 Zeist 1		 5-3

1.R. v. Rinsum (1846) - A. v. Amerongen (2020) ½-½
2.D. Flohr   (1883) - A. v. Oosten  (2118) ½-½
3.S.v.d. Putte (1886) - H. Kuiken    (1806) 1–0
4.E. Schuit   (1751) - IJ. Hoekstra  (1946) 0–1
5.M. Flohr   (1866) - S. Harnandan  (1823) 1-0
6.E.v.d Gevel  (1837) - R. Zuidema   (1892) 1-0
7.G. Beltman  (1827) - G. Hamers    (1847) 0–1
8.S. Burger   (1667) - E. Olof     (2001) 1-0 

Zeist 2 wint ruim
Op 23 januari speelde het tweede team een uitwedstrijd tegen Oud Zuylen Utrecht 5.
Een op papier zwakker team dan Zeist 2, dus er moest gewonnen worden.
Bill en Jorn waren verhinderd en werden vervangen door Marvin en Henk.

Invaller Henk deed het uitstekend, want hij won binnen een uur (0–1).
Ook Marvin deed het goed. In een goed opgebouwde partij werd de tegenstander geleidelijk opgerold (0–2).
Anton had een ver opgerukte pion in een toreneindspel. Toen hij probeerde die te laten promoveren ging het tegen de verhouding in mis (1–2).
Johann had overdag als bezoeker een ronde van het Tatasteel toernooi bijgewoond.
Hierdoor geïnspireerd speelde hij een goede aanvallende partij, die beloond werd met een overwinning (1–3).

Herman won in het middenspel een stuk, Zijn tegenstander speelde lang door, maar toen er ook nog een pion promoveerde, hield deze het voor gezien (1–4).
Paul kreeg een gewonnen stelling, waarin hij nog een paar hindernissen uit de weg moest ruimen.
Hij deed dat rustig en haalde bekwaam het punt binnen (1–5).
De twee matchpunten waren binnen.
Hans bereikte een toreneindspel dat er nogal remiseachtig uitzag.
Zijn tegenstander verbruikte echter zo veel tijd in deze stelling, dat hij op tijd verloor (1–6).
Willem Jan stond een kwaliteit achter en kwam in grote tijdnood.
Op een gegeven moment ging dat mis. Ook hier viel de vlag, helaas die van onze kopman (2–6).

Met twee nederlagen en twee overwinningen staat het tweede nu in de middenmoot van klasse 2D.
Op 20 februari komt Rivierenland 3 op bezoek.
(HH)

 
  Oud Zuylen Utrecht 5		Zeist 2			  2-6

1. Bas Jubels		1789	Willem-Jan Veltman 1853  1–0 
2. Leta Tumba		1655	Hans Kuiken	  1798  0–1
3. Hans Scheeringa	1602	Johan Kaemingk	  1739  0–1 
4. Steven Vuchteveen	1532	Marvin van Megen  1700  0–1 
5. Lex Plum		1478	Herman Hamers	  1694  0–1 
6. Patrick Langendoen	1433	Paul Govaerts	  1754  0–1 
7. Guus van Eeden	1310	Anton de Vreede	  1620  1–0
8. Pieter Popken	1340	Henk Keers	  1667  0–1 

Zeist 1 wint van De Rode Loper 1
Na twee nipte nederlagen tegen Rivierenland en DBC, werd het tijd om het nieuwe jaar in de Promotieklasse goed te beginnen met een overwinning.
Beide teams hadden drie punten uit vier wedstrijden behaald, dus enige spanning mocht verwacht worden.
Wij konden compleet aantreden, Rode Loper miste ex clubgenoot Henk Dissel.

De wedstrijd begon rustig , Gerard had met zwart geen problemen, na veel ruil van stukken viel er weinig meer te beleven (½-½).
Erik Olof belandde in een Dame eindspel met een pion minder dat verloren leek.
Toen zijn tegenstander een tweede pion van het bord pakte, kon Erik met eeuwig schaak goed wegkomen (1-1).
Erik van Esterik was bij superieure stelling een pion voor gekomen, toen hij enige later ook nog een stuk won, was het vrij snel bekeken (2-1).
Roel offerde een stuk voor twee levensgevaarlijke vrijpionnen , toen hij het stuk terugwon bij aanhoudende aanval was het snel bekeken (3-1).
Sergio speelde weer een wilde partij, hij ging langs afgronden, maar toen de kruitdampen waren opgetrokken resteerde remise (3½-1½).
Arjen speelde een fraaie aanvalspartij, toen de witte koning was uitgerookt was mat onvermijdelijk (4½-1½).
IJntze had steeds wat voordeel , toen hij uiteindelijk een loper won was de buit snel binnen (5½-1½).
De schade voor De Rode Loper werd nog erger toen ook Arend, na eerst moeizaam te hebben gestaan een gunstig eindspel fraai naar winst wist te leiden, waarmee de eindstand op 6½-1½ kwam, wat een weelde!
Op 9 februari gaan we op bezoek bij Amersfoort 3.

(GH)

 
 Zeist 1		 De Rode Loper 1     6½-1½

1.A v. Amerongen (2002) - S.v.d Vegt    (1894) 1–0
2.E. v. Esterik (2016) - E. Bonne Boizan (1940) 1–0
3.A. v. Oosten  (2163) - T. Kónnen    (1888) 1–0
4.IJ. Hoekstra  (1965) - J. Kamminga   (1835) 1-0
5.R. Zuidema   (1853) - M. Harzevoort  (1872) 1–0
6.E. Olof    (2014) - H. Nijland    (1807) ½-½
7.G. Hamers   (1872) - C. Lutz     (1790) ½-½
8.S. Harnandan  (1853) – P. Hoogakker   (1794) ½-½
Zeist 2 herstelt zich
Zeist 2 speelde op 12 december thuis tegen Woerden 1, een op papier ongeveer gelijkwaardige tegenstander.
Gelukkig waren de sneeuwstormen geluwd, zodat de tegenstander ons clublokaal veilig kon bereiken.
Anton de Vreede was met vakantie; in de persoon van Marvin van Megen hadden we echter een uitstekende vervanger.
Na twee nederlagen werd het tijd om eens 1 of 2 punten te pakken.

De wedstrijd begon goed, Marvin zorgde voor het eerste punt.
Zijn tegenstander maakte een fout in de opening die hem fataal werd (1–0).
Herman belandde uiteindelijk in een toreneindspel met een pion minder.
Toen zijn tegenstander een tweede pion veroverde, was verder verzet zinloos (1–1).
Hans speelde tegen de broer van Erwin l’Ami, er ontstond een gelijke en evenwichtige stelling die in remise resulteerde (1½-1½).
De tegenstander van Bill verzwakte zelf zijn koningsstelling door het opspelen van zijn pionnen.
Hier werd door onze wedstrijdleider goed gebruik van gemaakt. In een tegenaanval besliste hij de partij (2½-1½).
Paul startte een aanval op de vijandelijke koningsstelling.
Onder deze druk bezweek de tegenstand en de partij eindigde zelfs in mat (3½-1½).

Jorn had een stelling met ongelijk materiaal.
Door actief spel wist hij zich staande te houden en de partij naar remise te voeren (4–2).
Johann trok de overwinning uiteindelijk naar ons toe.
Zijn tegenstander offerde een stuk in de hoop op promotie, maar dit werd geneutraliseerd.
De partij werd bekwaam afgerond (5–2).
Het was gelukt en er zat zelfs 6–2 in.
Willem Jan was 20 minuten te laat gearriveerd en dit wreekte zich op het eind van de avond.
In een goed staand, zo niet gewonnen, eindspel ging hij door zijn vlag.
Hierdoor eindigde de stand op 5–3 voor Zeist 2.
Een keurige overwinning.

Op dinsdag 12 januari is de volgende wedstrijd, uit tegen Oud Zuylen Utrecht 5.
(HH)

 
  Zeist 2		    Woerden 3       5-3

1. Willem Jan Veltman	1853	Selman Ercan	1986  0-1
2. Hans Kuiken		1798	Martijn l’Ami	1908  ½-½ 
3. Johann Kaemingk	1739	Jan Hoosbeek	1784  1-0
4. Herman Hamers	1694	Henk de Heer	1742  0-1
5. Bill Schuckink Kool	1721	Mark Pieterse	1713  1-0
6. Jorn Brouwer		1745	Hans Tuit	1680  ½-½ 
7. Paul Govaerts	1754	Aldo Oxener	1588  1-0
8.Marvin van Megen	1700	Jan Pool	1623  1-0Zeist 2 struikelt weer
Zeist 2 ging dit seizoen met een 5-3 nederlaag tegen Paul Keres 6 slecht van start.
De tweede wedstrijd ging op vrijdag 24 november, tegen het op papier sterkere Moira 3.
Moira had zijn eerste wedstrijd met 7–1 gewonnen.
De aanloop naar de wedstrijd verliep slecht. Jorn en Bill meldde zich af.
Het vinden van spelers van Zeist die op de vrijdagavond willen spelen is even moeilijk als het vinden van spelers voor het Nederlands elftal voor een vriendschappelijke interland.
Gelukkig waren Gerrit van den Dool en Eduard Dorresteijn bereid om in te vallen.
Op de wedstrijddag, anderhalf uur voor aanvang, belde Eduard.
Hij moest zich helaas ziek melden. Vervanging was niet meer haalbaar op dat tijdstip, dus trokken wij met zeven spelers naar Utrecht.

Doordat ik zelf een avondvullende partij had, heb ik weinig meegekregen van het wedstrijdverloop.
We begonnen, door het lege bord 8, met een 1 – 0 achterstand.
Anton was als eerste klaar. Hij bereikte een nette remise in een wat vastgeschoven stand (1½–½).
Gerrit moest kort daarna opgeven. De aanleiding daarvan heb ik niet meegekregen (2½-½).
Paul verloor een kwaliteit en kwam dit verlies niet te boven (3½-½).

Willem-Jan speelde de opening goed. Hij kreeg een aanval, terwijl de vijandelijke koning niet uit het centrum kwam.
Na een slotaanval, stelde hij het punt veilig (3½-1½).
In de partij van Hans waren er wisselende kansen. Hans nam als laatste een geboden kans waar en won (3½-2½).
Johann stond lange tijd een pion achter, maar verweerde zich heel goed in het eindspel.
Uiteindelijk werd er een pionneneindspel bereikt dat remise was (4–3).
De laatste partij moest de beslissing brengen.
Herman had in de opening een gemankeerde pionnenstructuur op de damevleugel gekregen. Hij kwam uiteindelijk in een gelijk lopereindspel met een pion minder terecht.
Mogelijk werd ergens een remisekans kans gemist, maar op het eind was het niet te houden.
Hierdoor kwam de stand op 5–3 voor Moira.

Weer een nederlaag die voorkomen had kunnen worden.
De volgende wedstrijd is op 12 december, thuis tegen het sterke Woerden.
Hopelijk is iedereen dan van de partij.
(HH)

 
  Moira DT 3		    Zeist 2		      5-3

1. Jan Bettman		1857	Willem-Jan Veltman  1853  0–1
2. Ernest de Vroome	1802	Hans Kuiken	   1798  0–1
3. Jos Kloppenburg	1777	Johan Kaemingk    1739  ½-½ 
4. Kees Pafort		1819	Herman Hamers	   1694  1–0
5. Paula Vennix		1795	Anton de Vreede	   1620  ½-½ 
6. Bram van Reest	1563	Paul Govaerts	   1754  1-0
7. Bas van Delft	1520	Gerrit van den Dool 1333  1–0
8. Roy Stekelenburg	1584	N.O.		  	  1-0

Simultaan Jan Timman
Op 14 november gaf Jan Timman een simultaan tegen de leden van de Schaakclub Zeist.
De simultaan was een verjaardagsgeschenk van het beursbedrijf Optiver aan oprichter en lid van de SC Zeist Johann Kaemingk, die onlangs 60 jaar werd.
Een verslag met foto's van deze gebeurtenis vindt u hier

Bill Schuckink Kool snelschaakkampioen 2017
Op vrijdag 10 november werd in de Bilt het snelschaakkampioenschap van DBC en Zeist gehouden.
Het toernooi had een verrassende winnaar.
Bill speelde zijn sterkste toernooi van de afgelopen jaren en werd ongedeeld winnaar.
De gedetailleerde einduitslag van het snelschaaktoernooi na 7 ronden was:

 
1. 5,5 punten: Bill Schuckink Kool
2. 5  punten: Gerard Hamers
3. 4,5 punten. Dirk- Jan van Speybroeck (3e) en Bart van Tooren (4e)
5. 4  punten: Sergio Harnandan, Frank Dujardin, Nolan Wijenberg
8. 3,5 punten: Dick Berkelaar, Ron Smit, Herman Hamers, Thijs Dam (slechts 4 ronden mee gedaan)
12. 3  punten: Eric Onwezen, Jort Grotendorst,
14. 2,5 punten: Henk Koksma, Timo Schijf
16. 1  punt:  Richard Maagdenburg
17. 0,5 punt:  Vitto van Leeuwen

Gelijkspel voor Zeist 1 tegen Amersfoort 2
In de tweede ronde van de Promotieklasse troffen wij het sterke Amersfoort 2.
Beide teams hadden de eerste ronde gewonnen en traden compleet aan.
Gerard wist met zwart de openingsproblemen te overwinnen en kwam na een zetherhaling remise overeen (½-½).
Arjen had iets meer ruimte , maar het evenwicht werd niet verbroken, ook hier remise (1-1).
Erik Olof had een zwakke loper tegen een sterke Paard, maar de Dames nog op het bord.
Tegen het einde van de partij wist Erik op handige wijze eeuwig schaak af te dwingen. (1½-1½).
Een prima rentree!
We kwamen op voorsprong doordat de koningsaanval van Arend tegen SGS voorzitter Jeroen Schuil doorsloeg en in stukwinst resulteerde. (2½-1½).
Sergio kwam niet goed in zijn spel en werd uiteindelijk op de Damevleugel onder de voet gelopen (2½-2½)
Erik van Esterik stond als een vorst en stukverlies was eigenlijk onvermijdelijk voor zijn tegenstander.
Op het moment om toe te slaan zag Erik plotseling beren op de weg en in tijdnood werd het van kwaad tot erger en verloor hij zelfs nog (2½-3½), een tegenvaller!
IJntze speelde een positionele partij die eindigde in een Paardeindspel dat potremise was en bleef (3-4)
Roel speelde een partij met wisselende kansen, het leek lange tijd op remise af te stevenen, maar in tijdnood wist Roel door een verrassende promotiecombinatie materiaal te winnen, toen zijn tegenstander in tijdnood ook nog een loper weggaf was de winst binnen in deze partij en kwam er een toch wel terechte 4-4 op het bord.
Vervolg over drie weken, thuis tegen Rivierenland.
(GH)

 
 Zeist 1	      Amersfoort 2      4-4  		

1.A. v. Oosten  (2163) - J. Schuil    (2005) 1–0
2.E. v. Esterik  (2016) - A. Miltenburg  (1943) 0–1
3.IJ. Hoekstra  (1965) - T. Grutter   (1895) ½-½
4.A. v. Amerongen (2002) – S. Sharizadeh  (1970) ½-½
5.G. Hamers    (1872) - G. Du Chatinier (1955) ½-½
6.S. Harnandan  (1853) – D. Flohr    (1927) 0–1
7.E. Olof     (2014) - A. Tissink   (1927) ½-½
8.R. Zuidema   (1853) - P. Sonder    (1977) 1-0

Valse start Zeist 2
Zeist 2 is dit seizoen ingedeeld in poule 2D van de SGS met zeven andere teams.
Het team is vorig jaar gedegradeerd en speelde op 24 oktober thuis tegen Paul Keres 6, dat vorig jaar was gepromoveerd.
Zeist 2 had gemiddeld 150 ratingpunten meer dan de tegenstander. Verliezen was statistisch vrijwel niet mogelijk.
Paul Govaerts kon niet meedoen en werd vervangen door Marvin van Megen, die het uitstekend doet in de interne competitie.

Bij Bill ging het al snel mis.
Hij dacht een mataanval te hebben, maar die werd afgeslagen en overgenomen.
Zijn achterste rij was te zwak en hij moest opgeven (0–1).
Anton volgde kort daarna. Hij verloor met een paardvork een kwaliteit en moest zich ook al vroeg gewonnen (0–2).
Marvin had een stuk geofferd in een koningsaanval.
Die aanval sloeg echter niet door en ook hij moest de vlag strijken. (0–3).
Dit ging niet goed.
Jorn belandde in een toreneindspel met elk nog één pion.
Er werd terecht besloten tot remise (½-3½).

Herman deed nog wat terug.
Hij belandde na allerlei verwikkelingen in een eindspel.
Hierin ging zijn tegenstander in tijdnood in de fout door een schaakje met torenverlies te overzien (1½-3½).
Johann stond moeilijk in een eindspel. Zijn tegenstander speelde het rustig uit en kon uiteindelijk promoveren (1½-4½).
Het onvoorstelbare was toch gebeurd.
Willem Jan kwam twee pionnen voor en wikkelde, ondanks tijdnood, keurig af naar winst (2½-4½).
De eindstelling van Hans was een heksenketel met wederzijdse matdreigingen.
De omstanders zagen allerlei mogelijke studieachtige wendingen, maar Hans besloot tot remise door eeuwig schaak.
Dit bracht de eindstand op 3–5.

Net als bij het Nederlands elftal is de gifbeker bij Zeist 2 nog niet helemaal leeg.
Op vrijdag 24 november kan het team zich in Utrecht revancheren tegen Moira Dom Tuindorp 3.
(HH)

 
  Zeist 2	    (1733)	Paul Keres 6      (1584)	3-5  		

1. Willem Jan Veltman	1853	Roel de Lange		1681	1-0
2. Hans Kuiken		1798	Ritsaert Pel		1681	½-½ 
3. Marvin van Megen	1700	Jelle Vellema		1601	0-1
4. Johann Kaemingk	1739	Luuk ten Tusscher	1496	0-1
5. Jorn Brouwer		1745	Jan van Eck		1528	½-½ 
6. Herman Hamers	1694	John van Rooy		1528	1-0
7. Bill Schuckink Kool	1721	Jeroen van Meerwijk	1574	0-1
8. Anton de Vreede	1620	Wim Kool		1448	0-1

Zeist 3 verliest van Moira-Domtoren, maar speelt eigenlijk gelijk.
Op vrijdag 13 oktober was de eerste wedstrijd van Zeist 3 in het nieuwe competitieseizoen.
Uit tegen Moira Domtoren 4 in het Rode-Kruisgebouw aan de Koningsweg in Utrecht.
Hoewel ik als teamleider kon putten uit een grote groep potentiele spelers, was het niet mogelijk om een voltallig team op de been te brengen.
Nabellen, vrouwelijke charmes in de strijd gooien en jeugdspelers proberen om te kopen met M&M’s, alles heb ik geprobeerd, maar uiteindelijk konden we maar met zes spelers aantreden.

Bij aankomst in Utrecht werden we vriendelijk ontvangen door Rein de Jonge, de teamleider van Moira.
Hij vulde eerst het wedstrijdformulier in en daarna ik.
En toen moest ik hem dus vertellen dat we er twee te kort kwamen en het eerste en tweede bord leeg lieten.
Dat vonden de eerste- en tweedebordspeler van Moira niet leuk!
De eerstebordspeler stoof ervandoor, nadat hij nog geopperd had dat hij dan ook wel een paar borden kan doorschuiven en een lageren bordspeler kon vervangen.
Maar daar ben ik natuurlijk niet mee akkoord gegaan. Wat dat betreft heb ik mijn instructies van Gerard duidelijk meegekregen.
De tweedebordspeler bleef nog even en hem heb ik als troost maar een kopje koffie aangeboden.
Ik vond het toch wel sneu voor hem. Maar, ze waren nog gewoon op tijd voor hun eigen interne competitie.

Toen was het tijd om te beginnen. We begonnen dus met 2-0 achter.
Als eerste verloor Eduard Dorresteijn aan het achtste bord. Hoe dat precies ging, heb ik niet meegekregen.
Daarna won Jan Bernard Wolters aan het vijfde bord. Hij had een degelijke aanval opgebouwd die hem rustig aan de winst opleverde.
Helaas verloor Gerard van de Wiel aan het zesde bord vervolgens, dus stond het al 4-1.
Helaas zag Wim Smit een schaakje over het hoofd en klopte zijn berekening om tot de winst te komen niet meer.
Het spel kantelde en Wim verloor de partij. Tussenstand was toen 5-1.

Ikzelf was weer veel te opportunistisch van start gegaan en stond halverwege alweer 2 pionnen achter.
Maar hierdoor had ik wel mooie open lijnen voor de torens en dame om de koningsstelling aan te vallen.
Dat lukte gelukkig en ik won: 5-2.
Als laatste was nog Gerrit van den Dool over. Hij was wat later binnengekomen, want hij kwam direct uit het werk.
Hij en zijn tegenstander kregen het voor elkaar om 20 zetten lang om elkaar heen te draaien.
Er werd niets geslagen. Daarna barstte de bom en was het Gerrit dit aan het langste eind trok.
Met 5-3 verlies besloten we de avond.
Maar… als we de eerste twee borden buiten beschouwing laten, was het gewoon 3-3, gelijkspel dus.

Dit was een lastige wedstrijd, omdat het niet mogelijk was om een compleet team aan de start te laten verschijnen.
Op 7 november a.s. spelen we de tweede wedstrijd thuis.
Dan hoop ik een topteam op te stellen en de eerste wedstrijdpunten binnen te slepen.
(WO)

 
  Moira Domtoren 4	   Zeist 3      5-3
	
1. E.M. Loots 		  - *Niet Opgekomen* 	1-0
2. R.P.J. van der Heijden - *Niet Opgekomen* 	1-0
3. P.J. Mellegers  	  - W.M.A. Smit 	1-0
4. A.J.N. Schoen 	  - W. Oskam 		0-1
5. M. Metz 		  - J.B. Wolters 	0-1
6. P. Homan 		  - G. van de Wiel 	1-0
7. K.T. de Jonge 	  - G. van den Dool	0-1
8. T.K. Leenaers 	  - A.E. Dorresteijn 	1-0

Zeist 1 goed van start in Promotieklasse
De competitie in de Promotieklasse startte voor ons met een uitwedstrijd tegen OZU 3.
Vorig seizoen verloren wij nipt van dit team, tijd voor revanche derhalve.
Erik Olof herstelt nog van zijn ziekte, maar zijn rentree is nabij!
Roel genoot van vakantie, Willem Jan en Hans waren bereid in te vallen.

De wedstrijd begon niet zo goed want Willem Jan liet zich op de Damevleugel overspelen en kon materiaalverlies niet voorkomen (1-0).
IJntze opende een wilde aanval, offerde een stuk, maar de aanval sloeg niet door en dan is een stuk minder wel veel.
Met een vluchtige blik op de stelling leek mij er toch wel meer in te zitten, maar helaas (2-0).
Erik van Esterik leek een Paardeindspel met een pion meer wel te gaan winnen, maar ergens ging het toch mis, het materiaal dunde te veel uit en remise was onvermijdelijk (2½-½).
Sergio deed gelukkig wat terug, hij kreeg tactische kansen en dan is hij gevaarlijk.
Dat bleek ook, want zijn aanval was winnend (2½-1½)
Gerard had een ruimteoverwicht, maar zijn tegenstander verdedigde nauwkeurig met remise als resultaat (3-2).
Arjen leek lange tijd in remise te moeten berusten, maar zijn tegenstander wikkelde ongelukkig af naar een Paard tegen loper eindspel waar het Paard van Arjen superieur was, na pionwinst was het bekeken. (3-3).
Hans stond lange tijd wat minder totdat hij een pion buit wist te maken, deze wist zijn opponent wel weer terug te winnen, maar daarna was remise onvermijdelijk (3½-3½).
Arend had een superieure stelling met twee verbonden vrijpionnen, toen hij de laatste valkuilen wist te omzeilen was het punt en de matchwinst binnen met 3½-4½.
Het ging moeizaam en zal in het vervolg van de competitie nog beter moeten, maar in ieder geval een lekkere start.
(GH)

 
  OZU 3		 Zeist 1         3½-4½
	
1. S. Blok   (2009) - A.v. Oosten   (2139) 0-1
2. H. de Lange (1705) - E. v. Esterik  (2016) ½-½
3. B. Weegenaar (1878) – IJ. Hoekstra   (1965) 1-0
4. W. v. Goor  (1876) - A. v. Amerongen (2002) 0-1 
5. F. Tempelman (1756) – G. Hamers    (1872) ½-½
6. F. Busstra  (1814) - W. Veltman    (1853) 1-0
7. H. Verbeek  (1796) - S. Harnandan   (1853) 0–1
8. W.v. Veen  (1788) - H. Kuiken    (1798) ½-½

Toernooi DBC/Zeist
Op 8 en 12 september vond het jaarlijkse toernooi plaats van DBC en Zeist.
De eerste avond drie rapidpartijen in De Bilt de tweede avond drie in Zeist.
DBC verzorgde de wedstrijdleiding.
Op beide avonden namen een twintigtal spelers deel aan het toernooi.
Uiteindelijk deelden twee spelers de eerste prijs: Erik van Esterik van Zeist en Thijs Dam van DBC. Met 4 ½ uit 6.
Derde werd Arend van Oosten van Zeist met 4 uit 6.
Een geslaagde start van het nieuwe seizoen.

Bekerwinnaar 2016/17
Het bekertoernooi 2016/17 van Zeist en DBC heeft zich uitgestrekt tot het nieuwe seizoen.
Uiteindelijk heeft het een winnaar opgeleverd.
Erik van Esterik (Zeist) won op 22 september met 1½ - ½ van Thijs Dam (DBC).
De hartelijke felicitaties zijn voor Erik.

Binnenkort start het bekerseizoen 2017/18.
Geef je hiervoor op wanneer je daaraan wilt deelnemen.
(HH)

We beginnen weer
De zomermaanden zijn bijna voorbij en dat betekent dat het schaakseizoen weer gaat beginnen.


Programma augustus/september
Voor de komende weken ziet het programma er als volgt uit:
-    Dinsdag 29 augustus startavond voor de senioren.
     Er is vrij schaken, voor belangstellenden organiseren wij wel een snelschaak- of rapidtoernooitje.
-    Dinsdag 5 september start de jeugd weer om 18.30 uur.
     Er is een informeel programma, waarbij gekeken wordt welke jeugdleden dit seizoen weer van de partij zijn.
     Om 20 uur begint de algemene ledenvergadering.
-    Vrijdag 8 september begint om 20 uur het DBC/Zeist rapidtoernooi in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt
-    Dinsdag 12 september is het tweede deel van dit toernooi in Maria Oord in Zeist.
-    Op dinsdag 19 september is de eerste ronde van de interne competitie.

Op vrijdag 1 september spelen Erik van Esterik (Zeist) en Thijs Dam (DBC) de finale van ons gemeenschappelijk bekertoernooi.

Genoeg te doen dus de komende weken. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
(HH)

Zeist 2 degradeert na een jaar uit de eerste klasse
Op 18 mei speelde Zeist 2 in een gemeenschappelijke slotronde in Utrecht tegen Laren 1.
Een belangrijke wedstrijd voor de degradatie in poule 1B.
Laren had nog maar 4 punten en een overwinning was voor hen vereist.
Zeist, met 6 punten, moest minstens gelijk spelen, aannemend dat BSG van HSG won.
Op papier ontliepen de teams van Zeist en Laren elkaar niet veel. Het werd een spannende avond.
Paul had zich afgemeld en werd vervangen door Johann.
We speelden in een iets afwijkende opstelling, zodat de tegenstander zich niet op ons kon voorbereiden.

Roel kwam niet goed uit de opening. Een misgreep versnelde de nederlaag (0-1 voor Laren).
Anton kwam wel goed uit de opening, maar het spel vervlakte zich en er werd tot remise besloten (½–1½).
Herman won in het begin van het middenspel een kwaliteit.
Zijn tegenstander maakte het hem nog lastig met een loperpaar, maar toen er een loper kon worden geruild was het snel gedaan met de weerstand (1½-1½).
Wijnand begon een pionnenbestorming van de vijandelijke koningsstelling.
Toen die tot staan werd gebracht won zijn tegenstander in de tegenaanval beslissend materiaal (1½-2½).
Gerard had een mooie drukstelling en meer tijd dan zijn tegenstander. Gerards zware stukken drongen via de b-lijn de vijandelijke stelling binnen, die daardoor bezweek (2½-2½).
Bill had niet kunnen verhinderen dat zijn tegenstander een ver opgerukte vrije h-pion kreeg.
Ondanks taai verzet moest hij in het eindspel toch de vlag strijken (2½-3½ voor Laren).
Op de borden van Johann en Raoul waren stellingen ontstaan die lastig te winnen waren, maar waar voor onze spelers toch kansen lagen. BSG had inmiddels van HSG gewonnen.
Raoul probeerde een eindspel met toren en loper lang te winnen, maar hij kon het winnende plan – zo dat er al was – niet vinden.
Zijn tegenstander verdedigde zich bekwaam en Raoul moest berusten in remise (3–4).
Johann moest nu zijn partij winnen en – zoals altijd - probeerde hij dit met overgave.
De stelling was ongeveer gelijk, maar Johann had nog twee minuten en zijn tegenstander een aantal seconden.
Helaas overzag Johann een schaak, waardoor hij zijn toren verloor en daarmee de partij (3–5).
Daarmee was de nederlaag en de degradatie een feit.

Na een jaar degraderen wij alweer uit de 1e klasse.
Het was dit seizoen voortdurende een strijd om te overleven.
Op het eind ging het beter, we hadden de sterkste tegenstanders gehad en we waren een beetje gewend aan het hogere niveau.
Helaas kwam de kentering te laat. We moeten volgend jaar maar weer proberen te promoveren.
Dat moet helaas zonder Raoul, een vast kracht van het team en met 4 ½ uit 7 onze topscorer.
Hij kan schaken niet langer combineren met een drukke baan.
Jammer, maar Raoul, bedankt voor je inzet en vele jaren trouwe dienst.
Hopelijk komen er rustiger tijden voor een mogelijke rentree.
(GH)
 
  Zeist 2			Laren 1	         3-5
	
1. Bill Schuckink Kool	1740	Jordan van Wijk	  1685 0-1
2. Roel Zuidema		1885	Dave van der Kist  1898 0-1
3. Gerard Hamers	1848	Willem-Jan de Wit  1754 1-0
4. Wijnand Engelkes	1782	Hans Wijnand	  1985 0-1
5. Johann Kaemingk	1707	R.F. de Vries	  1741 0-1
6. Herman Hamers	1688	A.C. Renes	  1567 1-0
7. Raoul de Jong	1715	Paul Voortman	  1691 ½-½ 
8. Anton de Vreede	1630	Michel Tobar	  1696 ½-½ 
  

René Vercoutre (1941 – 2017)
Op 4 mei overleed René Vercoutre in het Erasmus MC op 75 jarige leeftijd.
Drie dagen voor zijn 76ste verjaardag.
De gezondheidstoestand van René was in de weken daarvoor verder verslechterd, zodat hij moest worden opgenomen.
Verbetering in zijn situatie was niet meer mogelijk en hij heeft in rust en vrede afscheid kunnen nemen van zijn directe familie.

Een bijzondere man die ondanks zijn handicap een zeer rijk leven heeft geleefd, staat er op de overlijdenskaart.
In 1956 werd hij getroffen door polio, waardoor hij verlamd raakte.
Hij was bij leven de oudste beademingspatiënt van ons land.
Op onze schaakclub was hij een bijzondere speler. Hij speelde altijd op zijn vaste plaats, gesecondeerd door zijn vrouw Gerda.
Zij bracht hem niet alleen naar de club, maar ook naar de uitwedstrijden waaraan hij deelnam.
In de jaren 80 werd René lid van onze schaakclub. Hij ontbrak zelden.
Alleen het laatste jaar miste hij de kracht en energie om een hele avond te schaken.
In de afgelopen jaren speelde hij zowel intern als extern vrijwel steeds mee.
Hij heeft ook correspondentieschaak gespeeld en deed mee aan de veteranenkampioenschappen van de SGS.

Vol bewondering voor zijn moed en levenskracht moeten ook wij afscheid nemen van René.
Hij laat een lege plaats achter in het clubgebouw. We zullen hem missen.
Wij wensen Gerda, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte toe.

De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 9 mei.

Herman Hamers

Zeist 1 toont karakter in laatste wedstrijd
In de uitstekend georganiseerde gezamenlijke slotronde in Utrecht bij Paul Keres moesten wij ons definitief zien veilig te spelen in de Promotieklasse.
We troffen koploper Ons Genoegen.
Als teamleider was ik daar wel blij mee, want we spelen meestal wel goed tegen sterker geachte teams.
Overigens was het krachtsverschil op papier vrijwel nihil, O.G. heeft een teamrating van 1971, wij stelden daar 1961 tegenover.
Arend trof Joost Marcus, die al na zeven zetten remise aanbood, Arend heeft nog doorgespeeld tot zet 21, maar het resultaat bleef hetzelfde (½-½).
Erik v. E speelde een scherpe opening, offerde een pion, zijn tegenstander bood remise aan, Erik accepteerde dit omdat hij zeker niet beter stond en bovendien wat grieperig was (1-1).
Willem Jan behandelde de opening niet goed en werd op de koningsvleugel overlopen waardoor we op een 1-2 achterstand kwamen.
Erik O. leek kort na de opening een kwaliteit te verliezen zonder veel tegenspel, een zet of 15 verder had hij echter een dodelijke koningsaanval, waardoor zijn sterke tegenstander zich genoodzaakt zag te capituleren, heel mooi gedaan (2-2).
Sergio pakte het ook weer lekker scherp aan, won ergens een pion en vervolgens heel mooi het resterende Toreneindspel (3-2).
Hans kwam wat minder te staan, maar wist zijn verdediging gesloten te houden, waarna tot remise werd besloten (3½-2½).
Arjen stond lange tijd iets minder , maar in tijdnood knapte zijn stelling op en kon hij vrij eenvoudig remise bereiken (4-3).
IJntze (jarig!) speelde weer ouderwets goed, had groot ruimtevoordeel en wist op prima wijze een Toreneindspel te winnen dat deed denken aan de winst op Jan Prins in 2013, toen het ( ook) klassebehoud betekende.
Hierdoor werd het een fraaie 5-3 zege, waardoor wij ons Promotieklasseschap veilig stelde en OG promotie misliep, deze ging nu naar En Passant 2 en verrassend Paul Keres 4.
Terugkijkend hebben wij acht punten behaald, waarbij we vooral tegen OZU 3, Moira 1,Paul Keres 3 en En Passant 2 onnodig punten hebben laten liggen, anders…., maar ja, volgend seizoen dan maar.
(GH)

 
  Zeist 1		   Ons Genoegen 1    5-3

1. A. v Oosten   (2135) - J. Marcus   (2017) ½-½
2. E. v. Esterik  (2000) - S.v.d Groep  (1888) ½-½
3. E. Olof     (1998) - A.v.d Burch  (2200) 1-0
4. IJ. Hoekstra  (1962) - L.v. Twillert (2084) 1-0
5. A. v. Amerongen (1988) – H. Strating  (1855) ½-½
6. S. Harnandan  (1869) - W. Velker   (1893) 1-0
7. W. Veltman   (1880) - W. v.d Groep (1981) 0–1
8. H. Kuiken    (1852) - M. Riemersma (1855) ½-½    

Zeist 2 wint uitwedstrijd in Hilversum
Op 13 april speelde Zeist 2 uit tegen HSG 3.
Een belangrijke wedstrijd voor de degradatie in poule 1B.
Zeist 2 had nog maar 4 punten en een overwinning was vereist.
Op papier was dat ook mogelijk, maar het moet altijd nog maar worden gerealiseerd.

Roel kwam niet goed uit de opening.
Op een gegeven moment stond hij voor de keuze mat of torenverlies, zodat opgeven het enige was wat restte (1–0 voor HSG).
Bill belandde al snel in een dame-eindspel, waar weinig wederzijdse kansen in te bespeuren waren. Er werd tot remise besloten (1½-½).
Anton stond iets beter, maar kon geen goed plan vinden om zijn stelling uit te bouwen.
Ook hier werd het punt gedeeld (2–1).
Herman kwam goed uit de opening en kon zijn stukken mooi centraliseren. De penning van een toren werd zijn tegenstander fataal (2–2).
Dit bleef gedurende een groot deel van de avond de stand, maar aan een aantal borden zag het er voor Zeist goed uit.

Raoul stond in een toreneindspel twee pionnen voor.
Toen hij ook nog kon afwikkelen naar een pionneneindspel, was het snel gebeurd (2–3).
Bij Paul ging het lange tijd gelijk op. In tijdnood maakte zijn tegenstander een fout, die hem een toren kostte (2–4).
We hadden nog een half punt nodig.
Dat kwam toen er tussen Gerard, die iets beter stond, en zijn tegenstander tot remise werd besloten (2½-4½).
Johann stond na het middenspel wat minder, maar wist naar een gelijkstaand pionneneindspel uit te wijken.
Ook hier werd toen tot puntdeling besloten (3–5).

Een uitstekende 5 – 3 overwinning voor Zeist 2, voor HSG 3 betekende dit de definitieve degradatie.
Het team van Zeist heeft nu 6 punten en speelt op 18 mei in de gemeenschappelijke slotronde in Utrecht tegen Laren 1.
Dan zal de uiteindelijke beslissing vallen over degradatie of handhaving.
(HH)

 
	HSG 3			 Zeist 2		   3-5

1	Cees Punter	  1703	 Gerard Hamers		1864 ½-½ 
2	Mirko Lukacs	  1772	 Roel Zuidema		1847 1–0
3	Gilbert Noel	  1694	 Johann Kaemingk	1630 ½-½ 
4	Henk Cornelissen  1605	 Bill Schuckink Kool	1728 ½-½ 
5	Frits Wagenvoorde 1596	 Herman Hamers		1712 0-1
6	Paul Mars	  1696	 Raoul de Jong		1715 0–1
7	Peter Snieder	  1490	 Anton de Vreede	1647 ½-½ 
8	Rob van der Waall 1817	 Paul Govaerts		1721 0-1

Zeist 1 boekt belangrijke winst tegen DBC 1
Op vrijdag 31 maart traden wij in de achtste ronde van de Promotieklasse aan tegen DBC.
We moesten winnen om het klassenbehoud in eigen hand te houden, DBC had nog kansen op een promotieplaats.
Spelers van beide teams kennen elkaar goed door de samenwerking tussen de clubs.
Sergio zat in India (!) te schaken en werd vervangen door Roel.
De wedstrijd begon voortvarend want Willem Jan kreeg zomaar het loperpaar cadeau en kon even later twee elkaar dekkende Paarden aanvallen, waarna een Paard de stal inging en even later het doek over de witspeler viel (0-1).
Arjen, weer fit na een oogoperatie, kreeg een positioneel prachtige stelling die bijna “automatisch” in stukwinst uitmondde (0-2).
Erik van Esterik speelde de beste partij van de avond, door een mooi kwaliteitsoffer opende hij de h-lijn en kreeg een vernietigende koningsaanval (0-3).
Erik Olof had de iets betere kansen, maar zijn tegenstander verdedigde bekwaam naar remise (½-3½).
De winst leek dichtbij, maar het werd nog spannend! Hans stond de gehele partij onder druk en zijn tegenstander wist twee pionnen buit te maken, meer dan voldoende voor partijwinst (1½-3½).
IJntze wist in een gelijke stelling niet het juiste plan te vinden, moest een Toren geven om een doorgebroken pion af te stoppen en moest even later capituleren.(2½-3½).
Arend stond lange tijd wat beter tegen Lucas Boutens, moest op een gegeven moment een kwaliteit geven om een penning op te heffen, maar kreeg daardoor zoveel tegenspel dat zwart zich genoodzaakt zag de kwal weer terug te geven, waarna het eindspel potremise was ( 3-4).
Roel kwam prachtig uit de opening, maar koos een verkeerd plan,hij moest om mat te voorkomen twee pionnen geven.
In tijdnood gebeurde er wonderlijke dingen want de Biltenaar zag zich genoodzaakt voor die ene pion van Roel een Toren te geven, waarna Roel, na langs afgronden te zijn gegaan, alsnog het punt en daarmee de 3-5 matchwinst mocht incasseren.
Met nog de gemeenschappelijk slotronde op 21 april te gaan (in Utrecht) staan we 1 punt boven de degradatiestreep.
Hoogstwaarschijnlijk zal een gelijkspel tegen kampioenskandidaat Ons Genoegen volstaan om in de Promotieklasse te blijven.
(GH)

 
  DBC 1        – Zeist 1        3-5

1. L. Boutens (2132) - A. v. Oosten  (2135) ½-½
2. T. Dam   (1993) - E. V. Esterik (2000) 0–1
3. P.v.d Klein (2034) - IJ. Hoekstra  (1962) 1–0
4. J. Schepers (1901) - E. Olof    (1998) ½-½
5. H. Kuyer  (1881) - A.v. Amerongen (1988) 0–1
6. R. Smit   (1796) - W. Veltman   (1880) 0–1
7. O. Kooy   (1789) - R. Zuidema   (1847) 0-1
8. M. Smit   (1860) - H. Kuiken   (1852) 1-0
    

Zeist 2 klopt Baarn 1
Dinsdag 21 maart traden we aan tegen middenmoter Baarn.
Winst was noodzakelijk want tot dusverre hadden we in de 1e Klasse B pas twee punten verzameld uit zes wedstrijden.
We waren compleet, op Bill na die vervangen werd door Johann Kaemingk.
Baarn kwam met meerdere invallers, dat bood perspectief op een goed resultaat.
De wedstrijd begon met een snelle remise van Anton, die na enkele nederlagen geen risico wilde nemen. (½-½).
Wijnand bereikte met wit geen voordeel en moest genoegen nemen met remise (1-1).
Herman kwam wat passief te staan en toen er ook nog een kwaliteit verloren ging was het snel bekeken (1-2).
Raoul won bij goede stelling een kwaliteit en een pion en kon gemakkelijk naar winst afwikkelen. (2-2).
Paul kwam ook een kwaliteit voor bij prima stelling en kon dit vlot in winst omzetten. (3-2).
Johann kreeg na een scherpe partij een prima stelling met een levensgevaarlijk vrijpion in het centrum die niet meer te stoppen bleek, een mooie overwinning (4-2).
Roel en zijn tegenstander speelden een scherpe partij, waarbij Roel aanvankelijk de beter kansen leek te hebben, maar zijn tegenstander had in de slotfase beter gerekend en kon het punt bijschrijven (4-3).
Het eerste bord werd beslissend, aanvankelijk had Gerard het lastig tegen de hoog gerate Pascal Losekoot , maar in de tijdnoodfase hield hij het hoofd koel en kon de winst bijschrijven na stukwinst door een onderste rij grap.
De eindstand kwam hiermee op 5-3, waardoor de kansen op handhaving aanzienlijk zijn toegenomen!
(GH)

 
  Zeist 2       – Baarn 1         5-3

1. G. Hamers  (1864) - P. Losekoot   (2132) 1–0
2. R. Zuidema  (1847) - Y. Brantjes   (2031) 0-1
3. J. Kaemingk (1630) – K. Wiegers    (1828) 1-0
4. W. Engelkes (1797) - N. v. Brummelen (1433) ½-½ 
5. H. Hamers  (1712) - E. Duister    (1750) 0–1
6. R. de Jong (1715) - G. de Vries   (1458) 1-0
7. P. Govaerts (1721) - M. Lambrechts  (1486) 1–0
8. A. de Vreede (1647) – T. Koekoek    (1432) ½-½    

Ben Meijer (1949 – 2017)
Op 7 maart overleed ons medelid Ben Meijer. Hij is 67 jaar geworden.
Ben had geen goede gezondheid en kreeg een aantal maanden terug het bericht dat hij een terminale ziekte had.
Hij heeft afgezien van behandeling en had gehoopt de zomer nog te zullen halen.
Helaas is dat niet gebeurd.

Ben werd samen met zijn broer Erik lid van de schaakclub eind jaren zeventig.
Hij was een goede schaker die trouw meedeed aan de interne en externe competitie.
Eind jaren tachtig verliet Ben de club, omdat er te weinig tijd voor schaken overbleef.
Hij had een drukke baan als leraar wiskunde en roostermaker op De Breul.
Toen hij nog voor zijn zestigste levensjaar werd getroffen door een hersenbloeding moest hij zijn professionele werkzaamheden staken.
Hij ging wel weer schaken.
Door zijn verslechterde lichamelijke conditie haalde hij niet meer zijn oude niveau.
Hij was echter een zeer trouw lid en ontbrak zelden op een clubavond.
Ook toen hij kort geleden te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij tot het laatst toe zijn wekelijkse partij schaak spelen.
Kort voor zijn dood liet Ben de schaakclub zijn verzameling schaakboeken na.

Wij verliezen in Ben een trouw lid en een aimabel mens.
Wij wensen zijn vrouw en andere familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

De crematieplechtigheid is op woensdag 15 maart om 15 uur in “Den en Rust”, Frans Halslaan 27, Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
(HH)


Zeist 1 speelt gelijk tegen de koploper Paul Keres 4
In de zesde ronde van de Promotieklasse troffen wij koploper Paul Keres 4.
We konden sterk aantreden, dat was in ieder geval hoopvol.
De wedstrijd begon met een rustige remise van Willem Jan, de stukken werden in hoog tempo afgeruild. (½-½).
Sergio kreeg al snel een vernietigende koningsaanval en wist die fraai met torenwinst af te ronden (1½-½).
Arend werd halverwege de avond in ongeveer gelijke stelling onwel, gelukkig ging het later weer beter met hem, verstandiger wijze werd er tot remise besloten ( 2-1).
Erik O. bereikte met wit geen voordeel en ook daar werd tot remise besloten (2½-1½).
Arjen wist op fraaie wijze een vier tegen drie toreneindspel (op de koningsvleugel) in winst om te zetten (3½-1½).
De overwinning leek dichtbij, maar de drie resterende partijen stonden minder voor ons.
Erik van Esterik speelde een wilde partij, waarin dan weer hij, dan weer zijn tegenstander voordeel had, uiteindelijk liep het uit op eeuwig schaak (4-2).
IJntze stond wat passief, maar als hij niets was blijven doen was remise het vrijwel zekere resultaat, helaas wilde hij zich loswerken ten koste van een pion, maar dit werkte als een boemerang (4-3).
Hans had de opening te passief aangepakt, stond de hele partij onder druk, in het eindspel werden twee verbonden vrijpionnen hem fataal, waarmee de eindstand op 4-4 kwam.
Geen slecht resultaat tegen de koploper, maar toch het gevoel dat dat halfje meer er in had gezeten.

(GH)

 
  Zeist 1         – Paul Keres 4      4-4

1. A. v. Oosten   (2135) - E. Corneth   (1957) ½-½
2. E. v. Esterik  (2000) - J. Bakker    (1965) ½-½
3. IJ. Hoekstra   (1962) - R. Dijksterhuis (1897) 0-1
4. E. Olof     (1998) - P. te Lintelo  (1921) ½-½
5. A. v. Amerongen (1988) - J. v. Oosten  (1897) 1-0 
6. S. Harnandan   (1869) - E. Verlinde   (1926) 1–0
7. W. Veltman    (1880) - Y. Gerritsen  (1876) ½-½
8. H. Kuiken    (1852) - G. Hageman   (1856) 0-1

Zeist plaatst zich voor de kwartfinales van het SGS-Bekertoernooi
In de tweede ronde van de SGS beker troffen we tweede klasser Leusden.
Arend won al kort na de opening twee pionnen waarna zijn tegenstander terecht opgaf (0-1).
Erik had een dichtgeschoven stelling waar weinig eer aan te behalen was, remise was derhalve een logisch resultaat.
IJntze had een kansrijk eindspel van Paard tegen Loper, maar kon er net niet doorkomen, ook remise (1-2).
Gerard won kort na de opening een pion , miste omstreeks zet 30 een directe winst, er ontstond een dubbel toreneindspel met drie tegen twee pionnen op de Koningsvleugel dat mede gezien de stand remise werd gegeven, waardoor de 1½-2½ winst al om half elf een feit was!
In de kwartfinale spelen we thuis tegen de winnaar van de wedstrijd Ons Genoegen-Paul Keres dat moet voor 15 maart gebeuren.
(GH)

 
  SGS Bekertoernooi, Ronde 2

  Leusden      – Zeist        1½-2½

1. G. Fröberg (1857) - A.v. Oosten (2135)  0–1
2. B. Beijer (1836) - IJ. Hoekstra (1962)  ½-½
3. B. Uneken (1827) - E. Olof   (1998)  ½-½
4. R. Staal  (1763) - G. Hamers  (1864)  ½-½ 

Zeist 2 niet opgewassen tegen Barneveld 1
In de vijfde ronde van de 1e Klasse B troffen wij middenmoter Barneveld als tegenstander.
Wij moesten proberen weg te komen van de degradatieplaatsen.
De wedstrijd begon niet best want Wijnand overzag een simpele combinatie, verloor eerst een pion, daarna nog meer materiaal (0-1).
Gerard speelde een gambietopening niet al te best tegen, kwam in een passieve stelling terecht en verloor vrij kansloos (0-2).
Roel deed wat terug, hij kreeg in het middenspel een stuk cadeau en daarmee de partij (1-2).
Herman beantwoordde een dubieuze opening niet actief genoeg, in het middenspel werd een penning en daarmee verlies van een stuk hem fataal. (1-3).
Deze achterstand leek niet onoverbrugbaar want de borden vijf tot en met acht stonden goed tot zeer goed.
Paul wikkelde prima af naar een gewonnen pionneneindspel, waarna zijn tegenstander capituleerde (2-3).
Anton won een stuk tegen twee pionnen en leek te gaan winnen.
Toen hij zijn Torens te passief posteerde en ook nog Dameruil verzuimde moest hij opgeven toen hij zijn dame moest geven om mat te voorkomen (2-4).
Dit was een tegenvaller, maar het werd nog erger toen Henk in zeer goede stelling (pion meer, loperpaar, matkansen) in de tijdnoodfase een volle Toren cadeau deed !
Invaller Johann speelde een prima partij en won fraai in de aanval waardoor de eindstand op 3-5 uitkwam, waar minimaal 4-4 binnen handbereik was.
Erg jammer!
(GH)

 
  Zeist 2       – Barneveld 1      3-5

1. G. Hamers  (1864) - R. Sennema  (1860) 0–1
2. R. Zuidema  (1847) - G. v. Surksum (1932) 1–0
3. W. Engelkes (1797) - A. v. Dulken (1736) 0-1
4. H. Hamers  (1712) - B.v.d Laar  (1831) 0–1
5. P. Govaerts (1721) – J. Heij    (1733) 1-0
6. J. Kaemingk (1630) – B. Renden   (1800) 1–0
7. H. Keers   (1678) - J. Rijken   (1832) 0–1
8. A. de Vreede (1647) – L. Hartevelt (1777) 0-1

Zeist 1 speelt gelijk tegen HSG 2
In de vijfde speelronde van de Promotieklasse speelden we in Hilversum tegen HSG 2.
Een belangrijke wedstrijd om te proberen van de laatste plaats af te komen.
Arjen kampte nog met de naweeën van een oogoperatie en Wouter moest werken.
Erik van Esterik en Herman waren de vervangers.
De wedstrijd begon goed want Sergio kreeg een gevaarlijke aanval en kon al na twee uur spelen een punt noteren, een familieschaak was zijn tegenstander fataal geworden. (0-1).
Hans leek de stelling wel remise te kunnen houden, maar door een onachtzaamheid werd ook hem een familieschaak fataal (1-1)
IJntze leek beter te staan, maar de afwikkeling die hij koos leverde niet meer op dan remise (1½-1½).
Erik Olof had net na de opening groot voordeel kunnen krijgen, hij dacht echter de Dame van zijn tegenstander te kunnen insluiten, toen dat niet doorging moest hij met succes vechten voor remise (2-2)
Arend kreeg een grote ontwikkelingsvoorsprong na de opening, toen hij ook nog een pion voor kwam en aanval had was het snel bekeken (2-3).
Herman stond de hele partij onder druk, het Paard van zijn tegenstander was sterker dan zijn loper, toen er een pion verloren ging stortte zijn stelling snel in (3-3)
Willem Jan kwam in het middenspel een stuk tegen twee pionnen voor, zijn tegenstander hield wel wat druk. In tijdnood gaf Willem Jan onnodig het stuk terug tegen twee pionnen maar toen zijn g -pion verloren ging werden twee verbonden vrijpionnen hem fataal (4-3).
Erik van Esterik leek na de opening minder te staan, maar had voldoende rommelkansen.
In tijdnood won hij ergens een kwaliteit, toen daar ook nog enkele pionnen bij kwamen hield zijn tegenstander het voor gezien.
De eindstand kwam daarmee op 4-4 zodat we nog niet van de laatste plaats af zijn met 3 punten uit 5 wedstrijden.
In de zesde ronde spelen we thuis tegen de verrassende koploper Paul Keres 4.
(GH)

 
  HSG 2           – Zeist 1        4-4

1. S. Dekker     (1984) - A. van Oosten (2089) 0–1
2. E. Jos       (1903) - E. v. Esterik (1992) 0-1
3. G. Ibrahim     (1799) - IJ. Hoekstra (1980) ½-½
4. B. Vermeulen    (1862) – E. Olof    (1991) ½–½
5. J. Nagel      (1816) - S. Harnandan (1865) 0–1
6. G. Wagenaar    (1863) – W. Veltman  (1881) 1–0
7. G.v.d Schootbrugge (1801) - H. Hamers   (1711) 1–0
8. G. Sanchez     (1763) - H. Kuiken   (1867) 1-0

Zeist 3 begint het nieuwe jaar goed
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar trof Zeist 3 Vegtlust 2 uit Maarssen.
Beide teams hadden twee punten verzameld, wij uit twee wedstrijden, Vegtlust uit drie.
Jorn was verhinderd in verband met examenperikelen en Ronnie was geveld door het griepvirus.
Eduard en Peter waren bereid in te vallen.
Henk Keers verloor als eerste, door een misrekening naar eigen zeggen (0-1)
Johann Kaemingk trok de stand gelijk , een pionnenwals in het centrum was ruim voldoende voor de winst (1-1).
Peter won erg veel materiaal, miste weliswaar een mat in drie, maar kon het punt naar zich toe trekken (2-1).
Eduard won met een familieschaak de Dame, dat leverde ook een punt op (3-1).
Wendela zag een geofferd stuk niet meer terug en moest de strijd staken (3-2).
Henk had veel druk in het centrum, dat leverde een stuk op, toen er nog meer materiaal verloren ging capituleerde zijn jeugdige opponent (4-2).
Wim stond iets beter , lange tijd leek remise waarschijnlijk, maar toen hij een Toren kon pennen kon hij alsnog het punt bijschrijven (5-2).
De stelling van Gerrit was erg gesloten, mede gezien de stand werd terecht tot remise besloten waarmee een uitstekende 5½-2½ overwinning op het bord kwam.
(GH)

 
  Zeist 3        – Vegtlust 2      5½-2½

1. H. Keers    (1668) - E. Bensdorp  (1676) 0–1
2. J. Kaemingk  (1670) - A. Lindenberg (1663) 1–0
3. W. Smit    (1655) - J. de Boer  (1540) 1–0
4. W. Oskam    (1604) - B. Szczerba  (1613) 0–1
5. G.v.d Dool   (1431) - W.vd. Snee  (1367) ½-½
6. H. Koksma   (----) - S.v.d. Vliet (1332) 1–0
7. E. Dorresteijn (1443) - N. v.d Knaap (1177) 1–0
8. P. Witteveen  (1473) – C. Kamphuis  (----) 1-0 

Simultaan clubkampioen
Op 3 januari werd het nieuwe jaar gestart met de traditionele simultaan tegen de clubkampioen.
De kampioen van het afgelopen seizoen is Arend van Oosten.
Er was een bescheiden deelnemersveld van 18 spelers, waaronder 4 gasten.
Arend haalde een score van 77%. Vermeldenswaard waren de overwinningen van Gerrit van den Dool en Henk Koksma op de clubkampioen.
Bijzonder was ook de remise van jeugdspeler Samuel ’t Hart.
Na afloop werd de simultaangever van harte bedankt voor zijn prestatie.
(HH)

Zeist 2 onderuit bij de Rode Loper 1
Na de grote nederlaag tegen Rivierenland troffen wij met de Rode Loper uit Utrecht weer één van de favorieten van de poule aan.
De wedstrijd begon wel goed want Wijnand leek te gaan winnen, hij won een pion en leek goed af te wikkelen, echter zijn tegenstander wist het ontstane toreneindspel vrij gemakkelijk remise te houden ( 0.5-0,5).
Gerard kwam tegen oud clubgenoot Henk Dissel eveneens tot remise, het voordeel was te klein om door te spelen (1–1).
Roel kreeg een poging tot herdersmat tegen, toen hij dit afsloeg kreeg hij het initiatief , won een stuk en toen er nog materiaal verloren ging hield zijn tegenstander het voor gezien (1-2).
De koning van Anton bleef in het middenstaan, toen de stelling werd opengebroken kreeg zijn tegenstander een beslissende aanval (2-2)
Bill moest eveneens opgeven toen hij zijn Dame tegen een Toren moest geven (3-2).
Herman belandde in een gelijkstaand eindspel, het materiaal werd dusdanig uitgedund dat remise onvermijdelijk was (3½-2½)
Er leek nog wat mogelijk want Jorn stond goed en Raoul stond een pion voor.
Jorn speelde een scherpe partij, door een sterk centrum leek hij kansen te hebben, hij werd helaas verrast door oprukkende damevleugel pionnen die hem fataal werden (2½-4½).
Raoul bleef een gambietpion voor, er ontstond een gelijk lopereindspel, dat Raoul met zijn pion meer eigenlijk had moeten winnen, maar door enkele foutjes verloor hij zelfs nog waardoor we een wat geflatteerde nederlaag van 5½-2½ leden.
We zijn nu vrij tot 31 januari, op die datum komt Barneveld op bezoek.
(GH)

 
 De Rode Loper 1     Zeist 2       5½-2½

1.H. Dissel    (1905) - G. Hamers   (1863) ½-½
2.S. v.d Vegt   (2011) – R. Zuidema  (1865) 0-1
3.M. Michaud   (1896) - W. Engelkes  (1817) ½-½
4.M. Harzevoort  (1873) – B. Sch. Kool (1739) 1–0
5.J. Kamminga   (1808) - H. Hamers   (1711) ½-½
6.T. Können    (1851) - R. de Jong  (1707) 1-0
7.E. Bonne Boizan (1906) – J. Brouwer  (1702) 1-0
8.H. Nijland   (1761) - A. De Vreede (1666) 1-0

Zeist 1 redt het net niet tegen Moira Domtoren 1
In de vierde ronde van de Promotieklasse traden wij aan tegen Moira Domtoren 1.
Een sterke tegenstander, die elk jaar meespeelt in de strijd om promotie, maar om de een of andere manier nooit promoveert.
Beide teams stonden, wat tegenvallend, op twee punten na drie wedstrijden.
IJntze lag met griep in bed, maar met Erik van Esterik hadden wij een goede vervanger.
Willem Jan kwam na een rustige partij vrij snel remise overeen.
Erik O. leek wat minder te staan, maar kon de verdediging gesloten houden en kwam eveneens tot remise (1-1).
Wouter had te veel zwaktes in zijn stelling en toen zijn tegenstander een vrijpion op f7 kreeg was de partij beslist ( 1-2)
Arend ging langs afgronden, maar toen zijn jeugdige opponent de verdediging even verwaarloosde kon hij met eeuwig schaak ontsnappen (1½-2½).
Sergio speelde tegen dezelfde tegenstander als tegen Moira 2, toen won hij met enig fortuin, maar dit keer pakte zijn tegenstander de opening beter aan en won overtuigend (1½-3½).
Erik van Esterik speelde een scherpe partij, had steeds wat voordeel en in de slotfase stelde een doorgebroken pion de winst veilig (2½-3½).
Hans stond lange tijd moeilijk, pion achter bij slechte stelling, maar in de tijdnoodfase raakte zijn tegenstander het spoor bijster en kon Hans met eeuwig schaak ontsnappen (3-4).
Een gelijkspel leek mogelijk, want Arjen stond bij goede stelling een pion voor, wikkelde af naar een Paardeindspel met pluspion, helaas ging deze door een onnauwkeurigheid verloren en was remise onvermijdelijk, waardoor een nipte 3½-4½ nederlaag werd geleden.
Met 2 uit 4 staan we op de laatste plaats op dit moment, dat zal in 2017 beter moeten!
(GH)
 Zeist 1         Moira Domtoren 1    3½-4½

1.A. van Oosten  (2089) - J. Kokje    (2084) ½-½
2.E. van Esterik (1992) - A. ten Hertog  (1968) 1-0
3.E. Olof     (1991) - T. Rose     (1935) ½-½
4.A. v. Amerongen (1972) - T. Hacquebord  (1958) ½-½
5.H. Kuiken    (1867) - K. Verweij   (1896) ½-½
6.W. Veltman   (1881) - B. Andriessen  (1823) ½-½
7.W. v.d Bilt   (1908) - J. de Kraker  (1918) 0-1
8.S. Harnandan  (1865) - D. de Dreu   (1897) 0-1

Zeist 1 pakt eerste punten
In de derde ronde traden we aan tegen Moira 2, dat goed gestart was met drie punten uit twee wedstrijden, onder meer door winst tegen hun eerste team.
IJntze en Wouter waren verhinderd en werden vervangen door Gerard en Wijnand.
Gerard belandde in een gelijke stelling en kwam remise overeen (½-½).
De tegenstander van Willem Jan was al in Sinterklaasstemming en deed kort na de opening zomaar een stuk cadeau, toen een tweede stukoffer geen succes had hield hij het voor gezien (½-1½)
Hans vergiste zich in het middenspel en moest een stuk en de partij inleveren (1½-1½)
Arend liet zijn Dame op de koningsvleugel insluiten en kon de partij daarna niet meer redden (1½-2½).
Erik speelde een goede partij, won twee pionnen en schoof dit simpel naar winst (2½-2½).
Sergio leek een remise eindspel in handen te hebben, maar bij de afwikkeling naar een pionneneindspel, vergiste zijn tegenstander zich en won Sergio op tempo (2½-3½).
Wijnand speelde een spectaculaire partij en heeft waarschijnlijk ergens de winst gemist.
Zoals het nu ging resteerde een verloren eindspel met een kwaliteit minder (3½-3½).
De partij van Arjen werd in tijdnood beslist, Arjen had twee pionnen meer en dit schoof hij in tijdnood gedecideerd naar winst, waarmee de eindstand op 3½-4½ kwam, de eerste overwinning dit seizoen !
(GH)
  Moira Domtoren 2   – Zeist 1       3½-4½

1. E. Janse   (1853) - A. van Oosten (2089) 1-0 
2. G. Wallace  (1801) – E. Olof    (1991) 0–1
3. J. de Kraker (1918) – G. Hamers   (1863) ½-½
4. W. le Fevre (1813) - A.v.Amerongen (1972) 0–1
5. K. Wandy   (1726) - H. Kuiken   (1867) 1–0
6. J. .v Beek  (1826) - W. Veltman   (1881) 0-1
7. D. de Dreu  (1897) – S. Harnandan  (1863) 0-1
8. L. de Kraker (1730) – W. Engelkes  (1817) 1-0 
        

Zeist 2 hard onderuit
In de derde ronde troffen we met Rivierenland 1, één van de favorieten voor de titel.
Helaas liep het helemaal verkeerd af met een grote nederlaag.
Anton vergiste zich al in de opening en gaf binnen een uur op (0-1)
De overige partijen namen veel tijd in beslag, maar Roel (stukverlies), Wijnand (pionnen verlies), Paul (kwaliteitsverlies) en Bill( pionverlies) moesten allen capituleren.
Raoul wist remise te bereiken ondanks een kwaliteit achterstand.
Herman leek nog lang kansen te hebben, maar ging in tijdnood toch ten onder.
Gerard stond lange tijd erg moeilijk, maar kon zich in tijdnood loswerken, toen zijn tegenstander Pe3-c4 ? speelde, had hij door Te8-e1 ! ( overbelasting) direct kunnen winnen (Dame winst of mat), door een batterij tegen g2.
In plaats daarvan speelde hij Pxc4 en verloor het eindspel.
Kortom, ½-7½ en een avond om snel te vergeten!
(GH)
  Zeist 2   	 Rivierenland 1    ½-7½

1. G. Hamers  (1863) - R. Veenhof  (1883) 0–1
2. R. Zuidema  (1865) – P. Friesen  (1829) 0–1
3. W. Engelkes (1817) - E. Aalten   (1963) 0–1
4. H. Hamers  (1711) - J. Straaten  (1956) 0–1
5. C. Sch. Kool (1739) – W. Kruimer  (1837) 0–1
6. R. de Jong  (1707) – A. Liefbroer (1731) ½-½
7. P Govaerts  (1732) - T. Kortekaas (1904) 0–1
8. A. de Vreede (1666) – F. Veldmeijer (1662) 0-1        

Zeist makkelijk door naar volgende ronde in SGS-Bekertoernooi
In de eerste bekerronde traden we aan tegen V.O.G. uit Westbroek, een kleine vereniging met negen leden.
Ze komen met twee (!) viertallen uit in de competitie.
Met ons afzeggingspercentage zou dat lastig worden, maar het schijnt daar te lukken.
We speelden in het Dorpshuis van het fraaie dorpje.
Roel had binnen een uur veel materiaal gewonnen en kon het punt laten bijschrijven.
Erik kreeg een geweldige koningsaanval met mat als gevolg (0-2).
Gerard belandde in een Toreneindspel met twee pluspionnen, toen hij ook de Torens kon ruilen was de buit binnen (0-3)
IJntze kreeg een Paardeindspel met twee pionnen meer, toen ook het witte paard werd opgesloten hield zijn tegenstander het voor gezien.
De eindstand kwam daarmee op 0-4, gezien het ratingverschil een “normale” uitslag.
(GH)
  VOG   	       Zeist        0-4

1. B. van Atteveldt (1404) - E. Olof   (1991) 0–1
2. R. de Groot   (1549) - IJ. Hoekstra (1980) 0–1
3. C. Timmer    (1470) - R. Zuidema  (1865) 0–1
4. A. Schouten   (1545) - G. Hamers  (1863) 0-1
       

Erik van Esterik snelschaakkampioen
Op 15 november werd er in Maria Oord het snelschaakkampioenschap van Zeist en DBC gespeeld.
In totaal 16 spelers traden hiervoor aan. Het tempo was 7 minuten p.p.p.p.
De titel ging naar Erik van Esterik met 6½ uit 7.
Hij ontving aan het eind van de avond de beker.
Tweede werd Wouter van de Bilt (6), derde Gerard Hamers (5) en vierde Onno Kooij van DBC (4).
Speciaal woord van dank verdiende Joop Faber (DBC) die de indeling van de rondes voor zijn rekening nam.
Al met al een geslaagd evenement.

Helaas was er onvoldoende belangstelling om, eventueel met een gemeenschappelijk team, deel te nemen aan het SGS-snelschaakkampioenschap voor teams op 19 november in Bunschoten.
Misschien volgend jaar weer.
(HH)

Zeist 2 verliest tweede wedstrijd
Na de mooie overwinning in de eerste ronde tegen B.S.G. stond de uitwedstrijd tegen Vegtlust in Maarssen op het programma.
Vegtlust uit of thuis maakt meestal een groot een verschil, want ook dit maal traden zij thuis vrijwel compleet aan.
Wij hadden 1 invalster, Wendela verving Paul.
Raoul kwam in een vastgeroeste stelling remise overeen, evenals Bill en Wijnand. (1½-1½).
Wendela kon haar stelling in het middenspel niet houden, verloor materiaal en de partij (2½-1½).
Ook Anton redde het in de slotfase niet en kon verlies niet voorkomen (3½-1½).
Herman verloor een pion, maar kon vervolgens het Toreneindspel met uitgedund materiaal vrij een- voudig remise houden (4-2).
Roel stond de hele partij wat minder, verloor enkele pionnen in het eindspel en moest opgeven (5-2)
Gerard had het ook lastig tegen zijn hoog gerate tegenstander, maar in vliegende tijdnood wist hij handig te ontsnappen met een eeuwig schaak combinatie waarmee de eindstand op een vrij kansloze 5½-2½ nederlaag kwam.
De volgende ronde tegen het sterke Rivierenland 1 zal het beter moeten!
(GH)
  Vegtlust 1   	 Zeist 2 	    5½-2½

1. P. Bekkers  (2102) - G. Hamers  (1863)  ½-½
2. G. Harmsen  (1966) - R. Zuidema  (1865)  1-0
3. M. Post   (1828) - W. Engelkes (1817)  ½-½
4. E. v. Dijk  (1896) - C. Sch. Kool (1739)  ½-½
5. F.v.d Blom  (1794) - H. Hamers  (1711)  ½-½
6. A. Fournier (1702) – R. de Jong  (1707)  ½-½
7. R.v.d. Pol  (1730) - W. Oskam   (1604)  1-0
8. P.v. Zelst  (1775) - A. de Vreede (1666)  1-0  
         


Snelschaakkampioenschap van Zeist/DBC
Op dinsdag 15 november vindt in Maria Oord het gecombineerd snelschaakkampioenschap van Zeist en DBC plaats.
Je hoeft je voor deze dag niet af te melden.
De spelers van Zeist 3 kunnen helaas niet meedoen, want zij spelen een externe wedstrijd.
Spelers die snelschaken te snel vinden gaan, kunnen die avond meedoen aan een rapidtoernooi.
(HH)

Jubileum 29 oktober
Op 29 oktober hebben we een zeer geslaagd jubileumtoernooi gehad in het gemeentehuis van Zeist.
Er deden ruim 90 mensen mee.
Het toernooi werd geopend door de burgemeester die ook het eerste exemplaar van het jubileumnummer van Caïssa ontving.
Ons oud-lid Harry Gielen maakte een uitgebreide en fraaie fotoreportage.
Je kunt die bekijken door op onderstaande linkjes te klikken.
album met foto’s van de jeugdwedstrijd (19 foto’s)
album met foto’s van de overige wedstrijden (108 foto’s)
(HH)

Zeist 1 verliest ook tweede wedstrijd
Na het 5-3 verlies tegen Amersfoort 2 in ronde 1 moesten we ons proberen te herstellen tegen het derde team van de fusieclub Oud Zuylen Utrecht 3.
Wijnand verving Sergio, die herstellend is van een oogoperatie en op het laatste moment verving Gerard de zieke Erik van Esterik, die op zijn beurt de van een vakantie genietende Arend zou vervangen.
Hans bereikte na de opening gelijk spel en kwam vrij spoedig remise overeen. ( 0,5-0,5).
Gerard behaalde met wit geen voordeel en na het nodige afruilen ook hier remise. ( 1-1).
Willem Jan stond iets minder maar wist uiteindelijk toch het evenwicht te bewaren ( 1.5-1.5).
Wouter had een scherpe stelling, leek uiteindelijk een wat minder eindspel in te gaan, maar toen zijn tegenstander zijn koning wat onhandig posteerde in plaats van simpel remise te maken was de winst binnen handbereik, echter op dat moment bood Wouter remise aan… ( 2-2).
Arjen had in een lastige stelling geen voordeel en duidelijk minder tijd en accepteerde het remisevoorstel van zijn opponent ( 2.5-2.5).
Wijnand kwam met voordeel uit de opening, won een kwaliteit en vervolgens nog enkele pionnen waarna zijn tegenstander het voor gezien hield ( 3.5-2.5).
Zouden we dan gaan winnen? Helaas niet want IJntze was in een dubbel toreneindspel met een pion minder beland , miste waarschijnlijk enkele remisekansen en moest capituleren ( 3.5-3.5).
Erik verloor door een misrekening in de opening een pion en kwam dit niet meer te boven, toen hij in de slotfase ook nog een stuk moest geven voor een doorlopende pion was de stelling onhoudbaar, waardoor de eindstand op 3,5-4,5 kwam, een teleurstellende start van het eerste!
(GH)
  Zeist 1   	  Oud Zuylen Utrecht 3 3½-4½

1. E Olof     (1999) - E. van Eeden (2017)  0–1
2. G. Hamers    (1863) – E. de Graaf (1946)  ½-½
3. IJ. Hoekstra  (1980) – S. Blok   (1930)  0–1
4. A. v. Amerongen (1972) – H. Wagenaar (1851)  ½-½
5. H. Kuiken    (1867) - B. Wegenaar (1900)  ½-½
6. W. Veltman   (1881) – P. de Jong  (1957)  ½-½
7. W. v.d Bilt   (1908) - M. Speijers (1822)  ½-½
8. W. Engelkes   (1817) – W. v. Veen  (1817)  1-0          


Mooie overwinning Zeist 3 in eerste wedstrijd
De eerste wedstrijd in de tweede klasse C is goed verlopen voor Zeist 3, het team lijkt wat sterker in vergelijking met vorig jaar.
Wendela had kennelijk haast, want binnen een uur had zij de buit al binnen (1-0)
Gerrit liep tegen een ongelukkige nul aan toen zijn telefoon in gelijke stelling plotseling afging.(1-1).
Henk maakte zijn rentree met een degelijke overwinning na een toren eindspel met een pluspion (2-1)
René ging ten onder in een pionneneindspel waarbij hij was opgezadeld met een dubbelpion (2-2)
Ronnie leek moeilijk te staan, maar toen hij een Toren cadeau kreeg was het snel bekeken (3-2).
Jorn bracht de stand op 4-2 na een wilde partij waarin hij uiteindelijk een stuk wist voor te blijven .
Johan had goed gespeeld, kon in tijdnood in één zet winnen, maar in plaats daarvan liet hij zich plotseling mat ploffen (4-3).
Wim wist een eindspel van Loper tegen Paard en A en B pion wonderbaarlijk remise te houden waardoor de winst met 4½ tegen 3½ werd veiliggesteld.
Een mooie start!
(GH)
  Zeist 3   	 TRIO 1        4½-3½

1. J. Brouwer  (1701) - E. Weijers  (1810) 1-0
2. J. Kaemingk (1670) – D. v.d Geer  (1629) 0–1
3. H. Keers   (1688) - H. v. Dijk  (1595) 1-0
4. W. Smit   (1655) - R. Woudsma  (1581) ½-½
5. G.v.d Dool  (-)   - K. Mijderwijk (1578) 0-1
6. W. Oskam   (1604) - T.v.d. Poll  (1551) 1-0
7. R. Snoek   (1573) - H. Múller   (1420) 1–0
8. R. Vercoutre (1511) - S.v. Asselen (1438) 0-1        

Zeist 1 onderuit in eerste wedstrijd
De eerste ronde in de Promotieklasse moesten we op bezoek bij Amersfoort 2.
Helaas gelijk al drie invallers, ongeveer evenveel als het gehele vorige seizoen.
D e wedstrijd begon goed want Erik won al snel een pion en wist deze a- pion snel naar de overkant te loodsen (0-1).
Bill mishandelde de opening en ging zeer kansloos ten onder (1-1)
Arend kwam niet in zijn spel en zijn loper kreeg geen kans tegen het vijandelijk Paard (2-1).
Willem Jan verloor een kwaliteit in het middenspel en kreeg geen tegenkansen (3-1).
Roel leek te gaan winnen maar overzag een penning waarna hij direct mat ging (4-1).
IJntze moest in gelijke stelling in remise berusten (4½-1½).
Gerard stond de gehele partij wat beter, maar voldoende voor de winst was het niet, ook hier remise (5-2)
Arjen maakte de score wat dragelijker door een incorrect stukoffer van zijn tegenstander te weerleggen waarmee de eindstand op een 5-3 nederlaag uitkwam, dat zal beter moeten!
(GH)
  Amersfoort 2   	   Zeist 1        5-3

1. A. Tissink   (1900) - A. v. Oosten  (2055) 1–0
2. S. Sharizadeh  (2016) – E. Olof    (1959) 0–1
3. H. v. Doorn   (1868) - IJ. Hoekstra  (1980) ½-½
4. P. Sonder    (1999) - A.v. Amerongen (1972) 0–1
5. A. Miltenburg  (1964) – G. Hamers   (1863) ½-½
6. G. de Chatinier (1894) – W.Veltman   (1881) 1–0
7. M. Flohr    (1935) - R. Zuidema   (1865) 1–0
8. G. Beltman   (1824) - C. Schuc. Kool (1739) 1-0         

Zeist 2 wint eerste wedstrijd
Na de promotie van vorig jaar mogen wij nu in de 1e klasse aantreden.
Het team is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, Roel en Gerard hebben geruild met Wouter en Sergio.
De eerste wedstrijd was Herman verhinderd en werd vervanger door ons nieuwe lid Jorn Brouwer.
Tegenstander BSG 4 was ook gepromoveerd en de verwachting is dat beide teams voor lijfsbehoud gaan spelen, we zullen het zien.
Laat in de middag was de verwarming uitgevallen en deze kon niet tijdig worden gerepareerd. Door de volle speelzaal viel de temperatuur gelukkig nog mee.

De wedstrijd begon niet zo goed want Wijnand belandde in een slecht staand Toreneindspel, verloor een pion en kreeg geen kans meer (0-1).
Gerard bereikte met zwart vrij gemakkelijk gelijk spel na de opening, na de nodige afruiloperaties was remise onvermijdelijk. (½-1½).
Roel wist geen voordeel te krijgen na een scherpe opening en kwam eveneens remise overeen (1-2).
Anton zette de gelijkmaker op het bord door een Toren te winnen met een onderste rij combinatie (2-2).
We kwamen op voorsprong omdat Raoul afwikkelde naar een simpel gewonnen pionneneindspel (3-2).
Paul maakte een foutje in de opening, maar door een actief loperpaar had hij voldoende compensatie om remise veilig te stellen (3½-2½)
Bill overleefde een offensief van zijn tegenstander, het resterende eindspel met twee pionnen meer schoof hij gemakkelijk naar winst (4½-2½).
Debutant Jorn speelde een ingewikkelde partij en moest in de slotfase te lang op zijn increment spelen en overschreed uiteindelijk de tijd in al verloren stelling (4½-3½).
De eerste punten zijn binnen en dat is wel een fijne start!
(GH)

Open Kampioenschap voor Lukas Boutens
Het gemeenschappelijk Open Kampioenschap De Bilt/Bilthoven/Zeist werd aan het begin van het schaakseizoen gespeeld op vrijdag 9 september in De Bilt bij DBC en op 13 september in Zeist.
Zes ronden Zwitsers in rapid-tempo. Gerard Hamers en Thijs Dam waren titelhouders;
Gerard was met vakantie en Thijs had de eerste ronden zijn dag niet en was eigenlijk al kansloos om dat in te halen tegen de zeer sterke spelers zoals Erik van Esterik, Lukas Boutens en Diana Dalemans, met als outsiders Erik Olof en Sergio Harnandan.
Erik v.E., Lukas en Diana hadden 3 uit 3 in De Bilt en zouden in Zeist gaan uitmaken wie de kampioen zou worden.
Lukas bleek het koelbloedigst in moeilijke stellingen, had soms een beetje geluk, maar werd met 5,5 uit 6 terecht de winnaar in 2016.
Diana Dalemans met 5 en Erik van Esterik met 4,5 volgden op plaats 2 en 3.
Van de best-of-the-rest scoorden Sergio Harnanadan, Bill Schuckink Kool, Wijnand Engelkes en Ben Adriaanse allen 4 punten, gevolgd door nog 25 andere deelnemers.
De opkomst was dit jaar vooral in Zeist groot, mede door de aanloop van de schakers die vorig seizoen nog voor DOSC speelden, en nu naar Zeist zijn gekomen.
De prijsuitreiking door Onno Kooy besloot een genoeglijjk toernooitje tussen de spelers van Zeist, DBC en enkele belangstellenden, zoals Diana Dalemans uit Veenendaal.
De organisatie was weer in goede handen van Nolan Wijenberg en Onno Kooy, die hiervoor bedankt werden door de deelnemers met ieder een fles wijn en applaus.
(BSK)

Begin seizoen 2016/2017
Het programma bij het begin van het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:
Dinsdag 23 augustus: eerste avond dat de zaal weer open is.
Er is dan vrij schaken.
Zaal open om 19.30 uur, voor de jeugd om 18.30 uur.
Op 30 augustus is de Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 20 uur.
Dinsdag 6 september: eerste ronde interne competitie.

Op vrijdag 9 en dinsdag 13 september vindt het starttoernooi plaats samen met de leden van DBC.
Op 9 september in de Bilt en op 13 september in Zeist.
Dinsdag 20 september: tweede ronde interne competitie.
De laatste avond van het nieuwe seizoen is 13 juni 2017
(HH)

Zaterdag 29 oktober – Jubileum viering
Op zaterdag 29 oktober staat de viering van het 110-jarig bestaan van de schaakclub gepland.
De activiteiten zijn op één dag geconcentreerd en vinden plaats in de publieksruimte van het gemeentehuis aan ‘t Rond.

Er staan wedstrijden op het programma tegen leden van de Ned. Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten, een jeugdwedstrijd en een toernooi voor leden en oud-leden.
Ook belangstellende schakers uit Zeist, die geen lid zijn of zijn geweest kunnen deelnemen.
Door de deelname van oud-leden hopen we de dag ook een reüniekarakter te geven.
Er verschijnt ook een speciaal jubileumnummer van Caïssa dat zal worden aangeboden aan de burgemeester.

We beginnen die dag om 10.30 uur en eindigen om ca. 17 uur.
Alle deelnemers krijgen een lunch aangeboden en na afloop is er een “aangeklede” borrel.
De hele dag is er gratis koffie en thee.
Ik hoop dat alle leden van onze club aan het evenement deelnemen.
Noteer de datum vast in je agenda: zaterdag 29 oktober!
(HH)

Zeist 2 pakt kampioenschap !!In de laatste ronde van de 2e Klasse C moest het dan gebeuren, een gelijkspel tegen TRIO uit De Meern zou volstaan om het kampioenschap binnen te slepen.
Ter voorkoming van een Ajax scenario werd uiterst geconcentreerd gespeeld.
Wijnand was met vakantie , maar met Arjen hadden we natuurlijk een prima vervanger!
Anton won in het middenspel enkele pionnen en kon vervolgens probleemloos een punt bijschrijven (1-0)
Sergio pakte het weer erg scherp aan, won twee stukken tegen een toren, toen er ook nog een stuk bijkwam door een paardvork hield zijn tegenstander het voor gezien (2-0).
Arjen kwam gemakkelijk aan het punt, in ongeveer gelijke stelling had zijn tegenstander het te druk met het versturen van apps, kennelijk onbekend met het feit dat dit niet is toegestaan aan het bord en überhaupt tijdens de wedstrijd (3-0).
Bill had ruimte overwicht, won enkele pionnen en het ontstane Toren eindspel was kansloos voor zijn opponent (4-0).
Hiermee was de titel al veilig gesteld!
Raoul had de duidelijk betere stelling, maar toen zijn klok problemen veroorzaakte werd de partij, mede gezien de stand, remise gegeven (4½-½).
Herman had de gehele partij ruimteoverwicht, maar zijn tegenstander wist de partij binnen de remisemarge te houden (5-1).
Paul kwam terecht in een Dame-eindspel dat gelijk stond, ook remise (5½-1½).
Wouter heeft lang geprobeerd zijn 100% score te handhaven, maar ook hij moest uiteindelijk in remise berusten, waarmee de eindstand op 6-2 kwam!
Een geweldig seizoen met acht overwinningen en 1 gelijkspel heeft geresulteerd in het KAMPIOENSCHAP !!!! en de verdiende promotie naar de 1e klasse!
Alle basisspelers eindigde boven de 50%, met de beste scores voor Wouter met 7½ uit 8, Sergio met 7½ uit 9 , Raoul met 7 uit 9 en Arjen met 4½ uit 5.
(GH)
  Zeist 2   	    TRIO 1         6-2

1. A. v. Amerongen  (1956) - M. Remkes   (1755)  1–0
2. S.Harnadan 	   (1873) - E. Weijers  (1793)  1–0
3. W.v. Bilt     (1913) - D.v.d. Geer  (1617)  ½-½
4. H. Hamers     (1725) - R. Woudsma  (1588)  ½-½
5. C. Schuckink Kool (1727) - T.v.d Poll  (1550)  1-0
6. R. de Jong    (1704) - M. in’t Veld (1648)  ½-½
7. P. Govaerts    (1733) - C. Mijderwijk (1593)  ½-½
8. A. de Vreede   (1655) - J. v. Oort  (1451)  1-0           

Zeist 1 blijft in de Promotieklasse ondanks verlies
In de uitstekend georganiseerde slotronde van de Promotieklasse moesten wij ons veilig zien te spelen tegen middenmoter Amersfoort 2.
Door mijn lange partij heb ik de wedstrijd niet zo goed kunnen volgen, wat ik gezien heb is het volgende.
Arend heeft aan bord 1 de winst gemist, hij won ergens een stuk, maar in de tijdnoodfase zag hij spoken en nam genoegen met zetherhaling (½-½).
Erik werd op de Damevleugel onder de voet gelopen en kon daar op de Koningsvleugel te weinig tegenover stellen en moest opgeven (1½-½)
IJntze had ruimteoverwicht en wist op de hem bekende wijze het punt binnen te slepen. (1½-1½).
Arjen bereikte met zwart gemakkelijk gelijkspel en nam terecht het remiseaanbod aan. (2-2).
Hans kwam eveneens in een remisestelling terecht, ook hier remise (2½-2½).
Willem Jan bereikte ook remise, het eindspel was inderdaad potremise (3-3).
Roel kwam niet in zijn spel, kon materiaalverlies niet vermijden en moest capituleren (4-3)
Gerard maakte een fout in een onschuldige opening en ondanks taai verweer was de stelling niet meer te houden waardoor we met 5-3 verloren.

Gelukkig was deze nederlaag niet fataal want het al gedegradeerde Houten hielp ons een handje door overtuigend van Amersfoort 3 te winnen, dat daardoor degradeerde.
We zijn op de achtste plaats geëindigd en dat was natuurlijk zwaar ondermaats!
Dat zal komend seizoen echt beter moeten!
Hoe kwam dit resultaat tot stand, als we de balans opmaken zien we de opkomst meer dan uitstekend was, zeven van de acht spelers speelden alle negen wedstrijden mee!
Arend en Willem Jan presteerden met 5½ uit 9 goed, Gerard met 4 uit 9 matig, evenals Peggy met 2½ uit 6, IJntze,Erik, Hans met 3½ uit 9 en Roel met 2½ uit 9 presteerden beneden de maat en hadden de vorm niet dit seizoen.
(GH)
  Amersfoort 2   	   Zeist 1         5-3

1. A.Milten burg  (1970) - A. van Oosten  (2048)  ½-½ 
2. R.Dijk 	  (2007) - E. Olof     (1998)  1–0
3. A.Tissink    (1932) - IJ. Hoekstra  (1949)  0–1
4. P.Sonder    (1999) - A. v. Amerongen (1956)  ½-½
5. D.Flohr     (1893) - H. Kuiken    (1864)  ½-½
6. H.v. Doorn   (1870) – W. Veltman   (1866)  ½-½
7. R.Boterenbrood (1924) – R. Zuidema   (1881)  1–0
8. G.Beltman    (1820) - G. Hamers    (1880)  1-0

Peggy van Amerongen wint beker
Dinsdag 10 mei werd de bekerfinale 2015/16 gespeeld van het gezamenlijke toernooi van Zeist en DBC.
De finale ging tussen Peggy van Amerongen (Zeist) en Onno Kooij (DBC) en werd in Zeist gespeeld.
Het werd een gelijk opgaande strijd, waarbij Onno de eerste partij won en Peggy de tweede.
Een snelschaakpartij moest de doorslag geven.
Die werd gewonnen door Peggy, waardoor zij voor de tweede maal in successie de beker won.
(HH)

Zeist 2 verdedigt koppositie met succes
In de achtste ronde moesten we de koppositie zien te verdedigen tegen nummer voorlaatst Giessen en Linge 3.
Gezien het grote ratingverschil lag een ruime overwinning voor de hand.
De accommodatie was uitstekend, een partycentrum met vele zalen.
Al voor negen uur stonden we met 2-0 voor, Arjen won al in de opening een pion, toen zijn tegenstander door een penning ook nog een stuk moest inleveren gaf hij terecht op (0-1).
Sergio won kort na de opening een stuk een kon even later zijn tegenstander fraai mat zetten (0-2).
Paul volgde met een punt, hij won een stuk en ook hier een mataanval (0-3).
Raoul had een groot ruimtevoordeel dat hij wist om te zetten naar een gewonnen pionneneindspel met een pion meer. (0-4).
Herman stond wat beter , maar zijn tegenstander kon door een tegendreiging nog net een remiseafwikkeling bewerkstelligen (½-4½).
Anton won in het middenspel een kwaliteit, en het eindspel van Toren tegen Loper en een gelijk aantal pionnen was gemakkelijk gewonnen (½-5½).
Wouter had een gevaarlijk initiatief op de koningsvleugel dat uiteindelijk resulteerde in stukwinst en partijwinst. (½-6½).
Bill ging langs afgronden, maar toen hij een inktvis kon elimineren was het eindspel simpel gewonnen waarmee de eindstand op ½-7½ kwam.
Met dit resultaat behouden wij de koppositie met een punt voorsprong op DBC en Woerden en tevens een vracht bordpunten meer!
In de laatste ronde volstaat een 4-4 tegen TRIO, indien DBC en Woerden 4-4 tegen elkaar spelen is de titel zelfs al een feit!
(GH)
  De Giessen en Linge 3   Zeist 2 	        ½-7½

1. M.V. Wingerden  (1584) – A. v. Amerongen  (1978) 0-1
2. A. Uittenbogaard (1597) - W.v.d Bilt    (1886) 0–1
3. M. Koudstaal   (1498) - S. Harnandan   (1845) 0–1
4. B. v. Hees    (1514) - B. Schuckink Kool (1725) 0-1
5. M. Couwenberg  (1424) - H. Hamers     (1733) ½-½
6. W. Deurloo    (1447) - P. Govaerts    (1739) 0-1 
7. J. Cornet 	  (1311) - R. de Jong    (1623) 0-1
8. H.v. Houwelingen (1401) - A. de Vreede   (1620) 0-1

Zeist-3, niet zomaar een achttal
In onze schaakclub is al jaren lang aandacht voor medeburgers die visueel of fysiek beperkt zijn.
Wij faciliteren met name het schaken in clubverband, en dat geeft ook vriendschappen onderling.
Zij staan op, als het op clubniveau gaat, om de strijd met andere clubs aan te gaan in competitie verband.
Dat is bij ons Zeist-3.
Dat heeft behalve thuiswedstrijden ook uitwedstrijden tot de verplichting, in de verre regio.

In schaakclub Zeist zijn wij trots dat we dat steeds kunnen waarmaken.

Des te trotser kunnen wij zijn dat ons derde achttal vorig kaar promoveerde naar de tweede klasse van de SGS, waarin ook ons tweede speelt.
Een zware opgave om daarin dit seizoen mee te draaien, laat staan van de onderste plaats weg te blijven.

Het recente verslag van Ronnie Snoek, vele seizoenen een trouwe speler van Zeist-3, geeft aan dat zij er in geslaagd zijn zich te handhaven in de tweede klasse.

Ik vind dat zeker een huldebetoon waard namens het hele bestuur en de leden, alsof zij kampioen zouden zijn geworden.
(BSK)

Zeist 1 boekt belangrijke winst tegen Houten 1
In de achtste ronde van de Promotieklasse troffen we hekkensluiter Houten, dus nummer laatst tegen voorlaatst.
De opdracht was winnen om het degradatiespook buiten de deur te houden.
We kwamen op achterstand doordat Roel het op het eerste bord niet kon bolwerken tegen de sterke Rill.
Hij belandde al vrij snel in een kansloos eindspel (0-1).
Willem Jan won in de tijdnoodfase een stuk waardoor het weer gelijk stond (1-1).
Erik stond goed ( Dame tegen loper en Paard), toen hij echter zijn Dame na een familieschaak verloor kon hij onverwacht opgeven (1-2).
Arend had een ruimteoverwicht dat hij uiteindelijk in winst omzette (2-2).
IJntze had ook meer ruimte en won in de aanval (3-2).
De tegenstander van Hans teerde lang op zijn increment, maar liet zich uiteindelijk mat zetten (4-2).
Arjen won in de tijdnoodfase een Toren en dat was ruim voldoende voor winst (5-2).
Gerard stond aanvankelijk wat minder, maar ook hier keerde de kansen in de tijdnoodfase en leidde dit tot materiaalwinst waarmee de eindstand op 6-2 kwam.
Door dit resultaat is Houten gedegradeerd.
Door de verrassende winst van Moira 2 op O.G. moeten we nog aan de bak in de gezamenlijke slotronde op 22 september tegen Amersfoort 2.
De nrs. 9 en 10 degraderen.
De stand onderin is: 7. Zeist 1 8 – 6, 29 bordpnt, 8. Moira 2 8-6, 28 , 9. Amersfoort 3 8-5, 28 10 . Houten 1 8- 2 D , 24,5
Amersfoort 3 ontmoet Houten en Moira 2 speelt tegen PK 4.
(GH)

  Zeist 1		  Houten 1 	     6-2

1. R. Zuidema 	 (1886) – G. Rill 	 (2148) 0–1
2. IJ. Hoekstra  (1977) – G. Vernooij	 (1892) 1–0
3. E. Olof 	 (1996) - F. Busstra 	 (1871) 0-1
4. A. v. Oosten  (2115) – N. Hill 	 (1849) 1-0
5. H. Kuiken 	 (1882) – J. v. Wijk 	 (-)   1-0
6. A. v Amerongen (1978) – V. Verstege 	 (1791) 1–0
7. W. Veltman 	 (1844) – H. Struikmans (1890) 1–0
8. G.Hamers 	 (1875) - J. de Jonge	 (1714) 1-0

Zeist 3 wint lastige uitwedstrijd bij Woerden 2 en handhaaft zich in de 2e klasse.
Dinsdagavond ging het 3e vol goede moed naar Woerden om daar aan te treden tegen de plaatselijke sc.
Deze wedstrijd zou bepalend worden of er de resterende wedstrijden nog tegen degradatie gestreden moest worden of dat men de resterende potjes lekker vrij uit kan spelen.

Het begin was flitsend voor Zeist.
Binnen het uur hadden Stijn en Peter het volle punt al te pakken 2-0.
Hierna bleven de punten binnenstromen, nu door Ben en Wim 4-0.
Ondergetekende kreeg in een potremise stelling remise aangeboden en besloot deze direct te accepteren, zodat de matchpunten binnen waren 4½-½.
Ook Wendela (onze kopvrouw) en René speelden remise 5½-1½.
Astrid speelde een goede partij tegen Pia, een wedstrijd tussen 2 vrouwen, bood nog remise aan, maar dit werd afgeslagen en even later verloor Astrid haar dame tegen een toren en kon ze het opgeven 5½-2½.
Al met al een zeer mooi resultaat en hiermee is handhaving een feit.
(RS)

  Woerden 2		    Zeist 3 	    2½-5½

1. W.J. Veelenturf (Wim)	W. Oskam (Wendela)	 ½-½
2. F.W.V.M. Janssen (Frans)	S. Peereboom (Stijn)	 0-1
3. J. Pool (Jan)		W.M.A. Smit (Wim)	 0-1
4. H.C. Ossebaar (Hans)		R. Snoek (Ron)		 ½-½
5. W. Vink (Willem)		B. Meijer (Ben)		 0-1
6. L. de Vos (Leo)		P.D. Witteveen (Peter)	 0-1
7. M. - Pieterse (Mark)		R.A.M. Vercoutre (Rene)	 ½-½
8. P. van Rossum (Pia)		A. Martens (Astrid)	 1-0


Ook op 8 maart jl. tegen ZZC gingen de punten naar Zeist 3.
Hierbij voor de volledigheid nog de persoonlijke scores.

  Zeist 3		    ZZC 2 	    		6-2

1. A.J.M. van Amerongen (Arjen)	R.J. van Praag (Rob)	½-½
2. W. Oskam (Wendela)		R. van Brakel (Remco)	1-0
3. R. Snoek (Ron)		C.A. Puijker		1-0
4. W.M.A. Smit (Wim)		W. Thelen		1-0
5. B. Meijer (Ben)		L. Krah (Laurens)	0-1
6. R.A.M. Vercoutre (Rene)	S. Schipper (Sven)	½-½
7. P.D. Witteveen (Peter)	B. van Belkum (Ben)	1-0
8. A. Martens (Astrid)		B. van Ginkel (Ben)	1-0

Zeist 2 blijft winnen
Na de mooie overwinning op Woerden in de vorige ronde, moest de koppositie worden verdedigd tegen het laag geklasseerde Moira Domtoren 4.
Er werd gespeeld in een lege speelzaal omdat de verhuurder een jaarvergadering had gepland in de zaal, maar op het laatste moment naar een bovenzaal was uitgeweken.
De eerste uitslag kwam pas tegen tienen binnen, Raoul kreeg in wat betere stelling zomaar een stuk cadeau (1-0).
Wouter wist de vijandelijke Dame in te sluiten, dit was ruim voldoende voor de winst waarmee Wouter zijn persoonlijke score op 6 uit 6 bracht! (2-0).
Sergio was wat al te optimistisch bezig en offerde incorrect een stuk.
Zijn tegenstander profiteerde niet en nam genoegen met eeuwig schaak (2½-½).
Wijnand won een kwaliteit in het middenspel en toen er ook nog een stuk in het doosje verdween hield zijn opponent het voor gezien (3½-½).
Bill had een licht overwicht vanuit de opening, maar zijn jeugdige tegenstander verdedigde zich taai en wist een remise binnen te halen (4-1).
Anton won in de opening een pion, verloor deze in het middenspel weer, maar toen zijn tegenstander ten onrechte een pionneneindspel inging kon Anton alsnog het punt laten bijschrijven. (5-1).
Herman stond de hele partij wat beter, zijn tegenstander offerde in de tijdnoodfase een stuk voor drie pionnen en dit bleek voldoende voor remise (5½-1½).
Arjen stond wat minder in een dichtgeschoven stelling, toen zijn tegenstander actief wilde worden kon Arjen echter eeuwig schaak afdwingen en de eindtand daarmee op 6-2 brengen.
Nog twee wedstrijden te gaan, nog steeds een matchpunt meer, we liggen op titelkoers!
(GH)

 Zeist 2		   Moira Domtoren 4 	    6-2

1.A. v. Amerongen  (1978) - R. Bijvank   (1607)  ½-½
2.W. v.d. Bilt   (1880) - D. Koops    (1721)  1-0
3.W. Engelkes    (1834) - R. Stekelenburg (1609)  1–0
4.S. Harnandan 	  (1845) - E. Evers    (1627)  ½-½
5.B. Schuckink Kool (1725) – K. Bijvank   (1531)  ½-½
6.H. Hamers     (1733) - B. v. Delft   (1500)  ½-½
7.R. de Jong    (1623) - P. Meijer    (1340)  1-0
8.A. de Vreede   (1620) - T. Schoen    (1632)  1-0

Geen interne competitie op 22 maart
Op 22 maart is de zaal van Maria-Oord niet beschikbaar.
De verhuurder, R.K. Woningbouwvereniging, houdt er dan een ledenvergadering.

We hebben hierover met de verhuurder de volgende afspraken gemaakt:
- Zeist 2 speelt zijn externe thuiswedstrijd tegen Moira 4 gewoon op 22 maart in Maria Oord.
Het team speelt in een andere zaal, op de bovenverdieping; voor de overige leden is er geen schaken.
- Op woensdag 23 maart is er jeugdschaak van 18.30 – 19.30 uur in de speelzaal van Maria Oord.
- Op diezelfde woensdag, 23 maart, is er voor de senioren vrij schaken vanaf 19.30 uur.
Er is dan geen interne ronde, je hoeft je dan dus niet af te melden.

De week erop is alles weer als vanouds.
(HH)

Zeist 1 pakt belangrijke punten tegen Moira Domtoren 1
Na de teleurstellende nederlaag tegen Moira 2 moest er iets gebeuren om tegen titelkandidaat Moira 1 wel een kans te maken.
Er was iets geschoven met de opstelling onder het mom “het kan alleen maar beter”.
De wedstrijd begon met een rustige remise van Erik in een partij waarin het evenwicht niet werd verbroken. (½-½)
IJntze zoekt naar zijn vorm, hij bereikte een uitstekende stelling waarin hij pardoes een stuk en de partij weggaf (1½-½).
De stelling van Arend was na de opening in evenwicht en dat bleef zo tot in het eindspel (2-1).
Peggy gaf twee stukken tegen een Toren en twee pionnen, het leek onduidelijk, maar haar jeugdige opponent trok langzaam maar zeker het voordeel naar zich toe en zette uiteindelijk mat met paard en loper tegen de enkele koning. (3-1).
De tegenstander van Willem Jan had een gevaarlijk initiatief op de damevleugel, maar onderschatte de tegenkansen op de Koningsvleugel waar Willem Jan een fraai mat wist te creëren. (3-2)
Roel kwam zeer goed uit de opening en wist steeds een voordeel te behouden dat uiteindelijk in een gewonnen eindspel resulteerde(3-3).
Hans kwam terecht in een gelijkstaand Dame eindspel waarna tot remise werd besloten (3½-3½).
Gerard had het moeilijk in het middenspel, zijn tegenstander offerde een kwaliteit tegen twee pionnen en had aanvalskansen.
In de tijdnoodfase raakte de Utrechter het spoor bijster en gaf een stuk cadeau.
Daarna was het met een Toren meer uiteindelijk een kwestie van de zenuwen in bedwang houden en dat lukte ,waarmee zowaar een 3½-4½ overwinning kon worden genoteerd!
Met 4 punten uit 7 wedstrijden hebben we alles in eigen hand, de volgende wedstrijd is de ‘kraker” tegen Houten dat met twee punten de rode lantaarn in bezit heeft.
(GH)

  Moira Domtoren 1	   Zeist 1		  3½-4½

1. N. Hendrikx   (2153) - IJ. Hoekstra  (1977) 1–0
2. J. Kokje    (2000) - P.v. Amerongen (2030) 1-0
3. A. Ten Hertog  (1953) - A. v. Oosten  (2115) ½-½
4. D. Schönberger (2006) – E. Olof     (1996) ½-½
5. J. v. Renswoude (2069) – H. Kuiken    (1882) ½-½
6. T. Hacquebord  (2006) - W. Veltman   (1844) 0-1
7. K. Verweij   (1925) - R. Zuidema   (1886) 0-1
8. P. Verlinde   (1984) - G. Hamers    (1875) 0-1
 

Zeist 2 pakt koppositie
In de zesde ronde van de tweede Klasse C stond de topper tegen Woerden 1 op het programma, zij nog zonder puntenverlies, wij een punt daarachter.
De opdracht was duidelijk, winnen!
Wijnand was verhinderd vanwege de verjaardag van zijn echtgenote (gefeliciteerd nog!), maar met Arjen hadden wij een uitstekende vervanger in de gelederen.
Raoul kreeg tegen zijn snel spelende tegenstander de wind al snel in de zeilen toen deze een belangrijke pion in het centrum weggaf, de zwarte stelling stortte daarna snel in met als gevolg een spoedig mat. (0-1)
Herman stond in een gesloten stelling wat beter, maar accepteerde een remise voorstel gezien het verloop op de andere borden (½-½).
Bill won al in de opening een belangrijke centrumpion en wist zich langzaam maar zeker aan de druk van zijn opponent te onttrekken, toen hij door een tactische handigheid ook nog een stuk won was het punt snel binnen (½-2½).
Bij Paul bleef het evenwicht tot in het verre eindspel gehandhaafd waarna terecht tot remise werd besloten (1-3).
Arjen offerde een kwaliteit tegen twee pionnen voor aanvalskansen.
Juist toen het leek of zijn aanval was afgeslagen kon hij zijn tegen tegenstander onverwacht mat zetten (1-4).
Sergio had langere tijd de betere kansen, maar toen alle kruitdampen waren opgetrokken resteerde een totaal remise ongelijk lopereindspel (1½-4½) waarmee de winst al binnen was!
Anton sloeg een vijandelijke koningsaanval af, daarna had hij zoveel overwicht in het centrum dat hij het ontstane toren eindspel gemakkelijk in winst wist om te zetten (1½-5½).
Wouter stond lange tijd wat minder, maar wist tactische kansen te behouden.
In de tijdnoodfase was hij koelbloediger dan de Woerdenaar en bekroonde de partij met een mooie matcombinatie.
De eindstand kwam daarmee op 1½-6½, een daverende overwinning op de koploper, waarmee wij onze kandidatuur voor de titel duidelijk hebben gesteld.
Nog drie potjes!
(GH)

  Woerden 1		 Zeist 2		  1½-6½

1. B. Verberne (1837) - A. v. Amerongen  (1978) 0–1
2. M. v. Oort  (1836) - W. v.d. Bilt   (1880) 0–1
3. M. l’ Ami  (1927) - S. Harnandan   (1845) ½-½
4. H. de Heer  (1759) - B. Schuckink Kool (1725) 0–1
5. M. Tuit   (1717) - H. Hamers     (1733) ½-½
6. A. Goes   (1676) - P. Govaerts    (1739) ½-½
7. H. Dankers  (1665) – R. de Jong    (1623) 0–1
8. D. Elsenberg (1643) – A. de Vreede   (1643) 0-1 

Zeist 2 wint van DBC 2
Op 16 februari ontvingen wij DBC 2. DBC stond tweede in klasse 2C en wij derde met een punt achterstand.
Zeist 2 trad compleet aan. Op papier was Zeist sterker, maar dat moet altijd nog maar worden waargemaakt.

Paul belandde al vroeg in een dichtgeschoven stelling, waarin weinig te beleven viel (½–½).
Sergio won een stuk en kreeg ook nog een flinke aanval tegen de vijandige stelling en boekte weer een winst (1½-½).
Anton had twee verbonden vrijpionnen gekregen in het middenspel.
Toen die vrij konden doormarcheren, moest de tegenstander zijn verzet staken (2½-½).
Wouter won een stuk met een combinatie en daarmee de partij.
Hij handhaafde tevens zijn 100% score aan bord 1 (3½-½).

Wijnand dacht een mataanval te hebben, maar had een paardvork overzien, waarna het verloren was (3½-1½).
Ook Bill had het moeilijk.
Hij kreeg een flinke aanval te verduren op zijn koningsstelling, die op den duur niet viel af te wenden (3½-2½).
Herman stond lange tijd beter, maar hij kon de beslissende punch niet uitdelen en berustte uiteindelijk in remise (4–3).
Het werd nog spannend.
Raoul stond iets beter, maar zijn tegenstander moest, gezien de stand, alles of niets spelen.
Dat ging mis, want hij overzag eerst stukwinst en daarna mat.
Een 5–3 overwinning was uiteindelijk het verdiende resultaat.

Zeist 2 staat nu tweede met een punt achterstand op Woerden, de tegenstander van 1 maart.
Het blijft spannend.
(HH)

  Zeist 2			DBC 2			   5-3

1. Wouter van der Bilt	1880	Dick Berkelaar		1742 1–0
2. Sergio Harnandan	1845	Bart van Tooren		1733 1-0
3. Wijnand Engelkes	1834	Ron Smit		1700 0-1
4. Herman Hamers	1733	Boudewijn van Maanen	1719 ½-½ 
5. Bill Schuckink Kool	1725	Frank Dujardin		1744 0-1
6. Raoul de Jong	1623	Jan van Lopik		1714 1-0
7. Paul Govaerts	1739	Eric Onwezen		1648 ½-½ 
8. Anton de Vreede	1620	Nolan Wijenberg		1542 1-0

Zeist 1 gaat opnieuw onderuit
In de zesde ronde speelden we tegen het op papier zwakkere Moira Domtoren 2.
Beide teams hadden pas twee punten, wij uit vijf wedstrijden, Moira uit 4 wedstrijden.
De wedstrijd begon slecht want Roel werd verrast in de opening en kon al na amper tien zetten opgeven (0-1).
Erik won in het middenspel twee pionnen en kon het punt al snel incasseren (1-1).
Willem Jan won eveneens, door een mooie tactische wending (2-1), zie diagram hieronder:

; Te1+,… Lf1, .. Lc4, Dxe1!, 1-0, na Dxe1 is het mat met Td8.

Daarna ging het helemaal mis, Peggy leek gewonnen te staan, maar plotseling liep een zwarte pion naar Dame en moest zij capituleren (2-2).
Gerard stond lange tijd goed, maar in tijdnood wikkelde hij verkeerd af en belandde in een verloren paardeindspel (2-3).
Arend kwam in een dichtgeschoven stelling niet verder dan remise (2½-3½).
Hans leek een Toreneindspel met een pion minder wel remise te kunnen houden, maar door enkele onnauwkeurigheden moest hij toch de vlag strijken (2½-4½).
De catastrofe werd compleet toen IJntze, in een stelling met twee pionnen meer zomaar een stuk cadeau gaf en uiteindelijk ook moest opgeven.
De eindstand kwam hiermee op 2½-5½ waardoor we nog steeds laatste staan, samen met Houten. Amersfoort 3 staat 1 punt boven ons.
Volgende wedstrijd is tegen Moira 1, dan zal het beter moeten!


  ZEIST 1		 - Moira Domtoren 2   2½-5½

1. A.v. Oosten   (2115) – J. de Kraker  (1949) ½-½
2. IJ. Hoekstra  (1977) - W. le Fevre  (1827) 0-1
3. E. Olof     (1996) - D. v. Beek   (1794) 1-0 
4. P.v. Amerongen (2030) – K. Wandy    (1787) 0–1
5. R. Zuidema 	  (1886) – E. Janse    (1791) 0-1
6. G. Hamers    (1875) - G. Wallace   (1807) 0–1
7. H. Kuiken    (1882) - D. Gielen   (1797) 0–1
8. W. Veltman   (1844) – L. de Kraker  (1798) 1-0 

Zeist 2 wint van Het Kasteel 1
Na veel fileoponthoud bereikten wij tegen kwart voor acht het Pantalone Theater in IJsselstein, waar de schaakclub het Kasteel speelt.
Met Wendela en Ronnie voor Paul en Herman waren we niet op zijn sterkst, maar wel met een goed moreel.
Dat werd snel duidelijk, want Raoul was binnen het uur klaar met zijn overwinning.
Het ging zo snel dat ik niet heb gezien hoe.
Anton volgde met remise na een degelijke opzet met zwart waarin niet veel gebeurde.
Bij Wendela was ook snelschaken aan de gang in het koningsgambiet, na dameruil met een pion meer voor haar.
Wijnand deed wel winstpogingen met zwart, maar het vervlakte en werd toen remise.
Bill had intussen een foutieve aanvalszet van zijn tegenstander gepareerd en een stuk voor een pion gewonnen, maar wel een koningsaanval tegen zich.
Sergio moest op complicaties spelen want hij was een kwaliteit achter geraakt.
Maar met paard en dame kan je ook aanvallen, met een prachtig torenoffer sloeg hij de stelling kapot, dus winst.
Intussen had Wendela een foutje gemaakt, en kon het niet meer redden, en verloor.
Toen Bill de winst had gekregen na goed verdedigen en een dreigende pionpromotie, bracht Wouter de winst binnen.
In een langdurig stukkenspel, met afruilen, desperado’s, achtervolging van torens door lichte stukken, bleef hij steeds een tempo voor en op het eind een gewonnen stand.
Ronnie kon het witte veldoverwicht en binnengedrongen vrijpion niet meer tegenhouden, en moest als laatste partij toch opgeven.
Zodoende een 5–3 overwinning.
(BSK)

  Het Kasteel 1  – Zeist 2      3-5

1. S.H. Vlietstra  - W. v.d. Bilt 	0–1
2. W. v. Leeuwen  - W. Engelkes	½-½
3. B. v. Baren 	  - S. Harnandan	0–1
4. P. Fortuin	  - B. Schuckink Kool	0–1
5. F. Ibrahimy	  - R. de Jong	0–1
6. H. Grundeler	  - A. de Vreede	½-½
7. F. Benaly	  - W. Oskam		1–0
8. M. Hoogendoorn  - R. Snoek		1-0
    

Simultaanschaak in Zeist
Op 12 januari hadden we onze jaarlijkse simultaanwedstrijd tegen de clubkampioen.
Voor Arend was het de eerste keer dat hij als simultaanspeler bij ons optrad.
Hij heeft de vuurproef voorbeeldig doorstaan met een score van 77,5 %.
Er waren in totaal 20 deelnemers. Veertien van hen verloren, drie bereikten remise en drie wonnen.
Twee zeer jeugdige spelertjes, de broers van Aalst (met hun vader op de achtergrond) moesten helaas vroeg afhaken omdat het bedtijd werd.
Eén van de jongens bood nog gauw remise aan met als argument dat hij moest stoppen om de volgende dag fris te zijn voor een Cito-toets.
Een vrolijke noot.
Arend speelde vlot, ook al kreeg hij de partijen niet cadeau.
Bill bood stug tegenstand en met succes (remise).
Eric Olof had een pittige stelling met kansen over en weer (remise), en Jan Bernard vocht langdurig maar onvermoeibaar door en hield stand: eveneens remise.
Twee van de drie winstpartijen bij zwart ontstonden door ongelukjes van Arend: stukverlies bij mij en kwaliteitsverlies door een paardvork bij Henk.
Zoiets overleef je niet.
De man van de avond was Sergio met een prachtige winstpartij.
Hij was weer op zijn best met een onweerstaanbare koningsaanval, een prachtig stukje vuurwerk aan het begin van het nieuwe jaar.
Al met al een gezellige en plezierige avond, een goede afwisseling van de interne competitie.
(RZ)

Zeist 1 speelt gelijk tegen Ons Genoegen 1
Donderdag 7 januari vervolgden wij de competitie in Amersfoort tegen het vorig jaar uit de KNSB gedegradeerde Ons Genoegen.
Punten halen was het motto, om weg te komen uit die degradatiezone.v Het werd een zware strijd, die overigens rustig begon met een vrij snelle remise van Roel, niets voor hem eigenlijk, maar hij vertelde mij dat zetherhaling gedwongen was op straffe van verlies (½-½).
De stelling van Arend bleef in evenwicht en ook daar werd tot remise besloten. (1-1).
Peggy leek in tijdnood een toreneindspel te gaan verliezen totdat haar opponent zijn Koning zodanig ongelukkig neerzette dat zij met een simpel schaakje de vijandelijke toren kon winnen (1-2).
Willem Jan had het moeilijk tegen de sterke Marcus en verloor door ruimtegebrek uiteindelijk het eindspel (2-2).
Erik stond iets beter, maar na de nodige afruil was remise onvermijdelijk (2½-2½).
Hans leek wat beter te staan, maar kon er uiteindelijk niet doorkomen (3-3).
IJntze stond aanvankelijk goed, later wat minder, maar dwong remise af door de laatste vijandelijke pion te slaan, want met een loper alleen is mat zetten niet mogelijk (3½-3½).
Gerard speelde de opening wat nonchalant, zijn tegenstander offerde een Toren voor aanval, maar door taai vededigen en teruggeven van materiaal werd de aanval afgeslagen.
Toen Gerard een directe winst miste werd in vliegende tijdnood tot remise door zetherhaling besloten waarmee de eindstand op 4-4 kwam.
In ieder geval een punt, ondanks wat ratingoverwicht zat er niet meer in. (GH)

  Ons Genoegen 1    – Zeist 1        4-4

1. A. v. d. Burch (2126) - A. v. Oosten  (2116) ½-½
2. H. Strating  (1891) - E. Olof    (2022) ½-½
3. S.v.d Groep  (1902) - IJ. Hoekstra  (2016) ½-½
4. L.v. Twillert (2026) - P.v. Amerongen (2046) 0–1
5. M. Riemersma  (1805) – R. Zuidema   (1909) ½-½
6. W. v.d Groep  (1980) - G. Hamers   (1886) ½-½
7. T. Bekius   (1649) - H. Kuiken   (1918) ½-½
8. J. Marcus   (2020) - W. Veltman   (1858) 1-0     

Kijk Uit is een maatje te groot voor Zeist 3
Dinsdagavond 5 januari 2016 is een achttal schakers vanuit Zeist wezen schaken in Oudewater bij Kijk Uit 1.
Op voorhand zou dit een moeilijke opgave worden.
Kijk Uit had namelijk hun eerste 2 wedstrijden allebei gewonnen en ook qua ratingverschil op de borden mochten geen wonderen verwacht worden.
Aldus geschiedde.
In het begin na 2 mooie remises van Wendela en ondergetekende (op de borden 3 en 4) was de koek al bijna op: 1-1.
Daarna ging het achtereenvolgens mis bij Peter, Ben, René, Gosse en ook Arjen kon helaas geen punt behalen.
Bij de stand van 1-6 mocht Astrid als enige van Zeist een vol punt noteren en bracht daarmee de einduitslag van deze wedstrijd op 2-6.
Daarmee behaalde beide dames 1½ van de in totaal 2 behaalde bordpunten.
De volgende wedstrijd is op 8 maart thuis tegen ZZC 2.
Misschien dat er dan weer wat meer inzit.
(RS)

  Kijk Uit 1	        Zeist 3 		  2-6

1. Ed Oosterlaken  (1999) - Arjen van Amerongen (1957) 1-0
2. Bas Jansen    (1948) - Gosse Kaastra    (1488) 1-0
3. Henk Treur    (1882) - Wendela Oskam    (1605) ½-½
4. Matthias Ehrhardt (1810) - Ron Snoek      (1558) ½-½
5. Sjaak Oosterlaken (1772) - Ben Meijer     (1446) 1-0
6. Jean de Goeij   (1763) - Peter Witteveen   (1460) 1-0
7. Piet Brouwer   (1531) - René Vercoutre   (1521) 1-0
8. Janus Spoorenberg (1398) - Astrid Martens   ( 895) 0-1

80-ers centraal bij Oliebollenschaak
Het kalenderjaar werd door de schaakclub op 29 december op een bijzondere manier afgesloten.
De leden die de honorabele leeftijd van 80 jaar of ouder hadden bereikt stonden op deze avond centraal.
Dick Berends, Willem Graal, Henk Keers, Bill Schuckink Kool, Ernst Wernsen en Martin Baltus waren de zes jubilarissen.
Jan Eekhof en Roel Zuidema ontbraken wegens verblijf in het buitenland.
De zaal was door Wendela Oskam feestelijk versierd en een deel van de 80-ers werd met de auto van huis opgehaald.

Na een welkomwoord door de voorzitter en een glas champagne werd er geschaakt.
Er werden 4 teams gevormd, waaronder een 80-plus team.
Dat de veteranen het schaken nog niet verleerd waren bleek uit het feit dat zij de wedstrijd tegen het jeugdteam overtuigend wonnen.
Voor de 80-ers waren er gratis drankjes en voor iedereen oliebollen, gebakken door mevrouw Schuckink Kool.
Om kwart voor elf eindigde de avond en werden de oudsten weer naar huis gebracht.
Het was een geslaagde en ontspannen avond. Een leuke afsluiting van het eerste deel van het seizoen.
(HH)


Gemaakt door Raoul de Jong

Op de foto is te zien bij de jeugd van voor naar achter :
Samuel en Bill
Tim en Henk Keers
Christian en Ernst Wernsen
Finn en Willem Graal

De oudjes deden het nog best ! De jeugd heeft het afgelegd tegen de ervaren rotten.
Alleen Dannis, de vader van Samuel en Rianne, de moeder van Tim en Christian hebben de eer gered en wonnen hun partij van Martin Balthus en Dik Berends.
Het is te begrijpen, dat de jeugd in het stof heeft gebeten: het werd gewoon te laat.... en Samuel had er al twee dagen schaken op zitten bij de jeugdwedstrijden en wilde nu toch enthousiast meedoen met het oliebollen – toernooi !
(EO)

Zeist 1 niet opgewassen tegen Amersfoort 3
De wedstrijd tegen Amersfoort 3 is op een deceptie uitgelopen, er werd met 2,5-5,5 verloren tegen een team met gemiddeld 170 ratingpunten minder.
Hoe kon dit gebeuren ?
Meerdere spelers kampen al het gehele seizoen met een vormcrisis, behandelen de opening slordig, komen tactisch te kort en missen slagvaardigheid in de tijdnoodfase.
Hopelijk zal dit in 2016 verbeteren want met een teamrating van 1971 mag je natuurlijk niet in de degradatiezone verkeren.
We kwamen nog wel op een 1-0 voorsprong door Peggy, zij nam de aanval van haar tegenstander fraai over met mat als eindresultaat (1-0).
Gerard moet wat scherpere openingen gaan spelen, want al die remises schieten niet op, maar goed, in ieder geval een half punt (1½-½).
Erik werd tactisch overspeeld en moest een stuk geven om mat te voorkomen, hij speelde nog even door, maar zonder resultaat (1½-1½).
IJntze bereikte geen voordeel en met ongelijke lopers op het bord werd tot remise besloten (2-2)
Roel maakte een taxatiefout in het middenspel, verloor een pion, en uiteindelijk het eindspel (2-3).
Hans dacht een stuk te winnen, maar zijn jeugdige tegenstander had beter gerekend, bleef een pion voor en won door een fout van Hans zelf een stuk in de slotfase (2-4).
Arend stond lange tijd iets beter, maar zijn tegenstander verdedigde goed en bereikte terecht remise (2½-4½).
Willem Jan verbruikte veel tijd, maar kon het goede plan niet vinden, uiteindelijk kwamen de vijandelijke troepen binnen en ging er te veel materiaal verloren waarmee de 2½-5½ nederlaag een feit was.
(GH)

  Zeist 1	         Amersfoort 3 		  2½-5½

1. Arend van Oosten  (2116) - Dennis Flohr    (1865) ½-½
2. Erik Olof 		(2022) - Marcel Flohr    (1844) 0–1
3. IJntze Hoekstra   (2016) - Gunie du Chatinier (1899) ½-½
4. Peggy van Amerongen (2046) - Ed v.d Gevel    (1781) 1–0
5. Roel Zuidema     (1909) - Wim Lamme     (1865) 0–1
6. Gerard Hamers    (1886) - Edwin Schuit    (1814) ½-½
7. Hans Kuiken     (1918) – Samuel v.d Putte  (1550) 0–1
8. Willem Jan Veltman  (1858) – Bram Beijer    (1705) 0-1             

Zeist 3 haalt eerste punten binnen tegen Moira Domtoren 5
Het naar de 2e Klasse gepromoveerde derde team had de eerste twee wedstrijden kleine nederlagen geleden, het werd nu dus tijd om punten te halen.
De wedstrijd begon al gelijk prima, de zwarte koning van de tegenstander van René stond na een zet of 12 al op c5 met een bord vol met stukken en overleefde dit uiteraard niet, enkele zetten later was het mat (1-0).
Wendela won in het middenspel een Toren en dat was ruim voldoende voor winst (2-0).
Stijn bracht de stand op 3-0, door een stukoffer van zijn tegenstander te weerleggen, het eindspel was vervolgens vrij makkelijk gewonnen.
Gosse won in het middenspel een Dame tegen twee stukken, maar door een ongelukkige damezet verloor hij een derde stuk waarna maar tot remise werd besloten (3½-½)
Peter won in de tijdnoodfase een stuk waarna na hij simpel naar winst kon afwikkelen (4½-½)
Ron won al een kort na de opening een pion, toen hij de voorsprong tot drie pionnen had uitgebreid hield zijn opponent het voor gezien (5½-½)
Ben kwam na de opening gedrukt te staan, toen hij een stuk ging verliezen moest hij capituleren (5½-1½).
Arjen leek kort na de opening goed te staan, juist toen hij zijn hand overspeeld leek te hebben kreeg hij een Dame en de partij cadeau.
De eindstand kwam daarmee op een fraaie 6½-1½ overwinning!
De eerste stap naar handhaving is daarmee gezet!
(GH)

  Zeist 3	   Moira Domtoren 5 6½-1½

1. A. v. Amerongen – T. Braams   	 1–0
2. G. Kaastra    - D.v.d Heyden 	 ½-½
3. R. Snoek     - M.Metz     	 1–0
4. W. Oskam     - R. de Jonge  	 1–0
5. B. Meyer     - P. Mellegers 	 0–1
6. R. Vercoutre   - J. Kamphuis  	 1–0
7. S. Peereboom   – P. Meijer   	 1-0
8. P. Witteveen   - F. Jacobs   	 1-0

Ruime overwinning Zeist 2
Op 1 december kwam Lekstroom 2, vorig jaar de rivaal van Zeist 3 in de derde klasse, op bezoek voor een wedstrijd tegen ons tweede.
Zeist 2 trad compleet aan. Aan alle borden hadden de spelers van Zeist een hogere rating, dus een overwinning lag in de lijn der verwachting.
Dat werkt niet altijd, dat zagen we de vorige keer, maar deze keer ging het wel op.

Paul was als eerste klaar. Hij had een aanval op de vijandelijke koning opgezet, die materiaal opleverde (1–0).
Wijnand viel ook de koningsstelling van zijn tegenstander binnen. Er dreigde mat en ook hier veroverde Zeist snel het punt (2–0).
Met een snelle 2–0 voorsprong schaakt het voor de anderen een stuk prettiger.
Sergio stond ook veel beter en kon kort hierop het punt converteren (3–0).
Herman wist via een tussenschaak een ongedekt stuk te winnen, waarna het niet moeilijk meer was (4–0)

Het winnende halve punt kwam van Bill. Hij was net als in de vorige partij, die hij extern speelde, in een eindspel toren tegen loper terecht gekomen.
Hij had echter nu niet de toren, maar de loper.
Een pluspion verzekerde hem echter van de remise (4½-½).
De matchpunten waren binnen, nu nog wat extra bordpunten.
Raoul won in de slotfase een dame tegen een toren door een handige paard manoeuvre en kort daarna won hij nog een toren door schaak met de dame (5½-½).
Wouter kreeg in gewonnen stand ook nog een toren cadeau (6½-½).
Bij Anton bleef het evenwicht gehandhaafd, waardoor de wedstrijd eindigde in 7–1.

Zeist 2 heeft nu 5 punten en staat gedeeld derde. Donderdag 14 januari wacht de wedstrijd tegen het Kasteel (IJsselstein) dat ook 5 punten heeft (HH)

  Zeist 2			Lekstroom 2		 7-1

1. Wouter van der Bilt	1865	Feike Reitsma	  1673	 1–0
2. Sergio Harnandan	1842	G. Huisinga	  1658	 1-0
3. Wijnand Engelkes	1816	Ruth Woning	  1641	 1–0
4. Herman Hamers	1729	Jan van Himbergen 1583	 1-0
5. Bill Schuckink Kool	1740	J. Buikema	  1552	 ½-½ 
6. Raoul de Jong	1653	Karel den Boer	  1553	 1-0
7. Paul Govaerts	1753	Koen Thomassen	  1526	 1-0
8. Anton de Vreede	1652	Henk de Bruyne	  1546	 ½-½ 

		

Zeist strandt in de eerste ronde van het SGS Bekertoernooi
In de eerste ronde van de SGS troffen wij Moira Domtoren, dus gelijk een zware tegenstander.
We kwamen op een 1-0 voorsprong door Arend, zijn zeer jeugdige tegenstander had zijn hele legermacht op de damevleugel staan, om vervolgens op de koningsvleugel mat te worden gezet (0-1).
Erik behandelde de opening niet al te best, kreeg een grote ontwikkelingsachterstand en werd vrij kansloos opgerold (1-1)
Gerard wist lange tijd het evenwicht te bewaren, totdat hij geheel onnodig een kwaliteit en de partij weggaf (2-1).
IJntze bracht de partijen weer op gelijk hoogte door een wat beter staand toreneindspel in winst om te zetten waarmee de eindstand op 2-2 kwam.
Het reglement zegt dat er dan gevluggerd moet worden, 5 minuten p.p +3 seconde per zet.
Dit snelschaken verloren we helaas met 3-1, Arend en Gerard bereikten remise, het bekeravontuur is hiermee weer ten einde.
De uitslagen: (GH)

  Moira Domtoren – Zeist  	  2-2 (3-1)

1. J. Kokje    - A. van Oosten 0–1 (½-½)
2. J. v. Renswoude – E. Olof    1-0 (½-½)
3. D. Schönberger – G. Hamers   1-0 (1-0)
4. A. ten Hertog  - IJ. Hoekstra  0-1 (1-0)
		

Zeist 1 pakt punt tegen Paul Keres 4
In de derde ronde van de Promotieklasse stond de uitwedstrijd tegen Paul Keres 4 op het programma.
We waren nog zonder punten, dus het werd tijd daar wat aan te doen.
Vorig jaar verloren we van PK 4 met maar liefst 6,5-1,5, dus dat zou beter moeten!
We waren compleet en vol goede moed!

De stand bleef lang 0-0, pas na elven viel de eerste beslissing, Peggy kwam tot remise na een spannende partij waarin ze langs afgronden ging, maar zich knap staande hield (½-½).
Roel speelde de opening onnauwkeurig, boette een pion in en het ontstane gelijk lopereindspel was helaas niet te houden met een pion minder (1½-½)
Erik stond moeilijk, verloor een kwaliteit, maar een Toren van zijn opponent stond buitenspel.
Toen de Utrechter verzuimde eeuwig schaak te houden sloeg Erik toe met een fraaie centrumactie en kon alsnog het punt incasseren (1½-1½).
IJntze won kort na de opening een pion met een tactische wending, maar ergens ging iets mis en kreeg de tegenstander tegenspel, juist toen remise zeker leek overschreed hij echter de bedenktijd (1½-2½)
Arend stelde orde op zaken door zijn ruimteoverwicht op fraaie wijze in winst om te zetten (2½-2½).
Willem Jan sloeg de vijandelijke aanval af, en nam met een kwaliteit meer de aanval over, hetgeen voldoende voor de winst was (2½-3½).
Gerard stond iets minder, maar wist de stelling te keepen en in het resterende Dame-eindspel was remise onvermijdelijk (3-4).
Hans kreeg een zware aanval op zijn koning over zich heen, ten koste van twee pionnen kon hij de aanval afslaan, maar verlies was niet te vermijden, waardoor de eindstand op 4-4 kwam.
Daarmee hebben we het eerste punt binnen, hopelijk volgen er nu meer.
(GH)

  Paul Keres 4	   Zeist 1     4-4 

1. R. Dijksterhuis - A. van Oosten  0–1
2. E. Verlinde   - E. Olof     0–1 
3. J. V Oosten   – IJ. Hoekstra   1-0
4. K. Veldhuysen  – P. v. Amerongen ½-½
5. G. Hageman   – R. Zuidema    1–0
6. D.de Dreu    - G. Hamers    ½-½
7. J. Bollaart   - H. Kuiken    1–0
8. C. Vreeken   - W. Veltman    0-1  
			

Snelschaakkampioenschap SGS voor teams in Bunschoten
Ook dit jaar kwamen we weer met een zestal uit in de tweede groep, waar een tempo van 10 minuten werd gespeeld.
We hadden zeven spelers dus konden rouleren.
Er werd gespeeld in voorronde van zeven rondes volgens zwitsers systeem met 17 teams.
De bovenste vier plaatsten zich voor de finalepoule, verder werd er doorgespeeld in poules van vier.
In de voorronde plaatsten wij ons als eerste, met zes overwinningen en alleen een nederlaag tegen BSG 1.
Voor de finalepoule plaatsten zich verder BSG 1, Amersfoort 1 en Baarn 1.

In die finalepoule begonnen we met een 3-3 gelijkspel tegen Amersfoort, vervolgens wonnen we met 4-2 van Baarn en met 3,5-2,5 van BSG
Hiermee eindigden we in de finalepoule precies gelijk met Amersfoort, maar omdat we meer punten in de voorronde hadden gehaald dan Amersfoort werden wij tot winnaar verklaard!
Bij de prijsuitreiking werden we in het bezit gesteld van een digitale schaakklok!
De volgende spelers zorgden voor dit mooie succes: Arend van Oosten: 5,5 uit 9, Erik Olof 5 uit 9,
Peggy van Amerongen 6,5 uit 9, Arjen van Amerongen 4,5 uit 7, Willem Jan Veltman 6,5 uit 9,
Gerard Hamers 6 uit 7, Sergio Harnandan 8,5 uit 9 (!)
(GH)

Zeist 3 verliest uit
Zeist 3 moest op 11 november uit spelen tegen Damrakkers.
Die spelen in het speellokaal van De Rode Loper in het centrum van Utrecht.
Dat was voor uw verslaggever, die als chauffeur mee mocht, niet makkelijk te vinden. Om 20 uur reden wij de parkeerplaats op.
Zeist 3 was met 7 spelers op pad gegaan (erg teleurstellend dat zo veel clubgenoten het op zo’n moment laten afweten).
Arjen ging mee als invaller. Gelukkig was de tegenstander ook met 7 spelers opgekomen.
Als 3 van de 11 leden in het buitenland zijn, kun je dat krijgen.
Bord 8 werd open gelaten. Dat betekent dat de uitslag op dat bord dan 0–0 is.
Damrakkers is vorig jaar 3e geworden in zijn poule in de 2e klasse en Zeist 3 is vorig jaar gepromoveerd.
Kijkend naar de ratingverschillen was het een lastig karwei voor de promovendi.

Astrid zag kort na de opening een aanval over het hoofd, waardoor ze mat liep of de dame verloor (1-0 voor de Damrakkers).
De dames, die het vorig jaar nog zo goed deden, grepen deze avond mis.
Wendela won materiaal in de opening, maar kreeg een forse aanval op haar koningstelling te verwerken.
Uiteindelijk leidde dit tot een plotseling mat (2–0).
René kwam in een slecht staand dubbeltoreneindspel terecht en moest ook de vlag strijken (3–0).

Ron stond helemaal verloren. Hij werd er hardhandig van af geofferd.
Althans zo leek het. De tegenstander raakte het spoor bijster in een overmaat van te kiezen sterke zetten en na afwikkeling stond Ron een stuk en een pion voor. Hij wikkelde dit fraai af naar winst ( 3 – 1).
Peter leek in een verloren pionneneindspel te zijn beland (een pion minder), maar zijn tegenstander vond niet de juiste weg om er door te komen en de partij werd remise (3½-1½).
Ben bereikte een toreneindspel, maar toen de torens waren geruild was het pionneneindspel onhoudbaar (4½-1½).
Arjen wikkelde af naar een dubbeltoreneindspel met twee pionnen meer. Hij wist een aantal valletjes van zijn tegenstander te ontwijken en een pion tot promotie te brengen.
Hierdoor kwam de stand op (4½-2½). Een niet vaak voorkomende stand.
Kijkend naar de krachtsverhouding was dit een uitslag die te verwachten was.
(HH)

  Damrakkers 1				Zeist 3			    4½-2½ 

1. Simon Gribling		1826	Arjen van Amerongen	1957	 0-1
2. Ernst Timmer			1640	Wendela Oskam		1605	 1-0
3. Sjef van Heck		1671	Ben Meijer		1446	 1-0
4. Gert-Jan van Oostenbrugge	1625	Ron Snoek		1558	 0-1
5. Steven van de Velde	  	-	René Vercoutre		1521	 1–0
6. Peter Zwijnenberg		1673	Peter Witteveen		1460	 ½-½ 
7. Huub Grooten			1309	Astrid Martens		 895	 1–0
8. N.O.					N.O.		 		 0-0			

Zeist 2 in evenwicht
Op 10 november kwam De Rode Loper 3 op bezoek voor een wedstrijd tegen ons tweede.
Zeist 2 trad compleet aan. Aan alle borden hadden de spelers van Zeist een hogere rating, dus een overwinning lag in de lijn der verwachting.
Dat werkt echter niet altijd op die manier.

Anton speelde solide remise (½–½).
De tegenstander van Herman drong met een toren de stelling binnen.
De toren kon voortdurend aangevallen worden, maar niet verjaagd of gevangen. Remise door zetherhaling (1–1).
Wijnand won op regelmatige wijze en bracht de stand op 2–1.
Paul en Raoul, toch vaak vaste puntenleveranciers, hadden hun dag niet.
Ze werden beiden steeds verder teruggedrongen en moesten de strijd staken.
We keken nu tegen een 2–3 achterstand aan.

Bill belandde in een eindspel waarin hij een toren tegen een loper had.
Beide partijen hadden nog twee pionnen, maar toen die van het bord verdwenen werd tot remise besloten (2½-3½).
Wouter kreeg ook een eindspel. Hij had een loper, de tegenstander een paard en beiden hadden nog een handvol pionnen.
Wouter slaagde erin het paard aan de rand van het bord in te sluiten en de partij fraai te winnen (3½-3½).
Sergio stond moeilijk. Een pion minder in een enkel toreneindspel.
Hij hield echter het hoofd koel en wist een remisestelling te bereiken, doordat zijn koning het promotieveld controleerde.
Hierdoor werd de stand 4 – 4. Een stand waarover wij niet mogen klagen.

De gedetailleerde uitslagen waren als volgt:
(HH)

  Zeist 2			De Rode Loper 3		 4-4

1. Wouter van der Bilt	1865	Ben Westerman	  1755	 1–0
2. Sergio Harnandan	1842	René de Korte	  1780	 ½-½ 
3. Wijnand Engelkes	1816	Hendrik Aldenberg 1631	 1–0
4. Herman Hamers	1729	Fred Jonkman	  1622	 ½-½ 
5. Bill Schuckink Kool	1740	Marcel Bijlsma	  1627	 ½-½ 
6. Paul Govaerts	1753	Pieter Bakker	  1631	 0-1
7. Raoul de Jong	1634	Henk van Lingen	  1567	 0-1
8. Anton de Vreede	1652	Huib Brouwer	  1503	 ½-½ 

Zeist 1 verliest ook tweede wedstrijd
Na de slechte start tegen HSG moesten wij al snel weer aantreden tegen Hoogland.
Meestal zijn de wedstrijden tegen Hoogland spannend, dit keer was geen uitzondering.
Peggy had zich in de ochtend ziek gemeld, Sergio was gelukkig bereid haar te vervangen.
De wedstrijd begon rustig, Hans bereikte al snel gelijk spel met zwart en kwam na een grote ruil van stukken remise overeen. (½-½).
Bij Gerard werd het evenwicht ook niet verbroken, ook daar remise. (1-1).
Deze stand bleef vrij lang op het bord, IJntze speelde een partij met veel tactische verwikkelingen.
Ook daar kwam uiteindelijk een totaal remise toreneindspel op het bord. (1½-1½)
Erik stond de hele partij wat beter met een sterk paard tegen passieve loper, zijn tegenstander verdedigde zich echter taai naar remise. (2-2).
Willem Jan stond zeker niet slechter, in de tijdnoodfase verloor hij echter een pion en vervolgend ook het eindspel. (3-2).
Sergio offerde een kwaliteit voor aanval, maar toen zijn tegenstander de aanval kon afslaan, was het resterende Toreneindspel helaas verloren (4-2).
Arend stond wat beter tegen oud lid Marco Dieleman, toen deze een remiseaanbod afwees, kon Arend op handige wijze naar een winnend eindspel afwikkelen. (4-3).
Roel kreeg aardige aanvalskansen, maar in tijdnood vond hij niet het juiste plan en ging uiteindelijk door de vlag in al mindere stelling, waardoor de eindstand op 5-3 voor Hoogland kwam.
Het word nu tijd om punten te gaan halen, maar het is nog erg vroeg om al in paniek te raken.
(GH)

 Hoogland 1 	– Zeist 1 	 5-3

1.M. Dieleman 	- A. v. Oosten  0–1
2.C. Kooyman  	- E. Olof    ½-½
3.K. Kramer 	- IJ. Hoekstra  ½-½
4.A. Paternotte	- R. Zuidema   1–0
5.T. Officier  - G. Hamers   ½-½
6.H. Wisman 	– H. Kuiken   ½-½
7.N. Dol  	- S. Harnandan  1–0
8.P.v.d Lee 	– W. Veltman   1–0

Erik Olof snelschaakkampioen
Op 31 oktober werd er in De Bilt het snelschaakkampioenschap gespeeld van Zeist en DBC.
Er waren 20 deelnemers gelijkelijk verdeeld over leden van Zeist en DBC. De beker was vorig jaar in bezit gekomen van Jan Schepers (DBC).
Erik Olof slaagde erin de beker naar Zeist terug te brengen.
Hij werd met 7 uit 8 overtuigend winnaar van het toernooi.
Nadat de beker is gegrafeerd en hersteld, komt hij Eriks kant op.
De tweede plaats werd gedeeld door Thijs Dam en Bart van Tooren (beiden van DBC) met 5 ½ uit 8.
Al met al een geslaagd evenement.
Speciaal dank verdient Nolan Wijenberg die het toernooi niet alleen vlot leidde, maar tussen deze werkzaamheden door ook nog zelf meespeelde.
(HH)

Zeist 1 start competitie met verlies
Zeist 1 heeft een valse start gemaakt in de Promotieklasse.
Het was een wedstrijd waar in de slotfase alles de verkeerde kant opging.
Kennelijk hebben wij dit soort wedstrijden er soms tussen zitten.
De wedstrijd begon al slecht want Erik speelde ongeconcentreerd en boette al snel een stuk in, zonder enige compensatie (0-1).
Roel leek ook te gaan verliezen met een kwaliteit minder, maar zijn tegenstander trapte onverwachte in een matvalletje. (1-1).
Willem Jan bleef een gambietpion voor en toen hij ook nog de aanval overnam was het bekeken (2-1).
Gerard had een veelbelovende aanval, maar in de tijdnoodfase raakte hij het spoor bijster verloor een stuk en de partij (2-2).
IJntze leek te gaan winnen, maar door een rekenfout ging de stelling van +8 naar -8, volgens zijn eigen zeggen (2-3).
Ook Arend deelde in de malaise, in goede stelling gaf hij geheel onnodig een kwaliteit weg, dus ook hier een nul (2-4).
Peggy leek ook goed te staan, maar toen de rookwolken waren opgetrokken had ook zij een kansloos eindspel met een kwaliteit minder (2-5)
Hans speelde ook een wisselvallige partij, dan weer stond hij verloren, dan weer gewonnen, met uiteindelijk een rechtvaardige remise als slot (2½-5½).
Maandag spelen we al weer de volgende wedstrijd, tegen het altijd lastige Hoogland, daar zullen we beslist beter voor de dag moeten komen!
(GH)
  Zeist 1     - HSG 2    2½-5½

1. A. van Oosten  – K. Harmsen  0-1
2. IJ. Hoekstra  – J. Lindeman 0-1
3. P. v. Amerongen – S. Dekker  0-1
4. E. Olof     - M. de Vos  0-1
5. R. Zuidema   – E. Jos    1-0
6. G. Hamers    – G. Wagenaar 0-1
7. H. Kuiken    – R. de Jong  ½-½
8. W. Veltman   - P. Mars   1-0

Zeist 3 niet opgewassen tegen Rivierenland 3
Zeist 3 debuteerde in de tweede Klasse met een 3-5 nederlaag tegen Rivierenland 3.
Een gelijk spel had er echter wel ingezeten!
Gosse lieten zich door een combinatie verrassen, Wendela leek goed te staan, maar ergens ging iets mis en miste zij uiteindelijk een stuk.
Peter ging door ruimtegebrek ten onder.
Stijn wist echter fraai te winnen bij zijn debuut, in een pionneneindspel!
Wim en Rene speelde correcte remises, Ben en Ronnie kwamen ook tot remise, maar hadden hun eindspel kunnen en misschien wel moeten winnen.
Toch een resultaat wat zeker hoopt geeft op handhaving in deze klasse!
(GH)
  Zeist 3   - Rivierenland 3 3-5

1. G. Kaastra  – P. Friesen   0-1
2. W. Oskam   – R. Meuwissen  0-1
3. R. Snoek   - J. de Visser  ½-½
4. W. Smit   - J. Meijer    ½-½
5. B. Meijer  – T. Kortekaas  ½–½ 
6. R. Vercoutre – R. Kaptein   ½-½
7. P. Witteveen – W. de Boer   0-1
8. S. Peereboom – A. Sluiter   1-0

Zeist 2 met de hakken over de sloot
Zeist 2 ging op 12 oktober in de 2e klasse SGS van start tegen SV De Watertoren in Almkerk.
Het team opende daarmee voor ons de externe competitie 2015/16.
Wouter en Herman hadden moeten afzeggen, maar er waren uitstekende vervangers gevonden in Arjen en Wendela.
De laatste is zelfs in het bezit van de Politiebeker (beste resultaat extern in 2014/15).
Aan vrijwel alle borden had Zeist een overkill aan ratingpunten.
Dat bleek geen garantie voor succes. Het werd een benauwde overwinning, voor de poorten van de hel weggesleept.
Bill schreef hier over onderstaande impressie.

“Zeist 2 wint met 4,5-3,5 van De Watertoren, maar dat was lang niet verwacht.
Eerst won Wijnand binnen het uur, vervolgens Sergio kort daarna en tenslotte Arjen, dus 3-0.
Bill zijn remise, na veel keeperswerk, was de aansluiting, maar de andere partijen stonden slecht, behalve Paul.
Anton verloor geruisloos met zwart, Wendela overzag een aftrekschaak op haar dame, dus dat waren twee nullen.
Raoul raakte hoe langer hoe meer materiaal kwijt, moest de dames ruilen, kwam in tijdnood, maar een onoplettendheid van zijn tegenstander, met veel meer tijd, leverde een volle toren op. In razende tijdnood gaf zijn tegenstander eeuwig schaak, gelukkig voor ons, want daarvoor had ook Paul met eeuwig schaak alsnog een halfje kunnen redden.
Zodoende toch nog winst op een op papier zwakkere tegenstander, die aan de staartborden 3,5 uit 5 haalde, na een 3-0 achterstand.”

De gedetailleerde uitslagen waren als volgt:
	SV DE Watertoren 1	 Zeist 2			3½-4½

1	Rob Kruis	 1755	 Arjen van Amerongen	1957	 0–1
2	Ben Schermers	 1805	 Sergio Harnandan	1842	 0-1
3	Bram Capelle	 1549	 Wijnand Engelkes	1816	 0-1 
4	Marien de Jonge	 1617	 Raoul de Jong		1634	 ½-½ 
5	Huib Vriens	 -	 Paul Govaerts		1753	 ½-½ 
6	Huib Broekhuizen 1578	 Bill Sch. Kool	1740	 ½-½ 
7	Jan van Dongen	 1610	 Wendela Oskam		1605	 1-0 
8	Paul Muijs	 1222	 Anton de Vreede	1652	 1-0

Samenstelling externe teams 2015/2016
Dit zijn de indelingen voor de externe teams:
ZEIST 1: Arend van Oosten, Peggy van Amerongen, IJntze Hoekstra, Erik Olof, Gerard Hamers, Roel Zuidema, Hans Kuiken, Willem Jan Veltman
ZEIST 2: Wouter van der Bilt, Sergio Harnandan, Wijnand Engelkes, Herman Hamers, Bill Schuckink Kool, Paul Govaerts, Raoul de Jong, Anton de Vreede
ZEIST 3: de overige leden.
(GH)

Bekertoernooi 2015/16
Op dinsdag 6 oktober wordt de eerste ronde gespeeld van het bekertoernooi.
Het betreft een ronde van alleen maar spelers van Zeist tegen elkaar.
Het is een wedstrijd over twee partijen (met wit en met zwart) met 50 minuten p.p.p.p.
Bij 1–1 beslist het lot. Dit is gedaan om de sterke speler niet te bevoordelen, zodat die zich altijd met het snelschaken plaatst bij een gelijkspel.
In de finale, maar die is nog ver, wordt wel bij 1-1 beslist via een 5-minutenpartijtje, maar dan zijn er alleen nog maar twee sterke spelers over, zo mag je verwachten.
De eerste ronde moet resulteren in 16 spelers, dus alleen wanneer er 32 spelers zijn aangemeld moeten die allemaal spelen.
Wanneer er minder zijn, wordt er via loting een aantal vrijgesteld.
Op 1 december is dan de tweede ronde met 16 spelers van Zeist.
De eerste twee ronden zijn dus intern.
De 8 die overblijven, spelen dan met 8 spelers van DBC om de titel.
We willen het toernooi nu wel voor de zomervakantie afronden.
Een speler die regelmatig niet kan, kan hierdoor reglementair afvallen.
De wedstrijdleider beslist hierover.

Schrijf je in voor dit toernooi op 29 september bij Bill Schuckink Kool.
(HH)

Finale Bekertoernooi Zeist/DBC 2014/15
Om met het koningslied te spreken: “Het was de dag die je wist dat zou komen”.
De finale van het bekertoernooi van Zeist en DBC.
Eigenlijk was dit een halve finale. In de andere halve finale had Erik van Esterik zich geplaatst voor de finale, maar door drukker werkzaamheden had hij zich dit jaar moeten terugtrekken.
De halve finale tussen Peggy van Amerongen en Arend van Oosten zou dus de winnaar van het toernooi opleveren.
Op dinsdag 22 september was het zover. De eerste partij van deze finale werd gewonnen door Arend en in de tweede partij trok Peggy aan het langste eind.
Zoals een echte bekerfinale betaamt, moest een beslissing via een 5-minutenpartij de doorslag geven.
Die partij werd gewonnen door Peggy van Amerongen, die hiermee het bekertoernooi op haar naam schreef.
Proficiat, Peggy, van de besturen van DBC en Zeist.

Dankzij het spelen van deze finale waren we nog net op tijd klaar met toernooi voor het begin van de nieuwe bekercyclus, die in Zeist op 6 oktober start.
Er worden eerst twee ronden onderling gespeeld in Zeist en in De Bilt.
Wanneer de laatste 8 bekend zijn van resp. Zeist en DBC worden deze spelers gekoppeld (iemand uit Zeist tegen iemand uit De Bilt) voor de gemeenschappelijke ronde. (HH)

Gerard Hamers en Thijs Dam winnaars Open Kampioenschap Zeist/DBC 2015
Alweer de tweede editie van een geslaagd gezamenlijk Open Kampioenschap van Zeist en DBC heeft plaatsgevonden!
Op vrijdag 4 september in De Bilt en dinsdag 8 september in Zeist werd fanatiek om de nu al felbegeerde bokaal gestreden.
Net als vorig jaar werd het toernooi uitstekend geleid door Nolan Wijenberg, was het aantal deelnemers hoger, werden er 3 ronden Zwitsers per avond gespeeld met een speeltempo van 25 minuten p.p.p.p. en waren de problemen met de laptop als vanouds.
Na de eerste avond had alleen Thijs Dam nog een 100 procent score, maar titelverdediger Gerard Hamers en Dick Berkelaar volgde keurig op een half punt.
Andere titelkandidaten zoals Arend van Oosten, die het rechtstreekse duel tegen Thijs verloor, en Erik Olof, liep tegen de onvoorspelbare Ron Smit op, lieten her en der wat steken vallen.
De tweede avond in Zeist beloofde dan ook zeer spannend te worden en dat werd het ook.
In ieder geval omdat wedstrijdleider Nolan ziek op bed lag en Joop Faber en Onno Kooy moesten proberen om iets zinnigs uit het voor hun onbekende programma Swiss Perfect te krijgen. Hetgeen met veel creativiteit wonderwel goed afliep.
In de 5e ronde kwamen de koplopers Gerard en Thijs elkaar dan eindelijk tegen, maar het werd na hevige strijd en meeslepend tot de laatste seconde toch remise.
De laatste ronde won Gerard keurig van Arend en Boudewijn legde Thijs ook geen strobreed in de weg!
Net als vorig jaar, toen Gerard en Arend na 6 ronden gedeeld bovenaan stonden, werd besloten om te gaan snelschaken om de titel.
Na twee vluggertjes, waarin alles werd geprobeerd om een beslissing te forceren en wederom tot op de laatste seconden werd doorgespeeld, was er nog steeds geen beslissing. Toen werd in de nachtelijke uurtjes in alle wijsheid besloten, dat na zoveel onderlinge remises, de heren dan maar allebei op de beker te laten graveren! Proficiat!!
Op gepaste afstand van een vol punt werden Dick Berkelaar, Ron Smit en Bill Schuckink Kool keurig gedeeld derde.
Hieronder de rest van de deelnemers die in ieder geval één ronde hebben gespeeld, maar velen alle zes en de eindranglijst na 6 ronden Zwitsers.
Voor volgend jaar september staat de derde editie van het Open Kampioenschap Zeist/DBC al op het programma!
(OK)

Eindstand:

1-2	Gerard Hamers			5
	Thijs Dam			
3-5	Dick Berkelaar			4
	Ron Smit			
	Bill Schuckink Kool		
6-8	Arend van Oosten		3½
	Erik Olof
	Boudewijn van Maanen
9-11	Onno Kooy			3
	Ben Meijer
	Wouter van der Bilt
12-13	Niek Strijkers			2½
	IJntze Hoekstra
14-19	Pjotr van Aalst			2
	Anton de Vreede
	Joop Faber
	Ronnie Snoek
	Sergio Harnandan
	Wiebe Vernooy
20-21	Joeri van Aalst			1½
	Henk Kuyer
22-23	Astrid Martens			1
	Nolan Wijenberg
24-26	Raoul de Jong			½
	Simon Beusen
	Jan Eekhof
27-28	Eric van Vollenhoven		0
	Stijn Peereboom

Startprogramma SC Zeist
We beginnen het nieuwe schaakjaar met een aantal bijzondere avonden.
Op dinsdag 1 september is het clublokaal open voor vrij schaken.
We streven ernaar dan ook de nieuwe Caïssa klaar te hebben liggen met de stukken voor de algemene vergadering daarin.

Op vrijdag 4 en dinsdag 8 september vindt het gezamenlijke toernooi van Zeist met DBC plaats.
Drie partijen rapid per avond.
Op vrijdag 4 september in Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.
Aanmelden ter plaatse tussen 19.30 en 19.45 uur.
Wanneer je geen vervoer hebt, meld dit even bij Bill Schuckink Kool, hij regelt dan het vervoer.
Op dinsdag 8 september is de tweede ronde bij ons in het clubgebouw.
Aanmelden kan – ook al heb je de eerste keer niet meegedaan – tussen 19.30 en 19.45 uur.

Op dinsdag 15 september is de algemene ledenvergadering, waarvan je de agenda en de verslagen kunt vinden in deze Caïssa.
Aanvang 20 uur.
Op dinsdag 22 september start dan de interne competitie (mocht je op die dag niet kunnen, vergeet dan niet om je af te melden).
Nieuwe leden zijn welkom op al deze avonden.
(HH)

Arend van Oosten kampioen 2014/15
Arend van Oosten is in het seizoen 2014/15 overtuigend clubkampioen geworden.
Arend behaalde 1932 punten en had hierdoor een ruime voorsprong op zijn naaste achtervolgers Peggy van Amerongen die tweede werd en Erik Olof die als derde eindigde met resp. 1750 en 1615 punten.
Het is het eerste kampioenschap van de SC Zeist van Arend en gezien de dominante wijze waarop hij de titel behaalde, zal het zeker niet de laatste keer zijn dat hij kampioen wordt.
Proficiat!
(HH)

Zeist 2 wint laatste wedstrijd
Zeist 2 moest de laatste wedstrijd thuis uitkomen tegen Laren 1.
Laren was al praktisch kampioen. Wanneer de nummer twee met 8 – 0 zou winnen, hadden zij aan 1 ½ bordpunt voldoende.
Zeist had geen zicht meer op promotie.
Laren had drie invallers. Zeist miste Sergio, die al drie keer had meegespeeld in het eerste, maar hij werd vervangen door Peggy.
Op papier was Zeist 2 deze avond sterker dan Laren.

Het begon goed. Bill won al snel een kwaliteit en hij wist spoedig een gewonnen eindspel te bereiken (1–0).
Peggy bereikte al kort na de opening een goede stelling. Zij nam geen risico en wikkelde gecontroleerd af naar winst (2–0).
Anton hield de stand zonder probleem in evenwicht en bereikte remise (2½-½).
Bij Gosse gebeurde iets dergelijks. In een volkomen evenwichtige stand werd tot remise besloten (3–1).
Paul speelde een solide partij. Toen er geen winstmogelijkheid meer in zaten, besloot men ook op dit bord tot remise (3½-1½).
Wij konden Laren tussentijds feliciteren, want de benodigde bordpunten waren behaald en het kampioenschap was binnen.

Herman was in een eindspel met zware stukken beland. Voor beide partijen was hier weinig eer aan te behalen en ook deze partij eindigde gelijk (4–2).
Het winnende halve punt kwam van Raoul. Hij stond wel iets beter, maar had weinig tijd meer (4½-2½).
Wouter had een gevaarlijke koningsaanval opgezet, terwijl zijn tegenstander op de damevleugel geen tegenspel kon ontwikkelen.
In de afwikkeling toonde Wouter zijn aanvallende kwaliteiten; hij rolde zijn tegenstander gecontroleerd op (5½-2½).

Een mooie overwinning op de kampioen uit onze klasse.
Na afloop was er champagne voor de terechte kampioen.
We wensten hen succes met de SGS bekerfinale die zij nog gaan spelen en het beste voor volgend jaar in de eerste klasse.
Zeist 2 is nu ook uit gespeeld en staat nu vierde. Er had nog wel meer in gezeten dit jaar.
Dank aan alle spelers voor hun inzet dit seizoen!

(HH)

 Zeist 2			Laren 1	    		   5½-2½ 

1 Peggy van Amerongen	2044	Martijn Jager	   1605  1–0
2 Wouter van der Bilt	1873	Paul Voortman	   1704  1-0
3 Bill Schuckink Kool	1729	M. Tobar	   1679  1–0
4 Herman Hamers		1723	Hans Wijnand	   1990  ½-½ 
5 Paul Govaerts		1739	R. de Vries	   1782  ½-½ 
6 Raoul de Jong		1632	E. Hupkens vd Elst  1644  ½-½ 
7 Anton de Vreede	1654	A. van Aken	   1609  ½-½ 
8 Gosse Kaastra		1485	J. van der Wal    1582  ½-½ 

Zeist 3 gepromoveerd!
Aan het begin van het seizoen heeft het bestuur geaarzeld om een derde team in te schrijven voor de SGS-competitie.
Waren hiervoor wel voldoende spelers te interesseren en was er voldoende vervoer voor de uitwedstrijden?
Het team kwam er toch en dankzij non-playing captain Gerard Hamers konden wij elke wedstrijd een representatief team voor de derde klasse opstellen.
Het team deed het uitstekend en stond voor de laatste ronde op een tweede plaats, voldoende voor promotie naar de tweede klasse.
De laatste wedstrijd, tegen Vegtlust 2, werd twee weken uitgesteld, omdat de tegenstander niet voldoende spelers op de been kon brengen.
Op 12 mei moest het gebeuren.
Het derde had nog 1 bordpunt nodig voor promotie en 5½ bordpunt om kampioen te worden in klasse 3B.
De tegenstanders hadden een grotendeels zeer jong team op de been gebracht, waarvan de spelers tot de laatste pion doorvochten.

Ben won al snel en stelde daarmee de promotie veilig (1 – 0).
Gerrit was de volgende die een vol punt binnenhaalde ( 2 -0 ). Het liep gesmeerd.
Peter stond op een gegeven moment twee dames, een loper en drie pionnen voor. Toen hij zijn tegenstander mat zette was het punt binnen ( 3 – 0).
Wim kwam wat in de verdrukking. Zijn tegenstander promoveerde en om dit te verhinderen moest hij een stuk geven en spoedig opgeven ( 3 – 1).
Wendela dreigde steeds mat en haar tegenstander deed dit ook.
Laatstgenoemde overzag op enig moment iets en werd toen daadwerkelijk matgezet door de winnares van de Politiebeker ( 4 – 1).
Nog 1 ½ punt scheidde ons van het kampioenschap. Rene stond goed, Ron stond gelijk en Henk stond slechter. Het kon net.
Ron kon niet het juiste plan vinden en begon te dwalen. Hij verloor eerst een pion en kort daarop een stuk en de partij (4 –
Henk stond de hele partij slecht. Een verschrikkelijke aanval dreigde op zijn koningsvleugel, maar het onweer bleef uit.
Hij kreeg nog kansen op tegenspel. Zijn tegenstander had echter drie vrijpionnen en die werden Henk te machtig ( 4 – 3 ).
Kampioen konden we niet meer worden.
Rene had een remiseaanbod afgeslagen om voor de volle winst te gaan.
Net toen hij mat dacht te kunnen zetten, bemerkte hij tot zijn schrik dat de vijandelijke koning pat stond ( 4 ½ - 3 ½ ).

Jammer van het kampioenschap, maar de overwinning in de laatste ronde leverde ons team een fraaie tweede plaats met slechts een half bordpunt minder dan de nummer 1: Lekstroom 2.
Het was geen foutloze wedstrijd, maar wel een heel spannende.
Het team vierde de promotie met champagne en werd uitgebreid door Bill gefotografeerd.

Proficiat Zeist 3 namens de hele club!

(HH)


 Zeist 3		Vegtlust 2	    4½-3½ 

1 Wim Smit		Sven van der Vliet	0–1
2 Wendela Oskam		Niels van der Knaap	1–0
3 Ron Snoek		Wim van der Snee	0–1
4 Ben Meijer		Thom van Besouw	 	1-0
5 Henk Koksma		Jaap de Boer	 	0-1
6 Peter Witteveen	Bart Hoogervorst	1–0
7 Gerrit van den Dool	Rick Kamphuis	 	1-0
8 Rene Vercoutre	Lucas Siero		½-½ 

Zeist 1 wint laatste wedstrijd
Vrijdag 24 april speelden we de laatste wedstrijd van de competitie tegen hekkensluiter En Passant 2.
Het was een gezamenlijke slotronde, die gespeeld werd bij Paul Keres, de speelomstandigheden waren prima!
De wedstrijd begon niet zo goed, bij Erik ging het nodige in de opening mis waardoor zijn stelling al snel onhoudbaar was (0-1).
Wijnand bereikte een gelijke stelling en accepteerde het remiseaanbod van zijn opponent.
Roel won in het middenspel enkele pionnen waar de Bunschoter geen compensatie voor kreeg (1½-1½).
Sergio kreeg een gevaarlijke koningsaanval, zijn tegenstander offerde nog een kwaliteit maar dat mocht niet baten (2½-1½).
Gerard kreeg in de tijdnoodfase een stuk cadeau, omstreeks zet 30 had hij overigens al een zeer fraai dameoffer kunnen brengen (3½-1½).
IJntze kwam wat beter te staan maar door zorgvuldig verdedigen bereikte zijn tegenstander remise.
Hans kwam slecht uit de opening, maar zijn tegenstander zette niet door en ging in tijdnood zelfs in inmiddels verloren stelling door de vlag (5-2).
Willem Jan belandde ook in een tijdnoodduel, het werd een Dame eindspel dat uiteindelijk remise liep.
Hierdoor kwam de eindstand op 5½-2½, een mooie overwinning tot slot!
We eindigen hiermee op de vierde plaats met 13 pnt uit 9 wedstrijden, vlak achter de kop!
Een goed seizoen al met al waar misschien nog wel meer had ingezeten.
Topscorers werden Erik, IJntze, Gerard en Hans, allen met 5½ uit 9.
Paul Keres 3 werd kampioen terwijl Oud Zuylen 2 en En Passant2 degradeerden.
Uit DE KNSB komt Ons Genoegen terug, nieuw volgend jaar zijn Houten 1 en Moira 2.
(GH)

Beslissende fase interne competitie
Van af ronde 29 zijn andere regels voor waardering van het afzeggen van kracht: 1/3 van eigen score.
Ook zal nu strikt worden toegepast dat wie meer dan 9 keer af heeft gezegd, daarna geen score meer krijgt.
Wat tot ronde 28 is gescoord blijft staan, hetgeen een beetje in het voordeel is van de mensen veel-afzeggers.
Het zal in de score vergelijking met de voorafgaande ronde wel eens tot vragen leiden.
Dat kan, en zal ik zeker beantwoorden.
Bill Schuckink Kool

Zeist 2 wil teveel
Zeist 2 was in wezen uitgespeeld. Op promotie kan niet worden gehoopt en voor degradatie hoeft niet te worden gevreesd.
Er kan nergens meer om worden gespeeld en dan gaat het vaak mis.
Op 14 april leed het tweede een onnodige nederlaag tegen een team dat beslist niet beter was dan Zeist 2.

Het begon goed met een vlotte overwinning van Paul. Hij won al snel een stuk.
Toen zijn tegenstander een toren offerde voor een denkbeeldige promotie, gaf deze op (1–0).
Herman moest een koningsaanval pareren. Dat lukte, maar zijn koning bleef kwetsbaar.
Hij had echter voldoende tegenspel en er werd tot remise besloten (1½-½).
Anton had een gelijke stand bereikt tegen de penningmeester van de SGS.
Geen van beiden wilde iets forceren en er werd tot remise besloten (2–1).
Gosse, die een moeilijk seizoen doormaakt, kreeg een goede positie.
Hij kon helaas geen passend vervolgplan vinden en ook deze partij werd remise gegeven (2½-1½).
Raoul belandde in een vergelijkbare situatie. Men besloot ook hier niet verder te ploeteren (3–2).

De beslissing moest van de drie eerste borden komen.
Bill stond moeilijk, maar Sergio en Wouter hadden redelijke en zeker interessante stellingen.
Het kon nog alle kanten op.
Sergio had een forse aanval met het gebruikelijke gooi- en smijtwerk.
Hij ruilde echter verkeerd een loper af, waardoor zijn eigen koning, die zich nog in het midden bevond, in gevaar kwam.
Er volgde een onverwachte counter en hij werd matgezet (3–3).
Wouter won een kwaliteit tegen een pion in de eindfase.
Zijn koning stormde onverschrokken het vijandelijk kamp in, maar moest zich hieruit schielijk terugtrekken met achterlating van twee pionnen en een toren.
Er restte slechts opgave (3–4).
Bill was intussen in een eindspel een pion kwijtgeraakt en het zag er somber voor hem en het team uit.
Hij wist het materiaal echter bekwaam uit te dunnen, waardoor er een theoretische remisestand ontstond.
Het resterende, benodigde halve punt voor Hoogland was binnen (3½-4½).
Een spannende wedstrijd die voor Zeist in een anticlimax eindigde.
We staan voorlopig weer in de middenmoot.
Op 19 mei kunnen we ons in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen koploper Laren 1 revancheren.
(HH)

 Zeist 2	   		Hoogland 1	    3½-4½

1 Sergio Harnandan	1863	Lars Slofstra 	  1750	 0–1
2 Wouter van der Bilt	1884	Eduard Wijono	  1813	 0-1
3 Bill Schuckink Kool	1748	Henk van Diermen  1767	 ½-½ 
4 Herman Hamers		1745	Hans Manuel	  1693	 ½-½ 
5 Paul Govaerts		1742	Wilco Wernsen	  1712	 1–0
6 Raoul de Jong		1689	Ernst von Kreyfelt 1702	 ½-½ 
7 Anton de Vreede	1654	Hans Oosterhout	  1642	 ½-½ 
8 Gosse Kaastra		1511	Florian Wouters	  1498	 ½-½ 

Zeist 1 wint nipt van Hoogland 1
In de achtste ronde van de Promotieklasse troffen wij Hoogland.
Hoogland kon nog wel een puntje gebruiken om definitief veilig te zijn, maar veel kon er niet gebeuren gezien hun gunstige bordpunten aantal.
Op verzoek van Hoogland werden twee partijen vooruit gespeeld in verband met de cursus schaakleraar in Hoogland.
Gerard kwam remise overeen nadat de stukken in rap tempo van het bord verdwenen en er een volkomen gelijke stelling was ontstaan.
Roel probeerde het wel lange tijd, had een klein voordeeltje, maar zijn tegenstander verdedigde nauwkeurig naar remise (1-1).
Met deze stand werd begonnen.
Hoogland had drie invallers op de been gebracht, maar deze verweerden zich kranig.
Willem Jan kende geen problemen met zwart, maar kreeg ook geen voordeel waarna hij het remisevoorstel van zijn opponent accepteerde (1½-1½).
Wijnand liet zich in op een twijfelachtige afwikkeling die hem eerder nadeel dan voordeel opleverde.Hij offerde uit wanhoop nog een stuk, maar werd verrast door een mooie en winnende offercombinatie van zijn tegenstander (1½-2½).
Erik had een klein voordeel en profiteerde handig van de tijdnood van zijn tegenstander.Een gemeen paardschaakje leverde een Toren en partijwinst op. (2½-2½).
Hans moest zich nauwkeurig verdedigen, maar toen dit goed lukte werd de vrede getekend. (3-3).
Arjen had geen voordeel bereikt en dus geen reden het remisevoorstel te weigeren (3½-3½).
IJntze had een groot ruimtevoordeel, won in tijdnood een stuk en kreeg even later op de andere vleugel een mataanval, waarmee de 4½-3½ overwinning een feit was!
We blijven hiermee op de vierde plaats, vlak achter de koplopers. Hoogland is inmiddels veilig, gelukkig maar, want het is altijd een prettige tegenstander!
Op 24 april spelen we in Utrecht tegen hekkensluiter En Passant 2 in een gezamenlijke slotronde.
(GH)

  Zeist 1	   Hoogland 1	  4½-3½

1. E. Olof     - H. Manuel   1–0         
2. IJ. Hoekstra  - S. Wijono   1-0          
3. H.Kuiken    - S. Paternotte ½-½       
4. G. Hamers    - T.Officier   ½-½      
5. R. Zuidema   – H. Wisman   ½-½
6. A.V. Amerongen – N. Dol     ½-½
7. W. Veltman   - P.v.d. Lee   ½-½
8. W. Engelkes   – W. Wernsen   0-1

Zeist 2 wint uitwedstrijd in Baarn
Op 27 maart speelde Zeist 2 tegen Baarn 2.
Gezien de stand en de ratingverhouding moest dit een makkelijke overwinning voor ons team kunnen worden, maar dat weet je maar nooit.
Gosse had afgezegd en hij werd vervangen door Wendela, die hiermee weer een stap dichter bij de Politiebeker kon zetten.

We kwamen al snel op voorsprong. Raoul, die de oude vorm weer te pakken heeft, kreeg een goede stelling en toen hij een kwaliteit won, was het snel gebeurd (0–1 voor Zeist).
Anton lanceerde een enorme koningsaanval. Zijn tegenstander verdedigde zich taai en net toen deze dacht het ergste te hebben gehad, won Anton beslissend materiaal (0–2).
Herman kwam via een zetomwisseling van zijn tegenstander in een voor hem onbekende variant terecht. Toen de stelling wat vervlakt was, nam hij genoegen met zetherhaling, waarvan hij achteraf spijt had toen hij de rating van zijn tegenstander zag.
Deze had zich overigens nauwkeurig verdedigd (½-2½).
Wendela blijft winnen. Ook nu ging het weer vlot, waarmee zij onze succesvolste speler in de externe competitie bleef (½-3½).
Bill verloor twee pionnen in de opening.
Hij wist een pion terug te winnen in het middenspel en bereikte ten slotte een toreneindspel.
Met zijn techniek wist hij dit keurig in evenwicht te houden (1–4).
Zoals vaak, kwam het winnende punt van Paul. Hij had een gevaarlijke vrijpion, offerde op tijd een stuk, waardoor de pion kon promoveren (1–5).
Wouter moest zich de hele partij verdedigen.
Zijn tegenstander had op f6 een pion in Wouters koningsstelling gemanoeuvreerd, waardoor er steeds matcombinaties dreigde.
Onze teamgenoot verdedigde zich echter actief, kon alle gevaren ontmantelen en won uiteindelijk een stuk en de partij (1–6).
Sergio kreeg om een uur of tien een remiseaanbod, maar speelde tot het eind door.
Hij won nog een pion, maar het materiaal was dusdanig uitgedund dat hij uiteindelijk moest berusten in remise.

Een ruime en verdiende overwinning van het tweede, dat nu is opgeklommen naar de vierde plaats in hun klasse. Er staan nog twee thuiswedstrijden op het programma, tegen de nummers 1 en 2 van de poule. (HH)

 Baarn 2 			Zeist 2  		    1½-6½

1 Henri Spijkerman	1768	Sergio Harnandan	1863	½-½ 
2 Jan Timmerman		1653	Wouter van der Bilt	1884	0-1
3 Mario Lambrechts	1263	Herman Hamers		1745	½-½ 
4 Thur Breukers		1491	Bill Schuckink Kool	1748	½-½ 
5 Rien van Brummelen	1471	Raoul de Jong		1689	0-1
6 Walter Schram		1452	Paul Govaerts		1742	0-1
7 Ton Koekkoek		1444	Wendela Oskam		1557	0-1
8 Martijn Kruiswijk	1409	Anton de Vreede		1654	0-1

Zeist 1 gelijk tegen Moira Domtoren 1
In de zevende ronde van de Promotieklasse traden we aan tegen Moira Domtoren 1.
De Utrechters stonden 1 punt boven ons, winst zou noodzakelijk zijn om nog kans op de bovenste plaats te maken.
Roel was met vakantie en werd vervangen door Herman omdat onze vaste invaller Sergio al drie maal was ingevallen gedurende het seizoen.
De wedstrijd begon rustig met een remise van Wijnand die met zwart vrij gemakkelijk gelijk spel bereikte maar ook niet meer dan dat (½-½).
Willem Jan kwam eveneens remise overeen in een stelling waar weinig aan de hand was (1-1).
Hans had een machtig loperpaar waarbij hij al snel een kwaliteit voorkwam en een ver opgerukte vrijpion had. Deze deed de Utrechter al snel de das om (1-2).
Arjen speelde een sterke partij tegen zijn jeugdige opponent kreeg een vernietigende Koningsaanval die in mat resulteerde (1-3).
IJntze wisselde naar eigen zeggen twee zetten om in onduidelijke stelling, waarna hij direct kon opgeven (2-3).
Erik speelde een spectaculaire partij, leek eerst achter elkaar te gaan verliezen ondanks een voorsprong van een Dame, maar ontsnapte met eeuwig schaak nadat de Utrechter een simpele winst miste.
In de slotstelling bleek Erik echter mat in drie te kunnen geven.(2½-3½)

De stelling van Gerard bleef in evenwicht, toen een eindspel met ongelijke lopers op het bord kwam was remise onvermijdelijk (3-4).
Herman stond lange tijd wat minder, maar het leek wel te keepen, in de slotminuten verloor hij echter een cruciale pion waarna het eindspel niet te houden was, de eindstand kwam daarmee op 4-4 .
Ondanks het feit dat beide teams daar weinig mee opschieten toch wel een terecht resultaat naar mijn mening.
(GH)

  Moira Domtoren 1 - Zeist 1  	4-4

1. D. Schonberger  - IJ. Hoekstra   1-0        
2. J. v. Renswoude - E. Olof      ½-½      
3. T. Hacquebord  - G. Hamers     ½-½     
4. J. Kokje     - A. v. Amerongen  0-1        
5. A. ten Hertog  – H. Kuiken     0-1
6. T. Rose     - W. Engelkes    ½-½
7. K. Verweij    - W. Veltman    ½-½
8. P. Verlinde   – H. Hamers     1-0

Zeist 2 herstelt zich
Op 3 maart jl. speelde het tweede tegen Paul Keres 6.
Paul had zich afgemeld (Paul Govaerts, voor de duidelijkheid), maar gelukkig kon Peggy hem vervangen.
Op alle borden hadden we meer rating punten dan onze tegenstanders, maar de ervaring heeft ons geleerd dat dit niet altijd doorslaggevend is.
Wij hadden een matchpunt meer dan PK 6. Een goed moment om afstand te nemen.

Raoul was snel klaar. Zijn tegenstander kende het gambiet niet dat hem werd voorgeschoteld.
Hij moest kiezen tussen torenverlies en mat, maar koos een derde optie: opgeven (1–0).
Anton had ook weinig moeite met zijn opponent. Hij kwam een toren voor (2–0).
Bill kwam een pion achter, maar wist toch het evenwicht te bewaren.
Er werd tot remise besloten (2½-½).
Ook in de partij van Wouter werd tot remise besloten. Forceren was van onze kant niet nodig (3–1).
Herman kon afwikkelen naar een goedstaand eindspel, waarin hij het zichzelf nog lastig maakte.
Toen zijn tegenstander een paard moest geven om mat te voorkomen was het snel afgelopen (4–1).

We leken onderweg te zijn naar een forse overwinning, maar dat was optisch bedrog.
Sergio kwam in een hopeloos eindspel met een heleboel pionnen minder.

Hij probeerde nog met een overgebleven pion zelf te promoveren, maar toen deze ook werd afgestopt, staakte hij de ongelijke strijd (4–2). Gosse zoekt nog steeds naar de juiste vorm. Hij kwam minder te staan en moest in tijdnood de vlag strijken (4–3).
Bij Peggy was de situatie omgekeerd.
Haar tegenstander was in grote tijdnood en toen hij ook nog een pion verloor, rezen de problemen hem boven het hoofd (5–3).

Een nette overwinning van ons tweede. Het team staat stevig in de middenmoot, heeft geen zicht meer op promotie, maar ook niet op degradatie.
(HH)

  Zeist 2			Paul Keres 6			5-3

1. Peggy van Amerongen	2035	Youri Gerritse		1846	1–0
2. Sergio Harnandan	1863	Ritsaert Pel		1672	0-1
3. Wouter van der Bilt	1884	Alex Veltman		1602	½-½ 
4. Herman Hamers	1745	Chris van Meer		1564	1-0
5. Bill Schuckink Kool	1748	John van Rooy		1536	½-½ 
6. Raoul de Jong	1689	Jan van Eck		1630	1-0
7. Gosse Kaastra	1511	Wim Kool		1477	0–1
8. Anton de Vreede	1654	Jeroen van Meerwijk	1544	1-0				

Zeist 1 speelt gelijk tegen Paul Keres 3
In de zesde ronde van de Promotieklasse ontvingen we koploper Paul Keres 3.
De Utrechters hadden een punt meer , er stond dus het nodige op het spel.
We waren gebrand om revanche te nemen voor het slechte resultaat tegen het vierde team van PK in ronde 3.

Er begon pas tegen elven tekening in de strijd te komen.
Hans kwam remise overeen in een volkomen gelijkstaand ongelijk lopereindspel (½-½)
Willem Jan verloor in het middenspel een kwaliteit en kreeg hier geen compensatie voor (½-1½).
Wijnand kwam in een dichtgeschoven stelling eveneens tot remise (1-2).
We kwamen op gelijke hoogte door Erik, hij won een pion en vervolgens stortte de zwarte stelling als een kaartenhuis in elkaar, een fraaie partij! (2-2).
Roel speelde een messcherpe partij met tegengestelde rochades, waarbij het spannend was welke aanval het eerst zou komen.
Roel bleek beter te hebben gerekend en wist het punt fraai binnen te halen (3-2).
Gerard strafte kort na de opening een fout van zijn tegenstander af met kwaliteitswinst, wist het tegenspel te neutraliseren en kon vervolgens het resterende eindspel vrij eenvoudig winnen (4-2).
We hadden nog een half punt nodig voor de winst in de wedstrijd, maar dat zou er helaas niet komen.
Arjen leek lange tijd goed tot misschien wel gewonnen te staan, maar in tijdnood ging er het nodige mis en moest hij toch de vlag strijken (4-3).
IJntze leek wel remise te gaan halen, maar hij wikkelde verkeerd af, liet een pion op zevende rij toe die hem uiteindelijk in het Dame eindspel fataal werd.
De eindstand kwam daarmee op 4-4, een gelijkspel waar slechts Amersfoort 2 baat bij lijkt te hebben.
Wel was het een bijzonder spannende wedstrijd, waarbij over en weer zeker niet foutloos werd gespeeld, maar dat mogen we ook niet verwachten!
(GH)
 Zeist 1	  Paul Keres 3  4-4 

1.IJ. Hoekstra  - W. Langerak   0–1
2.E. Olof    - C. Wakkee    1–0
3.R. Zuidema   - M. Uildriks   1-0    
4.G. Hamers   - P.v.d Kooij   1-0
5.H. Kuiken   - F. Wilschut   ½-½
6.A.v. Amerongen - E. v. Heel   0-1     
7.W.Veltman   - J. Bassant   0–1
8.W. Engelkes  – R. Schipper   ½-½

Zeist 3 houdt 100% score vast
Het derde team moest in de vijfde wedstrijd (tegen Acquoi 1) de fraaie 100% score zien te handhaven.
Na de nodige strijd is dit gelukt!
Door de gelijktijdige wedstrijd van Zeist 1 heb ik weinig gezien van de wedstrijd daarom maar een kort verslagje.
Winst was er ( opnieuw) voor Wendela, Ronnie en Rene.
Remise bereikte Wim , Ben en Peter, terwijl Jaap en Henk ( Wat ongelukkig) de vlag moesten strijken.
Een mooie 4½-3½ overwinning derhalve, waardoor het kampioenschap, met nog maar twee wedstrijden te gaan, wel dichtbij komt!
(GH)
 Zeist 3	   Acquoi 1     4½-3½ 

1.J. de Boer 	  - A.C. Kreukniet 	0-1
2.W.M.A. Smit 	  - P. Dekker 	½-½
3.H. Keers 	  - A. Golverdingen 	0-1
4.W. Oskam 	  - L. de Graaf 	1-0
5.R. Snoek 	  - J. Kreukniet 	1-0
6.B. Meijer 	  - H.E.J. Kramer 	½-½
7.R.A.M. Vercoutre - M. Kool 		1-0
8.P.D. Witteveen  - W. Baas 		½-½

Simultaan clubkampioen
Jaarlijks spelen de leden van SC Zeist tegen de regerend clubkampioen. Dit jaar is dat IJntze Hoekstra.
In totaal 21 spelers bonden op 3 februari de strijd aan tegen de nummer 1 van de club.
IJnzte verloor slechts twee maal. Gerard Hamers en Roel Zuidema wisten hun partijen tegen hem te winnen.
Er eindigden acht partijen in remise.
IJntze won er 11. Om 23 uur capituleerden zijn laatste tegenstanders.
Met 16 uit 21 (76%) behaalde IJntze een uitstekende score.
Het was al met al een geslaagde schaakavond.
(HH)

DBC wipt Zeist uit bekertoernooi
In de tweede ronde van de SGS beker troffen we onze partnerclub DBC!
Altijd leuk om tegen elkaar te spelen en vaak ook spannend!
De wedstrijd begon rustig, Gerard bereikte met zwart een gelijke stelling waar weinig eer aan te behalen viel, remise derhalve (½-½).
Erik kwam slecht uit de opening, verloor een pion, juist op het moment dat hij een remiseachtige afwikkeling kon aangaan ging hij in de fout en belandde in een kansloos eindspel met enkele pionnen minder! (1½-½).
Roel had al kort na de opening direct kunnen winnen, zoals het nu ging moest hij langs afgronden, maar uiteindelijk was het eindspel met een stuk meer en later zelfs een toren gemakkelijk gewonnen (1½-1½).
IJntze stond lange tijd iets beter, maar Paul v.d Klein verdedigde bekwaam en bereikte uiteindelijk vrij gemakkelijk remise waardoor de eindstand op 2-2 kwam.
Dit betekenende dat we moesten snelschaken, waarbij winst noodzakelijk was, anders zou de winst aan bord 2 de overwinning aan DBC geven.
Helaas eindigde het snelschaken ook in 2-2, tegenover winst van Erik en Gerard stond verlies van IJntze en Roel, waardoor het bekeravontuur weer in ronde twee tot een einde is gekomen.
(GH)

  SGS Bekertoernooi 2e ronde
  
  DBC		 Zeist     2-2 (2-2)

1. P.v.d Klein - IJ. Hoekstra ½-½ (1–0)
2. T. Dam    - E. Olof    1-0 (0-1)
3. O. Kooij   - R. Zuidema  0-1 (1-0)
4. B.v.d. Laan - G. Hamers   ½–½ (0-1)

Zeist 2 verliest weer uitwedstrijd
Op 30 januari begaven wij ons door de natte sneeuw naar Bunschoten om het op te nemen tegen En Passant 5.
Tegen het 4e van EP hadden we gelijkgespeeld en het 5e stond met 0 punten onderaan.
Wij hadden dus goede moed.
We misten twee sleutelspelers: Wouter en Bill.
In Wendela en Henk hadden we goede vervangers gevonden die voor de punten zouden zorgen.

Herman speelde tegen een jeugdig talent uit de B1, dat goed op de hoogte was van de openingstheorie.
Het werd een scherpe strijd, met wederzijdse koningsaanvallen. Er ontstond een dynamisch evenwicht dat eindigde in eeuwig schaak (½-½).
Anton maakte kort na de opening een fout, waardoor hij een stuk verloor en kon opgeven (1½-½).
Henk speelde tegen een leeftijdgenoot. Henk won een pion en belandde in een eindspel met lopers van gelijke kleur.
Ondanks zijn techniek en geduld, lukt het Henk niet om de vis op het droge te krijgen.
Toen het aantal pionnen weer gelijk werd, moest hij berustten in remise (2–1).
Gosse had een kwaliteit geofferd voor een enorme aanval.
Zijn tegenstander hield het hoofd echter koel en manoeuvreerde zijn koning uit het bedreigde midden.
Ondanks het feit dat Gosse nog vrijwel al zijn overgebleven stukken offerde om bij de koning te komen, mocht dit niet baten (3–1).
Zeist stond met de rug tegen de muur.

Wendela, die een uitstekend seizoen speelt, kreeg een goede stelling met permanente druk op de koningsstelling van haar opponent.
Deze bezweek onder de druk en dat kostte hem een toren (3–2).
Sergio speelde goed geconcentreerd een mooie partij, die hij – geheel in zijn stijl – kon afronden met een schijnoffer van een paard op f7.
Hierna stortte de stelling van zijn tegenstander in (3–3).
Het zou nog 4 – 4 kunnen worden. Raoul had weinig tijd en Paul stond beter.
Onder de tijdsdruk kwam Raoul steeds meer in de verdrukking en toen zijn tegenstander de torens op de tweede rij kon verdubbelen, was de stelling niet meer te houden (4–3).
Paul had het paard van zijn tegenstander ingesloten en dreigde dit met zijn koning te winnen.
Hij plaatste de koning echter op een gepend veld, waardoor het paard kon ontsnappen en en passant nog een pion meenam.
Er ontstond een paardeindspel waarin Paul een pion minder had, maar zijn tegenstander had minder tijd.
Uiteindelijk was remise de uitkomst. Hierdoor kwam de eindstand op 4½-3½ voor En Passant.

Al met al een onverwachte, maar niet onverdiende nederlaag voor ons tweede.
Wij staan na deze nederlaag voorlopig met twee benen op de grond in de middenmoot van onze klasse.
(HH)

  En Passant 5		 	Zeist 2        4½-3½ 

1. Dion de Graaf	 1752	Sergio Harnandan 1831	0–1
2. Rolf van Dorst	 1433	Herman Hamers	 1739	½-½ 
3. Thomas Reichardt	 1609	Raoul de Jong	 1763	1–0
4. Jeroen Gootjes	 1562	Paul Govaerts	 1761	½-½ 
5. Wim Beukers		 1620	Wendela Oskam	 1515	0-1
6. Tijmen Vedder	 1556	Henk Keers	 1682	½-½ 
7. Mart Woudenberg	 1464	Gosse Kaastra	 1520	1-0
8. Jan Willem Schoonhoven 1464	Anton de Vreede	 1662	1-0

Zeist 1 wint van Amersfoort 3
In de vijfde ronde traden we aan tegen het nog puntloze Amersfoort 3.
Amersfoort had echter tot nu toe louter tegen teams uit het linkerrijtje gespeeld,van onderschatting was geen sprake dus.
Sergio verving Arjen en kreeg met wit een gelijke stelling en accepteerde het remiseaanbod van zijn tegenstander.
Gerard speelde met zwart tegen de SGS jeugdkampioen maar kwam niet in de problemen.
Hij kreeg zelfs een miniem eindspelvoordeeltje dat echter niet voldoende voor winst was, ook remise derhalve. (1-1).
Hans kreeg twee torens tegen de Dame en had een gedekte vrijpion.
Toen zijn opponent deze pion even uit het oog verloor was het bekeken (1-2).
Wijnand bereikte een gelijkstaand toreneindspel dat ook op remise uitliep (1½-2½).
Erik leek te gaan winnen met een pluspion en het loperpaar, toen zijn tegenstander de pion met een tactisch grapje de pion terugwon resteerde een potremise ongelijk lopereindspel (2-3).
IJntze offerde twee stukken voor een vernietigende koningsaanval, toen hij het geofferde materiaal met rente terugwon bleef er een eindspel met een stuk meer over dat gemakkelijk gewonnen was (2-4).
Willem Jan leek wat minder te staan, maar hij wikkelde af naar een pionneneindspel dat ook op remise uitliep (2½-4½).v Roel had een zware partij, waarbij hij door mijnenvelden moest lopen, maar uiteindelijk liep zijn tegenstrever op een mijn, namelijk ondekbaar mat, waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam.
Met zeven punten uit vijf wedstrijden doen we nog mee, de komende twee rondes tegen Paul Keres 3 en Moira zal moeten blijken hoe reëel dit is.
(GH)
  Amersfoort 3		 Zeist 1   2½-5½

1. D. Flohr 		- IJ. Hoekstra 0-1
2. G. Du Chatinier 	- E. Olof 	½-½
3. R. Flohr     	- R Zuidema 	0-1
4. S.V.D Putte   	- G. Hamers 	½-½
5. C. V. Ingen   	- H. Kuiken   0-1
6. E. Schuit    	- W. Veltman 	½-½
7. E.v.d Gevel   	- S. Harnandan 	½-½
8. M. Corpeleyn 	- W. Engelkes  ½-½

Zeist 2 behoudt het evenwicht
Op 13 januari speelde het tweede tegen En Passant 4.
In 2012 speelde we met het tweede nog tegen En Passant 2. Het kan snel gaan.
Deze avond moesten we het stellen zonder Paul, maar gelukkig kon Peggy hem vervangen.
En Passant kon bij een ruime overwinning op ons aan kop komen in onze klasse.
Op papier waren wij met een gemiddelde rating van 1767, veel sterker dan En Passant met een gemiddelde rating van 1593.
Aan elk bord had de speler uit Zeist een hogere rating dan zijn of haar tegenstander, hoewel dat bij bord 7 maar één punt scheelde.. Toch vertekent dit wat, want aan de eerste drie borden had En Passant talentvolle jeugdspelers, waarvan de rating ongetwijfeld nog zal stijgen. Dat laatste zal zeker niet voor alle spelers van Zeist gelden.
Overigens hoop ik wel dat ook wij binnenkort een paar sterke jeugdspelers in één van de teams kunnen opstellen.

Gosse is niet aan een gelukkig seizoen bezig.
Hij overzag een tussenzet en verloor al na 13 zetten een stuk en moest opgeven (0–1).
Sergio kwam tegen de SGS jeugdkampioen C in een toreneindspel met twee pionnen minder terecht.
Hij wist een pion terug te winnen en belandde zo doende in een remisestelling (½-1½).
Anton won vrij gelijkmatig en kon daardoor de score rechttrekken (1½-1½).
Raoul verloor een kwaliteit en een pion en moest de strijd daarna staken (1½-2½).
Bill kreeg in een gelijke stand een remiseaanbod en nam dit na overleg aan (2–3).
Herman kreeg goede aanvalskansen. Hij bood een loper aan, een aanbod dat zijn tegenstander terecht afwees, en had toen met een paardoffer de partij kunnen beslissen. Helaas koos hij voor een ander, meer behoedzaam, plan. Hierdoor verzandde de aanval en kon zijn tegenstander na allerlei verwikkelingen remise door zetherhaling afdwingen (2 ½ - 3 ½ ).
Peggy stond duidelijk beter en toen haar tegenstandster in tijdnood een kwaliteit verloor, was het snel gebeurd (3½-3½).
Wouter stond op het eind van de avond nog steeds een, in de opening, geofferde pion achter.
De positie was echter helemaal dichtgeschoven, zodat remise een logisch resultaat was (4–4).

Een spannende avond waar, qua resultaat, voor Zeist meer in had gezeten.
Zeist 2 staat na dit duel vierde met 3 punten achter op Laren 1.
Op 30 januari spelen wij, opmerkelijk genoeg weer tegen En Passant, nu tegen hun vijfde team.
(HH)

 Zeist 2			En Passant 4		    4-4

1 Peggy van Amerongen	1986	Monica Reichardt	1658	1–0
2 Sergio Harnandan	1831	Gabriel Tristan Krouwel	1520	½-½ 
3 Wouter van der Bilt	1877	Robin Reichardt		1618	½-½ 
4 Herman Hamers		1739	Rick van Beek		1690	½-½ 
5 Bill Schuckink Kool	1754	Jacob de Graaf		1643	½-½ 
6 Raoul de Jong		1763	Gijs Huygen		1659	0-1
7 Gosse Kaastra		1520	Jeroen Makkinje		1519	0–1
8 Anton de Vreede	1682	Thomas Vos		1438	1-0

Zeist 1 speelt gelijk tegen Amersfoort 2
Op de eerste clubavond in het nieuwe jaar ontvingen we Amersfoort 2, dat de laatste jaren pendelt tussen de 3e Klasse KNSB en de Promotieklasse.
Gerard kwam iets beter uit de opening, maar toen de Damevleugel werd schoongeveegd was de stelling in evenwicht en werd tot remise besloten (½-½).
Wijnand kon een loper van zijn tegenstander insluiten, maar vergat alvorens dit te doen een preventief zetje waardoor hij achter elkaar mat liep (½-1½).
Roel speelde iets te optimistisch zijn koningsvleugelpionnen op, waarna het vijandelijke loperpaar vrij spel had (½-2½).
Hans bleef door nauwkeurig spel een gambietpion voor, maar zijn tegenstander hield voldoende druk om remise te houden (1-3).
Arjen kreeg al snel een gevaarlijke koningsaanval die hem twee pionnen en een gewonnen Toren eindspel opleverden (2-3).
Erik ging langs afgronden, maar in de tijdnoodfase kreeg hij een stuk en vervolgens zelfs een dame aangeboden en wie slaat dat nou af?! (3-3).
Ijntze stond de hele partij wat beter, maar door nauwkeurig verdedigen wist zijn tegenstander remise te bereiken (3½-3½).
Willem Jan kreeg een zware aanval over zich heen, moest een kwaliteit geven, maar in tijdnood wist hij door een dreigende piondoorbraak materiaal terug te winnen, kreeg een remise aanbod dat in overleg werd geaccepteerd hoewel hij waarschijnlijk goede winstkansen had in de slotstelling, maar ja die tijd... (4-4).
In ieder geval een goed resultaat tegen een titelkandidaat waarmee het zwakke optreden tegen Paul Keres 4 weer is rechtgezet!
(GH)
De uitslagen:
  Zeist 1	   - Amersfoort 2	 4-4		
	
1. IJ. Hoekstra   - A. Tissink    ½-½
2. E. Olof      - R. Dijk      1-0
3. R. Zuidema    - J. Schuil     0-1
4. G. Hamers     - G. Du Chatinier  ½-½
5. J. Kuiken     - P. Sonder     ½-½
6. A. v. Amerongen  - J. de Zwart    1-0
7. W.Veltman     - H. van Doorn   ½-½
8. W. Engelkes    - G. Beltman    0-1

Zeist bekert makkelijk door
In de eerste ronde van de SGS beker speelden we tegen 3e klasser Acquoy.
Acquoy is een dorp met ongeveer 600 inwoners, gelegen in de Betuwe ten oosten van Leerdam.
De plaatselijke schaakclub heeft een regiofunctie, vooral sedert de opheffing van het Leerdams schaakgenootschap enkele jaren geleden.
Gerard was als eerste klaar, zijn torens kwamen via een open lijn binnen en stukverlies was onvermijdelijk (1-0)
Erik had een groot ruimte overwicht, toen hij de stelling kon openen won hij veel materiaal en de partij (2-0).
Roel stuitte op taai verzet, in het eindspel won hij een pion waarna zijn tegenstander in verloren stelling door de vlag ging, hoewel de digitale klokken geen vlag hebben. (3-0).
IJntze won door een onderste rij grap een Toren, maakte het zich zelf nog onnodig moeilijk, maar toen hij aan eeuwig schaak wist te ontsnappen was het bekeken, waarmee de eindstand op 4-0 kwam.
In de tweede ronde spelen we uit tegen de winnaar van de wedstrijd Ons Genoegen-DBC .
 
  ZEIST 	  ACQUOY 	  4-0
 
1. IJ. Hoekstra - A. Kreukniet   1-0
2. E. Olof    - P. Dekker    1-0
3. R. Zuidema  - A. Golverdingen 1-0
4. G. Hamers   - W. Baas     1-0

Zeist 2 struikelt over Leusden 1
Op 4 december ging het tweede in zeven auto’s op weg naar Leusden.
We troffen daar Leusden 1, dat, net als wij, de eerste twee wedstrijden had gewonnen.
Een belangrijke wedstrijd voor beide teams.

Bill moest al snel de vlag strijken. Hij verloor een pion en daarna een paard (1–0 in het voordeel voor de thuisploeg).
Raoul kwam in een gelijkstaande stand terecht en er werd tot remise besloten (1½-½).
Aan de imponerende zegereeks in de externe competitie van Wouter kwam een eind. Zijn loper werd ingesloten en hij moest opgeven (2½-½).
Gosse stond gedrukt en er verdwenen een paar van zijn pionnen van het bord, waarna hij de ongelijke strijd moest staken (3½-½).
Paul stond goed, maar liet in het eindspel zijn tegenstander ontsnappen met remise (4–1).
Anton verloor een kwaliteit. Streed nog een tijd door, maar moest toch de vlag strijken (5–1).
Intussen zat Sergio na te denken over een tactisch remiseaanbod van zijn tegenstander.
Nadat het verlies voor ons duidelijk was geworden nam hij het aanbod aan (5½-1½).
Herman had na de opening een sterke voortzetting wel gezien, maar toch verworpen.
Waarom, vraagt hij zich nu nog steeds af.
Nu verloor hij uiteindelijk een pion en bleef met een beschadigde koningsstelling zitten.
Zijn tegenstander bewees ook menselijk te zijn een maakte een fout. Herman wist de loper van onze oud-clubgenoot te pennen en te winnen.
Die probeerde nog met eeuwig schaak te ontsnappen, maar toen dat niet lukt scoorden wij toch nog een punt tegen (5½-2½).

Dit deed niets af aan de eclatante overwinning van Leusden. Die was volkomen verdiend.
Kijkend naar de ratings van de diverse spelers had de uitslag wel wat minder groot mogen zijn.
(HH)

 Leusden 1			Zeist 2			    5½–2½ 

1 Ronald Staal	   	1793	Sergio Harnandan	1831	½-½ 
2 Gert-Jan Fröberg  	1862	Wouter van der Bilt	1877	1-0
3 Bert Uneken 	  	1837	Herman Hamers		1739	0-1
4 Berry Beyer	   	1817	Bill Schuckink Kool	1761	1-0
5 Corstiaan de Keijzer	1652	Raoul de Jong		1763	½-½ 
6 Leo de Rijke		1720	Paul Govaerts		1754	½-½ 
7 Dick Willigenburg	1610	Gosse Kaasstra		1520	1-0
8 Hans Leenen		1642	Anton de Vreede		1662	1-0

Zeist 1 onderuit tegen Paul Keres 4
In de derde ronde van de KNSB competitie moesten we op bezoek in Utrecht bij Paul Keres 4.
De Utrechters hadden twee nederlagen geleden tegen sterke ploegen terwijl wij twee overwinningen op zak hadden.
De verwachtingen waren hoog gespannen, het zou echter heel anders lopen..
Roel won in de opening een pion, zijn tegenstander kreeg echter sterk tegenspel door een onnauwkeurigheid van Roel, won de pion terug en even later een kwaliteit.
Er resteerde een hopeloos eindspel (1-0).
IJntze kwam met een gelijke stelling uit de opening, veel spel zat er niet in en terecht werd tot remise besloten (1½-½)
Wijnand zat voor het eerst na een half jaar weer achter het bord.
Veel plezier beleefde hij er niet aan want met een mooi stukoffer werd hij kansloos opgebracht (2½-½).
Erik kreeg een zware koningsaanval over zich heen die hij alleen met opoffering van materiaal kon pareren, ook hier een nul (3½-½).
Hans leek goed te staan, maar toen een toren werd ingesloten moest hij een kwaliteit geven waarna zijn opponent kon afwikkelen naar een winnend eindspel (4½-½)
Arjen verdedigde zich nauwkeurig en wist de remisehaven te bereiken (5-1).
Gerard kwam eveneens remise overeen in gelijke stelling, mede gezien de stand (5½-1½).
Willem Jan onderschatte in een eindspel van Toren tegen paard de vijandelijk pionnen en kon ook opgeven.
De eindstand kwam daarmee op 6½-1½ voor een goed spelend Paul Keres tegen een matig tot zwak acterend Zeist!
Op 6 januari, thuis tegen het sterke Amersfoort 2, zal het beslist beter moeten!
(GH)
 
  Paul Keres 4	  - Zeist 1     6½-1½

1. S. v.d Vegt   - IJ. Hoekstra   ½-½		
2. J.v. Oosten   - E. Olof	   1-0	
3. K. Veldhuysen  - R. Zuidema	   1-0
4. R. Dijksterhuis - G. Hamers	   ½-½	
5. E. Verlinde   - H.Kuiken	   1-0
6. C. Kiers    - A. V. Amerongen ½-½
7. D. de Dreu   - WJ. Veltman   1-0 
8. K. Vreeken   - W. Engelkes   1-0 

Zeist 3 boekt grote overwinning op Doredenkers 1
In de derde ronde werd aangetreden tegen Doredenkers 1 uit Wijk bij Duurstede.
Doredenkers was nog puntloos terwijl Zeist 3 al twee overwinningen op zak had.
De wedstrijd begon goed want Peter Witteveen gaf al na ongeveer een uur spelen mat met een loper op b2 en Ph6 +. (1-0)
Wendela leek naar remise te gaan maar kon plotseling mat op de onderste lijn geven (2-0).
Jaap offerde een kwaliteit en paard voor een vernietigende mataanval (3-0).
De tegenstander van Wim was al in Sinterklaasstemming want hij gaf zomaar een stuk cadeau( 4-0).
Ronnie had groot materieel voordeel en gaf op een mooie manier mat (5-0).

Ben won bij een afwikkeling een stuk en vervolgens vrij eenvoudig de partij (6-0). Peggy maakte haar rentree na een aantal jaren en bekroonde dit met een mooie overwinning, ze won in de tijdnoodfase een stuk en dat was ruim voldoende voor de winst (7-0).
Henk stond de hele partij beter maar zijn tegenstandster verdedigde taai en uiteindelijk werd tot remise besloten waarmee de eindstand op 7½-½ kwam.
We gaan in ieder geval de winterstop in als koploper!
(GH)

 
  ZEIST 3 	  - DOREDENKERS 1   7½-½

1. P. v. Amerongen - E. Bies      1-0
2. W. Smit 	  - P. Jaarsma     1-0
3. H. Keers 	  - A. de Jong     ½-½
4. W. Oskam 	  - F. v. Amerongen  1-0
5 J. de Boer 	  - J. Zumbrink    1-0
6. B. Meijer 	  - F. de Jong     1-0
7. R. Snoek 	  - R. v. Gooswilligen 1-0
8. P. Witteveen   - M. Looman 	 1-0

In memoriam Matthijs Eggersman
Op 16 november overleed in Hoogeveen ons oud-clublid Thijs Eggersman op 93 jarig leeftijd.
Thijs werd in 1935 lid van Zeist en bleef dit tot 1990.
Na zijn pensionering verhuisde hij naar Hoogeveen, waar hij tot zijn overlijden nog wekelijks op de plaatselijke club schaakte.
In juni ontving hij de gouden erespeld van de KNSB. Zijn kinderen waren naar Hoogeveen gekomen voor de uitreiking.
Na een korte receptie nam Thijs weer plaats achter het schaakbord.

“Schaker in het leven”, staat er op de overlijdenskaart. “Winnen, verliezen, remise”.
Zo zullen wij ons Thijs ook herinneren, wekelijks achter het schaakbord. Een leven lang.
Wij gedenken hem in dankbaarheid.
De begrafenis vindt in besloten kring plaats.
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, sterkte toe in de komende tijd.
Herman Hamers

Zeist 2 wint tweede match
Op 18 november kwam DBC 2 op bezoek, onze partnerclub.
Voor het begin van de wedstrijd werd Paul Govaerts nog gehuldigd.
Hij kreeg de prestatiebeker voor zijn jarenlange inzet voor Zeist 2, ondanks het feit dat hij helemaal in Voorburg woont.

Sergio en Gosse hadden zich vanwege ziekte moeten afmelden.
Onze selectie is tegenwoordig zo breed, dat dit moeiteloos kon worden opgevangen. Peggy en Henk vervingen hen.
Zeist was duidelijk favoriet. De gemiddelde rating van ons team was 1778 en die van DBC 1646.

Paul was heel snel klaar. Zijn tegenstander verloor een toren en de partij (1–0).
Anton had een gelijke stand, die geruisloos in remise resulteerde (1½-½).
Henk wist een lopereindspel te bereiken. Dankzij zijn soepele techniek, zette hij dit probleemloos om in winst (2½-½).
Raoul bereikte ook remise in een wat onduidelijke stelling (3-1).

Bill had een pion voor een kwaliteit. Zijn stukken stonden echter niet goed, waardoor hij een aanval van zijn tegenstander niet kon pareren (3–2).
De spanning keerde terug.
Peggy creëerde had een koningsaanval en kon haar tegenstander mat zetten op de onderste rij (4–2).
Onze topscorer Wouter, die in deze klasse Caruana-achtige resultaten boekt, was in een goedstaand toreneindspel beland en wikkelde dit foutloos af naar winst (5–2).
Herman had niet helemaal zijn avond tegen zijn oud-collega voorzitter Bart van Tooren.
Een gambiet ging de mist in en er werd later nog een pion verloren.
Herman probeerde nog een aanval op te zetten, maar kreeg een forse aanval over zich heen.
Na de winst van Wouter, staakt hij de ongelijke strijd in deze wilde partij. De eindstand kwam daarmee op 5–3.
Op 4 december wacht Leusden. Het schrijven van Sinterklaasgedichten moet dit jaar op een andere dag plaatsvinden.

Alle drie de teams van Zeist hebben hiermee hun eerste twee wedstrijden gewonnen. Een mooi succes voor technisch directeur Geard Hamers.
(HH)

 
 Zeist 2			DBC 2				5-3

1 Wouter van der Bilt	1877	Jan van Lopik		1728	1–0
2 Peggy van Amerongen	1986	Eric Onwezen		1716	1–0
3 Bill Schuckink Kool	1761	Boudewijn van Maanen	1714	0-1
4 Herman Hamers		1739	Bart van Tooren		1736	0-1
5 Paul Govaerts		1754	Joop Faber		1592	1-0
6 Raoul de Jong		1763	Dirk van Kekem		1574	½-½ 
7 Anton de Vreede	1662	Nolan Wijenberg		1535	½-½ 
8 Henk Keers		1682	Henri van Duijl		1574	1-0

Zeist 1 wint ook tweede wedstrijd
In de tweede ronde van de Promotieklasse troffen we Oud Zuylen 2, de verwachtingen waren hoopvol gestemd na de goede start tegen H.S.G.
Oud Zuylen had de eerste wedstrijd verloren tegen Moira.
De wedstrijd begon al gelijk goed voor ons want de opponent van Erik kwam niet opdagen, later bleek dat hij naar een verkeerde locatie was gegaan, terwijl we toch al 15 jaar in Maria-Oord spelen. (1-0).
Hans en zijn tegenstander waren in hoog tempo alles aan het ruilen met remise als logisch gevolg (1½-½).
Sergio won net na de opening een stuk, moest nog een paar valkuilen omzeilen, maar toen dit was gelukt kon hij een punt bijschrijven (2½-½).
IJntze kreeg een sterke aanval en kon deze fraai bekronen met een mooi stukoffer (3½-½).
Arjen stond lange tijd wat minder, verloor een pion, maar kon zich redden in een Toren eindspel met remise als gevolg (4-1).
Willem Jan had de gehele partij een overwicht, in de tijdnoodfase won hij materiaal en vervolgens de partij (5-1).
Gerard leek op winst af te stevenen met een pion meer, maar door goed verdedigen kon zijn tegenstander toch remise bereiken (5½-1½).
Roel kwam in de tijdnoodfase een kwaliteit voor, maar hij overzag een val in tijdnood die hem de partij kostte.
De eindstand kwam daarmee op 5½-2½, een mooie overwinning! (GH)


 
  ZEIST 1 	 – OUD ZUYLEN 2 5½-2½

1. E. Olof    - N.O.      1–0
2. IJ. Hoekstra  - H. Olij    1-0
3. R. Zuidema   - E. Corneth   0-1
4. G. Hamers   - R. Gouma    ½-½
5. W. Veltman   - W. van Goor  1-0
6. A.v. Amerongen – F. Tempelman  ½-½
7. H. Kuiken   - P. Gentenaar  ½-½
8. S. Harnandan  - J. v.Amerongen 1-0 

SGS snelschaakkampioenschap voor teams
Op zaterdag 8 november vond het SGS snelschaakkampioenschap voor teams plaats in Bunschoten.
Wij deden met 1 team mee in groep 2.
Er werden eerst zeven rondes Zwiters gespeeld, waarna de bovenste vier in een finale poule uitmaakten wie kampioen zou worden.
Na zeven rondes stonden we ruim bovenaan met zeven ruime overwinningen!
In de finalepoule ontmoette we Amersfoort, Rivierenland, en Utrecht/Vegtlust, waar we in de voorronde allemaal al ruim van gewonnen hadden.
In de eerste finale ronde ging het gelijk mis want we verloren met 3,5-2,5 van Amersfoort, waarna we wel wonnen van Rivierenland en Utrecht/Vegtlust.
Aangezien Amersfoort alleen aan Rivierland een gelijkspel moest toestaan werden we eindelijk tweede hoewel we verreweg de meeste bordpunten hadden.
Het was een geslaagd toernooi, de organisatie was uitstekend.
(GH)
De persoonlijke scores:
 
Erik Olof       7  uit 10
Peggy van Amerongen  7  uit 10
Erik van Esterik   8,5 uit 10
Arjen van Amerongen  8  uit 10
Sergio Harnandan   8  uit 10
Gerard Hamers     9  uit 10

Individueel snelschaakkampioenschap Zeist/DBC
Op vrijdag 31 oktober wordt in De Bilt het individueel snelschaakkampioenschap van Zeist en DBC gehouden.
Aanvang 19.45 uur.
Er wordt gespeeld in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.
Het speeltempo is 5 minuten per speler per partij en je speelt twee keer achter elkaar tegen dezelfde tegenstander (één keer met wit en één keer met zwart).
De indeling gaat via de computer.
Er zal worden gekeken of er naar het SGS snelschaakkampioenschap op zaterdag 8 november in Bunschoten een gezamenlijk team van Zeist en DBC wordt afgevaardigd of dat er twee afzonderlijke teams worden afgevaardigd. Dit is afhankelijk van het aantal liefhebbers.
(HH)

Zeist 2 start met winst
Op 17 oktober speelde het tweede zijn eerste wedstrijd, uit in Hoevelaken.
Hoevelaken was vorig jaar gedegradeerd uit de eerste klasse. Nadat in diezelfde week het derde en het eerste al afgetekend hadden gewonnen, konden wij niet achterblijven.
Wendela verving Gosse, zij speelde daardoor, net als Sergio, voor de tweede keer in één week een externe wedstrijd. Hulde, voor zoveel inzet.

Bill kon weer één van zijn scherpe klassieke openingen spelen en daar zijn weinigen tegen bestand.
Hij wist in zeer korte tijd te promoveren (om half negen liep Bill al een dame te zoeken om een onreglementaire zet te voorkomen).
Na deze promotie was het snel gebeurd (0 – 1, voor Zeist).
Anton speelde een redelijk gelijkopgaande partij, maar wist vlak voor het eindspel een paard te winnen en daarmee de partij ( 0 – 2).

De overige partijen duurden vrij lang.
Wendela kwam goed te staan, maar verloor dat voordeel weer en belandde in een pionneneindspel dat remise was ( ½ - 2 ½ ).
Sergio kreeg een mooie aanvalstelling vanuit de opening en daar wist hij wel raad mee. Een verdiend punt was het resultaat ( ½ - 3 ½ ).
Wouter kwam in een lastige stand terecht en het zag er lange tijd moeilijk voor hem uit.
Zijn tegenstander kon echter geen beslissend voordeel halen en toen Wouter een tactische kans kreeg, maakte hij daar, zoals meestal, handig gebruik van.
De overwinning was binnen ( ½ - 4 ½ ).
De tegenstander van Herman die een wat beter staand eindspel, maar met minder tijd, had bereikt, staakte zijn pogingen voor winst en bood remise aan (1 – 5).

Paul en Raoul waren nog bezig. Twee van onze steunpilaren van vorig jaar.
Paul keek aan tegen een verloren lopereindspel. Hij probeerde nog van alles, maar het mocht niet baten ( 2 – 5).
Raoul stond lange tijd beter, maar verspeelde het voordeel en liep op het eind zelfs mat (3 – 5).
Een goed begin voor het tweede en van de externe competitie.
(HH)
 
 Hoevelaken 1 	   		Zeist 2      	    3–5    

1 Martin Veldhuizen	1915	Sergio Harnandan	1831	0–1
2 Dirk Veldhuizen	1862	Wouter van der Bilt	1877	0–1
3 Mark van Wijk		1811	Herman Hamers		1739	½-½ 
4 Gerben van Pel		Bill Schuckink Kool	1761	0-1
5 Robin Simons		1670	Raoul de Jong		1763	1-0
6 Daan van Pel		1640	Paul Govaerts		1754	1–0
7 Tim de Jongh		1626	Wendela Oskam		1515	½-½ 
8 Arco Floor		1571	Anton de Vreede		1662	0-1

Zeist 1 verbreekt traditie
Het eerste startte de competitie in de Promotieklasse met een uitwedstrijd tegen H.S.G. 2 uit Hilversum.
We wilden dit keer breken met de traditie de eerste wedstrijd te verliezen en dat is ook gelukt!
De wedstrijd begon erg ongelukkig voor Arjen want kort na het begin verloor hij al zijn Dame door een aftrekschaak, een moment van schaakblindheid! (1-0).
Bij Hans werd al snel alles afgeruild met remise als logisch gevolg. (1½-½).
Roel strafte het veel te optimistische spel van zijn tegenstander hardhandig af en kon al snel het punt incasseren. (1½-1½).
Willem Jan richtte al zijn stukken op de koningsvleugel terwijl zijn jeugdige tegenstander al zijn stukken op de Damevleugel had staan.
Het laat zich raden dat de koningsaanval snel doorsloeg (1½-2½).
Sergio, die Wijnand verving, was in de slotfase handiger in de tactische verwikkelingen won een stuk en de partij (1½-3½).
Gerard kwam slecht uit de opening maar gaande de partij knapte zijn stelling op.
Nadat hij een goede winstmogelijkheid mistte werd in gelijke stand tot remise besloten. (2-4).
IJntze won in het middenspel een kwaliteit, toen er tegen zet veertig ook nog een stuk bijkwam hield zijn tegenstander het voor gezien. (2-5).
Bij Erik werd het evenwicht nooit verbroken, er werd nog lang doorgespeeld maar de stelling bleef remise waardoor er een fraaie 2½-5½ overwinning op het scorebord kwam waar niet veel op af te dingen was!
(GH)
 
  HSG 2 	   Zeist 1      2½–5½    

1. S. Dekker    - IJ. Hoekstra    0–1
2. E. Jos     - E. Olof      ½-½
3. R. de Jong   - R. Zuidema     0-1
4. M. de Vos    - A. v. Amerongen  1–0
5. B. Vermeulen  – G. Hamers     ½-½
6. J. Nagel    - J. Kuiken     ½-½
7. G.Schootbrugge - S. Harnandan    0–1
8. G. Wagenvoorde – W.Veltman     0-1

Zeist 3 begint goed aan het seizoen
De competitie is van start gegaan en voor het derde stond gelijk de derby tegen de buren uit Driebergen op het programma.
Vorig seizoen werd nipt verloren, het derde was dus gebrand op revanche!
De wedstrijd begon uitstekend want Wendela kreeg al snel een vernietigende koningsaanval met mat als resultaat (1-0).
Henk Koksma kreeg een ook een vernietigende koningsaanval met hetzelfde mat als resultaat (2-0).
Bij Jaap de Boer werd het evenwicht niet verbroken met remise als gevolg. (2½-½).
Ben stond wel beter maar zijn tegenstander kon het keepen, ook remise. (3-1).
Henk Keers won een kwaliteit, gaf deze later terug voor een Toreneindspel met twee pionnen meer dat gemakkelijk won (4-1).
Ron won in het middenspel veel materieel en dat was ruim voldoende voor de winst (5-1).
Wim leek regelrecht op remise af te gaan maar in de slotfase overzag hij een aftrekschaak wat hem een kwaliteit en de partij kostte. (5-2).
Peter won in het middenspel een stuk en vervolgens wikkelde hij nauwkeurig naar winst af.
De eindstand kwam hiermee op een fraaie 6-2 winst, een uitstekend begin!
(GH)
 
  Zeist 3 	     Doorn-Driebergen 3  6–2    

1. H. Keers   	- N. Karaylian   	1–0
2. W. Smit   	- P. van Putten   	0–1
3. J. De Boer  	- D. La Pleine   	½-½
4. W. Oskam  		- R. Brands     	1–0
5. R. Snoek  		- J. Verbraak    	1–0
6. B. Meijer  	- D. Rijneker    	½-½
7. H. Koksma 		- M. Berisa     	1-0
8. P. Witteveen		- F. Rijsdijk     	1–0

In memoriam Jean Alphonse Richard van der Poll
Op 4 oktober jl. overleed ons clublid Jean van der Poll. Hij werd 84 jaar oud.
Onverwacht kwam zijn overlijden niet. Tot de zomervakantie had Jean nog wekelijks meegedaan met de interne competitie, maar hij wist dat hij in het nieuwe seizoen niet meer naar de club zou kunnen komen. De ziekte waaraan hij al zo lang leed en die hij steeds leek te overwinnen, was in verhevigde mate teruggekomen.
Van verschillende leden had Jean eind mei dan ook al afscheid genomen. Hij deed dit even goed gehumeurd als altijd.

Iedereen kende hem als vrolijk, optimistisch en humoristisch.
Zijn positieve instelling zal hem zeker geholpen hebben in zijn strijd tegen zijn ziekte.
In de overlijdenskaart wordt hij gekenschetst als een kleurrijk echtgenoot en eigenzinnig vader, schoonvader, opa, overgrootvader, oom, vriend en straatgenoot.
Als beeldend kunstenaar en docent is hij aan zijn volgende reis begonnen na een schilderachtig leven, zo lezen we.
Hij hield van schaken, puzzelen, de bloesem en de vruchten in zijn Hongaarse boomgaard.

Als bestuur en leden van de schaakclub behouden we dankbare herinneringen aan Jean.
We wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe in de komende periode.

Open kampioenschap Zeist en DBC
Vrijdag 5 september in De Bilt en dinsdag 9 september in Zeist vond de eerste editie plaats van het gezamenlijke Open Kampioenschap van Zeist en DBC.
Het was een geslaagd toernooi, vooral omdat we nu met beide avonden ca 24 deelnemers niet met een troosteloos laag aantal deelnemers waren.
Hoewel, 9 resp. 5 deelnemers van DBC is niet echt veel te noemen. Maar het was gezellig en het klikte uitstekend tussen de deelnemers van beide clubs.
Jammer dat we toch net te ver van elkaar zitten anders zouden we wat mij betreft gelijk kunnen fuseren.
We speelden per avond drie ronden Zwitsers. Het werd door Nolan Wijenberg uitstekend geleid ondanks alle problemen om op de computer voortdurend byes en bonussen te moeten geven omdat menigeen slechts op één van beide avonden aanwezig was.
Nolan, dat mag je vaker doen!
Waren er dan geen minpunten? Ja, voor DBC was een tragisch detail dat de eerste drie plaatsen alle door Zeistenaren werden ingenomen.
De beste DBC-er was Ron Smit op plaats zes. Er waren na zes ronden drie spelers met 5 uit 6.
In de eerste plaats Bill Schuckink Kool die tot de laatste ronde ongeslagen was maar door een nederlaag in de laatste ronde twee spelers langszij zag komen: Gerard Hamers en Arend van Oosten.
Een halve snelschaakcompetitie met partijen van 5 minuten pppp moest uitkomst bieden.
Dat werd met twee winstpartijen een prooi voor Gerard Hamers die daarmee dus winnaar werd.
Tweede werd Arend en Bill moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats.
In oktober zien beide clubs elkaar weer voor het gezamenlijke snelschaaktoernooi en vanaf januari spelen we gezamenlijk in het bekertoernooi.
Een goed vooruitzicht.
(BvT)

Start van het seizoen 2014/2015
De zomervakantie nadert haar einde en dat betekent dat het nieuwe schaakseizoen voor de deur staat.
De stukken voor de algemene vergadering zijn al per mail naar de meeste leden verstuurd.
Al deze verslagen en voorstellen komen ook in de Caïssa te staan die op 26 augustus uitkomt.
De agenda voor de ALV vindt u hier
De agenda voor het seizoen 2014/2015 is ook online gezet.


Wij starten niet met het traditionele Blijleventoernooi, maar met een toernooi samen met de schaakclub DBC in De Bilt.
Wij willen dit jaar een aantal activiteiten gemeenschappelijk met hen doen. De achtergrond hiervan kun je in één van de bijgevoegde stukken lezen.
We beginnen op dinsdag 26 augustus. Het programma van de eerste weken ziet er als volgt uit:
 
- Dinsdag 26 augustus: Start van het seizoen in Mariaoord. 
		    Er worden rapid- en snelschaakpartijen georganiseerd.
			Zaal open vanaf 19.30 uur.
- Dinsdag 2 september  Algemene ledenvergadering. Aanvang 20 uur.
- Vrijdag 5 september: Eerste drie ronden van het gezamenlijk rapidtoernooi met DBC. 
			Aanvang 20 uur.
            Plaats: H.F. Het Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.
		    Er wordt, als daar behoefte aan is, voor vervoer naar De Bilt en terug naar Zeist gezorgd.
- Dinsdag 9 september: Laatste drie ronden van het gezamenlijk toernooi in Mariaoord. Aanvang 20 uur.
- Dinsdag 16 september: Start eerst ronde interne competitie (tussen 19.45 en 20 uur) en start jeugdschaak om 18.30 uur.


Ik hoop dat velen van jullie zullen deelnemen aan deze activiteiten. Laten we hopen dat er zich ook nog belangstellenden melden die lid willen worden van de club. Mocht je nog iemand kennen die wil gaan schaken, attendeer hem of haar dan op onze schaakclub.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Hamen Hamers
Voorzitter

IJntze Hoekstra clubkampioen 2013/2014
In de laatste ronde moest de beslissing vallen.. en het was weer spannend.
Wie-van-de-vier die zou winnen had een goede kans, en zo begonnen de partijen tussen de nummers 1 tegen 4 en 2 tegen 3 erg voorzichtig.
Want zij zijn alle vier goede combinatie spelers die een offer nooit schuwen.
Dus wees op je hoede !
In het derde speeluur werden de stellingen wat duidelijker: Ijntze had gemakkelijk overwicht en aanval tegen de koning van Wijnand, die op de damevleugel net geen compensatie kon forceren.
Bij Roel en Erik ontstond een ongelijk lopereindspel met vele pionnen, vaak op de verkeerde kleur van de eigen loper, en dus niet verdedigbaar.
Toen Roel tegen vier verbonden vrijpionnen moest verdedigen, leken zijn kansen verkeken, en zou Erik afhankelijk zijn van de andere partij.
Het kwam niet zo ver, want Erik kon het niet winnen, Roel evenmin, terwijl IJntze dat wel kon.
En dat bezorgde hem de titel. Er waren veel omstanders die hem terplaatse konden feliciteren.
Bill had al een analyse gemaakt over de mogelijke uitslagen, en dat kwam ook zo uit.

Na het invullen van de uitslagen had IJntze 1606 punten en Roel 1596, maar er moest nog een laatste iteratie worden gedaan, dus zouden dan de verschillen kleiner of groter worden ?
Hier is de eindstand, na die iteratie.
De “oneven” partijen van IJntze leverden iets meer punten op, omdat hij nu bovenaan stond, en iets minder voor Roel omdat hij 2de stond, ten opzichte van de berekeningen van uitslagen in ronde 33 met als basis de stand van ronde 32.
Zo werkt dat nu eenmaal in het Keizer programma.
Maar alles is en blijft een eerlijke strijd na 33 ronden.
(BSK)

Wiebe Vernooy is de 'reuzendoder' van het afgelopen seizoen!
Wiebe Vernooy is de beste reuzendoder geworden.
Na 16 ronden stond hij al bovenaan, en daar heeft hij nog enige overwinningen aan toegevoegd.
Jan Eekhof staat tweede, maar heeft slechts 2 reuzen gedood, waarvan de overwinning in de eerste ronde op JanBernard Wolters hem 248 RD-punten opleverde.
RD-punten krijg je als je wint van een hoger geplaatste, naar de eindstand van vorig jaar.
Je krijgt dan het verschil in ZELO punten tussen beide spelers.
Er zijn van onze 39 deelnemers nu 23 mensen die een overwinning hebben behaald op een op ZELO gebaseerde sterkere tegenstander.
Dus in het algemeen, na 33 ronden interne, wint de sterkere, of speelt hij/zij remise met een op papier zwakkere.
De eindstand na 33 ronden:
 

Rdpunt	Nr	Naam				ELO
526	36	W. Vernooy (Wiebe)		1367
374	34	J.W. Eekhof (Jan)		1408
283	24	H.W. Koksma (Henk)		1571
277	38	G. Berends (Dik)		1284
261	6	R. Zuidema (Roel)		1925
259	27	A.J. Udo de Haes (Arthur)	1534
254	12	C.A.Schuckink Kool (Bill)	1805
247	5	W.J.Veltman(WillemJan)		1931
243	14	R. de Jong (Raoul)		1776
202	31	W.C. Graal (Willem)		1454
179	37	M. Spaan (Mark)			1355
178	7	W.E. Engelkes (Wijnand)		1913
156	23	W.M.A. Smit (Wim)		1606
143	9	J.C. Kuiken (Hans)		1891
85	30	J.A.R. van de Poll (Jean)	1463
79	2	A. van Oosten (Arend)		2000
54	33	E.T. van Dijk (Eric)		1420
45	22	B. Meijer (Ben)			1625
31	19	W. Oskam (Wendela)		1670
19	8	G.J. Hamers (Gerard)		1906
14	26	P.D. Witteveen (Peter)		1534
12	3	IJ. Hoekstra (IJntze)		1994
4	29	D. Loete (Dominique)		1474

Eerste individuele prijzen verdeeld
De eerste individuele prijzen binnen de club zijn verdeeld.
Op 13 mei won Arend van Oosten het bekertoernooi.
In de finale wist hij Erik Olof te verslaan. De eerste, maar waarschijnlijk niet de laatste prijs voor Arend die dit jaar lid werd van onze club.

Door op 21 mei te winnen tegen Paul Keres 6 won Wouter van der Bilt de Politiebeker.
De prijs voor de beste externe score. Wouter behaalde 9 uit 10.
Voor het tweede 7 ½ uit 8 en voor het eerste 1 ½ uit 2.
Hij liet hierbij Erik Olof achter zich.
Die behaalde 8 ½ uit 11. Voor Zeist 1 7 uit 9 en 1 ½ uit 2 voor het bekerteam.
Michiel Stafleu werd derde met 7 uit 9.

Op 27 mei valt de beslissing over het clubkampioenschap.
Dat gaat tussen Roel Zuidema, IJntze Hoekstra, Wijnand Engelkes en Erik Olof.
(HH)

Zeist 2 wint slotwedstrijd
Op 22 mei ging het tweede op bezoek bij Paul Keres 6 voor de slotwedstrijd.
Vanwege de dure en beperkte parkeermogelijkheden in de binnenstad van Utrecht, kwamen de meeste spelers nu met het openbaar vervoer, waardoor de reis ongeveer twee maal langer duurde dan gewoonlijk.
Paul Keres 6 had evenveel punten als wij, namelijk 9. Voor beide teams stonden er geen promotie- of degradatieopties meer op het spel.
De wedstrijd in de wedstrijd was de vraag of Wouter de Politiebeker zou winnen.
Anton en Gosse waren vervangen door Ronnie en Dominique.

Sergio was als eerste klaar. Hij zette, zoals altijd, al zijn stukken voor de koningsstelling van zijn tegenstander zonder er op te letten of ze geslagen konden worden of niet.
Weinig spelers in onze klasse overleven dit. Ook nu wierp het vruchten af (0–1).
De tegenstander van Paul vercombineerde zich en bleef een kwaliteit achter. Dit werd door Paul bekwaam afgerond (0–2).
Bij Herman waren de meeste stukken afgeruild, nadat zijn tegenstander niet ingegaan was op een ruil van dame tegen twee torens.
Er werd tot remise besloten (½-2½).
Wouter won een kwaliteit en kreeg ook nog een prachtige stelling.
Hij liet de tegenstander niet meer ontsnappen en wikkelde soepel af naar winst (½-3½).
Met deze overwinning verzekerde hij zich van de Politiebeker, voor de beste score in de externe competitie voor Zeist.
Hij behaalde de monsterscore van 9 uit 10, waarvan 7 ½ uit 8 voor het tweede. Het scheelt als je zo’n speler erbij hebt.

Bill had een pion meer tegen een kwaliteit, maar het was een ijzersterke gedekte vrijpion.
Hij wikkelde technisch af naar een stelling waarin promotie onvermijdelijk was (½-4½).
De winst was binnen, maar er volgden geen punten meer.
Ronnie bereikte een eindspel met voor hem paard en vier pionnen en voor zijn tegenstander toren en drie pionnen.
Allemaal op dezelfde vleugel. Na lang gemanoeuvreer wist zijn tegenstander toch nog de winst binnen te halen (1½-4½).
Dominique verloor in het middenspel een stuk. Hij kreeg hiervoor geen compensatie en werd langzaam maar zeker van het bord geschoven (2½-4½).
Raoul probeerde nog lang met een kwaliteit minder een vrijpion naar promotie te brengen, maar zijn tegenstander wist alle pogingen hiertoe onschadelijk te maken.
Toen Raoul ook nog zijn loper moest geven om een vijandelijke pion af te stoppen werd het hem teveel (3½-4½).

Al met al een verdiende overwinning voor het tweede, dat als derde met 11 punten eindigde in klasse 2C en proficiat aan teamgenoot Wouter met de Politiebeker.
(HH)
 
 Paul Keres 6 	         Zeist 2            3½–4½    

1 Michiel van Hasselt	1714	- Sergio Harnandan	1854	 0–1
2 Oscar Groenhof	 	- Bill Schuckink Kool	1772	 0–1
3 Ritsaert Pel		1689	- Wouter van der Bilt	1816	 0–1
4 John van Rooy		1602	- Herman Hamers		1750	 ½-½ 
5 Jan van Eck		1627	- Paul Govaerts		1755	 0–1
6 Chris van Meer	1604	- Raoul de Jong	 	 	 1–0
7 Wim Kool		1490	- Ronnie Snoek		1563	 1–0
8 Jeroen van Meerwijk	1524	- Dominque Loete	1038	 1-0

Zeist 1 sluit het seizoen af met winst
De laatste wedstrijd van het seizoen was er één voor de statistiek, er stond weinig op het spel voor beide teams.
De wedstrijd begon goed, Erik had na een gelijkstaand middenspel toch eindspelvoordeel weten te krijgen, won enkele pionnen en vervolgens de partij (1-0).
Hans had geen voordeel weten te krijgen en kwam terecht remise overeen (1½-½).
Wijnand speelde weer een fraaie partij, een kwaliteitsoffer en later een torenoffer brachten een levengevaarlijke koningsaanval teweeg die zijn tegenstander te machtig was (2½-½).
Gerard weerlegde een stukoffer van zijn tegenstander,en stond vrij eenvoudig gewonnen.
Hij gaf het stuk terug voor een gemakkelijk gewonnen pionneneindspel, dat hij door slordig spel helaas nog remise liet lopen(3-1).
Arjen verloor in tijdnood materiaal en moest spoedig daarna de vlag strijken.(3-2).
Roel kwam moeizaam uit de opening, maar wist te vluchten in een eindspel met ongelijke lopers dat hij simpel remise hield. (3½-2½).
IJntze had lange tijd goede winstkansen met een pion meer, maar ook hier uiteindelijk remise door ongelijke lopers (4-3).
Willem Jan won in de tijdnoodfase twee pionnen, gaf er later weer één terug, maar beëindigde de partij met een mooi matje, waardoor er een 5-3 eindstand op het bord kwam.
Uiteindelijk zullen we vijfde worden (linkerrijtje!) met 10 punten en dat na een start met nul uit drie!
Achteraf gezien had er meer ingezeten dit seizoen, tegen Paul Keres, Moira en Amersfoort werd erg ongelukkig verloren met 4½-3½ en ook de 4-4 tegen Woerden had niet gemogen.
Daar staat alleen tegenover dat het tegen Ons Genoegen niet tegenzat met een 4½-3½ overwinning.
Complimenten over de trouwe opkomst en vooral de fraaie 7 uit 9 van Erik aan het eerste bord!
(GH)
 
  Zeist 1        HSG 2       5–3    

1. E. Olof    	- G. Wagenvoorde   1-0
2. IJ. Hoekstra 	- E. Jos       ½-½
3. A. v. Amerongen	- S. Dekker     0-1
4. W. Engelkes  	- J. Nagel      1-0
5. R. Zuidema   	- B. Vermeulen    ½–½
6. G. Hamers    	- A. de Visser    ½–½
7. W. Veltman   	- G. Schootbrugge  1–0
8. H. Kuiken     	- G. Noël      ½-½

Bill Schuckink Kool en echtgenote koninklijk onderscheiden


Op vrijdag 25 april werden Bill Schuckink Kool en zijn vrouw Niesje beiden koninklijk onderscheiden.
Zij ontvingen de versierselen als lid van de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Zeist.
Allebei hebben ze zich zeer actief betoond in het verenigingsleven. Bill bij schaken en hockey en Niesje bij het tennis.

Bill Schuckink Kool is in 1979 lid geworden van Schaakclub Zeist.
Sinds 1980 is hij bestuurslid van de club.
Hij heeft achtereenvolgens de functies van secretaris, intern wedstrijdleider, voorzitter en extern wedstrijdleider bekleed.
De functie van voorzitter vervulde hij van 1984 tot 2001.
Bill is een steunpilaar voor de schaakclub.
Was hij er niet geweest, dan hadden vele toernooien niet kunnen plaatsvinden en waren de externe competitie en later ook de interne competitie niet zo goed georganiseerd geweest als nu het geval was.

Bill is naast de taken die binnen zijn bestuursfunctie(s) vallen, altijd bereid om extra werkzaamheden uit te voeren.
Zo heeft hij jarenlang onze materiaalcommissaris ondersteund door de schaakmaterialen op te slaan en te helpen sorteren.
Ook heeft hij vele malen de externe teams naar hun uitwedstrijden gebracht, als zij een vervoersprobleem hadden en redigeerde hij ons clubblad, toen er tijdelijk geen eindredacteur was.
Vanwege al deze activiteiten, die hij op kwalitatief hoog niveau uitoefende, werd hij in 2001 tot erelid van de vereniging benoemd.
In dat zelfde jaar ontving hij ook de erespeld van de KNSB (de landelijke schaakbond) voor zijn verdiensten voor de schaaksport.

Bill Schuckink Kool is één van de drijvende krachten achter onze schaakclub.
Dat hij dit voor elkaar krijgt naast zijn vele werkzaamheden voor Schaerweijde is bijzonder en bewonderenswaardig en een koninklijke onderscheiding waard.

Mevrouw Schuckink Kool is niet actief binnen onze schaakclub, maar we kennen haar als een actief en betrokken persoon.
Ook van haar weten we dat ze zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de tennissport, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Namens de Schaakclub Zeist, beiden hartelijk gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding.

Herman Hamers
Voorzitter

Zeist 2 kansloos tegen Vianen
Op 22 april ontving Zeist 2 Vianen 1.
Vianen staat 2e en is op papier duidelijk sterker dan Zeist 2. Zowel Zeist 2 als Vianen 1 zijn uitgeschakeld voor promotie.
Moira Domtoren 2 is, met nog twee wedstrijden te gaan al gepromoveerd.
Er stond voor geen van beide teams iets op het spel.

Bill kwam slecht uit de opening. Zijn koningsstelling was niet ontwikkeld en zijn koning kwam al snel onder schot te liggen.
Het bleef in het begin beperkt tot kwaliteitsverlies, maar op enig moment verloor Bill een toren en moest opgeven (0–1).
Sergio belandde in een wilde stelling.
Meestal ligt hem dat wel, maar nu trof hij een tegenstander die dit ook prettig vond.
Sergio kreeg een koningsaanval tegen zich – vaak is dat andersom –, dreigde mat te lopen en gaf op (0–2).
Herman kwam slecht uit de opening. Hij dreigde een pion en misschien wel meer dan één te verliezen.
Hij maakte van de nood een deugd en offerde de pion, waardoor hij een actieve stelling kreeg.
In dit dynamisch evenwicht werd tot remise besloten (½-2½).
Anton werd vrij regelmatig teruggedrongen. Uiteindelijk verloor hij een stuk en gaf op (½-3½).
Dit ging niet goed.

Paul had een gelijke stand en kreeg een remiseaanbod.
Gezien de stand besloot hij nog een tijdje door te spelen, maar hij kon geen opening forceren en moest in remise berusten (1–4).
Wouter, die in grootse vorm verkeert en op weg is naar de Politiebeker, kreeg een aanval op de vijandelijke koning.
Hij moest ook zijn eigen koning, die ook in het open veld stond, in de gaten houden.
Dat deed hij goed en zijn aanval sloeg door. Zijn tegenstander moest de dame geven om mat te vermijden en zag toen af van verdere tegenstand (2–4).
We hadden hier het idee dat we nog gelijk konden komen.
Gosse stond op een gegeven moment gewonnen. Het wachten was op de belsissende aanval.
Hij had misschien even zijn eigen koning wat veiliger moeten plaatsen, want nu kreeg zijn tegenstander nog een tegenkans.
Hij kreeg een remiseaanbod, en speelde, na overleg, door.
Dat ging helaas mis en hij liep tegen een onverdiende nederlaag op (2–5).
Raoul had in een eindspel een iets beter paard tegen een loper met elk nog een toren.
Omdat de nederlaag al een feit was, zag hij af van verder spelen en er werd tot remise besloten (2½-5½).

Na deze verdiende, maar toch wat geflatteerde nederlaag staat Zeist 2 nu vierde met nog één wedstrijd te spelen.
(HH)
 

  Zeist 2         	Vianen 1        2½–5½    

1. Sergio Harnandan	1854	Aart Baas	 1923	 0-1
2. Wouter van der Bilt	1816	Steven Bastiaans 1871	 1-0
3. Bill Schuckink Kool	1772	H. van Dyk	 1797	 0-1
4. Herman Hamers	1750	J.A.M.M Jansen	 1742	 ½-½ 
5. Paul Govaerts	1755	J.W. Stoutendijk 1739	 ½-½ 
6. Raoul de Jong	-	Charlotte Moons	 1774	 ½-½ 
7. Anton de Vreede	1679	Ron de Haas	 1754	 0-1
8. Gosse Kaastra	1516	Arie Post	 1789	 0-1

Zeist 1 wint met overmacht van Oud Zuylen 2
Op 1 april speelde Zeist 1 in Utrecht tegen Oud Zuylen 2.
Beide teams staan in de middenmoot van de Promotieklasse en hebben geen degradatiezorgen. Er stond dus niets bijzonders op het spel.
Het ging Zeist 1 al vroeg in de avond voor de wind.
Ik bood op de 23e zet een dubbel offer aan (eerst een paard en dan op de 24e zet nog een kwaliteit).
Mijn tegenstander nam het offer niet aan omdat hij bang was in een matnet tercht te komen, maar hij overzag dat dit hem een toren kostte en dus de partij. Stand 1–0.
Willem Jan bouwde een fraaie aanvalsstelling op bij ongelijke rokades. De dreigingen stapelden zich op en er was niets tegen in te brengen (2–0).
IJntze had lang een gelijkwaardige positie en kwam tot een eindspel van Dame + Toren + 5 rommelig opgestelde pionnen, zowel bij wit als bij zwart.
Toen de kansen in evenwicht bleken werd tot remise besloten (2½ – ½ ).
Wijnand kwam een kwaliteit voor, maar zijn koning stond benauwd.
Hij zette onverschrokken en met succes zijn aanval op de andere koning voort en bracht zo de stand op 3½–½ .
Het was duidelijk dat Zeist ging winnen. Arjen stond in een solide stelling een vrije randpion voor.
Er kon hem eigenlijk niets meer gebeuren. Het was een kwestie van tijd.
Hans was een kwaliteit voor gekomen, maar stond iets gedrukt.
Hij had tijd nodig om zich te te verdedigen en verder te ontwikkelen.
Toen eindelijk zijn koning afdoende beveiligd was dwong hij met een paar sterke zetten de winst af (4½–½).
Intussen had Arjen bijn alle stukken afgeruild en kon hij de stand op 5½–½ brengen.
Bij Eric ging het aanvankelijk gelijk op.
Na afruil van de dames verslechterde zijn positie en kwam hij in de verdediging terecht met praktisch alleen nog bewegingsvrijheid voor de koning.
De koning van zijn tegenstander rukte dreigend op.Het leek een hachelijke situatie, maar Eric had het goed gezien: er was geen doorkomen aan Remise (6–1).
Wouter had het moeilijk doordat zich midden op het bord (op d5) een gedekte vrijpion had gevestigd.
Hij slaagde er toch nog in langs de h-lijn beweging in de stelling te krijgen en hield er een vrije h-pion aan over.
Toen zijn tegenstander niet krachtig genoeg optrad leek het tij zelfs te keren.
Maar er was al zoveel energiege en tijd verbruikt, dat Wouter met recht tevreden mocht zijn met remise.
De eindstand werd hiermee bepaald op 6½–1½ .
Er waren aan onze zijde geen verliezers. Een mooi resultaat!
(RZ)
 

  Oud Zuylen 2        - Zeist 1        1½–6½    

1. J.M.C. v/d Bogaard (2033)  - Eric Olof       ½-½ 
2. H.G. Oly      (1925)  - IJntze Hoekstra    ½-½ 
3. W. van Goor    (1821)  - Arjen van Amerongen  0–1
4. E. Cometh     (1949)  - Wijnand Engelkes    0–1
5. B.W. Weegenaar   (1837)  - Roel Zuidema      0–1
6. F. Tempelman    (1800)  - Willem Jan Veltman   0–1
7. P.L. Gentenaar   (1814)  - Hans Kuiken      0–1
8. J. Ackerman    (1696)  - Wouter van der Bilt  ½-½ 

Rivierenland 3 – Zeist 2 4–4
Naar Buren in de Betuwe zijn wij al vaker gereisd met het tweede en derde achttal.
Dit keer, op de tweede dag van de Nuclear Summit, was dat een onzekere reis.
Anton had dan ook vanuit Wij bij Duurstede het pontje genomen over de Lek, en was er al vroeg.
Wouter kwam uit Deventer, Paul kwam uit Voorburg, Raoul uit Odijk en de anderen uit Zeist.
Ja, je moet wat reizen om een externe wedstrijd te spelen in ons SGS district.
De wedstrijd liep niet geheel volgens plan. Bill kreeg zijn Svestnikov variant niet op het bord, Anton stond gedrukt, Ronnie was in de verdediging, alleen Herman stond echt goed.
Na een snelle remise van Bill in mindere stelling met ongelijk lopers hem aangeboden en aanvaard, kwam de eerst nul van Anton.
Een koningsaanval gesteund door witte paarden op d5 en e4, langs de H-lijn waren hem te machtig.
Dus 1½-½ voor Rivierenland.
Wendela had een koning in het midden bijna mat gezet, maar tegenstander offerde kwaliteit om erger te voorkomen, en zowaar hield er een ongelijke loper eindspel aan over, dat Wendela bekwaam remise hield.
Raoul had veel stukken in het midden en leek dicht gemetseld te zijn, totdat hij een paardvork op toren en dame kon plaatsen. Dat was genoeg voor winst.
Dus nu 2-2. Herman voerde het toreneindspel met een pion meer langs afgronden naar promotie voor torenwinst, maar hij moest daarna een koning met twee vrijpionnen met toren en koning tegenhouden, hetgeen hem gelukte.
Ronnie kwam toch niet uit de omklemming en ging ten onder, zodat Wouter en Paul de beslissing moesten brengen.
Paul had met zware stukken een vrijpion veroverd op de C-lijn, maar na wat ruilen kon hij die niet houden door een verkeerde paardzet, en toen zijn A-pion verloren ging en de andere een vrijpion werd, waren de rollen omgekeerd.
Wouter wist met een goede stelling, met een pluspion een eindspel van een goed paard tegen een slechte loper correct en risicoloos te winnen.
Omdat Paul uiteindelijk moest opgeven werd de uitslag 4–4. waarbij wij misschien iets te kort kwamen.
(BSK)
 
 Rivierenland 3		Zeist 2				4-4

1.Hans de Rooij		1628	Wouter van der Bilt	1816	0–1
2.Arian van Weerden	1634	Bill Schuckink Kool	1772	½-½ 
3.Jos Meijer		1596	Herman Hamers		1750	0–1 
4.Jack de Visser	1622	Paul Govaerts		1755	1-0
5.Rob Kaptein		1624	Raoul de Jong	  	-	0-1
6.Freek Veldmeijer	1578	Anton de Vreede		1679	1–0
7.Albert Sluiter	1564	Wendela Oskam		1539	½-½ 
8.Willem de Boer	1576	Ronnie Snoek		1535	1-0				

Zeist 3 verliest met 3-3 van Het Kasteel 2
De eerste twee borden van ons bleven leeg en dus won IJsselstein gewoon met 5-3.
In de laatste Caissa schreef onze voorzitter in dit verband onder meer:"tegen de spelers van het derde zou ik willen zeggen: zeg niet te snel af bij een uitwedstrijd..
Nu de wedstrijd zelf:
Ben was het eerste klaar door een ordinair familieschaak (K-D) op zet 10; stand 2-1.
Het verloop van de partij van Rene is de meesten van ons ontgaan, want hij moest als enige beneden spelen, terwijl de rest boven speelde.
Een (steile) trap was de oorzaak (!). Hij verloor wel (3-1)
Gerco ging vooral via de zwarte velden op de vijandelijke koning af, maar slaagde niet en verloor ook nog (4-1).
Wendela besloot in het eindspel alle torens te ruilen, maar ongelijke lopers zijn niet altijd een garantie voor remise.
Ze hield het heel lang vol, maar maakte dan de definitieve fout (5-1).
Ron won weer eens zoals alleen Ron kan winnen.
Eerst denkt je tegenstander je klem te hebben, vervolgens worstel je weer helemaal los, je staat zelfs beter,tegenstander komt in tijdnood, geeft twee torens tegen een loper weg en winst (5-2).
Topscorer Michiel had weer een mooie aanval met wit, maar het tegenspel was ook niet mis.
Alom werd gevreesd dat het dit keer niet goed zou aflopen, totdat de zwartspeler alsnog in de fout ging en Michiel het punt binnenhaalde.
Hij heeft nog steeds 100% (5 uit 5). Eindstand: 5-3.

(BM)
 
 Het Kasteel 2 	 	Zeist 3  		 5-3

1.B. van Baren (Ben)		* *Niet Opgekomen*	 1-0
2.M. Togni (Michel)		* *Niet Opgekomen*	 1-0
3.J. van Gils			M. Stafleu (Michiel)	 0-1
4.S. Hoogendoorn		R. Snoek (Ron)		 0-1
5.R.H. Bethlehem (Roel Hans)	W. Oskam (Wendela)	 1-0
6.F. Steemers (Frank)		B. Meijer (Ben)		 0-1
7.M. El Mojahid (Mimoun)	R.A.M. Vercoutre (Rene)	 1-0
8.N.C. van Gils			G. van Drie (Gerco)	 1-0

Zeist 1 boekt belangrijke winst
In de zevende ronde stond de belangrijke wedstrijd tegen SSC uit Soest op het programma.
Belangrijk in de strijd tegen degradatie, want Soest stond 1 punt onder ons.
De wedstrijd begon uitstekend want Hans won al snel een kwaliteit en een pion, zijn tegenstander had geen enkele compensatie en gaf terecht op (1-0).
IJntze won een al snel na de opening een stuk in een variant die hij enkele jaren geleden ook al eens op het bord had gekregen.
Uiteraard was het ook nu weer ruim voldoende voor de winst (2-0).
Gerard nam na enkele ongelukkige eerdere partijen geen risico en kwam in een eindspel met zware stukken remise overeen met zijn tegenstandster (2½-½).
De overige partijen stonden nog niet zo duidelijk, al leek Wijnand na een snelle pionwinst in de opening de winst te gaan pakken.
Helaas koos hij niet het juiste plan, liet te veel tegenspel toe en verloor zelfs nog (2½-1½).
Willem Jan had niet zijn dag, verloor een kwaliteit zonder enig tegenspel en moest capituleren (2½-2½).
Erik stond minder, maar wist een ongelijk lopereindspel op het bord te brengen, dat beter voor zijn tegenstander stond.
Hij wist echter zoveel complicaties te scheppen en kwam eerder tot een Dame met zijn pion.
Zijn tegenstander had echter nog remise in handen met een patwending, maar gaf murw gespeeld op , dat zat niet tegen! (3½-2½).
Wouter, die de vakantie vierende Roel verving, stond lange tijd remiseachtig, maar in de tijdnoodfase wist hij door een gemeen tussenschaakje een stuk en de partij te winnen!
Hiermee kwamen we op 4½-2½ en was de winst binnen!
Arjen speelde een ingewikkelde partij, wist een zware aanval af te slaan, maar uiteindelijk belandde hij met allebei twee minuten op de klok in een verloren eindspel waarmee de eindstand op 4½-3½ kwam!
Door deze overwinning zijn we vrijwel zeker van een weer een jaar Promotieklasse want de voorsprong op Soest en Woerden is respectievelijk drie en vier punten met nog twee wedstrijden te gaan.
Er zullen dit jaar niet meer dan twee teams degraderen uit de Promotieklasse!
(GH)
 
  Zeist 1 	 - SSC 22 2  4½-3½

1. E. Olof    - H. Weenink  1-0
2. IJ. Hoekstra  - K. Rijpert  1–0
3. A.v Amerongen - E.Smedema   0-1
4. W. Engelkes  - H. al Haidar 0-1
5. W. Veltman   - W. Seib    0-1
6. G. Hamers   - M. Kok    ½-½
7. W.v.d. Bilt  - K. Vegter   1-0
8. H. Kuiken   - A. Hagens   1-0

Het Kasteel geslecht door Zeist 2
Op 4 maart kreeg Zeist 2 bezoek van Het Kasteel 1 uit IJsselstein.
Op papier moest Zeist deze wedstrijd kunnen winnen, zeker wanneer we in aanmerking nemen dat het team dit keer compleet kon aantreden.

Anton opende de score. Hij had op het eind een dame en een toren meer en dat speelt makkelijk.
Zijn tegenstander wist van geen ophouden, maar één zet voor het mat zag hij de uitzichtloosheid van zijn positie in (1-0).
Paul, ook dit jaar weer uitstekend op dreef, kreeg een goede positie en kon afwikkelen naar een gewonnen eindspel.
Hij rondde de partij bekwaam af (2-0).
Herman ontwikkelde zich dit jaar tot de Peter Leko van het team.
Vijf remises uit zes partijen mag wel een unicum genoemd worden in deze klasse.
Ook dit keer werd er, qua stand terecht, tot remise besloten (2½-½).
Wouter offerde een paard in de opening en plaatste daarmee zijn tegenstander voor onoplosbare problemen.
Op enig moment stonden al de stukken van zijn opponent in, zodat die alleen nog maar kon opgeven (3½-1½).
Bill had een ongelijk lopereindspel bereikt met een pion meer.
Altijd lastig om te winnen, maar Bill vond door het woud van varianten de juiste weg en scoorde het winnende punt (4½-½).

Raoul stond een pion voor en had zijn stukken goed gecentraliseerd.
De tegenstander kwam steeds meer in de verdrukking en werd op zeker moment weggedrukt (5½-½).
Gosse bereikte een toreneindspel met een vrije b-pion. Helaas plaatste hij zijn koning voor de pion.
Zijn tegenstander profiteerde hiervan door snel op te rukken met een vrije e-pion.
Toen de IJsselsteiner op de e-lijn ook nog een bruggetje kon creëren, kon de eretreffer voor Het Kasteel genoteerd worden (5½-1½).
Sergio was intussen aan het oprukken met zijn h-pion en de tegenstander deed het zelfde met zijn e-pion.
Sergio was één zet eerder aan de overkant en toen zijn tegenstander ook promoveerde was de gepromoveerde pion geen lang leven beschoren.
Met een schaakje belandde de verse dame weer naast het bord (6½-1½).

Zeist 2 staat nu derde in klasse 2C. Promotie zit er, normaal gesproken, niet meer in.
Al met al een ruime, maar niet onverdiende en ook niet onverwachte overwinning.
(HH)
 
  Zeist 2			Het Kasteel 1			6½-1½

1. Sergio Harnandan	1854	Wim Huijbrechtse	1700	 1-0
2. Wouter van der Bilt	1816	Wout van leeuwen	1649	 1-0
3. Bill Schuckink Kool	1772	Marco Smid		1621	 1-0
4. Herman Hamers	1750	Sung-Ho Vlietstra	1648	 ½-½ 
5. Paul Govaerts	1755	Hans Grundeler		1607	 1-0
6. Raoul de Jong	-	Hans van Vlodrop	1479	 1-0
7. Gosse Kaastra	1516	Arjan Temmink		1560	 0-1
8. Anton de Vreede	1679	Fereydoun Ibrahimy	1586	 1-0

Gelijkspel voor Zeist 1
In de zesde ronde van de Promotieklasse troffen wij Woerden 1, dan met pas 1 punt onderaan stond.
Na de overwinning op Ons Genoegen waren we optimistisch over onze kansen.
De wedstrijd begon goed want Wijnand won door een pionvork al kort na de opening een stuk en even daarna de partij (0-1)
Arjen kreeg met wit geen voordeel en kwam in gelijke stelling remise overeen (½-1½).
De partij van Hans ging lang gelijk op totdat zijn tegenstander een stuk liet insluiten, dat was ruim voldoende voor de winst (½-2½)
Willem Jan kreeg in een gesloten stelling geen voordeel en kwam tot remise via zetherhaling (1-3).
Erik stond de hele avond tamelijk beroerd na een mislukte opening, maar in de tijdnoodfase maakte zijn tegenstander enkele fouten en kon Erik alsnog het punt binnentikken (1-4).
Dat leek goed te gaan want Roel kon in het eindspel simpel winnend voordeel krijgen, maar door een moment van schaakblindheid liet hij een makkelijk te pareren aftrekschaak toe dat hem alsnog hem een kwaliteit en zelfs de partij kostte (2-4).
Gerard had de opening te passief aangepakt en stond moeilijk tegen een sterk loperpaar.
Toen hij de laatste kans op tegenspel niet aangreep kon zijn tegenstander toeslaan in het eindspel (3-4).
IJntze leek goed te staan, in tijdnood ging er kennelijk wat mis, want er resteerde een toreneindspel dat zijn tegenstandster simpel kon uittikken.
De eindstand kwam daarmee op een toch wel teleurstellende 4-4, waarmee we voorlopig nog in de buurt van de degradatiezone blijven.
(GH)
 
  Woerden 1	  Zeist 1	  4-4

1. H. de Heer  - E. Olof     0-1
2. A. Benschop  - IJ. Hoekstra   1-0
3. J. Hoosbeek  - A. v. Amerongen ½-½
4. R. van Beek  - W. Engelkes   0-1
5. C. Schoor   - R. Zuidema    1-0
6. M. v. Oort  - G. Hamers    1-0
7. B. de Leeuw  - W. Veltman    ½-½
8. A. Goes    - H. Kuiken    0-1  

Winst voor Zeist 2
Op 4 februari trok het tweede naar Woerden om het daar tegen het tweede van de gelijknamige club op te nemen.
Bill (vakantie) en Paul (voor werk in buitenland) ontbraken en zij werden vervangen door Michiel en Wendela.
Woerden 2 had net als Zeist 2 tot nu toe vier punten behaald uit even zoveel wedstrijden. Een duel tussen twee middenmoters dus.
Op papier waren wij iets sterker dan Woerden, maar dat scheelde niet veel en dat zei dus ook niet veel.

Het begon goed. Sergio was, als altijd, voortvarend ten aanval getrokken. Al zijn pionnen stormden naar voren, de stukken verbijsterd achterlatend.
Deze strategie had succes, want hij bereikte hiermee vroeg in de avond de eerste overwinning.
Een gewonnen stand, die zijn tegenstander tot opgeven dwong (0–1).
Wouter stond goed en lanceerde een koningsaanval. Toen ik eens keek hoe dit gevecht verliep, voerde Wouter net de matzet uit (0–2).
Wendela kreeg zelf een aanval tegen. Zij werd ge-h-lijnd, en met behulp van een toren en de dame matgezet (1–2).
Herman en zijn tegenstander hielden de stand voortdurend in evenwicht en toen er een gelijkstaand dubbel toreneindspel werd bereikt, werd er tot remise besloten (1½-2½).
Gosse bereikte een eindspel met een loper en drie pionnen tegen vijf pionnen.
Hij wist alle klippen te omzeilen die winst in de weg stonden en rondde de partij fraai af met een kleine combinatie (1½-3½).
Anton kwam wat beter uit de opening, maar dit was toch niet genoeg voor winst en ook hier werd tot remise besloten (2–4).

Er waren nog twee partijen gaande, die voor ons allebei verloren stonden. Het meest waarschijnlijk was een eindstand van (4-4).
Michiel stond een kwaliteit achter en toen dit een vol stuk werd, stortte zijn stelling in (3-4).
De tegenstander van Raoul had twee vrijpionnen die al waren opgerukt naar de vijfde en zesde rij.
Dit alles ondersteund door dame, loper en toren. In tijdnood raakte de speler uit Woerden het spoor echter bijster.
De getructe Raoul wist tegendreigingen te creëren, kon een loper meepakken, ruilde de dames en blokkeerde de vrijpionnen.
Gedesillusioneerd moest zijn tegenstander de klok stilzetten (3–5).

Een nuttige overwinning voor het tweede, dat nu weer wat naar boven kan kijken.
(HH)
 
 Woerden 2		 Zeist 2		    3-5

1 Wim Veelenturf 1729	 Sergio Harnandan	1854	0–1
2 Bart de Leeuw	 1686	 Wouter van der Bilt	1816	0–1
3 Hans Tuit	 1687	 Herman Hamers		1750	½-½ 
4 Peter Dupain	 1686	 Raoul de Jong	  	-	0–1
5 Jan Pool	 1539	 Michiel Stafleu	1632	1–0
6 Ton Strik	 1659	 Anton de Vreede	1679	½-½ 
7 Aldo Oxener	 1631	 Gosse Kaastra		1516	0–1
8 Willem Vink	 1537	 Wendela Oskam		1539	1-0

Simultaan met clubkampioen
Op 28 januari gaf de clubkampioen, Max Viergever, de traditionele simultaan. Hij werd hierin bijgestaan door de nr. 2 van vorig jaar, IJntze Hoekstra.
Max speelde op zes borden een kloksimultaan tegen de zes hoogst geklasseerde spelers die op deze avond aanwezig waren.
Hij scoorde 3½ uit 6. Willem-Jan Veltman wist te winnen, Erik Olof, Roel Zuidema en Sergio Harnandan speelden remise en Hans Kuiken en Wendela Oskam verloren.

IJntze speelde een traditionele simultaan aan 16 borden. Hij behaalde een score van 11 ½ uit 16.
Herman Hamers en Jan-Bernard Wolters wonnen, Gosse Kaastra, Henk Koksma, Astrid Martens, Dik Berends en Henk Keers hielden het remise.
Na afloop, het was inmiddels 23.30 uur geworden, werden de beide simultaangevers bedankt en ontvingen zij beiden een fles wijn voor hun niet geringe inspanning.
(HH)

Zeist overleeft tweede ronde bekertoernooi niet
In de tweede ronde van de SGS beker troffen wij En Passant uit Bunschoten, de koploper in de 1e klasse.
Het werd een spannende strijd.
Gerard kwam met voordeel uit de opening, verzuimde een variant die groot voordeel had opgeleverd, zoals het nu ging verzandde de stelling in remise (½-½).
Erik kreeg ook wat voordeel, won een pion, maar dat was in het resterende toren eindspel niet voldoende voor de winst, ook remise (1-1).
IJntze speelde een wisselvallige partij, die van voordeel tot nadeel ging, uiteindelijk hier ook een remise toreneindspel. (1½-1½).
De partij van Roel moest de beslissing brengen, maar hier had de speler van Bunschoten steeds wat voordeel dat hij in de slotfase wist uit te breiden tot materiaalwinst en dus partij en matchwinst. (2½-1½).
Helaas dus ook dit jaar is de tweede ronde het eindstation in de beker, we richten ons weer op de competitie.
(GH)
 
  En Passant 	  Zeist    2½-1½

1. D. de Graaf  - E. Olof    ½-½
2. A.v. Diermen - IJ. Hoekstra ½-½
3. A.v.d Hoogen – G. Hamers   ½-½    
4. J.v. Leeuwen - R. Zuidema  1-0

Zeist 3 onderuit tegen de Rode Loper
Woensdag 22 januari speelde Zeist 3 in Utrecht tegen de Rode Loper 4.
Deze wedstrijd ging helaas met 5½-2½ verloren, Michiel Stafleu en Peter Witteveen wonnen hun partij, René Vercoutre bereikte remise.
Wim Smit, Wendela Oskam, Ronnie Snoek, Ben Meijer en Dominique Loete konden het helaas niet bolwerken.
Met drie punten uit vier wedstrijden staat Zeist 3 nog wel in de middenmoot.

Herstel van Zeist 2
De wedstrijd van Zeist 2 tegen Doredenkers 1, gespeeld op 21 januari, was twee weken uitgesteld, omdat onze tegenstanders eerder hun team niet compleet kregen.
Ze hadden nog geen punten en uit drie wedstrijden slechts 5 bordpunten.
Zeist 2 deed het in de afgelopen drie wedstrijden ook niet goed, er werden slechts 2 punten behaald.
Iedereen deed mee, dus de verwachtingen waren hooggespannen.
Kijkend naar de elo-ratings kon een ruime overwinning bijna niet uitblijven, maar dat hebben we dit seizoen wel meer gedacht.

Paul scoorde het eerste punt. Met zijn agressieve stijl overrompelde hij zijn tegenstander totaal (1–0). Toreneindspelen zijn vaak remise, zegt men wel.
Wanneer je echter vier pionnen meer hebt dan je tegenstander is de remisemarge geringer.
Dat overkwam Anton en hij liet het tweede punt voor Zeist niet liggen (2–0).
Gosse kreeg een eindspel met toren, loper en 6 pionnen tegen 2 pionnen (en dan zonder toren en loper).
Hij wist het punt bekwaam te verzilvere (3–0). Sergio trof een geduchte tegenstander. Hij verloor een stuk en moest opgeven (3–1).
Herman kwam goed uit de opening, maar uiteindelijk vervluchtigde het geringe voordeel en werd er tot remise besloten (3½-1½).
Raoul won op resolute wijze en bracht zo het winnende punt binnen (4½-1½).
Bill was in een paardeindspel beland dat beide kanten weinig voordeel beloofde, de partij eindigde in remise (5–2).
Wouter stond de hele partij onder druk met zijn koning in het midden.
Toen zijn tegenstander verzuimde er nog een loper en een toren bij te halen, wist onze clubgenoot zich aan de wurggreep van de tegenstander te ontworstelen en won zelfs nog (6 – 2).

Zeist 2 staat na deze wedstrijd nu stevig in de middenmoot (5e met 4 uit 4).
Op 4 februari gaan we naar Woerden om het daar op te nemen tegen het tweede van de plaatselijke verniging.
(HH)
 
 Zeist 2			Doredenkers 1		    6-2

1 Sergio Harnandan	1839	Eric Bies		1934	0-1
2 Wouter van der Bilt	1809	Pier Jaarsma		1680	1–0
3 Bill Schuckink Kool	1768	Amanda de Jong		1713	½-½ 
4 Herman Hamers		1773	Frans van Amerongen	1551	½-½ 
5 Paul Govaerts		1680	Joop Zumbrink		1249	1–0
6 Raoul de Jong	  	-	Frank de Jong		1231	1–0
7 Gosse Kaastra		1521	Roelie van Gooswillegen	1148	1–0
8 Anton de Vreede	1686	Driekus Jacobs	  	-	1-0					

Zeist 1 pakt eindelijk de winst
De eerste wedstrijd in 2014 bracht Ons Genoegen uit Amersfoort als tegenstander.
De Amersfoorters stonden tweede met slechts 1 verliespunt, wij hadden pas 1 winstpunt.
Verschil was wel dat wij een erg zwaar programma achter de rug hadden en Ons Genoegen voornamelijk staartploegen had ontmoet en nu dus weer.
Arjen had zich helaas ziek moet melden, maar Sergio is een goede vervanger.
Erik kwam al vrij snel remise overeen in een gelijkstaand eindspel (½-½)
IJntze kreeg een eindspel met ongelijke lopers dat ook op remise uitdraaide.(1-1)
Hans stond wat beter maar zag niet hoe hij verder moest komen, ook remise (1½-1½).
Roel speelde een scherpe partij, toen de kruitdampen waren opgetrokken had hij met een stuk meer een gemakkelijk gewonnen eindspel (2½-1½).
Een tegenvaller was dat Willem Jan in goede stelling in tijdnood pardoes een Toren weggaf en kon opgeven (2½-2½).
Sergio leek minder te staan, maar plotseling kreeg hij tactische kansen die hem materiaal en de winst opleverde (3½-2½)
Wijnand won kort na de opening een pion, dit voordeel kon hij uitbouwen en toen hij een tweede pion won was de winst snel binnen (4½-2½)
Gerard speelde een goede partij tegen Arie v.d. Burch, in de slotfase had hij gedwongen remise kunnen maken, ook in het resterende Toreneindspel miste hij nog een opgelegde remisekans, gelukkig deed de nederlaag er voor het teamresultaat niet meer toe.
Door deze 4½-3½ overwinning worstelen we ons wat uit degradatiezone, volgende ronde tegen hekkensluiter Woerden dat deze ronde het eerste punt kon noteren.
(GH)
 
  Zeist 1	     Ons Genoegen 1 4½-3½

1. Erik Olof 		- H. Strating   ½-½
2. IJntze Hoekstra 	– L. v. Twillert  ½-½
3. Gerard Hamers	– A.v.d Burch   0–1
4. Wijnand Engelkes 	– S.v.d Groep 	  1-0
5. Roel Zuidema 	- W.v.d Groep   1-0
6. Hans Kuiken 		– J. Ero      ½-½
7. Willem Jan Veltman 	– A. Rijke     0-1
8. Sergio Harnandan 	– M. Riemersma   1-0

Reuzendoder lijst na ronde 16
Het is natuurlijk duidelijk dat de lager geplaatste spelers, die vaak “omhoog” spelen,de meeste kans hebben om een reus de doden.
Max Viergever kan dat nooit, als de nummer 1.
Als je van boven naar beneden kijkt in de ELO waardering, dan zie je bovenin kleinere verschillen dan beden in de beginranglijst.
Dus onderin weegt een dode reus niet zo zwaar als bovenin.
Er zijn van onze 39 deelnemers nu 16 mensen die een overwinning hebben behaald op een op ELO gebaseerde sterkere tegenstander.
Dus in het algemeen, na 15 ronden interne, wint de sterkere, of speelt hij/zij remise met een op papier zwakkere.
De stand na 15 ronden is:
 
Rdpunt	Nr	Naam				ELO
389	36	W. Vernooy (Wiebe)		1367
374	34	J.W. Eekhof (Jan)		1408
247	5	W.J.Veltman(WillemJan)		1931
202	31	W.C. Graal (Willem)		1454
195	12	C.A.Schuckink Kool (Bill)	1805
179	37	M. Spaan (Mark)			1355
156	23	W.M.A. Smit (Wim)		1606
85	30	J.A.R. van de Poll (Jean)	1463
83	38	G. Berends (Dik)		1284
79	2	A. van Oosten (Arend)		2000
75	6	R. Zuidema (Roel)		1925
54	33	E.T. van Dijk (Eric)		1420
45	22	B. Meijer (Ben)			1625
19	8	G.J. Hamers (Gerard)		1906
14	26	P.D. Witteveen (Peter)		1534
6	3	IJ. Hoekstra (IJntze)		1994

Met dank aan de suggestie van Gosse Kaastra in de ALV !
(BSK)

Website na veel problemen weer in de lucht en bijgewerkt
Zoals alle trouwe volgers van de website hebben kunnen zien, was deze een aantal weken uit de lucht.
De server op mijn werk waar deze website (naast nog een flink aantal ander sites van collega's) draait was volledig naar zijn grootje gegaan.
Gelukkig wordt alles goed gebackupt en stond na 2 weken de site weer op nieuwe server online.
Toen duurde het alleen nog eens 2 weken voordat met wat omwegen het weer mogelijk was om de site weer te benaderen voor updates.
Alles draait nu weer als een zonnetje en er is dus veel achterstallig leesvoer voor een ieder.
(Gv3)

Interne competitie na ronde 13
De stand staat een op een andere pagina.
Die kan wel wat toelichting gebruiken.
Want voor de bekerwedstrijden, externe wedstrijden en het uitloten wordt in de stand “oneven” genoteerd.
Dat staat in de laatste kolom aangegeven.
En dit geeft 0,7 maal eigen score, ongeacht het echte resultaat in die partij, besloten door de ALV.
Je ziet dat bv Gerard Hamers met al zijn deelnames aan SGS-beker, interne beker- en externe wedstrijden al 6 maaloneven heeft gescoord, hetgeen dus 4,2 uit 6 oplevert, als je dat in de Keizer zou scoren. Zo scoorden Hoekstra, Engelkes, Olof, Zuidema en Schuckink Kool 3,5 uit 5, ten koste van een aantal partijen in de interne.
Er zijn ook echte uitlotingen zoals Herman Hamers, Koksma, Olof.
In het vervolg van de interne, met nog 19 ronden te gaan, zal het wel wat nivellerend effect geven, want met name de interne bekerwedstrijden betreffen nog maar 10 personen, waarbij na elke partij er een weer terugkeert naar de interen met echte winst, verlies of remise.
Het heeft onze aandacht, of dit wel wenselijk is, of dat er een andere waardering zou moeten komen.
Het houdt wel verband met de mogelijkheden van het nieuwe Keizer programma, wat wij dit jaar in gebruik hebben genomen.
Wij houden jullie op de hoogte.
(BSK)

Zeist 1 pakt punt in Hoogland
In de vierde ronde stond de uitwedstrijd tegen Hoogland op het programma.
We waren nog puntloos na drie keer met de “oneven goal”te hebben verloren.
Hoogland stond in de subtop, dus een lastige tegenstander.

IJntze profiteerde van de nodige zwaktes in de koningsstelling van zijn opponent en wist al een snel een mataanval te organiseren (0-1).
Wijnand leek wat minder te staan, belandde in een toreneindspel met een pion minder, dat hij uiteindelijk vrij makkelijk remise hield. (½-1½).
Roel won al kort de na de opening enkele pionnen en wist alle valkuilen te ontlopen waarna de vis op het droge op het droge was (½-2½)
Hans leek compensatie te hebben voor een pion gezien de zwakke pionnenstelling van zijn tegenstander, maar in de tijdnoodfase ging er wat mis, verlies van een tweede pion was fataal (1½-2½).
Erik verkreeg een groot ruimtevoordeel tegen Marco Dieleman, snoerde de loper in, toen deze een bevrijdingsactie startte werkte dit als een boemerang en profiteerde Erik bekwaam van de ontstane zwaktes (1½-3½).
Willem Jan leek goed te staan met een pion meer, maar kon niet het goede plan vinden en moest in remise berusten (2-4).
Gerard kwam in het middenspel steeds beter te staan, gebruikte veel tijd om de aantrekkelijke mogelijkheden van een aftrekschaak en het bezetten van de zevende rij te bekijken, om uiteindelijk de verkeerde beslissing te nemen waardoor zijn tegenstander de Dame kon activeren en later zelfs ruilen voor een beter eindspel.
Aangeslagen hierdoor vond Gerard niet meer de juiste verdediging en kon opgeven.(3-4).
Arjen had veel tijd gebruikt voor een Koningsaanval, die uiteindelijk niet doorsloeg, waarna het materiële voordeel van zijn tegenstander beslissend was.
De eindstand kwam hiermee op 4-4, het eerste punt is binnen, maar ook in deze wedstrijd had er beslist meer ingezeten.
In het nieuwe jaar gaan we nog genoeg punten halen om niet in de problemen te komen, met een op papier minder zwaar programma!
(GH)
 
  Hoogland 1	  Zeist 1     4-4	

1. M. Dieleman  - E. Olof     0-1
2. E. Wigmans   - IJ. Hoekstra  0-1
3. S. Paternotte - A.v. Amerongen 1-0
4. T. Officier  - R. Zuidema   0-1
5. K. Kramer   - G. Hamers    1-0
6. H. Wisman   - W. Engelkes   ½-½
7. N. Dol     - W. Veltman   ½-½
8. P.v.d Lee   - H. Kuiken    1-0

Terugval van Zeist 2
Op 3 december speelde Zeist 2 een uitwedstrijd in Giessenburg.
Voor de meeste van ons een autoreis van ruim een uur in de spits over de door files verstopte A 27.
Bill en Wendela kwamen pas een kwartier na aanvang aan bij de speelzaal vanwege de drukte.
Doordat Wouter en Paul hadden moeten afzeggen vanwege andere werkzaamheden hadden we twee invallers: Wim en Wendela, die het goed zouden doen.
De Giessen en Linge 3 had een degelijk team, dat echter nog puntloos was na twee wedstrijden. Wij hadden twee punten.

Sergio gaf aan het eerste bord het goede voorbeeld. Hij rekende één zet dieper dan zijn tegenstander en won daarmee materiaal en de partij (0–1).
Wim stond wat beter, maar kon geen winstweg vinden en de partij eindigde in remise (½-1½).
Herman kwam goed uit de opening. Hij had een pion gegeven voor initiatief en aanval.
Door de vele aanvalsmogelijkheden verdwaalde hij in het variantencomplex.
Zijn tegenstander kon zijn koning in veiligheid brengen en begon een tegenaanval, die met succes eindigde (1½-1½).
Gosse kreeg ook een beloftevolle stand, maar overzag een combinatie wat tot verlies leidde (2½-1½).
De contouren van een nederlaag begonnen zich nu af te tekenen.

Raoul stond al vrij snel verloren, maar slaagde erin nog tegenspel te creëren.
Zijn tegenstander wist echter alle trucs te neutraliseren en haalde het punt voor zijn club binnen (3½-1½).
Wendela kwam in een enkel toreneindspel terecht, dat door beide spelers lang werd doorgespeeld, wat op strijdlust duidde.
Toen het materiaal erg was uitgedund werd tot remise besloten (4–2).
Bill wist een aanval af te slaan. Hij belandde in een eindspel waarin hij een toren en loper had met een aantal pionnen.
Zijn tegenstandster had een toren en drie pionnen meer dan Bill.
Twee van deze pionnen dreigden te promoveren en op zeker moment was dit niet meer te verhinderen (5–2).
Anton was als laatste nog aan het spelen. Hij stond duidelijk beter en hij kon de partij in tijdnood naar zich toetrekken (5–3).

De Giessen en Linge hadden een degelijk team, zeker niet zwak voor deze klasse (2C), maar een nederlaag was niet nodig geweest.
De hogere borden lieten het er dit keer bij zitten.
Sergio was, zoals zo vaak, de gunstige uitzondering.
Op 7 januari mogen we het weer proberen, dit keer thuis tegen Doredenkers 1.
(HH)
 
 De Giessen en Linge 3		Zeist 2				5-3

1 Arjo van Houwelingen	1679	Sergio Harnandan	1839	0–1
2 Kemmy Schakel		1687	Bill Schuckink Kool	1768	1–0
3 Hans Kragten		1660	Herman Hamers		1773	1–0
4 Marcel van Wingerden	1680	Raoul de Jong	  		1–0
5 Hans Fijlstra		1626	Gosse Kaastra		1521	1–0
6 Chris Tromp		1619	Wim Smit		1713	½-½ 
7 Wim Koudstaal		1611	Wendela Oskam		1539	½-½ 
8 Arjan Uittenbogaard	1548	Anton de Vreede		1686	0-1

Zeist bekert verder
In de eerste ronde van de SGS beker troffen wij eersteklasser Barneveld.
In de eerste uren van de wedstrijd gebeurde er weinig, IJntze was met gelijk spel uit de opening gekomen en in een dubbel toreneindspel werd de vrede terecht getekend (½-½)
. Erik stond lange bedenkelijk tot verloren, maar in de tijdnoodfase greep zijn tegenstander mis en kon Erik een stuk incasseren, dit was ruim voldoende voor winst(½-1½).
Gerard leek goed te staan in een gecompliceerde partij, maar een taxatiefout kostte hem uiteindelijk materiaal en de partij (1½-1½).
Roel speelde een gelijk opgaande partij, in de slotfase had hij meer tijd, sloeg remise af, kreeg twee stukken voor een toren, maar met het uitgedunde materiaal miste zijn tegenstander enkele remisekansen.
Roel haalde een Dame en voorkwam daarmee dat het tot snelschaken kwam.
In tegenstelling tot in de competitie zat het dit keer niet tegen.
In de tweede ronde spelen we uit tegen de winnaar van de wedstrijd En Passant – DBC
(GH)
 
  Ronde 1 SGS Bekertoernooi:
		
  Barneveld 		Zeist    1½-2½

1. K. van Brummelen  - E. Olof    0–1
2. R. van Ee     - IJ. Hoekstra ½-½
3. R. van den Bosch  - G. Hamers   1-0
4. R. Sennema     - R. Zuidema  0-1

Zeist 1 opnieuw nipt ten onder
In de derde ronde van de Promotieklasse kregen we bezoek van Moira Domtoren, naast Paul Keres 3 één van de favorieten voor de titel.
We waren van plan onze huid duur te verkopen, want waren na het minimale verlies tegen Paul Keres en Amersfoort nog steeds puntloos.
We konden compleet aantreden! Lange tijd bleef de stand 0-0 op het bord.
Roel was goed uit de opening gekomen, kon een pluspion handhaven als hij de juiste zetvolgorde had gekozen.
Zoals het nu ging verloor hij bij mindere stelling zijn pluspion en ging het van kwaad tot erger ( 0-1).
Wijnand wilde ten aanval trekken maar verwaarloosde de witte velden waar zijn tegenstander dankbaar van profiteerde en een mataanval kreeg (0-2).
Erik had het moeilijk, verloor een pion, en gaf later zijn Dame tegen Toren en Paard, maar dit was onvoldoende compensatie (0-3).
Dat zag er bedenkelijk uit, maar Willem Jan deed wat terug door zijn tegenstander slim in een matnet te laten lopen (1-3).
Gerard had een gevaarlijk initiatief op de koningsvleugel, zijn tegenstander overzag in tijdnood een dreigend familieschaak, dit leverde een vol stuk op ( 2-3).
IJntze had een groot ruimtevoordeel dat hij bekwaam naar winst wist te voeren (3-3).
Dat zag er goed uit want Arjen had een erg remiseachtig eindspel op het bord staan en Hans stond beter, had aanvalskansen en veel meer tijd dan zijn tegenstander.
Zou het dan eindelijk een keer lukken om die 4½ punten aan onze kant binnen te halen?
Arjen kwam volgens verwachting remise overeen, maar Hans offerde op een foutieve manier een stuk voor aanvalskansen die op deze manier goed te keepen waren door zijn tegenstander.
Tot verbijstering van Hans en zijn teamgenoten ging de partij hierdoor helaas alsnog verloren, waardoor we weer met lege handen achter zijn gebleven.
Troost is wel dat we het de twee titelkandidaten erg moeilijk hebben gemaakt.
(GH)
 
		 
  Zeist 1		 Moira Domtoren 1 	 3½–4½

1. Erik Olof 		- Jeffreij van Renswoude  0-1
2. IJntze Hoekstra 	– Niels Hendrikx      1-0
3. Arjen v. Amerongen	- Albertus ten Hertog   ½-½
4. Wijnand Engelkes 	- Kees Verweij       0-1
5. Gerard Hamers 	- Antonio Carretero    1-0
6. Roel Zuidema  	- Tjerk Haquebord     0-1
7. Willem Jan Veltman 	– Tom Rose         1–0
8. Hans Kuiken  	- Philip Verlinde     0-1  

Herstel van Zeist 2
Zeist 2 was begonnen met een volkomen onnodige nederlaag van 5–3 tegen Moira 4 in de tweede klasse C van de SGS.
Het was dus zaak om tegen Oud Zuylen 5 te winnen en op papier was Zeist 2 veel sterker.
Op vrijwel alle borden was er een overkill aan ratingpunten. Dat hebben we wel meer gehad en dat is geen garantie voor succes.
In ieder geval konden we nu op volle oorlogssterkte aantreden. Iedereen was present.

Anton scoorde het eerste punt. Hij nam een aanval over en met één zet stortte de stelling van zijn tegenstander ineen (1–0).
Herman speelde tegen Jo Drijver, waarmee hij 20 jaar in het SGS-bestuur had gezeten.
Het was overigens de eerste keer dat beiden elkaar niet aan de vergadertafel, maar aan het bord troffen.
Herman kwam beter uit de opening, maar zijn opponent wist de stelling in evenwicht te houden en af te wikkelen naar een gelijkstaand toreneindspel, waarin tot remise werd besloten (1½-½).
De tegenstander van Bill besloot in een vrij gelijke stand tot dameruil, althans dat beoogde hij.
Bill kon de dame echter ook met een loper terugpakken, waarop de partij pardoes eindigde (2½-½).
Wouter kreeg het initiatief in zijn partij. Dit resulteerde in een met goed resultaat afgesloten aanval (3½-½).
Het kon bijna niet meer misgaan voor Zeist.
Gosse dacht op een gegeven moment aan opgeven, toen zijn tegenstander Da1 schaak dreigde.
Laatstgenoemde besloot echter de dames te ruilen.
Die had toen nog een stuk meer en het zag er niet goed uit voor onze clubgenoot.
De Zuylenaar verrekende zich echter en verloor het stuk later weer.
Er ontstond toen een toreneindspel dat nog wel speelbaar leek, maar de onfortuinlijke gastspeler gaf gedesillusioneerd op (4½-½).
De twee punten waren binnen, nu nog wat extra bordpunten.
Raoul scoorde zijn tweede punt voor het tweede team. Hij stond steeds al beter, de overwinning was geen moment in gevaar (5½-½).
Sergio kreeg een stelling met allerlei aanvals- en combinatiekansen, waarin hij zich heerlijk kon uitleven. Dit resulteerde in de volle winst (6½-½).
Paul wikkelde af naar een gewonnen pionneneindspel.
Na afloop liet hij zien dat zijn overwinning geen moment in gevaar was geweest en dat hij nauwkeurig gerekend had (7½-½).

Al met al een verdiende overwinning van Zeist, hoewel we hier en daar soms een beetje geluk hebben gehad.
(HH)
 
  Zeist 2			Oud Zuylen 5		    7½-½

1. Sergio Harnandan	1839	Gerard Postma		1658	1–0
2. Wouter van der Bilt	1809	Albert-Jan Fischer	1677	1–0
3. Bill Schuckink Kool	1768	Jan-Willem Lubbers	1599	1–0
4. Herman Hamers	1773	Jo Drijver		1693	½-½ 
5. Paul Govaerts	1680	Arnold Heesbeen		1487	1–0
6. Gosse Kaastra	1521	Jan Gijzen		1590	1–0
7. Raoul de Jong	  -	Theo Rooyakkers		1503	1–0
8. Anton de Vreede	1686	Louis Klaassens		1416	1-0								

SNELSCHAKEN in BUNSCHOTEN
Zaterdag 9 november speelde we met een zestal mee bij het SGS snelschaak kampioenschap voor clubteams.
Aangezien snelschaak bij onze club niet zo een hoog aanzien heeft bij veel leden hadden we ons bescheiden in de tweede groep ingeschreven.
Dit was een groep van 16 teams die op basis van “Zwitsers” negen rondes tegen elkaar speelden. Het speeltempo was 10 minuten per speler per partij.
We wisten niet goed wat moesten verwachten, maar uiteindelijk wonnen we acht van de negen wedstrijden en dat was voldoende voor de tweede plaats in de groep, slechts 1 punt achter Ons Genoegen, waar we in de derde ronde nipt van verloren.
We hadden wel verreweg de meeste bordpunten!
Vooral Sergio was op dreef met een score van 7,5 uit 8 partijen!
De individuele resultaten:
 

1. Erik Olof        6 uit 8
2. Arjen van Amerongen   5½ uit 8
3. Willem Jan Veltman    6 uit 8
4. Gerard Hamers      3½ uit 8
5. Sergio Harnandan    7½ uit 8
6. Gosse Kaastra      5 uit 7
7. Herman Hamers      6 uit 7

P>

Erik Olof snelschaakkampioen 2013
Op 29 oktober werd weer om het snelschaakkampioenschap gespeeld, met een tempo zoals dat wordt gespeeld op het SGS clubkampioenschap snelschaken.
Dat is 5 minuten per persoon per partij, maar elke zet 3 seconden er bij geteld. In 40 zetten dus 7 minuten p.p.p.p.
Voor het snelschaken deden 14 deelnemers mee, verdeeld in 2 groepen, waarvan de eerste twee kruisfinales speelden om het kampioenschap.
De overige andere 9 leden speelden elk drie partijen met het rapid tempo van 20 minuten p.p.p.p. zonder bijtelling.
In rapid groep A eindigden J.B. W0lters met 3, J. vd Poll en R.Snoek met 2 en M.Spaan en D. Loete met 1 punt.
In rapid groepe B eindigden W. Oskam met 3, J. Eekhof met 2, E. Wernsen met 1 en W.Vernooy met 0 punten.
In de snelschaakgroepen waren de resultaten A.v.Oosten 5,5, G.Hamers 5, Schuckink Kool 3,5, Zuidema 3, B.Meijer en Veltman 1,5 en G.Kaastra 1 uit 7 in de eerste groep, en in de tweede groep H.Hamers en E.Olof met 5, Harnandan 4, v.d.Bilt 3, De Boer 2, Van Duijl 1,5 en Koksma 0,5 uit 7.
Herman Hamers won de onderlinge met Erik Olof, werd daardoor 1ste geplaatst, en kwam in de halve finale tegen zijn broer Gerard.
En dus Olof tegen Van Oosten de andere halve finale.
Dat mondde uit in een finale Erik tegen Gerard, waarbij om de kleur werd geloot.
In een spannende partij waarbij Gerard steeds meer pionnen voorkwam ontbrak hem de tijd om in gewonnen stelling aan hinderlijk schaak te ontkomen om de winst te pakken, en werd het remise.
De daarop volgende beslissing werd door een foutzet van Gerard gewonnen door Erik, en hij was daarmee de snelschaakkampioen 2013.
(BSK)

Zeist 1 komt net te kort tegen Amersfoort 3
In de tweede ronde van de Promotieklasse traden we aan tegen Amersfoort 3, een angstgegner, waar we de afgelopen twee jaar met 4½-3½ van hadden verloren.
Arjen was verhinderd en werd vervangen door Sergio.
De wedstrijd begon goed van Wijnand kreeg na wilde verwikkelingen een winnende aanval (0-1).
Gerard had een offday, want in gelijke stelling deed hij geheel onnodig een stuk in de aanbieding, modderde nog even tevergeefs door, maar tevergeefs. (1-1).
Erik won in het middenspel een kwaliteit en dat was ruim voldoende voor de winst (1-2).
IJntze leek goed te staan tot er plotseling een kwaliteit verloren ging en hij even later de vlag streek (2-2).
Roel maakte in iets betere stelling een taxatiefout, verloor de greep op de stelling, verloor materiaal en de partij (3-2).
Hans stond de hele partij beter en wist een pion buit te maken, in het ontstane pionneneindspel was dat ruim voldoende (3-3).
Sergio stond lange tijd remiseachtig tot zelfs iets beter, maar in de slotfase moet er iets mis zijn gegaan, want plotseling stond er een eindspel met gelijke lopers met een pion minder dat niet te houden bleek ( 4-3).
Willem Jan stond lange tijd slechter, maar in de tijdnoodfase kwam hij sterk terug, won een pion en leek een Toreneindspel te kunnen winnen, in de slotstelling hield hij echter een randpion over en die stelling was helaas remise, waardoor we weer met 4½-3½ hebben verloren.
Volgende ronde dan maar proberen te stunten tegen het sterke Moira Domtoren.
(GH)
 
  Amersfoort 3	 - Zeist 1	 4½-3½

1. D. van Leent  - E. Olof    0-1
2. R.v.d Knijff  - IJ. Hoekstra  1-0
3. J. Schuil   - G. Hamers   1-0
4. R. Sharizadeh - R. Zuidema   1-0
5. G. Beltman   - W. Veltman   ½-½
6. C. van Ingen  - W. Engelkes  0-1
7. A. Miltenburg – J. Kuiken   0-1
8. E. Schuit   - S. Harnandan  1-0 			

Slechte start Zeist 2
Zeist 2 is gestart met een volkomen onnodige nederlaag.
De 5–3 had, kijkend naar de ratings van de spelers (een goede graadmeter van de speelsterkte), normaal gesproken andersom moeten zijn.
Vooral de staartborden tastten mis. Misschien gaan sommige spelers iets te gespannen en geïmponeerd de strijd aan.
Dat is niet nodig in de klasse waarin wij zitten.
Zeist 2 is verzwakt. Wijnand (nu in Zeist 1) en Benno (verhuisd), de borden 1 en 2, zitten niet meer in het team.
Sergio komt ons op bord 1 versterken, maar moest deze avond invallen in Zeist 1 (wat hij met een overwinning, uitstekend deed).
Het was jammer dat het eerste en het tweede op dezelfde dag moesten spelen. Normaal komt dat niet voor.

Het wedstrijdverloop zag er globaal als volgt uit.
Wouter kreeg in een gecompliceerde stand met wederzijdse kansen een remiseaanbod en accepteerde dit.
Herman won in de opening een pion bij een goede stand. Eén van zijn eigen pionnen werd later zwak en toen hij die verloor, kwamen de spelers remise overeen. (1–1).
Bill en Paul stonden er goed voor. Bill had in de opening twee pionnen gewonnen en liet zijn tegenstander niet meer glippen (2–1).
Toen ging het op vrij grote schaal mis.
Paul dacht een dame te winnen, maar vercombineerde zich en verloor een stuk (2–2).
Bij Anton gebeurde iets vergelijkbaars, ook hij verloor een stuk en daarmee de partij (2-3).
Michiel kwam een kwaliteit achter. Hij verweerde zich kranig tegen alle mataanvallen van zijn tegenstandster, maar moest op den duur de ongelijke strijd staken (2–4).
Raoul, die een tijd niet heeft geschaakt en daarom geen rating heeft, debuteerde uitstekend.
Hij kwam een kwaliteit voor tegen een pion, altijd lastig, maar hij wist dit fraai tot winst te voeren (3–4).
In principe kon Gosse nog gelijkmaken, maar gezien de stand op het bord (dubbel toreneindspel met drie pionnen minder) was dit niet waarschijnlijk.
Zijn tegenstander liet de prooi niet meer los, waardoor de eindstand op 3–5 kwam.

Een uiterst ongelukkige start van het tweede, laten we hopen op betere dagen.

(HH)
 
  Zeist 2			Moira 4				3-5

1. Wouter van der Bilt	1809	Ton Braams		1784	½-½ 
2. Herman Hamers	1773	Evert Jan Evers		1655	½-½ 
3. Bill Schuckink Kool	1768	Ronny van der Heijden	1763	1–0
4. Paul Govaerts	1680	R.F. Stekelenburg	1680	0–1
5. Raoul de Jong	  -	Tony Schoen		1583	1–0
6. Gosse Kaastra	1521	Maarten de Rie		1564	0–1
7. Michiel Stafleu	1634	Lena de Kraker		1446	0–1
8. Anton de Vreede	1686	Paul Meijer		1462	0-1			

Woensdag 16 Oktober 2013
Zeist 1 nipt onderuit tegen Paul Keres 3
In de eerste ronde van de Promotieklasse ontvingen wij direct één van de titelkandidaten, het uit de KNSB gedegradeerde Paul Keres 3.
Roel was verhinderd ( jarig) en werd vervangen door Sergio.
De gasten hadden ook een “invaller”, voormalig eerste teamspeler Mark Smits.

De wedstrijd begon goed voor ons want Sergio kreeg allerlei tactische kansen, dat hij dan gevaarlijk is bewees hij met een vlotte overwinning (1-0).
Arjen haalde geen voordeel uit de opening, de stelling bleef in evenwicht en terecht werd tot remise besloten (1½-½).
Hans kwam minder uit de opening, verloor een kwaliteit , probeerde nog eeuwig schaak te forceren, maar kreeg geen kans meer. (1½-1½).
Wijnand ging in gelijke stelling een verkeerde combinatie aan en verloor veel materiaal waarna hij kon opgeven (1½-2½).
Erik leek op remise af te gaan, maar in tijdnood ging zijn tegenstandster in de fout en kon plotseling opgeven (2½-2½).
Gerard kwam beter uit de opening, kon een gevaarlijke aanval opzetten op de koningsvleugel, won een kwaliteit waarna hij naar winst kon afwikkelen ( 3½-2½).
Dat leek er goed uit te zien want IJntze stond goed tegen de eerder genoemde Mark Smits, maar dacht met een schijnoffer materiaal te winnen, maar de combinatie kostte een stuk en de partij, jammer van een goed gespeelde partij! (3½-3½).
Willem Jan stond in de tijdnoodfase goed tot minimaal gelijk, maar liet geheel onnodig een afwikkeling naar een pionneneindspel toe, dat verloren was.
Daarmee werd het een toch wel zure 3½-4½ nederlaag zoals we vorig seizoen ook al vaak hebben geleden. Dat moet niet structureel worden.
Volgende ronde dan maar beter tegen Amersfoort 3.
(GH)
 
  Zeist 1 	  		 Paul Keres 3    	   7-1

1. Erik Olof 		(1886) - Diana Dalemans   (1980) 1–0
2. IJntze Hoekstra 	(2022) - Mark Smits 	   (2166) 0–1 
3. Gerard Hamers 	(1881) - Frank Wilschut   (2050) 1-0
4. Arjen v. Amererongen (1990) - Paul v.d Kooij   (1978) ½-½
5. Willem Jan Veltman 	(1857) - Laurens Snuverink  (1965) 0-1
6. Wijnand Engelkes 	(1802) - Leo van Houwelingen (1907) 0-1
7. Hans Kuiken 		(1891) - Erik Verlinde    (1935) 0–1
8. Sergio Harnandan 	(1839) - Jaap v. Oosten   (1872) 1-0


Woensdag 9 Oktober 2013
Succesvolle rentree van Zeist 3
Na enkele jaren afwezigheid maakte Zeist 3 zijn rentree in de SGS competitie met een thuiswedstrijd tegen Woerden 4.
De wedstrijd begon goed want Jaap de Boer won enkele pionnen in het middenspel en dat was voldoende voor de winst (1-0).
Peter Witteveen won al snel twee pionnen en ook hier een vlotte overwinning (2-0).
Wim Smit bleef een gambiet pion voor, toen zijn tegenstander de zaak wilde forceren liep hij in het mes en was mat onvermijdelijk (3-0).
René leek ook op winst af te stevenen, maar ergens stokte de motor en was remise nog een mooi resultaat (3½-½).
Wendela ging lang gelijk op, maar toen zij een toren cadeau kreeg was het snel bekeken (4½-½).
Ben speelde een scherpe partij, waarbij zijn koningsaanval sneller was dan die van zijn opponent (5½-½).
Henk debuteerde uitstekend, won in het middenspel een pion en wist het toreneindspel mooi te winnen (6½-½).
Ron leek regelrecht vanuit de opening naar winst te gaan met pionwinst, later nog een tweede, maar in de slotfase gingen deze helaas weer verloren en resteerde een pot remisestelling.
De eindstand kwam daarmee op 7-1!, een uitstekende start van het derde!
Het nieuwe speeltempo beviel overigens prima!
(GH)
 
  Zeist 3 	  Woerden 4    7-1

1. W. Smit    - E. Mallon    1-0
2. J. de Boer  - W. Vinckenburg  1-0
3. R. Snoek   - A. de Rooij   ½-½
4. W. Oskam  	 - T. de Nijs    1-0
5. B. Meijer   - F. Janssen    1–0
6. P. Witteveen - H. Huizing    1–0
7. H. Koksma   - J. Super     1–0
8. R. Vercoutre - G. van Haaren  ½-½

Donderdag 5 Sep 2013
Ledenbrief 5 september
We hebben er alweer een paar dinsdagen opzitten met clubactiviteiten.
We speelden op 20 en 27 augustus het Blijleventoernooi en afgelopen dinsdag was er de jaarvergadering.
Aangezien niet iedereen aanwezig was op de jaarvergadering en er diverse besluiten zijn genomen die van invloed zijn op de interne competitie, lichten wij jullie allemaal via de mail in.

A.s. dinsdag, 10 september, start de interne competitie.
Kun je daar niet bij zijn, dan vragen we je op de gebruikelijke manier af te zeggen:
telefonisch op 06-40183825 dinsdag tussen 17 en 18 uur (of via SMS);
Het kan ook via de mail: schaakclubzeist@hotmail.com (voor dinsdag 18 uur).

In het reglement van de interne competitie zijn diverse veranderingen doorgevoerd.
Het speeltempo is gewijzigd, we spelen een zgn. Fischertempo: 1 uur 40 minuten per speler per partij en er komt 10 seconden per zet vanaf zet 1 bij.
De partijen beginnen, zoals gebruikelijk tussen 19.45 en 20 uur, waarbij uiterlijk om 20 uur de klok wordt aangezet van degene die dan nog niet aanwezig is.
We hopen op die manier ook wat eerder klaar te zijn met de partijen (de bar sluit om 23.45 uur en de zaal om 24 uur).
In de speelzaak moet de mobiele telefoon uitstaan.
Dat is tegenwoordig een officiële spelregel, waaraan wij ons conformeren.
Wanneer je mobiel toch afgaat tijdens de partij heb je, net als in de externe competitie, de partij verloren.

In de externe competitie gaan wij een derde achttal inschrijven.
Gerard Hamers zal gaan fungeren als externe wedstrijdleider.
De uitslagen van de externe partijen tellen anders mee voor de interne competitie dan voorheen.
Je krijgt in dat geval, ongeacht de uitslag, 2/3 van je eigen score.
Ook in de externe competitie zal – hoogst waarschijnlijk – met een Fischertempo worden gespeeld.

De SGS/KNSB heeft de contributie verhoogd, omdat wij dit geld moeten afdragen aan de bond zijn wij genoodzaakt de verhoging te volgen.
Weliswaar iets minder dan het zich oorspronkelijk liet aanzien.
Het betreft een verhoging van € 7 per jaar voor senioren en van € 3,50 voor jeugdleden.
Wijnand Engelkes trad in de vergadering af als penningmeester en is opgevolgd door Anton de Vreede.

Ik hoop velen van jullie komende dinsdag weer te zien en wens iedereen een goed schaakseizoen toe,
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Herman Hamers
Voorzitter

Donderdag 22 Aug 2013
Blijleven toernooi goed van start
Met 25 deelnemers was de eerste dag van het Blijleven toernooi goed bezet.
Wij konden vijf deelnemers begroeten van buiten onze schaakclub, en ons nieuwe lid Arend van Oosten.
Astrid Martens, Nico van Harten en de heren van Vollenhove (nee niet Mr. P.), Schuurman en Matla konden zodoende kennismaken met onze schaakclub.
Zij kregen ook het augustusnummer van Caissa mee met informatie.
Door de formule van de eerste ronde, de bovenhelft tegen de onderhelft, waren er geen verrassende uitslagen, zodat we in de tweede ronde direct Hoekstra – Van Oosten en G.Hamers - Olof te zien kregen , met winst voor eerstgenoemden.
De koplopers na de eerste dag zijn: IJ.Hoekstra en G.Hamers met 3, W.v.d. Bilt 2,5, en een hele reeks achtervolgers met 2 punten.
Dat zijn A.v.Oosten, R.Zuidema, W.Engelkes, W.Oskam, J.B.Wolters, M.Stafleu, Astrid Martens en Dik Berends.
We zullen a.s. dinsdag zien het toernooi wint, en wie de andere prijzen krijgen.
(BSK)

Alle (jeugd) kandidaten slagen voor het stappen examen!
Het nieuwsbericht over het stappen examen en ook foto's van de examen avond en prijsuitreiking,
staan op de Schaakclub Zeist Jeugd Site
(GK)

De laatste externe wedstrijd van het seizoen voor schaakclub Zeist is enigszins teleurstellend geëindigd in een gelijkspel.
Ronnie (bord 1) was als eerste klaar. Hij kwam terecht in een toreneindspel, waarin hij handig een pion snoepte.
Toen de torens geruild werden bleef er een gewonnen pioneindspel over.
Helaas had Ronnie weinig tijd en zag hij de winst niet, daarom werd tot remise besloten. 0,5-0,5
René (bord 4) had een actieve stelling opgebouwd, maar toen er na een grote afruil alleen nog een paar pionnen op het bord stond met ongelijke lopers werd de strijdbijl begraven. 1-1
Gosse (bord 2) won al snel een pion en kleine kwaliteit, maar overzag een heel gevaarlijk (maar niet geheel correct) paardoffer.
Hij ging langs diepe afgronden, maar wist de partij in de laatste paar minuten bedenktijd toch binnen te halen. 2-1
Ben (bord 3) zat het zoals eigenlijk het hele seizoen al niet mee.
Hij speelde zijn partij helemaal volgens het boekje en hield daar een gezonde stelling aan over.
Maar net toen hij op het punt stond zijn tegenstander mat te gaan zetten liet hij zich, met nog heel weinig tijd op de klok, plofmat zetten. 2-2
(GK)
 
  Zeist 4T1 		   ZZC 4T1 	     2-2

1. R. Snoek (Ron)	  - B. van Ginkel (Ben) ½-½
2. G.K. Kaastra (Gosse)	  - M. Pulles		 1-0
3. B. Meijer (Ben)	  - S. Schipper (Sven)	 0-1
4. R.A.M. Vercoutre (Rene) - H. Diependaal (Henk) ½-½

Woensdag 15 Mei 2013
Zeister viertal geeft winst weg tegen ZZC
De laatste externe wedstrijd van het seizoen voor schaakclub Zeist is enigszins teleurstellend geëindigd in een gelijkspel.
Ronnie (bord 1) was als eerste klaar. Hij kwam terecht in een toreneindspel, waarin hij handig een pion snoepte.
Toen de torens geruild werden bleef er een gewonnen pioneindspel over.
Helaas had Ronnie weinig tijd en zag hij de winst niet, daarom werd tot remise besloten. 0,5-0,5
René (bord 4) had een actieve stelling opgebouwd, maar toen er na een grote afruil alleen nog een paar pionnen op het bord stond met ongelijke lopers werd de strijdbijl begraven. 1-1
Gosse (bord 2) won al snel een pion en kleine kwaliteit, maar overzag een heel gevaarlijk (maar niet geheel correct) paardoffer.
Hij ging langs diepe afgronden, maar wist de partij in de laatste paar minuten bedenktijd toch binnen te halen. 2-1
Ben (bord 3) zat het zoals eigenlijk het hele seizoen al niet mee.
Hij speelde zijn partij helemaal volgens het boekje en hield daar een gezonde stelling aan over.
Maar net toen hij op het punt stond zijn tegenstander mat te gaan zetten liet hij zich, met nog heel weinig tijd op de klok, plofmat zetten. 2-2
(GK)
 
  Zeist 4T1 		   ZZC 4T1 	     2-2

1. R. Snoek (Ron)	  - B. van Ginkel (Ben) ½-½
2. G.K. Kaastra (Gosse)	  - M. Pulles		 1-0
3. B. Meijer (Ben)	  - S. Schipper (Sven)	 0-1
4. R.A.M. Vercoutre (Rene) - H. Diependaal (Henk) ½-½

Zeist 2 wint tegen SSC (Soest) 3.
Een wedstrijd alleen voor de eer.
Amersfoort was al zeker van de eerste plaats, Zeist kon alleen nog tweede worden, onvoldoende voor promotie naar de eerste klasse.
Gosse en Wijnand waren –sportief- per fiets naar Soest gekomen, de rest per auto.
Wijnand was het eerste klaar, had wel enig voordeel maar onvoldoende voor de winst. (½-½).
Kort daarna kreeg Benno een vol punt in de schoot geworpen door een al te drieste aanvalspoging van zijn tegenstander. (½-1½).
Anton de Vreede sprokkelde intussen pion na pion bij elkaar, toen hij drie pionnen meer had hield zijn tegenstander het voor gezien. (½-2½).
Gosse had optimistisch veel materiaal geofferd maar werd geholpen door zijn tegenstander die zich pardoes een Dame liet afpakken. (½-3½).
Hierna bleef het lange tijd stil. Michiel en Herman stonden goed, maar nog niet direct gewonnen.
Ook Wouter was inmiddels fel in de aanval en Bill had een onduidelijke dichtgelopen stelling waarin zijn tegenstander niet veel initiatief toonde.
Ruim een uur later kwamen de uitslagen binnen. Bill bereikte remise (1-4), Wouter won na onoverzichtelijke verwikkelingen (1-5), Michiel verloor helaas nog (2-5) en Herman kwam remise overeen, waardoor de einduitslag op 2½-5½ kwam.

Voor twee teamleden begonnen de avonturen toen pas: Wijnand stelde een overzichtelijke fietsroute terug voor, omdat de verlichting van beide fietsen niet geheel op orde was.
Het leidde tot een lange tocht op 1 meter brede fietspaadjes tussen sloten, achter verlaten boerderijen, woonwagenkampen en verlaten industrieterreinen, wietplantages, afwerk- en afrekenplaatsen, begeleid door het gesnuif van loslopende stieren en geblaf van twee meter grote bouviers tegen gammele hekjes, semi-legale spoorwegovergangen en het moeizaam aflezen van ANWB-paddestoelen bij het licht van een mobieltje in een aardedonker bos.
Uiteindelijk zijn Gosse en Wijnand toch nog veilig thuisgekomen.
(WE)
 
  SSC 1922 3 			Zeist 2 	     2½-5½

1. J. Smits (Jeroen) 	   - W.E. Engelkes (Wijnand)  ½-½
2. M.A. Wijnhof (Marcel)   - B. van den Berg (Benno)  0-1
3. S.C. Blom (Stefan) 	   - W. van der Bilt (Wouter)  0-1
4. M.S. Schenderling (Mark)  - C.A. Schuckink Kool (Bill) ½-½
5. R.J. Prinzen (Rob) 	   - H.H. Hamers (Herman) 	  ½-½
6. S. Florijn (Stefan) 	   - M. Stafleu (Michiel) 	  1-0
7. B. Ruiter (Bram) 	   - G.K. Kaastra (Gosse) 	  0-1
8. H.M.H. van Lieshout (Henk) -	J.A.F. de Vreede (Anton)  0-1

Donderdag 25 April 2013
Zeist 1 speelt zich 'veilig' met winst tegen De Rode Loper
Afgelopen weekend werd duidelijk dat uit de KNSB Woerden 1, HSG 2 en Paul Keres 3 zijn gedegradeerd.
Hierdoor degraderen de nummers 7 t/m 10 uit de Promotieklasse, en voor aanvang van deze ronde stonden wij op zevende plaats….
Onze tegenstanders waren helaas al gedegradeerd na een voor hen teleurstellend seizoen.
De wedstrijd was fraai te volgen via de live borden.
We kwamen op voorsprong doordat Sergio al snel in een tactische stelling terecht kwam en hij bewees via een mooie matcombinatie dat hem dat goed ligt ( 0-1).
Hans won een kwaliteit tegen twee pionnen, maar zijn tegenstander had een sterke loper over de witte velden die hem remise garandeerde. (½-1½)
Erik leek maximaal remise te kunnen bereiken, maar kreeg in de tijdnoodfase een stuk cadeau, een meevaller die hij wel een keer verdiende. (½-2½).
Willem Jan kwam in een gelijkstaand eindspel met lichte stukken terecht dat dan ook remise werd (1-3).
Arjen stond iets minder tegen oud clubgenoot Henk Dissel, maar de partij bleef binnen de remisemarge (1½-3½).
Gerard kon het juiste plan niet vinden en moest een stuk tegen twee pionnen geven om de aanval af te slaan, het eindspel was vervolgens niet te houden ( 2,5-3,5).
Roel stond de gehele partij onder druk, maar behield wel steeds zijn pluspion.
Juist toen de problemen achter de rug leken ging er een toren verloren (3½-3½)
Gelukkig had IJntze een zeer goed staand toreneindspel, dat hij in de slotfase fraai tot winst bracht.
De eindstand kwam daarmee op 3½-4½ waarmee we het Promotieklasseschap weer voor een jaar hebben verlengd!

We hebben terugkijkend een wisselvallig seizoen achter de rug, met veel bordpunten en vier nederlagen met 4½-3½ die met iets meer geluk andersom hadden kunnen ( en soms moeten) zijn.
Alleen tegen Amersfoort 2 verloren we terecht met 6-2.
Positief was de opkomst, slechts twee invalpartijen op een totaal van 72!
Met de acht punten die we nu hebben staan we zelfs op de vierde plaats, al kan het in de eindstand nog een vijfde plaats worden omdat er nog twee wedstrijden volgen.
(GH)
 
  De Rode Loper 1   - Zeist 1        3½-4½	

1. J. Prins 	(2044) - IJ. Hoekstra 	(1975) 	0–1
2. K.v.d Horst 	(1944) – E. Olof 	(1916) 0-1
3. H. Dissel 	(1924) - A.v. Amerongen	(1984) ½-½
4. S.v.d Vegt 	(1894) - G. Hamers 	(1909) 1-0
5. C. Lutz 	(1891) - R. Zuidema 	(1903) 1-0
6. M. Michaud 	(1859) – W. Veltman 	(1863) ½-½
7. T. Können  (1881) – S. Harnandan 	(1899) 0-1
8. H. Nijland  (1783) - J. Kuiken  	(1900) ½-½

Maandag 8 April 2013
Zeist 1 ongelukkig onderuit tegen Hoogland 1
Dinsdag 2 april ontvingen we in de achtste ronde van de SGS Promotieklasse Hoogland dat 1 punt onder ons stond.
Na drie nederlagen op rij werd het toch tijd om weer eens te winnen want die zes punten stonden vanaf ronde vier op de ranglijst !

De wedstrijd begon goed want IJntze had verrassend weinig moeite met de anders zo degelijke Tom Officier en rookte de in het midden staande koning uit. (1-0).
Roel kreeg een machtig loperpaar en won en passant twee pionnen op de damevleugel, dit was ruim voldoende voor de winst. (2-0).
Hans won door een matdreiging een stuk en ook dit was ruim voldoende (3-0).
Sergio, dit keer aan bord 1 geplaatst om niet te voorspelbaar in de opstelling te zijn, hield lang stand tegen Marco Dieleman, maar ging in de slotfase toch onderuit, hoe dat ging heb ik gemist (3-1).
Gerard kwam na een paar onnauwkeurigheden in een passieve stelling terecht, die hij wel erg snel opgaf want hij had nog in een slecht staand eindspel kunnen vluchten (3-2)
Willem Jan speelde ook wat passief, leek in tijdnood nog kansen te krijgen totdat hij zijn Dame zo ongelukkig posteerde dat deze verloren ging (3-3).
Arjen stond moeilijk in het middenspel, maar in tijdnood keerde de kansen en ging hij een eindspel met pion meer in , maar wel met uitgedund materiaal.
Hij accepteerde een remiseaanbod in de terechte veronderstelling dat Erik zijn stelling met twee pluspionnen en drie minuten tijdsvoorsprong wel zou winnen.
De pech ( laten we het daarop houden) blijft ons echter achtervolgen want Erik verbruikte erg veel tijd, bleef stug de zetten noteren en ja, het drama werd compleet toen hij als eerste de tijd overschreed en we de wedstrijd met 3½-4½ verloren!

De stand is nu dat de Rode Loper met 4 pnt onderaan staat, daarboven Utrecht 3 met 5 pnt en DBC met 5 pnt uit 7, wij hebben 6 pnt evenals Amersfoort 3, dat nog moet spelen tegen DBC in ronde 8. Er staat ook nog een aantal ploegen op 7 pnt.
De strijd tegen degradatie is erg spannend, temeer daar mogelijk ook nr 8 gaat degraderen omdat in de KNSB Paul Keres 3 en HSG 2 er slecht voorstaan.
Ook Woerden is nog niet veilig . Als alle drie zouden degraderen dan gaat ook nr 7 eruit. Op 20 april weten we wat dat betreft meer.
Wij spelen de laatste ronde op 24 april in Utrecht tegen Rode Loper dat zelfs bij winst tegen ons het moeilijk gaat krijgen om zich te handhaven, we zullen het afwachten ..
(GH)
 
  Zeist 1		 - Hoogland 1      3½-4½
 
1. S. Harnandan  (1899) - M. Dieleman  (2121) 0-1
2. IJ. Hoekstra  (1975) - T. Officier  (1977) 1–0
3. E. Olof    (1916) - S. Paternotte (1922) 0-1
4. A.v. Amerongen (1984) - K. Kramer   (1904) ½-½
5. G. Hamers   (1909) - E. Wigmans  (1863) 0-1
6. R. Zuidema   (1903) - N. Dol    (1824) 1–0
7. W. Veltman   (1863) - L. Slofstra  (1733) 0-1
8. H. Kuiken   (1900) - P.v.d Lee   (1815) 1-0

Peter Witteveen onderscheiden
Op 19 maart kon de voorzitter van de club voor de tweede maal dit seizoen een erespeld uitreiken aan één van de leden.
Na René Vercoutre werd nu aan Peter Witteveen deze KNSB-onderscheiding toegekend.

Peter is sinds 1959 lid van de KNSB. Hij is in dat jaar lid geworden van de SC Roland in Overveen.
Toen hij verhuisde naar Bussum sloot hij zich aan bij BSG. Daarna verhuisde hij naar Zeist, waar hij lid werd van Zeist en later de Clompion en vervolgens, tot heden, weer van Zeist.
Sinds 1964 is hij ook lid van de NSVG (Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten).
Hierin bekleedde hij diverse bestuursfuncties, zo was hij jarenlang redacteur van de Schaakbaak, het blad van de NSVG.
Bij de SC Zeist speelt Peter nog trouw zijn wekelijkse partij mee. Wij hopen dat hij dit nog lang kan blijven doen.
(HH)

Zeist 2 ontsnapt met blauw oog
Op dinsdag 26 maart ontving Zeist 2 HSG 4. Zeist 2 stond tweede in de 2e klasse B en HSG 4 stond op de zevende plaats.
Op papier moest Zeist deze thuiswedstrijd kunnen winnen.
Zeist had twee invallers Wim Smit verving Benno van de Berg en Gosse Kaastra verving Henk Keers.

Wim, een degelijke speler, verloor snel.
Zijn tegenstander schotelde hem het Koningsgambiet voor, waarvan hij de details niet meer helder voor de geest had en dan kan het snel misgaan (0 – 1).
Anton kwam in een gelijkstaande positie terecht en er werd tot remise besloten (½-1½).
Gosse overkwam iets vergelijkbaars. Hij probeerde nog wat te creëren, maar toen dat ook niet tot tastbare resultaten leidde werd ook hier remise gegeven (1–2).
Paul kon de stand gelukkig gelijktrekken. Hij offerde een stuk voor een massieve koningsaanval die succesvol werd afgerond. Hij behield hiermee zijn 100%-score (2–2).

De eerste vier borden waren nog volop aan het strijden.
Bill had een pion meer in een eindspel. Voor hem meestal voldoende voor de winst, een remisevoorstel van de tegenstander sloeg hij dan ook af.
Hij zag echter een paardvork over het hoofd en de bordjes waren verhangen. Een Hilversumse pion liep door (2–3).
Wouter bereikte een gelijke stand, waarin hij geen winstmogelijkheden zag en berustte in remise (2½-3½).
Wijnand profiteerde van een fout van zijn jeugdige tegenstander en behaalde de volle winst (3½-3½).
De partij van Herman moest de beslissing brengen.
Hij was minder uit de opening gekomen en moest een pion geven om een vijandelijke aanval te ontkrachten.
Hij kon zelf voldoende tegenspel ontwikkelen om een dynamisch evenwicht te behouden.
De partij eindigde in remise waardoor HSG 4 zich veilig weet en degradatiegevaar niet meer aan de orde is. Eindstand 4 – 4.

Een gelijkspel waarop weinig valt af te dingen. Bij een aantal van onze spelers ontbrak de concentratie en het geluk deze avond.
  
  Zeist 2			HSG 4		       4-4

1. Wijnand Engelkes	1836	Guido Wagenvoorde	1359 1-0
2. Wouter van der Bilt	1832	Harry Vrijens		1706 ½-½ 
3. Bill Schuckink Kool	1803	Han van Leeuwen		1606 0-1
4. Herman Hamers	1771	Frits Wagenvoorde	1680 ½-½ 
5. Wim Smit		1713	Paul Mars		1643 0-1
6. Paul Govaerts	1728	Frans Oudshoorn		1661 1-0
7. Anton de Vreede	1682	Huib Jochems		1625 ½-½ 
8. Gosse Kaastra	1486	Nick Nurmohamed		1401 ½-½ 

Zaterdag 16 Maart 2013
Zeist 1 redt het net niet tegen Utrecht 3
Na twee opvolgende nederlagen zijn we in de middenmoot terecht gekomen met zes uit zes.
De wedstrijd tegen hekkensluiter Utrecht 3 leek geschikt om weer een stap naar boven te zetten.
Gerard en zijn opponent begonnen al snel aan een grootscheepse afruil waarna remise onvermijdelijk was (½-½).
Hans won kort na de opening groot materiaal en toen mat nabij was hield zijn tegenstander het voor gezien (½-1½).
Sergio zit extern in een dip zijn paard op a8 werd ingesloten, ging verloren, waarna het eindspel van toren tegen loperpaar kansloos was (1½-1½).
Willem Jan won een kwaliteit en daarna ook nog enkele pionnen, de Utrechtenaar hield het daarna voor gezien. (1½-2½).
Erik verloor een kwaliteit en kon het vervolgens in het eindspel niet meer bolwerken (2½-2½).
Roel had een gevaarlijke aanval die resulteerde in ondekbaar mat (2½-3½).
Arjen had het moeilijk, stond passief, zijn tegenstander won met een mooie combinatie materiaal en spoedig daarna de partij (3½-3½).
IJntze had een wat beter eindspel en sloeg remise af.
Even later sloeg het noodlot toe , zijn loper werd ingesloten en ging verloren waarna het eindspel niet meer te houden was (4½-3½).
Weer een nederlaag ,dus moeten we ons in de eerstkomende wedstrijd tegen Hoogland maar veilig spelen .
(GH)
  
  Utrecht 3	  Zeist 1	  4½-3½	
 
1. R. Beekman   - E. Olof  	  1-0
2. M. Speijers  - IJ. Hoekstra  1-0
3. O. Huizer   - G. Hamers    ½-½
4. M. Post    - A.v. Amerongen 1-0
5. R. Bes     - R. Zuidema   0-1
6. E. de Graaf  - W. Veltman   0-1
7. J. Voskuil   - S. Harnandan  1-0
8. T. Paymans   - H. Kuiken    0-1

Donderdag 14 Maart 2013
Zeist 2 blijft winnen
Op maandag 11 maart speelde het tweede in Bussum tegen BSG 5.
Benno ontbrak vanwege verblijf in het buitenland en ook Bill was er niet, hij was nog steeds aan het skiën.
Hun vervangers waren Wim Smit en Gosse Kaastra.
Op papier moesten we deze wedstrijd kunnen winnen, gelet op de stand in de pool en kijkend naar de ratings.

Wijnand won in de opening een pion, maar kon dit voordeel niet verzilveren ondanks een studie die hij recentelijk verrichtte naar de partijen van Tigran Petrosian (½–½).
Wim kreeg al snel een remiseaanbod, na het nog even geprobeerd te hebben, gaf hij de partij toch maar remise (1–1).
Gosse won al snel de pion op f7 en dreef de vijandelijke koning naar de andere vleugel. Hij zette dit voordeel fraai om in winst en gaf zich daarmee een vervroegd verjaardagscadeau (1–2).
Herman speelde de opening – een variant die enigszins was weggezakt in zijn geheugen -wat slap en verloor hierdoor een pion.
Het hieruit volgende eindspel was voor hem op den duur niet te houden en zo liep hij tegen zijn eerste externe nederlaag dit jaar op (2–2).
Van Henk zijn we gewend dat hij zo snel mogelijk een rustig toreneindspel induikt.
Nu belandde hij in een wild spektakel, waarin de vijandelijke koning midden op het bord terecht kwam, terwijl zijn eigen koningsstelling ook niet erg safe was.
Te midden van allerlei tactische verwikkelingen werd tot remise besloten via eeuwig schaak (2½-2½).
Wij hadden nog steeds geen voorsprong. De Bussummers, die in degradatiegevaar verkeerden, kregen hoop.

Paul kreeg na gedegen spel een enkel toreneindspel met drie tegen één pion, dit in zijn voordeel.
Zijn tegenstander bleef op een wonder hopen, maar toen dit uitbleef moest die zich gewonnen geven (2½-3½).
Paul heeft nu een score van 4 uit 4.
Wouter speelde als in zijn beste jaren.
Hij trok zich niets aan van een instaande loper, maar ging vol in de aanval.
Net toen zijn tegenstander dacht zich te hebben gered, liep die mat (2½-4½).
De buit was weer binnen.
Anton speelde nog tegen een sterke invaller. Onze clubgenoot moest een moeilijk eindspel verdedigen (goed BSG-paard tegen slechte Zeister-loper).
Hij deed dit echter volhardend en koelbloedig en wist de partij zo in evenwicht te houden (3–5).

Weer een afgetekende overwinning voor Zeist 2. Verheugend was ook dat bij geen van onze spelers dit keer de mobiele telefoon afging.
Laten we deze lijn proberen vast te houden.
We staan in klasse 2B nog steeds tweede achter Amersfoort 6.
(HH)
  
 BSG 5				Zeist 2				3-5	
 
1 Edwin Baart		1695	Wijnand Engelkes	1838	½-½ 
2 Klaas Been		1639	Wouter van der Bilt	1808	0-1
3 Teun de Haan		1673	Herman Hamers		1768	1-0
4 W. le Grand		1596	Wim Smit		1713	½-½ 
5 R. Lindemann		1559	Paul Govaerts		1728	0-1
6 Tom Haenen		1764	Anton de Vreede		1682	½-½ 
7 Chris van Viegen	1511	Gosse Kaastra		1468	0-1
8 Andre Sueters		1520	Henk Keers		1681	½-½ 

Woensdag 27 Februari 2013
Zeist 2 wint nipt
Op 26 februari ontving Zeist 2 En Passant 3.
Het eerste tiental van En Passant is op weg naar de Nederlandse titel met Giri op bord 1, maar het derde draait nog niet geweldig in klasse 2B van de SGS.
Zij hebben tot nu toe 3 punten.
Wij misten Benno van de Berg die in het buitenland is en Anton de Vreede die zich een uur voor het begin van de wedstrijd ziek meldde.
Zij werden vervangen door Wim Smit en Gosse Kaastra.

Nadat iedereen welkom was geheten en verzocht was de mobiele telefoon uit te zetten, ging na een half uur een mobiele telefoon af.
Het bleek de officiële clubtelefoon te zijn, maar omdat Bill die in zijn zak had, moest zijn partij (hij stond een pion achter) verloren worden verklaard (0 –1).
Het was niet de eerste keer dat er bij het tweede een telefoon afging tijdens een externe wedstrijd.
Als we deze zwakte nog uit ons spel kunnen halen, kan het nog beter gaan.
Paul stond wat minder, maar toen zijn tegenstander de dame verloor keerden de kansen (1–1).
Wim won regelmatig en bereikte een gewonnen eindspel (2–1). Hij valt steeds uitstekend in.
Gosse, die dit seizoen goed speelt, kwam moeilijk te staan en werd vrij regelmatig weggeschoven (2–2).
Herman won met tussenpozen steeds een pion, toen dit drie pionnen waren geworden en hij dreigde te promoveren,
staakte zijn tegenstander de vijandelijkheden (3–2).
Henk had inmiddels een toreneindspel bereikt (met elk zes pionnen), dat hij bekwaam in winst omzette (4–2).
Wijnand stond in een eindspel met lichte stukken twee pionnen achter. Hij bood nog lang weerstand, maar de overmacht was te groot (4–3).
De partij van Wouter moest de doorslag geven. Het was een lopereindspel, waarin Wouter minder stond.
Hij bood echter taai weerstand en toen zijn tegenstander in tijdnood geen winstplan kon vinden werd tot remise besloten, waardoor Zeist een moeizame overwinning (4½-3½) kon boeken.

Een krappe winst, die kijkend naar de ratingverhoudingen veel ruimer had moeten uitvallen.
We staan nu in klasse 2B tweede met 9 punten achter Amersfoort 6 met 12 punten en voor Soest 3 met 8 punten.
Amersfoort is nog steeds op koers richting promotie.
(HH)
  
  Zeist 2			En Passant 3		 4½-3½

1. Wijnand Engelkes	1836	Gijs Huygen	  1687	 0-1
2. Wouter van der Bilt	1832	Rick van Beek	  1706	 ½-½ 
3. Bill Schuckink Kool	1803	Dion de Graaf	  1608	 0-1
4. Herman Hamers	1771	Thomas Reichardt  1617	 1-0
5. Paul Govaerts	1728	Wim Beukers	  1585	 1-0
6. Wim Smit		1713	Tijmen Vedder	  1517	 1-0
7. Henk Keers		1666	Robin Reichardt	  1446	 1–0
8. Gosse Kaastra	1486	Aart de Jong	  1621	 0-1

Maandag 11 Februari 2013
Opnieuw tegenslag voor Zeist 1
In de zesde ronde van de Promotieklasse traden we aan tegen Amersfoort 3.
Met zes punten uit vijf wedstrijden zijn we betrekkelijk veilig, maar een paar punten erbij zijn welkom.
Amersfoort had vier punten en kon de punten ook gebruiken.
Wijnand verving Roel en kwam na een uur spelen in iets mindere stelling remise overeen. (½-½).
Sergio werd in de verdediging gedrongen, verloor een kwaliteit en moest helaas capituleren (½-1½).
Willem Jan kon niet door verdediging heendringen en moest met remise genoegen nemen (1-2).
Erik kwam eveneens in een remise-eindspel (1½-2½).
IJntze stond iets minder, maar de remisemarge werd nooit verbroken (2-3).
Hans bereikte ook al remise in een wat dicht geschoven stelling (2½-3½).
Gerard kreeg een goede stelling na een dubieus pionoffer in de opening van zijn tegenstander, SGS-voorzitter Jeroen Schuil.
In de tijdnoodfase sloeg hij een vergiftigde pion, kon daardoor wel een gedwongen eeuwig schaakvariant in, maar toen hij dat verzuimde was er geen houden meer aan, een wat sneue nederlaag (2½-4½).
Arjen kwam minder uit de opening, maar in het middenspel kreeg hij het initiatief en dit mondde in een gewonnen pionneneindspel uit.
Hierdoor werd het een nipte nederlaag van 3½-4½, waardoor het toch zaak blijft in de resterende wedstrijden nog enkele punten te halen.
(GH)
  
  Zeist 1	    Amersfoort 3 3½-4½

1. IJ. Hoekstra   - H. van Doorn  ½-½
2. E. Olof      - A. Miltenburg ½-½
3. G. Hamers     - J. Schuil   0-1
4. A. van Amerongen - E. Schuit   1-0
5. W. Engelkes    - W. Lamme    ½-½
6. W. Veltman    - C. v. Ingen  ½-½
7. S. Harnandan   - E.v.d Gevel  0–1
8. H. Kuiken     - G. Beltman   ½-½

Maandag 11 Februari 2013
Zeist 1 onderuit in Amersfoort
Vrijdag 8 februari gingen we op bezoek bij het nog ongeslagen Amersfoort 2.
Het was de laatste kans om aansluiting te houden, maar dan zou er wel gewonnen moeten worden.
Er werd begonnen bij een ½-½ stand want op verzoek van Amersfoort had Arjen vooruitgespeeld.
Hij kreeg in een gelijkopgaande strijd in de slotfase de iets betere kansen, maar de partij bleef binnen de remisemarge.
IJntze behaalde een snelle overwinning want zijn tegenstander overzag een loperzet, deze zet leverde IJntze een toren op (½-1½).
Bij Sergio is het meestal alles of niets en helaas was het ditmaal het laatste, twee pionnen minder en ruïne resteerde (1½-1½).
Gerard kreeg de wind in de zeilen, won een pion, maar had veel tijd verbruikt en kwam in gecompliceerde stelling remise overeen tegen een tegenstander die tot dusverre 4 uit 4 had, (2-2).
Daarmee was helaas de koek op voor ons want de staartborden lieten het afweten.
Willem Jan verloor een pion en werd in de slotfase mat gezet (3-2).
Ook Hans liep mat terwijl hij net dacht zich bevrijd te hebben (4-2).
Roel was van een kleine kwaliteit voor een kwaliteit achter gekomen en kon het eindspel niet houden.
Erik leek lange tijd het evenwicht te kunnen handhaven, maar ook hier liep hij uiteindelijk mat in de laatste minuut bedenktijd van zijn tegenstander.
Hiermee leden wij een 6-2 nederlaag, misschien iets te hoog uitgevallen, maar wel terecht.
Op 19 februari maar proberen revanche te nemen op Amersfoort 3.
(GH)
  
  Amersfoort 2	   Zeist 1     6-2

1. R. Dijk     - G. Hamers    ½-½
2. R. v.d Knijff  - E. Olof     1–0
3. A. Tissink   - IJ. Hoekstra   0–1
4. G. v. Otten   - A. v. Amerongen ½-½
5. J. de Zwart   - R. Zuidema    1–0
6. A. Flohr    - W. Veltman    1-0
7. G. du Chatinier - S. Harnandan   1-0 
8. R. Flohr    - H. Kuiken    1–0

Maandag 4 Februari 2013
Spelers van Zeist winnen elo-punten
De nieuwe KNSB-ratinglijst is onlangs verschenen.
Het is verheugend te zien dat de meeste spelers van Zeist 1 punten hebben gewonnen.
Alleen spelers die meedoen aan de externe competitie of bepaalde toernooien spelen kunnen rating punten winnen of verliezen.

Max Viergever staat bovenaan de lijst met een rating van 2083, Janton van Apeldoorn staat tweede met 2061.
Beiden spelen extern bij andere verenigingen dan Zeist.
Arjen van Amerongen, IJntze Hoekstra en Gerard Hamers hadden allemaal een rating boven de 1900 en behouden die.
Erik Olof, Roel Zuidema, Benno van den Berg en Hans Kuiken zijn op deze lijst de 1900-grens gepasseerd. Proficiat!
Sergio Harnandan komt net een punt tekort, maar maakt toch een mooie sprong.
Bij de spelers van het tweede en bij de viertallen is er niet veel veranderd.
Wouter van der Bilt wint behoorlijk en Bill Schuckink Kool moet een aantal punten prijsgeven.

Wie zijn rating wil opzoeken, kan die vinden op de site van de KNSB (www.schaakbond.nl) onder rating.
(HH)

Woensdag 30 Januari 2013
Zeist 2 blijft fors winnen
Op dinsdag 29 januari ontving Zeist 2 Hoogland 2.
Beide teams stonden in de ranglijst op een ongeveer gelijke hoogte – de subtop van klasse 2B – dus het beloofde een spannende strijd te worden.
Dat werd het echter niet.
Zeist had twee invallers Wim Smit verving Bill Schuckink Kool en Gosse Kaastra verving Paul Govaerts.
Onze tegenstanders hadden overigens ook twee invallers in de gelederen.

Benno was snel klaar. Hij stond al snel strategisch overwegend.
Dit leidde tot een aanval waarbij zijn tegenstander een stuk moest geven om mat te voorkomen (1-0).
Anton won een stuk na een fout van zijn tegenstander (2–0).
Henk belandde dit keer niet in een eindspel. Voor die tijd moest zijn tegenstander de vlag strijken (3–0).
Hermans tegenstander (een ver familielid van onze clubgenoot Ernst Wernsen) moest snel spelen, want hij kwam 20 minuten te laat binnen.
Herman won een pion en later nog één. Hij kwam in een toreneindspel, dat vrij gemakkelijk won (4–0).
Bij een 4 – 0 stand voor ons kreeg Wijnand een remiseaanbod.
Hoewel hij wat beter stond, besloot hij geen risico te nemen en het aanbod te accepteren (4½-½).
De buit was weer binnen.

Wim Smit maakte een uitstekend debuut. Hij kreeg een toreneindspel met twee pionnen meer (5½-½).
Wouter kwam ook in een toreneindspel terecht. Dat stond gelijk, maar op het eind vergiste hij zich en dat kostte een pion.
Toen hij er later nog één verloor, staakte hij de strijd (5½-1½).
Gosse draait een uitstekend seizoen tot nu toe. Hij kreeg een winnende aanval die werd bekroond door een helpmat van zijn tegenstander (6½-1½).

Een ruime overwinning, die kijkend naar de ratingverhoudingen niet heel verrassend is.
We staan nu in klasse 2B tweede met 7 punten achter Amersfoort 6 met 8 punten en voor Soest 3 met 6 punten.
Deze teams moeten nog spelen in deze ronde. Dat is tegen elkaar.
Daarna weten we hoe we er voor staan. Voorlopig leidt Amersfoort nog soeverein.
(HH)
  
  Zeist 2			Hoogland 2		    6½-1½

1. Wijnand Engelkes	1838	Patrick van der Lee	1787	½-½ 
2. Benno van den Berg	1889	Paul van der Lee	1805	1-0
3. Wouter van der Bilt	1808	Casper van Hoorn	1713	0-1
4. Herman Hamers	1768	Willem Wernsen		1669	1-0
5. Wim Smit		1713	Maus Beurskens		1710	1-0
6. Anton de Vreede	1682	Hans Oosterhout		1656	1-0
7. Henk Keers		1681	Jan Kok			1409	1–0
8. Gosse Kaastra	1467	Gerard Oosterbrink	1458	1-0

Maandag 28 Januari 2013
Zeist niet verder in SGS bekertoernooi
In de tweede ronde van de SGS beker troffen wij Ons Genoegen uit Amersfoort.
Zij spelen in de 1e klasse, maar beschikken over sterke kopborden.
Gerard belandde in een eindspel met lopers van ongelijke kleur waar geen eer viel te behalen, remise derhalve.
IJntze wist het evenwicht te bewaren met zwart, maar ook niet meer dan dat, ook remise ( 1-1).
Erik sloeg een remiseaanbod af, om vervolgens een pion weg te geven, waarna het resterende eindspel helaas kansloos was (2-1).
Roel stond de gehele partij nogal gedrukt en ging vrij kansloos ten onder waardoor de eindstand op 3-1 voor Ons Genoegen kwam.
Evenals vorig jaar was de tweede ronde dus het eindstation.
(GH)
  
  2e Ronde SGS Bekertoernooi

  Ons Genoegen  – Zeist     3-1

1. S. v.d Groep  - E. Olof    1-0
2. A.v.d. Burch  - IJ. Hoekstra  ½-½
3. A.v. Twillert - G. Hamers   ½-½
4. W.v.d Groep  - R. Zuidema   1-0

Woensdag 23 Januari 2013
Viertal houdt punt over aan bezoek de Meern
Op blue monday (volgens onderzoek de meest depressieve dag van het jaar) vertrokken we door de sneeuw richting de Meern.
In het gezellige buurthuis de schakel speelt schaak vereniging "tot roem in overwinning" oftewel TRIO.
Een erg gezellige vereniging waar we hartelijk werden ontvangen.
Bij wedstrijden tegen TRIO gebeurt er altijd wel wat: Er is al eens een wedstrijd "afgelast vanwege een pak sneeuw en ook hebben we wel eens een kerkkoor op de achtergrond gehad.
Ook deze keer een opmerkelijke gebeurtenis.
Dat schaken niet hoeft op te houden bij landsgrenzen bewees TRIO maar eens: Een clubgenoot woont tegenwoordig in Tanzania en speelt daar via internet iedere week een partij op de club.
Gekscherend heeft hij door zijn clubgenoten de bijnaam Bert Fritz gekregen, over de achtergrond van deze bijnaam tasten wij nog in het duister...
De wedstrijd zelf begon rustig met twee remises.
Als eerste was Gerco (4) klaar. Hij speelde tegen de veel (maar wel gezellig !) pratende voorzitter van de club.
Deze bood remise aan zonder een zet te doen.
Maar omdat Gerco thuis met een ziekenboeg zat en zelf ook niet zo lekker was, werd een zet later alsnog tot remise besloten. 0,5-0,5
De speelzaal was uitstekend rolstoel toegankelijk, zodoende kon René ook meedoen.
In een dichtgeschoven stelling met alleen nog een paar zware stukken op het bord werd tot remise besloten. 1-1
Gosse (1) had in een Pirc een dame tegen toren + stuk geofferd voor wat "rommelkansen".
In eerste instantie zag dit er niet erg kansrijk uit, maar na een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander werden zijn stukken actief en liet hij zien hoe sterk een loperpaar kan zijn.1-2
Als laatste bleef Ronnie (2) over.
Alle lichte stukken waren afgeruild er bleef een eindspel over met allebei 2 torens en een dame met wat pionnen.
Helaas voor Ronnie stonden zijn pionnen wat minder en bleek het erg lastig om dit nog remise te houden.
Hij probeerde nog eeuwig schaak te bereiken maar zijn tegenstander bleef opletten. 2-2
(GK)
  
  TRIO 4T1		   Zeist 4T1		  2-2 

1. T. van de Poll  1662  - G.K. Kaastra   1467 0-1
2. R.C. Woudsma   1629  - R. Snoek     1520 1-0
3. A. van Dijk   1476  - R.A.M. Vercoutre 1550 ½-½
4. H.A.C. de Weerd 1426  - G. van Drie    1295 ½-½

Simultaan van clubkampioen
Op 15 januari vond de traditionele simultaan tegen de clubkampioen plaats.
Dit keer waren er twee simultaangevers: Max Viergever – de clubkampioen – en Erik Olof – de nummer 2 van het afgelopen seizoen.
Max speelde een kloksimultaan tegen zes spelers van het eerste en het tweede.
Het speeltempo was 1 uur en een kwartier per speler voor de hele partij.
Hij behaalde een uitstekend resultaat: 3 overwinningen en drie remises. Geen enkele nederlaag.

Erik speelde tegen 12 leden, waaronder twee jeugdspelers en een vader van één van de jeugdspelers, een gewone simultaan.
Ook hij deed het heel goed.
Hij won 8 partijen, speelde er twee remise en verloor er twee (van Jan Eekhof en Wim Smit).

Om kwart voor elf kon de voorzitter beide simultaangevers bedanken voor hun inspanning en hen beiden belonen met een fles port.
(HH)

Maandag 14 Januari 2013
Zeist 2 wint ruim
Op maandag 7 januari toog het tweede naar Loenen aan de Vecht om het daar op te nemen tegen V & O.
Dat staat voor Vecht en Ommelanden.
Op papier moesten we deze wedstrijd kunnen winnen, want al onze spelers hadden een hogere rating dan onze tegenstanders, hoewel dat natuurlijk nog geen garantie voor succes is.
Ons team trad compleet aan.

Wouter had, zoals de regels voorschrijven, zijn mobiele telefoon uitstaan.
Door een onbewuste manoeuvre wist hij echter zijn telefoon weer aan te zetten.
Het apparaat maakte daarop een contactgeluid en dit leidde tot een reglementaire overwinning voor zijn tegenstander (1–0 voor V & O).
Ook vorig jaar liepen we al tegen een telefoonnul aan, gelukkig bleek het dit keer niet fataal.

Wijnand had vier verbonden vrijpionnen (waaronder een dubbelpion) tegen een kwaliteit.
Zijn tegenstander slaagde erin de pionnenwals tot stoppen te brengen, waarop de partij in remise eindigde (1½-½).
Verder dan dit aantal punten kwam V & O niet.
Benno kwam uitstekend uit de opening en slaagde erin zijn tegenstander in 21 zetten tot opgave te dwingen, waardoor de stand weer gelijk was (1½-1½).
Herman ging vol in de aanval en verspeelde daarbij een kwaliteit.
Hij bleef de vijandelijke koning echter belagen, die zich verschanste in een bolwerk van torens.
Na de 40e zet bezweek dit bolwerk en kwamen we op voorsprong (1½-2½).

Paul stond de hele partij beter en won overtuigend (1½-3½).
De partij van Bill ging ogenschijnlijk gelijk op, maar toen maakte zijn tegenstander een vingerfout.
Hij raakte zijn dame aan in plaats van zijn koning, moest daarmee toen zetten, kwam in een penning en verloor (1½-4½).
Anton bereikte een toreneindspel met een pion meer en schoof dit bekwaam uit (1½-5½).
Henk was in een eindspel beland, waarin zijn stukken actiever stonden.
Een kolfje naar zijn hand.
Het was hem wel toevertrouwd om de positie in winst om te buigen (1½-6½).

Na een misschien wat aarzelend begin van onze kant, is de overwinning geen moment in gevaar geweest.
We staan nu in klasse 2B derde met 5 punten achter Amersfoort 6 en Hoogland 2.
(HH)
  
  V & O 1			Zeist 2			    1½-6½ 

1. Gerrit Jansen	1787	Wijnand Engelkes	1838	½-½ 
2. Cees Samsom		1738	Wouter van der Bilt	1808	1-0
3. Wim de Groot		1723	Benno van den Berg	1889	0-1
4. Zvonco Zivkovic	1588	Bill Schuckink Kool	1839	0-1
5. Cees van Houten	1666	Herman Hamers		1768	0-1
6. Alexander vd Tol	1594	Paul Govaerts		1728	0-1
7. Henk Groenewoud	1568	Anton de Vreede		1682	0-1
8. Cees Davids		1637	Henk Keers		1681	0-1

Woensdag 9 Januari 2013
Zeist 1 haalt uit tegen Vegtlust 1.
In de vierde ronde troffen wij het gepromoveerde Vegtlust uit Maarssen.
Opdracht was om de mooie tweede plaats op de ranglijst te verdedigen.
We waren compleet en gingen optimistisch van start.

Erik bereikte met zwart een gelijke stelling en zag geen aanleiding het remise aanbod van zijn tegenstander af te slaan (½-½).
Roel verrekende zich in het middenspel en leverde een stuk in waar hij geen compensatie voor kreeg (½-1½).
Sergio won een pion, wikkelde af naar een paardeindspel en later pionneneindspel dat gemakkelijk gewonnen was (1½-1½).
Gerard behandelde de opening niet best, moest zelfs een stuk geven, maar kreeg hier met een sterk loperpaar veel compensatie voor. Met een dit keer wel gepland stukoffer wist hij remise door eeuwig schaak te bereiken. (2-2)
Hans kreeg geen voordeel en nam terecht met remise genoegen (2½-2½).
Willem Jan won al snel een kwaliteit en wist dit voordeel verder uit te bouwen tot een winnend eindspel (3½-2½).
Arjen wist tegen de tijdnoodfase een kwaliteit buit te maken en dit was ruim voldoende voor de winst (4½-2½).
IJntze stond wat beter in een Toreneindspel, uiteindelijk wikkelde hij naar een winnend pionneneindspel al ging dit nog even langs afgronden.
De eindstand kwam daarmee op 5½-2½ voor ons, een mooi resultaat.
Op 8 februari treffen wij het tot nu toe onaantastbare Amersfoort 2, kunnen wij daar stunten?
(GH)
  
  Zeist 1	  Vegtlust 1  5½-2½

1. E. Olof    - G. Harmsen   ½-½
2. IJ. Hoekstra  – P.v.d Oord   1-0
3. G. Hamers   - L. Bensdorp  ½-½
4. A.v. Amerongen – P. Bekkers   1-0
5. R. Zuidema   - A. Fournier  0-1
6. W.J. Veltman  – E. Bensdorp  1-0
7. S. Harnandan  – A. Lindenbergh 1-0
8. H. Kuiken   - D. v. Winsen  ½-½

Zeister viertal heeft eerste punt binnen
Na de nederlaag in de eerste ronde tegen Kijk uit hadden we wat recht te zetten.
Teamleider Gerco stelde, doordat er veel mensen beschikbaar zijn voor het viertal, een compleet ander 4-tal op als in de eerste wedstrijd.
Dit hield onder andere in dat René en Peter weer een externe partij speelden.
Goed dan de wedstrijd...
Die begon slecht, ondergetekende (1) wist al binnen zeven zetten zijn stelling om zeep te helpen door in overbekende openingsval te trappen.
Zijn tegenstander verzuimde het voordeel snel uit te buiten, liet tegen kansen met een gevaarlijke pion toe en werd gevangen in een mat net. 1-0
Bijna gelijktijdig was Eric (2) klaar.
Hij kreeg een ingewikkelde stelling met zowel wit als zwart 3 zware stukken op de open d-lijn.
Eric verloor onderweg ergens een pion. Na een grote afruil restte er een toren eindspel met een (vrij)pion minder voor Eric.
Helaas was er nog maar erg weinig tijd om dit te keepen en gaf hij op. 1-1
Peter Witteveen (3) speelde een goede partij, leek lang op remise af te gaan, maar verloor toen door een misrekening een stuk. 1-2
De hoop op een punt lag dus in handen van René Vercoutre. Hij en zijn secondante bleven zoals altijd heel rustig onder druk.
Hij stond snel een pion voor en snoepte er later nog eentje.
Beide spelers gaven toen kort na elkaar een toren weg.
René bleef goede zetten doen, won een stuk en daarmee de partij. 2-2
(GK)
  
  Zeist 4T1	 	   Rivierenland 4T1      2-2

1. G.K. Kaastra (Gosse)  - J.P.M. Harteman (Jan) 	 1-0
2. E.T. van Dijk (Eric)  - D. de Kroon (Dennis) 	 0-1
3. P.D. Witteveen (Peter) - M.G.M.F. Schellens (Marcel) 0-1
4. R.A.M. Vercoutre (Rene) - H. Ruis (Hans) 		 1-0

Woensdag 12 December 2012
Zeist 1 verslaat DBC 1
In de derde ronde van de Promotieklasse traden wij aan tegen de buren uit De Bilt.
Meestal zijn wij een angstgegner voor de Biltenaren en deze traditie probeerden wij te handhaven.
De wedstrijd begon rustig, Gerard had een miniem voordeeltje, maar winst zit er niet in, remise derhalve (½-½).
Sergio offerde een volle Toren om de koning van zijn tegenstander uit te roken, uiteindelijk resulteerde het in eeuwig schaak, maar er heeft ook nog een matvariant ingezeten (1-1).
Bij Willem Jan werd het evenwicht nooit verbroken met remise als logische uitslag (1½-1½).
Roel won een kwaliteit en toen een pion kon doorlopen was de winst een feit (1½-2½).
IJntze kwam moeilijk te staan, juist toen hij los leek te komen ging er een stuk in de aanbieding (2½-2½).
Benno verving Arjen uitstekend, hij won fraai in de aanval met vooral een mooie slotzet (2½-3½).
Erik had onderweg een paar pionnen meegepakt en het Paardeindspel was gemakkelijk gewonnen (2½-4½).
Hans leek op remise af te stevenen, maar in het verre eindspel ging zijn tegenstander in de fout en kon ook Hans een punt bijschrijven.
Door deze mooie 2½-5½ overwinning staan we nu zelfs tweede achter Amersfoort 2 met vier punten omdat Moira verrassend van Soest verloor.
De uitslagen:
(GH)
  
  DBC 1	 Zeist 1   2½-5½

1. O. Kooy   - E. Olof    0-1
2. T. Dam    - IJ. Hoekstra 1-0
3. P.v.d Klein - G. Hamers   ½-½
4. H. Kuyer   - B.v.d Berg  0–1
5. M. Smit   - R. Zuidema  0–1
6. B.vd. Laan  - W. Veltman  ½-½
7. D. Berkelaar - S. Harnandan ½-½
8. R. Smit   - H. Kuiken   0-1

Donderdag 13 December 2012
Peter van Wermeskerken – spion en schaker
Ons oud-lid Peter van Wermeskerken (72) heeft zijn autobiografie geschreven.
Hij blijkt een turbulent leven te hebben geleden. Weinigen van onze leden die hem gekend hebben zullen hebben vermoed dat hij behalve journalist ook dubbelspion was.
Hij werkte een tijd voor de Stasi en voor de BVD. Het werk voor de Stasi deed hij overigens met medeweten van de BVD.
De schaaksport diende vaak als dekmantel.
Wie meer over deze schakende James Bond wil lezen kan dat doen door op deze link te klikken.
(HH)

Woensdag 12 December 2012
Zeist 2 deelt de punten
Op 11 december ontving Zeist 2 Leusden 1.
Leusden miste vorige jaar net de promotie naar de eerste klasse. Het is een vrij stabiel team, maar het startte dit jaar slecht met twee nederlagen.
Zeist miste Paul, die in Liberia verbleef. Hij werd vervangen door Michiel, net terug uit Zuid Afrika.
Henk ontbrak ook, de achtergrond was minder kosmopolitisch, hij was ziek en werd vervangen door Gosse.

Wijnand was snel klaar. Hij kwam na een uurtje remise overeen met zijn tegenstander (½-½).
Wouter scoorde ons eerste (en laatste) punt van de avond. Het verloop van de partij is uw correspondent helaas ontgaan, maar het stond 1½-½.
Wouter blijft hiermee met 2½ uit 3 onze topscorer.
Bill kreeg tegen onze oud-clubgenoot Bert Uneken een dichtgeschoven stelling en bood remise aan.
Zijn tegenstander probeerde het nog even, maar moest snel berustten in puntdeling (2–1).
Gosse hield de stand rustig in evenwicht en nam een remiseaanbod van zijn tegenstander aan (2½-1½).
Herman speelde tegen een speler met, opmerkelijk genoeg, exact dezelfde rating.
Herman won na de opening een kwaliteit, maar zijn tegenstander kreeg ter compensatie een sterk centrum. Onze ploeggenoot moest de kwaliteit teruggeven om gevaar af te wenden.
Hij kreeg hierdoor wel een pion meer, maar in het eindspel met lopers van ongelijke kleur speelde dit geen rol.Ook hier remise (3–2).
Michiel stond iets beter, maar kon toch geen beslissend voordeel bereiken. De partij eindige gelijk (3½-2½).
Anton had in het middenspel een pion verloren en belandde ook nog in een slechtere stelling.
Toen er een paard van hem werd ingesloten moest hij de strijd staken (3½-3½).
Benno had een gelijke positie bereikt. Toen de stelling vereenvoudigd werd, zag hij geen mogelijkheid meer om op winst te spelen.
De klok speelde hierbij ook een rol. Remise was ook hier het eindresultaat (4–4).

Kijkend naar de krachtsverhoudingen is 4–4 geen onverwachte uitslag.
Het is wel opmerkelijk dat er in onze klasse een wedstrijd eindigt met zes remises.
Dat kwam zeker niet door een gebrek aan strijdlust.
We staan na deze wedstrijd met drie punten in de middenmoot. Amersfoort 6 leidt klasse 2B met zes punten.
(HH)
  
 Zeist 2			Leusden 1		 4-4

1 Wijnand Engelkes	1838	Ronald Staal	  1765	 ½-½ 
2 Benno van den Berg	1889	Barry Beijer	  1829	 ½-½ 
3 Bill Schuckink Kool	1839	Bert Uneken	  1807	 ½-½ 
4 Wouter van der Bilt	1808	Leo Rijke	  1794	 1-0 
5 Herman Hamers		1768	Arie van der Staay 1768	 ½-½ 
6 Michiel Stafleu	1643	Gert-Jan Fröberg  1686	 ½-½ 
7 Anton de Vreede	1682	Peter Weijgertze  1659	 0-1
8 Gosse Kaastra		1467	Dick Willigenburg 1615	 ½-½ 

Woensdag 28 November 2012
Viertallen team hard onderuit in eerste wedstrijd
Het viertallen team moest gisteravond aantreden in Oudewater tegen Kijk Uit.
Alhoewel de clubnaam het toch duidelijk aangeeft, hebben we toch niet goed 'uitgekeken'.
Ben was als eerste klaar en kwam remise overeen in een stelling met paard en 4 pionnen tegen loper en 4 pionnen.
De andere 3 borden stonden nog in evenwicht maar gedurende de tijd kantelde het toch.
Gerco overzag een combinatie en kon torenverlies niet meer voorkomen.
Dominique kwam in een lastig pionnen eindspel terecht wat zijn tegenstander vakkundig uitschoof.
Kyaw Lin verloor in het pionnen-eindspel een pion wat hem uiteindelijk opbrak.
Geen best resultaat dus, maar veel slechter kan het de volgende wedstrijd niet worden.
(Gv3)
  
  Kijk Uit 4T1	  Zeist 4T1	    3½-½	

1. J. de Goeij	 - Gerco van Drie	1–0
2. P. Brouwer	 - Dominique Loete	1–0
3. J. Wijngaard	 - Ben Meijer		½-½ 
4. J. Knuijt	 - Kyaw Lin Soe		1-0

Vrijdag 23 November 2012
Zeist 2 revancheert zich
Zeist 2 was in de eerste wedstrijd hard onderuit gegaan tegen Amersfoort 6.
Het werd tijd voor een overwinning, Tegen het op papier zwakkere Het Dikke Torentje uit Eemnes moest dat mogelijk zijn.
Zeist was compleet. Paul was ons vanuit Voorburg, zijn huidige woonplaats, komen versterken.

Anton speelde vrij snel remise, maar Benno scoorde vlot het eerste punt (½–1½).
Herman kon in het voordeel komen, maar meende een nog betere zet te zien.
Zijn tegenstander kon echter de stand vereenvoudigen, zodat remise werd overeengekomen (1–2).
Aan de meeste borden stond Zeist inmiddels beter.
Paul had een goede stand en kon ogenschijnlijk naar een gewonnen eindspel afwikkelen.
Er zat echter een adder onder het gras, want zijn tegenstander had een pionnendoorbraak kunnen forceren.
Die zag dit echter niet en Paul kon vervolgens makkelijk winnen (1–3).
Henk was in een toreneindspel met een pion meer voor hem beland.
Dat ligt hem wel en hij verzilverde het punt moeiteloos (1–4).
Wouter stond gedrongen, maar toen zijn tegenstander de aanval mooi dacht te bekronen kwam diens dame in de problemen.
De speler uit Eemnes moest een toren geven om haar te bevrijden en ging vervolgens in verloren stelling door de vlag (1–5).
De winst was binnen.
Wijnand had weer een onbekende openingsvariant uit de mottenballen gehaald, waarmee hij een goede stand kreeg.
Het was een tijdje lastig om de stelling verder te versterken, maar op het eind bezweek zijn opponent en liet zich pardoes mat zetten (1-6).
Bill zag zich gesteld tegenover het Koningsgambiet. Hij probeerde de f-pion met g5 te behouden, maar kwam op den duur in een moeilijke stelling.
Hij trachtte met materiaalachterstand nog een eindspel van paard en loper tegen(zijn) koning alleen te bereiken.
Zijn tegenstander zou hem dan binnen 5 minuten mat moeten zetten met paard en loper.
De tegenstander kon dit echter ontwijken en Bill moest de vlag strijken (2–6).

Een ruime overwinning voor Zeist 2. Kijkend naar de krachtsverhoudingen op papier was dat overigens niet zo verrassend.
(HH)

  
  Het Dikke Torentje 1		 Zeist 2		   2-6	

1. Jacob Eek		 1754	- Wijnand Engelkes	1838 0–1
2. Kees de Jong		 1711	- Benno van den Berg	1889 0–1
3. Dirk-Jan Olthof	 1804	- Wouter van der Bilt	1808 0-1 
4. Burg de Man		 1730	- Bill Schuckink Kool	1838 1-0 
5. Bert Jan van Oel	 1527	- Herman Hamers		1768 ½-½ 
6. Pascal van der Heiden  -	- Paul Govaerts		1728 0–1
7. Bob Kat		 1475	- Anton de Vreede	1682 ½-½ 
8. Ron Flink		 1269	- Henk Keers		1681 0-1

Woensdag 21 November 2012
Zeist 1 haalt uit tegen Soest 2
Na de ongelukkige nederlaag tegen Moira Domtoren waren we gebrand om de wedstrijd tegen het gepromoveerde Soest 2 wel tot een goed einde te brengen.
De wedstrijd begon prima voor ons want na een uur spelen had Sergio door een penning de Dame gewonnen van zijn tegenstander en even later de partij.
Roel speelde de opening niet helemaal goed, verloor een pion, maar kon door actief tegenspel zetherhaling afdwingen (1½-½).
Willem Jan leek een voordeeltje te hebben, maar zijn tegenstander kon na een grote afwikkeling remise bereiken (2-1).
De partij van Gerard bleef in evenwicht met remise als logisch resultaat (2½-1½).
Erik offerde een stuk voor enkele pionnen en kon vervolgens remise afdwingen door zetherhaling (3-2).
Arjen kwam met groot voordeel uit de opening en kon uiteindelijk via een koningsaanval het punt binnenhalen (4-2).
Hans won al snel een pion, zijn tegenstander verdedigde zich taai, maar in het verre eindspel stelde Hans de overwinning veilig (5-2).
IJntze had een groot ruimteoverwicht en in de tijdnoodfase sloeg zijn koningsaanval door waarmee de eindstand op 6-2 kwam, een mooie overwinning zonder nederlagen.
Op 14 december gaan we op bezoek bij de buren van DBC.
(GH)
  
  Zeist 1		   Soest 2	      6-2

1. E. Olof     (1894) - H. Weenink  (2083) ½-½
2. IJ. Hoekstra   (1988) - R. Molenaar  (1920) 1-0
3. G. Hamers    (1912) - E. Smedema  (1901) ½-½
4, A. v. Amerongen (1982) - M. Kok    (1895) 1-0
5. R. Zuidema    (1874) - A. van Ginkel (1881) ½-½
6. W.J. Veltman   (1862) - K. Vegter   (18170 ½-½
7. S. Harnandan   (1882) - K. Blom    (1777) 1-0
8. H. Kuiken    (1898) - A. Hagens   (1689) 1-0

Max Viergever weer snelschaak kampioen in 2012
Op 6 november werd het jaarlijkse snelschaak kampioenschap van onze schaakclub gespeeld.
De deelname was vrijblijvend, en een mildere vorm van snelschaken werd geboden in de vorm van 3 rapid partijen tegen gelijke tegenstanders.
Met veertig deelnemers aan de interne competitie had de wedstrijdleider enige alternatieve indelingen voorbereid, omdat er in het snelschaken binnen 11 ronden wel een winnaar bekend moest zijn voor de echte snelschakers onder ons.
Bij meer dan twaalf aanmeldingen op de clubavond zelf zouden er wel twee groepen moeten worden ingedeeld en een soort finale worden gespeeld.
Maar zover kwam het niet, want er waren 9 snelschakers, 9 rapid gegadigden.
Wendela was bereid zich voor de leeuwen van het echte snelschaken (op) te offeren, zodat we met 2 x rapid en 1 groep snelschakers konden beginnen.
Helaas moest Erik Olof zich terugtrekken wegens gezondheidsklachten, maar hij had wel de jeugd begeleid.

Na een matige start met 2½ uit 4 van Max, hadden Wijnand en Herman ook zicht op de eerste plaats.
Toen Max in mindere stelling ontsnapte aan een nederlaag tegen Bill, door een onreglementaire zet in tijdnood, was alleen Wijnand nog medekandidaat.
Maar die liep een ronde later in het mes bij Bill, waarbij Max nog “”bedankt”” zei bij dat zien.
De uitslagen luiden:
  	
1.  M.Viergever 	 	  6½ 
2.  WJ. Veltman 	 	  6 
3,4 W. Engelkes,H.Hamers 	  5½ 
5,6 S. Harnandan,B.Schuckink Kool 4½
7.  H.Koksma 			  1½ 
8,9 W.Oskam,G.Kaastra 		  1

De rapid groepen:
A: 1. Hoekstra 	3 
  2. Zuidema 	2 
  3. R,Snoek 	1 
  4. Wernsen 	0

B: 1. Meijer 	3 
  2. Eekhof 	2 
  3. V.d. Poll 1 
  4. Kyaw 	0 

(BSK)

Woensdag 14 November 2012
Zeist bereikt de tweede ronde in het SGS Bekertoernooi
In de eerste ronde van de SGS beker waren wij gekoppeld aan 2e klasser Damrakkers uit Utrecht.
De wedstrijd begon goed want Roel kwam al heel snel een pion voor, toen hij even later ook een kwaliteit won hield zijn tegenstander het voor gezien. (1-0).
Gerard profiteerde in een gelijkstaand middenspel van enkele minder handige zetten van zijn tegenstander en kon na Damewinst een punt bijschrijven (2-0).
IJntze speelde en rustige opening, kreeg een klein voordeeltje in een toreneindspel dat hij bekwaam verzilverde (3-0)
Erik speelde een scherpe partij, waarbij in het eindspel zijn loper wat sterker was dan het witte paard.
In de slotfase miste hij een afwikkeling naar een winnend pionneneindspel en nam met remise door zetherhaling genoegen.
De eindstand kwam hiermee op 3½-½ voor ons.
In de 2e ronde spelen wij uit tegen de winnaar van de wedstrijd Dikke Torentje-Ons Genoegen.
(GH)
  
  Zeist     De Damrakkers	3½-½

1. E. Olof 	- M. Plantengac ½-½
2. IJ. Hoekstra – J. Borm   	 1-0
3. G. Hamers  	- E. Timmer 	 1–0
4. R. Zuidema 	– S. van Heck  1–0

Maandag 5 November 2012
Zeist 1 nipt onderuit in eerste wedstrijd
Eindelijk is de competitie dan begonnen.
Evenals vorig jaar moesten wij starten tegen Moira Domtoren 1, één van de favorieten, waar we vorig jaar nog met 7-1 van verloren.
Dit jaar moet het beter gaan met een wat gewijzigd team.
De wedstrijd begon goed want Sergio had al snel een prachtige aanvalsstelling en dat is hem wel toevertrouwd, mat was onvermijdelijk in de slotstelling ( 0-1).
IJntze kwam passief uit de opening en verloor vrij kansloos na stukverlies (1-1).
Roel speelde uitstekend, kreeg een mooie koningsaanval met mat als slot (1-2).
Arjen speelde tegen een jeugdtalent maar hield de stelling bekwaam in evenwicht (1½-2½).
Erik won een pion net na de opening,leek regelrecht op winst af te stevenen,maar uiteindelijk wist de zwartspeler de stelling toch binnen de remise marge te houden (2-3).
Willem Jan werd geconfronteerd met een kwaliteitsoffer, dit kon hij opvangen en leek te gaan winnen, maar door een onnauwkeurigheid kon de Moiraspeler zetherhaling afdwingen. (2½-3½).
Hans stond de hele partij wat minder, verloor een pion, maar omstreeks zet 40 overschreed zijn tegenstander de tijd.
Bij reconstructie bleek er 40 zetten te zijn gespeeld, en in de uitvluggerfase bleek de resterende stelling helaas kansloos (3½-3½).
Gerard had een groot ruimteoverwicht opgebouwd, kon net na zet 40 een winnende koningsaanval opbouwen, liet dit na, uiteindelijk kon zijn opponent zich loswerken, in de laatste minuut kon Gerard nog een winnend pionneneindspel in ( meerderheid koningsvleugel), toen hij ook dit naliet overschreed hij de tijd, een dramatische nederlaag, want hierdoor verloren wij de wedstrijd met 4½-3½.
Het vertoonde spel geeft echter wel hoop op een beter seizoen als het vorige!
  
  MOIRA DOMTOREN 1		 ZEIST 1		  4½-3½

1. Kees Verweij 	 (2040) - Erik Olof     (1894) ½-½
2. Jeffrey van Renswoude (1999) - IJntze Hoekstra  (1988) 1-0
3. Albertus ten Hertog  (2029) - Gerard Hamers   (1912) 1-0
4. Casper Schoppen    (1750) - Arjen v. Amerongen (1982) ½-½
5. Anthonio Carretero  (1941) - Roel Zuidema    (1874) 0–1
6. Tom Rose 		 (1961) - Willem Jan Veltman (1862) ½-½
7. Tjerk Haquebord 	 (1963) - Sergio Harnandan  (1882) 0-1
8. Philip Verlinde 	 (1918) - Hans Kuiken    (1898) 1–0

Zeist 2 hard onderuit in eerste wedstrijd
Zeist 2 degradeerde vorig seizoen uit de eerste klasse en Amersfoort 6 miste toen net de promotie naar de eerste klasse.
Op papier zou de match tussen de twee teams op 30 oktober een gelijkwaardig duel moeten worden.
Niets was echter minder waar.
Hoewel het er halverwege de avond nog niet naar uitzag eindigde de avond in een catastrofe voor Zeist.

Paul Govaerts was in het buitenland en werd vervangen door Mark Schutte.
De wedstrijd begon slecht voor Zeist, want na een dik halfuur verloor Henk een stuk en moest opgeven (0–1).
De volgende slachtoffers waren Anton, die vrij regelmatig verloor en Mark, die eerst twee pionnen en toen nog meer materiaal verloor aan zijn jeugdige tegenstandster (0–3).
Benno kwam in een toreneindspel met een pion minder. Zijn sterke tegenstander gaf de winst niet uit handen (0–4).
Het eerste halve punt in dit seizoen voor Zeist kwam van Wouter.
Hij speelde een scherpe partij, waarin zich wederzijdse kansen voordeden, maar voor Wouter helaas geen winstkansen.
Hij moest berusten in remise (½-4½).
Wijnand stond vrij goed, maar had nog 1 minuut voor 10 zetten. Dat ging mis.
Hij overzag in tijdnood een wending die hem een stuk kostte (½-5½).
Herman stond de hele partij beter. Hij won een pion, een kwaliteit en nog een pion.
Zijn tegenstander probeerde nog van alles, maar moest de vlag strijken (1½-5½).
Bill had tot twee maal toe een remisevoorstel afgeslagen, omdat we toen al met 0–3 achterstonden.
Hij kon in een nogal gesloten stand geen ijzer met handen breken en verloor uiteindelijk (1½-6½).

Een erg slecht begin. Een begin dat niet, zeker niet met deze cijfers, nodig was geweest.
Als we in de tweede klasse willen meedoen, zullen we aan de lagere borden beter moeten scoren.
Dat had ook nu gekund, kijkend naar de ratings. Goed, het seizoen is nog lang.
(HH)
  
 Zeist 2			Amersfoort 6	  	    1½-6½		

1 Benno van den Berg	1889	Peter Sonder		1960	0–1
2 Wijnand Engelkes	1838	Shahroez Shahrizadeh	1946	0–1
3 Wouter van der Bilt	1808	Martijn Jansen		1804	½-½ 
4 Herman Hamers		1768	Alexander Rosendal	1696	1–0
5 Bill Schuckink Kool	1839	Martin Bos		1653	0–1
6 Anton de Vreede	1682	Caspar Oskam		1799	0–1
7 Henk Keers		1681	Ton van Bladel		1565	0–1
8 Mark Schutte		1608	Joske Ubels		1473	0-1

Woensdag 26 September 2012
Opstelling eerste 8-tal Zeist
De basis opstelling voor het seizoen 2012/2013 van Zeist 1 is als volgt:

 
1 IJntze Hoekstra   1988
2. Arjen van Amerongen 1982
3. Gerard Hamers    1912
4. Hans Kuiken     1898
5. Erik Olof      1894
6. Sergio Harnandan   1882                        
7. Roel Zuidema     1874
8. Willem Jan Veltman  1862

2012 Wim Blijleven Toernooi, 2e Dag
Op de tweede dag van het Blijleven toernooi waren 26 deelnemers af gekomen.
Er waren twee nieuwelingen te begroeten, Henk Koksma en Wim Smit en ook verschillende leden die de eerste dag verstek hebben moeten laten gaan:
Sergio,Ronnie, Dominique, Rene Vercoutre,Gosse, Mark Spaan, Jan eekhof, Thera, en Ernst Wernsen deden nu ook mee, met een (start)score van 1,2 punt.
De leiders na 3 ronden troffen elkaar, waarbij Wijnand won van IJntze Hoekstra, maar verloor van Erik Olof.
Door de remise van Erik in de laatste ronde tegen Gerard Hamers viel hij uit de barrage.
De barrage ging, met beiden 5 uit 6, tussen IJntze en Wijnand.
In een spannende aanvalspartij won Wijnand, en daarmee het 11e Wim Blijleven toernooi.
Omdat nummers 1,2,3,5,10,15,20 en 25 een prijs kregen, was er voor velen iets te halen.
Na afloop werd Bill Schuckink Kool bedankt voor de organisatie.
De stand aan kop:
  
Wijnand Engelkes 5 uit 6 
IJntze Hoekstra  5 uit 6 
Erik Olof	 4½ uit 6 
Gerard Hamers   4 uit 6
(BSK)

Woensdag 22 Augustus 2012
2012 Wim Blijleven Toernooi,1e Dag
Op de eerste dag van het Blijleven toernooi waren 18 deelnemers af gekomen.
We konden een nieuweling begroeten, de heer Wisman, die in 80-er jaren al eens deel nam aan het toen bestaande Sola-toernooi.
Hij herkende sommigen van ons uit die tijd, en bleek het schaken misschien wel weer te willen oppakken.
Verheugend was de deelname van Reinder Kuiper, die door zijn zwakke gezondheid de afgelopen interne competitie heeft moeten missen, maar het schaken nog niet verleerd was, en dat ondervond Wendela Oskam in de eerste ronde.
Ook Gerben Siegersma meldde zich weer, net als vorig jaar, een speler uit de jeugd.

Na 3 ronden leiden Wijnand Engelkes en IJntze Hoekstra met 3 uit 3.
Maar zij moeten nog tegen elkaar, in de 4e ronde, maar ook in de 5e en 6e ronde zullen ze het zwaar krijgen tegen vier achtervolgers met 2 uit 3.
Dat zijn Erik Olof, Gerard Hamers, Roel Zuidema en Henri van Duijl.
Op 4 september a.s. is de laatste ronde. Wie nog mee wil doen krijgt 1,2 punten als compensatie, voor de eerste dag.
Omdat de nummers 1,2,3,5,10,15,20 en 25 een prijs krijgen, is het ook aantrekkelijk om alleen de 2e dag mee te doen.
Dus kom, meld je aan op die clubavond.
De stand boven aan is nu:
  
IJntze Hoekstra		3 uit 3
Wijnand Engelkes	3 uit 3
Erik Olof		2 uit 3
Gerard Hamers		2 uit 3
Roel Zuidema		2 uit 3
Henri van Duijl		2 uit 3

Dinsdag 5 Juni 2012
Max Viergever wint bekertoernooi
Op dinsdag 29 mei werd de finale van het Bekertoernooi gespeeld tussen Max Viergever en IJntze Hoekstra.
Het werd een spannende finale.
Max, die met wit speelde, won kort na de opening een pion, maar belandde vervolgens in een dubbel toreneindspel dat moeilijk te winnen was.
Uiteindelijk slaagde hij hierin toch en won, net als vorig jaar, na het clubkampioenschap ook de beker.
Een zeer geslaagd seizoen voor hem.
(HH)

Herman Hamers wint Politiebeker 2011 / 2012
Na 26 jaar heeft Herman Hamers voor de tweede keer de Politiebeker gewonnen.
Na de laatste wedstrijd van ons eerste achttal werd hij alleen winnaar met 6 uit 11,
gevolgd door Willem-Jan Veltman en Erik Olof met 5½ uit resp. 9 en 11 partijen.
(BSK)

Donderdag 17 Mei 2012
Zeist 1 ontloopt degradatie
De laatste wedstrijd van de competitie, het was noodzakelijk in ieder geval een punt te halen want anders kan Paul Keres 4 ons nog passeren op bordpunten in de strijd tegen degradatie.
De Rode Loper uit Utrecht stond vierde en kon vrijuit spelen.

Omdat Wouter verhinderd was leek het ons goed Sergio op te stellen die in het tweede een aantal leuke successen had behaald.
Helaas kwam zijn gambietopening dit maal niet uit de verf, hij kon (groot) materiaalverlies niet voorkomen en kreeg geen kans op aanval (1-0).
Roel kwam goed uit de gambietopening van zijn tegenstander kon waarschijnlijk winnen in de aanval totdat hij zich plotseling mat liet zetten (2-0).
Gerard deed wat terug door in het middenspel een stuk te winnen waar zijn tegenstander geen compensatie voor had (2-1).
Erik leek regelrecht op remise af te stevenen, maar in het resterende toreneindspel maakte hij een rekenfout die helaas de partij kostte (3-1).
Wijnand had de hele partij het initiatief, dit zette hij netjes in een gewonnen eindspel om (3-2)
IJntze had weliswaar een pion meer in een toreneindspel, maar winst zat er nooit in, een juiste remise (3½-2½).
Hans wist een Toreneindspel met een pion meer fraai in winst om te zetten (3½-3½).
Willem Jan had in het middenspel remise afgeslagen, leek in de problemen te komen, maar wist uiteindelijk de laatste pion van zijn tegenstander onschadelijk te maken waarmee remise en de reddende 4-4 een feit was!
Het was een moeizaam seizoen, waar toch wel meer had ingezeten.
In met name de thuiswedstrijden tegen Paul Keres, Amersfoort en Hoogland hadden we zeker drie matchpunten meer moeten halen, dat moeten we volgend beter doen!
Woerden is kampioen geworden ( gefeliciteerd!), Paul Keres 4 en Utrecht 4 zijn gedegradeerd.
Volgend jaar zijn nieuwe tegenstanders Amersfoort 2 ( gedegradeerd uit de KNSB) en de kampioenen van de 1e Klasse Soest 2 en Vegtlust 1 uit Maarssen.
(GH)
  
  De Rode Loper 1	 Zeist 1	   4-4

1. Jan Prins		- IJntze Hoekstra  ½-½ 
2. Chris Lutz      - Erik Olof     1-0
3. Klaas van der Horst - Gerard Hamers   0-1
4. Timo Künnen     - Roel Zuidema    1-0
5. Maj. Michaud     - Willem-Jan Veltman ½-½ 
6. Seth van der Vegt  - Hans Kuiken    0-1
7. Hans Nijland     - Sergio Harnandan  1-0
8. Kees Volkers     - Wijnand Engelkes  0-1

Woensdag 16 Mei 2012
Zeist 2 verliest ook laatste duel
Op 8 mei kwam er een einde aan de martelgang van Zeist 2.
Het team, dat al gedegradeerd was, speelde thuis zijn laatste wedstrijd.
De strijd ging tegen En Passant 2, dat nog een kans op het kampioenschap had.
Er moest dan wel van Zeist gewonnen worden en vervolgens moest Soest dan de week erop verliezen.
We waren vrijwel compleet. Henk Keers werd vervangen door Gosse, maar die is eigenlijk al een vaste speler geworden.
Onze opstelling was conform de rating.

Sergio won weer als eerste. Na een offer door hem op f7 en een daarop volgende koningsaanval bezweek zijn tegenstander.
Ook hier gold weer, des te sterker de tegenstander, des te meer geïnspireerd speelt Sergio. Het was 1-0.
Gosse stond niet slechter, maar overzag dat er een stuk instond. Zijn tegenstander overzag dit niet (1-1).
Paul en Anton verloren vrij regelmatig, ze werden langzaam van het bord geschoven (1–3).
Benno kon het op den duur niet bolwerken tegen zijn geroutineerde tegenstander (1–4).
Michiel, die niet zijn beste seizoen heeft, wist goed stand te houden en bereikte remise (1½-4½).
Bij deze stand besloot de tegenstander van Herman de strijd te staken. Zijn in het centrum staande koning werd door het loperpaar en de zware stukken van Herman te zeer bedreigd (2½-4½).
Bill worstelde al de hele avond met een pion minder, maar – zoals hij dat kan – zette hij zich schrap en dwong daarmee remise af.
Dit bracht de eindstand op 3–5.
Zeist 2 is met 3 punten troosteloos laatste geworden in klasse 1A.
  
 Zeist 2			En Passant 2		    3-5

1.Benno van den Berg	1899	Sjoerd Drent		2075	0-1
2.Sergio Harnandan	1863	Arie van den Hoogen	1930	1-0
3.Bill Schuckink Kool	1827	Arie van Diermen	1851	½-½ 
4.Herman Hamers		1735	Guido de Romph		1887	1-0
5.Paul Govaerts		1718	Gijs-Cor Heuveling	1871	0-1
6.Anton de Vreede	1687	Henrik Koelewijn	1826	0-1
7.Michiel Stafleu	1646	Jacob de Graaf		1701	½-½ 
8.Gosse Kaastra		1479	Gert Reichart		1817	0-1

Kijkend naar de ratings is de nederlaag – met deze cijfers – overigens vrij normaal.
(HH)

Woensdag 9 Mei 2012
Max Viergever clubkampioen 2011 – 2012
In de voorlaatste ronde speelden Max Viergever en Erik Olof remise tegen IJntze Hoekstra en Gerard Hamers, waardoor Max onbereikbaar is geworden, zelfs als hij in de laatste ronde verliest van Erik Olof.
Daartoe heb ik fictieve uitslagen ingevoerd in ronde 32 met winst voor Erik tegen Max en winst voor Willem-Jan Velman.
Zonder een laatste iteratie komt Max dan op 1440 Keizerpunten en Erik op 1384.
Het verschil is meer dan 3 %, zodat er geen beslissingstweekamp hoeft te komen.
Max, van harte gefeliciteerd met het behoud van je kampioenstitel in 2012.
(BSK)

Woensdag 18 Apr 2012
Zeist 1 pakt punt tegen Hoogland 1
In de achtste ronde stond de ontmoeting tegen het 1 punt boven ons staande Hoogland op het programma.
Een gelijkopgaande strijd viel te verwachten en dat werd het ook.
Erik kwam na een scherpe openingsvariant via een grootscheepse ruil in een remiseachtig toreneindspel terecht, de punten werden daarna vlot gedeeld (½-½).
Roel zetten ons op voorsprong toen zijn tegenstander twee stukken ongedekt liet staan en er maar één kon redden (1½-½).
Gerard speelde de opening met zwart weliswaar nauwkeurig, maar meer dan een gelijke stelling leverde het niet op, ook hier remise (2-1).
Wijnand kreeg een gevaarlijke aanval over de h-lijn, toen zijn tegenstander ook nog een paard op f5 toeliet was het pleit beslecht (3-1).

Dat leek de goed kant op te gaan, maar Hans verzuimde in goede stelling een paar stukken te ruilen en ging toen ten onder aan zijn verzwakte koningsstelling (3-2).
Wouter kreeg in tijdnood een Toren cadeau, de supporters hadden het punt al geteld, maar ineens liet hij zich mat ploffen, 3-3 in plaats van 4-2.
IJntze stond de hele partij wat minder ( slechte loper), toen er ook nog een pion verloren ging was het pleit beslecht (3-4).
Gelukkig had Willem Jan groot voordeel gekregen, won een kwaliteit en uiteindelijk vrij eenvoudig de partij waardoor er een 4-4 puntendeling op het bord kwam.
We staan nu met 6 punten nog steeds achtste, de nummers 9 en 10 degraderen, Utrecht 4 is al gedegradeerd ( puntloos), Paul Keres 4 staat er met 2 uit 7 ook niet best voor maar kan tegen Utrecht 4 en Amersfoort 3 ook nog op 6 punten komen.
Om helemaal zeker te zijn is een punt in de laatste wedstrijd tegen de Rode Loper toch wel welkom, we wachten het af.
(GH)
  
  Zeist 1	   Hoogland 1	  4–4

1. IJ. Hoekstra  - M. Dieleman  0-1
2. E. Olof     - T. Officier  ½-½
3. G. Hamers    - S. Paternotte ½-½
4. R. Zuidema   - E. Wigmans   1–0
5. H. Kuiken    - J. Bassant   0-1
6. W.J. Veltman  - P.E. v.d Lee  1–0
7. W.v.d Bilt   - N. Dol     0–1
8. W. Engelkes   - P.v.d Lee   1–0
		

Zondag 15 Apr 2012
Zeist 2 hard onderuit in Amersfoort
Op vrijdag 13 april moest Zeist 2 de, vanwege de sneeuw, op 3 februari uitgestelde ontmoeting tegen Amersfoort 4 inhalen.
Helaas konden drie steunpilaren van ons team, Benno van de Berg, Sergio Hernandan en Paul Govaerts om uiteenlopende redenen niet meedoen.
Zij werden vervangen door Ruud Kamp, Mark Schutte en Gosse Kaastra. De laatste is in werkelijkheid al een vaste speler van het tweede.

De wedstrijd begon tragisch. De mobiele telefoon van Ruud ging na een half uur af (vergeten af te zetten) en we stonden dien ten gevolge met 1–0 achter.
De stand werd gelukkig rechtgetrokken door Anton die een fraaie aanvalspartij speelde, die bekroond werd met een mataanval (1–1).
Mark deed het goed als debutant, hij wist de partij goed in evenwicht te houden en speelde remise (1½-1½).
Hierna lukte vrijwel niks meer.
Gosse stond optisch goed, maar zijn aanval vervluchtigde. Toen hij een toren achterbleef moest hij opgeven (2½-1½).
Henk en Michiel verloren kort na elkaar (4½-1½).
De zesde nederlaag was een feit.
Herman kwam een pion achter, won die terug en er werd een geheel gelijke stand bereikt.
In de verlenging tastte Herman mis, hij gaf een toren weg en moest opgeven (5½-1½).
Bill stond de hele avond verschrikkelijk, iedereen had in die stand kansloos verloren, elk moment verwachtte je het einde.
Hij wist zich echter taai te verdedigen, zoals hij dat als geen ander kan.
Net toen de tegenstander dacht te gaan promoveren, bereikte Bill, met een loper minder, een theoretische remisestand (6–2).

Zeist 2 heeft nog steeds maar 3 punten en staat onderaan in klasse 1A.
Theoretisch kan het team zich, met nog één wedstrijd te spelen alsnog redden, maar dan moet er wel een wonder gebeuren.
(HH)
  
  Amersfoort 4			Zeist 2			    6–2

1. Edwin Schuit		1804	Herman Hamers		1735	1–0
2. Remco van Rinsum	1799	Bill Schuckink Kool	1859	½-½ 
3. Wim Lamme		1821	Ruud Kamp		1779	1–0
4. Cor van Ingen	1817	Michiel Stafleu		1654	1–0
5. Ed van de Gevel	1814	Anton de Vreede		1687	0–1
6. Jeroen Landman	1732	Henk Keers		1718	1–0
7. Alexander Rosendal	1672	Mark Schutte		1601	½-½ 
8. Remy Sennema		1775	Gosse Kaastra		1495	1-0		

Woensdag 4 Apr 2012
Eierschaak op 3 april
Van de 24 deelnemers werden zes viertallen gevormd die, met elk tweemaal wit en zwart,vier ronden rapidschaak speelden.
Volgens sterkte die de interne stand nu aangeeft, waarbij de eerste 16 in de eerste viertallen werden geplaatst.
Ieder ging met een doosje van 6 eieren naar huis.
Een extra doosje was er voor Roel Zuidema, Ernst Wernsen, Gosse Kaastra, Henk Keers en Guy van Beek.
Na afloop bedankte Herman Hamers de toernooileider Bill Schuckink Kool, ook met een extra doosje.

De resultaten vindt u hier.
(BSK)

Dinsdag 3 Apr 2012
Zeist 2 pakt twee punten tegen Houten
Op 2 april vertrok het tweede achttal naar Houten om het op te nemen tegen de plaatselijke schaakclub.
Houten had 7 punten en Zeist 1. Een zware opgave dus.
Onze hoogst gerate speler, Benno van den Berg, was in het buitenland. Onze vaste invaller, Gosse, verving hem.
Sergio moeste het aan het eerste bord opnemen tegen de sterkste speler uit de eerste klasse.
Hij klaarde het karwei fraai. Zijn tegenstander moest berusten in remise door een eeuwig schaakmechanisme van Sergio (½–½). Waar hadden we dat eerder gezien.
Henk Keers nam het op tegen een jeugdspeler. De routine gaf de doorslag (½–1½).
Gosse kwam wat apart uit de opening met dubbele geïsoleerde b-pionnen.
Hij hield echter voldoende spel en wist het remise te houden (1–2); voor Zeist wel te verstaan. Daarna ging het hard.
Bill kwam met zwart beter te staan en verzilverde het voordeel (1–3).
Herman won in de aanval al snel een stuk.
Zijn tegenstander lanceerde nog een wanhoopsoffensief, maar toen dat was afgeslagen en overgenomen, gaf deze op (1–4).
Dit moest toch gaan lukken.
Michiel kreeg een forse aanval op de koningsvleugel op zich af en moest ten slotte de vlag strijken (2–4).
Paul stond een kwaliteit voor en wikkelde bekwaam af (2–5). De eerste overwinning van het seizoen was een feit.
Anton stond moeilijk, maar wist een tegenaanval te creëren, waarna zijn tegenstander niets anders had dan eeuwig schaak (2½-5½).

Zeist 2 heeft nu 3 punten, maar nog twee wedstrijden te spelen.
Het zal moeilijk worden, maar niet onmogelijk.
Om met Napoleon te spreken: “impossible, ce n’est pas français”.
(HH)
  
 Houten 1				Zeist 2			    2½-5½

1 Gerard Rill			2155	Sergio Hernandan	1836	½-½ 
2 Gerard Vernooy		1829	Bill Schuckink Kool	1852	0–1
3 Nick Hill			1812	Herman Hamers		1735	0–1
4 Albert Piet Stuitje		1816	Paul Govaerts		1726	0–1
5 Vincent Verstege		1762	Anton de Vreede		1687	½-½ 
6 Benjamin Makkes van der Deijl	1755	Michiel Stafleu		1654	1–0
7 Joop Jentink			1707	Gosse Kaastra		1495	½-½ 
8 Freek Busstra	  		-	Henk Keers		1718	0-1
					

Vrijdag 30 Mar 2012
Zeist 1 pakt punt tegen Utrecht 3
In de zevende ronde traden we aan tegen middenmoter Utrecht 3.
Vorige maand hadden wij maar nipt gewonnen van Utrecht 4, dus een lastige wedstrijd viel te verwachten.
Het werd tijd om punten te halen want met vier punten stonden we op de achtste plaats, nog lang niet veilig dus.
Wijnand speelde een scherpe variant, die vreemd genoeg vrij snel in remise verzandde.
Roel kwam slecht uit de opening, verloor een pion en even later moest hij zelfs een stuk geven, dit was teveel en kort daarna gaf hij op (1½-½).
Erik speelde een gambiet, kwam twee pionnen achter, maar hield zoveel druk dat hij zetherhaling kon afdwingen (2-1).
Willem Jan kreeg een machtig loperpaar tegen zich, toen er pionnen verloren gingen moest hij capituleren (3-1).
IJntze stond wat beter, maar zijn tegenstander kon de verdediging gesloten houden en dwong remise af (3½-1½).
Gerard stond erg actief in ruil voor een pion, in de slotfase konden beide partijen niet op een verantwoorde wijze een winstpoging doen, daarom werd tot remise besloten.(4-2).
Wouter won een pion in het middenspel, in tijdnood won hij door een geniepig schaakje een stuk en de partij (4-3).
Hans kwam niet goed uit de opening, maar in het middenspel kwam hij sterk terug, won een pion en daarna een tweede, waarna het eindspel geen probleem was om de eindstand op 4-4 te brengen.
Een nuttig punt in de strijd tegen degradatie, de volgende ronde kunnen we ons bij winst tegen Hoogland definitief veilig spelen.
(GH)
  
  Utrecht 3 	 	 Zeist 1    4-4

1. J. Nooijen  	- E. Olof    ½-½
2. P. de Jong 		- IJ. Hoekstra  ½-½
3. W.v.t Klooster 	– G. Hamers   ½-½
4. H. Wagenaar 		– R. Zuidema   1–0
5. M. Post      	- H. Kuiken   0-1
6. E. de Graaf  	- W. Veltman   1-0
7. S. Vosshaert 	– W. Engelkes  ½-½
8. M. van Veen 	- W.v.d Bilt   0-1

Donderdag 22 Mar 2012
Ook bij het viertal van Zeist 1 gaat het net niet
Op 28 februari jongstleden kregen we het viertal van GZZ op bezoek.
Na 3 nederlagen wilden we, al was het meer voor de afwisseling, best eens een keer winnen.
Het was ons niet gegeven. Met 2½-1½ gingen onze schaakvrienden terug naar Kanaleneiland.
De kater bleef in Zeist.
De uitslagen:
(HvdJ)
  
 Zeist 4T1 	 	   GZZ 4T1          1½-2½

1.B. Meyer 	  (1328) - M.A.M. Jongerius  (1633)	 0-1 
2.G.K. Kaastra 	  (1495) - P. Meyer 		 (1497)	 ½-½ 
3.W. Oskam 	  (1574) - R. van Oostenbrugge (1339)	 0-1 
4.H.C. van der Jagt (1620) - R.E. van 't Veer  (1505)	 1-0 

Vrijdag 16 Mar 2012
Zeist 2 verpletterd door Ons Genoegen
De competitie in klasse 1A wordt voor Zeist 2 langzamerhand een martelgang.
Donderdag 15 maart ging het team op bezoek bij Ons Genoegen in Amersfoort.
Zeist 2 heeft slechts 1 punt, Ons Genoegen had er 4. Op papier is Ons Genoegen overigens een voor deze klasse sterk team met ervaren spelers.
Paul Govaerts was met vakantie, onze vaste invaller Gosse verving hem.

Herman was als eerste klaar. Het werd remise, beide spelers hadden niet meer dan zetherhaling (1/2 -1/2).
Sergio moest aan het eerste bord de sterkste speler uit klasse 1A bestrijden.
Dankzij Sergio’s tactisch vermogen wist hij het via een eeuwig schaakmechanisme remise te houden.
Zijn tegenstander kon hier niet uitlopen vanwege mat (1 – 1).
Een uitstekend resultaat van Sergio en een stand die perspectief bood.
Helaas bleek Zeist hiermee al zijn kruit te hebben verschoten.
Anton kwam een stuk achter. Hij probeerde nog tegenspel te creëren met een vrijpion, maar toen die werd ingerekend moest hij de vlag strijken (2 -1 ).
Michiel kreeg een koningsaanval tegen zich. Hij verweerde zich kranig, maar vlak voor het mat gaf hij de strijd op (3 – 1).
Henk trof aan bord 8 een sterke en geroutineerde tegenstander.
Langzaam werd Henk van het bord geschoven en aan het eind van de avond stortte zijn stelling helemaal in ( 4 - 1).
Benno verloor materiaal en had hiervoor te weinig compensatie.
Toen al het tegenspel eruit was, moest hij opgeven (5 – 1).
Gosse speelde een scherpe partij. Er dreigde op het eind bij hem steeds mat, maar hij wist dit lang te pareren.
Op het eind, met weinig tijd, ging het toch nog mis (6 – 1).
Bill bood nog lang weerstand in een voor hem moeilijke stand.
Bill had een kwaliteit meer tegen 3 – en later tegen 4 – pionnen.
Bill speelde tactisch en creatief tegen. Zijn tegenstander speelde erg zeer voorzichtig en wist uiteindelijk de vis op het droge te krijgen (7 – 1).

Een uitslag waar weinig op valt af te dingen.
Ons Genoegen had aan bijna alle borden spelers met een hogere tot veel hogere rating zitten.
Alleen aan de borden 2 en 3 had er voor ons, kijkend naar de speelsterkte, iets meer in kunnen zitten.
Op een overwinning hopen was, gezien de krachtsverhouding, echter niet realistisch.
(HH)
  
 Ons Genoegen 1 	 	 Zeist 2            7-1

1 Arie van den Burgh	  2189 Sergio Harnandan	1836	½-½ 
2 William van de Groep	  1867 Bill Schuckink Kool	1859	1-0
3 Sjaak van de Groep	  1838 Benno van den Berg	1919	1-0
4 Marinus Riemersma	  1854 Herman Hamers		1735	½-½ 
5 Henk Strating		  1824 Anton de Vreede	1687	1–0
6 Patrick Huis in ’t Veld  1970 Michiel Stafleu	1654	1–0
7 Ton Bekius		  1693 Gosse Kaastra		1495	1–0
8 Joost Marcus		  2014 Henk Keers		1718	1-0

Zeist 2 redt het net niet tegen Barneveld
Op 21 februari ontving het tweede het eerste van Barneveld.
Zeist 2 heeft pas 1 punt, zodat degradatie wel erg dichtbij komt.
Er moest gewonnen worden. Paul was verhinderd, hij werd vervangen door Gosse.
Anton de Vreede maakte zijn rentree weer in het tweede. Het verliep niet goed, vanuit de opening kwam hij in het nadeel en spoedig moest hij opgeven (0-1).
Ook bij Ruud ging het snel fout, in gelijke stand blunderde hij (0-2).
Michiel wist het evenwicht te bewaren en de partij eindigde in remise (½–2½).
Benno verhinderde de rochade van zijn tegenstander. Net toen deze op het punt stond te ontsnappen werd hij matgezet (1½-2½).
Herman had een pion geofferd voor aanvalsmogelijkheden. Toen zijn tegenstander een stuk verloor was het gedaan met hem, hoewel hij nog lang weerstand bood (2½-2½).
Gosse kreeg twee vrijpionnen die hij fraai naar de promotievelden voerde, toen de eerste pion daar arriveerde gaf zijn opponent op (3½-2½).
Uit de stand afleiden dat Zeist 2 op winst stond zou scorebordjournalistiek zijn.
Henk stond een kwaliteit tegen een pion achter. Zijn tegenstander kon op het eind de kwaliteit teruggeven en promoveren (3½-3½).
Bill kreeg een flinke koningsaanval over zich heen. Hij redde nog wel zijn koning, maar moest daar twee pionnen bij inboeten.
Het eindspel was kansloos. Eindstand 3½-4½.
Deze eindstand kan langzamerhand wel op de scoreformulieren van Zeist voorgedrukt worden.
(HH)
  
 Zeist 2		 	Barneveld 1          3½-4½

1 Bill Schuchink Kool	1859	Gert van Surksum	1921	0-1
2 Benno van de Berg	1919	Bruun van Laar		1807	1–0
3 Herman Hamers		1735	Andries van Dulken	1781	1–0
4 Anton de Vreede	1687	Rijk van den Bosch	1812	0–1
5 Ruud Kamp		1779	Sjaco Versteeg		1738	0–1
6 Michiel Stafleu	1654	Jan Lambooy 		1779	½-½ 
7 Henk Keers		1718	Andries Renden		1750	0–1
8 Gosse Kaastra		1495	Rein van Ee		1722	1-0
 

Zeist 1 struikelt vlak voor de finish
Op 28 februari speelde Zeist 1 tegen Amersfoort 3.
Zeist is vorig jaar uit de KNSB-competitie gedegradeerd en Amersfoort 3 is gepromoveerd uit de eerste klasse van de SGS.
Daar moeten dan toch mogelijkheden liggen voor Zeist, zou je denken.
Zeist 1 draait echter helemaal niet goed dit jaar. In vergelijking met vorig jaar doen twee leden (de nummers 2 en 3 op onze ratinglijst) om uiteenlopende redenen niet mee met de externe competitie en er waren ook deze avond twee vaste krachten afwezig wegens vakantie.
Gerard en Roel werden vervangen door Benno en Herman.
De avond begon rustig, Wijnand bood zijn tegenstander na een uurtje een kop koffie en remise aan.
Het eerst werd direct geaccepteerd, het tweede na enig nadenken ook (½–½).
Erik en Hans hielden hun stellingen rustig in evenwicht en ook deze partijen eindigden met een puntdeling (1½-1½)
IJntze kwam beter te staan met zwart en bouwde zijn voordeel rustig uit in de hem bekende stijl (2½-1½).
Bij Wouter zag het er niet goed uit. Zijn geroutineerde tegenstander was vol in de aanval. Hij dacht die af te ronden met mat door de dame op f2, maar overzag dat punt f2 door een loper stond gedekt.
Met een kreet van ontzetting gaf hij op (3½-1½).
Deze stand zal toch niet meer uit handen worden gegeven, dacht iedereen.
Helaas verloren Benno en Willem-Jan kort achter elkaar. Uw correspondent heeft de details hiervan niet kunnen volgen, aangezien hij zelf nog midden in zijn partij zat. Het was 3½-3½.
Herman was nog bezig, kwam een pion achter, maar kon een drie om twee enkeltoreneindspel bereiken.
Bij remise hadden we in ieder geval nog een punt. Hij kon de driehonderd jaar oude Philidorpositie bereiken (die hij kent), maar in plaats van op de derde rij, belandde de toren op de vierde rij.
De pion liep door en Zeist verloor met 3½-4½.
(HH)
  
 Zeist 1		 	Amersfoort 3          3½-4½

1 IJntze Hoekstra	1977	Sharoez Shahrizadeh	1963	1–0
2 Erik Olof		1906	Dennis Flohr		1853	½-½ 
3 Hans Kuiken		1902	Hans van Doorn		1895	½-½ 
4 Benno van den Berg	1919	Edwin Schuit		1804	0–1
5 Willem-Jan Veltman	1845	Ron Flohr		1871	0–1
6 Wouter van der Bilt	1779	Gunie Du Chatinier	1928	1–0
7 Wijnand Engelkes	1821	René van Nieuwenhuizen	1923	½-½ 
8 Herman Hamers		1735	Guus Beltman		1873	0-1

Zondag 12 Feb 2012
Een nuttige overwinning van Zeist 1
Op 9 februari speelden we een uitwedstrijd tegen Utrecht 4, de hekkensluiter van de Promotieklasse.
We zouden niet mogen verliezen. Er werd dan ook van het begin af aan op winst gespeeld.
IJntze aan bord 1 begon rustig met 1. g3 tegen Wim van ’t Klooster, een goede bekende die jaren geleden lid is geweest van onze club, maar nu meer op Utrecht is georiënteerd.
Wim offerde voor aanval een stuk, maar de aanval die hij ermee kreeg werd door IJntze goed afgeslagen; 1–0.
Erik aan bord 2 kreeg initiatief, won een pion, maar kwam in een eindspel met ongelijke lopers terecht.
Zijn tegenstandster verdedigde zich taai tot het einde toe. Remise.
Ik deed het helaas aan bord 3 niet goed. In een Siciliaan miste ik het juiste plan en maakte ik vervolgens een fout die direct tot verlies van twee pionnen leidde.
Hans aan bord 4 speelde een solide Franse partij, de doorschuifvariant.
Nadat hij een correct paardoffer van zijn tegenstander had geweigerd bleef er een gelijke stand over.
Aan bord 7 had Ruud (die voor Wijnand inviel) intussen al een remise te pakken na een gelijk opgaande partij waarin al vroeg veel stukken werden afgeruild.
Daarmee was de stand op 2½–2½ gekomen.
Herman aan bord 8, die voor zijn broer Gerard inviel, sloeg in een iets betere stelling terecht een remiseaanbod af.
Rustig doorspelend voerde hij het eindspel veilig naar winst.
Willem Jan had met drie pionnen tegen een loper geen goede vooruitzichten totdat zijn tegenstander in de spannende strijd een kwaliteit weggaf.
Hierna zette Willem Jan voortreffelijk voort en toen hij met zijn pionnen op de h- en de g- lijn oprukte bracht hij de zwarte koning in een onhoudbare positie (1–0).
Als laatste speler vocht Wouter aan bord 6 in een benauwde stelling stug verder.
Zijn tegenstander kwam niet door de verdediging heen. Toen hij tenslotte afwikkelde verdampte het voordeel: remise.
Eindstand: 5–3.
(RZ)
  
  Utrecht 4		 Zeist 1       3-5

1. Wim van ’t Klooster - IJntze Hoekstra   0-1
2. G. Visschedijk   - Erik Olof      ½-½ 
3. M. Post       - Roel Zuidema     1-0
4. J. v. Midde     - Hans Kuiken     ½-½ 
5. M.Remkes	    - Willem Jan Veltman  0-1
6. G.v. Steenderen   - Wouter v.d. Bilt   ½-½ 
7. H. van Lent	    - Ruud Kamp      ½-½
8. I. Kleijn      - Herman Hamers    0-1 

Vrijdag 27 Jan 2012
Zeist uitgeschakeld in SGS Bekertoernooi
Na de winst op Vegtlust in de eerste ronde troffen we ZZC uit Zaltbommel (1e Klasser) als tegenstander in de tweede ronde.
We waren optimistisch om een ronde verder te komen, maar met viertallen zijn er altijd verrassingen mogelijk.
De wedstrijd begon met een remise van IJntze, hij kwam met zwart wat beter te staan, had mogelijk door een kwaliteitsoffer wat voordeel kunnen krijgen, maar toen hij dit naliet was de remise snel een feit. (½-½)
Gerard stond een fractie beter, maar zijn tegenstander kon afwikkelen naar een ongelijk lopereindspel waar voor geen der partijen muziek inzat (1-1)
Roel kwam duidelijk beter uit de opening en hield dit voordeel goed vast, toen materieel verloren ging capituleerde de Zaltbommelse speler.
Erik leek de winst veilig te stellen, maar een binnendringend paard gooide roet in het eten en plotseling gingen veel pionnen verloren om het mat te dekken.
De eindstand kwam daarmee op een voor ons verliezende 2-2 omdat bij deze uitslagen het resultaat van bord 4 (Roel) afviel.
(GH)

  
 2e Ronde SGS Bekertoernooi	
 Zeist 	  ZZC 	   2-2 (1-2)

1.IJ. Hoekstra  - E. Faber     ½-½
2.E. Olof    - N. v. Ansemwoude 0-1
3.G. Hamers   - G.v. Breukelen  ½-½
4.R. Zuidema   - K. v.d Nieuwhof  1-0

Maandag 23 Jan 2012
Zeist 1 weinig fortuinlijk tegen Paul Keres 4
Na de overwinning op DBC in de derde ronde waren we vol goede moed om ook de wedstrijd tegen het nog puntloze Paul Keres 4 tot een goed einde te brengen.
De Utrechters hadden hun team, in vergelijking tot vorige wedstrijden versterkt met een tweetal invallers met hoge rating.
De wedstrijd begon rustig met een remise van Gerard, die in het middenspel de openingsproblemen goed had opgelost.
Erik kwam als een vorst uit de opening, kreeg een groot ruimteoverwicht dat uiteindelijk in stukwinst resulteerde (1½-½).
Wijnand ’s geplande aanval kwam niet van de grond, ondanks veel tijdgebruik was het juistde Utrechter die aanval kreeg en kon afwikkelen naar een gemakkelijk gewonnen Toren-eindspel. (1½-1½).
IJntze ging ten onder aan de door hem zelf veroorzaakte complicaties, verloor een kwaliteit en toen er ook nog enkele pionnen verloren gingen hield hij het voor gezien (1½-2½)
Willem Janhad een klein voordeeltje dat hij wist uit te bouwen tot een gewonnen paardeindspel (2½-2½).
Roel stond in het middenspel moeilijk, maar kreeg omstreeks zet 40 ineens weer kansen op winst, maar nam met eeuwig schaak genoegen (3-3).
Wouter kwam zeer goed uit de opening, leek materiaal te winnen, maar door een onhandige manoevre moest hij zijn Dame tegen toren plus stuk geven.
Hij wist echter een soort vesting te bouwen en was er als de kippen bij om drie maal dezelfde stelling te claimen (3½-3½).
Hans speelde tot enkele minuten voor het einde uitstekend, had twee vrijpionnen in het centrum en de winst leek een kwestie van tijd.
In tijdnood ging er echter veel mis, de klok viel zelfs uit en de mooie stelling verdween als sneeuw voor de zon zelfs zodanig dat het eindspel zelfs niet meer remise viel te houden, pech voor Hans!
De eindstand kwam hiermee op 3½-4½ voor de Utrechters, waarbij het woord “ongelukkig”voor ons nog zacht is uitgedrukt.
Volgende ronde tegen utrecht 4 dan maar beter!
(GH)

  
  Zeist 1	 Paul Keres 4  3½-4½

1. IJ. Hoekstra - K. Söderberg  0-1
2. E. Olof   - F. Wilschut   1-0
3. G. Hamers  - E.v.d Vecht   ½-½
4. R. Zuidema  - J. v. Oosten  ½-½
5. J. Kuiken  - J. Teuben    0-1
6. W. Veltman  - C. Kiers    1-0
7. W.v.d Bilt  - G. Halve    ½-½
8. W. Engelkes – J. Wiggerman  0-1

Donderdag 19 Jan 2012
Viertallen team nipt onderuit in Zaltbommel
Maandagavond 16 januari hebben we onze uitgestelde wedstrijd tegen ZZC gespeeld.
Een en ander vond plaats in Zaltbommel, waar ZZC om de week speelt.
Helaas was ZZC net een maatje te groot voor ons.
(HvdJ)
  
 ZZC 4T1	   Zeist 4T1	    2½-1½

1.Remco van Brakel - Gosse Kaastra  	1-0
2.Henk Diependaal - Wendela Oskam   	½-½
3.Sven Schipper  - Henk v.d. Jagt  	0-1
4.Henk Jan Bragt  - Dominique Loete  	1-0

Maandag 16 Jan 2012
Zeist 2 onderuit tegen HSG 3
Vol goede moed schoven we op 10 januari aan achter de borden om tegen HSG 3 te spelen.
Hoewel wij maar 1 matchpunt hadden, werd onze moed ingegeven door het feit dat HSG er niet één had.
Het werd echter een bittere deceptie: 1 -7. De uitslag was misschien enigszins geflatteerd, maar er was weinig aan af te doen.

Gosse, die de nog niet geheel herstelde Anton de Vreede verving, beging in de opening een onnauwkeurigheid, waardoor zijn stelling instortte (0-1).
Henk, die meestal om 12 uur nog in een eindspel verwikkeld is, overleefde ook de opening niet (0-2).
Herman liep tegen een gat in zijn openingsrepertoire aan.
Hij zwoegde nog een hele tijd door met een inferieure pionnenstructuur, maar zijn tegenstander liet hem niet ontsnappen (0-3).
Benno deed de hoop nog even opflakkeren. Hij kreeg een goede stelling en won uiteindelijk een stuk (1-3). De eer was in ieder geval gered.
Sergio speelde een, zelfs voor zijn doen, wilde partij.
Elk stukoffer werd door zijn opponent echter beantwoordt met een tegen- offer
Onze speler belandde tot slot, al dan niet gedwongen, in een pionneneindspel.
Zijn geroutineerde tegenstander (ruim 60 jaar ervaring) had de oppositie en ook nog een tempo meer. Hij schoof de partij rustig uit (1-4).
Bill kreeg uiteindelijk een enkel toreneindspel (tegenstander 1 pion, Bill 0), waarin de Zeist-speler de Philidorpositie kon bereiken (en daarmee remise).
Hoewel deze positie sinds de 18e eeuw bekend is, kende Bill hem helaas niet (1–5).
Michiel wist zich tot het eind staande te houden, maar moest toen na een familieschaak de vlag strijken (1-6).
Paul was in een redelijk evenwichtig eindspel (paard tegen loper) terechtgekomen.
Hij liet echter stukruil toe, er ontstond een pionnenrace, die door de Hilversummer werd gewonnen (1–7).

Zeist 2 staat nu in klasse 1A stijf onderaan met 1 matchpunt en 12 bordpunten uit 4 wedstrijden.
Vrijdag 3 februari wacht Amersfoort 4.
Er zal door de spelers van het tweede nog flink moeten worden gewerkt aan de openingen en de eindspelkennis, willen we zonder kleerscheuren uit Amersfoort thuiskomen.
(HH)
  
 Zeist 2			HSG 3				1-7

1.Bill Schuckink Kool	1852	Sito Dekker		1974	0-1
2.Benno van de Berg	1894	Gabri van Schootbrugge	1827	1-0
3.Herman Hamers		1724	Bart Vermeulen		1910	0-1
4.Sergio Hernandan	1836	Arno de Visser		1792	0-1
5.Paul Govaerts		1726	Rob van der Waal	1772	0-1
6.Michiel Stafleu	1673	Ton Swart		1791	0-1
7.Henk Keers		1701	Gilbert Noël		1771	0-1
8.Gosse Kaastra		1495	Kees Punter		1742	0-1

Maandag 9 Jan 2012
Simultaan door Max Viergever
Als regerend clubkampioen heeft Max Viergever traditie getrouw simultaan gespeeld tegen de eigen leden.
3 Januari j.l. was daar een geschikte datum voor, omdat er dan ook geen teamwedstrijden zijn.
De opkomst was sterk, met 18 spelers en 1 speelster, Wendela. 5 Spelers uit het eerste, en 5 uit het tweede. Max was bereid om alle 19 partij te geven, anders had Gerard Hamers er een paar voor zijn rekening genomen.
Tegen 10 uur kwamen de eerste uitslagen binnen, Wendela verloor, Gerard remise en daarna afwisselend winst voor Max en een enkele remises.
Toen er aan het eind van de avond nog vier partijen aan de gang waren werd tot arbitrage besloten door IJntze Hoekstra en Gerad Hamers, met instemming van Max als mede analysator.
Het eindresultaat was 63,2 % voor de simultaangever met 12 uit 19, door 7 winst partijen, 10 remises en twee verloren partijen, tegen Benno vd Berg en IJntze Hoekstra.
Remises waren voor Olof, Engelkes, G.Hamers, Kuiken, H.Hamers, Schuckinki Kool, De Vreede, Van Duijl, V.d. Jagt en Kaastra.
Na afloop werd Max door de voorzitter bedankt, die memoreerde dat er wel erge sterke tegenstand was, eigenlijk meer dan een simultaan gever doorgaans treft.
Max kreeg een fles rode wijn als dank.
(BSK)

Donderdag 29 Dec 2011
Oliebollenschaak 2011
Op dinsdag 27 december hield de schaakclub zijn traditionele oliebollentoernooi.
Er deden 19 leden van de club aan mee en één introducé, Vincent van der Bilt, de broer van Wouter.
Er werd een snelschaaktoernooi gehouden (3 minuten p.p.p.p. plus 5 seconden erbij voor elke zet) en er waren drie groepen van vier spelers die rapid speelden (20 minuten p.p.p.p.).
Het snelschaken werd overtuigend gewonnen door Gerard Hamers met 6 ½ uit 7, tweede werd Erik Olof met 6 uit 7.
De overige deelnemers bleven ver achter bij de twee koplopers.
Bij het rapidschaak waren de winnaars:
- Groep A: IJntze Hoekstra
- Groep B: René Vercoutre
- Groep C: Wendela Oskam
Alle groepswinnaars haalden de maximale score van 3 uit 3.
De winnaars gingen met twee zakken oliebollen naar huis; voor de overige deelnemers was er – als troost - één zak.
(HH)

Zondag 18 Dec 2011
Eerste winst voor Zeist 1 is binnen
Na 2 nederlagen waren we gewaarschuwd! We moeten beter opletten en nu eens echt gaan schaken!
Dat zeg nu nu wel stoer maar mijn partij tegen Janton van Apeldoorn aan bord 1 was na 6 zetten al afgelopen.
Janton wilde ik niet provoceren door zijn remiseaanbod af te slaan.
Aan de bar vertelde hij dat hij een schaaktrainingssite voor de jeugd heeft opgezet http://www.chessity.com hetgeen hem veel vrije tijd kost.
De vrije avond kwam hem nu goed uit.
Gevolg was wel dat ik nu een verslag zit te schrijven hetgeen geen straf is overigens.
Aan bord 2 had Erik Olof een zware avond tegen Thijs Dam.
Het zag eruit alsof hij het niet ging redden maar hij wist te vluchten in een eindspel van toren tegen loperpaar dat hij wonderbaarlijk eenvoudig remise wist te houden.
Een taaie rakker die Erik, dat heb ik zelf ook wel eens moeten ondervinden.
Bord 3 was voor Roel Zuidema tegen Paul vd Klein. het werd een Siciliaanse Draak waarin zwart zijn koning gewoon in het midden liet staan.
Roel reageerde standaard door met een pionoffer het centrum open te breken om lijnen tegen de koning te openen.
Het werd razend spannend maar de zwarte koning bleef op de een of andere manier overeind. Roel kon daarna het toreneindspel niet meer houden.
Benno van de Berg speelde aan bord 4 een Konings-Indier met zwart tegen Kuyer. Wit speelde Lg5 en doordat zwart die met f5-f4 dreigde in te sluiten kwam Benno prima te staan. Hij benutte daarna optimaal de zwarte velden die bij wit onverdedigbaar geworden waren. Prima partij waar wit niet aan te pas kwam.
Nu komen we in het zorgenhoekje van deze avond: bord 5 en 6, Hans Kuiken en Willem-Jan Veltman.
Hans Kuiken speelde met wit tegen het Wolga-Gambiet van Onno van der Kooij.
Persoonlijk zal ik het nooit aannemen want je zit de hele avond te verdedigen maar in het schaken is er voor elk wat wils.
Hans ruilde zoveel mogelijk af maar kon niet verhinderen dat hij een pion achter kwam.
In het ontstane paardeindspel stond zijn koning actiever en hij dreigde zwarts paard te veroveren. Aan de andere kant van het bord dreigde wit met promotie als de koning van Hans te enthousiast werd.
Een enorm moeilijke rekenpartij was ontstaan die uitmondde in een dame-eindspel (met een pion meer voor Hans) dat remise gegeven werd.
Willem-Jan aan bord 6 speelde de Gurgenidze variant van de Moderne Verdediging. Hij werd op de koningsvleugel onder de voet gelopen door g4 en h4. Hij moest een kwaliteit geven en ik denk zelfs nog een pion erbij.
Maar daarna begon zijn tegenstander van der Laan enorm te knoeien. Binnen enkele zetten had Willem-Jan een extra pion voor de kwaliteit maar ook een gevaarlijk pionnenduo.
Toen wit daarbovenop ook nog zijn toren weg gaf was het over.
Beide borden die ik als waarschijnlijke nul geteld had leverden nu opeens 1½ punt op!
Het geluk dat we in beide vorige wedstrijden misten was ons nu opeens goed gezind.
Bord 7 was voor Wijnand die met wit zijn geliefde gesloten Siciliaans opzette. Bij Wijnand is altijd wat te beleven want hij is altijd op zoek naar complicaties (meestal op het randje van correctheid). Hij hoefde vandaag lang niet tot het uiterste te gaan.
De fout die zijn tegenstander Berkelaar maakte was snel gezien, misschien al wel een zet eerder. Zie de partij.
Bill Schuckink Kool viel in aan bord 8 en speelde zijn geliefde open Spaans tegen Dujardin.
Er ontstond een interessante stelling waarin zwart de witte en wit de zwarte velden in het centrum beheerste. Wit creëerde een vrije a-pion die niet meer verder kwam.
Bill daarentegen kreeg 2 verbonden vrijpionnen op de b- en c-lijn. Na goede voorbereiding konden die zonder problemen oprukken.
Een prima strategische prestatie van Bill.
Zo wonnen we met 5½-2½ en dat had ik van te voren toch niet echt verwacht.
(YH)
  
 DBC 1	       - Zeist 1       2½-5½

1.Janton v. Apeldoorn - IJntze Hoekstra   ½-½ 
2.T. van Dam     - Erik Olof      ½-½ 
3.Paul v/d Klein   - Roel Zuidema     1-0
4.H. Kuyer      - Benno v/d Berg   0-1
5.O.F. Kooy      - Hans Kuiken     ½-½ 
6.B v/d Laan     - Willem-Jan Veltman  0-1
7.D. Berkelaar    - Wijnand Engelkes  0-1
8.F. Dujardin     - Bill Schuckink Kool 0-1 

Dinsdag 29 Nov 2011
Zeist klopt Vegtlust in SGS Bekertoernooi
In de eerste ronde van de SGS beker traden wij aan tegen 1e klasser Vegtlust uit Maarssen.
Roel kwam terug vanuit mindere stelling en bereikte remise.
IJntze speelde een prima partij en wist een kwaliteit buit te maken, met een Torenoffer beëindigde hij de partij in stijl! (½-1½)
Erik en Gerard hadden allebei uitstekende winstkansen maar moeten uiteindelijk in remise berusten.
Al met al een terechte overwinning!

  
1. Pieter v.d Oord  - IJntze Hoekstra 0-1
2. Chris Regeling  – Gerard Hamers  ½-½
3. Jelle Hoeksma   - Erik Olof    ½-½
4. Andree Lindenberg – Roel Zuidema  ½-½

Dinsdag 29 Nov 2011
Zeist 1 ook in tweede wedstrijd onderuit
Na de blamerende 7-1 nederlaag tegen Moira waar alles mis ging wat er maar mis kon gaan moeten we ons zien te herstellen tegen Woerden dat de competitie was begonnen met een gelijkspel tegen de Rode Loper.
Het begin was hoopvol want de derde bordspeler van Woerden was de wedstrijd vergeten en zat thuis op internet te vluggeren, gratis punt voor Erik.
Wijnand kon niet door de degelijke verdediging van de Woerdenaar komen en moest in remise berusten.
Gerard verzuimde in het laatste uur een zekere remisestelling op het bord te zetten, verloor de controle over de partij en moest de vlag strijken.
Roel won in het middenspel een kwaliteit en dit was voldoende voor de winst. (2½-1½).
Wouter kreeeg een remiseaanbod, maar gezien de overige partijen speelde hij nog even door om even later zijn Dame weg te geven……. (2½-2½)
IJntze leek goed te staan maar toen hij verzuimde een toren te ruilen, kwam deze beslissend binnen (2½-3½)
Hans leek erg goed te staan met een mooi loperpaar, maar in tijdnood ging een toren in de aanbieding, waarmee de nederlaag een feit was. (2½-4½).
Willem Jan had de hele partij een licht overwicht, maar meer dan remise zat er niet in waardoor we weer met lege handen stonden, dit keer 3-5.
16 december tegen DBC zal dit beter moeten!
(GH)

  
1. IJntze Hoekstra  - Sten Goes    0-1
2. Gerard Hamers   - Marcel Schröer 0-1
3. Erik Olof     - N.O.      1-0
4. Roel Zuidema    - Bas Verberne  1-0
5. Hans Kuiken    - Marcel van Oort 0-1
6. Willem Jan Veltman - Carl Schoor   ½-½
7. Wouter v.d Bilt  - Ton Strik    0-1
8. Wijnand Engelkes  - Wim Veelenturf ½-½

Zondag 13 Nov 2011
SGS Snelschaakkampioenschap voor clubteams
Op zaterdag 12 november vond in het denksportcentrum van Bunschoten het SGS Snelschaakkampioenschap voor teams plaats.
Het speeltempo was 10 minuten p.p.p.p.
Zeist nam er, net als vorig jaar, met één team aan deel.
Vorig jaar was het team van Zeist gedegradeerd uit de kampioensgroep, dit jaar deden wij mee in subgroep 1. In totaal namen 12 teams deel aan de competitie in deze groep.
Zeist eindigde op de 6e plaats met 10 matchpunten en 36 bordpunten.
Gelukkig waren we met 7 spelers (er wordt gespeeld met 6-tallen), zodat er gerouleerd kon worden.

Aan het eerste bord zat onze kersverse (deel) snelschaakkampioen Willem-Jan Veltman.
Het was verheugend om Arjen van Amerongen weer in onze gelederen hebben.
Hij bleek het schaken nog niet verleerd te hebben en werd topscorer in ons team. IJntze Hoekstra had helaas zijn dag niet.
De meest sportieve prestatie werd geleverd door Erik Olof, die de afstand Zeist – Bunschoten vice versa, per (elektrische) fiets aflegde.
Hij had hier gelukkig ideaal herfstweer bij.
De scores van de Zeister spelers waren:

  
1 Willem-Jan Veltman	6 uit 11
2 IJntze Hoekstra	1 uit 9
3 Arjen van Amerongen	9 uit 11
4 Erik Olof		4 ½ uit 10
5 Gerard Hamers		7 uit 10
6 Herman Hamers		4 uit 6
7 Gosse Kaastra		4 ½ uit 9

Onze groep werd gewonnen door het team van de Regiohakkers uit Leerdam.
Een opmerkelijke prestatie in aanmerking nemend dat dit team uit maar 5 spelers bestond.
(HH)

Erik Olof wint het Wim Blijleven toernooi
Op de tweede speeldag van het Blijleventoernooi kwamen een aantal leden meedoen die er de eerste dag niet bij waren.
Zij begonnen allen met 1,2 punten. Onder hen Hans Kuiken, Roel Zuidema, WillemJan Veltman en Wouter van der Bilt.
Thera Klaassen was een nieuw gezicht.
In de vierde ronde won Wijnand Engelkes in een bizarre ontknoping van Henrik Porte, won Gerard Hamers, terwijl IJntze Hoekstra en Eik Olof tegen elkaar remise speelden.
In de 5e ronde verspeelde IJntze Hoekstra de kans op toernooiwinst doordat hij tegen Wijnand in gewonnen stelling onoplettend eenvoudig mat over het hoofd zag in tijdnood.
De andere kanshebbers wonnen wel, en dus kwam het op de laatste ronde aan. Wijnand met 5 uit 5, Erik met 4 uit 5 tegen elkaar.
In een solide partij zegevierde Erik, en omdat hij ook de beslissende barrage won, een snelschaakpartij van 5 minuten per persoon, werd hij toernooiwinnaar.
Prijzen waren er ook voor de nrs 5,10,15 en 20, zodat Erik Olof, Wijnand Engelkes (2), Henrik Porte (3), Henk v.d. Jagt(5), Gerard Hamers(10),Wouter v.d. Bilt(15), Hans Kuiken(20) en Wiebe Vernooy(25) met een prijs naar huis gingen.
(BSK)
De eindstand:
  
Erik Olof	  5+1	Peter Witteveen	    2.5
Wijnand Engelkes  5+0	Philip v. Waardenburg	2.5
Henrik Porte	  4.5	Gerben Siegersma	2.4
IJntze Hoekstra	  4	Hans Kuiken	    2.2
Henk v.d. Jagt	  4	Bill Schuckink Kool	2.1
Henri v. Duijl   4	Tjeerd Visser	    2
Herman Hamers	  3.5	Guy v. Beek	    2
Michiel Stafleu	  3.5	Thera Klaassen	    1.7
Willem-Jan Veltman 3.2	Wiebe Vernooy	    1.5
Gerard Hamers	  3	Dominique Loete 	1.5
Sergio Harnandan  3	Benno v.d. Berg	    1
Wendela	Oskam	  3	Liesbeth Rietvink	1
Ron Snoek	  3	Bas Golthoorn	    1
Roel Zuidema 	  2.7	Dik Berends 	    1
Wouter v.d. Bilt  2.7	Gerco v. Drie	    0.4
Gosse Kaastra	  2.5				

Woensdag 24 Aug 2011
Blijleven Toernooi-1e Dag
Op de eerste dag van het Blijleven toernooi waren 26 deelnemers afgekomen.
We konden enige nieuwelingen en een paar oudgedienden begroeten.
Liesbeth Rietvink bracht een vriend mee, Bas Golthoorn, en Gerben Siegersma vertegenwoordigde de jeugd.
Oud clubleden Henrik Porte en Benno van den Berg waren voor ons een verrassende versterking van de favorieten voor de eindoverwinning.
Philip van Waardenburg was de enige uit Doorn-Driebergen.
Omdat in de 1ste ronde vrijwel alle sterkere spelers van de zwakkeren wonnen, werd het al vanaf de 2e ronde spannend.
Daarin verloor Gerard Hamers van Sergio, Benno verloor van Henrik en een sportieve remise tussen Wendela en IJntze, die geen tijdsvoordeel wilde aanwenden in een gelijke stelling.
Wijnand won van Michiel en Erik van Herman Hamers.
In de 3de ronde was de laatste partij, die tussen Erik en Henrik, met veel toeschouwers er omheen,een boeiend gevecht met wederzijdse kansen, die toch in remise eindigde.
Intussen had Wijnand voor de derde keer gewonnen, en zetelt hij na de eerste dag bovenaan, gevolgd door drie spelers met 2½ punt en zeven met 2 punten.
Zij die alleen de 2e dag willen meedoen, beginnen met 1,2 punten in de middenmoot, en kunnen dan zwakkere of sterkere tegenstanders ontmoeten in de ronden 4, 5 en 6.
Hieronder de stand na 3 ronden. (BSK)
  
Wijnand	Engelkes 3	Gerben Siegersma    1.4
Henrik Porte	 2.5  Bill Schuckink Kool  1.3
IJntze Hoekstra	 2.5	Benno van den Berg   1
Erik Olof	 2.5	Liesbeth Rietvink   1
Gerard Hamers	 2	Bas Golthoorn	    1
Sergio Harnandan 2	Wendela Oskam	    1
Herman Hamers	 2	Peter Witteveen	    1
Michiel	Stafleu	 2	Dominique Loete	    1
Henk van derJagt 2	Philip van Waardenburg 1
Ron Snoek	 2	Tjeerd Visser	    0.5
Guy van	Beek	 2	Wiebe Vernooy	    0.5
Henri van Duijl	 1.5	Gerco van Drie	    0.4
Gosse Kaastra	 1.5	Dick Berends 	    0

Maandag 15 Aug 2011
Het schaakseizoen begint weer !
Dinsdag 16 aug zal het schaakseizoen 2011/2012 voor SC Zeist weer beginnen.
We starten dan met een 'openings avond'. De 2 daaropvolgende weken wordt het traditionele 'Wim Blijleven' toernooi weer gespeeld.
We hopen alle leden na de vakantie weer te mogen begroeten.
De agenda voor het seizoen 2011/2012 staat ook online en is te bereiken via het knopje 'Agenda' aan de linkerkant.
Tot dinsdag !

Maandag 16 mei 2011
Zeist na 25 seizoenen terug naar de Promotieklasse
Op 14 mei moesten wij proberen het vege lijf te redden in de “thuiswestrijd” tegen Promotie uit Zoetermeer.
De aanhalingstekens bij thuiswedstrijd hebben te maken met het feit dat de wedstrijd in Groesbeek werd gespeeld een mooi plaatsje iets zuidelijk van Nijmegen.
Dit in het kader van een gemeenschappelijke laatste ronde in onze poule.
We moesten minimaal gelijkspelen om ons te handhaven in de KNSB en daarvoor had de teamleider een enigszins tactische opstelling uitgedacht met het oog op de sterke 1e bordspeler van Promotie, die op een remise na al zijn partijen had gewonnen.
De wedstrijd begon met een remise van Erik, die in het middenspel een pion was achter geraakt, maar het resterende Toren-eindspel gemakkelijk remise hield. (½-½).
Henk kon het aan het tweede bord niet bolwerken en verloor door een schijnoffer van de Dame een stuk (½-1½).
Gerard speelde tegen een 10 jarig (!) jeugdtalent en ging tactische verwikkelingen uit de weg. Hij leek enig overwicht te krijgen, maar een resterend dubbel lopereindspel was totaal remise (1-2).
Een tegenvaller was dat Janton aan het vierde bord een fout in de opening maakte die hem een pion kostte, hij leek nog rommelkansen te krijgen, maar door zijn verzwakte koningsstelling kon hij een mataanval niet meer pareren (1-3).
Willem Jan gaf zijn sterke opponent goed partij, maar ook hier kwam uiteindelijk de aanval van de Zoetermeerder eerder (1-4).
Hans leek winstkansen te hebben met een gedekte vrijpion, maar toen ongelijke lopers op het bord kwamen was remise onvermijdelijk en de nederlaag een feit. (1½-4½).
Arjen stond de gehele partij wat minder, maar kon door actief stukkenspel remise houden, maar ook niet meer dan dat.(2-5).
De score werd nog wat dragelijker door een mooie overwinning van IJntze, die een gelijk lopereindspel met pluspion mooi naar winst uitschoof.
De eindstand kwam daardoor op 3-5 voor Promotie waardoor de degradatie naar de SGS-competitie helaas een feit is.
Achteraf bleek dat 4-4 nog voldoende was geweest, maar dat heeft er deze wedstrijd niet echt ingezeten.
Met name tegen PSV/DODO en Wageningen hebben wij het laten liggen met twee nederlagen, waarbij 1 punt in deze wedstrijden voldoende was geweest achteraf.
We gaan nu een jaar regionaal spelen, dat heeft ook zijn charmes, en moeten proberen het scenario van Paul Keres 3 van dit seizoen te volgen.
Overigens moeilijk genoeg!
(GH)
  
  Zeist 1        - Promotie 1        3-5

1. W. Veltman   (1836) - B. Bannink    (2245) 0-1
2. H. Nicolai   (1943) - M. v. Zetten   (2126) 0-1
3. A.v. Amerongen (1968) – S. de Swart    (2027) ½-½
4. J.v. Apeldoorn (2068) - E. Hennink    (1998) 0-1
5. IJ. Hoekstra  (1978) - H. Noordhoek   (2079) 1-0
6. G. Hamers   (1922) - R. Kevlishvili  (1838) ½-½
7. E. Olof    (1906) - J.v.d Bergh    (2023) ½-½
8. H. Kuiken   (1936) - A. Schuurman Hess (1870) ½-½

Zaterdag 16 apr 2011
Zeister zestal komt net te kort in Utrecht
Afgelopen donderdag speelden we een wedstrijd in het denksportcentrum van Utrecht, dit keer tegen de plaatselijke SC.
Na tips van spelers van het viertal, die anderhalve week geleden er ook waren geweest, werd dit keer een sluiproute langs de binnenstad genomen.
De wedstrijd begon heel al heel slecht omdat we door ziekte maar met z'n zessen waren.
Ben, Ronnie, Mark hadden alle drie fysieke ongemakken, waardoor Henk van der Jagt, die ochtend ingevlogen uit buitenland, op het laatste moment toch nog moest meespelen.
Waarvoor dank, met vijf man (en vrouw) mocht de wedstrijd niet eens door gaan.
Voordat we waren begonnen stonden we dus al met 2-0 achter en hadden we nog maar zes spelers over om het goed te maken.
Het werd zelfs nog erger omdat Wendela (6) zomaar ineens een volle toren cadeau deed en kon op geven. 3-0
Gezien de stand op de meeste andere borden ook niet echt florissant was, zag het er niet goed uit.
Ondergetekende (5) gaf in een schotse opening een pion weg maar won die later weer terug.
Door een afwikkeling (die helemaal niet bleek te kloppen) werd er een remise toren eindspel bereikt. 3½-½.
Onze ingevlogen Henk van der Jagt (7), verliet nooit de remise haven.
Een goed resultaat, wanneer je net terug komt van vakantie heb je wel wat anders aan je hoofd dan een potje schaak spelen... 4-1.
Henk Keers (4), ook vanuit een schotse opening, won op fraaie wijze een toreneindspel.
Hij leek minder te staan, maar zijn tegenstander verrekende zich waardoor een Zeister pion kon doorlopen. 4-2
De Utrechter (nb teamleider) werd vervolgens flink de les gelezen door een paar clubgenoten dat hij geen remise overeenkwam om de wedstrijd binnen te halen.
Invaller Erik van Dijk (8) kwam remise overeen in een dichtgeschoven stelling. 4½-2½.
Als laatste was Anton (3) nog bezig tegen zijn Italiaanse tegenstander.
Anton had een kwaliteit meer, maar kreeg wel te maken met een loperpaar en een vrij pion op de 2e rij
Toen zijn tegenstander echter plotseling een loper weggaf, was het snel bekeken. 4½-3½.
Erg jammer dat we achteraf maar een half bordpunt te kort komen voor een gelijkspel.
Maar toch kunnen we ook tevreden zijn, de borden die we wél gespeeld hebben, zijn met 2½-3½ gewonnen.
(GK)
  
  Utrecht 5      (1566) - Zeist 3      (1568) 4½-3½

1. G. Verholt 	    (1888) - NO            1-0
2. G.W. van Steenderen (1769) - NO            1-0
3. P. Turini      (1612) - J.A.F. de Vreede (1656) 0-1
4. T. Paijmans     (1627) - H. Keers     (1676) 0-1
5. D. Djukanovic    (1524) - G.K. Kaastra   (1500) ½-½
6. P.G.B. de Graaf   (1402) - W. Oskam     (1636) 1-0
7. H. Bok 	    (1453) - H.C. vd. Jagt   (1616) ½-½
8. M. v. Diederen   (1255) - E.T. v. Dijk   (1329) ½-½

Maandag 11 apr 2011
Drama voor Zeist 1 in Wageningen
Zaterdag 9 april zou dan de dag worden dat we ons veilig zouden spelen, immers het puntloze Wageningen 2 was onze opponent.
De voortekenen waren echter niet zo goed want juist onze drie “topscorers” waren in deze cruciale wedstrijd om uiteenlopende redenen afwezig.
Bill, Roel en Wijnand completeerde het team.
Bill leek met gelijk spel de opening te zijn uitgekomen, tot hij plotseling zomaar een loper liet instaan en gelijk kon opgeven (1-0)
Erik speelde de gambietopening van zijn tegenstander niet goed tegen, zijn loper en toren op de damevleugel speelde de gehele partij niet mee en dat was te veel van het goede (2-0).
Gerard kwam goed uit de opening, maar in het middenspel vervlakte de stelling en werd tot remise besloten (2½-½).
Willem Jan bereikte een gelijk staand eindspel waar weinig eer aan was te behalen, ook remise en 3-1 op het bord.
Wijnand kwam tegen zijn jeugdige opponente in wilde tactische verwikkelingen terecht en daarin zijn jeugdspelers en speelsters door hun opleiding meestal beter in thuis, zo ook in dit geval, 4-1 derhalve.
Arjen had ook een potremise stelling op het bord en moest in dit resultaat berusten (4½-1½).
IJntze werd al snel in de verdediging gedrongen en na de eerste tijdcontrole ging het al snel mis ondanks de koningswandeling naar de damevleugel ( 5½-1½).
Roel leek nog wat terug te gaan doen, won een pion en had een mooie gedekte vrijpion, maar ook hier sloeg het noodlot toe en kwam er een soort helpmat op het bord waardoor we met de catastrofale cijfers 6½-1½ hebben verloren.
Hierdoor staan we nu op de fatale negende plaats en moeten de daarom de laatste wedstrijd tegen Promotie winnen om nog hoop op behoud te houden.
We blijven echter afhankelijk van andere teams….
De grote uittocht van spelers de laatste jaren lijkt ons dit jaar toch op te breken, bijzonder jammer na 25 jaar onafgebroken in de KNSB competitie te hebben gespeeld!
(GH)

  
  Wageningen 2   (1896) - Zeist 1     (1921) 6½-1½

1. M. Naayer     (1905) - IJ. Hoekstra  (2016) 1-0
2. R. v. Leerdam   (1963) – A. v. Amerongen (1991) ½-½
3. D. Binnewijzend  (1886) - G. Hamers    (1949) ½-½
4. J. Verwoert    (2018) - E. Olof     (1900) 1–0
5. K. Scholten    (1886) - R. Zuidema   (1952) 1–0
6. E. Smaling    (1915) - C. Schuc. Kool (1891) 1-0
7. M. Bitalzadeh   (1848) - W. Engelkes   (1832) 1–0
8. E. v. Wijngaarden (1746) - W. Veltman   (1837) ½-½ 

Woensdag 6 apr 2011
Zeister viertallen slepen in tijdnood een gelijkspel uit het vuur
Dinsdag speelden we in het nationaal denksport centrum een wedstrijd tegen het viertal van Goede Zetten Zat, het vroegere kanaleneiland.
Over alleen de heenreis kan al een aardig verslag geschreven worden.
Via de A2 en het 5 mei plein kwamen we bij het 24 oktober plein aan, helaas voor ons was dat met grote groene hekken afgezet omdat er een "fly-over" wordt gebouwd.
Leuk maar het denksportcentrum is op deze manier erg lastig te bereiken.
Nadat we eerst een stuk van de minder gezellige delen van Utrecht (lees Vogelaar wijk) hadden bekeken, waren we tot op steenworp afstand van het denksportcentrum genaderd, alleen kon er nergens de weg worden over gestoken.
We werden weer het A-R kanaal overgestuurd, na een hele omweg kwamen uiteindelijk rond de klok van 8 uur bij de speelzaal aan.
In deze mooie (en dure) zaal speelden we naast de bridgers.
Goed dan de wedstrijd.
Onze klokken stonden al 10 minuten aan, dus we begonnen met een tijdsachterstand. Aangezien het speeltempo 1 uur en 45 minuten is voor de héle partij, kan dit aan het eind van de wedstrijd toch vervelend worden.
Eric aan bord 4, kreeg te maken met de gehele jeugdafdeling van GZZ, 1 speler dus.
Eric speelde een goed, won een pion eerst een pion, toen een stuk en stond vervolgens een volle toren voor.
Toen alles was afgeruild bleef er een pionnen eindspel over waarbij Eric het kleine voordeel had van een toren meer.
Dit wist hij goed uit te spelen, 0-1 en voorkomen dat hij in tijdnood kwam.
Dat kon niet gezegd worden van de andere drie Zeistenaren die alle drie in hevige tijdnood kwamen.
Ronnie aan bord 2 en Gerco aan bord 3 waren bijna tegelijk klaar.
Ronnie had naar eigen zeggen al snel moeten verliezen, maar wist toch een stelling met beide kleuren toren, 2 paarden en wat pionnen te bereiken.
De paarden snoepten wat pionnen op aan beide kanten en werden afgeruild.
Er ontstond een toreneindspel waar misschien nog wel winst had ingezeten voor Ronnie.
Helaas voor hem en ons, was zijn bedenktijd op.
Erg zonde, want de slotstelling was remise, met de 10 minuten extra tijd erbij was het gelukt. Het is niet anders. 1-1
Gerco had een leuke partij.Het duurde erg lang voor de eerste stukken van het bord gingen en na een uur wedstrijd was het middenspel nog maar net begonnen.
Met een pion minder werd er nog hard voor de kansen gevochten.
In tijdnood en met een tempo versnelling werd nog een kans op stukwinst door Gerco gemist.
Jammer, maar veel tijd om het uit te buiten was er niet meer geweest.
Als laatste was Gosse aan bord 1 nog bezig. Zijn tegenstander dacht lang na in de opening, zodoende waren de 10 minuten snel ingelopen. Gosse gaf 3 pionnen voor heel veel aanval op de koning die maar niet kon rokeren.
De aanval leek eerst niet door te slaan dus het zag er somber uit.
Maar in hevige tijdnood slopen er onauwkerigheden in het spel van de tegenstander.
Het was inmiddels al duidelijk dat beide spelers meer tegen de klok vochten, dan tegen de tegenstander.
Gelukkig voor Zeist gaf Gosse net wat minder stukken weg dan de tegenstander.
Zowaar nog een gelijkspel tegen een erg sterke tegenstander, daar hadden we vooraf voor getekend.
(GK)
  
  GZZ 4T1      (1580) - Zeist 4T1  (1429) 2-2

1. M.A.M. Jongerius (1674) - G.K. Kaastra (1500) 0-1
2. P. Timmerman   (1606) - R. Snoek   (1557) 1-0
3. P.H.P. Meijer   (1459) - G. v. Drie  (1330) 1-0
4. R. v. Oostebrugge (----) - E. v. Dijk  (1329) 0-1

Zaterdag 2 apr 2011
Zeist 2 na winst vrijwel veilig
Op 31 maart speelde het tweede team tegen HSG 3. Er werd gespeeld in een verzorgingsflat in de daarbij behorende temperaturen.
Naast de speelzaal praten een groep mensen die van het roken wilden afkomen met elkaar over deze problematiek.
Hun argumenten waren woordelijk te verstaan. Dat vermocht de concentratie van de spelers van het tweede niet verstoren.
Het team had slechts 5 punten uit 7 wedstrijden behaald en degradatie dreigde.

Het wedstrijdverloop deed wel wat aan dat van de voetbalinterland Nederland – Hongarije denken.
Sergio verloor twee pionnen en bleef met een slechte stelling zitten (0-1). Michiel leverde bij een scrimmage op het bord een stuk in (0 -2).
De tegenstander van Herman verrekende zich en verloor hierbij zijn dame (1–2).
Wouter kwam drie pionnen achter, toen zijn tegenstander ook nog de Zeister koningsstelling binnendrong, moest hij de vlag strijken (1–3).
Het zag er op dat moment somber uit, maar het bleek het kantelpunt te zijn.

Paul zette de partij scherp op tegen de toekomstige 50PLUS senator.
Zijn aanval sloeg door en mat was onafwendbaar (2–3).
Wijnand was, zoals te doen gebruikelijk, vol in de aanval gegaan daarbij zijn schepen achter zich verbrandend.
Hij wist de aanval echter fraai te voltooien met Kg1 – h1, waardoor Tg1 mat, niet te voorkomen was (3–3).
Henk, die de frequent vakantievierende Bill verving, bereikte een eindspel met een pion meer.
Ondanks het geduld en de accuratesse van Henk bleek dit niet te winnen (3½-3½ ).
De enige remise; Zeist 2 heeft de “Sofia Regels” niet nodig.
Roel was in een dubbeltoreneindspel beland met aan beide kanten nog een handvol pionnen.
Een stelling die hem wel lag, hij kwam beter te staan, maar vergiste zich, waardoor de stelling niet meer te winnen leek.
Zijn tegenstander vergat de tijd echter, waarna Roel de partij bekwaam beëindigde (3½-4½).

Meestal verliezen we met de score 3½-4½ , maar nu was dit voor ons gelukkig omgekeerd.
Met 7 punten en nog één wedstrijd te gaan hebben we goede kansen om ons te handhaven.
Er degraderen 2 teams en we hebben er 3 onder ons, waarvan één team ons niet meer kan achterhalen.
De gedetailleerde uitslagen waren als volgt:
(HH)

  
  HSG 3			Zeist 2			    3½-4½

1. Michael de Vos	1953	Roel Zuidema		1976	0-1
2. Sito Dekker		1959	Wouter van der Bilt	1922	1–0
3. Ronald de Klerk	1904	Wijnand Engelkes	1801	0-1
4. Jan Nagel		1878	Paul Govaerts		1754	0-1
5. Bart Vermeulen	1903	Sergio Hernandan	1725	1–0
6. Arno de Visser	1808	Michiel Stafleu		1752	1-0
7. Rob van der Waall	1789	Herman Hamers		1724	0–1
8. Gerard Wagenaar	1827	Hen Keers		1736	½-½ 

Donderdag 24 mar 2011
Zeist 3 wint ruim van Rivierenland 4
In de 7e ronde van de SGS competitie, traden wij aan tegen Rivierenland 4.
Dit team is het kleine broertje van Rivierenland 2, waar we later dit jaar nog tegen mogen spelen. Maar zoals altijd, onderschat nooit een tegenstander.
Anton aan bord 2, was als eerste klaar. Hij won een pion, gaf deze vervolgens weer terug en belandde in een toren-eindspel.
Het leek remise, maar door een actievere koning wist Anton het nog mooi te winnen. 1-0
Vervolgens werd het 1½-½ door een remise van ondergetekende (7).
Er ontstond een dichtgeschoven stelling en toen bijna alle stukken werden afgeruild, bleef er een toren-eindspel met beide kleuren 6 pionnen.
Hier werd remise besloten. 1½-½
Mark (5) en Henk van der Jagt (6) waren bijna gelijk klaar en allebei lieten ze een winst noteren.
Mark won al snel een pion op h3 en kreeg ook een sterk centrum, hier kon hij goed van profiteren en won een stuk. Het eindspel van 4 pionnen + paard voor zwart tegen 4 pionnen voor wit, was eenvoudig gewonnen. 2½-½
Henk van der Jagt had een aanval op de damevleugel, om die tegen te houden moest zijn tegenstander moest een pion geven.
Er bleef een pionneneindspel over waarbij Henk een vrijpion meer had. Zoals altijd bleef hij zeer rustig en speelde het goed uit. 3½-½
Ronnie (3) was hierna klaar en kon ook een 1 noteren. Ronnie was een te grote Snoek voor de Visser, wiens lijn al snel brak. Wat er precies allemaal gebeurd is heb ik niet gezien, maar in de slot stelling stond hij de halve stukken doos voor. 4½-½ Wedstrijd gewonnen dus.
Henk Keers (1) Kreeg te maken met een vrije b pion van zijn tegenstander die ook nog eens op de 7e rij stond.
Maar door zijn actieve torens had hij genoeg tegenspel om de partij remise te houden. 5-1
Bij Ben (8) ging de partij lange tijd gelijk op, maar in de tijdnood fase ging het uiteindelijk toch nog mis. 5-2
Als laatste was Wendela (4) nog bezig aan een knotsgekke partij.
Ze stond achtereenvolgens, iets beter, een kwaliteit achter, 3 pionnen voor, 2 pionnen voor, 1 pion voor.
Toen er een remise pion eindspel op het bord stond, bood haar tegenstander ter vergeefs remise aan.
Na een onnauwkeurigheid, had er nog winst in gezeten, maar dit werd niet gezien.
Enigszins begrijpelijk in het heetst van de strijd met zoveel toeschouwers om je heen. 5½-2½
(GK)
  
  Zeist 3 (1579)      - Rivierenland 4 (1479) 5½-2½

1. H. Keers (1676)      - A. van Weerden (1578) ½-½
2. J.A.F. de Vreede (1656)  - N. van Gool (1331)   1-0
3. R. Snoek (1557)      - J. de Visser (1621)  1-0
4. W. Oskam (1639)      - A. Sluiter (1611)   ½-½
5. M. Schutte (1575)     - J.P.M. Harteman (1424) 1-0
6. H.C. van der Jagt (1616) - P.C. van Dijk (1641)  1-0
7. G.K. Kaastra (1500)    - J.A. Schutz (1436)   ½-½
8. B. Meijer (1409)     - H. Ruis (1491)     0-1

Maandag 14 mar 2011
Zuur verlies voor Zeist 1
In de zevende ronde van de KNSB competitie was PSV uit Putten de opponent.
Zij stonden gelijk met ons met 4 punten, een belangrijke wedstrijd derhalve.
De wedstrijd begon rustig want Janton kwam al vrij snel in gelijke stelling remise overeen.
Henk wist in een remiseachtige stelling op handige wijze toch nog het pionneneindspel te winnen (1½-½).
Willem Jan leek te gaan winnen maar in tijdnood nam hij genoegen met eeuwig schaak in, na achteraf bleek zeer goed stelling (2-1).
Arjen haalde geen voordeel uit de opening en toen zijn stukoffer niet doorsloeg restte niets anders dan opgeven. (2-2).
Bij IJntze leek er lange tijd niets aan de hand, maar toen er plotseling een pion verloren ging stortte de stelling in (2-3).
Hans leek de hele middag voordeel te hebben, maar in de slotfaseontstond ook hier een remisestelling (2½-3½).
Erik speelde een wisselvallige partij, verloor eerst een kwaliteit, maar won later door een penning een stuk en dat was voldoende voor winst. (3½-3½).
Gerard gaf in het middenspel een kwaliteit voor het loperpaar, de partij verliep erg spannend, maar toen hij zijn tegenstander de gelegenheid gaf de kwaliteit terug te geven in plaats van het remise makende …h4 te doen belandde hij na bijna zes uur spelen in een verloren eindspel waardoor wij een zure 3½-4½ nederlaag leden en nog niet veilig zijn.
Op 9 april moeten wij proberen van hekkensluiter Wageningen te winnen om niet echt in de problemen te komen.
(GH)

  
  Zeist 1     - PSV/DODO 1  3½-4½

1. J. van Apeldoorn – E. 't Jong  ½-½
2. A. v. Amerongen – O. van Dijk  0-1
3. IJ. Hoekstra   – R. Straat   0-1
4. E. Olof     - J. Valstar  1-0
5. G. Hamers    - M. Kortrijk  0-1
6. H. Kuiken    - K. Dokter   ½-½
7. H. Nicolai    - H. Bloemen  1–0
8. W. Veltman    – G. v.d Brink ½-½ 

Maandag 7 mar 2011
Zeist 3 redt het niet tegen Moira Domtoren 2
Vrijdagavond moesten we aantreden tegen Moira Domtoren 2, het team dat stevig bovenaan in de poule staat en dat hebben we geweten.
Met twee invallers, Tjeerd en Guy voor Henk vd Jagt en Gosse werd het een vergetelijk avondje schaak.
Ronnie moest aantreden tegen tegen jeugdspeler Tycho Dijkhuis, die dit jaar dertien wordt maar wel een ELO heeft die maar tien punten onder zijn geboortejaar ligt.
Hij werd kansloos weggeschoven. Anderen ging het niet veel beter.
Guy kwam een slechte opening niet te boven, Wendela kon het nog tot een eindspel rekken, Tjeerd verloor een stuk in een Siciliaans middenspel en Henk kwam in een gesloten stelling terecht waarbij beide paarden zaten opgesloten.
Ben overzag in een tamelijk gelijkstaand toreneindspel mat in één.
Zelf stond ik redelijk, maar ik kon een remise door eeuwig schaak niet voorkomen.
Held van de avond was Mark die door goed spel het volle punt binnensleepte.
(AdV)
  
  Moira Domtoren 2   - Zeist 3       6½-1½

1. K. Wandy 		- J.A.F. de Vreede 	½-½
2. J.A. de Kraker 	- H. Keers 		1-0
3. S. Dijkhuis 		- R. Snoek 		1-0
4. H.C. Pafort 		- W. Oskam 		1-0
5. W.M. Le Fevre 	- T. Visser		1-0
6. J.C. van den Brink 	- B. Meijer		1-0
7. E.J. Evers 		- M. Schutte 		0-1
8. J. Reiff 		- G.M.G. van Beek 	1-0

Maandag 14 feb 2011
Zeist 1 verliest in Arnhem
In de zesde ronde traden wij aan tegen ASV 2 uit Arnhem.
Dit team stond twee punten boven ons en we konden bij winst langszij komen.
De wedstrijd begon met een correcte remise van Erik Olof, in een gelijk staand Toren-eindspel.
Henk zette ons op voorsprong door vanuit de opening een pion te winnen bij zeer goede stelling, zijn tegenstander hield het voor gezien toen Henk drie pluspionnen had.
IJntze leek goed te staan, gaf een kwaliteit voor aanvalskansen, maar toen de aanval werd afgeslagen resteerde een verloren eindspel. (1½-1½).
Gerard kon kort na de opening een pion winnen, maar dacht ten onrechte dat dit te veel tegenkansen zou bieden, zoals het nu ging liet hij zijn tegenstander het loperpaar en betere pionnenstelling en ging hij tegen de tijdcontrole ten onder.(2½-1½).
Arjen stond de gehele partij onder druk en in moeilijke stelling overschreed hij de bedenktijd. (3½-1½).
Janton had een licht voordeeltje maar de Arnhemmer keepte bekwaam naar remise (4-2).
Hans speelde een partij met wisselende kansen, in de slotstelling bood de tegenstander in betere stelling remise aan om de overwinning veilig te stellen (4½-2½).
Willem Jan wist een Toren eindspel met een pion minder uiteindelijk vrij eenvoudig remise te houden, waardoor de eindstand op een 5-3 nederlaag kwam.
De volgende twee rondes tegen Putten en hekkensluiter Wageningen zullen wij punten moeten halen om niet in de problemen te komen.
(GH)
  
 ASV 2       - Zeist 1      5-3

1.K. van Bemmel   - J. van Apeldoorn ½-½
2.J. Sloots     - A. v. Amerongen  1-0
3.S. van Roosmalen  - IJ. Hoekstra   1–0
4.F. Schleipfenbauer - E. Olof      ½-½
5.P. Losekoot    - G. Hamers     1–0
6.T. Jurrius     - H. Kuiken     ½-½
7.F. Reulink     - H. Nicolai    0–1
7.V. de Jong     - W. Veltman    ½-½

Maandag 31 jan 2010
Zeist 2 flink onderuit tegen Ons Genoegen 1
We hadden een bijzonder slechte dag: verlies aan de eerste vier borden.
Paul Govaerts was de enige die met winst naar huis ging, Herman Hamers en Ruud Kamp bereikten remise.
Ik kreeg aan bord 1 een lesje Nimzo-Indisch. Er leek aanvankelijk weinig aan de hand, maar achteraf bezien was de stelling na de elfde zet al hopeloos.
Wijnand trof het evenmin: zijn dame raakte midden op het bord ineens in de knel en hij kon opgeven.
Wouter hield het nog lange tijd vol, maar helaas zonder resultaat.
Sergio kwam na langdurige strijd in een toreneindspel terecht dat onhoudbaar was.
Ook Michiel redde het niet. Hij overleefde de Pirc-verdediging, maar koos op de 17e zet het verkeerde stuk om de druk tegen f2 te dekken.
Deze toren raakte overbelast en de witte stelling bezweek. We moesten het hebben van onze invaller (Ruud) die een mooie prestatie leverde en van Herman die dit jaar in ons team zeer goed scoort.
De volle winst kwam van Paul. Na een rustig begin opende zijn tegenstander het centrum op een niet correcte manier.
Daardoor bleef hij met een paar dubbelpionnen zitten. Nadat hij eerst één van die pionnen kwijt was geraakt moest hij vervolgens een kwaliteit geven.
Daarna schoof Paul de partij rustig uit. (RZ)
  
 Zeist 2		 - Ons Genoegen 1	   2-6
	
1.Roel Zuidema   (1951) - A. v.d. Burch   (2167) 0-1
2.Wijnand Engelkes (1825) - P. Huis in ’t Veld (1950) 0-1
3.Wouter v/d Bilt (1818) - M.Riemersma    (1850) 0-1
4.Sergio Harnandan (1790) - H. Strating    (1823) 0-1
5.Paul Govaerts  (1699) - J. Jonkers     (1636) 1-0
6.Michiel Stafleu (1697) - J. v/d Berg    (1717) 0-1
7.Herman Hamers  (1685) - F. Mönch      (1700) ½-½ 
8.Ruud Kamp    (1792) - T. Bekius     (----) ½-½ 

Maandag 10 jan 2011
Zeist 1 de sterkste tegen Amersfoort 2
In de vijfde ronde van de KNSB competitie traden wij aan tegen Amersfoort 2.
Na de ongelukkige nederlaag tegen Caissa 3 werd het tijd weer eens punten te halen.
De wedstrijd begon niet zo goed want Erik Olof kreeg een zware aanval over zich heen en kon mat niet meer voorkomen (0-1).
IJntze maakte een openingsfout in een hem bekende stelling en kon de stelling eveneens niet houden (0-2).
Gerard deed wat terug door van de uit de opening met een sterk loperpaar groot voordeel te halen, dit leverde twee pionnen op en een gemakkelijk gewonnen eindspel (1-2).
Janton had op een gegeven moment twee Dames op het bord tegen maar één voor zijn tegenstander en wist met dit voordeel wel raad (2-2).
Willem Jan nam revanche voor de dramatische partij in Amsterdam en wist na stukwinst eveneens de winst binnen te halen (3-2).
Arjen won in de tijdnoodfase op fraaie wijze een stuk en bracht de stand op 4-2 in ons voordeel.
Wijnand leek lange tijd zicht op remise te hebben, maar moest in de slotfase een kwaliteit geven en even later de vlag strijken (4-3).
Hans had de gehele partij voordeel, stond ook wel gewonnen maar nam uiteindelijk geen risico in een eindspel van Dame tegen Toren en Paard en ieder drie pionnen op de koningsvleugel.
De eindstand kwam daarmee op 4½-3½ in ons voordeel waardoor wij met vier punten weer aansluiting met de middenmoot hebben!
(GH)
  
 Zeist 1      Amersfoort 2 4½-3½

1.IJ. Hoekstra   - A. Tissink   0-1
2.J. v. Aperldoorn - R. Dijk    1-0
3.A. v. Amerongen - J. Schuil   1-0
4.G. Hamers    – J. Piet    1-0
5.E. Olof     - G. v. Otten  0-1
6.H. Kuiken    – J. de Cloet  ½-½
7.W. Veltman    – J. de Zwart  1-0
8.W. Engelkes   - P. Sonder   0-1

Woensdag 6 jan 2011
Zeist 2 niet opgewassen tegen Amersfoort 3
Tegen het sterke Amersfoort 3 hebben we op alles op alles gezet.
In het begin ging de strijd gelijk op en kwamen er goede stellingen op de borden.
Maar na verloop van tijd bleek er toch een groot krachtsverschil te bestaan.
Amersfoort 3 dat tot nu toe alle wedstrijden met overmacht had gewonnen (met een gemiddelde score van 6–2) behaalde op vier borden het volle punt en won met 5½-2½ .
We laten ons hierdoor niet uit het veld slaan.
Er was ook reden voor tevredenheid: de totaal vernieuwde en ruimere accommodatie in Mariaoord is ons prima bevallen.
(RZ)
  
 Zeist 2        Amersfoort 3     2½-5½

1.Roel Zuidema    - H. van Doorn      1-0 
2.Wijnand Engelkes  - René v. Nieuwenhuizen 0-1
3.Bill Schuckink Kool - A. Miltenburg     0–1
4.Michiel Stafleu   - Dennis Flohr      0–1
5.Paul Govaerts    - G. du Chatinier    ½-½ 
6.Sergio Harnandan  - Cor van Ingen     ½-½ 
7.Herman Haamers   - Ron Flohr       ½-½ 
8.Henk van der Jagt  - Guus Beltman      0-1

Dinsdag 5 jan 2011
Zeist 3 in thriller langs TRIO 1
De uitgestelde wedstrijd tegen TRIO in De Meern kon alleen nog maar ingehaald worden op 3 Januari.
Dat is dus direct na het 2e feestweekend van 2010, dus hoe overleefden de spelers en Wendela dit ?
Wendela en Ben kregen in de opening direct een pion kado, Henk van der Jagt had zijn geliefde Colle opening naar een aanvalsstelling opgebouwd, Gosse won ook een pion, Ronnie had na alle paarden geruild te hebben, een open spel voor de beide lopers en de torens en de dame.
Henk Keers schoof alle pionnen van zwart tegen de witte muur aan, maar behield zijn goede loper buiten de keten, kortom de stellingen zagen er goed uit.
Mark stond iets minder, Anton had weliswaar meer ruimte maar geen aanvalspunten weten te vinden.
De eerste remise kwam van Mark, die van een (zeer) oude heer, die nogal wat fantaseerde, een remise aanbod kreeg, en dat aanvaardde.
Bij Henk Keers was er geen doorkomen aan, dus ook remise. Toen Ronnie na wat ruilen geen dreigingen meer had werd ook dat remise. Ondanks felle pogingen, zelfs met risico die ik van Henk van der Jagt niet zo gewend ben, kon hij er niet doorkomen, en gezien de situatie aan de andere borden was een remise best een resultaat dat bijdroeg aan de score. Dus 2–2.
Gosse had na pionwinst met een triplering van zware stukken een belegering op de zwarte f7-pion, en optisch stond hij gewonnen. Anton moest een sterk paard elimineren, maar daardoor activeerde hij de zwarte koningsloper, die een mataanval dreigde in te leiden. Dat zag er somber uit.
Bij Ben ging het goed, hij had oprukkende centrumpionnen, die een kwaliteitswinst oplevereden, dus telden wij winst.
Wendela had de hele partij prachtig haar pluspion gehandhaafd en was in een dame-eindspel terecht gekomen, dat erg lastig te winnen is.
Ook hier telden we winst.
Toen Ben het volle punt binnenbracht en Anton de aanval afsloeg ten koste van kwaliteitsverlies in het eindspel en verloor, was het 3–3.
Bij Gosse was de verdediging van zijn tegenstander soliede, en na dameruil bleef er een niet te winnen toreneindspel met een pion meer over. In overleg, gezien de stand bij Wendela werd in overleg tot remise aanbod besloten, hetgeen werd aangenomen.
Wendela had wel wat tijdnood, ook haar tegenstander, maar wij hadden steeds vertrouwen dat het zou lukken.
Na de tijdcontrole besteedde haar tegenstander steeds veel meer tijd van de 15 minuten dan Wendela, dus wellicht een tijds overschrijdings overwinning ? Want er leek een egelstelling bereikt te zijn, waarmee alleen met koningshulp iets aan gedaan kon worden.
Maar met open koningen heeft de verdedigende dame kansen op eeuwig schaak. Dus zeer moeilijk.
Omdat iedereen uitgespeeld was stonden er ook nog eens zestien belangstellende om hun bord heen, niet zo best om de concentratie te behouden, daar kan je best zenuwachtig van worden..
Maar door het zangkoor, dat die avond Kerkliederen had geoefend in de nabije zaal, hetgeen Gerco al eens beschreef bij hun viertalwedstrijd, was Wendela juist zeer relaxed en had een goed overzicht tussen aanval en de kwetsbare koningsstand.
Met weinig tijd op de klok deed de tegenstander een uiterste poging naar schaak tegen haar koning, maar moest dat bekopen met een fraaie winstvoering van Dame, pion, schaak en promotie tot tweede dame.
Na opgave door TRIO klonk een verdiend applaus voor Wendela en was de buit binnen.
Met 2½ punt in de auto reed ik met Gosse, Ben en Wendela terug naar Zeist.
(BSK)
  
 TRIO 1     Zeist 3        3½-4½

1.K. Ouwens   - A. de Vreede		1 – 0
2.H. v. Dijk  - H. Keers		½ - ½
3.R. Veldhoed  – H. v.d. Jagt		½ - ½
4.D.v.d. Geer  – W . Oskam		0 – 1
5.A. v. Dijk  – R. Snoek		½ - ½
6.K. Mijderwijl – B. Meijer		0 – 1
7.J. v. Oort  – G. Kaastra		½ - ½
8.G.J. Slotboom – M. Schutte		½ - ½

Dinsdag 4 jan 2011
Verslag Oliebollenschaak 2010
Op 28 december was het de laatste clubavond in De Ark, omdat we na de verbouwing in het nieuwe jaar terugkeren naar de zaal Maria-Oord.
Dat was voor Gerard Hamers en Wijnand Engelkes een goede reden om Hinke met een bos bloemen te bedanken voor de goede zorgen en samenwerking het afgelopen half jaar.
Traditioneel stond het oliebollenschaak op de agenda.
Iedereen kon zich aan de oliebollen bij de koffie alvast in de oude-jaars stemming brengen.
Met een opkomst van 24 deelnemers konden precies 3 viertallen Rapid-schaak onderling de oliebollen betwisten, en was er een 12-kamp snelschaken over acht ronden, dus niet iedereen tegen elkaar.
Door toevallige indeling speelden Engelkes, Viergever en Porte niet tegen elkaar !
De uitslag was: Engelkes 7, Porte 6½, Viergever 6, Hoekstra 5, Olof, V.d.Bilt 4, G. en H. Hamers en Harnandan 3, Meijer 2 en Kaastra 1.
Zoals te zien is bleek Henrik Porte het schaken in Kopenhagen nog niet verleerd te zijn.
Bij de viertallen won het team Van der Jagt, Snoek, Graal en Loete van de andere twee, wat een extra zakje oliebollen opleverde.
Met ook nog drie partijen in het eigen viertal, kregen Van der Jagt, Snoek en Stafleu met 4 uit 5 ook een kleine prijs.
Bill Schuckink Kool kreeg een fles wijn als dank voor de organisatie.
(BSK)

Dinsdag 14 dec 2010
Viertallen boeken winst in De Meern
Na het winterse debacle 2 weken geleden, toen hevige sneeuwval een gang van het derde naar De Meern onmogelijk maakte, leek het weer opnieuw parten te kunnen gaan spelen.
Op tijd vertrokken, geen enkel probleem deze keer en dus kwamen we (al) om 19:15 bij het speellocaal van TRIO aan.
Een zeer gezellig onderkomen met een mooie bar, biljart tafels, dartbanen en een aantal zalen waarin geschaakt wordt.
Ik kwam aan de praat met een meneer aan de bar die vertelde dat hij vanavond muziek kwam maken.
Ik vroeg nog gekscherend of de zalen wel geisoleerd waren, maar hij verzekerde me dat wij hun niet zouden horen.
De wedstrijd begon tegen 3 TRIO mensen, hun bord 4 speler was wat verlaat en miste hierdoor wel het praatje van de wedstrijdleider die nog vertelde dat het speeltempo 1.45 voor de hele partij is..
Voordat de laatste wedstrijd goed en wel op gang was had Wendela het eerste punt al binnen.
Een opening die wat onnauwkeurig gespeeld werd door de TRIO kopman resulteerde in stukverlies en hij gaf op.
Ondertussen bleek er behalve een muziek clubje (inderdaad niet gehoord) ook nog een kerkkoor te oefenen in het gebouw.
De zaal waar zij oefenden bleek wat minder goed geisoleerd, kort gezegd, het was vrij woordelijk te volgen (en dan druk ik me nog voorzichtig uit)
Dat kwam zeker ook doordat ze in de zaal naast ons aan het zingen waren.
Weinig valse noten, leuk voor de kerststemming, wat minder voor de concentratie, maar dat gold natuurlijk ook voor onze tegenstanders.
Het had ook wel iets knus-komisch en paste eigenlijk wel in de zeer gemoedelijke sfeer van een 4-tallen wedstrijd.
Gerco had ondertussen een stelling bereikt met een pion meer, maar zeker geen overwicht en er werd tot remise besloten.
Ronnie stond op dat moment niet zo heel goed,zeg maar slecht, (maar we weten dat Ron dan juist tot onmogelijk dingen in staat is) en Gosse stond gewoon lekker goed.
Beide partijen duurden voort en voort en voor de tegenstanders begon de tijd te dringen.
Ron's tegenstander had het overwicht 'ergens' verloren en nam met nog minder dan 3 minuten op zijn klok het remise aanbod van Ron aan.
Klasse spel van Ron !
De tegenstander van Gosse had ook nog minder dan 5 minuten en informeerde hoe het zat met de 15 minuten bijtelling.
Ik kon hem vertellen dat die niet zou komen, immers 4tallen wedstrijden duren 1.45 voor de hele partij..
"Tsja, das niet zo mooi dan.." was zijn commentaar en dat was het inderdaad niet voor hem.. Gosse stond op dat moment al beter en met weinig tijd was er niet veel meer voor hem van te maken.
Een 1-3 overwinning derhalve, misschien iets geflatteerd, maar wel leuk.
we zitten na 2 wedstrijden dus alweer op onze 50% doelstelling.
(Gv3)
  
 TRIO 4T1  - Zeist 4T1  1-3
	
1.M. Kegler  - W. Oskam  0-1
2.T. vd Poll - R. Snoek  ½-½
3.R. Wouters - G. van Drie ½-½
4.M. Bankert - G. Kaastra 0-1

Maandag 13 dec 2010
Sneu verlies voor Zeist 1 tegen Caissa 3
Zaterdag 11 december gingen wij in Amsterdam op bezoek bij koploper Caissa 3.
Het zou een zware wedstrijd worden want de Amsterdammers hadden aan bijna ieder bord een groot ratingoverwicht.
Hans Kuiken was niet op tijd uit Canada terug en werd vervangen door Sergio.
Sergio speelde een goede partij, maar raakte in het middenspel enkele pionnen kwijt en toen zijn tegenstander alle dreigingen kon bezweren moest Sergio helaas capituleren (1-0).
Erik Olof kreeg met zwart gelijk spel en kon een terechte remise laten noteren. (1½-½).
IJntze speelde een uitstekende partij en maakte bekwaam gebruik van zwaktes in het witte kamp, na materiaalwinst was het bekeken. (1½-1½).
Arjen kwam goed uit de opening, maar in de tijdnoodfase ging er plotseling een stuk verloren en moest hij opgeven (2½-1½).
Janton weerlegde een stukoffer van zijn tegenstander kort na de opening en dwong zijn tegenstander tot overgave toen er nog meer materiaal verloren ging ( 2½-2½).
Gerard kwam iets minder uit de opening, maar in de tijdnoodfase kwam hij door een verrassende centrum opstoot zelfs wat beter te staan, maar de partij bleef binnen de remisemarge (3-3)
Henk keepte een toreneindspel met een pion minder mooi naar remise (3½-3½).
Resteerde de partij van Willem Jan……, hij had de hele middag wat minder gestaan en leek geruisloos te gaan verliezen.
Zijn tegenstander was echter totaal verrast door een onverwachte pionzet en raakte het spoor geheel bijster.
Hij liet zijn klok lopen tot hij nog 1 minuut had. In die stelling had Willem Jan nog 20 minuten bedenktijd en minimaal eeuwig schaak.
Hij gebruikte echter bijna al zijn tijd, had nog minder dan een minuut over, deed een winstpoging en ging vervolgens zelf door de vlag, waardoor wij een toch wel dramatische nederlaag van 4,5-3,5 moesten slikken.
Als teamleider had ondergetekende misschien een remise aanbod moeten adviseren, maar ik dacht al aan de onverwachte overwinning…..
Met nog slechts twee matchpunten zijn wij voorlopig nog niet veilig.
(GH)
  
 Caissa 3	    - Zeist 1	    4½-3½
	
1.P. Schipper  (2121) - A. v. Amerongen (1996) 1-0
2.E. Osterwald (2199) - IJ. Hoekstra  (2010) 0-1
3.H. van Hengel (2180) - J. v Apeldoorn (2088) 0-1
4.E. Vroombout (2110) – E. Olof     (1919) ½-½
5.H. Jolles   (2124) - G. Hamers    (1929) ½-½
6.W. Nijenhuis (1936) - H. Nicolai   (1923) ½-½
7.M. Miedema  (1965) - S. Harnandan  (1790) 1-0
8.P. Melford  (2024) - W. Veltman   (1839) 1–0

Vrijdag 19 nov 2010
Zeist 1 thuis ten onder tegen Amstelveen 3
Zaterdag 20 november speelden wij de thuiswedstrijd tegen koploper Amstelveen 3.
De teamleider dacht in de week voorafgaande aan de wedstrijd dat wij toch wel een kans hadden om de wedstrijd te winnen.
De dagen voor de wedstrijd maakte hij echter overuren om vervangers organiseren voor de zieke Janton en Henk.
Gelukkig lukte dit en waren Roel en Wijnand bereid het team te completeren.

De wedstrijd begon met een rustige remise van Gerard in geheel gelijke stelling (½-½).
Willem Jan kwam kort na de opening in de problemen, verloor een kwaliteit en even daarna ook nog een stuk. (½-1½).
Deze stand bleef lang op het bord, maar in de tijdnoodfase ging het mis.
Erik Olof leek goed te staan met de beheersing van de C-lijn, maar liet plotseling een Dame zijn stelling binnen vallen en kon mat niet meer voorkomen ( ½-2½).
Wijnand speelde een fraaie partij vol offers en penningen en won uiteindelijk een stuk.
Toen hij nog meer materiaal dreigde te winnen hield zijn tegenstander het voor gezien (1½-2½).
Roel kwam niet in zijn spel en moest in de tijdnoodfase een stuk aan zijn tegenstander laten (1½-3½).
Ook Arjen had te veel zwaktes in zijn stelling en moest capituleren (1½-4½).
Hans Kuiken wist wel het evenwicht te bewaren en kwam remise overeen (2-5).
IJntze stond de hele partij wat beter, maar zijn tegenstander verdedigde zich taai en wist ook remise te bereiken.
Door deze duidelijke nederlaag moeten wij (hopelijk voorlopig) weer naar onderen kijken.
(GH)
  
  Zeist 1		  - Amstelveen 3	2½-5½
	
1. A. van Amerongen (1996) - F. Jacobs  (2076) 0-1
2. IJ. Hoekstra   (2010) - T. Sminia  (2006) ½-½
3. R. Zuidema    (1951) - G. IJzermans (1955) 0-1
4. E. Olof     (1919) - O. Lucas   (1966) 0-1
5 G. Hamers    (1929) - H. Boot   (1904) ½-½
6. H. Kuiken    (1940) - B. Kampen  (1893) ½-½
7. W. Veltman    (1839) - R. Mehra   (1800) 0-1
8. W. Engelkes   (1825) - J. de Vries (1825) 1-0

Vrijdag 19 nov 2010
Zeist 2 wint eindelijk weer eens
Op 16 november trad Zeist 2 aan tegen Hoevelaken 1.
Zeist 2 degradeerde vorig jaar uit de Promotieklasse met heel weinig punten. Dit jaar verlieten 4 spelers het tweede.
IJntze Hoekstra en Jan-Willem Veltman promoveerden naar het eerste en Bert Uneken speelt nu voor Leusden en Peter Egelie voor Doorn/Driebergen.
Het tweede werd aangevuld met 4 spelers uit het derde van vorig jaar: Bill Schuckink Kool, Sergio Hernandan, Michiel Stafleu en Paul Govaerts.
We traden dit maal compleet aan, wat niet vaak voorkomt. De komst van Michel Stafleu was enige tijd onzeker.
Hij zat vast in een trein, een situatie die menig forens zal herkennen. Gelukkig kwam hij vlak na het begin binnen.
Ben Meijer stond overigens klaar om hem eventueel te vervangen, zodat we niet met 7 man hoefden te spelen, zoals vorig jaar meer malen gebeurde (we waren zelfs één keer met z’n zessen).

Herman was als eerste klaar. Zijn tegenstander kende de, wat minder gebruikelijke, openingsvariant niet goed (1–0).
Het nadeel van een snelle overwinning is, dat de teamleider je dan de opdracht geeft het verslag te maken.
De rest van de avond heb ik geprobeerd het partijverloop aan de verschillende borden zo goed mogelijk te volgen.
Sergio belandde na allerlei ingewikkelde situaties in een toreneindspel met een pion meer. Toen hij er een tweede pion bij won, streek zijn tegenstander de vlag (2–0).
Paul moest toestaan dat zijn tegenstander, vanuit de opening, een pion op g7 kreeg (Paul had zwart, maar dat mag duidelijk zijn).
Hij deed alle moeite deze indringer uit te schakelen, maar verloor in de erop volgende scrimmage via een penning een stuk (2–1).
Wouter belandde al snel in een dubbel toreneindspel. De zegswijze: “elk toreneindspel is remise”, ging hier helaas niet op (2–2).
De spanning was terug.
Roel had twee stukken tegen een toren, terwijl zijn tegenstander nog een pion meer had. De playing captain wist de stelling echter bekwaam naar zijn hand te zetten en won (3–2).
Bill was ook al in een toreneindspel terechtgekomen. Hij had hierbij weliswaar een pion minder, maar alle pionnen stonden op dezelfde vleugel en koning en toren van onze externe wedstrijdleider stonden gunstig.
Hij wist de stelling moeiteloos in evenwicht te houden (3½-2½).
Michiel won al snel een kwaliteit, maar tijdens een schermutseling in het middenspel verloor de Zeister speler een stuk.
Hij hield echter twee gevaarlijke vrijpionnen over op de damevleugel, waarvan er uiteindelijk één promoveerde.
Hiermee stelde hij de zege veilig (4½-2½).
Wijnand had dit keer geen bardienst. Hij kwam al snel gewonnen te staan (2 pionnen meer), maar wilde het te elegant afronden, zag een schaak over het hoofd en verloor een stuk.
Hij herstelde zich echter, drong met twee torens door op de zevende rij, won weer een pion, loosde een pion naar c6, maar strandde toen toch nog op de taaie tegenstand van de speler uit Hoevelaken. Remise (5–3).

Op 15 december wacht Paul Keres 6, dat dezelfde week met 0 – 8 verloor van Amersfoort 3.
Zeist 2 kan met 4 punten de winterstop in.
  
  Zeist 2	       - Hoevelaken 1	     5-3

1. Roel Zuidema    (1976) -	G. van Leuveren  (1974) 1–0
2. Wijnand Engelkes  (1801) -	Dirk Veldhuizen  (1874) ½-½
3. Bill Schuckink Kool (1910) -	Mark van Wijk   (1849) ½-½
4. Wouter van der Bilt (1922) -	Martin Veldhuizen (1876) 0–1
5. Sergio Hernandan  (1725) -	Michiel de Kruijf (1723) 1–0
6. Michiel Stafleu   (1752) -	Arco Floor    (1619) 1–0
7. Paul Govaerts    (1754) -	Pieter Hummel   (1600) 0–1
8. Herman Hamers    (1724) -	Cor Ruiter    (1619) 1-0
		

Zeist 3 pakt de eerste punten
Op 9 november ontvingen wij met Zeist 3 De Rode Loper 3.
Dat was een tegenstander waarvan wij wisten dat zij vrijwel van gelijke sterkte waren.
We hebben bewust naar de kleurverdeling gekeken en de opstelling enigszins aangepast.
Hoewel Dennis en Wendela al vrij spoedig als eersten de volle winst behaalden, en wij na de remise van Anton met 2½-½ voor stonden, was het allerminst zeker of wij die voorsprong konden handhaven.
Het ging zowel bij Ben als bij Henk vd. Jagt in het eindspel mis, waardoor het weer gelijk stond.
Ronnie kon in tijdnood net niet genoeg compensatie vinden en verloor doordat hij zijn koning niet in veiligheid kon brengen.
Intussen hadden Henk Keers en Gosse wel een winnende stand bereikt, en brachten zij dat keurig tot het eind.
Aldus een nipte overwinning.
(BSK)
  

  Zeist 3    – De Rode Loper 3  4½-3½

1. A. de Vreede  - B. Westerman    ½-½
2. D.Smit     – P.C. Bakker    1–0
3. H. Keers    – B. Peek      1–0
4. R. Snoek    – G. v.d. Kamp    0–1
5. W. Oskam    – N.J. van Harten  1–0
6. H. v.d. Jagt  – A. v. Gelder    0–1
7. B. Meijer   - A. Toby      0–1
8. G. Kaastra   – T. Veenstra    1–0

Snelschaakkampioenschap 2 november
Met 24 deelnemers, waarvan 12 in de snelschakersgroep en 12 in de rapid groepen speelden, is het kampioenschap verspeeld.
Het was ook de voorbereiding op het SGS clubkampioenschap snelschaken. Bij de snelschakers was het al snel duidelijk dat Max Viergever, na een start met 6 uit 6 de favoriet was.
Dat bleek ook uit de eindstand: 1. M.Viergever 9½ uit 11, daarna 2. W.Engelkes 7½, dan E.Olof, H.Kuiken en S.Harnandan 7, W.J.Veltman 6½, G.Hamers 6, B.Meijer en W.v.d.Bilt 5, R.Zuidema 2½, H.Hamers 2 en G.Kaastra 1.
In de rapid groepen werden sterkere en zwakkere door elkaar ingedeeld, waarbij meestal de sterkste in de groep van vier, won.

Zeist 2 onderuit tegen BSG 3
Tegen BSG is het altijd een zware wedstrijd.
Een oude vereniging met veel goede spelers in de hogere achttallen, vaak in de KNSB, dus hun 3e achttal is ook sterk, als je b.v. hun ELO rating vergelijkt met die van Zeist 2.
Zonder enige spelers uit het tweede achttal van verleden jaar, die ofwel gestopt zijn, ofwel in het eerste spelen, gingen wij opgewekt in nieuwe samenstelling naar Bussum, met Anton de Vreede als invaller voor Roel Zuidema.
Sergio’s aanval, na een stukoffer, mondde uit is een lastig eindspel met de kleine kwaliteit achterstand, lopende pionnen, maar net niet genoeg, dus 1-0 tegen ons.
Ook Anton kon het niet redden 2-0, waarna Michiel een terechte remise niet kon afslaan.
De andere partijen werden pas in de eindfase beslist. Eerst won Bill, daarna won Paul een mooie aanval, maakte Herman remise, dus was het nog steeds gelijk.
Toen Wouter toch op het einde te weinig ruimte had en verloor, en Wijnand in een pionnen eindspel een pion achter stond, was eigenlijk het pleit beslecht.
Dat hij remise kon houden was een sterk staaltje verdedigen met goed inzicht in de finesses van pionnen eindspelen.
(BSK)
  
  BSG 3      – Zeist 2      4½-3½

1. B. Balke    - W.Engelkes     ½-½ 
2. F. Wagener   – B.Schuckink Kool  0–1
3. E. v.d. Velden – S. Harnandan    1–0
4. R. Weidema   – W. v.d. Bilt    1–0
5. J. van Gelder  – P. Govaerts     0–1
6. R. v. Swinderen – M. Stafleu     ½-½
7. R. Tijssens   – A. de Vreede    1–0
8. L. Vehaar    – H. Hamers      ½-½

Zeist 3 verliest eerste wedstrijd
Op 19 oktober begon voor Zeist de externe competitie met een uitwedstrijd voor ons derde tegen Denk en Zet in Vinkeveen.
Omdat Jan-Bernard Wolters en Dennis Smit verhinderd waren traden wij aan met invallers Ben Meijer en Mark Schutte.
Het derde was ten opzichte van vorig jaar aangevuld met spelers uit het vierde van verleden jaar.
Tegen Denk en Zet was geen kruid gewassen.
Er tonden al enige verliespartijen op de score toen Mark met een uiterste truc toch nog de winst behaalde.
Anton stond lange tijd goed en wist als laatste ook nog te winnen, waardoor de uitslag toch nog een draaglijk aanzien kreeg.
(BSK)
  

  Denk en Zet – Zeist 3     5½-2½

1. J. de Boer  - A. de Vreede   0-1
2. H. Kemp   - H. Keers     1–0
3. G.J. Smit  – W. Oskam     1–0
4. A. Broere  – R. Snoek     1–0
5. H. Kroon   - H. v.d. Jagt   1–0
6. C. Verburg  – G. Kaastra    1–0
7. H. v.s. Plas – B. Meijer     ½-½
8. Th. Sieker  – M. Schutte    0-1

Maandag 11 Oct 2010
Zeist 1 onderuit in tweede wedstrijd
In de tweede ronde van de KNSB competitie gingen wij op bezoek bij het sterke Pion Groesbeek.
De wedstrijd begon rustig met een remise van Hans Kuiken die met zwart al snel gelijk spel had gekregen.
Erik Olof had zijn dag niet want hij verloor onnodig een kwaliteit en kreeg daarna geen enkele kans meer (1½-½).
De partij van Arjen van Amerongen ging geheel gelijk op en remise was een logisch resultaat. (2-1)
Gerard Hamers had een klein positioneel voordeeltje met een sterk paard, maar te weinig om een winstpoging te doen (2½-1½)
Janton van Apeldoorn kwam niet in zijn spel, een paard aan de rand kwam in de problemen en ging verloren en daarmee ook de partij (3½-1½)
Willem-Jan Veltman leek winstkansen te krijgen na een dubieus kwaliteitsoffer van zijn opponent, sloeg remise af, maar werd in tijdnood mat gezet (4½-1½).
Henk Nicolai stond lange tijd wat minder, maar wist in het verre eindspel remise af te dwingen (5-2)
IJntze Hoekstra offerde in de slotfase een stuk om de laatste pion van zijn tegenstander onschadelijk te maken waarna remise een feit was.
Een 5½-2½ nederlaag viel ons daarmee ten deel tegen een op papier sterkere tegenstander.
(GH)

  
 Pion Groesbeek 1    – Zeist 1     	 5½-2½

1.L. de Ruyter  (2154) - J. van Apeldoorn (2102) 1-0
2.O. Schoonenberg (2089) – IJ. Hoekstra   (2029) ½-½
3.W. Molenkamp  (2046) - A. van Amerongen (1982) ½-½
4.J. Fleuren   (2127) - E. Olof     (1916) 1-0
5.Th. Wijnhoven  (2068) – G. Hamers    (1939) ½-½
6.L. Wijnhoven  (2048) - H. Kuiken    (1924) ½-½
7.J. Bons     (2009) - W. Veltman    (1871) 1–0
8.W. Veenstra   (1956) – H. Nicolai    (1926) ½-½


Maandag 27 Sep 2010
Zeist 1 wint eerste wedstrijd
In de eerste ronde van de KNSB competitie moesten wij aantreden tegen Oosten-Toren uit Amsterdam. Dit team is gepromoveerd uit de SGA.
We waren compleet en hoopvol om de wedstrijd tot een goed einde te brengen.
De wedstrijd begon rustig met een remise van Janton aan het eerste bord in misschien wel iets betere stelling (½-½).
Erik speelde een scherpe partij en wist door een “grapje”de Dame tegen Toren te winnen en dat was ruim voldoende voor winst. (1½-½)
Hans leek iets minder te staan maar in tijdnood kreeg hij veel materiaal toegeschoven (2½-½)
Gerard was iets te veel op de offertoer, eerst een pion toen een toren, kreeg wel aanval maar zijn tegenstander gaf materiaal terug om de aanval af te slaan en kon een winnend eindspel bereiken (2½-1½)
IJntze leek aanvankelijk iets minder te staan maar uiteindelijk ontstond een toreneindspel waarin hij iets beter stond maar de remisemarge werd niet overschreden (3-2)
Henk leek de hele partij iets beter te staan met het loperpaar, maar na veel geruil was het toch remise (3½-2½)
Willem Jan was ergens een pion verloren maar er verdween zoveel materiaal van het bord dat het resterende lopereindspel remise was (4-3).
Arjen moest aanvankelijk verdedigen, maar counterde zich knap naar een gewonnen eindspel met twee pluspionnen.
Daarmee werd een mooie 5-3 overwinning behaald en hebben wij eindelijk gebroken met de traditie om de eerste wedstrijd van het seizoen te verliezen.
Hopelijk kunnen wij op 9 oktober tegen het sterke Groesbeek een vervolg geven aan dit goede resultaat.
(GH)
  
  Zeist 1         – Oosten-Toren 1     5-3

1. J. van Apeldoorn (2089) - T. Gosman	   (1994) ½-½
2. IJ. Hoekstra	  (2029) - R. Damsma    (2168) ½-½
3. A. v. Amerongen (1982) - I. Bonoo    (1949) 1–0
4. E. Olof     (1877) - H. v. Doggenaar (1768) 1–0
5. G. Hamers    (1939) - D. v.d. Bergh  (1883) 0–1
6. H. Kuiken    (1924) - W. Leene    (1903) 1–0
7. H. Nicolai    (1926) - R. Zijlstra   (1796) ½-½
8. W. Veltman    (1871) - H. v.d. Bergh  (1859) ½-½ 


Maandag 6 Sep 2010
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Dinsdag 7 september zal de jaarvergadering plaatsvinden.
De aanvang is 20.00 uur.
Aan de leden het verzoek om zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn.
Zaken als de financiën, het clubgebouw , de interne en externe competitie komen aan de orde alsmede de jaarverslagen van de diverse bestuursleden.
Tevens zal de prijsuitreiking plaatsvinden, waarbij ondermeer de kampioensbeker aan Janton van Apeldoorn zal worden uitgereikt.

Dinsdag 14 september gaat de onderlinge competitie van start, vanzelfsprekend zijn ook nieuwe leden van harte welkom.
De nieuwe speelzaal “de Ark. Van Reenenweg 9 A , is open vanaf 19.30 uur.

Namens het bestuur,

Gerard Hamers
Voorzitter

Maandag 23 Aug 2010
Zomerschaak in Augustus
Komende dinsdag zullen wij op de schaakclub een klein toernooitje organiseren voor leden en belangstellenden, omdat het niet mogelijk is op de lokatie De Ark een groot dubbelrondig toernooi te organiseren, zoals wij het Blijleven toernooi hielden.
Dinsdag 31 augustus is er ook een klein toernooi, maar in een andere vorm.
Huisschakers en leden van bevriende verenigingen zijn op beide avonden welkom.
Op 7 september houden wij de Algemene Ledenvergadering.

Woensdag 5 Mei 2010
Bericht van Ben Meijer
Na zo'n paastoernoooitje moet je voorzichtig naar huis rijden, anders breek je GEEN eieren, maar wel je HEUP !!
Henk vd Jagt en anderen van m.n. het 4e bedankt voor de kaart en veel succes met de nog te spelen partijen !!
Ik schrijf dit nu thuis op Bevrijdingsdag op de laptop; bevrijd ben ik nog lang niet van de Warande, Diakonessenhuis, Zeist.
Nog lang revalideren en schaken volgen via de diverse sites (Anand-Topalov) en jullie natuurlijk !
Alvast een fijne zomer en vakantie toegewenst van Ben Meijer.

Dinsdag 4 Mei 2010
Zeist 4 verliest laatste competitiewedstrijd (1½ - 6½)
Op 27 april gingen we naar Vinkeveen om met 4 invallers tegen “Denk en Zet” te spelen. Het resultaat was dramatisch.
Zes partijen gingen verloren waarvan 3 binnen 1½ uur. Henk speelde remise en Jan Bernard kreeg een stuk cadeau en pakte als enige de volle winst. Uitslag 6½-½ in ons nadeel.
We zijn als 8e geëindigd en dus net niet gedegradeerd.
In oktober gaan we weer met frisse moed aan de slag, hoewel we ons af moeten vragen of we in deze klasse thuishoren.
Schaken blijft een moeilijk spel!
(HvdJ)

Woensdag 21 Apr 2010
Zeister viertallen laten zich niet van de wijs brengen
Het viertal heeft gister de uitwedstrijd tegen V&O 1 uit Loenen aan de Vecht gewonnen.
Ronnie (2), had een mooie stelling en kon een stuk winnen.
Dit zag hij over het hoofd, en gaf een paar zetten later zijn dame weg.
Ronnie spartelde nog even tegen, maar het was een ongelijke strijd. 1-0
Gosse (3), trof een tegenstander die het Engels niet kende, hier wist hij wel raad mee: Stukwinst en een fraaie mat aanval. 1-1
Eric (4), speelde tegen een stonewall en kreeg al snel een grote koningsaanval over zich heen.
Gelukkig zag zijn tegenstander over het hoofd dat er mat in 2 of torenverlies op het bord stond, en kon Eric ontsnappen. Zijn tegenstander had een stuk geofferd, dus restte er een eindspel met een stuk meer.
Eric's tegenstander bood toen remise aan en tot grote woede van hem kwam Gerco (teamleider) bij het bord kijken, dit mocht volgens hem niet. En hij mocht al helemaal niets zeggen over eventueel remise aanbieden.
Nadat de ruzie gesust was werd er verder gespeeld. Eric liet zich niet door zijn tegenstander imponeren en won het eindspel. 1-2
Gerco (1), speelde een goede partij, dreiging te over, maar de echte klap kon steeds niet komen.
Na een fout van Gerco en nog weinig tijd op de klok vond zijn tegenstander dat het toch maar remise moest worden, waardoor zowaar de winst naar ons toe kwam.
(GK)
  
 V&O 4T1      – Zeist 4T1     1½-2½

1 Z. Zivkovic (1622) - G. van Drie (1355) ½-½
2 J. Reichart (1480) - R. Snoek  (1578) 1-0
3 A. Kuijsten (1124) - G. Kaastra (1310) 0-1
4 P. de Witte (1046) - E. van Dijk (1315) 0-1
    

Woensdag 21 Apr 2010
Zeist 2 niet sterk genoeg voor Moira-Domtoren 1
Helaas, we hadden de wind niet mee. Ondanks goede partijen kwamen we op 9 april maar met één overwinning thuis. En dat is te weinig.
Wijnand had tegen een zeer sterke tegenstander een gelijkopgaande partij.
In een gesloten Siciliaan kwam hij tot een doorbraak met e4-e5 en tot een verdiende remise.
Willem-Jan kwam slecht uit de opening. Zijn tegenstander verspeelde echter het voordeel, kwam ineens minder te staan en mocht blij zijn met remise.
IJntze had een slechte dag. Met wit speelde hij na d4 zijn loper naar g5 (dat lijkt dit jaar zijn thema te zijn), maar op onbegrijpelijke wijze gaf hij een stuk weg.
Eenzelfde lot trof Ruud. Na een niet goed doorziene penning verloor hij een stuk en kon hij direct opgeven.
Wouter deed het goed. Zijn tegenstander won met de dame een pion op a2, maar kwam daarna met de dame lelijk in de knel. Wouter won de kwaliteit en vervolgens de partij.
Henk Keers bereikte na een opening waarin zijn tegenstander lange tijd het initiatief had een gunstig middenspel.
Hij probeerde het eindspel te winnen, maar zijn winstpoging was te geforceerd. Er zat een foutje in en hij verloor.
Herman speelde voor de derde maal in successie tegen Ton Braams.
Na een lange afwikkeling in een Engelse partij ontstond er een evenwicht (dames en ongelijke lopers) dat door geen van beide spelers kon worden doorbroken. Remise.
Stand: 2½ - 4½. Ik speelde met zwart een spannende partij. In hevige tijdnood aan beide borden won ik een stuk maar overschreed ik de tijd.
Een teleurstellend slot. Volgende keer beter!
(RZ)
  
  Moira-Domtoren 1 – Zeist 2       5½-2½

1. A.Ten Hertog   - IJntze Hoekstra   1-0
2. Niels Hendrikx  - Roel Zuidema     1-0
3. Mario Huizinga  - Wijnand Engelkes   ½-½ 
4. Guido den Dekker - Willem-Jan Veltman  ½-½
5. Kas Verwey    - Wouter v.d Bilt   0-1
6. Johny de Kraker - Henk Keers      1-0
7. Tjerk Hacquebord - Ruud Kamp      1-0
8. Ton Braams    - Herman Hamers    ½-½     

Maandag 19 Apr 2010
Zeist 1 boekt mooie overwinning in laatste wedstrijd
De laatste ronde van de KNSB competitie werd met de gehele poule gezamenlijk in Groningen gespeeld.
Om 10 uur reisden wij per trein af naar Groningen om tegen Philidor Leeuwarden te spelen.
De organisatie in Groningen was goed en stipt op tijd begonnen wij om 13.00 uur aan het karwei.
De opdracht was 2½ bordpunt te scoren om definitief veilig zijn te zijn, maar al spoedig bleek dat wij de lat te laag hadden gelegd want aan vrijwel alle borden stonden goede stellingen op het bord tegen op papier toch sterke tegenstanders.
Erik Olof bevestigde zijn goed vorm van de afgelopen weken door al zeer snel een toren op a1 buit te maken, toen het paard er ook nog levend uit kwam was het bekeken (0-1).
René had een klein voordeeltje evenals Gerard, maar remise was gezien de opdracht een goed resultaat aan deze borden (1-2)
Sergio viel uitstekend in, won met goed spel een dame tegen een toren, maar liet in het eindspel van dame tegen toren onnodig een vesting toe in plaats van met een vrijpion door te lopen. (1½-2½).
Arjen had met degelijk spel een voordeeltje bereikt, maar gaf remise gezien de gunstige vooruitzichten aan de andere borden (2-3).
Willem Jan won in het middenspel een stuk en dat was ruim voldoende voor de winst (2-4)
Henk kreeg een mooie aanvalstelling die hij in de tijdnoodfase uitstekend wist af te maken (2-5).
Hans leek op remise af te stevenen maar zijn tegenstander maakte in tijdnood enkele fouten waardoor Hans na de tijdcontrole een gewonnen toreneindspel op het bord had dat de Leeuwardenaar dan ook opgaf.
Iets na vijf uur stond daarmee 2-6 op het bord en zijn wij uiteindelijk met veel bordpunten op de vijfde plaats (linkerrijtje!) geëindigd.
Wij hebben dit jaar echt als team gespeeld, met als beloning ook ratingwinst voor een aantal spelers.
Na afloop hebben wij in de stad Groningen uitstekend gegeten in een wokrestuarant onder het genot van een goed glas wijn.
Een welverdiende bekroning van een goed seizoen! (GH)
  
  Philidor 1847 2  – Zeist 1       2-6

1. Jan Boersma    - Arjen van Amerongen ½-½
2. Erik Sparenberg  – René Buisman     ½-½
3. Auke v.d. Heide  - Gerard Hamers    ½-½
4. Arjan Pragt    - Erik Olof      0-1
5. Wessel v.d Berg  – Henk Nicolai     0-1
6. Siegbert de Jong  – Hans Kuiken     0-1
7. Rein de Boer    - Willem Jan Veltman  0–1
8. Zahid Mzaferspatic – Sergio Harnandan   ½-½
     

Maandag 12 Apr 2010
Paasschaak 2010
Afgelopen dinsdag werd het Paasschaak 2010 gehouden.
Het verslag van Martin Baltus vindt u hier.

Woensdag 31 Mar 2010
Zeist 4 speelt zich zo goed als veilig
Het 4e team van zeist heeft zich gisteravond zo goed als zeker veilig gespeeld.
Na een lange avond tegen de Giessen 1, stond er 4½-3½ op het scorebord.
De wedstrijd begon al heel goed doordat Jaab Koster van Groos (5), al binnen het half uur het volle punt liet aantekenen.
Hij speelde met zwart en kreeg het voor elkaar om een gedekt paard op c2 te krijgen, dan is er vaak wel bekend hoe het afloopt, mat of dameverlies. 1-0
Ben (4) leek heel goed te staan met ruimte overwicht, maar liet pardoes zijn dame insluiten. 1-1
Mark (3) kreeg een zware koningsaanval over zich heen, leek te moeten capituleren, maar kreeg een toren cadeau. Dit paas cadeautje werd maar al te graag uitgepakt. 2-1
Anton (2) speelde heel solide, voerde langzaam de druk op en schreef het volgende punt bij. 3-1
Gerco (6) kreeg een jeugdspeler tegenover zich, die zeer snel speelde. Gerco leek kansrijke damezetten te hebben, overigens niet zonder risico, maar koos er toch voor zijn koning in veiligheid te brengen.
Na wat afruilen belandde hij in een ongelijk lopereindspel met 2 pionnen minder. Dit bleek helaas niet meer remise te houden. 3-2
Jaab de Boer (1), kwam in een gelijke stelling remise overeen. 3½-2½
Gosse (7), speelde voor het eerst dit seizoen een externe wedstrijd met zwart, dit bleek geen succes.
Een kwaliteitsoffer pakte totaal verkeerd uit. 3½-3½
Alles hing nu af van Rene. Hij en zijn trouwe secondant, hielden het hoofd knap koel, wat moeilijk was met zoveel mensen om hun heen.
Heel geduldig werd z'n tegenstander naar achteren gedrukt en langzaam kwam de vis, en de 2 punten, op het droge.
Theoretisch zijn we nog niet veilig, maar we hoeven ons pas zorgen te maken als we de laatste wedstrijd verliezen en er flink wat teams uit de KNSB degraderen.
(GK)
  
  Zeist 4          - de Giessen 1       4½-3½

1. J. de Boer (1631)     - W. Rietveld (1649)    ½-½
2. A. de Vreede (1620)    - T. Lodder (1683)     1-0
3. M. Schutte (1600)     - A. van Houwelingen (1759) 1-0
4. B. Meijer (----)      - A. van Wingerden (1630)  0-1
5. J. Koster van Groos (1605) - M. van Wingerden (1537)  1-0
6. G. van Drie (1355)     - M. Euser (1495)      0-1
7. G. Kaastra (1310)     - J. Post (1533)      0-1
8. R. Vercoutre (1577)    - B. van Hees (1520)    1-0      

Maandag 29 Mar 2010
Zeist 1 gelijk tegen Talententeam GRUN Unitas 3
Zaterdag 27 maart kregen wij bezoek van het hooggeklasseerde jeugdteam uit Groningen.
De wedstrijd begon voortvarend voor ons want de tegenstander van Gerard veronderstelde bij een afwikkeling een stuk te verliezen en gaf erg snel op (1-0).
Henk won al snel veel materiaal en bracht de stand op 2-0.
Arjen kreeg een stukoffer tegen zich maar verdedigde zich bekwaam en wist de remisehaven te bereiken. (2½-½)
Erik Bernsen wist in het middenspel een stuk te winnen en toen ook nog een pion doorliep was de stand 3½-½.
Erik Olof stond lange tijd kansrijk, maar in de tijdnoodfase ging een belangrijke pion verloren en was het eindspel niet te houden (3½-1½)
René kreeg een zware koningsaanval van zijn tegenstandster over zich heen en liep mat (3½-2½)
Hans Kuiken wist door eeuwig schaak remise af te dwingen waardoor de stand op 4-3 kwam.
Janton leek in scherpe partij te gaan winnen, maar zijn tegenstander had beter gerekend en kwam eerder met promotie en bleef een toren voor waardoor de eindsand op 4-4 kwam.
Met dit gelijkspel zijn we door de andere uitslagen die voor ons niet zo gunstig waren nog niet helemaal veilig, in de slotronde hebben we nog 2½ bordpunt nodig ervan uitgaande dat Schaakwoude met 8-0 wint.
(GH)
  
  Zeist 1       – Talentteam GrUNn 1 4-4

1. Janton van Apeldoorn - David Slagter    0-1
2. Arjen van Amerongen – Milan Heller    ½-½
3. René Buisman     - Evie Warmelink   0-1
4. Erik Olof      - Benjamin v.d Woude 0-1
5. Gerard Hamers    – Vaclav Ocelik    1-0
6. Hans Kuiken     - Xander Mostertman  ½-½
7. Henk Nicolai     - Jouke Bakker    1-0
8. Erik Bernsen     – Florian Verweij   1-0
      

Woensdag 17 Mar 2010
7 man van Zeist 4 gaan onderuit in Harmelen
Met 7 man in plaats van de gebruikelijke 8 heeft Zeist 4 de uitwedstrijd tegen Har-mon-ie niet kunnen winnen.
Doordat Jan-Bernard Wolters, door verplichtingen van zijn werk, de speelzaal niet op tijd kon bereiken, begonnen we met een 1-0 achterstand.
Martin (bord 7), op het laatste moment ingevallen, speelde kwam in een gelijk toren-eindspel remise overeen 1½-½.
Gerco (bord 8), de andere invaller, kon het helaas niet bolwerken. Zijn tegenstander kon slaan op b7 en als dat goed is, gaat het heel hard. 2½-½.
Ben (bord 6), dacht eeuwig schaak op het bord te hebben, zijn tegenstander was het hiermee eens, er werd remise overeen gekomen. Maar het was helemaal geen eeuwig schaak.
Een mazzeltje voor Zeist dus. 3-1
Dennis (bord 3), speelde een Engelse opening en leek gelijk te staan. Maar de druk op de damevleugel werd langzaam opgevoerd, waarna Dennis een kwaliteit moest geven.
De stelling was nog heel lang te keepen, maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven. 4-1
Jaab (bord 4), speelde een leuke partij met kansen aan beide kanten. Jaab leek door een tussenschaak een stuk te verliezen, maar vond toch nog een uitweg. Hierna werd alles afgeruild en bleef er een remise eindspel over. 4½-1½
Anton (bord 2), speelde tegen een heel sterke tegenstander. Bijna de gehele partij stond hij een pion achter, maar had hier wel een sterk loperpaar voor. De stelling werd dichtgeschoven en geen van beide spelers kon nog iets proberen zonder veel risico. Toen bleek dat de wedstrijd al gespeeld was, werd remise overeen gekomen. 5-2
Gosse (bord 5), kwam goed uit de opening en kon de zwakke pionstructuur van zijn tegenstander aanvallen.
Na wat afruilen bleef er een gewonnen toren eindspel op het bord staan.
Zijn tegenstander bood vergeefs tot 3 keer toe remise aan. Doordat Gosse 2 zetten omdraaide moest toch berust worden in remise. 5½-2½
(GK)
  
  Harmonie 1        – Zeist 4

1. G.J. Veldhuijsen (1500) - NO 1-0
2. K. Veldhuijsen  (1922) - A. de Vreede    (1620) ½-½
3. B. Burggraaff   (1874) - D. Smit      (1609) 1-0
4. K. Versteeg    (1603) - J. Koster v. Groos (1605) ½-½
5. P. Boere     (1603) - G. Kaastra     (1310) ½-½
6. C. v. Rooijen   (1561) - B. Meijer     (----) ½-½
7. A.J. Bijsterbosch (1770) - M. Baltus     (1557) ½-½
8. J. Tuls 	   (1573) - G. v. Drie     (1355) 1-0
      

Maandag 8 Mar 2010
Zeist 1 hard onderuit tegen Schaakwoude
Zaterdag 8 maart speelden wij diep in Friesland tegen Schaakwoude uit Damwoude.
De wedstrijd in het zaaltje van de plaatselijke ijsclub begon al om 12 uur.
We speelden zaterdag niet een wedstrijd die de geschiedenisboeken zal halen, een 6-2 nederlaag na een povere prestatie was ons deel.
We wisten dat het lastig zou worden, helaas waren Janton en Henk verhinderd, dank aan Roel en Wijnand voor het opvullen van de plaatsen.
De wedstrijd begon met drie degelijke remises aan de kopborden van Arjen, René en Gerard.
Erik Olof leek een veelbelovende stelling te hebben maar door enkele onnauwkeurigheden en een kleine combinatie kwam hij helaas een stuk achter en de partij viel niet te redden.
Hans kwam remise overeen in ongeveer gelijke stelling.
Erik Bernsen gebruikte te veel tijd en in tijdnood ging het helaas mis.
Wijnand was bezig met een koningsaanval maar onderschatte de tegenkansen in het centrum van zijn opponent en moest capituleren na een promotiecombinatie.
Roel stond de hele middag zeer goed tot gewonnen, maar in het verre eindspel ging het toch nog mis, waardoor een wat geflatteerde, maar wel terechte nederlaag resteerde.
Aangezien ook Haren en Groningen verloren blijft het degradatiespook gelukkig ver weg.
De volgende ronde zal het tegen de talenten uit Groningen echter wel beter moeten.
(GH)
  
  Schaakwoude 1 – Zeist 1

1. R. v.d Veen  - A. Van Amerongen ½-½
2. A. Steenberg – R. Buisman    ½-½
3. J. Zagema   - G. Hamers     ½-½
4. S. de Hoop  - E. Olof      1–0
5. W. de Jong  - R. Zuidema    1-0
6. E. Drijver  - H. Kuiken     ½-½
7. B. Lemstra  - W. Engelkes    1–0
8. W. Woudstra  – E. Bernsen    1-0      

Maandag 8 Mar 2010
Collectieve off-day voor Zeister viertal
Het viertal van Zeist, heeft de uitwedstrijd tegen Laren niet met een goed resultaat kunnen afsluiten.
De score werd uiteindelijk 3-1, maar het 4-0 moeten zijn.
Dat kleine verenigingen vaak gezellig zijn heeft Laren bewezen. In een zaaltje naast een kerk was alles gezellig ingericht, inclusief een bar met zeer schappelijke prijzen.
Toen Gerco hoorde dat er binnen gerookt mocht worden (in de hal..) kon zijn dag in ieder geval niet meer stuk.
Dan de wedstrijd...
Ondergetekende was als eerste klaar aan bord 3, in een Engelse opening kwam hij al snel goed te staan, maar een verkeerde pion zet kostte een dame tegen toren + stuk.
Gelukkig was zijn tegenstander zo aardig om z'n dame te laten vorken. 0-1
Ronnie, aan bord 2, kwam redelijk uit de opening maar kwam toch wat gedrukt te staan.
Een dubieuze zet van zijn dame zorgde er echter voor dat zijn toren verloren ging en daarmee ook gelijk de partij. 1-1
Eric, aan bord 1, had de pech een tegenstander te treffen die in een jaar 200 ratingpunten was verloren. Hierdoor mocht hij meespelen in de viertallen competitie.
Eric heeft goed partij geboden en ook nog wel wat kansjes gehad, maar uiteindelijk kreeg meneer Elo toch gelijk. 2-1
Gerco, aan bord 4, kwam slecht uit de opening, in een variant die hij al eerder op het bord heeft gehad.
Het werd een lange partij van verdedigen, met af en toe een klein kansje.
Maar toen hij met de rug tegen de muur stond en ook nog weinig tijd had, was de partij niet meer te redden. 3-1
Wedstrijden spelen op vrijdagen voor de viertallen, blijft toch een combinatie die helaas niet goed gaat.
Volgende keer gelukkig weer een thuiswedstrijd.
(GK)
  
 Laren 4T2     – Zeist 4T1

1. D. van der Kist (1644) - E. v Dijk (1315) 1-0
2. P. Kreuning (1607)   - R. Snoek (1578)  1-0
3. F. van Gelder (1507)  - G. Kaastra (1310) 0-1
4. A. Hooimeijer (1464)  - G. v Drie (1355) 1-0     

Woensdag 3 Mar 2010
Zeist knokt zich langs Vianen !
Zeist 3 heeft dinsdagavond (verrassend!) gewonnen van het sterke Vianen !
We durven weer op klassebehoud te hopen!
(MS)
  
  Vianen 1        Zeist 3          3½-4½

1. H. van Dijk  (1802) - R.Kamp,R.(Ruud)  (1782) 0-1
2. A.Baas     (1923) - C.A.Schuckink Kool (1815) 0-1
3. A.Post     (1752) - P.Govaerts     (1728) 1-0
4. C.Visser    (1925) - M.Stafleu     (1725) 1-0 
5. J.Stoutenbeek (1767) - S.Harnandan    (1732) 0-1
6. S.Bastiaans  (1863) - H.Keers      (1708) 1-0
7. Ch.Moons    (1703) - W.Oskam      (1608) ½-½
8. E. van Aart  (1629) - R.Snoek      (1578) 0-1 
         

Dinsdag 23 Feb 2010
Zeist 2 houdt stand tegen Rivierenland
Zeist 2 heeft zich kunnen handhaven met een gelijkspel na een moeizame wedstrijd met een spannende eindsprint.
We begonnen met een paar teleurstellingen. Wijnand (bord 3) overzag met zwart in een drakenvariant het gevaar Pc3-Pd5-Pe7schaak-Pxc8 en verloor.
IJntze (bord 1) gaf pardoes een dame weg! Aan bord 2 had ik gelukkig in de opening een kwaliteit gewonnen wat voldoende bleek voor winst.
Willem-Jan (bord4) haalde uit een moeilijke stelling vol gevaren mooi remise (1½-2½).
Maar hoe nu verder? Wouter (bord 5) stond de hele partij in de verdrukking, hield na de tijdnoodfase een hopeloze stelling over en moest capituleren.
Ruud stond ook niet best, maar creëerde plotseling tegenkansen met een vrijpion. Remise! Stand 2–4.
Bert had een iets betere stelling in een toreneindspel, en Michiel had een stuk voor een pion maar zag niet hoe hij tot winst zou kunnen komen.
Svp doorspelen zei de wedstrijdleider! En het lukte. Na een paar goede zetten zag hij de winstweg.
Bert bleef onverstoord doorspelen met twee pionnen tegen één en een toren aan elke kant, een remisestelling, maar in de tijdnood is dat anders.
Met twee minuten meer wist hij zijn tegenstander zo onder druk te zetten dat deze zijn pion verloor en de tijd overschreed. Stand 4–4.
(RZ)
  
 Zeist 2        Rivierenland 1  4-4

1.IJntze Hoekstra   - R.M.L.Disselhof 0–1          
2.Roel Zuidema    - R. Meuwissen   1–0         
3.Wijnand Engelkes  - G. Kampstra   0-1          
4.Willem-Jan Veltman - W.H.J.Kruimer  ½-½         
5.Wouter v/d Bilt   - J. Straaten   0–1         
6.Bert Uneken     - R. Veenhof    1–0         
7.Michiel Stafleu   - R.C.Houwen    1–0         
8.Ruud Kamp      - M. Visser    ½-½           

Dinsdag 18 Feb 2010
Zeister viertallen winnen van 's Graveland
Dinsdagavond kregen wij het eerste viertal van 's Gravenland op bezoek.
Nadat onze sympathieke tegenstanders iets verlaat waren binnengekomen konden we beginnen.
De avond begon niet zo best, want Ben aan bord 3 verloor door een tactische grap een stuk en kreeg vervolgens een beslissende koningsaanval tegen. 0-1
Ronnie en Eric waren daarna precies gelijk klaar. Ronnie aan bord 1 had een gelijkopgaande partij, na wat afruilen belandde hij in een iets minder eindspel.
Maar Ronnie zou Ronnie niet zijn als hij niet toch voor de winst ging.
En volkomen onverwacht (of misschien toch verwacht) stond zijn tegenstander mat aan de rand van het bord. 1-1
Eric aan bord 2 leek een gelijke stelling te hebben, maar wist mooi een loper tegen een pion te winnen.
Vervolgens werden de torens geruild, waarna een pion eindspel met een loper meer overbleef.
Dit wist Eric bekwaam in een vol punt om te zetten. Het eerste wedstrijdpunt is binnen 2-1
Gosse, deze keer aan bord 4, kwam met een pion meer uit de opening. Door toenemende druk won hij een kwaliteit, maar blunderde deze net zo snel weer terug.
Toen hij ook nog een stuk moest geven voor een doorgelopen pion leek winst niet meer haalbaar.
Maar in wederzijdse tijdnood werd toch nog een mat aanval gevonden. 3-1
Al met al zijn 2 matchpunten een wel erg grote beloning, maar ons hoor je niet klagen.
(GK)
  Zeist 4T1     - 's Graveland 4T1  3-1

1. R. Snoek  (1578) - M. Corbeek  (1595) 1-0
2. E. v. Dijk (1315) - J. Selders  (1370) 1-0
3. B. Meijer (----) - J. Verburg  (1428) 0-1
4. G. Kaastra (1310) - H. Passenier (1444) 1-0
    

Dinsdag 18 Feb 2010
Zeist 3 boekt eindelijk winst
Zeist 3 heeft dinsdag 9 februari de thuiswedstrijd tegen Moira Domtoren 2 gewonnen.
We hebben nu een half bordpunt meer dan zij, en zijn daardoor van de laatste plaats af.
Ronnie en Sergio waren het eerst klaar met vlotte winstpartijen. Ronnie is hiermee gelukkig van de nul af.
Bill kreeg een koningsgambiet op het bord en weet daar als altijd wel raad mee.
Michiel bouwde druk op vanuit het Morra-gambiet, maar wist de aanval niet door te zetten. Een beetje ongelukkig leidde dit tot verlies.
Paul stond als eerste gewonnen, maar doordat zijn tegenstander erg lang doorspeelde, was hij pas als vijfde klaar.
Daardoor brengt hij dan wel het eerste wedstrijdpunt van dit seizoen binnen: 4-1.
Er zijn nog 3 partijen gaande, en voor de winst van de wedstrijd hebben we nog een half punt nodig.
De inschatting is dat ze alle 3 in remise zouden kunnen eindigen.
Dat gebeurt ook. Wendela laat de toeschouwers zien hoe je een paardeindspel moet spelen.
Henk bereikt de ultieme remise-stelling met slechts de koningen nog op het bord.
Ruud komt in een tijdnoodduel terecht in een eindspel met ongelijke lopers.
Ruuds tegenstander gaat bijna door de tijdgrens, maar Ruud kan geen winstpoging meer doen.
(MS)
  Zeist 3        - Moira Domtoren 2     5½-2½

1. C.A. Sch. Kool (1815) - J.van Beek    (1807) 1-0
2. R.Kamp 	 (1782) - K.Pafort     (1823) ½-½
3. P.Govaerts	 (1728) - T.Brunekreef   (1730) 1-0
4. M.Stafleu 	 (1725) - J.Reiff      (1768) 0-1
5. H.Keers 	 (1708) - J.C.van den Brink (1739) ½-½
6. S.Harnandan 	 (1732) - W.Le Fevre    (1691) 1-0
7. R.Snoek 	 (1578) - J.W.Lubbers 	   (1694) 1-0
8. W.Oskam 	 (1608) - R.van der Heijden (1727) ½-½     

Maandag 8 Feb 2010
Zeist 1 weer in het goede spoor
Zaterdag kregen wij bezoek van Emanuel Lasker uit Sint Jacobiparochie.
De vooruitzichten waren goed, de winter was (even) voorbij en wij hadden Janton Ijntze en René in de gelederen.
Genoeg ingrediënten om weer terug in de middenmoot te komen.
De wedstrijd begon rustig met een remise van Hans die geen voordeel uit de opening had gehaald.
Gerard bereikte een eindspel met zware stukken waar weinig eer aan te behalen was, ook remise (1-1).
IJntze speelde een fraaie partij waarbij in de slotstelling zijn tegenstander niet aan Dameverlies kon ontkomen (2-1).
Arjen kreeg in het middenspel een verwoestende koningsaanval tegenm de lange rochade waarna mat onvermijdelijk was (3-1).
René had een klein voordeeltje, maar gezien de stand was remise ook een goed resultaat (3½-1½).
Erik won een pion en wist vervolgens een toreneindspel bekwaam naar winst te voeren (4½-1½).
Janton speelde weer een uitsekende partij, won in de opening een pion bij goede stelling en had in de slotfase het genoegen met twee Dames te spelen, dit was te veel voor zijn oppponent (5½-1½).
Henk speelde een wisselvallige partij, stond afwisselend gewonnen en verloren , remise was uiteindelijk wel een terechte uitslag.
Een uitsekende 6-2 overwinning derhalve, zonder enige verliespartij.
Dat geeft veel vertrouwen voor de rest van de competitie!
(GH)
  Zeist 1	    - Em. Lasker 1   6-2

1. Janton v. Apeldoorn - Tjalling Wiersma 1-0
2. IJntze Hoekstra   - Rienk Sijbesma  1-0
3. René Buisman     - Erik Bosma    ½-½
4. Arjen v. Amerongen  - Dolf Wissman   1-0
5. Gerard Haners    - Johnny Diekstra  ½-½
6. Hans Kuiken     - Murk Viersma   ½-½
7. Henk Nicolai     - Jan Hibma     ½-½
8. Erik Bernsen     - Nanne Toering   1-0
       

Dinsdag 2 Feb 2010
Viertallen team verliest nipt van DOSC 1
Het viertallen team speelde maandagavond de uitwedstrijd tegen DOSC.
Met ons vaste 3tal en Ronnie als vierde man hoopten we onze ongeslagen reeks naar 7 uit te breiden.
Het was alweer meer dan een jaar geleden (26 januari 2009 in en tegen Lopik) dat we een wedstrijd verloren hadden.
Een gelijkspel had er misschien wel in gezeten maar waar we eerdere ontmoetingen wat geluk mee hadden, hadden we dat nu niet.
Gosse (aan bord 1, geen makkie) moest zijn meerdere erkennen.
Ronnie aan bord 2 stond vanaf zet 7 al tamelijk beroerd, maar wist er toch nog een halfje uit te persen.
Gerco aan bord 3 kwam goed uit de startblokken, kon wat stukken van de tegenstander vastzetten en vanaf daar langzaam oprukken. (1½-1½)
Alles hing toen van Eric af. Zijn tegenstander mocht een remise aanbod niet aannemen (vanwege de stand) en met weinig tijd voor Eric ging het helaas toch nog fout.
Nipt verlies tegen een sterke (en zeer gezellig en gastvrije) tegenstander, toch niet geheel ontevreden.
(Gv3)
 DOSC 4T1	 - Zeist 4T1    2½-1½

1.D. Tromp    - Gosse Kaastra  1-0       
2.G. vd Wiel   - Ronnie Snoek   ½-½            
3.T. Kiebert   - Gerco van Drie  0-1     
4.P. Vermeulen  - Eric van Dijk  1-0       

Donderdag 4 Feb 2010
Zeist 4 – Kijk Uit 1: 2 – 6
Op 2 februari gingen we in de stromende regen (dat schijnt bij uitwedstrijden altijd zo te zijn) naar Oudewater.
We gingen op tijd weg en waren om 19.20 uur ter plekke, vroeger dan sommige tegenstanders.
Kijk Uit is vorig jaar uit de 1e klasse gedegradeerd en was duidelijk sterker.
Alleen Henk won zijn partij, Anton en Jaab speelden remise en dat was het dan.
Gosse wilde graag een sterke tegenstander, een verzoek, waaraan ik gemakkelijk kon voldoen.
Aan het eerste bord speelde hij tegen de vermaarde Ed Oosterlaken, tegen wie hij het op den duur toch niet kon bolwerken.
Maar toch, petje af voor Gosse.
(HvdJ)

Dinsdag 2 Feb 2010
Viertallen team verliest nipt van DOSC 1
Het viertallen team speelde maandagavond de uitwedstrijd tegen DOSC.
Met ons vaste 3tal en Ronnie als vierde man hoopten we onze ongeslagen reeks naar 7 uit te breiden.
Het was alweer meer dan een jaar geleden (26 januari 2009 in en tegen Lopik) dat we een wedstrijd verloren hadden.
Een gelijkspel had er misschien wel in gezeten maar waar we eerdere ontmoetingen wat geluk mee hadden, hadden we dat nu niet.
Gosse (aan bord 1, geen makkie) moest zijn meerdere erkennen.
Ronnie aan bord 2 stond vanaf zet 7 al tamelijk beroerd, maar wist er toch nog een halfje uit te persen.
Gerco aan bord 3 kwam goed uit de startblokken, kon wat stukken van de tegenstander vastzetten en vanaf daar langzaam oprukken. (1½-1½)
Alles hing toen van Eric af. Zijn tegenstander mocht een remise aanbod niet aannemen (vanwege de stand) en met weinig tijd voor Eric ging het helaas toch nog fout.
Nipt verlies tegen een sterke (en zeer gezellig en gastvrije) tegenstander, toch niet geheel ontevreden.
(Gv3)
 DOSC 4T1	 - Zeist 4T1    2½-1½

1.D. Tromp    - Gosse Kaastra  1-0       
2.G. vd Wiel   - Ronnie Snoek   ½-½            
3.T. Kiebert   - Gerco van Drie  0-1     
4.P. Vermeulen  - Eric van Dijk  1-0       

Woensdag 27 Jan 2010
Zeist 2 kansloos tegen ZZC 1
Tegen het niet al te sterke ZZC moesten wij helaas kansloos het onderspit delven.
Het begon al met treinpech. Wouter zat ergens tussen Deventer en Amersfoort vast in een stilstaande trein en kon Zuylichem niet meer op tijd bereiken.
Aan het eerste bord liep het nog vlot: met wit speelde IJntze zijn Lf4-systeem en kwam spoedig met een beslissende koningsaanval tot winst.
Ik kreeg aan bord 3 een pion in ruil voor het loperpaar en met een hinderlijke ontwikkelingsachterstand.
Toen de tijdnood een rol dreigde te gaan spelen werd tot remise besloten.
Willem–Jan aan bord vier had de wind mee. In de opening verloor hij een pion zonder compensatie.
Hij moest passief afwachten totdat op een onbewaakt ogenblik zijn toren de vijandelijke koningsstelling binnendrong, waarna hij remise kon afdwingen.
Wijnand aan bord 5 had een goede stelling opgebouwd maar begon te vroeg aan een verplichtende aanval die niet doorsloeg.
Hij moest zich terugtrekken en toen was het met hem gedaan.
Bert had zijn avond niet en moest na lange strijd de vlag strijken, evenals Peter die iets te optimistisch ten aanval was gegaan.
Herman aan bord 8 had de langste partij. Na een gelijkopgaande strijd was een toreneindspel ontstaan dat hem een verdiende remise opleverde.
(RZ)

 ZZC 1		   - Zeist 2       5½-2½

1.W. van Oostrum   - IJntze Hoekstra   0-1       
2.H. van Oostrum   - N.O.    	  1-0       
3.E. Faber      - R0el Zuidema     ½-½       
4.N. van Brakel   - Willem-Jan Veltman ½-½       
5.M. van Answoude  - Wijnand Engelkes   1-0       
6.G.J.van Breukelen - Bert Uneken     1-0       
7.M. de Wit	   - Peter Egelie     1-0       
8.K. v.d.Nieuwenhof - Herman Hamers    ½-½       

Maandag 25 Jan 2010
Zeist 3 loopt opnieuw tegen verlies aan
Zeist 3 heeft woensdag 20 januari een wedstrijd gespeeld tegen de Rode Loper 2.
In het verloop van de wedstrijd leken beide teams aan elkaar gewaagd, ondanks dat de Rode Loper op papier sterker is.
Helaas zat een wedstrijdpunt er uiteindelijk toch weer niet in. Desalniettemin is dit ons beste resultaat tot nu toe. Laten we hopen dat hiermee een stijgende lijn is ingezet.
Anton, die voor Paul inviel, kreeg al snel een loper op f7 ingeslagen, en zoals we allemaal weten: als dat correct is, gaat het daarna ook hard (1-0).
Bill had een gelijk staande stelling en besloot tot een vlotte remise (1½-½).
Hierna begon zich in de wedstrijd een kans op ons eerste wedstrijdpunt af te tekenen: Ruud en Sergio wonnen fraai, Wendela verloor.
De stand kwam hiermee op 2½-2½ en de resterende drie partijen zouden ons wel eens op 4-4 kunnen brengen.
Ik was met voordeel uit de Franse opening gekomen en kon dat in midden- en eindspel vasthouden. 2½-3½ , we staan voor!
Het ziet er helaas niet meer naar uit dat dat lang zo zal blijven. Ronnie staat inmiddels verloren en Henk is in het nadeel gekomen in een partij die lang gelijk op ging.
Bij de stand 3½-3½ is Henk nog tot het uiterste op zoek geweest naar de remise voor zijn partij en voor het team, maar het zat er echt niet meer in.
(MS)

  De Rode Loper 2    - Zeist 3          4½-3½

1. Chris Lutz   (1785) - Ruud Kamp      (1779) 0-1
2. Hans Nijland  (1780) - Bill Schuckink Kool (1826) ½-½ 
3. Jos Heesen   (1850) - Michiel Stafleu   (1722) 0-1
4. Kees Volkers  (1819) - Henk Keers     (1705) 1-0 
5. Louis Rutgers  (1814) - Sergio Harnandan  (1743) 0-1
6. Jacco Vermeulen (1776) - Wendela Oskam    (1606) 1-0
7. Hans Bernink  (1795) - Ronnie Snoek    (1584) 1-0
8. Paul Formanoij (1353) - Anton de Vreede   (1564) 1-0

Vrijdag 15 Jan 2010
Zeist 4 verliest belangrijke wedstrijd
Op 12 januari kregen we Moira Domtoren 3 op bezoek.
Omdat deze club nog niet veel had gescoord, hoopten we ook deze keer wat punten te verzamelen.
Dit viel tegen! Snel stonden we met 2-0 achter omdat Jan Bernard en Mark het niet konden bolwerken.
Toen ging het beter. Jaab (ja, ja, 87!!!) won, Anton, René en Henk speelden remise en ook Dennis pakte het volle punt. Stand 3½ - 3½.
Alles hing nu af van Jaap de Boer, die tot dan toe een score van 100% had. Helaas sloeg de vermoeidheid op dat late uur toe. Jaap verloor.
Volgende keer beter!

In ieder geval houden we er 3½ bordpunt aan over.
(HvdJ)
  Zeist 4         - Moira Domtoren 3    3½-4½

1. A. de Vreede   (1564) - B. van Reemst  (1617) ½-½
2. D. Smit      (1628) - R. vd Heyden   (1740) 1-0
3. J. de Boer    (1599) – J. Lubbers    (1682) 0-1
4. H. vd Jagt    (1649) - R. Bijvank    (1608) ½-½
5. J-B. Wolters   (1626) – M. van Vuuren  (1474) 0-1
6. M. Schutte    (1609) - R. Stekelenburg (1637) 0-1 
7. J. Koster v Groos (1610) - A. van Elten   (1539) 1-0
8. R. Vercoutre   (1582) – H. van Ginkel  (1467) ½-½

Maandag 11 Jan 2010
Zeist 1 onderuit in Sneek
Zaterdag 9 januari moesten wij onder ijzige omstandigheden naar koploper Sneek.
Wij moesten het zonder onze kopborden Janton en René stellen en ook Henk Nicolai was verhinderd. Roel, Willem Jan en Bill completeerden het team.
Het zou dus zwaar worden en dat bleek want Erik Bernsen kwam in een passieve stelling en ging vrij kansloos ten onder (1-0).
Willem Jan liet zijn koningsvleugel onnodig verzwakken en dit werd hem op termijn fataal (2-0).
Hans verloor in het middenspel een pion maar had in het eindspel voldoende compensatie om remise te houden (2½-½).
Arjen speelde een uitstekende partij, maakte twee pionnen buit en toen er ook nog stuk verloren ging hield de Sneeker het voor gezien (2½-1½).
Gerard leek op het eerste bord remise te houden, maar juist toen dit resultaat voor het grijpen lag tastte hij in tijdnood mis (3½-1½).
Erik Olof had erg veel compensatie voor een geofferde pion, kon omstreeks zet 40 gemakkelijk naar remise afwikkelen, maar gaf in plaats daarvan onnodig een pion weg en dat kostte hem de partij (4½-1½).
Roel had in het middenspel een stuk tegen twee pionnen verloren, maar had vrij veel compensatie, ook hij heeft ergens de remise laten liggen (5½-1½).
Bill kwam erg passief uit de opening, kreeg een zware aanval over zich heen, die hij wist af te slaan, vervolgens kreeg hij een stelling met een vol stuk meer, die hij vrij gemakkelijk wist te winnen, al speelde zijn tegenstander nog zo lang door dat wij bijna de trein miste.
De eindstand kwam daarmee op een terechte, maar wel wat geflatteerde 5½-2½ nederlaag.
Op 6 februari moeten wij thuis tegen Lasker revanche zien te nemen.
(GH)

  Sneek 1        - Zeist 1         5½-2½

1. J. Fluit    (2103) - G. Hamers     (1929) 1-0
2. T. Schram   (2058) - A. v. Amerongen  (1953) 0-1
3. C. Kuitert   (2037) – R. Zuidema    (1996) 1-0
4. H. Holl    (2036) - E. Olof      (1872) 1-0
5. J. Lootsma   (1943) – W.J. Veltman   (1846) 1-0
6. D. Stavast   (2142) - H. Kuiken     (1923) ½-½ 
7. T. Fleur    (2001) - C. Schuckink Kool (1826) 0-1
8. A. Kloosterman (2025) – E. Bernsen    (1847) 1-0


Maandag 11 Jan 2010
Zeist 3 loopt opnieuw tegen verlies aan
Zeist 3 speelde vrijdag 8 januari de uitgestelde wedstrijd van de tweede ronde tegen Nieuw Amelisweerd.
We hebben opnieuw dik verloren en staan na 3 ronden puntenloos onderaan.
Twee verdienstelijke remises van Paul Govaerts en invaller Anton de Vreede zijn het vermelden waard.
Bill dreigde na een blunder mat gezet te worden en zette een desperado aanval in. De tegenstander trapte erin.
Door de onzen werden echter meer blunders gemaakt dan aan de overkant.
(MS)
 Nieuw Amelisweerd 1  - Zeist 3          6-2

1 J. Bettman   (1806) - M. Stafleu    (1722) 1-0
2 E. de Vroome  (1962) - B. Schuckink Kool (1826) 0-1 
3 P. Vennix   (1877) - P. Govaerts    (1745) ½-½
4 P. Boittin   (1743) - H. Keers     (1705) 1-0
5 J. Kloppenborg (1760) - S. Harnandan   (1743) 1-0
6 H. Appelo   (1793) - W. Oskam     (1606) 1-0
7 K. Noordewier (1493) - R. Snoek     (1584) 1-0
8 H. Koren    (1739) - A. de Vreede   (1564) ½-½

Maandag 4 Jan 2010
Oliebollenschaak 2009 lijdt onder de slechte weersvoorspellingen
Een weeralarm dat in de middag van dinsdag 29 december ijzel, droge en natte sneeuw, o.a. in het midden van Nederland voorspelde, is hoogswaarschijnlijk de oorzaak geweest dat een bedroevend laag aantal clubleden en huisschakers zich meldden voor deelname aan ons traditionele oliebollenschaak.
Ook aan de publiciteit lag het niet, we kregen voor het toernooi aandacht via de weekkrant, de locale TV en onze onvolprezen web-site.
Jammer genoeg werd de Caïssa van december waarin de vooraankondiging van het toernooi, vanwege een technische storing, pas op de avond zelf en in de dagen daarna aan de leden toegezonden.
Het resultaat was een toernooi met slechts 21 clubleden, 2 oud-clubleden en 3 leden van de schaakclub DOSC uit den Dolder.
In feite doet zo’n opkomst amper recht aan de inspanningen van de voorbereiding, de lage kasopbrengst van de bar en van de oliebollenproductie door het echtpaar Schuckink Kool.
De vraag rijst of ook de gekozen formule, een ludieke vorm van toernooischaak, mede debet was aan de te lage opkomst.
In dit verband was ook de veel te lage opkomst van clubleden bij het Blijleventoernooi van augustus j.l. toen er wel volgens het boekje geschaakt werd, al een teken aan de wand.
Concluderend: de Schwung is er uit, men komt kennelijk niet meer naar toernooien waar slechts gezelligheid en een kleine materiële vergoeding als beloning voor de inspanningen worden uitgeloofd.
Aan het bestuur de taak om de situatie te evalueren en conclusies te trekken.

Nu het toernooi zelf.
Het was niet gemakkelijk om de handicaps die waren voorgeschreven met normaal spel te overwinnen.
De kenners van openingstheorie konden hun specialisme niet op het bord verzilverd krijgen.
Ook het lot was sommigen niet bepaald gunstig. Aan enkele borden was zwart door de voorgeschreven handicap in het nadeel, aan andere borden was wit ietwat gemanqueerd.
Vooral aan de borden waarop enkele velden tot verboden terrein was verklaard werd diep gezucht en moedeloos een punt ingeleverd.
De kaartjes welke getrokken moesten werden, waarop kleur, tafelnummer en handicap stonden voorgeschreven, waren voorzien van het moderne logo van onze club van Jean van der Poll of met foto’s uit eerdere toernooien en belangrijke evenementen bij onze club uit vroegere jaren.

In de sterkste groep A haalde Wijnand Engelkes een 100% score uit de vijf rondes, gevolgd door Henrik Porte met 4 punten en Sergio Harnandan knap met 3½ punt.
In groep B kwamen DOSC-lid Lex van der Wiel en 'onze' Tjeerd Visser met 4½ punt uitstekend voor de dag, gevolgd door Gerco van Drie en Wim Graal met 3½ punt.
Na afloop werden er voor genoemde prijswinnaars wat extra oliebollen uitgereikt naast de zak met oliebollen voor elke deelnemer.
(MB)

Donderdag 17 Dec 2009
Paul Keres 5 veel te sterk voor Zeist 3
Zeist 3 speelde 15 december thuis de tweede wedstrijd van dit seizoen.
Bill won met een offer op wat langere termijn twee pionnen en op nog wat langere termijn de partij.
Wendela is goed op dreef in de eerste klasse en noteert evenals Bill 1½ uit 2.
De rest van de wedstrijd moeten we maar gauw vergeten. De nederlaag had zeker hier en daar een halfje minder gekund.
Vrijdag 8 januari spelen we de uitgestelde wedstrijd van de tweede ronde tegen Nieuw Amelisweerd.
(MS)
  Zeist 3 	     Paul Keres 5    1½-6½ 

1. B. Sch. Kool (1826) - F. Heinen  (1820) 1-0
2. R. Kamp   (1779) - J. Bollaart (1800) 0–1
3. H. Keers   (1705) - M. vd Meer  (1686) 0-1
4. P. Govaerts (1745) - J. Wiggerman (1832) 0–1
5. M. Stafleu  (1722) - W. Saers   (1854) 0–1
6. S. Harnandan (1743) - M. Wallace  (1741) 0–1
7. W. Oskam   (1606) - C. vd Meer  (1670) ½-½
8. R. Snoek   (1584) - P. Doesburg (1788) 0–1

Maandag 14 Dec 2009
Zeist 1 onderuit tegen Spassky’s
In de vierde ronde van de KNSB competitie traden wij thuis aan Spassky’s uit Groningen.
Beide teams stonden gelijk met vier punten, dus een spannende strijd was te verwachten.
Gerard bereikte een eindspel met zware stukken waar weinig muziek in zat en kwam remise overeen.
Wijnand, op het laatste moment ingevallen voor IJntze, speelde een scherpe opening en verraste zijn sterke tegenstander daar enigszins mee, maar deze wist onder opoffering van veel bedenktijd de gevaren te bezweren en met zijn materiaal voorsprong te winnen. (½-1½)
Erik Olof kwam na een scherpe opening twee pionnen voor, leek te gaan winnen, maar een torenoffer van zijn tegenstander gooide roet in het eten en bracht uiteindelijk remise op het bord. (1-2)
Arjen speelde een gelijkopgaande partij en kon remise in de slotstelling onmogelijk uit de weg gaan (1½-2½)
Hans Kuiken kon geen plan vinden en verloor in de tijdnoodfase een stuk en vervolgens de partij. (1½-3½)
Erik Bernsen had de gehele partij een licht overwicht, maar verbruikte veel te veel tijd en ging in gelijke stelling door de virtuele vlag (1½-4½)
Janton speelde een fraaie partij, kwam na een kwaliteitsoffer dicht bij winst, maar zijn tegenstander wist handig een remiseeindspel te bereiken (2-5).
René kwam al snel in het voordeel met het loperpaar, won materiaal en hoewel het in tijdnood nog bijna mis ging schoof hij het eindspel bekwaam uit waardoor de schade tot 3-5 beperkt bleef.
In het nieuwe jaar oontmoeten wij op 9 januari Sneek in Friesland.
(GH)
  Zeist 1 	       Spassky's 1      3-5 

1. J. van Apeldoorn (2128) - J. Groenewold (2179) ½-½
2. W. Engelkes   (1822) - H. van Putten (2114) 0–1
3. R. Buisman    (2021) - D. Koster   (1960) 1–0
4. G. Hamers    (1929) - J. Scharft   (1938) ½-½
5. A. v. Amerongen (1953) - J. Postma   (1970) ½-½
6. H. Kuiken    (1923) - H. Jansen   (1869) 0–1
7. E. Olof     (1872) - H. v.d Laan  (1863) ½-½
8. E. Bernsen    (1847) - A. Henries   (1877) 0–1

Maandag 7 Dec 2009
Zeist 4 klopt IJsselstein 1
Vorig jaar verloren we nog met 6-2 van IJsselstein. Met gemengde gevoelens begonnen we dus aan de wedstrijd.
Deze keer was de schaakgodin met ons. Winst van Anton de Vreede, die dit jaar geweldig op dreef is plus winst van Gosse en Jaap.
Vervolgens waren er drie remises: van Mark, Jaab en Henk, die in tijdnood kwam tegen de snel spelende Ibrahimy en diens 3e remisebod aannam.
Deze zorgden voor een plezierige voorsprong van 4½-1½ dus een gewonnen wedstrijd!
Al 4 punten en nog 6 wedstrijden te gaan, dat geeft een wat veiliger gevoel dan vorig jaar, toen we ook 4 punten scoorden maar daar wel de volle 9 wedstrijden voor nodig hadden.
Mensen, mijn complimenten!
Nu nog Dennis en Ben. Ben liet zich, met nog 1½ minuut op de klok, pardoes mat zetten.
Jammer Ben, dit overkomt de schaker af en toe. Niet huilen, we leven met je mee.
Dennis ging dapper strijdend ten onder. Het werd dus uiteindelijk 4½-3½ voor Zeist, een nipte maar belangrijke overwinning!
(HvdJ)
  Zeist 4 	        IJsselstein 1    4½-3½ 

1. A. de Vreede    (1564) - B. van Baren  (1654) 1-0 
2. D. Smit      (1628) - W. Huijbregtse (1690) 0-1
3. J. de Boer     (1599) - A. Temmink   (1691) 1-0
4. H. vd Jagt     (1649) - F. Ibrahimy  (1615) ½-½
5. M. Schutte     (1609) - N. van Gils  (1586) ½-½
6. B. Meijr      (----) - A. Bernhart  (1556) 0-1
7. J. Koster v. Groos (1610) - H. van Vlodrop (1492) ½-½
8. G. Kaastra     (1257) - C. vd Krift  (----) 1-0

Maandag 7 Dec 2009
Zeister viertallen beginnen competitie met mooi gelijkspel
Het viertallen team is de competitie goed begonnen.
In en tegen een sterk Baarn werd met 2-2 gelijkgespeeld.
Gezien de sterkte van de tegenstanders een goed resultaat.
Gosse kreeg zijn geliefde Engels op het bord, overrompelde zijn tegenstander en bracht de score op 0-1.
Pluim voor Gosse, hij speelde tegen de sterkste tegenstander van het team !
Wendela had een zware avond aan het eerste bord en een onnauwkeurigheidje werd haar fataal.
Gerco bracht het winstpunt binnen na een vooral tactische partij.
Zijn tegenstander bouwde een mooie aanval op, maar drukte niet door, waarna de counter met succes ingezet kon worden.
Tjeerd had een gelijkwaardige stelling, maar had maar weinig tijd meer over. Te weinig helaas om de complexe stelling te kunnen overzien en hij moest de eer aan zijn tegenstander laten.
2-2 einduitslag derhalve, een resultaat waar de teamleider meer dan tevreden mee is.
(Gv3) (RZ)
  Baarn 4T1        Zeist 4T1       2-2 

1. Yme Brandjes  (1510) - Wendela Oskam  (1606) 1-0 
2. Rob Boss    (1553) - Tjeerd Visser  (1565) 1-0
3. Kasper Wiegers (1683) - Gosse Kaastra  (1257) 0-1
4. Ton Koekkoek  (1404) - Gerco van Drie (1329) 0-1

Maandag 3 Dec 2009
Zeist 2 redt het niet tegen Paul Keres 4
In de uitwedstrijd te Utrecht behaalde Zeist 2 tegen Paul Keres 4 een teleurstellend resultaat.
Aan de eerste drie borden werd goed gescoord ( 2 ½ punt), maar meer zat er niet in.
Yntze aan bord 1 kwam na lang manoeuvreren in een geleidelijk wat minder wordende stelling goed weg met remise.
Aan bord 2 bracht mijn tegenstander een kwaliteitsoffer dat niet goed was en tot verlies leidde.
Wijnand kwam goed uit de opening en na listigheden en verwikkelingen kwam hij tot een verdiende winst.
Willem Jan werd in de opening opgescheept met een geïsoleerde dubbelpion op de e-lijn, een handicap die onafwendbaar tot verlies leidde.
Wouter verloor een pion zonder compensatie, maar hield toch lang stand. Hij bereikte met goed tegenspel een toreneindspel, maar moest tenslotte toch capituleren.
Bert had zijn dag niet. Hij kreeg een pion, maar moest in ruil daarvoor een sterk initiatief aan zijn tegenstander toestaan.
In een spannende fase gaf hij ineens een stuk weg.
Peter speelde agressief als altijd, offerde een pion, kreeg een veelbelovende stelling, maar wist niet goed hoe verder te komen en gaf een stuk weg.
Herman had met zwart een Ben-Oni verdediging. Hij kreeg een zware koningsaanval te verduren die onweerstaanbaar bleek te zijn.
(RZ)
  Paul Keres 4     Zeist 2      5½-2½ 

1. Bas Peeters    - IJntze Hoekstra   ½-½ 
2. Rolf Dijksterhuis - Roel Zuidema    0-1
3. Jan Teuben     - Wijnand Engelkes  0-1
4. Ernst v/d Vecht  - Willem Jan Veltman 1-0
5. Ger Hageman    - Wouter v/d Bilt   1-0
6. Ronald       - Bert Uneken	  1-0
7. Erik Verlinde   - Peter Egelie	  1-0
8. Conrad Kiers    - Herman Hamers    1-0

Maandag 23 Nov 2009
Zeist 1 doet goede zaken in Haren
In de derde competitieronde stond de verre uitwedstrijd tegen Haren 2 op het programma.
Op papier een wedstrijd die te doen leek, maar het moet altijd nog waar worden gemaakt.
Een aantal teamgenoten reisden per trein en bus via Groningen en een aantal kwam per auto.
We konden op tijd beginnen en al snel kregen we een aantal gunstige stellingen.
Janton wist al snel een vrijpion te creëren en wist deze bekwaam naar de overkant te loodsen (0-1).
René had in eerste instantie een remiseaanbod afgeslagen, maar het tweede kon hij niet weigeren op straffe van nadeel (½-1½)
Erik won in het middenspel een kwaliteit en toen de vijandelijke koning vrijwillig in een matnet liep was het bekeken (½-2½)
Willem Jan stond lange tijd ongeveer gelijk, maar in tijdnood maakte zijn tegenstander twee fouten achter elkaar en dat was teveel (½-3½)
Gerard had groot ruimte ruimteoverwicht, won een pion bij oppermachtige stelling, op zet 40 overschreed de opponent de tijd (½-4½)
Arjen stond iets beter maar kon de taaie verdediging van zijn tegenstander niet doorbreken en kwam remise overeen. (1-5)
Hans speelde een gelijkopgaande partij, een eindspel van loper tegen paard liep remise (1½-5½)
Henk strafte omstreeks zet veertig een fout van de Haren speler af en met twee vrijpionnen won hij uiteindelijk gemakkelijk.
De eindstand kwam daarmee op een 1½-6½ overwinning waarmee wij nu met vier punten op derde plaats staan.
Een ongekende luxe na het moeizame afgelopen seizoen.
(GH)
  Haren 2      - Zeist 1	      1½-6½

1. Bart Romijn    - Janton v. Apeldoorn 0-1
2. Ab Faber     - René Buisman     ½-½
3. Gerard de Wit   - Gerard Hamers    0-1
4. Frans Vermeulen  - Arjen v. Amerongen  ½-½
5. Paulo Valente   - Henk Nicolai     0-1
6. Jan Posch     - Hans Kuiken     ½-½
7. Adriaan de Bakker - Willem Jan Veltman  0-1
8. Kees Romijn    - Erik Olof      0-1

Zondag 15 Nov 2009
Zeist 4 door GZZ 1 ingemaakt met de score 6½-1½
Op dinsdag 17 nov. j.l. is Zeist 4 in de Slavenburgzaal van het Utrechtse Denksportcentrum weer met de beentjes op de grond terecht gekomen, daartoe gedwongen door het oersterke GZZ (voorheen S.C. Kanaleneiland).
Door de gedwongen afwezigheid van teamleider Henk van der Jagt moest het daardoor gehandicapte team al binnen een uur twee punten inleveren aan de borden van René Vercoutre (5) en Martin Baltus (8).
Vooral Martin bakte er niets van na het onzorgvuldig pakken van een pion dat hem na enkele gedwongen zetten een paard kostte en na 13 zetten moest opgeven.
Kort daarop moest Dennis Smit (1) onder grote druk van de Utrechtenaar een stuk inleveren en om half tien was het al 0-3.
Ondertussen zo rond tien uur stonden op het bord van Anton de Vreede (6) nog alle 32 figuren en het leek een lange pot te worden, achteraf bleek dat juist.
Er gebeurde lange tijd niets aan de borden, zij het dat GZZ steeds beter de goede zetten deed. Het ratingverschil werd steeds duidelijker, echter, aan bord 2 kreeg de in grote nood verkerende Ben Meijer de kans via een bekeken torenoffer eeuwig schaak of damewinst af te dwingen. De Utrechtenaar koos voor eeuwig schaak en het eerste halfje was binnen.
Pas tegen 11 uuur kwamen de resultaten aan de overige borden binnen.
Mark Schutte (4) en Jan Bernard Wolters (3) kwamen steeds meer materiaal achter en gaven op. Deze laatste speelde tegen een zekere Dies de Dreu, een kleinzoon van “onze Dries” uit lang vervlogen tijden, die kennelijk het schaken in zijn genen heeft meegekregen..
Gosse Kaastra (7) stond lang goed tot gewonnen, maar door bekeken Utrechts torenspel kwam hij steeds meer in tijdnood en tracht, zoals een echte jeugdleider betaamt, in een patstelling te komen, zonder resultaat helaas.
Het wachten was op Anton de Vreede, de man van de eerder genoemde gesloten stelling. Met veel geduld liet hij zijn paarden nuttig werk doen, hier en daar een pionnetje pikken en daardoor in een uitstekend gespeeld eindspel zijn punt pakken. Groots werk.
Ontevreden over de uitslag maar tevreden over het spel aan de meeste borden gingen we weer de koude novemberavond in naar huis.
(MB)

Zondag 15 Nov 2009
Zeist 2 klopt DBC 1
Zeist 2 heeft tegen DBC 1 een fraaie overwinning behaald.
IJntze (aan bord 1) speelde een curieuze partij, de Hippopotamus-opening. Met zwart plaatste hij zes pionnen op de zesde rij en wandelde hij met zijn koning via f8 naar h7. Zijn tegenstander wist er niet goed raad mee , begon aan een felle koningsaanval en offerde een stuk. Maar het offer deugde niet en IJntze won fraai.
Aan het tweede bord (wit) kreeg ik met Spaans de Marshall variant op het bord.
In ruil voor een pion krijgt zwart een gevaarlijke aanval. Maar toen deze niet doorsloeg en alle stukken waren geruild stond zwart verloren.
Wijnand kwam aan bord 3 benauwd te staan, verloor een paar pionnen, maar zette in die fase een listige val op die eeuwig schaak opleverde.
Aan bord 4 had Willem-Jan vanaf het begin een stevige stelling, hij won een stuk voor enkele pionnen en wikkelde superieur naar winst af. Stand 3½ uit 4.
Michiel Stafleu die aan bord 7 inviel kwam keurig tot remise, stand 4 – 1. Er was nog een half puntje nodig, maar vanaf dat moment hadden de wind niet meer mee.
Peter was kansrijk begonnen en ging er hard tegenaan. Zijn offer was helaas niet helemaal correct en het liep niet goed af.
Bill had goed partij gegeven en stond in het eindspel zelfs een pion voor. In de toch nog gevaarlijke stelling kwam hij er niet goed uit en verloor hij de partij.
Bert speelde als laatste verder. Hij had zich in een taaie partij goed geweerd, maar in tijdnood kwam hij in groot gevaar en op achterstand.
Toch hield hij het hoofd koel. Hij wist het zijn tegenstander zo moeilijk te maken, dat hij zelfs bijna de winst te pakken had.
Maar remise was voldoende; het leverde de eerste winst op van het team.
(RZ)

  Zeist 2       - DBC 1	   4½-3½

1. IJ.Hoekstra     - P. v/d Klein 1-0
2. R.Zuidema      - O.F. Kooij  1-0
3. W.Engelkes     - T. Dam    ½-½ 
4. W.J.Veltman     - R. Smit    1-0
5. C.A. Schuckink Kool - B. v/d Laan  0-1
6. B.Uneken      - D. Berkelaar ½-½ 
7. M.Stafleu      - F. Dujardin  ½-½ 
8. P.Egelie  	    - R. Wijnands  0-1

Woensdag 12 Nov 2009
Zeist doet goede zaken in het SGS snelschaakkampioenschap
Afgelopen zaterdag vond in Giessenburg het SGS snelschaakkampioenschap voor teams plaats.
Wij kwamen met één zestal uit in subgroep 1.
In deze groep hebben wij alle negen wedstrijden in winst weten om te zetten en bleven Utrecht 3 daarmee ruim voor.
Wij promoveren daardoor zeer overtuigend weer naar de Kampioensgroep (!!!) waar dit jaar En Passant SGS kampioen werd.
De persoonlijke scores: Ijntze Hoekstra 7 uit 9, René Buisman 7 uit 9, Arjen van Amerongen 6½ uit 9,
Gerard Hamers 4 uit 6, Erik Olof 4 uit 6, Wilem Jan Veltman 5½ uit 7 Bert Uneken 6½ uit 8.
(GH)

Dick van Geet de clubkampioen snelschaak 2009
Op dinsdag 3 november 2009 heeft good old Dick van Geet met een score van 7½ uit 9 de clubtitel snelschaak gewonnen.
Hij onttroonde daarmee de kampioen van vorig jaar René Buisman die nu met Erik Olof gedeeld tweede werd.
Na 8 van de 9 rondes (10 min. p.p.p.p.) stonden Dick en Willem-Jan Veltman met 6½ punt gedeeld eerste, maar in een flitspartij in de laatste ronde haalde René Buisman Willem-Jan onderuit en kwam Dick juichend over de streep.
Dick haalde in 2005 en in 2007 ook al de titel, dus voor hem was het nu al de derde keer.
Doordat Zeist 2 in Woerden een externe wedstrijd moest spelen konden de sterke spelers uit dat team dit jaar helaas niet meedoen.
Desondanks werd het toernooi met de 15 overgebleven spelers een spannende aangelegenheid, klik hier voor de eindstand en een staatje met de topplaatsen vanaf ronde 3.
Al met al een heerlijk soepel verlopen en spannend toernooi met veel schaakleed na “weer een stuk verspeeld” of bij de kreet “ik had onvoldoende dekking” en schaakvreugde na een geslaagde combinatie.
(MB)

Maandag 3 Nov 2009
Zeist 1 wint van Groningen 3
Zaterdag jl speelden wij de belangrijke wedstrijd tegen Groningen 3.
We zijn vastbesloten dit jaar niet weer tot de laatste wedstrijd tegen degradatie te spelen, maar dan moest er wel gewonnen worden!
René bleek toch beschikbaar te zijn waardoor Gerard besloot als wedstrijdleider te fungeren in plaats van speler.
De wedstrijd begon met een fraaie overwinning van Janton aan het eerste bord, hij wist de stukken van zijn tegenstander naar passieve plaatsen te loodsen en won de strijd in het centrum.
Ijntze speelde een degelijke partij, toen een omgelijk lopereindspel zou ontstaan werd remise gegeven.
René Kwam eveneens remise overeen in een rustige partij. (2-1)
Roel speelde een scherpe Siciliaanse variant waarbij de aanval van zijn opponent helaas eerder kwam. (2-2)
Erik kwam in de tijdnoodfase drie pionnen voor en dat was ruimschoots voldoende voor de winst (3-2)
Hans speelde de interessantste partij van de dag, na wilde verwikkelingen werd het remise door eeuwig schaak.
Henk wist een eindspel met een kwaliteit meer mooi te winnen waarmee de overwinning een feit was.
Arjen had een kwaliteit tegen twee pionnen maar het resterende eindspel was totaal remise.
De eindstand kwam daarmee op 5-3 voor Zeist, een uitstekende overwinning, dat geeft vertrouwen voor de toekomst!
(GH)
  Zeist 1       - Groningen 3	  5-3

1. Janton v. Apeldoorn - Edwin Zuiderweg  1-0
2. IJntze Hoekstra   - Koen Haveman   ½-½
3. René Buisman    - Caper Rupert   ½-½
4. Roel Zuidema    - Kiran Soerdjan  0-1
5. Arjen van Amerongen - Wim van Beersum  ½-½
6. Hans Kuiken     - Mark Kruit    ½-½
7. Henk Nicolai    - Arjan Dijkstra  1-0
8. Erik Olof      - Gert Jan Tjoelker 1-0Maandag 3 Nov 2009
Zeist 4 wint de eerste wedstrijd
Na twee relatief snelle overwinningen van Jaap de Boer en Anton de Vreede speelden Jaab, Gosse en Henk remise (3½ - 1½).
Dennis maakte er 4-2 van, wat we niet verwacht hadden.
Uiteindelijk speelden ook Ben en Marc remise, zodat we met 5-3 wonnen.
Een plezierig begin van een zware competitie!
(HvdJ)
  Zeist 4           - Rivierenland 3    5-3

1. B. Meijer      (-)   - H. den Braber (1787)	½-½
2. D. Smit       (1628)	- M. Tas    (1619)	½-½
3. M. Schutte     (1609)	- J. Meijer   (1660)	½-½
4. H.C. van der Jagt  (1649)	- R. Woning   (1560)	½-½
5. J. de Boer     (1599)	- F. Veldmeijer (1614)	1-0
6. J.A.F. de Vreede  (1564)	- R. Wenink   (-)	1-0
7. J. Koster van Groos (1610)	- R. Kaptein  (1594)	½-½
8. G. Kaastra     (1257)	- W. de Boer  (1554)	½-½


Maandag 28 Sep 2009
Zeist 1 begint competitie met nipt verlies
Met goede moed vertrokken wij zaterdag naar Almere om tegen het papier sterkere Almere aan te treden.
Door het vertrek van enkele spelers is de voorspelling dat wij weer een zwaar seizoen tegemoet gaan, maar als iedereen een tandje bijzet zou dat wel eens mee kunnen vallen.
De wedstrijd in het fraaie en uitstekend bereikbare Denksportcentrum begon met een rustige remise van IJntze in waarschijnlijk iets betere stelling.
Arjen kwam eveneens remise overeen na een rustige partij.
Henk kwam wel goed te staan, maar miste vervolgens het juiste plan en kon opgeven. de tegenstander van René zag een gambietpion nooit meer terug en René kon met een fraai loperpaar en pluspion gemakkelijk winnen. (2-2)
Gerard ging in de tijdnoodfase ten onder aan door hem zelf gecreerde complicaties die zijn tegenstander beter had doorgerekend (3-2).
Janton speelde de partij van de dag, na wilde complicaties won hij fraai de dame van zijn sterke tegenstander (3-3)
Erik won in het middenspel een pion, het resterende eindspel zag er erg remiseachtig tot Erik helaas geheel onnodig een stuk in de aanbieding deed (4-3)
Wijnand had lange tijd uitstekende winstkansen in een toreneindspel maar moest uiteindelijk door taai verdedigen van de Almeerder in remise berusten.
De eindstand kwam daarmee op 4½-3½ voor Almere, maar minimaal een gelijkspel had er zeker ingezeten.
(GH)
  Almere 1       - Zeist 1        4½-3½

1. K. van Drunen (2186) - J. v. Apeldoorn (2113) 0-1
2. M. Woudsma  (2083) - R. Buisman    (2006) 0-1
3. M. van Gils  (2018) - IJ. Hoekstra   (2019) ½-½
4. L. Damen   (1965) - G. Hamers    (1941) 1-0
5. F. Hazenberg (1942) - H. Nicolai    (1891) 1-0
6. C. Kruijf   (1938) - A. v. Amerongen (1954) ½-½
7. P. Nobel   (1959) - W. Engelkes   (1817) ½-½
8. D. v. Vliet     - E. Olof     (1895) 1-0

Woensdag 2 Sep 2009
Eric Olof wint het 9e Wim Blijleventoernooi
Na acht interessante rapidrondes van 20 minuten p.p.p.p., verdeeld over 4 rondes op dinsdag 25 augustus en 4 rondes op dinsdag 1 september 2009 waren Eric Olof en Janton van Apel-doorn erin geslaagd om met 7 punten hun werk af te sluiten.
Na loting kwam Eric Olof als winnaar uit de bus.
Janton, die na ronde 7 nog op een ½ punt voorsprong stond, had “de pech” om in de laatste ronde nog tegen de late instromer Dick van Geet te moeten en dat leverde slechts remise op.
Medewinnaar Eric Olof won in die ronde overtuigend van Michiel Stafleu.
Herman Hamers eindigde met 5½ punt op plaats 3.
Verrassend was de hoge score van Gosse Kaastra (5) en Jan Knijff (4½).

Dit keer was er geen trofee voor de winnaar beschikbaar maar was gekozen voor een “sociaal getin-te prijsverdeling” bestaande uit 12 stuks recent uitgekomen boeken, uitgereikt overeenkomstig on-derstaande regeling:
“Toernooiwinnaar is hij/zij die na ronde 8 het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald. Indien blijkt dat er dan meer deelnemers zijn met een gelijk aantal wedstrijdpunten dan zal via loting de toernooiwinnar worden vastgesteld. Ook de prijsrechten voor de plaatsen 2, 3 en 4 (en eventueel de nrs 5 etc.) zullen per loting worden vastgesteld.
De beste vier van de eindranglijst, alsmede de nrs. 10,15, 20, 25 etc. hebben recht op een aantrekkelijke prijs in natura. Voor vaststelling van de prijsrechten voor de nrs. 10,15, 20, 25, 30, 35 etc. van de eindranglijst valt, bij een gelijk puntental, de prijs toe aan de speler die het laagst op de beginranglijst stond genoteerd”

Al met al werd het een geslaagd toernooi met enthousiaste spelers. Jammer dat de belangstelling wat mager was.
Een deelname van 50 spelers zou bij een club als de onze normaal moeten zijn. Nu kwamen we niet verder dan 36 deelnemers.

(MB)

Donderdag 27 Aug 2009
Felle strijd bij het 9e Wim Blijleven toernooi van de Schaakclub Zeist
Alleen Jan-Ton van Apeldoorn nog op 100 % score
Na de vier rondes van de eerste toernooi-avond van dinsdag 25 augustus staat Jan-Ton van Apeldoorn als enige nog met 4 punten aan kop, gevolgd door IJntze Hoekstra en Erik Olof met 3½ punt.
Daarna volgen er nog 5 spelers met 3 punten.
Dinsdag 1 september a.s. worden nog vier rondes rapidschaak gespeeld, waarna prijsuitreiking volgt.
Ook schakers die niet aan de eerste avond mee konden doen kunnen alsnog aansluiten en starten dan met een bonusscore van 1,6 wedstrijdpunten.
Aanvang 20 uur Zaal Maria Oord Hortensialaan 30, Zeist.
aanmelden aan de zaal uiterlijk 19u45.

(MB)

Schaakclub Zeist opent het seizoen 2009/2010 met het
Wim Blijleven toernooi
Schaakclub Zeist opent ook dit jaar weer met een laagdrempelig, open schaaktoernooi, voor spelers uit Zeist en omstreken.
De bedenktijd is 20 min. per persoon, per partij.
Door de gekozen formule is het toernooi geschikt voor zowel geoefende clubschakers, als voor schakers zonder routine, jong en oud, derhalve voor iedereen in Zeist en omstreken om eens te schaken, en kennis te maken met schaken in clubverband.
Het toernooi wordt gehouden in gebouw “Maria-Oord”, Hortensialaan 30, hoek Rozenstraat, op twee opeenvolgende dinsdagavonden, en wel op 25 augustus en 1 september, aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is vrij.
Aanmelding aan de zaal tot uiterlijk 19.45 uur, vooraf inschrijven is niet nodig.
Per speelavond worden vier rondes verwerkt, totaal dus 8 maal.
Het is niet nodig om alle acht rondes mee te doen, men kan zelfs alleen de tweede dinsdag meedoen, waarbij gecompenseerd wordt voor de niet gespeelde eerste dag.
De indeling wordt steeds naar sterkte en behaalde resultaten gedaan, zodat ieder ook tegen gelijke sterkte spelers komt te spelen.
Er zijn enige prijzen in natura beschikbaar gesteld.

In memoriam Jan van der Veen
Helaas bereikte ons vandaag het bericht waar we al enige tijd bang voor waren, Jan van der Veen heeft de strijd tegen kanker niet kunnen winnen.
Hij overleed op 5 augustus, volgende maand zou hij 71 jaar zijn geworden.
Jan heeft heeft veel betekend voor onze club, je kan hem met recht een clubicoon noemen.

In de jaren tachtig kwam Jan vanuit het Noorden naar Zeist, waar hij directeur van het verzorgingshuis "de Looborch" werd.
Jan was een enthousiaste schaker met veel belangstelling voor de jeugd en werd spoedig lid van onze club.
In 1989 werd Jan door het toenmalige bestuur gevraagd als penningmeester en trad hij toe tot het bestuur.
De functie van penningmeester heeft Jan tot 2005 ( dus 16 jaar!) op uitstekende wijze vervuld.

De vele jaren van zijn bestuurslidmaatschap heb ik van nabij meegemaakt en ik kan mij geen enkel conflict met Jan herinneren, integendeel Jan zorgde altijd voor een prima sfeer en harmonie in het bestuur.

Behalve het Penningmeesterschap deed Jan nog veel meer voor de club, zijn bijdrage voor het clubblad Caissa was groot, tot aan het bezorgen van het blad bij de leden aan toe. Dankzij Jan hebben wij een aantal jaren in de Looborch geschaakt toen wij zonder speelzaal waren geraakt.
Ook bij de verhuizingen naar de Tulp en later Maria-Oord was Jan betrokken en altijd konden wij profiteren van de vele contacten die Jan had.

Van een herseninfarct in de jaren negentig herstelde Jan gelukkig goed en hij kon zijn taken binnen de club hervatten.
Jan ontbrak zelden of nooit op clubavonden, hooguit vanwege vakantie, en nam altijd deel aan de interne competitie en extern in het viertal.
Opvallend was dat Jan altijd als een van de eersten klaar was met zijn partij, hetzij winst of verlies.
Jan hield van snelle beslissingen en dat weerspiegelde zich op het schaakbord.
Na de partij hield Jan voldoende tijd over voor de sociale contacten onder het genot van een borreltje.

Eind april van dit jaar ontving Jan volkomen terecht en verdiend een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor de samenleving heeft verricht.
Jan was maatschappelijk enorm betrokken of het nu het ouderenwerk, de politiek of het kerkelijke werk betrof.

Enkele maanden geleden deelde Jan een aantal van ons mede dat hij ernstig ziek was en niet meer zou kunnen herstellen.
Jan was er niet spraakzaam over maar had het er zichtbaar moeilijk mee.
Ik weet zeker uit naam van alle leden te spreken dat wij Jan nog zo graag vele jaren in ons midden hadden gehad, maar het heeft niet zo mogen zijn.
De Schaakclub Zeist zonder Jan van der Veen is moeilijk voor te stellen.
Jan we zullen je ontzettend missen!!

Gerard Hamers,
Voorzitter

Dinsdag 26 Mei 2009
Zeist 3 houdt de 100% vast
Zeist 3 heeft ook de laatste wedstrijd gewonnen. Fantastisch toch: 9 wedstrijden, 18 punten.
Als teamleider natuurlijk apetrots, maar niet zo gelukkig met mijn eigen partij van vanavond.
Je kan ook niet alles hebben. De politiebeker is voor Ronnie Snoek.
(MS)
  Almkerk 1      - Zeist 3          2-6

1. S.van Dijk  (1960) - Erik Bernsen    (1836) ½-½
2. A.Schreuders (1681) - Bill Schuckink Kool (1809) 0-1
3. J.van Dongen (1680) - Peter Egelie    (1803) 0-1
4. A.Aaldijk  (1454) - Ruud Kamp      (1794) 0-1
5. F.Beumer   (1495) - Michiel Stafleu   (1730) 1-0
6. B.Capelle  (1610) - Sergio Harnandan  (1727) 0-1
7. T.Moree   (-)  - Henk van der Jagt  (1661) ½-½
8. W.Groeneveld (-)  - Wendela Oskam    (1595) 0-1

Maandag 25 Mei 2009
Zeist 4 verliest laatste wedstrijd
Op 19 mei kregen we het sterke Moira-Domtoren 2 op bezoek.
Het werd een gezellige en voor ons leerzame schaakavond. De ratingverschillen waren wel erg groot en zo tekende de nederlaag zich al spoedig af.
Uiteindelijk verloren we met 6-2.
Die twee bordpunten waren net genoeg om De Giessen in onze poule vòòr te blijven. Voor Moira-Domtoren 2 betekende deze overwinning de promotie naar de 1e klasse SGS. Onze gelukwensen!
(HvdJ)
 Zeist 4      - Moira Domtoren 2         2-6

1 B. Meijer     (-)	  - D.J. van Beek   (1827)	0-1
2 H.C. van der Jagt (1661) - J.C. van den Brink (1803)	½-½
3 H. Keers     (1716) - K. Wandy      (1778)	0-1
4 E. Sigal     (-)	  - J. Reiff      (1777)	½-½
5 G. Kaastra    (1265) - H.C. Pafort    (1780)	0-1
6 R.A.M. Vercoutre (1627) - W.M. Le Fèvre   (1709)	½-½
7 M. Baltus     (1574) - R.P.J. vd Heijden (1732)	0-1
8 R. Snoek     (1577) - J.W. Lubbers    (1722) ½-½

Zaterdag 9 Mei 2009
Zeist 1 voorkomt degradatie !!!
Zeist 1 heeft het gered !!
Na een zeer zwaar seizoen heeft Zeist 1 zich de laatste 2 wedstrijden fraai weten te herstellen met overtuigende overwinningen en daarmee het verblijf in de KNSB weten veilg te stellen.
Doordat Utrecht 4 zich ook veilig speelde (gefeliciteerd!) is zowel Zeist 2 als ook vrijwel zeker Zeist 4 gegarandeerd van klassebehoud!
De wedstrijd tegen Unitas 2 uit Groningen begon goed want Dick van Geet won al snel een pion bij zeer goede stelling en wikkelde moeiteloos af (1-0)
Max leek niet veel voordeel te hebben, maar won door een tactische grap Toren tegen Dame en dat was ruim voldoende (2-0)
Arjen kwam niet in zijn spel en ging in tijdnood aan ruimtegebrek ten onder (2-1)
Ijntze offerde een stuk voor een zeer sterke koningsaanval en in tijdnood liep de Groninger mat (3-1)
Pieter won de Dame tegen Toren en stuk, maar in tijdnood kon zijn tegenstander met matdreigingen remise afdwingen (3½-1½)
René speelde een zeer scherpe partij, offerde kort na de opening een kwaliteit voor gevaarlijke vrijpionnen, leek te gaan winnen, maar gezien de stand berustte hij in zetherhaling (4-2)
Gerard stond lange tijd moeilijk, maar in tijdnood won hij door een onderste lijn combinatie een stuk en de partij, waarmee de stand op 5-2 kwam.
Henk had in het middenspel een vol stuk gewonnen, stond totaal gewonnen toen hij plotseling een "dolle toren"moest toestaan die daarmee remise bereikte door pat.
De eindstand kwam daarmee op een overtuigende 5½-2½ winst!
Het was een zwaar seizoen waarin te veel spelers uit vorm waren, maar zich gelukkig de laatste twee wedtrijden herpakt hebben waardoor wij ook het 24 ste achtereenvolgende KNSB seizoen kunnen ingaan!
Het was jammer dat onze sympathieke tegenstanders uit Groningen de degradatie door dit resultaat niet konden vermijden en samen met Alteveer naar de regionale competitie zijn verwezen.
(GH)
  Zeist 1      - Unitas 2       5½-2½

1. René Buisman   - Peter Bosker     ½-½
2. Dick van Geet   - Fons van Hamond    1-0
3. IJntze Hoekstra  - Micha Jans      1-0
4. Max Viergever   - Alex. van Pelt    1-0
5. Gerard Hamers   - Michiel Boekschoten  1-0
6. Pieter Baltus   - Bert Westerkamp    ½-½
7. Arjan v Amerongen - Henk Bosveld     0-1
8. Henk Nicolai   - Geon Knol       ½-½

Zaterdag 2 Mei 2009
Zeist 3 is kampioen!
Dinsdag 28 april heeft Zeist 3 gewonnen van Woerden 3 in een sportieve wedstrijd die op ieder bord gekenmerkt werd door strijdlust van beide kanten.
Wendela won als eerste haar partij, waarna Peter de voorsprong weggaf door zich te laten vorken.
Sergio stond op dat moment nog een kwaliteit achter, maar wist op de van hem bekende wijze een geforceerd mat in 5 te voorschijn te toveren.
Lange tijd bleef de stand 2-1 op het scorebord staan, waarbij het niet altijd even duidelijk was of het vanavond wel goed zou komen met het kampioenschap.
Erik stond wel erg goed, maar kan hij ook winnen? Gelukkig wel, en daarmee kwam er toch schot in de zaak, 3-1.
Ruud stond goed, maar blunderde, 3-2.
Ik was zonder echte compensatie uit het Morra-gambiet gekomen en mocht van geluk spreken dat de tegenstander een blunder van mij over het hoofd zag.
Vervolgens kon ik de pion terugwinnen en leken we op een remise af te stevenen.
De tegenstander bleef echter op zoek naar winst en dat deed hem de das om, 4-2.
Daarmee was het kampioenschap binnen, want daarvoor was nog 1 wedstrijdpunt nodig.
Bill won vervolgens een eindspel waarvan het lang onzeker was of er meer dan remise in zat, 5-2.
Paul was als laatste nog bezig. Een half uur voor het eind stond het bord nog vol stukken en leek het voordeel aan de kant van zijn tegenstander te liggen. Dat bleek deze in de afwikkeling ook te kunnen verzilveren, 5-3.
Daarmee was het tijd voor de champagne en de groepsfoto. De Woerdenaren dronken een glaasje mee en brachten een toast uit op ons kampioenschap.
Het was een mooie schaakavond.
Als bonus komt er op maandag 25 mei nog een wedstrijd in Almkerk.
(MS)
  Zeist 3          - Woerden 3       5-3

1. Bill Schuckink Kool (1812) - Jan Pool    (1677) 1-0
2. Erik Bernsen    (1818) - Jan Pronk   (1654) 1-0
3. Ruud Kamp      (1798) - Willem Vink  (1624) 0-1
4. Peter Egelie    (1820) - Pia van Rossum (1769) 0-1
5. Paul Govaerts    (1759) - Ton Strik   (1662) 0-1
6. Michiel Stafleu   (1711) - Ad Goes    (1679) 1-0
7. Sergio Harnandan  (1756) - Jan Bulk    (1594) 1-0
8. Wendela Oskam    (1618) - Leo de Vos   (1582) 1-0

Woensdag 29 Apr 2009
Jan van der Veen en zijn vrouw geridderd
Vandaag, de dag voor Koninginnedag, werden in Zeist 14 personen Koninklijk onderscheiden door burgemeester Janssen.
Daartoe was een grote bijeenkomst in de kerkzaal van de Broederkerk aan het Zusterplein, een traditie Zeist waardig.
Voor Jan van der Veen en zijn vrouw was de verrassing groot toen beiden werden uitgenodigd op de eerste rij plaats te nemen voor het in ontvangst nemen van een Koninklijke onderscheiding.
De burgmeester vermeldde het vele vrijwilligerswerk en de inzet voor de medemens van zowel Jan als zijn vrouw gedurende de laatste veertig jaar, in Friesland, in Groningen en in Zeist.
Zij werden beiden onderscheiden met het Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Van het bestuur waren Wijnand Engelkes en Bill Schuckink Kool getuige, hebben hen beiden gefeliciteerd en een bos bloemen aangeboden.
Wij hadden Martin Baltus ook op de hoogte gesteld, en hij was als vriend en schaker ook bij deze plechtigheid.
Jan en zijn vrouw hebben dat zeer gewaardeerd.
Bij deze een felicitatie namens de hele schaakclub Zeist aan Jan en zijn vrouw.
(BS)

Dinsdag 28 Apr 2009
Viertallen team chineest naar overwinning
Het viertallen team moest voor de laatste wedstrijd naar het 'verre' ZZC toe.
Nu vinden wij dat geen straf, want om de week speelt ZZC in Zaltbommel ipv Zuilichem en de standplaats in Zaltbommel is in een (goed) Chinees restaurant.
Beetje op tijd vertrekken, dan lekker eten en om 19:30 een zaaltje opschuiven, aanschuiven en dan stukken schuiven.
Dit jaar bleek echter dat er maandag in Zuilichem gespeeld zou worden.
Verzetten was wat lastig, maar we hadden ons al helemaal voorbereid op de chinees, dus:
dan maar over Zaltbommel naar Zuilichem....
Na een lekkere maaltijd vertrokken we om 19:20 voor de laatste 10 minuten reis naar Zuilichem om uit te buiken en te schaken.
Ontvangst was hartelijk, ZZC heeft in Zuilichem een mooi speellocaal.
Voor ons stond de 4e plaats nog op het spel, bij winst zouden we 4e worden, dus we gingen er vol voor.
Ronnie bereikte in recordtempo een eindspel met een paar pionnen meer, wat genoeg was voor de winst.
Eric wist de dame van zijn tegenstander te vangen en zette de 0-2 op de borden.
Jan had toen een remise stand bereikt en bood remise aan.
De tegenstander twijfelde, maar koos toch voor doorspelen gezien de stand.
Jan maakte toen ergens een foutje en moest de winst laten.
Gerco had aan bord 4 geen makkelijke avond.
In de opening waren wat verkeerde keuzes gemaakt en alle hens moesten aan dek om de boel te keepen.
Remise was natuurlijk genoeg voor de winst, maar zijn tegenstander dicteerde de aanval.
Hij wist alleen net niet door te drukken (waar wel mogelijkheden waren) waardoor Gerco kansen bleef houden.
Gerco wist zijn tegenstander te verrassen met een (ogenschijnlijk winnende) zet, die met 1 zet nog wel (met tegenspel) gepareerd had kunnen worden, maar elke andere zet zou fataal zijn.
Gelukkig voor Zeist koos hij voor een andere zet en tekende daarmee eigenlijk direct voor de eindstand van 1-3.
We eindigen het seizoen nu op de 4e plaats, daar zou ik vooraf voor getekend hebben.
Verloren hebben we alleen van GZZ en Lopik die verder van iedereen behalve van elkaar gewonnen hebben.
Tegen de andere teams hebben we gelijk gespeeld of gewonnen waarbij de winst op Rivierenland in de eerste ronde toch wel een hoogtepunt was.
Het echte hoogtepunt is natuurlijk gezellig samen een leuke avond met een mooi spel beleven, want plezier staat bij ons toch echt op de eerste plaats !
(Gv3)
  ZZC 4T1	 - Zeist 4T1  1-3
	
1. B. van Belkum - E. van Dijk 0-1
2. B. de Bruin  - R. Snoek   0-1
3. W. Theelen  - J. vd Veen  1-0
4. H. Reis    - G. van Drie 0-1

Zaterdag 25 Apr 2009
Zeist 2 doet wat het moet doen !
Zeist 2 heeft zich vrijwel zeker veilig gespeeld door in een spannende wedstrijd DBC met 3½-4½ te verslaan!
De wedstrijd begon slecht want Roel offerde in een bekende Franse stelling ten onrechte zijn Dame en kreeg slechts een Toren terug. (1-0)
Wijnand kreeg in het middenspel een flinke koningsaanval, deze leverde stukwinst op (1-1)
Bert kreeg kort na de opening een stuk cadeau, dit was voldoende voor winst (1-2)
Ijntze leek moeilijk te staan, maar toen hij het remiseaanbod van zijn tegenstander accepteerde stond hij zelfs beter (1½-2½)
Erik stond lange tijd minder tegen oud-lid Dissel, maar kon door een mooi kwaliteitsoffer remise afdwingen (2-3)
Herman stond gedrongen en in de tijdnoodfase was de aanval van de Biltenaar beslissend (3-3).
Willem Jan stond de gehele partj iets beter, maar met het oog op de stand was het remise aanbod verstandig (3½-3½)
Dick stond met het loperpaar voortdurend beter, won een pion die uiteindelijk beslissend was waarmee een zwaar bevochten 3½-4½ overwinning een feit was en het vrijwel zekere behoud van het Promotieklasseschap.
Als Zeist 1 de laatste wedstrijd wint (en daardoor ook veilig is !) is voor Zeist 2 de 8ste plaats ook genoeg.
(GH)
  DBC 1	- Zeist 2   3½-4½
	
1. L. Boutens  - D. van Geet 0-1
2. T. Dam    - IJ. Hoekstra ½-½
3. P.v.d Klein - R. Zuidema  1-0
4. H. Dissel  - E. Olof   ½-½
5. E. Jos    - W. Veltman  ½-½
6. R. van Drie - W. Engelkes 0-1
7. O. Kooy   - B. Uneken  0-1
8. D. Berkelaar - H. Hamers  1-0

Vrijdag 24 Apr 2009
Zeist 4 krijgt weer schaakles
De voorlaatste wedstrijd tegen IJsselstein had ons uit de degradatiezone kunnen brengen als we gewonnen of gelijkgespeeld zouden hebben.
Vol goede moed gingen we op weg. IJsselstein, een prachtig oud stadje, een schitterende schaakaccommodatie, sympathieke tegenstanders.
Het ging echter niet goed.
We kwamen nog op voorsprong, omdat de tegen-stander van Ronnie zich pardoes mat liet zetten.
Ook Henk van der Jagt won.
Toen was de koek op. Alle andere partijen gingen verloren zodat we met een 6-2 nederlaag weer naar Zeist vertrokken.
Jammer voor ons maar op de overwinning van IJsselstein viel niets af te dingen.
Onze zorgen blijven, maar we hebben nog een wedstrijd, hoewel ook die niet eenvoudig zal worden.
(HvdJ)

  IJsselstein 1	- Zeist 4		  6-2
	
1. B. van Baren (1676)	- B. Meijer     (-)	  1–0
2. W. Huijbregts (1674)	- H. Keers     (1718) 1–0
3. H. Grundeler (1693)	- E. Sigal     (-)	  1–0
4. M. Oorschot  (-)	- J.B. Wolters   (1568) 1–0
5. A. Bernhart  (1596)	- H.C. van der Jagt (1674) 0–1
6. F. Ibrahimy  (1612)	- R. Snoek     (1533) 0–1
7. N.C. van Gils (1570)	- R. Vercoutre   (1633) 1–0
8. A. Temmink  (1596)	- G. Kaastra    (1265) 1–0

Maandag 20 Apr 2009
Zeist 1 gaat voor laatste kans
De cruciale degradatiewedstrijd tegen Alteveer in Amsterdam hebben wij na veel strijd met 2½-5½ gewonnen!
Dick van Geet speelde een gelijkopgaande partij aan het 1e bord en kwam tegen een veel bombarie makende tegenstander remise overeen. (½-½).
Max bereikte een miniem voordeeltje maar zijn tegenstander keepte naar remise (1-1).
Pieter kreeg ruimtevoordeel en kort voor de tijdnoodfase ineens een mataanval (1-2).
Henk zaaide met een vrijpion verwarring en wist deze naar de overkant te loodsen (1-3).
Gerard speelde de opening onnauwkeurig, leek langer tijd te kunnen keepen, maar ging in tijdnood ten onder (2-3).
Hans bleef een gambietpion voor, won nog een tweede en vervolgens het Toren-eindspel (2-4).
De tegenstander van Arjen kwam om 15.02 uur binnenstappen, toen ondergetekende als teamleider de winst conform de reglementen wilde claimen presteerde een van de "gastheren" het zelfs mij te dreigen "op mijn bek te slaan als ik bleef zeuren", de wedstrijdleider van het thuisteam besloot de partij te laten spelen en gelukkig wist Arjen de partij ook op de normale wijze te winnen. (2-5)
De tegenstander van René heeft lang geprobeerd een dubbel-Toreneindspel met pluspion te winnen, maar René gaf geen krimp en wist zeer bekwaam remise te houden waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam.
Er komen thans nog vijf teams voor degradatie in aanmerking, op 9 mei weer een belangrijke degradatieduel, thuis tegen Unitas 2 uit Groningen.
(GH)

  Alteveer 1           Zeist 1		  2½-5½
1. Ron Wagenaar      (2116) - Dick van Geet   (2250) ½-½
2. Jan Willem van Prooyen (2106) - René Buisman    (1983) ½-½
3. Niels Bos 		 (2058) - Max Viergever   (2130) ½-½
4. Hans Zwartveld     (1954) - Gerard Hamers   (1942) 1-0
5. Gerard Milort     (1990) - Pieter Baltus   (2153) 0-1
6. Bas v.d Berg      (1966) - Arjen v. Amerongen (1937) 0-1
7. Gokhan Tjioe      (1816) - Henk Nicolai    (1895) 0-1
8. Herman Siebelhoff   (1923) - Hans Kuiken    (1916) 0-1
    

Vrijdag 3 Apr 2009
Viertallen team boekt derde gelijkspel op rij
Het viertallenteam heeft afgelopen dinsdag tegen Vegtlust opnieuw een gelijkspel behaald.
Eric aan bord 1 kon zijn goede vorm van de laatste 2 ronden geen vervolg geven, hij trof dan ook wel de sterkste tegenstander.
Positieve is dat hij lang knap stand hield.
Jan wist zijn partij te winnen nadat een remise aanbod van hem afgeslagen werd.
Gelukkig maar, anders waren we aan het eind van de rit een halfje tekort gekomen..
Floris speelde een ongelukkige partij, hij ging ten onder aan een woeste aanval van zijn tegenstander.
Gerco wist aan bord 2 na heel lang zwoegen de gelijkmaker binnen te tikken.
De vorig seizoen ingezette slechte externe reeks van hem is eindelijk ten einde.
In een gelijkopgaande partij kwam hij een pion voor die voldoende bleek te zijn in het eindspel.
Zeist staat nu stevig in subtop met nog 1 wedstrijd te gaan tegen ZZC uit.
(Gv3)

  Zeist 4T1	   - vegtlust 4T1    2-2

1. E. van Dijk (1247) - M. Stentrop (1479) 0-1
2. G. van Drie (1294) - H. Klein   (1469) 1-0
3. F. vd Top  (----) - A. Beuk   (1282) 0-1
4. J vd Veen  (1306) - A. vd Grijn (----) 1-0

Donderdag 2 Apr 2009
Zeist 2 zet eindsprint in
Zeist 2 pakt in de strijd tegen het degradatiespook de laatste strohalmen beet.
Afgelopen dinsdag werd Paul Keres 4 met 5½-2½ verslagen.
Na de winst in de vorige ronde op Regiohakkers is de 8e plaats nog duidelijk in beeld voor het tweede.
In de laatste ronde dient er dan afgerekend te worden met DBC 1.
De andere uitslagen in de laatste ronde en het aantal degradanten uit de KNSB competitie zullen daarna het lot van Zeist 2 bepalen.
Extra bitter is daarbij de constatering dat Zeist 1 de grootste kans maakt om 1 van deze degradanten te worden.

  Zeist 2	   - Paul Keres 4      5½-2½

1. Y. Hoekstra (2011) - J. van Oosten   (1910) 1-0
2. R. Zuidema (1975) - E. van Veenendaal (1929) ½-½
3. E. Olof   (1962) - J. Teuben     (1857) ½-½
4. WJ Veltman (1825) - R. Dijksterhuis  (1929) ½-½
5. W. Engelkes (1807) - J. van Eck    (1617) 1-0
6. W. vd Bilt (1773) - NO            1-0
7. B. Uneken  (1745) - J. Schepers    (1852) 1-0
8. H. Hamers  (1713) - D. Hendriks    (1867) 0-1

Maandag 30 Mar 2009
Zeist 1 nu echt in de problemen
Het verblijf van Zeist 1 in de landelijke competitie hangt aan een zijden draadje na de 3-5 nederlaag tegen Kennemer Combinatie 3 (het vroegere Heemstede 1).
Het verlies van teveel spelers door verhuizingen of stoppen in combinatie met teveel afzeggingen lijkt ons nu op te breken.
Na 23 jaar onafgebroken KNSB competite te hebben gespeeld kunnen wij ons nu alleen nog redden door de laatste 2 wedstrijden te winnen en zelfs dan is handhaving nog niet zeker ...
De wedstrijd tegen KC 3 begon niet slecht want zowel Gerard als René wisten met zwart aan bord 3 en bord 1 vrij gemakkelijk remise te houden.
Wijnand stond aanvankelijk veelbelovend aan bord 4, maar toen zijn aanval werd afgeslagen was zijn koning te tochtig en werd opgebracht ( 1-2).
Pieter had een groot ruimteoverwicht en zette dit bekwaam in stukwinst om (2-2).
Hans moest een kwaliteit geven in het middenspel en kreeg daarna weinig kans meer van zijn tegenstander (2-3).
Erik kwam na de opening uitstekend te staan leek een winnend eindspel in te gaan maar miste in de slotfase het winnende Kg2 terwijl het gespeelde Kh2 remise was(2,5-3,5).
Max bereikte dit keer geen voordeel kwam in de tijdnoodfase zelfs in de problemen, maar kon vluchten in eeuwig schaak (3-4).
Henk kwam zeer goed uit de opening bereikte een waarschijnlijk winnend Toren-eindspel, door enkele onnauwkeurigheden verzandde dit in remise, het remiseaanbod van zijn tegenstander moest hij afslaan gezien de stand, de winstpoging was helaas niet verantwoord en voerde zelfs regelrecht naar verlies, sneu voor Henk, maar hij heeft alles geprobeerd.
Zoals gezegd zullen de laatste twee wedstrijden tegen Alteveer en Unitas 2 zullen gewonnen moeten worden om niet in de SGS competitie te belanden.
(GH)

  Zeist 1		  - Kennemer Combinatie 3    3-5

1. René Buisman   (1983) - R. Lathouwers (2214)	 ½-½
2. Max Viergever  (2130) - P. Pijpers   (1964)	 ½-½
3. Gerard Hamers  (1942) - P.v. Lommel  (2036)	 ½-½
4. Wijnand Engelkes (1807) - M. de Groot  (2129)	 0-1
5. Henk Nicolai   (1895) - T. Hendriks  (1957)	 0-1
6. Pieter Baltus  (2153) - Anne Brandsma (1947)	 1-0
7. Hans Kuiken 	  (1916) - Wim Eveleens  (2001)	 0-1
8. Erik Olof    (1962) - Simon Groot  (1999)	 ½-½

Donderdag 19 Mar 2009
Viertallenteam haalt opnieuw zwaarbevochten gelijkspel
Dinsdagavond heeft het viertal de verplaatste wedstrijd tegen Moira Domtoren gespeeld.
Tegen 4 sympathieke spelers werd een felle strijd geleverd en in het begin zag het er na uit dat het team zou gaan verliezen. Jan van der Veen verloor jammer genoeg, nadat een remise aanbod nog was afgeslagen door zijn tegenstander.
Op de andere borden was het toen nog onduidelijk en min of meer gelijk opgaand.
Ik zelf, dit jaar als invaller, mocht aan het 1e bord spelen, kreeg mijn geliefde doorschuifvariant in het Frans op het bord.
Na wat passief spel in het middenspel van mijn tegenstander kon ik een vrijpion creëren die doorliep.
Hij moest hiervoor een loper geven en even later kon ik een mataanval inzetten, waartegen niets meer was bestand, dus gaf hij op.
Gerco had een gelijk pionneneindspel, maar wilde niet voor de remise gaan, aangezien het bij Eric nog onduidelijk was.
Even later bleek Eric toch te gaan winnen, maar stond Gerco verloren, zodat de eindstand op 2-2 uitkwam.
(RS)

Woensdag 18 Mar 2009
Zeist 4 behaalt ruime overwinning
Op 16 maart vond voor Zeist 4 een zeer belangrijke wedstrijd plaats.
Tegen Acquoy moest gewonnen worden, zo niet dan dreigde degradatie.
Voor Acquoy gold hetzelfde, zodat het een spannende wedstrijd werd.
Tjeerd Visser en Henk v.d. Jagt konden niet door de muur heen komen en remise was het resultaat (1-1).
Dennis kreeg veel en nam alles (2-1). Helaas verloor Jaab (2-2).
Het kon nog alle kanten op! Marc en Ronnie wonnen hun partijen (4-2), zodat we in ieder geval 1 matchpunt hadden.
Henk Keers, dit jaar in bloedvorm, won op knappe wijze (5-2).
De eerste overwinning van dit jaar was binnen! Als laatste won Jan Bernard, omdat zijn tegenstander door de vlag ging (6-2). Een ongekende luxe!
(HvdJ)

  Acquoy 1         Zeist 4          2-6
  
1. G. van Weenen  (1747) - D. Smit 		(1605) 0-1
2. A. Kreukniet  (1753) - H. Keers 		(1718) 0-1
3. M. Weikamp   (1673) - M. Schutte 		(1508) 0-1
4. J. Konings   (1638) - J. Koster van Groos (1609) 1-0
5. A. van Balveren (1622) - H.C. van der Jagt 	(1674) ½-½
6. F. Fijlstra   (1580) - J.B. Wolters 	(1568) 0-1
7. J. Kreukniet  (1495) - R. Snoek 		(1533) 0-1
8. M. Kool     (1489) - Tj. Visser 		(1568) ½-½

Zaterdag 14 Mar 2009
Zeist 2 klopt Regiohakkers !
Eindelijk hebben we dan toch een overwinning behaald!
Tegen Regiohakkers 1 waren we in een sterke opstelling opgekomen.
Yntze aan bord 1 speelde met succes zijn nieuwe opening.
Roel was na 18 zetten klaar toen zijn tegenstander in een gevaarlijke maar toch nog niet helemaal overtuigende aanval een finesse over het hoofd zag. Het kostte hem zijn dame en dus de partij.
Willem Jan won vervolgens door in een paar zetten met schaak een toren te verschalken. We konden nu eindelijk eens van geluk spreken.
Erik Olof speelde een goede, gelijk opgaande partij: remise.
En zo behaalden de eerste vier borden 3½ punt uit 4 tegen sterke spelers.
Even later bracht Wouter nóg een punt binnen.
Herman had met zwart weer succes met het fianchetto van zijn zwarte loper en bereikte een tenminste gelijk eindspel. Maar na een strategisch minder goede afruil belandde hij in onoverkomelijke moeilijkheden en moest hij tenslotte capituleren.
Geen nood, we hadden immers de wedstrijd al gewonnen.
Bert tenslotte had een partij waarin hij voortdurend de boventoon voerde. Het toreneindspel met één pion meer bleek helaas net niet genoeg voor de winst. Maar toch een mooi resultaat tegen een sterke speler.
(RZ)
  Regiohakkers 1     Zeist 2          3-5
  
1. Theo Dekker  (1985) - IJntze Hoekstra  (2011) 0-1
2. Andries Dekker (2197) - Roel Zuidema    (1975) 0-1
3. J.J. Vonk   (2013) - Erik Olof     (1962) ½-½ 
4. Tim Schakel  (2027) - Willem Jan Veltman (1825) 0-1
5. B. Fijlstra  (1995) - Erik Bernsen    (1818) 1-0
6. Milly Schakel (1797) - Wouter v.d. Bilt  (1773) 0-1
7. K. Euser    (1962) - Bert Uneken    (1745) ½-½ 
8. Tobias Dekker (1703) - Herman Hamers   (1713) 1-0

 

Donderdag 13 Mar 2009
Viertallen team neemt verrassend een punt mee uit Houten
Maandagavond 9 maart speelden we de uitwedstrijd tegen Houten.
Vorig jaar hadden we nog met 3½-½ klop gekregen, we wisten dat het een sterke ploeg was.
De wedstrijd begon in goede sfeer, Houten heeft de beschikking over een mooie speelzaal en de spelers zijn buitengewoon sympathiek.
Jan van de Veen kwam remise overeen met zijn tegenstander, die moet gezegd, wel beter stond.
De standen aan de andere borden voorspelden toen niet veel goeds, ik hield al rekening met opnieuw een 3½-½ nederlaag.
Gerco speelde vanaf zet 10 al een verloren partij, stukverlies terwijl later bij analyse bleek dat er wel een mooie oplossing was, maar die vond hij niet..
Ronnie wist te verrassen door er toch een remise uit te slepen, de stand was toen 2-1 met alleen Eric nog bezig.
Eric ("Zet mij maar aan bord 1, ik ben momenteel toch hopeloos uit vorm, ook op bord 4 bak ik er niets van") leek in eerste instantie zijn vermoeden waar te maken, maar toverde in het eindspel een gewiekst toren offer uit zijn hoed waarmee hij op slag won !
Gelijkspel !! Volkomen onverwacht, maar daardoor niet minder prettig !
Dit geeft goede moed voor ons volgende optreden: AS Dinsdag thuis tegen Moira Domtoren.
(Gv3)
  Zeist 4T1 - Houten 4T2 2-2 
1. E. van Dijk 1 
2. R. Snoek   ½
3. J. vd Veen  ½
4. G. van Drie 0
 

Woensdag 11 Mar 2009
Zeist 1 zakt dieper weg
Zaterdag 7 maart speelden wij de thuiswedstrijd tegen de ongeslagen koploper Caïssa 2 uit Amsterdam.
Het was duidelijk dat het lastig zou worden, we misten Janton (net vader geworden, gefeliciteerd!) terwijl Gerard zich na een liesbreukoperatie van afgelopen woensdag fit genoeg voelde naar hij zelf dacht om te starten.
De wedstrijd begon met een degelijke remise van Max in gelijke stelling.
Arjen kwam passief uit de opening en kon materiaalverlies niet meer voorkomen (½-1½)
Henk bereikte een gelijke stelling en moest in remise berusten (1-2).
Hans stond iets minder maar accepteerde in tijdnood dankbaar het remiseaanbod van de tegenstander (1½-2½)
Pieter had het zwaar aan het eerste bord en ruimtegebrek in tijdnood brak hem op (1½-3½)
Erik Olof stond lange tijd goed, sloeg een remise aanbod af, maar door een verkeerde paardmanoevre kwam hij toch nog in een verloren eindspel (1½-4½)
René speelde een uitstekende partij, sloeg een vijandelijke aanval af en won op fraaie wijze het resterende Paard-eindspel (2½-4½)
Gerard liet zich in gelijke stelling op complicaties in die hem uiteindelijk in een eindspel met een kwaliteit minder deden belanden en na zes uur spelen moest hij capituleren waarmee de ietwat geflateerde eindstand van 2½-5½ op het bord kwam.
Op 28 maart spelen wij thuis de belangrijke wedstrijd tegen Kennemer Combinatie 3.
(GH)
  Zeist 1  	     - Caissa 2     2½-5½ 
1. P. Baltus    (2153) - H. Jolles  (2143) 0-1
2. M. Viergever  (2130) - A. Riemens (2106) ½-½
3. R. Buisman   (1983) - D. Breuker (1958) 1-0
4. G. Hamers    (1942) - P. Melford (2029) 0-1
5. A. v. Amerongen (1937) - A. Sula   (1961) 0-1
6. H. Nicolai   (1895) - T. Spits  (1977) ½-½
7. E. Olof     (1962) - C. Visser  (1928) 0-1
8. H. Kuiken    (1916) - M. Miedema (1990) ½-½
 

Donderdag 5 Mar 2009
Zeist 3 blijft op kampioenskoers
Zeist 3 heeft afgelopen dinsdag weer een stapje gezet richting promotie naar de 1e klasse.
Nieuwegein 1 werd in eigen huis met 5-3 verslagen.
Ook de concurrentie werkte mee. Almkerk 1 verloor met 4½-3½ van Paul Keres 6, waardoor Zeist 3 maar liefst 4 punten los staat.
  Zeist 3  		  - Nieuwegein 1     5-3 
1. B. Schuckink Kool (1812) - G. Huisinga  (1756) ½-½
2. E. Bernsen    (1818) - T. Harmens  (1891) ½-½
3. R. Kamp      (1798) - K. den Boer  (1715) 1-0
4. P. Egelie     (1820) - G. Wallace  (1654) 0-1
5. H. Keers     (1718) - P. Mellegers (1657) 0-1
6. M. Stafleu    (1711) - H. Loeffen  (1551) 1-0
7. S. Harnandan   (1756) - J. Engel   (1550) 1-0
8. W. Oskam     (1618) - H. de Bruyne (1452) 1-0
 

Maandag 2 Mar 2009
Utrecht 5 te sterk voor Zeist 4
Dinsdagavond 24 februari speelde ons 4e achttal tegen het sterke Utrecht 5.
Onze vrees dat een team, dat gemiddeld zo’n 170 Elopunten meer had dan wij, niet te kloppen zou zijn, werd helaas bewaarheid.
We hebben ons best gedaan, maar Utrecht was gewoon te sterk voor ons.
Henk Keers en Jaab Koster van Groos wonnen hun partijen, Jan Bernard speelde remise, de andere spelers kregen schaakles.
Het is niet anders! We hebben nog drie wedstrijden, waar veel van afhangt!
(HvdJ)
  Zeist 4  		    - Utrecht 5      2½-5½ 
1. H. Keers      (1718)	- E. de Graaf  (1993)	1-0
2. E. Sigal      (-)	- B. Semeijn  (1881)	0-1
3. R. Snoek      (1533)	- M. Remkes   (-)	0-1
4. H. v.d. Jagt    (1674)	- J. Voskuil  (1842)	0-1
5. M. Schutte     (1508)	- L. Vervoort  (1694)	0-1
6. R. Vercoutre    (1633)	- M. Speijers (1792)	0-1
7. J. Koster van Groos (1609)	- Chr. Regeling (1852)	1-0
8. J.B. Wolters    (1568)	- A. Luca    (1787)	½-½
 

Woensdag 18 Feb 2009
Zeist 2 gaat opnieuw onderuit
Het wil dit seizoen met Zeist 2 maar niet lukken.
Een overwinning op ZZC 1 was broodnodig om het degradatiespook op afstand te houden.
Helaas liep het anders en ging ZZC 1 met de 2 matchpunten terug naar huis.
Het wordt nu toch echt heel lastig voor Zeist 2 om handhaving te bewerkstelligen.
  Zeist 2  		- ZZC 1          3-5 

1. IJ. Hoekstra (2011)	- H. van Oostrum  (1989) 0–1
2. E. Bernsen  (1818)	- E. Faber     (1932) 1–0
3. E. Olof   (1962)	- D. Schenkeveld  (2135) 0–1
4. WJ Veltman  (1825)	- N. van Brakel   (1874) 1–0
5. W. Engelkes (1807)	- GJ van Breukelen (1900) 0–1
6. W. vd Bilt  (1773)	- M. van Ansemwoude (1858) ½-½
7. B. Uneken  (1745)	- W. van Oostrum  (1799) 0-1
8. P. Egelie  (1820)	- M. de Wit     (1723) ½-½  

Dinsdag 10 Feb 2009
Zeist 4 komt net te kort tegen Woerden 2
Het was weer donker en nat, maar om 19.15 uur zaten we in Woerden in de speelzaal.
Het begin was vervelend. Jaab liet zijn dame insluiten (0-1).
Henk van der Jagt won een toren en de partij (1-1), Ronnie en René speelden beiden remise (2-2).
In ieder geval was de eer gered!
Hoe zou het verder gaan? De andere borden stonden vrijwel gelijk en de kleinste fout zou de doorslag geven!
Dennis en Henk Keers verloren na heroïsche strijd (2-4).
Jan Bernhard kreeg plotseling een kwaliteit cadeau, kreeg weer hoop maar zag de winst niet (2½-4½).
Gelukkig won Marc Schutte de laatste partij zodat we met een kleine nederlaag (3½-4½) huiswaarts keerden.
(HvdJ)
  Woerden 2  		- Zeist 4          4½-3½ 

1. R. van Beek  (1819)	- D. Smit       (1605) 1–0
2. P. van Schie (1785)	- H. Keers      (1718) 1–0
3. H. van Steijn (1725)	- J. Koster van Groos (1609) 1–0
4. D. Hagoort  (1755)	- M. Schutte 	   (1508) 0–1
5. W. Veelenturf (1754)	- H. v.d. Jagt    (1674) 0–1
6. M. van Oort  (1719)	- J.B. Wolters    (1568) ½-½
7. W. Zandstra  (1679)	- R. Vercoutre    (1633) ½-½
8. J. Pronk   (1654)	- R. Snoek      (1533) ½-½  

Dinsdag 10 Feb 2009
Zeist 3 blijft winnen
Zeist 3 heeft maandag in Zuilichem ook de vijfde wedstrijd gewonnen.
We waren duidelijk sterker. ZZC had voor een tactische opstelling gekozen, waarbij de sterkste spelers op 5, 6 en 7 leken te zitten.
Dat was pech voor Sergio. De anderen hadden er niet veel moeite mee.
Henk Keers wist de partij vlot naar zijn hand te zetten en Ruud won zijn eindspel met vrije centrumpionnen tegen vrije a- en b-pion. Zijn stukken stonden beter. De stand 0-2 bleef lang op het bord staan, toen Sergio erin moest berusten dat de geïnvesteerde Morra-gambiet-pion geen rendement opleverde.
Daarna won ik met een aardige combinatie, al zeg ik het zelf.
Erik zette zijn partij goed op, de opgebouwde druk leverde eerst een kwaliteit op en later twee pionnen. Daarmee staat het 1-4, tijd voor een remise.
Wendela dwong de remise af. Ze heeft een groot deel van de partij een stuk achter gestaan, maar geeft het niet op. De kans op remise komt nog: nog een kwaliteit geven en dan met een toren minder eeuwig schaak!
Peter had een geweldige aanvalsstelling, maar miste door een foutje de winst. Prima tegenspel van de tegenstander, kun je ook zeggen.
Henk van der Jagt stond een pion voor en had meer tijd over. Een remise-aanbod van de tegenstander werd bij de stand 1-3 nog afgeslagen, maar dat was nu niet meer nodig.
(MS)
  ZZC 2 		   - Zeist 3         2½-5½ 

1. E. van Heusden   (1659) - Erik Bernsen    (1818) 0-1
2. W.C.A. van Riessen (1540) - Ruud Kamp     (1798) 0-1
3. H. Diependaal    (1553) - Peter Egelie    (1820) ½-½
4. M. Pulles      (1487) - Henk Keers     (1718) 0-1
5. P. Remie      (1720) - Sergio Harnandan  (1756) 1-0
6. J.W. Verhoeven   (1637) - Michiel Stafleu  (1711) 0-1
7. L.C. van Ginkel   (1665) - Henk van der Jagt (1674) ½-½
8. Maarten de Wit   (1353) - Wendela Oskam   (1618) ½-½

Maandag 9 Feb 2009
Zeist 1 boekt eindelijk overwinning
Eindelijk is Zeist 1 er in geslaagd de eerste overwinning te behalen.
Na zware strijd werd Zukertort Amsteveen 3 met 3,5-4,5 verslagen en staan we voorlopig met 3 uit 5 op een veilige achtste plaats.
De wedstrijd begon goed want Arjen won al kort na de opening een stuk en kon direct mat geven (0-1)
Gerard kwam goed uit de opening maar zag zijn voordeel verdwijnen en belandde in een remisestelling (½-1½).
Henk speelde in gelijke stelling iets te optimistisch op aanval en werd weggecounterd (1½-1½).
René speelde een interessante partij en wist in de tijdnoodfase bekwaam naar remise af te wikkelen in verdachte stelling (2-2).
Max had de hele partij een kleinvoordeeltje en wist dit in het eindspel mooi uit te buiten naar winst (2-3).
Janton had een positioneel overwicht en wist dit met een mooie pionnendoorbraak te bekronen (2-4).
Hans stondlange tijd onder druk maar ongelijke lopers garandeerden hem remise ondanks een pion achterstand (2½-4½).
Pieter speelde een wisselvallige partij, leek de vijandelijke vrijpionnen te hebben afgestopt, maar in tijdnood raakte hij de draad kwijt en verloor alsnog. (3½-4½).
Een zeer nuttige overwinning in de strijd tegen degradatie!
(GH)
  Zukert. Amstelveen 3 - Zeist 1          3½-4½ 

1. Florian Jacobs (1994) - Max Viergever    (2130) 0-1
2. Talitha Munnik (2056) - Pieter Baltus    (2153) 1-0
3. Dirk Goes 	 (1979) - Janton v. Apeldoorn (2081) 0-1
4. Tjerk Smina	 (1937) - René Buisman    (1983) ½-½
5. Henk Boot 	 (1952) - Gerard Hamers    (1942) ½-½
6. Jan Krans	 (1982) - Henk Nicolai    (1895) 1-0
7. Chris Brookes (1904) - Arjen v. Amerongen (1937) 0-1
8. Darrell Kho  (1941) - Hans Kuiken     (1916) ½-½

Zondag 8 Feb 2009
Zeist 2 onderuit tegen Ons Genoegen
Donderdag moest het gebeuren tegen de mede degradatiekandidaat maar het is weer op een nederlaag uitgedraaid.
Het ziet er nu wel heel somber uit voor het tweede.
En dat terwijl ik al binnen een kwartiertje met een blufzet een remise had binnengesleept (vandaar dit verslag) Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen (op het bord).

IJntze Hoekstra - Joost Marcus.
1. d4 d5 2. Pc3 Pf6 3. Lg5 c5 Ik heb eerder tegen Joost Marcus gespeeld en verloren. Hij heeft vroeger 2 maal aan het NK deelgenomen met als hoogste score een 4e plaats. Ik heb een boekje over de Veresov (zo heet deze opstelling) en heb nu de keus: e3, Lf6: of e4!?. Ik besloot hem te verrassen met de laatste om hem onzeker te maken (hoeveel theorie kent wit?) en voorwaar.... 4. e4!? Pxe4 met remiseaanbod! Dat aanvaardde ik graag omdat ik wist dat de 1e 2 borden van Ons Genoegen heel sterk zijn.

Het verlies dat we al ingecalculeerd hadden aan bord 2 gebeurde ook.
Atie vd Burch-Herman Hamers.
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. Pf3 Lxc4 5. Pc3 g6 6. e4 d6 7. Lxc4 Lg7 8. e5 Arme Herman, dit moet welhaast een voorbereid variantje zijn 8... dxe5 9. Pxe5 O-O 10. O-O Lb7 11. Te1 Pfd7 12. Pxf7! Txf7 13. d6 exd6 14.Bxf7+ Kxf7 15. Db3+ Kf8 16. Dxb7 en wit had een kwaliteit gewonnen bij betere stelling.

Erik Olof speelt degelijk, verliest niet maar klaagt dat al zijn partijen remise worden. Maar Erik, het is je eerste seizoen sinds jaren en je speelt wel aan het 3e bord, winnen dat komt nog wel. Erik Olof-Onbekend
1. e4 d5 2. e5?! Slaan op d5 is haast verplicht anders krijgt zwart een goede versie van het Frans of de Caro Kann 2... c5 3. d4 Lf5?! (3... Pc6) 4. g4 Ld7 5. Pc3 e6 en het werd een ketenstrijd. In het eindspel dat later ontstond was een zwart paard iets beter dan de loper van wit maar het evenwicht werd niet verbroken.

Roel hadden we op bord 4 gezet om te winnen maar hij kwam al direct minder te staan.
Misschien lag het aan de druk om te moeten winnen of was het de kleur want met wit scoort hij wel heel goed.
Onbekend-Roel Zuidema
1. e4 e5 2. Pc3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Le7 5. f4! d6 6. Pf3 Le6 7.f5 Lxc4 8. dxc4 Dd7 9. Lg5 Wit staat beter want zwart staat gedrukt en heeft een loper van de verkeerde kleur overgehouden.
Roel gaf geen krimp, verdedigde zich goed tot aan de tijdnood en rond zet 35 leek hij zelf kansen te krijgen. Zeer sneu dat hij die niet volledig benutte zodat hij toch ten onder ging.

Wijnand Engelkes-Onbekend
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Pd2 c5 4. Pgf3 Pc6 5. g3 Pge7 6. Lg2 g6 7.O-O Lg7 Zwart ruilde later op e4 en wit nam met een stuk terug waarna zwart zich met Lb7 opstelde. Wijnand vergaloppeerde zich toen zijn dame op e4 onder vuur kwam en verloor omdat hij met een verwoed offer het tij nog wilde keren.

Onbekend-Wouter vd Bilt
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Le2 Lg7 5. h4 h5 6. Lg5 c6 7. Dd2 b5 8. f3 Pa6 (beter Pbd7-b6-c4} 9. a4 b4 10. Pa2 Tb8 (een bewust offer?) 11. Lxa6 Lxa6 12. Pxb4 Lb7 13. a5
Wit verliest nu veel tijd waarna zwart weer in de partij komt 13... c5 14.dxc5 dxc5 15. Dxd8+ Txd8 16. Pd3 Pd7 17. a6 Lc6 18. Ta2 Tb8 19. c3 Lb5 20.Pf4 e6 21. Pge2 Tb6 22. O-O f6 en Wouter won een stuk en de partij.

Bert Uneken-Onbekend
1. d1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. Pd2 b4 5. a4 De Wolga is nogal populair maar dichtschuiven met b4 hoort geloof ik niet bij het plan. Ook hier ontstond een ketenstrijd. In het dame-eindspel dat ontstond was de witte vrijpion sneller dan de zwarte met winst voor Bert.

Onbekend-Willem-Jan Veltman.
1. e4 c5 2. a3 Pc6 3. b4 Ook dit is vast een gambiet dat de witspeler wel vaker speelt cxb4 4. axb4 Pxb4 5. c3 Pc6 6. d4 d6?! (6... d5!) 7. d5 Pe5 8. Le3 b6 (8... a6) 9. Db3 dreigt Lb6: 9... Lb7 10.Txa7! Een verrassend offer 10... Txa7 11. Lxb6 Da8? Met 11... Lxd5! 12.exd5 Db8 13. Lb5+ Td7 kan zwart zich redden 12. Lb5+ Pd7 13. Lxd7+ Kxd7 14. Db5+ Lc6 15. Dxc6+ en a7 valt. (maar op mijn briefje staat dc6:?!) Jan_Willem speelde nog lang door maar verlies was niet meer af te wenden.

Einduitslag 5-3 voor Ons Genoegen
(IJH)
  Ons Genoegen 1    - Zeist 2       5-3 

1. J. Marcus   (2122) - IJ.Hoekstra (2011) ½-½
2. A. vd Burch  (2184) - H. Hamers  (1713) 1-0
3. ? 			 - E. Olof   (1962) ½-½
4. ? 			 - R. Zuidema  (1975) 1-0
5. ?			 - W. Engelkes (1807) 1-0
6. ?			 - W. vd Bilt  (1773) 0-1
7. ? 			 - B. Uneken  (1745) 0-1
8. ?			 - WJ Veltman  (1825) 1-0


Donderdag 29 Jan 2009
Zeist 3 blijft op koers voor het kampioenschap
De vierde wedstrijd van dit seizoen speelde Zeist 3 tegen de Doredenkers uit Wijk bij Duurstede.
Wendela opende de score met damewinst gevolgd door mat. Peter en Bill volgden al snel en zetten een 3-0 voorsprong op het scorebord.
Sergio stond al geruime tijd een kwaliteit achter en ging na toch nog een lange strijd ten onder.
Michiel en Paul stonden gewonnen, maar maakten het zichzelf moeilijk door de tegenstander toch weer kansen te bieden en daarmee hoop op remise.
Beiden wonnen uiteindelijk de partij toch.
Bij de stand 5-1 maakte Erik wederom remise op het eerste bord. Ruud stond minder en dit bleek niet genoeg voor remise.
De volgende wedstrijd is op 9 februari in Zuilichem.
(MS)
  Zeist 3           - Doredenkers 1       5½-2½ 

1. Erik Bernsen     (1820) – W. Smeets      (1797) ½-½
2. Ruud Kamp      (1774) – L. Hijweegen    (1689) 0-1
3. Bill Schuckink Kool (1823) - A. Hijweegen    (1839) 1-0
4. Peter Egelie     (1815) – A. de Vreede    (1631) 1-0
5. Sergio Harnandan   (1708) – H. Kragten     (1806) 0-1 
6. Michiel Stafleu   (1715) – F. van Amerongen  (1512) 1-0
7. Paul Govaerts    (1794) – N. Hijweegen    (1257) 1-0
8. Wendela Oskam    (1614) – R. van Gooswilligen (----) 1-0


Maandag 25 Jan 2009
Zeist uitgeschakeld in SGS Beker toernooi
Tegen het sterke Amersfoort hebben we op alles op alles gezet.
Het lukte helaas niet, maar het scheelde niet veel.
We kwamen een half puntje tekort voor de winst.
Erik aan bord 1 kwam na de openingsfase in een moeilijke stand terecht maar bleef overeind.
In het eindspel schitterde hij weer. Met behendigheid en toverkunst wist hij de remisehaven te vinden.
Ik kreeg met wit een zware koningsaanval te verduren in een scherpe stelling die ook gevaarlijke tegenkansen bood.
Toen de zwarte aanval dood liep werden de rollen omgekeerd. De zwarte koning kwam in het nauw en moest capituleren.
Wouter kwam in het middenspel onder toenemende druk te staan en voerde daarop een combinatie uit.
Maar er haperde iets en toen was de vrije randpion van zijn tegenstander ineens niet meer te stuiten.
Bert moest al gauw twee lichte stukken inruilen voor een toren. Zijn tegenstander wist zijn voordeel goed uit te buiten en in winst om te zetten.
(RZ)
  Zeist           - Amersfoort      1½-2½ 

1. Erik Olof     (2028) - A. Miltenburg (2004) ½-½ 
2. Roel Zuidema   (1957) - R. Dijk    (2023) 1–0
3. Wouter v.d.Bilt  (1767) - J. Schuil   (1969) 0–1
4. Bert Uneken    (1721) - P. Sonder   (1930) 0–1

Woensdag 17 Dec 2008
Zeist 3 blijft foutloos tegen Paul Keres 6
Zeist 3 blijft in kampioenschapsspoor door afgelopen dinsdag met 5½-2½ van Paul Keres 6 te winnen.
Alleen Woerden 3 heeft ook nog geen verliespunten, maar die hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

  Zeist 3           - Paul Keres 6      5½-2½ 

1. Erik Bernsen     (1820) – Chr.van Meer   (1675) ½-½
2. Peter Egelie     (1815) - niet opgekomen     1-0
3. Bill Schuckink Kool (1823) - R. Pel      (1684) 0-1
4. Ruud Kamp      (1774) - L. Winkelhagen  (1636) 1-0
5. Sergio Harnandan   (1708) - P. van Oordt   (1702) ½-½ 
6. Michiel Stafleu   (1715) - J. van Rooy   (1600) ½-½
7. Henk Keers      (1704) - J. van Meerwijk (1588) 1-0
8. Wendela Oskam    (1614) - L. Prins     (1513) 1-0

Woensdag 17 Dec 2008
Viertallen team pakt winst in spannende eerste wedstrijd
Onze eerste wedstrijd was uit tegen Rivierenland in Buren.
Mist en dreigende files deden ons rond 18:30 vertrekken vanuit Zeist.
Zonder enig oponthoud (met een alternatieve top route van Bill !) meldden we ons om 19:10 in Buren, de zaal was gelukkig al open...
Twee schakers waren (in de zeer mooie speelzaal) de stukken aan het klaarzetten en eentje merkte op: "Ik denk dat jullie tegenstanders er nog niet zijn"
Tsja, dat hadden we om 19:10 ook niet verwacht, in alle rust konden we nog even onze tactiek doornemen en een paar bakkies nuttigen.
De wedstrijd zelf verliep zeer spannend en lange tijd ging alles gelijk op.
Ronnie was het eerste klaar, hij had 2 pionnen gewonnen in het middenspel en deze klap kwam de rivierenlander in het eindspel niet meer te boven.
Zeer goed gespeeld van onze vertrouwde 4-taller, nu echter in een invallers rol.
Jan toverde (als vanouds) een 'valse' truc uit zijn hoge hoed waarmee hij op slag won.
We stonden toen met 2-0 voor, maar de stellingen van Eric en Gerco waren zorgerlijk.
Eric kon het niet meer bolwerken en moest capituleren, waarna het voor Gerco zaak was de boel remise te houden.
Hij ging langs afgronden, maar kon de boel allemaal nog net keepen waardoor we de wedstrijd toch winnend af konden sluiten.
Een zeer goed begin van de competitie, laat de rest maar komen...
(Gv3)

  Rivierenland 4T1   - Zeist 4T1     1½-2½ 

1. H. Schutz   (1482) - E. van Dijk (1247) 1-0
2. N. van Gool  (1366) - R. Snoek  (1537) 0-1
3. M. Schellens (1427) - J. vd Veen (1306) 0-1
4. J. Harteman  (1495) - G. van Drie (1294) ½-½

Zondag 14 Dec 2008
Zeist 1 boekt eerste punt van het seizoen
Zeist 1 heeft in de vierde ronde van de K.N.S.B-competitie het eerste punt behaald. Een kleine overwinning had er echter zeker in gezeten.
De wedstrijd begon goed voor Zeist want Max kwam als een vorst uit de opening, won eerst een pion en vervolgens zelfs de Dame (1-0).
Roel zette Zeist op 2-0 door na kwaliteitswinst vrij simpel naar winst af te wikkelen.(2-0).
Pieter kwam goed uit de opening maar onderschatte complicaties in het middenspel, leek er met twee Torens tegen de Dame nog goed af te komen, maar de Dame was sterker in deze stelling (2-1).
Ijntze bereikte geen voordeel en moest in remise berusten (2½-1½).
Arjen wist een Paard-eindspel met een pion meer uitstekend in winst om te zetten (3½-1½).
René had de gehele een licht voordeel maar zijn tegenstander keepte bekwaam naar remise (4-2).
Hans stond lange tijd beter, won een pion, maar in de tijdnoodfase ging er wat mis en ontstond een Dame-eindspel met een pion minder.
Juist toen eeuwig schaak of het winnen van de gevaarlijke vrijpion voor het grijpen lag greep Hans mis en moest alsnog opgeven, erg ongelukkig voor Hans (4-3).
Gerard had de gehele partij ruimtegebrek, gaf in tijdnood zijn Dame voor Toren en stuk, leek nog even hoop op remise te hebben, maar de stelling was toch niet te houden waardoor de eindstand op 4-4 kwam.
Het eerstepunt is binnen, maar we waren erg dicht bij winst en dat geeft hoop voor de rest van de competitie.
(GH)
  Zeist 1		    Het Kasteel 1     4-4  

1. Pieter Baltus    (2168) - M. Agterberg 	 (1926) 0-1
2. Max Viergever    (2127) - C. Hermeling 	 (2066) 1-0
3. René Buisman    (1982) - W. Van Berkel 	 (1979) ½-½
4. IJntze Hoekstra   (2018) - W. van Nie  	 (1986) ½-½
5. Gerard Hamers    (1968) - M. Rossen 	 (1932) 0-1
6. Roel Zuidema    (1957) - H. Quint  	 (1947) 1-0
7. Arjen v. Amerongen (1936) - R. Duin 	 (1866) 1-0 
8. Hans Kuiken     (1937) - H. van Kortenhof (1950) 0-1

Zondag 14 Dec 2008
Zeist 4 haalt punt bij Giessen
Op 9 december speelde Zeist 4 zijn tweede uitwedstrijd in het verre Giessenburg.
Dankzij Tomtoms en matig fileleed waren we er in vijf kwartier.
Aanvankelijk nam de wedstrijd een gunstig verloop. Door een keurige remise van Gosse en een overwinning van onze oude meester Jaab stonden we met 1½ - ½ voor.
Toen begon de misère! Ronnie, Marc en Jan Bernard verloren en opeens stond het 1½ - 3½!
Dennis speelde remise (2-4). Alles hing af van de laatste twee partijen.
Gelukkig wonnen beide Henken en we gingen tevreden met 1 matchpunt en 4 bordpunten naar huis.
Weer een kleine stap op een lange weg vol gevaren.
(HvdJ)
  Zeist 4		     De Giessen 1	 		  4-4  

1. I.T. Lodder 		(1748)	- D. Smit          (1594) ½-½
2. B. van Hees     (1562)	- H. Keers         (1704) 0-1
3. A.J. van Houwelingen (1722)	- R. Snoek         (1537) 1-0
4. W. Rietveld     (1569)	- M. Schutte        (1507) 1-0
5. W.J. Koutstaal    (1618)	- H.C. v.d. Jagt      (1669) 0-1
6. P.C. Tromp      (1537)	- J.B. Wolters       (1595) 1-0
7. W. Deurlo      (1503)	- G. Kaastra 		  (1250) ½-½
8. M. van Wingerden   (1408)	- J.J.M.C. Koster van Groos (1624) 0-1

Woensdag 3 Dec 2008
Zeist 2 gaat opnieuw onderuit
Helaas hebben we het weer niet kunnen bolwerken.
In het laatste uur kwamen er onnodige tegenslagen, nadat we geleidelijk aan uit het dal waren opgeklommen.
Wouter begon met een knappe remise. Hij kwam met een gelukje uit een slechtere stelling tot een gelijke positie en forceerde meteen maar remise door eeuwig schaak.
Bert kreeg een zware koningsaanval over zich heen waar niets tegen bestand was.
Ik won door een listige combinatie die op termijn winst opleverde. De stand was gelijk: 1½ - 1½.
Door een slordig foutje in de opening kwam IJntze slechter te staan.
Hij kwam er niet meer bovenop en moest capituleren.
In die fase hadden we nog een kans als Wijnand en Herman hun voordelige stand in winst zouden kunnen omzetten en Willem Jan en Erik de zaak remise zouden kunnen houden.
Maar Willem Jan redde het niet. Tegen een gedekte vrijpion in het eindspel was geen kruid gewassen.
Erik had heldhaftig stand gehouden in een ongelijk en spannend eindspel.
Op het moment dat hij remise had kunnen forceren door eliminatie van de laatste overgebleven pionnen gaf hij de partij echter op.
De mooie winst van Herman was toen niet meer voldoende.
Wijnand nam toen genoegen met remise, alhoewel zoals later bleek winst binnen bereik had gelegen.
Eindstand 3–5.
(RZ)
  Zeist 2		 Moira-Domtoren 1	 3-5  

1. IJ. Hoekstra (2018) - M. Huizinga   (2043) 0-1
2. R. Zuidema  (1957) - A. ten Hertog  (2066) 1–0 
3. E. Olof 	 (2028) - G. den Dekker  (1927) 0-1
4. W.J. Veltman (1839) - K. Verweij   (2015) 0-1 
5. W.E. Engelkes (1824) - T. Hacquebord  (1956) ½-½ 
6. W. v/d Bilt  (1767) - J. van Beek   (1842) ½-½ 
7. B. Uneken   (1721) - J. de Kraker  (1819) 0–1 
8. H. Hamers   (1707) - A.E Braams   (1830) 1–0 

Woensdag 26 Nov 2008
Zeist 3 doet goede zaken tegen Rivierenland 2
Met Zeist 3 gaat het behoorlijk goed.
We hebben als afdaler uit de eerste klasse een favorietenrol in de tweede klasse, en tot nu toe lijken we dat waar te maken.
De eerste wedstrijd was 4 november tegen De Rode Loper 4, gepromoveerd uit de derde klasse.
Zeist won met 7½ - ½. Dat is een wat grotere uitslag dan we mochten verwachten, maar je hoort me niet klagen.
  Zeist 3          - De Rode Loper 4    7½-½ 

1. Bill Schuckink Kool (1823) - A. Toby    (1471) 1-0 
2. Peter Egelie    (1815) - B. Peek	    (1672) 1-0
3. Ruud Kamp      (1774) - T. Veenstra  (1497) 1-0
4. Erik Bernsen    (1820) - P. Koenheim  (1445) 1-0
5. Paul Govaerts    (1794) - P. Zwijnenberg (1722) ½-½
6. Michiel Stafleu   (1715) - B. van Eijk  (----) 1-0
7. Sergio Harnandan  (1708) - R. de Ruiter  (1353) 1-0
8. Wendela Oskam    (1614) - H. van Lingen (----) 1-0

Dinsdag 25 november zijn we in Buren op bezoek geweest bij Rivierenland 2.
Gezien de sterkte van de spelers van beide teams kon een fotofinish verwacht worden.
Door winst van Bill en remise van Peter stonden we al vroeg op 1½-½ voorsprong.
Ik had zelf erg veel tijd nodig om een goede stelling te krijgen, en had op de 20e zet al anderhalf uur bedenktijd verbruikt.
Ik zat geloof ik al in tijdnood toen ik hoorde dat Ruud en Sergio allebei gewonnen hadden.
3½-½, nog twee remises en we zijn er.
Ik haalde de 40e zet op tijd maar was inderhaast een pion kwijtgeraakt.
Gelukkig zette mijn tegenstander de dame wat onhandig neer, zodat ik die telkens aan kon vallen. Dat liet hem de keuze tussen dameverlies of zetherhaling.
Daarmee was het eerste wedstrijdpunt binnen.
Kort daarop volgde het tweede met de remise van Erik.
Wendela verloor uiteindelijk van de Rivierenlander met de hoogste rating en Paul maakte in tijdnood een fout waardoor een waarschijnlijk remise-eindspel verloren ging.
(Later meer in de Caissa.)
Rivierenland 2 zou wel eens de naaste concurrent voor promotie kunnen zijn, en daar hebben we dan toch mooi van gewonnen.
(MS)

  Rivierenland 2    – Zeist 3          3½-4½ 

1. D. Hortensius (1837) - Erik Bernsen    (1820) ½-½ 
2. J.A. Garcia  (1735) - Bill Schuckink Kool (1823) 0-1
3. W.G. Mulder  (1749) - Peter Egelie    (1815) ½-½
4. R. Meuwissen (1768) - Ruud Kamp      (1774) 0-1
5. B. Driessen  (1695) - Paul Govaerts    (1794) 1-0   
6. A. Telaku   (1726) - Michiel Stafleu   (1715) ½-½
7. P. Ditmar   (1696) - Sergio Harnandan  (1708) 0-1
8. G. Junge   (1844) - Wendela Oskam    (1614) 1-0

 

Maandag 25 Nov 2008
Zeist 1 opnieuw onderuit
Het wil met Zeist 1 tot nu toe niet lukken.
In Utrecht werd een teleurstellende 5-3 nederlaag geleden tegen Paul Keres 3.
De wedstrijd begon met een rustige remise van Max Viergever die met wit geen voordeel behaalde.
Willem Jan werd langzaam weggedrukt en moest na materiaalverlies opgeven.
Roel won kort na de opening een kwaliteit en zette dat met een mooie aanval om in winst.
Arjen kwam in geheel gelijke stelling remise overeen. (2-2)
Pieter moest in een wat minder staand Dame-eindspel in remise berusten.
Henk heeft de gehele partij verdedigd masar wist toch de remisehaven binnen te varen (3-3).
Janton stond aanvankelijk iets beter, daarna gelijk maar in tijdnood verloor hij een pion en vervolgens het eindspel (4-3).
Gerard verloor in het middenspel een kwaliteit tegen pion maar wist toch een remisestaand eindspel te bereiken.
Zijn tegenstander gebruikte erg veel tijd, gezien de wedstrijdstand meemde Gerard een "winstpoging" te moeten doen met het bekende boemerangeffect waardoor de eindstand op 5-3 kwam.
Op 13 december zullen er thuis tegen het Kasteel echt punten gehaald moeten worden.
(GH)

  Paul Keres 3	    Zeist 1     5-3

1. P. v. d. Kooij  - M. Viergever  ½-½
2. M. Bouwhuis    - G. Hamers    1-0
3. C. Wakkee     - J.v. Apeldoorn 1-0
4. K. Vreeken    - P. Baltus    ½-½
5. G. Thomassen   - R. Zuidema   0-1
6. C. Kiers     - H. Nicolai   ½-½
7. L. v. Houwelingem - A. v. Amerongen ½-½
8. G. Hageman    - WJ. Veltman   1-0


Maandag 25 Nov 2008
Zeist 4 krijgt schaakles
Op 18 november kregen we “Denk en Zet” uit Vinkeveen op bezoek.
Hoewel we ons best gedaan hebben, bleek "Denk en Zet” toch een maatje te groot.
Slechts 4 remises konden we scoren. (Dennis, Jan Bernard, Henk vdJ en Ronnie ).
Eens te meer bleek, hoezeer we Bert en Paul missen.
We houden echter dapper vol.
Op 9 december gaan we naar het verre Giessenburg en hopelijk gaat het daar beter.
(HvdJ)

  Zeist 4		 Denk en Zet-Advisor 1 2-6

1. H. Keers		- H. Kroon   		 0-1
2. D. Smit		- J. de Boer 		 ½-½
3. J.B. Wolters		- G.G. Smit  		 ½-½ 
4. M. Schutte		- J. Vrolijk 		 0-1 
5. J. Koster van Groos	- Th. Siecker 		 0-1
6. H. vd Jagt 		- A. Drost  		 ½-½ 
7. R. Snoek		- C. Verburg  		 ½-½ 
8. R. vercoutre		- H. Kemp   		 0-1 

Maandag 12 Nov 2008
Zeist 2 gaat onderuit in Houten
Na Zeist 1 heeft nu ook Zeist 2 voor de tweede maal verloren.
Het zag er aanvankelijk veelbelovend uit, maar het wilde niet lukken.
Erik Olof remiseerde vlot tegen een sterke speler.
Ik had het na de opening moeilijk, gaf ineens een loper weg en kon meteen opgeven, (1½–½).
Kort daarop moest ook Willem Jan de vlag strijken, 2½-½.
Wouter triomfeerde vanuit een mooie stelling met een verpletterend slot. Kort daarop kon ook Bert het volle punt incasseren.
De stand was gelijk (2½-2½).
Op dat moment stonden we kansrijk: IJntze had de partij van het begin af aan goed in de hand , Wijnand begon aan een sterke aanval en vroeg al vast om een extra dame naast zijn bord, Herman stond solide in een gelijkwaardig eindspel van 2 x 2 torens en elk 7 pionnen.
Toen kwam de desillusie: Wijnand gaf zijn dame weg. IJntze kreeg last van een loperpaar en koos voor een scherp stukoffer dat echter niet goed uitpakte. Herman kwam in de verdediging terecht en redde het niet. Stand 5½-2½.
We hadden onze dag niet. Volgende keer beter!
(RZ)

  Houten 1		 Zeist 2     5½-2½

1. G. Rill		- IJ. Hoekstra   1-0
2. L. v/d Vegt		- R. Zuidema    1–0 
3. P.Verlinde		- E. Olof 	  ½-½ 
4. S. v/d Vegt		- W.J.Veltman    1–0 
5. G.Vernooij		- W.E. Engelkes   1-0
6. K. Ouwens 		- W. v/d Bilt    0–1 
7. V. Verstege		- B. Uneken     0–1 
8. N.Hill 		- H.H.Hamers    1–0 

Maandag 3 Nov 2008
Zeist 1 verliest ook tweede wedstrijd
Zeist 1 is er afgelopen zaterdag niet in geslaagd om de eerste overwinning van het seizoen te boeken.
Met 3-5 werd er verloren van ASV 2.
Pieter was de enige die een winstpunt widt te behalen, remises waren er voor Max, Janton, Yntze en Rene.

  Zeist 1		  - ASV 2            3-5

1. P. Baltus    (2168) - S. van Roosmalen  (2083) - 1-0
2. M. Viergever   (2127) - K. van Bemmel   (2051) - ½-½
3. J. van Apeldoorn (2102) - J. Sloots     (2047) - ½-½
4. Y. Hoekstra   (2018) - F. Schleipfenbauer (2020) - ½-½
5. R. Buisman    (1982) - P. Losekoot    (2002) - ½-½
6. H. Kuiken    (1937) - T. Jurrius     (2029) - 0-1
7. A. van Amerongen (1936) - F. Reulink     (2040) - 0-1
8. R. Zuidema    (1957) - D. Holtackers   (1987) - 0-1


Vrijdag 31 Oct 2008
Zeist 4 pakt punt in eerste wedstrijd
Op 28 oktober 2008 ging Zeist 4 naar Buren om de eerste externe wedstrijd te spelen.
Het was nat, koud en donker en de weg erheen was geen pretje.
Er waren de nodige files en hoewel wel al om 18.15 uur waren vertrokken, waren we er pas om 19.45 uur.
Hoe zou het gaan? Het was de eerste wedstrijd in de 2e klasse SGS.
Gelukkig viel de uitslag mee: 2 verloren, 2 gewonnen en 4 remises.
Een beginresultaat waar we tevreden over kunnen zijn.
(HvdJ)

  Rivierenland 3	- Zeist 4          4 - 4

1. H. Hoekstra  (1717) - D. Smit       (1594) ½ - ½
2. J. Brandsma  (1613)	- H. Keers      (1704) 0 - 1
3. J. Meijer   (1641)	- J. de Boer     (1597) ½ - ½
4. H. den Braber (1787)	- J. Koster van Groos (1624) 1 - 0
5. F. Veldmeijer (1614)	- H.C. van der Jagt  (1669) ½ - ½
6. R. Kaptein  (1594)	- J.B. Wolters    (1595) ½ - ½
7. R. Woning	 (1560)	- M. Baltus      (1588) 1 - 0
8. J. de Visser (1643)	- M. Schutte     (1507) 0 - 1


Woensdag 22 Oct 2008
Zeist 2 begint seizoen met klein verlies
Vorig jaar waren we uit de derde klasse van de KNSB gedegradeerd en het spreekt vanzelf dat er dit jaar een heel ander resultaat uit zou moeten komen.
Amersfoort 2 was onze eerste tegenstander, een tegenstander die ook weet wat schaken is. Gemakkelijk zou het dus niet zijn!
Als we naar de rating kijken zou het zelfs moeilijk kunnen worden. En dat werd het aanvankelijk ook.
Wijnand, toch altijd een sterke speler, verloor na een te optimistische aanval (0-1).
Bert Uneken trok de stand weer gelijk door optimaal te profiteren van een zwakke zet van zijn tegenstander (1-1).
Willem-Jan Veltman maakte met een prachtige aanval het volgende punt (2-1).v Roel kon met een pion voor net niet winnen (2½-1½).
IJntze won en bracht de stand op 3½-1½. Zouden we gaan winnen?
Eerst ging Eric er nog af tegen het jonge talent Bügel, die heel fraai een stuk won (3½-2½).
Bill kreeg ruimtenood en moest zijn koning omleggen (3½-3½).
Alles hing af van Wouter. Helaas! Wouter verloor een toren en de partij.
Het werd dus 4 ½ - 3 ½ voor Amersfoort. Toch een leuke schaakavond.
(RZ)

  Zeist 2       - Amersfoort 2     3½-4½
 
1. Y. Hoekstra (2008) - R. Dijk	(2013) 	1-0
2. R .Zuidema  (1957) - J. Schuil	(2015) 	½-½
3. E. Olof   (----) - J. Bugel	(1944)	0-1
4. WJ. Veltman (1835) - A. Miltenburg	(2004)	1-0
5. W. Engelkes (1824) - J. de Zwart	(1924)	0-1
6. W. v/d Bilt (1767) - S. Shahrizadeh (1910) 0-1
7. B. Uneken  (1721) - W. Lamme	(1986)	1-0
8. B. Sch. Kool (1823) - P. Sonder	(2013)	0-1

Maandag 29 Sep 2008
Zeist 1 begint seizoen met verlies
Pieter speelde een zeer scherpe partij leek kansrijk te staan, maar zijn tegenstander lanceerde een belissende mataanval.
Hans Kuiken kwam slecht uit de opening en kreeg door ruimtegebrek geen enkele kans meer in een Paard-eindspel.
Max deed wat terug door vanuit objectief verloren stelling in tijdnood toch nog de Dame van zijn tegenstander te winnen.
Henk bereikte een remisestelling na lange tijd iets minder te hebben gestaan.
Gerard speelde een scherpe partij en wist na kwaliteitswinst zijn tegenstander in tijdnood mat te zetten. (2½-2½).
Janton belandde na vele verwikkelingen uiteindelijk in een verloren Paard tegen Loper eindspel. (3½-2½)
IJntze stond de hele partij beter en won met een sterke vrijpion vrij gemakkelijk het Toren-eindspel (3½-3½)
Arjen stond aanvankelijk goed tegen oud clubgenoot Clemens de Vos, maar belandde uiteindelijk in een verloren Toren-eindspel waarmee de 4½-3½ nederlaag een feit was.
Geen beste start helaas.
(GH)

  Wageningen 2    - Zeist 1        4½-3½
 
1. Erwin Oorebeek   - Pieter Baltus  	1-0
2. Kees Stap     - Janton v. Apeldoorn 	1-0
3. Karel Scholten   - Max Viergever  	0-1
4. Jeroen Franssen  - Gerard Hamers 		0-1
5. Robin v. Leerdam  - IJntze Hoekstra 	0-1
6. Eric Smaling    - Hans Kuiken  		1-0
7. Clemens de Vos   - Arjen v. Amerongen 	1-0
8. Richard Christians - Henk Nicolai  		½-½

Dinsdag 9 Sep 2008
Max Viergever wint Wim Blijleven toernooi
Door drie remises en een winstpartij te scoren in de tweede avond van het Blijleven toernooi kon Max zijn achtervolgers net voorblijven, en kwam zo tot 6,5 uit 8.
Goede tweede werden gedeeld met 6 uit 8 Wijnand Engelkes, Erik Olof en Gerard Hamers.
Opvallende scores waren er verder met 3,5 uit 4 voor Bert Uneken en Guy van Beek, die er de eerste avond niet bij waren, en zich toch nog op plaatsen 6 t/m 8 konden nestelen, naast Henk Keers.
De eerste vier en de nummers 10, 15, 20 en 25 kregen de prijzen, waardoor Wouter van der Bilt, Ronnie Snoek, Gosse Kaastra en Martijn Larink het toernooi ook goed hebben afgesloten.
Eindstand 'Wim Blijleven Toernooi' 2008:

 Max Viergever        	6,5	 Nico Van Harten 	4
 Wijnand Engelkes  		6	 Eric van Dijk  	3,5
 Erik Olof  			6	 Tjeerd Visser  	3,4
 Gerard Hamers    		6	 Jan Veen 		3,3
 Sergio Harnandan  		5,5	 Gosse Kaastra   	3,1
 Henk Keers    		5,1	 Floris van der Top 	3
 Guy van Beek  		5,1	 Willem Graal 		3
 Bert Uneken     		5,1	 Mark Schutte     	3
 Wendela Oskam         5	 Henk van der Jagt 	3
 Wouter van der Bilt	 	5	 Jan Knijff       2,8
 Rene Buisman    		4,6	 Martijn Larink 	2,5
 Philip	Van Waardenburg 	4,5	 Henk Losscher 	2,4
 Michiel Stafleu  		4,5	 Peter Witteveen	2,3
 Peter Egelie 			4,5	 Wiebe Vernooy		2
 Ronnie Snoek 			4,1	 Jan Eekhof 		1,9
 Henk Nicolai 			4,1	 Dik Berends 		1,3
 Herman Hamers 		4		

Vrijdag 22 Aug 2008
Wim Blijleven toernooi goed begonnen
Het Wim Blijleven toernooi wordt dit jaar op twee avonden gespeeld.
Dinsdag 19 augustus was de eerste avond, en er waren 28 deelnemers, die elk vier ronden rapidpartijen speelden van 20 min. p.p.p.p.
Na de eerste twee ronden werden spelers met gelijke resultaten tegen elkaar geplaatst.
Na vier ronden waren alleen Max Viergever en Gerard Hamers met 4 uit 4 ongeslagen. Zij spelen op dinsdag 26 augustus in de vijfde ronde tegen elkaar.
Achter hen volgen zes spelers met 3 punten uit 4, de achtervolgers.
Dat zijn Wendela Oskam, Michiel Stafleu, Sergio Harnandan, Erik Olof, Peter Egelie en Wouter van der Bilt.

Zij die op de tweede dag willen meedoen, krijgen compensatie voor de eerste dag, van in totaal 1,6 punten, dus iets meer dan drie remises.
Dan kunnen zij goed geplaatst worden tussen de andere deelnemers, en zeker nog in aanmerking komen voor enkele prijzen in natura.
Wie dus alsnog wil meedoen (Dinsdag 26 Aug, 19:45) , is van harte welkom.

Donderdag 29 Mei 2008
Gerard Hamers is de nieuwe clubkampioen !
De nieuwe clubkampioen heet Gerard Hamers.
In de finale van de playoffs had Gerard aan een remise tegen Max genoeg om de titel in de wacht te slepen. De eerste wedstrijd vorige week was in 1-0 voor Gerard geeindigd.
Dit resultaat moest van ver komen, Max ging er vol voor en leek succes te boeken, maar onder tijdsdruk wist Gerard uit de problemen te komen.
Het is de vierde keer dat Gerard zichzelf clubkampioen mag noemen, de laatste keer was in 1989/1990.
Bert Uneken scoorde in de 3/4 plaats playoff opnieuw het volle punt tegen Willem-Jan.
De eerste wedstrijd was ook al door Bert gewonnen.
De eerste 4 plaatsen in de eindranglijst zijn dus bekend, de ranglijst is hierboven met een linkje te benaderen.

Woensdag 14 Mei 2008
Zeist 3 verliest cruciale wedstrijd tegen Laren 1
Zeist 3 stond gisteravond voor de opgave om minimaal gelijk te spelen tegen Laren, bij winst zou het team veilig zijn.
Helaas verliep de treurige avond anders. Met keiharde cijfers (2-6) ging Zeist 3 onderuit.
De deceptie was bij sommige spelers groot, het is echter niet anders.
Naar alle zekerheid betekent dit verlies degradatie naar de 2e klasse.
Volgend jaar dan maar weer een kampioenschap ?
 Zeist 3           Laren 1          2-6

1.Bill Schuckink Kool (1847) - M. Grotendorst   (1921) ½-½
2.Willem-Jan Veltman (1874) - E. Hupkens v/d Elst (1859) 0-1
3.Ruud Kamp      (1752) - H. Wijnand     (1937) 0-1
4.Bert Uneken     (1762) - P. Voortman     (1768) 0-1
5.Paul Govaerts    (1618) - M. Tobar      (1776) 1-0
6.Michiel Stafleu   (1695) - J. v/d Wal     (1653) ½-½
7.Sergio Harnandan  (1737) - R. van Keekem    (1699) 0-1
8.Wendela Oskam    (1649) - G. Vos       (1456) 0-1

Woensdag 7 Mei 2008
Gerard en Max spelen in play-off finale voor het kampioenschap
Gerard had de eerste partij van Willem-Jan gewonnen en was ook in de 'return' de beste, hij plaatst zich dus met overtuiging voor de finale.
In de andere wedstrijd had Bert de eerste ontmoeting met Max gewonnen en leek in de tweede wedstrijd zich staande te kunnen houden.
Helaas voor hem ging het toch nog fout en waren er dus beslissings vluggertjes van 5 minuten nodig om te bepalen wie zich finalist mag noemen.
Onder het oog van veel toeschouwers eindigde de eerste barrage in remise.
In het tweede vluggertje trok Max aan het langste eind en hij mag zich dus opmaken voor een finale tegen Gerard.
De eerste partij van de finale zal op dinsdag 20 mei gespeeld worden.

Woensdag 23 Apr 2008
Viertallen team boekt eindelijk overwinning !
Waar we in een paar eerdere wedstrijden wat ongelukkig waren, hadden we nu over geluk niet te klagen.
De wedstrijd begon met een remise van Gerco.
Jan was een stuk kwijtgeraakt, maar was zich op z'n Jan's aan het terugvechten en als de zetten van Jan gepaard gaan met een zekere 'bodylanguage' komt het meestal wel goed. Ronnie stond goed en Eric gelijk, mooi moment voor een eerste halfje.
Jan wist inderdaad de partij volledig naar zijn hand te zetten en toen stonden we ineens 1½-½ voor.
Eric stond wat passiever, maar nog steeds gelijk en Ronnie stond heel erg goed.
Dan, noodlottig, blundert Ronnie een volle toren weg !
Zichtbaar aangeslagen gaat hij nog verder, maar de partij is op slag gekanteld.
Eric's tegenstander begint te profiteren van de opgesloten stukken van Eric en lijkt de overhand te krijgen.
Zouden we dan weer een wedstrijd gaan weggeven...?
Eric verliest inderdaad, zijn tegenstander toonde een serie mooie zetten uit zijn hoge hoed waar weinig tegen te beginnen was en dus komt alles op Ronnie aan.
Hoe het gebeurde is niet echt te beschrijven, met mooi schaak had het allemaal niets meer van doen, maar spannend was het wel, want de tegenstander van Ronnie liet hem helemaal terug komen in de wedstrijd.
Ook hij blunderde een stuk weg en wist geen plan te verzinnen om zijn stukken overmacht in daden uit te drukken.
Ondertussen begon Ron er weer in te geloven en deed steeds de beste zetten, terwijl zijn tegenstander hopeloos de weg kwijt leek te zijn.
Onder dreiging van een mat aanval wist Ron met zijn dame door telkens schaak te geven niet alleen te ontsnappen, maar ook de gevaarlijke pionnen van zijn tegenstander weg te snoepen,kon toen de dames ruilen waarna hij een vrije randpion overhield die niet te stoppen was.
Terugknokken naar winst na een volle toren achter gestaan te hebben !
Ontzettend leuk en goed voor Ronnie, maar wel vreselijk sneu voor zijn tegenstander.
We kunnen nu zelfs nog 5e worden als we deze goede lijn doorzetten tegen ZZC in de laatste wedstrijd.
(Gv3)
 Zeist 4T1	- Ameide 4T1  2½-1½
 
1 R. Snoek   - L. Spek    1-0
2 E. van Dijk  - Th. van Doorn 0-1
3 G. van Drie  - L. v/d Zouwen ½-½
4 J. v/d Veen  - J. Bovee    1-0

Woensdag 23 Apr 2008
Zeist 4 pakt kampioenschap met overwinning tegen Denk en Zet 2
Bij een overwinning zouden we poulewinnaar worden. Dat werden we ook, maar het was veel minder eenvoudig dan de laatste plaats van Denk en Zet deed vermoeden.
Bert, Henk en René wonnen hun partijen maar Paul gaf een paard en de partij weg en moest getroost worden.
Hetzelfde overkwam Jan Bernard.
Dennis en Ronnie speelden remise, terwijl Jaab na een wat bizarre partij hetzelfde deed. Resultaat: 4½ - 3½ voor Zeist.
Op naar de 2e klasse! Ons eerste doel zal zijn: in de 2e klasse blijven!
(HvdJ)

 Denk en Zet 2	    - Zeist 4          3½-4½
 
1 J. van Egmond (----) - B. Uneken      (1784) 0-1
2 E. Schreurs  (1585) - P. Govaerts     (1580) 1-0
3 H. v.d. Plas  (1466) - D. Smit 	   (1575) ½-½
4 J. Smit    (1498) - J. Koster van Groos (1619) ½-½
5 J. v.den Berge (1517) - H. v.d. Jagt    (1656) 0-1
6 C. Kentrop   (1460) - J.B. Wolters    (1629) 1-0
7 P. Harrewijne (----) - R. Vercoutre    (1651) 0-1
8 P. Vrinzen   (1518) - R. Snoek 	   (1520) ½-½

Maandag 21 Apr 2008
Zeist 1 wordt vierde, Zeist 2 verliest opnieuw
Zeist 1 heeft de competitie goed afgesloten met een vierde plaats door een 5-3 winst op de Pion uit Groesbeek.
Zeist 2 kon het niet redden tegen kampioen De Toren uit Arnhem en verloor met 2-6.
Zeist 1 startte met een remise van Henrik in gelijke stelling, Arjen won met een koningsaanval, Frank bekroonde een goed seizoen met fraaie winst en ook Janton won in de aanval, waarmee Zeist uitliep naar 3½-½.
Pieter moest eeuwig schaak toestaan, Bert vergiste zich in het eindspel terwijl remise voor het grijpen lag.
Max kwam eveneens in een Toreneinsdpel tot remise en ook Gerard wist het evenwicht te bewaren waardoor de eindstand op 5-3 voor Zeist kwam.
Het tweede verloor vrij kansloos waarbij echter wel goede overwinningen door Herman en Paul werden behaald.
(GH)

  Zeist 1	       - De Pion Groesbeek 1  5-3
 
1. Henrik Porte    (2117) - L. de Ruyter  (2176) ½-½
2. Pieter Baltus    (2205) - W. Molenkamp  (2037) ½-½
3. Frank Lommers    (2148) - L. Wijnhoven  (2079) 1-0
4. Max Viergever    (2126) - O. Schoonenberg (2029) ½-½
5. Gerard Hamers    (1929) - T. Wijnhoven  (2072) ½-½
6. Janton v. Apeldoorn (2107) - H. Bons     (1889) 1-0
7. Bert Uneken     (1784) - W. Veenstra   (1992) 0-1
8. Arjen v. Amerongen (1987) - A. Arents    (1818) 1-0

  Zeist 2       - De Toren 1     2-6
 
1. IJ. Hoekstra (2036) - T. Hommeles (2390) 0-1
2. M. Stafleu  (1687) - W. Hendriks (2408) 0-1
3. R. Buisman  (1991) - B.v.d Velden (2190) 0-1
4. R. Zuidema  (1992) - B. Beeke   (2147) 0-1
5. H. Hamers  (1689) - N. Beyerinck (2005) 1-0
6. P. Govaerts (1580) - S. Glasbeek (1676) 1-0
7. W. v.d Bilt (1757) - M. Teunissen (1820) 0-1
8. W. Engelkes (1818) - N. Lentjes  (1883) 0-1


Maandag 21 Apr 2008
Zeist 3 niet opgewassen tegen Amersfoort 3
Zeist 3 heeft vrijdag met 5-3 verloren in Amersfoort.
We begonnen met een ½-1½ voorsprong dankzij winst van Ruud en remise van Tjeerd.
Ronnie heeft zijn tegenstander stevig partij geboden, maar kon zijn debuut in de eerste klasse nog niet gelijk met punten bekronen. 1½-1½
Daarna kwamen de uitslagen van Willem-Jan en Bill binnen. Het bleek weer eens dat de topborden in deze klasse erg sterk zijn. 3½-1½
Na winst van Michiel zag het er toch naar uit dat de wedstrijd in 4-4 zou eindigen.
Bert stond gewonnen en als Peter zijn iets mindere stelling dan remise houdt…
Helaas raakte Bert zijn gewonnen stelling met een paar slechte zetten kwijt en hij sloot af met een blunder.
Toch weer een verlies dus.
Peter wist goed te keepen en zette de eindstand op 5-3.
(MS)
 Amersfoort 3       Zeist 3          5-3

1.R. Hopster   (1863) - Bill Schuckink Kool (1826) 1-0
2.M. Jansen    (1832) - Willem-Jan Veltman (1895) 1-0
3.U. Aydin    (1780) - Bert Uneken     (1784) 1-0
4.D. Flohr    (1897) - Ruud Kamp      (1752) 0-1
5.C. van Ingen  (1867) - Peter Egelie    (1763) ½-½
6.E. vd Gevel   (1833) - Ronnie Snoek    (1520) 1-0
7.Jeroen de Cloet (1661) - Michiel Stafleu   (1687) 0-1
8.S. vd Velde   (1718) - Tjeerd Visser    (1564) ½-½

Woensdag 9 Apr 2008
Zeist 4 is gepromoveerd !!
25 Maart 2008 speelde Zeist 4 een belangrijke wedstrijd tegen V&O 2.
Bij een uitslag van 4-4 zouden we weer naar de 2e Klasse SGS promoveren.
Het eerste punt kregen we cadeau. De tegenstander van Dennis kwam niet opdagen en zo kon Dennis weer snel naar huis en aan de studie.
Bert en Paul wonnen snel. Henk v/d Jagt speelde remise en toen was het dus al 3½-½. Nog even !
Jaab verliest bijna nooit, maar dit keer was hij aan de beurt. 3½-1½.
Rene Vercoutre verloste on uit alle zorgen en tekende de 4½-1½ aan.
Ook op Jan-Bernard konden we rekenen, 5½-1½.
Henk Keers ging langs de afgrond, maar zijn beschermengel redde hem op het nippertje, eindstand: 6-2.
Promotie is binnen !
(HvdJ)

Woensdag 9 Apr 2008
Verslag van de wedstrijd Zukertort Amstelveen 3 - Zeist 2
Om maar met de deur in huis te vallen: we verloren weer op het nippertje.
Veel partijen heb ik niet gezien want mijn partij duurde de volle 6 uur.
Wat ik wel gezien heb:
Michiel Stafleu die als invaller aan het hoge 2e bord naast mij plaatsnam kreeg de London tegen zich en speelde dat voortreffelijk tegen.
Een prima remise. Rene Buisman kreeg een gesloten Siciliaan tegen zich, speelde volgens de boekjes zijn paard naar d4 en kon ook een remise aantekenen.
Van de partij van Hans Kuiken heb ik vast wel iets gezien maar ik kan het niet reproduceren.
Wijnand Engelkes was zo snel klaar dat hij de bus naar huis nam. Remise, ook in een soort gesloten Siciliaan meen ik.
Bert Uneken bewaart geen goede herinneringen aan zijn eerste optreden in het 2e. Zijn Aljechin, (waarom wordt dat nooit meer gespeeld?), werd beantwoord met e4 Pf6 Pc3 d5 ed5 Pd5 Lc4.
Geen kritieke variant maar toch zag ik opeens een bord met alleen maar zware stukken en Bert nog niet gerokeerd.
Wouter kreeg een bekend gambietje (Winawer) van het Slavisch tegen zich: d4 d5 c4 c6 Pc3 e5!?
Hij kende het zeker want hij kwam beter te staan en boog dit keurig om in winst.
Van Herman Hamers' partij heb ik helaas ook niets gezien.
Ik stond de gehele partij iets beter en weigerde tot 3 maal toe remise te nemen.
Ik ging er van uit dat we 2 maal zouden moeten winnen om degradatie te ontlopen en de stand was na 5½ uur spelen 3½-3½.
Na 6 uur spelen in een betere stelling kwam natuurlijk de tijdnood (het zoeken naar winst kost nu eenmaal meer tijd).
Ik had een vrijpion die mijn tegenstander zonder meer de toren zou kosten. Maar als het zover was zou ik even later met ook zijn vrijpion niet meer kunnen stoppen met remise als resultaat.
In tijdnood geef ik echter pardoes mijn vrijpion, de partij en de eerste overwinning van het 2e weg.
Het mag zeker niet dit jaar.
(YH)

Woensdag 2 Apr 2008
Viertallen team loopt opnieuw tegen verlies aan
Helaas mocht het opnieuw niet lukken.
Het zag er lange tijd wel goed uit voor Zeist,
Jan Eekhof maakte een verdienstelijke remise,Ronnie en Eric stonden goed,
Gerco stond niet goed, maar ook niet direct verloren.
Eerst ging het bij Ronnie mis, met een briljante zet van zijn tegenstander was het eigenlijk meteen uit.
Ook Eric kon het goede spel geen voortgang geven en liep ook tegen een nul aan.
Gerco streed nog voor de eer, maar de tegenstand was te sterk, ook hij moest een nul incasseren.
Bemoedigend waren nog de woorden van onze (zeer sportieve en gezellige) tegenstanders, die niet begrepen hoe we met dit team nog geen wedstrijd gewonnen hadden.
Tsja, dat begrijpen we zelf ook niet...
Nog 2 kansen dit seizoen, en daar gaan we vol voor.
(Gv3)
  Houten 2   Zeist 1    3½-½

1. W. Lakeman - Gerco van Drie 1-0
2. W. Smit   - Ronnie Snoek  1-0
3. K. Maas   - Eric van Dijk  1-0
4. P. van Dam - Jan Eekhof   ½-½

Maandag 31 Mar 2008
Zeist 1 wint van GESS, Zeist 2 degradeert
Zaterdag werd met 3½-4½ verloren van Zukertort Amstelveen 3, waardoor degradatie een feit is.
Zeist 1 wist in Sittard met 2-6 te winnen van het eveneens gedegradeerde GESS.
Erg moeilijk was dat niet want de thuisploeg presteerde het met slechts vijf spelers te verschijnen, het minimaal vereiste aantal.
Hierdoor kregen Max, Frank en Peggy een gratis punt en was het al direct 0-3.
Janton bracht de stand op 0-4 door al kort na de opening een stuk te winnen, Gerard kwam in een eindspel met ongelijke lopers dat remise was.
Henrik ging langs afgronden maar in tijdnood van zijn tegenstander liep een pion door, weer een punt.
Pieter had de winst voor het grijpen maar in tijdnood liet hij eeuwig schaak toe.
Arjen had drie keer een remiseaanbod afgeslagen stond beter maar liet zich in tijdnood onnodig mat zetten door zijn jeugdige tegenstandster.
Zeist 1 staat met de resultaat weer in het "linkerrijtje".
(GH)
  GESS           Zeist 1          2-6

1. N.O.  	      - Max Viergever    (2117) 0-1
2. Wiep Terpstra  (1847) - Pieter Baltus    (2201) ½-½
3. N.O. 	      - Frank Lommers    (2132) 0-1
4. Marcel van Haren (1862) - Henrik Porte    (2092) 0-1
5. N.O. 	      - Peggy v. Amerongen (1985) 0-1
6. Marc Hendrix   (1869) - Janton v. Apeldoorn (2122) 0-1
7. Bart Koelman   (1880) - Gerard Hamers    (1936) ½-½
8. Diana Dalemans  (1624) - Arjen v. Amerongen (2005) 1-0


  Zukert.Amstelveen 3    Zeist 2          4½-3½

1. Florian Jacobs (2002) - Yntze Hoekstra   (2036) 1-0
2. Dirk Goes    (1948) - Michiel Stafleu   (1687) ½-½
3. Henk Boot 	  (1929) - Hans Kuiken     (1907) 0-1
4. Olav Lucas   (1950) - Rene Buisman    (1991) ½-½
5. Darrell Kho	  (1962) - Wijnand Engelkes  (1818) ½-½
6. Tjerk Sminia  (1933) - Bert Uneken     (1784) 1-0
7. Jouke v. Veelen (1726) - Wouter v.d Bilt   (1757) 0-1
8. Jan Krans    (1967) - Herman Hamers    (1689) 1-0

Dinsdag 18 Mar 2008
Zeist 3 komt net tekort tegen Hoogland 1
Het was duidelijk dat we het zonder Erik en zonder Bill zwaar zouden krijgen in Hoogland.
Met twee sterke invallers (het vierde is niet voor niets onderweg naar het kampioenschap) konden we het toch proberen en 5-3 is dan nog niet zo gek.
Henk van der Jagt offerde zich op voor het kopwerk en heeft zich kranig geweerd.
Jaab Koster van Groos, zeer verrast toen zijn tegenstander zich voorstelde als Jaap Koster, speelde een onberispelijke remise.
Ook op de andere remises was niets aan te merken – Sergio speelde het zelfs klaar om met koning alleen tegen koning met 2 pionnen een half punt binnen te halen.
Wendela en ondergetekende waren deze keer de verliezers en Ruud won knap met zwart.
(MS)
  Hoogland 1       Zeist 3          5-3

1. T. Officier  (1950) - H. v/d Jagt     (1656) 1-0
2. E. Wigmans  (1896) - W-J. Veltman    (1895) ½-½
3. H. Wisman   (1845) - P. Egelie      (1763) ½-½
4. N. Dol    (1836) - R. Kamp       (1752) 0-1
5. L. Slofstra  (1866) - M. Stafleu     (1687) 1-0
6. A. v/d Staaij (1829) - S. Harnandan    (1705) ½-½
7. C. van Hoorn (1700) - W. Oskam  	   (1649) 1-0
8. J. Koster   (1796) - J. Koster van Groos (1619) ½-½

Dinsdag 18 Mar 2008
Zeist 3 komt net tekort tegen Hoogland 1
Het was duidelijk dat we het zonder Erik en zonder Bill zwaar zouden krijgen in Hoogland.
Met twee sterke invallers (het vierde is niet voor niets onderweg naar het kampioenschap) konden we het toch proberen en 5-3 is dan nog niet zo gek.
Henk van der Jagt offerde zich op voor het kopwerk en heeft zich kranig geweerd.
Jaab Koster van Groos, zeer verrast toen zijn tegenstander zich voorstelde als Jaap Koster, speelde een onberispelijke remise.
Ook op de andere remises was niets aan te merken – Sergio speelde het zelfs klaar om met koning alleen tegen koning met 2 pionnen een half punt binnen te halen.
Wendela en ondergetekende waren deze keer de verliezers en Ruud won knap met zwart.
(MS)
  Hoogland 1       Zeist 3          5-3

1. T. Officier  (1950) - H. v/d Jagt     (1656) 1-0
2. E. Wigmans  (1896) - W-J. Veltman    (1895) ½-½
3. H. Wisman   (1845) - P. Egelie      (1763) ½-½
4. N. Dol    (1836) - R. Kamp       (1752) 0-1
5. L. Slofstra  (1866) - M. Stafleu     (1687) 1-0
6. A. v/d Staaij (1829) - S. Harnandan    (1705) ½-½
7. C. van Hoorn (1700) - W. Oskam  	   (1649) 1-0
8. J. Koster   (1796) - J. Koster van Groos (1619) ½-½

Donderdag 13 Mar 2008
Viertallen team komt net te kort tegen Doredenkers
Het Zeister Viertallen team heeft afgelopen dinsdag de winst wederom niet weten te pakken.
Tegen Doredenkers werd het 1½-2½.
De avond begon nog goed met een snelle overwinning van Jan.
Aan de andere borden was het toen nog niet duidelijk, Ronnie sloeg hierom een remise aanbod af.
Gerco was door een aanval een kwaliteit achter te komen, wist die kwaliteit terug te winnen, stond toen zeker nog niet goed, maar overzag in tijdnood een aanval op een stuk en kon opgeven.
Ronnie moest uiteindelijk ook capituleren, waardoor de stand op 1-2 kwam.
Eric's partij leek voor hem volkomen hopeloos, pion achter en nog maar zeer weinig tijd, maar tot zijn (en onze) verbazing bood zijn tegenstandster remise aan, duidelijk tot doel de winst van de wedstrijd velig te stellen.
Dit werd in lichtsnelheid aangenomen, waardoor verlies een feit werd, maar de score niet 1-3 maar 1½-2½.
Er zit opgaande lijn in, wat hoop geeft voor de volgende ronde.
(GvD)
  Zeist 4T1      - Doredenkers 4T1    1½-2½

1. R. Snoek   (1520) - A. de Vreede   (1529) 0-1
2. G. van Drie (1341) - F. van Amerongen (1460) 0-1
3. E. van Dijk     - N. Hijweegen   (1283) ½-½
4. J. v/d Veen (1290) - D. Jakobs        1-0

Maandag 10 Mar 2008
Gelijkspel voor Zeist 1, doek valt voor Zeist 2
Zeist 1 heeft met 4-4 gelijkgespeeld tegen Veenendaal, Zeist 2 verloor nipt van Paul Keres 3.
Zeist 1 startte goed met een vlotte overwinning van Gerard, Bill volgde met een degelijke remise.
Frank won fraai in de aanval, maar Henrik overleefde een kwaliteitsoffer van zijn tegenstander niet.
Arjen bereikte een remise Toren-eindspel en Max eveneens.
Janton ging in de tijdnoodfase aan de complicaties ten onder en Pieter kon remise bereiken vanuit mindere positie.
Bij het tweede liet de kop het afweten, maar wisten Hans, Henk en Wijnand fraai te winnen, terwijl Herman remise bereikte.
(GH)
  Zeist 1          - Veenendaal 1      4-4

1. Pieter Baltus    (2205) - S. Bekker    (1923) ½-½
2. Max Viergever    (2126) - TJ. Offringa  (2007) ½-½
3. Henrik Porte    (2117) - J. Verwoert   (2034) 0-1
4. Janton v. Apeldoorn (2107) - T. Kampman   (2000) 0-1
5. Bill Sch. Kool   (1826) - A. du Chatinier (1905) ½-½
6. Gerard Hamers    (1929) - J. Offringa   (2025) 1-0
7. Arjen v. Amerongen (1987) - A. Burer    (1860) ½-½
8. Frank Lommers    (2148) - B.v.d Veen   (1932) 1-0

  Zeist 2          - Paul Keres 3		 3½-4½

1. IJntze Hoekstra   (2036) - Rijk Schipper   (2103) 0-1
2. Roel Zuidema    (1992) - Paul v.d. Kooij  (1977) 0-1
3. René Buisman    (1991) - Mark Uildriks   (1997) 0-1
4. Hans Kuiken     (1907) - Simon Kronemeijer (2007) 1-0
5. Henk Nicolai    (1880) - Leo v. Houwelingen (1979) 1-0
6. Wijnand Engelkes  (1818) - Kees Vreeken    (2000) 1-0
7. Wouter v.d. Bilt  (1757) - Ger Hageman    (1940) 0-1
8. Herman Hamers    (1689) - Bas Peeters    (1958) ½-½

Donderdag 6 Mar 2008
Zeist 4 blijft op kampioenskoers
Zeist 4 heeft dinsdagavond ook Oud Zuylen 5 aan de zegekar gebonden.
Met een 1-7 overwinning keerde het Zeister 8-tal weer huiswaarts.
Niemand verloor, alleen Peter en Jan-Bernard moesten met remise genoegen nemen.
  Oud Zuylen 5       - Zeist 4	      1-7

1. J.W. Gijzen    (1553) - B. Uneken  (1784) 0-1
2. P. Popken     (1471) - H. Keers   (1716) 0-1
3. Vriends         - P. Govaerts (1580) 0-1
4. L. Klaassens   (1498) - P. Witteveen (1463) ½-½
5. G. Helling    (1305) - W. Graal   (1460) 0-1
6. Kersten         - J.B. Wolters (1629) ½-½
7. J. van Dam    (1323) - G. van Beek (1373) 0-1
8. B. van der Velden (1400) - R. Snoek   (1520) 0-1

Woensdag 27 Feb 2008
Zeist 3 pakt belangrijke punten tegen Leusden 1
Zeist 3 heeft een belangrijke stap richting lijfsbehoud gezet.
In eigen huis werd Leusden 1 met 5½-2½ verslagen.
Via Wendela, Willem-Jan, Peter en Ruud werd een 4-0 voorsprong bereikt.
Sergio liet Leusden terugkomen tot 4-1, waarna Bert Uneken de wedstrijd besliste
Bill verloor zijn partij, waarna Michiel na een hard bevochten remise het laatste halfje mocht incasseren.
Zeist staat nu boven de streeo, maar zal nog wel een paar matchpunten nodig hebben om degradatie definitief te ontlopen.
 Zeist 3         - Leusden 1       5½-2½

1.B. Schuckink Kool (1826) - J. Bugel    (1944) 0-1
2.W-J Veltman    (1895) - L. de Rijke   (1835) 1-0
3.R. Kamp      (1752) - B. Beijer    (1828) 1-0
4.P. Egelie     (1763) - R. Staal    (1727) 1-0
5.B. Uneken     (1784) - H. Leenen    (1532) 1-0
6.S. Harnandan   (1705) - E. Moed     (1677) 0-1
7.M. Stafleu    (1687) - D. Willigenburg (1684) ½-½
8.W. Oskam     (1649) - D. de Geus   (1542) 1-0

Woensdag 13 Feb 2008
Zeist 4 op kampioenskoers. Winst op DBC 3 met 5-3
Ook dit was een pittige wedstrijd.
Immers, de winnaar zou vrijwel zeker poulewinnaar worden en naar de 2e klasse promoveren.
Henk v.d. Jagt maakte de eerste remise, Jaab won en zo stond het 1½-½ in ons voordeel.
Paul won een schitterende partij. Petje af! (2½-½).
Henk Keers speelde aan het 1e bord een verdienstelijke remise (3-1).
René maakte remise (3½-1½). Dennis haalde de matchpunten binnen (4½-1½)!!
Jan Bernard ging langs de rand van de afgrond maar hield stand (5-2). Bert verloor, waardoor de stand 5-3 werd.
Met deze uitslag zijn we erg blij!
(HvdJ)
 Zeist 4           - DBC 3        5-3

1.Henk Keers      (1716) - H. van Duyl  (1591) ½-½
2.Bert Uneken      (1784) - P. Doesburg  (1712) 0-1
3.Paul Govaerts     (1580) - J. Faber   (1623) 1-0
4.Dennis Smit      (1575) - S. Verhaar  (1448) 1-0
5.Jaab Koster van Groos (1619) - P. de Wit   (1648) 1-0
6.Henk v.d. Jagt    (1656) - W. Kool    (1600) ½-½
7.Jan Bernard Wolters  (1629) - W. van Beelen (1630) ½-½
8.René Vercoutre    (1651) - N. Weyenberg (1486) ½-½

Maandag 11 Feb 2008
Zeist 1 pakt punt in Brunssum
De verre reis naar Zuid Limburg heeft slechts een punt opgeleverd voor een matig acterend Zeist 1.
De wedstrijd begon rustig met een snelle remise van Arjen van Amerongen in gelijke stelling, ook Pieter en Frank kwamen niet verder dan remise, waarbij er bij Frank mogelijk meer had ingezeten.
Max zette ons op voorsprong door de druk op zijn tegenstander steeds verder op te voeren.
Henrik wist de voorsprong te vergroten toen zijn tegenstander de de verdediging verwaarloosde en met een doldrieste aanval in het mes liep.
Bert speelde een interessante partij, offerde een kwaliteit voor en vrijpion, maar helaas was dit in het eindspel net niet voldoende.
Gerard kwam in een Toren-eindspel met pluspion, maar door slordig spel liet het dit in remise verzanden.
Janton stond de hele partij goed, maar na zes uur spelen won zijn tegenstander tegen iedere verhouding in het Toren-eindspel.
We hebben teveel kansen gemist om aanspraak op de overwinning te maken!
(GH)
  Brunssum 1  - Zeist 1     4-4

1. H. Dam    - P. Baltus    ½-½
2. V. Sewalt   - F. Lommers   ½-½
3. G. Deichmann - M. Viergever  0-1
4. R. Didden   - H. Porte    0-1
5. A. Hendricks - A. v. Amerongen ½-½
6. J. Franssen  - J.v. Apeldoorn 1-0
7. M. Didden   - B. Uneken    1-0
8. M. Bachaus  - G. Hamers    ½-½

Zeist 2 heeft het helaas niet gered tegen Moira Domtoren.
Er werd met 4½-3½ verloren.
Handhaving wordt nu een moeilijk verhaal voor Zeost 2.

 Moira-Domtoren        Zeist 2          4½-3½ 

1 Hugo ten Hertog   (2037) - IJntze Hoekstra   (2036) 1-0 
2 Kees Verweij    (1980) - Wijnand Engelkes  (1818) 1-0 
3 Albertus ten Hertog (1916) - Roel Zuidema    (1992) 1-0 
4 Guido den Dekker  (1948) - René Buisman    (1991) 0-1 
5 Mario Huizinga   (1997) - Henk Nicolai    (1880) ½-½ 
6 Tjerk Hacquebord  (1933) - Hans Kuiken     (1907) 0-1 
7 Johnny de Kraker  (1828) - Wouter van der Bilt (1757) 0-1 
8 Ton Braams     (1830) - Herman Hamers    (1689) 1-0 

Maandag 5 Feb 2008
Zeist 3 pakt eindelijk de volle punten
Na vier keer verloren te hebben werd eindelijk een verdiende overwinning geboekt.
In Bussum werd BSG 4 met 3-5 verslagen.
Zeist 3 krijgt hierdoor iets meer lucht in de degradatie strijd.
 BSG 4        - Zeist 3           3-5
 
1.H.Swart   (1728) – Erik Bernsen     (1799) 0-1
2.C.Beyen   (1673) – Bill Schuckink Kool (1826) 1-0
3.R.Tijssens  (1662) – Willem-Jan Veltman  (1895) 0-1
4.L.Kok    (1696) – Peter Egelie     (1763) 0-1
5.H.Simonian  (1766) – Ruud Kamp      (1752) 0-1
6.T.Fikkert  (1678) – Sergio Harnandan   (1705) 1-0
7.G.Vijn    (1626) – Michiel Stafleu   (1687) 0-1
8.J.Derksen  (1676) – Wendela Oskam    (1649) 1-0

Woensdag 23 jan 2007
Zeist 4 wint ook van Woerden 4
Het was een gezellige en spannende schaakavond.
Er werd fel gestreden en de voor ons gunstige uitslag betekent bepaald niet, dat we een cadeautje hebben gehad.
Uiteindelijk werd het 7-1.
Alleen Henk en Peter moesten in remise berusten. Ze kwamen niet door de verdediging van hun opponenten heen.
Paul, Bert, Dennis, Jaab, Martin en René haalden de volle buit binnen.
Hulde voor dit team. Een flinke stap naar een goed eindresultaat dit jaar!
(HvdJ)
 Zeist 4           - Woerden 4        7-1
 
1.Paul Govaerts		(1585) - Leo de Vos	 (----) 1-0
2.Bert Uneken		(----) - Brian van Eijck (1576) 1-0
3.Dennis Smit		(1578) - Evert Mallon	 (1465) 1-0
4.Henk v.d. Jagt	(1649) - Frans Janssen	 (1473) ½-½
5.Jaab Koster van Groos	(1619) - Jan van Os	 (1463) 1-0
6.Martin Baltus		(1568) - Dick Vinkenburg (1538) 1-0
7.Peter Witteveen	(1463) - Henk van Dijk	 (1453) ½-½
8.René Vercoutre	(1651) - F. Coljee	 (1357) 1-0                     

Woensdag 16 Jan 2008
Zeister viertal verliest eerste competitie wedstrijd
Het Viertal speelde dinsdagavond de eerste wedstrijd in de competitie.
Tegenstander was Goede Zetten Zat, die met 4 gezellige mensen naar Zeist waren gekomen.
In goede sfeer werd de wedstrijd afgewerkt, met alleen voor Zeist geen goed resultaat.
Jan kwam materiaal achterstand niet meer te boven en moest opgeven.
Erik blunderde in gelijke stelling een paard weg en dat brak hem op.
Gerco speelde een gelijkopgaande partij, waarin de tegenstander wel steeds het initiatief had.
Een gemiste paardzet en een beslissing niet lang te rocheren, bleek uiteindelijk funest.
Ron had het zwaar aan bord 1, verzette zich hevig, maar moest ook de vlag strijken.
Samengevat: 0-4 verlies, tegenstander simpelweg een maatje te groot.
Volgende keer beter.
(GvD)
 Zeist 4T1      - GZZ 4T1       0-4
 
1 R. Snoek   (1520) - M. Jongerius (1592) 0-1
2 E. van Dijk     - P. Timmerman (1589) 0-1
3 G. van Drie  (1341) - R. Rombeek  (1567) 0-1
4 J. v/d Veen	(1290) - A. Breedijk  (1563) 0-1
                     

Woensdag 16 Jan 2008
Draaglijk verlies voor Zeist 3
Zeist 3 heeft dinsdagavond in eigen huis met 3-5 verloren van HSG 3.
Het verlies tegen het sterke HSG 3 was al wel ingeschat, de 3 bordpunten zijn daarom meer dan welkom.

 Zeist 3           - HSG 3            3-5
 
1 S. Harnandan    (1706) - J. Henseler     (1969) 0-1
2 P. Egelie      (1789) - M. de Vos      (1955) 0-1
3 E. Bernsen     (1799) - R. de Klerk     (1918) 0-1
4 R. Kamp  	   (1759) - J. Nagel  	  (1988) 1-0
5 W. Oskam      (1654) - G. v/d Schootbrugge (1865) 0-1
6 M. Stafleu     (1690) - R. v/d Waall     (1777) 0-1
7 W-J Veltman 	   (1936) - C. Overbeeke     (1864) 1-0
8 Bill Schuckink Kool (1843) - W. de Groot     (1780) 1-0
                     

Woensdag 19 Dec 2007
Nipt verlies voor Zeist 3
Zeist 3 heeft maandag in Bussum met 4½ – 3½ verloren van BSG 3.
Jammer, want gezien het wedstrijdverloop had het ook andersom kunnen zijn.
Na 3 wedstrijden zijn we dus nog zonder wedstrijdpunten. Het goede nieuws is dan dat we toch aardig wat bordpunten bij elkaar sprokkelen: we hebben er nu 10.
Daardoor staan we toch nog op de 8e plaats, want twee andere wedstrijdpuntloze teams moeten het met minder bordpunten doen.
Er kwamen deze wedstrijd 5 remises op het scorebord, wat veel is voor ons doen.
De ene remise is de andere niet: bij Wendela was dit het resultaat van een degelijke partij, bij Sergio was het de ontsnapping met zetherhaling uit een wild offerfeest, bij mijzelf was het een remiseaanbod in verloren stelling (daar hoefde ik niet lang over na te denken).
Ook Willem-Jan en Peter deelden het punt. Erik heeft lang goed gestaan tegen Remmelt Otten (2023), maar kwam in het eindspel toch tekort.
Ruud verloor een kwaliteit en had daar onvoldoende compensatie voor.
Bill pakte als enige het volle punt door met stukwinst een gewonnen eindspel in te gaan.
(MS)
(PG)
 BSG 3            - Zeist 3          4½-3½
 
1 Remmelt Otten    (2023) - Erik Bernsen    (1799) 1-0
2 Willem Vijvers    (1779) - Bill Schuckink Kool (1843) 0-1
3 Rik Weidema     (1800) - Willem-Jan Veltman (1936) ½-½
4 Eddy van de Velden  (1776) - Sergio Harnandan  (1706) ½-½
5 Mark Pieterse    (1782) - Peter Egelie    (1789) ½-½
6 Florian Wagener   (1873) - Ruud Kamp      (1759) 1-0
7 Melchior Brandenburg (1747) - Michiel Stafleu   (1690) ½-½
8 Rob van Swinderen  (1682) - Wendela Oskam    (1654) ½-½
                     

Dinsdag 18 Dec 2007
Zeist 4 blijft winnen
Op donderdagavond 13 december 2007 toog het vierde team van Zeist richting Kortehoef om daar de tweede wedstrijd in de derde klasse te spelen.
In de eerste ronde werd met 5-3 gewonnen en met slechts acht teams in de poule kan een misstap wel eens onoverkomelijk zijn in de richting van het kampioenschap.
Na enig zoekwerk naar de speellocatie kon rond half acht begonnen worden met de wedstrijd.
Op bord 1 speelde Bert Uneken tegen Patrick Kreuning en a tempo bespeelde de tegenstander Bert.
Bert verloor een pion in de opening zonder goed tegenspel te krijgen. Na de eerste volgde ook een tweede en derde pion en daarna was een nederlaag niet meer te voorkomen (1-0). De tegenstander had slechts een half uur nagedacht…
Paul Govaerts speelde op bord 3 tegen Floris van Doorn die waarschijnlijk hij zijn dag niet had. Paul speelde de spaanse opening maar Floris gebruikte ruim 5 kwartier voor de eerste 8 zetten. Daarna overzag hij een tussendoorschaakje waardoor hij een stuk achterkwam. Direct daarna gaf hij op (1-1).
Jaab Koster van Groos (bord 4) speelde tegen Martijn Jager een kranige wedstrijd met een pion minder waarbij de tegenstander flink aan de bak moest om Jaab van een overwinning af te houden. Remise was het resultaat (1½-1½).
Henk van der Jagt (bord 5) speelde tegen John Reichart naar wat ik vernam zijn favoriete opening. Het was een typische “Henk”wedstrijd, langzaamaan kwam Henk beter te staan met uiteindelijk een verdiende overwinning (1½-2½).
Op bord 6 logenstrafte Jan Bernard Wolters zijn eerdere woorden op die avond (hij zou op dit moment niet in staat zijn op tactiek te winnen) door in een goede partij zijn tegenstander John van der Klein langzaam tot wanhoop te drijven wat resulteerde in een gewonnen kwaliteit en uiteindelijk in een gewonnen partij. Wel gaf hij aan enigszins ontevreden te zijn over het feit dat hij halverwege de tegenstander even terug te laten komen in de wedstrijd (1½-3½).
Na deze overwinning besloot Peter Witteveen aan bord 7 remise te accepteren aangezien hij niet door de verdediging van Joop Selders heen kon komen (2-4).
Henk Keers speelde siciliaans aan bord 2, verloor ongelukkig een pion, maar zijn tegenstander, Henk Schoenmaker kon hier geen gebruik van maken. Henk kon het eenvoudig op remise houden (2½-4½).
Martin Baltus tenslotte, aan bord 8 won door een mooi paardzet een stuk en daarna kon zijn tegenstander Henk Passenier alleen nog maar spartelen en speelde tijdnood hem parten. Uiteindelijk wist Martin het laatste punt bij te schrijven (2½-5½).
Al met al een keurige 5½-2½ overwinning en dat ik een tijdsbestek van krap drie uur. Dit betekende dat het Zeister viertal rond half twaalf weer thuis was om na te genieten.
Op dit moment staat Zeist IV op een tweede plaats achter de Biltse Combinatie, die 2 bordpunten meer heeft. De volgende wedstrijd staat gepland op 22 januari 2008 tegen Woerden IV.
Ben ik te voorbarig om ons nu uit te roepen tot titelkandidaat?
(PG)
  s'Graveland 1      - Zeist 4         2½-5½
 
1. P.Kreuning    (1621) - B.Uneken      (----) 1-0
2. H.Schoenmaker  (1775) - H.Keers      (1717) ½-½
3. F.van Doorn   (----) - P.Govaerts     (1585) 0-1
4. M.Jager     (1492) - J.Koster van Groos (1619) ½-½
5. J.Reichart    (1456) - H.van der Jagt   (1649) 0-1
6. J.van der Klein (1536) - J-B Wolters    (1629) 0-1
7. J.Selders    (1449) - P.Witteveen    (1463) ½-½
8. H.Passenier   (1468) - M.Baltus      (1568) 0-1
                     

Zondag 16 Dec 2007
Winst voor Zeist 1, Zeist 2 opnieuw onderuit
Zeist 1 wint met 5-3 van Stein 2, Zeist 2 gaat met 7 spelers met 2½-5½ ten onder tegen Heemstede.
Zeist 1 won vrij regelmatig, Max kreeg een Toren cadeau.
Peggy en Sergio kwamen vrij snel remise overeen met hun opponenten.
Gerard won twee pionnen en behield aanval, waarna de Limburger de tijd overschreed en Pieter won mooi in de aanval.
Henk verloor een Toren-eindspel, maar Frank won een eindspel met een kwaliteit meer.
Tenslotte verloor Henrik een eindspel met een kwaliteit minder.
Zeist 2 verloor vrij kansloos mede omdat door een communicatiefout René niet verscheen en er zo gauw geen vervanger was.
Er waren veel lange eindspelen, waarbij Henk fraai won en Roel en Hans door taai verdedigen remise bereikten.
Wouter speelde eveneens een correcte remise.
(GH)

  Zeist 1        - DJC Stein 2      5-3
 
1. H.Porte     (2095) - R. Hamblok   (1866) 0-1
2. P.Baltus    (2201) - J. van Kan   (1976) 1-0
3. F.Lommers    (2138) - L. Graff    (1892) 1-0
4. M.Viergever   (2117) - G. Bischoff  (1948) 1-0
5. H.Keers     (1717) - F. Goosens   (1635) 0-1
6. G.Hamers    (1936) - M. Graff    (1877) 1-0
7. S.Harnandan   (1706) - J. Thora    (1879) ½-½
8. P.van Amerongen (1986) - P van Dinteren (1835) ½-½
                     
  Zeist 2      - Heemsteedse SC 1    2½-5½
 
1. Y.Hoekstra (2048) - H.Perez Garcia (2079) 0-1
2. R.Zuidema (1972) - P. van Lommel  (2038) ½-½
3. N.O.       - R.Lathouwers  (2195) 0-1
4. H.Kuiken  (1892) - S.Groot     (2051) ½-½
5. W.Engelkes (1808) - P.Kant     (2030) 0-1
6. W.vd Bilt (1755) - A.Brandma    (1917) ½-½
7. H.Nicolai (1877) - T.Hendriks   (2044) 1-0
8. H.Hamers  (1687) - W.Eveleens   (2049) 0-1

Woensdag 5 Dec 2007
Henrik Porte stunt tegen Daniel Stellwagen
Zeist moest dinsdagavond in de 1e ronde van het KNSB bekertoernooi aantreden tegen Meesterklasser HSG.
Dat deze ploeg geen enkel risico wilde nemen bleek wel uit hun opstelling: Stellwagen, Nijboer, l'Ami en Vedder.
Op papier een bijna onmogelijke taak, maar ook papier zit er weleens naast.
Goed, Zeist verloor de wedstrijd met 3-1, maar tot het eind van de avond werd er gestreden.
Janton en Yntze verloren van Nijboer en l'Ami, Gerard pakte (opnieuw!) een halfje tegen Vedder.
Henrik was toen nog bezig tegen Stellwagen en het zag er voor Henrik helemaal niet slecht uit.
Hij wist het evenwicht tot het laatst te behouden en op het moment dat beide spelers nog maar zeer weinig tijd over hadden moest Stellwagen berusten in remise.
Een top resultaat voor Henrik tegen de nummer 4 (FIDE ranking) van Nederland !
Wedstrijd verloren, maar niet op de manier waarop HSG het verwacht had.
  Ronde 1 KNSB Bekertoernooi	
  Zeist 	      - HSG         1-3
 
1. H. Porte     (2095) - D. Stellwagen (2615) ½-½
2. J. van Apeldoorn (2118) - F. Nijboer  (2562) 0-1
3. Y. Hoekstra   (2048) - E. l'Ami   (2572) 0-1
4. G. Hamers    (1936) - H. Vedder   (2344) ½-½

Zondag 25 Nov 2007
Zeist 1 en 2 lopen opnieuw tegen verlies aan
Zeist 1 en 2 zijn beiden onderuitgegaan in de 4e ronde van de KNSB Competitie.
Vooral de nederlaag van Zeist 1 was teleurstellend!
De wedstrijd begon nog goed voor het eerste, want Pieter won vrij gemakkelijk van een jeugdtalent, en Roel combineerde naar een fraaie stukwinst. (2-0)
Frank stond een pion achter, maar wist het Toren-eindspel remise te houden.
Gerard offerde een kwaliteit voor aanval, maar toen de aanval werd afgeslagen belandde hij in een verloren eindspel.
Henrik bracht de stand op 3½-1½ door in de aanval te winnen. Janton kon het na een mislukte opening in de tijdnoodfase niet bolwerken (3½-2½)
Max dacht met een promotiecombinatie te winnen, maar tot zijn ontsteltenis en die van de omstanders kon de zwarte koning er simpel bijkomen en was hij een stuk achter, dit was teveel van het goede.
Arjen stond lange tijd erg goed, maar verspeelde in het laatste uur een stuk en moest uiteindelijk ook capituleren.
Daarmee was de onnodige 3½-4½ nederlaag een feit.
Het door afzeggingen gehandicapte Zeist 2 heeft Caissa 2 goed partij gegeven, er vielen fraaie winstpartijen van Wijnand en Hans te noteren, de tegenstander van Wouter gaf pas remise toen er kale koningen op het bord stonden, met name Paul heeft nog uitzicht op meer gehad.
(GH)
  Zeist 1 	      - De Combinatie 1    3½-4½
 
1. H. Porte     (2092) - J. Loomans   (2008) 1-0
2. J. van Apeldoorn (2122) - E. Clevers   (1946) 0-1
3. F. Lommers    (2132) - R. Aarts    (2163) ½-½
4. M. Viergever   (2117) - S. Rooijakkers (1956) 0-1
5. P. Baltus    (2201) - M. Swinkels   (1874) 1-0
6. A. van Amerongen (2005) - C. van Eijk   (1764) 0-1
7. G. Hamers    (1936) - J. swinkels   (1874) 0-1
8. R. Zuidema    (1972) - B. Bruggers   (1900) 1-0


  Zeist 2 	    - Caissa 2      2½-5½
 
1. Y. Hoekstra  (2048) - E. Vroomhout	(2160) 0-1
2. H. Losscher  (1607) - A. Riemens  (2051) 0-1
3. W. Oskam   (1654) - P. Melford  (2044) 0-1
4. H. Kuiken   (1892) - P. Schipper 	(2075) 1-0
5. W. v/d Bilt  (1756) - T. Spits   (1979) ½-½
6. W. Engelkens (1808) - C. Visser   (1965) 1-0
7. H. Hamers   (1687) - M. Miedema  (1968) 0-1
8. P. Govaerts  (1585) - F. Schoute  (2025) 0-1

Donderdag 22 Nov 2007
Zeist 3 niet opgewassen tegen sterk Ons Genoegen
Zeist 3 heeft de wedstrijd tegen Ons Genoegen met verlies afgesloten.
De spanning werd lang vastgehouden, maar aan het eind ging de wedstrijd toch met 3-5 verloren.
  Zeist 3 	    - Ons Genoegen 1       3-5
 
1. S. Harnandan (1706) - A. v/d Burch	   (2123) 0-1
2. W-J. Veltman (1936) - M. Dieleman    (2168) 0-1
3. B. Sch. Kool (1843) - P. Huis in't Veld (1892) ½-½
4. R. Kamp    (1759) - M. Riemersma 	   (1911) 0-1
5. E. Bernsen  (1799) - H. Strating    (1784) ½-½
6. P. Egelie   (1789) - B. Wilders     (1700) 1-0
7. W. Oskam   (1654) - J. v/d Berg    (1702) 0-1
8. P. Govaerts  (1585) - T. Verbeek     (1816) 1-0

Woensdag 14 Nov 2007
Zeist 4 begint het seizoen met een mooie overwinning
Op dinsdagavond 14 november speelde Zeist 4 de eerste externe wedstrijd tegen de Pion VOGA.
Aanvankelijk liep het niet zo best. Onze sterspeler, Henk Keers, liet zich verrassen (0-1).
Paul, Jan Bernard, Dennis en Jaap speelden remise. Jaab en Henk v/d Jagt wonnen. Laatstgenoemde, mede door de welwillende medewerking van zijn opponent.
Bij de stand van 4-3 hing de match af van Peter Witteveen. Diw on fraai en zo beginnen we het seizoen dus heel goed.
Nu doorgaan zo !
(HvdJ)
  Zeist 4 	    - De Pion VOGA 1  5-3
 
1. H. Keers      - A. de Visser   0-1
2. P. Govaerts     - J.A.C. de Jong  ½-½
3. J. de Boer     - E. Kleefstra   ½-½
4. H. v/d Jagt     - P. Smieder    1-0
5. J. Koster van Groos - M. Mollema    1-0
6. J-B. Wolters    - J. Lebbink    ½-½
7. D. Smit       - J. Brunt     ½-½
8. P. Witteveen    - A.W. Simon    1-0

Maandag 5 Nov 2007
Zeist 1 schudt slechte reeks van zich af
Voor het eerst dit seizoen op bijna volle oorlogsterkte heeft Zeist 1 (nog zonder punten) koploper Dubbelschaak uit Boxtel met 5-3 verslagen!
De wedstrijdbegon met een remise van Gerard, die wat grieperig was en iniets betere stelling remise gaf. Hij was wat verbaasd aan bord 8 een tegenstander met een rating van 2225 aan te treffen.
Arjen, na zijn ziekte gelukkig weer terug, speelde een degelijke partij met remise als terecht resultaat.
Janton kreeg zeer actief spel en bekroonde dit met stukwinst en partijwinst. (1-2).
Frank speelde een scherpe partij en met fraaie tactische wendingen kreeg hij een mooie mataanval (1-3).
Max had het lastig maar verdedigde zich bekwaam naar remise (1½-3½).
Pieter had het ook moeilijk, maar door actief tegenspel wist ook hij de remisehaven te bereiken.(2-4).
Henrik leek tegen zet 40 te gaan winnen,hij won de Dame tegen en stuk, maar zijn tegenstander had gevaarlijke vrijpionnen waardoor Henrik met eeuwig schaak genoegen moest nemen. (2½-4½).
Roel speelde zeer scherp, toen de kruitdampen waren opgetrokken resteerde een remise Toreneindspel waarmee de fraaie winst op onze sportieve tegenstanders een feit was.
Zijn wij de inhaalrace gestart?
(GH)
  Uitslagen	:
  Dubbelschaak '97 	   - Zeist 1          3-5
 
1. Huub van Dongen   (2181) - Max Viergever    (2117) ½-½
2. Guido Jansen    (2146) - Henrik Porte    (2092) ½-½
3. Peter Boll     (2108) - Pieter Baltus    (2211) ½-½
4. Martien v.d Meijden (2020) - Frank Lommers    (2132) 0-1
5. Rob.v. Meurs    (2048) - Janton v. Apeldoorn (2122) 0-1
6. Michiel Luijpen   (2029) - Roel Zuidema    (1972) ½-½
7. Ad Kelijberg    (2053) - Arjen v.Amerongen  (2005) ½-½
8. Michel v.d Stee   (2225) - Gerard Hamers    (1936) ½-½


Maandag 5 Nov 2007
Zeist 2 loopt opnieuw schade op
Met maar liefst 5 invallers toog een ieder per trein naar hartje Amsterdam om tegen Alteveer te spelen.
Hoge verwachtingen hadden wij niet van deze wedstrijd: het totale rating verschil was 1100 punten!
Met grote moeite is het team compleet gemaakt. Het is aan de invallers te danken dat de schaakclub Zeist nog compleet uit kon komen. Ik waardeer dit zeer. Er wordt nogal wat gevraagd: treinkaartje zelf betalen, een zeer groot klasseverschil, geen leuk vooruitzicht. Alle invallers zeer bedankt voor jullie inzet voor de club!
Liesbeth was het eerste klaar. Haar 1.c4 werd beantwoord met de Leningrader opstelling van het Hollands. Door een grapje langs de g7-a1 diagonaal moest zij 2 stukken inleveren voor een toren.
Daarna had ik het geluk dat mijn tegenstander mij letterlijk van het bord wilde vegen in de London d4 d5 Lf4. Snel en met groot aplomb werden de laatste zetten uitgevoerd. Té snel: door overbelasting verloor mijn tegenstander een stuk.
Daarna duurde het nog een uur voordat de andere uitslagen binnendruppelden: de volgorde weet ik niet meer precies.
Sergio kreeg de Rossolimo variant van het Siciliaans tegen zich tegen zich: e4 c5 Pf3 Pc6 Lb5 dat hij niet kende. Na wat benauwde ogenblikken in de opening kwam hij redelijk te staan maar op een gegeven moment was hij toch een aantal pionnen verloren en de ongelijke lopers konden hem niet helpen.
Ruud speelde de klassieke Caro Kann e4 c6 d4 d5 Pc3 de4 Pe4 Lf5, kwam gelijk te staan maar liet zich uit het centrum wegdrukken waardoor zijn tegenstander over de centrale lijnen binnen kon vallen.
Willem-Jan speelde aangenomen Catalaans: speltype ongeveer zoiets d4 Pf6 c4 e6 Pf3 d5 g3 Le7 Lg2 dc4:, kwam ook goed uit de opening. Ik heb niet gezien waar het verkeerd ging.
Wouter speelde agressief, de vierpionnenaanval tegen het Konings-Indisch d4 Pf6 c4 g6 Pc3 Lg7 e4 d6 f4. Hij kreeg inderdaad mooie aanvalslijnen maar wist geen bres te slaan in de zwarte verdediging. De geofferde pionnen zag hij niet meer terug.
Hans speelde de Najdorf variant van het Siciliaans e4 c5 Pf3 d6 d4 cd4 Pd4 Pf6 Pc3 a6 en hier speelde zijn tegenstander g3. Hans stelde zich met e5 en Le6 te weer en kwam niet in moeilijkheden: een degelijke remise.
Als laatste haalde Henk ook een halfje binnen. Hij speelde Nimzo Indisch d4 Pf6 c4 e6 Pc3 Lb4 en kreeg de Lg5 variant tegen zich. Op de terugweg haalde Sergio een groot schaakbord uit zijn rugzak en hebben we deze partij in de trein geanalyseerd.
Gevolg was dat we Utrecht bijna voorbijreden! Henk kreeg het voor deze opening typische spel tegen de witte dubbelpionnen op de c-lijn. Wij vonden dat hij goed stond, maar winnen zat er niet in. Met zwart tegen een tegenstander met 200 Elo meer, een prima prestatie.
Uitslag 6-2 dus, als het zo blijft met afzeggingen dan is het volgend jaar weer gewoon promotieklasse.
(YH)
  Uitslagen	:
  Alteveer 1      - Zeist 2		  6-2

1. R. Wagenaar (2160)  - IJntze Hoekstra (2048)  0-1
2. A. Sternau (1987)  - Hans Kuiken (1892)    ½-½
3. N. Bos (2058)    - Willem-Jan Veltman (1936) 1-0
4. H. Siebelhoff (1939) - Ruud Kamp (1759)     1-0
5. G. Milort (1929)   - Wouter vd Bilt (1756)   1-0
6. B. vd Berg (1950)  - Henk Keers (1717)     ½-½
7. A. vd Toorn (1742)  - Liesbeth Rietvink (1711) 1-0
8. E. van Eijck (1928) - Sergio Harnandan (1706)  1-0

Maandag 5 Nov 2007
Zeist 3 begint nieuwe seizoen met nipt verlies
De eerste wedstrijd voor Zeist 3 is helaas net met 4½-3½ verloren gegaan.
Vooral de staartborden deden het goed, aan de kop wist alleen Erik een halfje te scoren.
  Uitslagen	:
  Vegtlust 1        - Zeist 3          4½-3½

1. Pieter vd Oord  (2082) – Erik Bernsen    (1799) ½-½
2. Jelle Hoeksma   (1904) - Bill Schuckink Kool (1843) 1-0
3. Loet Niesert   (1961) - Willem-Jan Veltman (1936) 1-0
4. Gerrit Harmsen  (1988) - Peter Egelie    (1789) 1-0
5. Paul Bekkers    	  - Ruud Kamp      (1759) 1-0
6. Peter van Zelst  (1822) - Sergio Harnandan  (1706) 0-1
7. Andre Lindenbergh (1693) - Michiel Stafleu   (1690) 0-1
8. Erwin Bensdorp  (1647) - Wendela Oskam    (1654) 0-1

Maandag 15 Oct 2007
Zeist (SGS-team) uitgebekerd, na 1 – 3 tegen Erasmus
Vol goede moed zijn we naar Rotterdam gereden om tegen de 3e klas KNSB tegenstanders van schaakclub Erasmus de voorronde van de beker te spelen.
Sergio had aan bord 4 een geweigerde Wolga te bestrijden. Zo’n stelling was wat onwennig voor hem, hij vond niet een agressieve bestrijding en was toen positioneel in het nadeel.
Na een gewaagde stukkenruil om een pion te winnen ging het mis.
Willem-Jan kwam in een Siciliaanse Draak wel met de aanval over g4, maar de tegenaanval tegen zijn lange rochade was scherp en gevaarlijk. Toen hij, na afwikkeling, tegen een gedekte dubbele vrijpion moest vechten kan hij het niet meer houden, en stonde we met 2-0 achter. Bij Bill was stand ontstaan die ook via het Spaans veel voorkomt na e4 e5 openingen.
Bij een tegenactie op de damevleugel vergat hij eerst te ruilen en dan de b-lijn te bezetten.
Hij deed het andersom en verloor toen prompt de kwaliteit tegen een pion. Na lang verweer kwam hij verloren te staan.
Erik speelde met wit een harmonische opstelling, na dameruil en wat stukken, een iets betere stelling, waarin hij veel tijd stak om een voordeeltje te verkrijgen. In een overgebleven toreneindspel keerden de kansen en ging Erik door zijn vlag.
Toen Bill nog een 20 seconden over had ging zijn tegenstander op onverklaarbare wijze door zijn vlag. D.w.z. kwam de digitale klok op -00.00 te staan en te knipperen, terwijl iedereen dacht dat zijn tegenstander, inclusief hijzelf, nog 15 minuten had.
Een wel zeer boze en opgewonden wedstrijdleider verklaarde die partij verloren voor Erasmus, zonder dat Bill dat had gevraagd. Reconstrueren of we wel of niet de volle vier uren hadden gespeeld was niet echt meer mogelijk door de lange discussietijd die er al aan was besteed. Zo eindigde de wedstrijd in een 1-3 nederlaag die veel groter had moeten zijn.
Maar zij hadden met zijn vieren 870 ELO punten meer dan wij, dus wat denk je.
Hier blijkt weer het nut van het noteren, elk uur, van de standen van de digitale wedstrijdklokken, want dan was reconstructie gemakkelijk geweest. Wij denken dat de klok van Erasmus niet goed was ingesteld met programma 5.
(BSK)
  Voorronde KNSB Bekertoernooi:
  Erasmus   (2038) - Zeist (SGS)    (1821) 3-1

1. A. Pietrow  (2061)	- E. Bernsen     (1799) 1–0
2. A. Wirschell (1998)	- C.A.Schuckink Kool (1843) 0–1
3. P. Sturm   (2052)	- W.J. Veltman    (1936) 1–0
4. J. Staal   (2043)	- S. Harnandan    (1706) 1-0

Maandag 15 oct 2007
Buitenschaakspel aangeboden aan burgemeester
Afgelopen zaterdag is het buitenschaakspel officieel aangeboden aan de Burgemeester van Zeist.
Een verslag met foto vindt u hier
Een fotocollage van Wijnand vindt u hier

Woensdag 10 Oct 2007
Zeist bekert verder na overwinning op Botwinnik
Wij moesten dit jaar door onze degradatie in de competitie dit jaar weer beginnen in de voorronde van de beker.
In de voorgaande twee jaar mocht die worden overgeslagen.
In deze voorronde moesten we het opnemen tegen Botwinnik uit Zoetemeer.
Botwinnik speelt net als wij in de derde klasse en vooraf werd ook een gelijkwaardige wedstrijd verwacht met kansen voor beide teams. Dat bleek ook wel.
Max kwam met zwart op bord 2 als snel in een remise eindspel (½-½).
Zijn tegenstander probeerde het nog wel even maar als snel werd daar in remise berust.
Gerard op bord 4 met zwart had op papier de sterkste speler van het team, maar speelde een zeer degelijke wedstrijd en is eigenlijk niet in de problemen geweest. (1-1).
Op dat moment zag het er niet zo heel florissant uit. Yntze op bord drie had een gelijke stelling, terwijl Henrik op bord 1 tegen een jeugdtalent (13 jaar), na een wat ongelukkige openingskeuze volledig werd overspeeld.
In de tijdnoot kwam echter de ommekeer. IJntze kreeg een stuk cadeau en speelde de partij daarna vakkundig uit (2-1).
Henrik verloor weliswaar een stuk maar kon door een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander zijn twee verbonden vrijpionen zo ver te krijgen dat het remise werd (2½-1½).
Kortom een knappe overwinning.
We mogen nu in de eerste ronde net als vorig jaar tegen het sterke HSG.
(HP)
  Zeist 	  (2048) - Botwinnik     (2060) 2½-1½

1. Henrik Porte  (2092) - Arthur Pijpers   (2061)	½-½
2. Max Viergever  (2117) - Stefan Buchly   (2034)	½-½
3. IJntze Hoekstra (2048) - Eugène Verwiel   (2034)	1-0
4. Gerard Hamers  (1936) - Jan Willem Duijzer (2111)	½-½

Dinsdag 09 oct 2007
Buitenschaakspel voor Zeist
Tijdens de voorbereiding van de viering van het 100-jarig bestaan van Schaakclub Zeist in 2006 heeft de jubileumcommissie aangekondigd dat de schaakclub aan de gemeente een buitenschaakspel zou aanbieden, als cadeau ter herinnering daaraan.
De Nieuwsbode berichtte daarover in juli en september 2006. In overleg met het gemeentebestuur is voor een lokatie gekozen naast het gemeentehuis, op Het Rond, zodat iedereen gemakkelijk toegang heeft en er ook mensen kunnen toekijken, gezeten op de banken er omheen. De gemeente heeft het schaakbord aangelegd met zwarte en witte tegels en een grote kist gemaakt waarin de stukken worden opgeborgen.
Om met het schaakspel te spelen moet de sleutel van de kist tegen een bescheiden borgsom worden opgehaald bij Figi.
Zo kan iedereen die zin heeft om in de openlucht te schaken, daarvoor terecht bij het gemeentehuis.

Het spel zal feestelijk worden aangeboden door de schaakclub en dan de eerste keer in gebruik worden genomen door Burgemeester Janssen, op zaterdag 13 oktober a.s. om 13.00 uur. Dan zal hij een partij schaak spelen tegen de voorzitter van de jubileumcommissie, de heer Willem Graal. Daarmee sluit de jubileumcommissie zijn laatste aktiviteit af in het jubileumjaar, dat eindigt op 15 oktober 2007.
Iedereen is welkom om zaterdag om 13.00 uur voor het gemeentehuis te zien hoe die beiden schaken, en hoe dat buitenschaakspel een aanwinst is voor Zeist.

Maandag 08 oct 2007
Zeister teams ook in 2e ronde onderuit
Zeist 1 en 2 zijn afgelopen zaterdag opnieuw tegen een nederlaag opgelopen.
Zeist 1 was nipt de mindere tegen Veldhoven (3½-4½), Zeist 2 verloor met 2-6 van ASV 2.
Beide teams staan na ronden nog puntloos onderaan.

Woensdag 17 sep 2007
Zeist begint niet best aan externe competitie
Zeist 1 en 2 zijn afgelopen zaterdag beiden tegen een nederlaag aangelopen.
Zeist 2 verloor met 6½-1½ van UVS en Zeist 1 moest met 4½-3½ buigen voor DJC Stein 1.
Alle uitslagen in de groep van Zeist 1 eindigden in 4½-3½/3½-4½ de groep lijkt dus zeer aan elkaar gewaagd.

Verslag van Zeist 1:
Het eerste team heeft de eerste wedstrijd in de derde klasse, na een aantal jaren in de tweede klasse te hebben gespeeld, nipt verloren.
Het begon nog goed, doordat Max binnen 10 zetten een toren won.
De eerste uitslagen waren echter remises van Willem-Jan en Peggy. (1-1).
We kwamen zelfs eerst achter doordat Frank een dreiging van zijn tegenstander overzag. (2-1).
Daarna kan kwamen we weer gelijk doordat Max zijn nog wat tegenspartelende tegenstander het eindelijk opgaf. (2-2)
Janton bereikte een goede stelling, maar moest door een goed verdedigende tegenstander berusten in zetherhaling (2½-2½).
In een ingewikkelde stelling werd Gerard mat gezet (3½-2½).
Toen was het eigenlijk al gebeurt. Bill had namelijk een verloren eindspel en Henrik een remise-achtig eindspel.
Bill verloor het uiteindelijk ook (4½-2½. Henrik kon uiteindelijk nog profiteren van een onnauwkeurigheid van de tegenstander. (4½-3½)
(HP)
De uitslagen:

 DJC 1		 		 Zeist 1		    4½-3½

1.Jozef Simenon		(2203) - Max Viergever		(2117)	0-1
2.Sander Vanwersch	(2147) - Henrik Porte		(2092)	0-1
3.Stefan Spronkmans	(1978) - Janton van Apeldoorn	(2122)	½-½
4.Ynze Mengerink	(2061) - Gerard Hamers		(1936)	1-0
5.Fabian Miesen		(2047) - Frank Lommers		(2132)	1-0
6.Jeroen Schilperoort	(2016) - Peggy van Amerongen	(1985)	½-½
7.René Snoeck		(1896) - Willem-Jan Veltman	(1936)	½-½
8.Leon Graff		(1892) - Bill Schuckink-Kool	(1843)	1-0

Verslag van Zeist 2:
Het was de eerste keer dat Zeist 2 in de KNSB derde klasse mocht spelen, uit tegen UVS uit Nijmegen.
Meteen werd goed duidelijk gemaakt dat dit toch wel een stap hoger is dan de promotieklasse.
Op papier had UVS al een gemiddelde rating van ongeveer 100 punten meer, en omdat er nog een aantal mensen op vakantie waren gingen er meteen al vier invallers mee.
Mensen hadden kunnen denken dat de wedstrijd in feite al beslist was voordat het goed en wel was begonnen.
Maar goed, hoewel we dus behoorlijk in het nadeel waren weet je nooit hoe de stukken zich gaan gedragen, en kan het zeker geen kwaad om je fanatiek op de partij te storten.
Zoals Wijnand, die op bord vier met zwart een flexibel soort van Selier-systeem op het bord zette, en met behulp van flink wat activiteit een pion wist te winnen.
Zijn tegenstander had nog kans om af te wikkelen naar een ongelijke-lopereindspel en toen werd het remise.
Bij de andere borden ging het allemaal wat minder. Vaste teamspelers IJntze, Hans en Henk verloren alledrie.
IJntze dacht toe te kunnen slaan maar zijn toren werd ingesloten, Hans werd ingesnoerd en langzaam maar zeker weggedrukt en Henk kreeg het te kwaad tegen het Wolgagambiet.
Michiel maakte een openingsfout, en kreeg daarna geen kans meer om terug te komen. Dennis speelde wel een mooie partij, maar hij verspeelde een gelijkstaand toreneindspel.
Wendela speelde te gauw b5 in het Spaans en kon daarna f7 niet meer dekken.
Aangename verrassing was Sergio, die optimaal gebruik maakte van zijn zwartveldiger loper in een Benoni, en beter stond toen zijn tegenstander plots een verschrikkelijke blunder maakte.
En zo gebeurde het dat de invallers meer punten haalden dan de vaste teamleden.
Een verdiend verlies, maar aan de partijen te zien is handhaving in deze klasse zeker mogelijk.
(HN)

  UVS 2064 			 Zeist 2        6½-1½ 
1. Anton van Rijn    (2162) - IJntze Hoekstra (2048) 1-0 
2. Pim Haselager    (2210) - Hans Kuiken   (1892) 1-0 
3. Luuk Peters     (2030) - Henk Nicolai   (1877) 1-0 
4. Thomas Willemsen   (1944) - Wijnand Engelkes (1808) ½-½ 
5. Maarten van Rooij  (2050) - Michiel Stafleu (1690) 1-0 
6. Arie van den Hurk      - Sergio Harnandan (1706) 0-1 
7. Rob Bisschops    (2002) - Dennis Smit   (1578) 1-0 
8. Ruud van de Plassche (2052) - Wendela Oskam  (1654) 1-0 

Woensdag 29 aug 2007
Janton van Apeldoorn en Max Viergever na een hectisch slot gedeeld winnaar van het 7e Wim Blijleventoernooi
Het toernooi verliep tot na de 9e ronde vlekkeloos en uitermate spannend met na elke ronde weer andere gezichten op de topposities.
Maar bij de drie beslissingsvluggertjes om de plaatsen 1 en 2, 3 en 4 ging er het een en ander fout in de tijdnoodfase van het topduel.
Een conflict werd tactisch opgelost toen voorzitter Gerard bij de prijsuitreiking met aller instemming, ook van de betrokkenen zelf, Janton van Apeldoorn en Max Viergever beiden tot toernooiwinnaar verklaarde.

Eerste avond op 14 augustus: Nadat Wendela Oskam met verve de openingszet aan bord 1 had uitgevoerd konden de 38 aanwezige deelnemers aan de slag.
Toen de kruitdamp na drie rondes was opgetrokken bleken alleen Wijnand Engelkes en Sergio Harnandan de 100 % in de zak te hebben, op een half puntje gevolgd door Henrik Porte en Janton van Apeldoorn, dit laatste vanwege een zeer snelle onderlinge remise.
Na de tweede avond op 21 augustus stonden Wijnand en Bill Schuckink Kool met 5 uit 6 een half puntje voor op Max Viergever, Gerard Hamers en gast Wilfried.Binnendijk.
Daarna volgden 7 spelers met 4 punten, dus er was nog van alles mogelijk.
Verrassend was de 13e plaats van de Zeister kampioen Henrik Porte na zijn verlies in de 6e ronde tegen Wilfried Binnendijk.
Ook in de strijd om de ratingprijzen (voor zover kanshebbers niet bij de eerste vijf hoofdprijzen in aanmerking komen en ook nog in de rondes 8 en 9 moeten meespelen) kon het nog alle kanten op.
De derde avond van 28 augustus bracht een 7e ronde waarin Wijnand Engelkes de toppositie verloor door een nul bij Wilfried Binnendijk.
Max en Bill speelden remise en Janton won van Gerard Hamers en Wouter v.d. Bilt versloeg Peter Egelie.
Daarna stonden Bill en Wilfried aan de kop met 5½ punt, gevolgd door het drietal Janton, Max, Wouter en Wijnand.
Ronde acht bracht Wilfried aan de top na winst op Bill, op ½ punt gevolgd door Janton door winst op Wouter en Max door winst op Wijnand.
Daarachter weer op ½ punt Henrik, Gerard en Bill.
Slotronde 9 schudde opnieuw de topplaatsen doorelkaar. De partijen: Wilfried – Max 0-1, Janton – Bill 1-0, Henrik – Wijnand ½-½ en Gerard – Wouter 1-0.
Daardoor kwamen Janton en Max aan de leiding met 7 pt., Gerard en Wilfried met 6½ en Henrik en Peter met 6 pt., waardoor de eerder genoemde drie beslissingsvluggertjes nodig waren voor de plaatsverdeling, welke leidden tot de eindstand Max/Janton gedeeld 1e, Wilfried 3e, Gerard 4e en Henrik 5e.
Strijd om de ratingprijzen, voor de 1e keer toegepast bij het Blijleventoernooi.
In de categorie 1 (rating boven 2000) ging IJntze Hoekstra met de prijs op de loop, immers de andere drie eenpitters hadden al toernooiprijzen op zak (1e vijf van de ranglijst).
De groep 2 (rating 1800 t/m 1999) kwam toe aan Peter Egelie die met een 6e plaats een sterk toernooi had gespeeld.
De groep 3 (rating 1600 t/m 1799) werd een prooi van Herman Hamers, knap geëindigd op plaats 7. Ron Snoek kon zijn geluk niet op met een fraaie 17e plaats en de ratingprijs uit groep 4 (1400 t/m 1599).
Evenals Ron kwamen ook de groep 4 deelnemers Henk van Hof en Tjeerd Visser op 5 punten, maar doordat Ron de laagste beginrating had kwam hem de prijs toe.
Tenslotte ratinggroep 5 (1200 t/m 1399) kwam met 4,7 punt en een 20e plaats toe aan Guy van Beek.
Voor ratinggroep 6 (kleiner dan 1200) was er slechts 1 deelnemer die het al na 3 rondes voor gezien had, dus de prijs blijft in de zak.
Totaal deden er 44 spelers mee aan ons openingstoernooi, een bevredigend aantal.
(MB)

Maandag 27 aug 2007
Bill Schuckink Kool en Wijnand Engelkes na de 6e ronde aan de leiding
Het zal volgende week dinsdag 28 augustus nog een hete strijd worden wie uiteindelijk in de prijzen zal vallen.
Wijnand en Bill met 5 uit 6 hebben een half puntje voorsprong op Max Viergever, Gerard Hamers en de gast Wilfried Binnendijk.
Daarna volgen 7 spelers met 4 punten, dus er is nog van alles mogelijk.
Verrassend is de 13e plaats van de Zeister kampioen Henrik Porte na zijn verlies in de 6e ronde tegen Wilfried Binnendijk.
Ook in de strijd om de ratingprijzen (voor zover kanshebbers niet bij de eerste vijf hoofdprijzen in aanmerking komen en ook nog in de rondes 8 en 9 moeten meespelen) kan het nog alle kanten op.
Meespelen is nog steeds mogelijk, men start dan met een bonus van 2,4 pnt.
Zaal Maria Oord, Hortensialaan 30 hoek Rozenstraat, Zeist
aanvang 20 uur, aanmelden voor 19u45
(MB)

Eerste avond Wim Blijleventoernooi uitstekend verlopen
Nadat Wendela Oskam met verve de openingszet aan bord 1 had uitgevoerd konden de 38 aanwezige deelnemers aan de slag.
Toen de kruitdamp na drie rondes was opgetrokken bleken alleen Wijnand Engelkes en Sergio Harnandan de 100 % in de zak te hebben, op een half puntje gevolgd door Henrik Porte en Janton van Apeldoorn, dit laatste vanwege een zeer snelle onderlinge remise.
Volgende week dinsdag om 20 uur (aanmelden a.u.b. vóór 19u45) 21 augustus gaat het geweld weer verder met drie nieuwe rondes.
De deelnemers hebben dan hun officiële KNSB-rating op de lijst staan, alsmede een indeling in zes ratinggroepen, dit laatste om na de laatste speelavond gemakkelijker de ratingprijzen te kunnen vaststellen. Nadere informatie op 21 augustus.
We hopen dat dan ook de inmiddels teruggekeerde vakantiegangers zich melden.
Hoe meer deelnemers, hoe spannender het toernooi wordt. Vertel het ook uw huisgenoten, familie en buren, men behoeft geen clubschaker te zijn om toch een paar prettige schaakavonden te beleven.
(MB)

Woensdag 23 mei 2007
Henrik Porte prolongeert clubkampioenschap
Henrik heeft wederom het clubkampioenschap gewonnen, nu voor de derde keer op rij
In de laatste play-off ronde had hij tegen Gerard genoeg aan remise, en dat werd het ook.
Bill en Roel werden ex aequo derde.

Woensdag 23 mei 2007
ZEIST 2 PAKT DE DUBBEL
Het is gelukt !!
Zeist wist gisteravond in eigen huis Kijk Uit te kloppen met 3½-½ en wint daarmee voor de eerste keer in historie de SGS Beker en behaalde ook voor de eerste keer de DUBBEL.
Na een spannende wedstrijd, die lang alle kanten opkon tekende Hans Kuiken het beslissende punt aan.
Roel was toen als enige nog bezig en nadat hij zijn partij ook gewonnen had konden de kurken knallen.
Een top prestatie van de mannen van Zeist 2, nu volgend jaar nog laten zien dat ze ook KNSB waardig zijn.
Een foto collage vindt u hier
De uitslagen:

  SGS Bekertoernooi Finale

  Zeist 	    Kijk Uit	   3½-½	
1. Y. Hoekstra (2060) - E. Roering   (2024) ½-½
2. R. Zuidema (1926) - N. Luurling  (1958) 1-0
3. G. Hamers  (1924) - E. Oosterlaken (1899) 1-0
4. H. Kuiken  (1818) - H. Treur    (1885) 1-0

Maandag 21 mei 2007
Zeist 2 KAMPIOEN !!
Er was nog een theoretische mogelijkheid op het kampioenschap voor Zeist 2.
Moira Domtoren 1 moest dan verliezen van Amersfoort 2.
Moira was al gepromoveerd (samen met Zeist 2), voor Amersfoort 2 stond lijfsbehoud op het spel.
Bij winst van Amersfoort 2 zouden niet zij, maar Ons Genoegen 1 degraderen.
Aldus geschiedde: Amersfoort won met 5½-2½ en maakte daarmee ook Zeist 2 kampioen !.
Morgenavond (Bekerfinale THUIS !) kan Zeist 2 dus daadwerkelijk de DUBBEL pakken.
KOMT ALLEN !!

Woensdag 16 mei 2007
Zeist 4 sluit seizoen af met overwinning
15 mei 2007, D-day voor Zeist 4. Een 8-0 overwinning op Oud-Zuylen is voldoende voor lijfsbehoud in de tweede klasse.
Minimaal is een 5½-2½ overwinning om zo nog enige (zij het zeer klein) hoop te houden.
Oud-Zuylen kwam op deze mooie dinsdag met maar 7 man naar Zeist. De teamleider gaf bord 3 gewonnen waardoor Paul niet in actie hoefde te komen en de stand 1-0 voor Zeist werd.
Een klein uur later kwam de achtse persoon alsnog opdagen maar het hoefde niet meer.

Zo rond 10 uur leek het erop dat het geen 8-0 zou gaan worden. Wendela aan bord 8 maakte er nog wel 2-0 van (nette afruil naar eindspel en vervolgens gedecideerd winnen). Hiermee verzekerde zij zich waarschijnlijk wel van de politiebeker.
Niet veel later moest in een mindere stand Henk van der Jagt (bord 4) genoegen nemen met remise.
Meer zat er niet in na een foute afruil met 2 pionnen minder op het bord (2½-½).
Nu duidelijk was dat 8-0 niet meer mogelijk was, was het zaak om in ieder geval de overwinning te pakken.
Arzangh liet vervolgens de 3½-½ aantekenen op bord 5. Hij offerde een loper tegen 2 pionnen en dit was voldoende om de tegenstander op de knieen te krijgen.
Jan-Bernard won met zwart aan bord 7 in de opening een pion op de f-lijn en stond deze niet meer af. Vakkundig zorgde hij ervoor dat de 3 koningspionnen oprukten tot de tweede en derde rij.
De tegenstander kwam in de verdrukking en Jan-Bernard liet niet meer los. Uiteindelijk kapituleerde de tegenstander: 4½-½.
Henk Keers aan bord 1 had het moeilijk. Hij won een stuk tegen eerst 2 pionnen, later moest hij een derde pion erbij doen. Net toen het leek dat hij zich kon ontworstelen aan de druk, maakte zijn tegenstander het af (4½-1½).
Peter op bord 6 speelde weer een goede wedstrijd, kwam beter te staan, maar de tijd was wederom een tegenstander, hij accepteerde remise.
Toch een morele overwinning voor Peter (5-2).
Onze nestor tenslotte, Henk Losscher speelde weer als een sluwe vos. De tegenstander dacht dat hij met een vrijpion erdoor was maar Henk blikte of bloosde niet, en met een mooie combinatie veroverde hij de vrijpion waardoor een remise op het bord overbleef (5½-2½).
Conclusie: niet 8-0 maar wel een mooie overwinning waardoor we in ieder geval 8e zijn geworden in deze klasse.
En nu maar hopen op een klein wonder....en anders volgend jaar weer proberen te promoveren!
(PGo)
De uitslagen:
De uitslagen:

  Zeist 4	     Oud Zuylen 4	   5½-2½	
1. H. Keers   (1723) - T. Mackaaij  (1782) 0-1
2. H. Losscher (1643) - R. Bijvank  (1638) ½-½
3. P. Govaerts     - NO          1-0
4. H. v/d Jagt (1603) - E. v. Leeuwen (1624) ½-½
5. A. Emami      - M. Smid    (1630) 1-0
6. P. Witteveen (1457) - D. Schat   (1646) ½-½
7. JB Wolters 	(1673) - T. Rooyackers (1434) 1-0
8. W. Oskam   (1467) - A. Fischer  (1674) 1-0

Maandag 14 mei 2007
Zeist 1 kan geen vuist maken in laatste wedstrijd
Wat wij al vreesden is gebeurd, Zeist 1 is door een 5½-2½ nederlaag tegen Vianen gedegradeerd naar de Derde Klasse.
Te veel spelers hebben dit jaar hun niveau niet gehaald!
We startten al met een 1-0 achterstand omdat Janton de dinsdag vooruitgespeelde partij, na aanvankelijk goed te hebben gestaan verloor.
Henrik bracht nog wel de gelijkmaker op het bord door zijn Duitse opponent fraai mat te zetten (1-1).
Pieter kwam slecht uit de opening, zijn koning bleef in het centrum en werd door een kwaliteitsoffer opgebracht (2-1).
René verloor in het middenspel een stuk en dat was teveel van het goede (3-1).
Dick van Geet bracht een kansrijk kwaliteitsoffer, leek te gaan winnen, maar in de slotfase overzag hij enkele lastige tegenzetten en verloor zelfs nog (4-1).
Peggy bereikte een goed Toren-eindspel en won vrij gemakkelijk (4-2).
Max bereikte een gelijke stelling en kwam een terechte remise overeen.
Arjen raakte in tijdnood twee pionnen kwijt, het resterende Dame-eindspel was kansloos.
Volgend jaar dus twee teams in de 3e Klasse, waarbij het eerste moet proberen terug te komen en het 2e zich moet zien te handhaven.
(GH)
De uitslagen:

De uitslagen:

  Vianan/DVP 1	     Zeist 1	      5½-2½	
1. R. Odendahl  (2356) - Dick van Geet    (2223) 1-0
2. U. Dresen   (2290) - Pieter Baltus    (2211) 1-0
3. I. Stork   (2214) - Max Viergever    (2090) ½-½
4. T. Lemanczyck (2205) - Henrik Porte    (2054) 0-1
5. D. Kerstens  (2158) - Janton v. Apeldoorn (2150) 1-0
6. U. Perschke  (2129) - René Buisman    (2052) 1-0
7. T. van Lanen (2072) - Arjen v. Amerongen (2003) 1-0
8. J. van Hoek     - Peggy v. Amerongen (2005) 0-1

Maandag 14 mei 2007
Zeist naar de finale SGS Bekertoernooi
We gaan naar de finale van de SGS-beker door Amersfoort uiteindelijk ruim met ½-3½ te verslaan.
Arjen opende de score door de koning van zijn tegenstander het veld in te jagen en op e5 mat te zetten. (0-1).
IJntze kreeg ruimteoverwicht en kon door een promotiecombinatie ook het punt bijschrijven.
Gerard had een moeilijke avond, maar kon door een laatste truc remise afdwingen (½-2½).
Roel bekroonde een goed gespeelde partij met materiaalwinst waarmee de eindstand op ½-½ kwam.
In de finale spelen we tegen Kijk Uit uit Oudewater.BR> (GH)
De uitslagen:

  Amersfoort	     Zeist	        ½-3½	
1. W. Lamme   (1982) - IJ. Hoekstra  (2060) 0-1
2. J. Schuil  (1921) - G. Hamers   (1924) ½-½
3. E. v/d Gevel (1938) - A.v. Amerongen (2003) 0-1
4. J. de Cloet (1804) - R. Zuidema   (1926) 0-1

Woensdag 9 mei 2007
Zeist 3 en Zeist 5 verliezen laatste wedstrijd
De laatste wedstrijden voor Zeist 3 en Zeist 5 zijn beide teleurstellend afgelopen.
Er stond niets meer op het spel voor Zeist, dit was wel het geval voor onze tegenstanders die er dus nog even voor gingen.
Vianen 1 versloeg Zeist 3 met 2½-5½ en is daarmee waarschijnlijk veilig voor degradatie.
Trio 1 klopte het vijfde met 3-5 en promoveert daarmee naar de 2e klasse.
Toch was er wel een winnaar, Wendela won haar partij aan bord 2 van het vijfde en is daarmee wel heel dicht bij winst van de politiebeker gekomen.

De uitslagen:

  Zeist 3	     Vianen 1	   2½-5½	
1. E. Bernsen 	(1805) - A. Baas    (1926) 0-1
2. R. Kamp   (1763) - J. Jansen 	(1815) 0-1
3. B. SCh. Kool (1848) - C. Visser   (1958) 0-1
4. W-J. Veltman (2034) - P. Bregman   (1862) 0-1
5. S. Harnandan (1669) - C. Moons    (1661) 1-0
6. P. Egelie  (1753) - A. Post    (1771) 1-0
7. M. Stafleu	(1660) - H. Beks 	(1734) 0-1
8. H. v/d Jagt (1603) - J. Stoutenbeek (1809) ½-½

  Zeist 5	     TRIO  1	    3-5	
1. G. van Beek (1399) - J. Andriessen (1715) 0-1
2. W. Oskam   (1467) - H. van Dijk  (1635) 1-0
3. G. Kaastra  (1253) - D. v/d Geer  (1733) 0-1
4. W. Graal   (1491) - T. v/d Poll  (1557) 0-1
5. J. Eekhof  (1492) - A. van Dijk  (1580) 0-1
6. E. van Dijk     - GJ Slotboom  (1594) ½-½
7. R. Snoek   (1530) - B. de Weerd	(1460) 1-0
8. J. v/d Poll (1409) - D. van Maanen (1596) ½-½

Dinsdag 8 mei 2007
Zeist 2 promoveert naar de KNSB Klasse !!!
Het is eindelijk gelukt ! Voor het eerst in de geschiedenis heeft Zeist 2 teams in de KNSB Klasse.
Dick van Geet opende de score door met een fraaie combinatie een stuk te winnen.
Gerard bood in dichtgeschoven stelling remise aan, hetgeen de witspeler accepteerde.
IJntze verloor een pion, leek moeilijk te staan maar kon het Toren-eindspel keepen, remise derhalve.
Roel leek op winst af te stevenen maar in tijdnood werd hij verrast door een venijnige koningsaanval en overschreed de tijd in verloren stelling.
Wouter won in de opening een pion, later een tweede, vervolgens was het niet moeilijk meer.
Hans Kuiken stond bedenkelijk, maar in tijdnood was hij handiger, won een stuk en de partij.
Arjen had omstreeks zet 20 remise afgeslagen, ondanks een pion achterstand, bleef deze achter, maar de theorie dat Toren-eindspelen altijd remise zijn kwam ook nu weer uit.
Wijnand speelde een gecompliceerde partij, uiteindelijk wist hij in een dubbel-Toreneindspel zijn opponent voor ondekbaar mat te plaatsen, waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam voor ons.Promotie naar de KNSB is een feit!
(GH)

De uitslagen:

  ZZC 1	       Zeist 2
1. E. Faber 	  (1834) - D. van Geet   (2223) 0-1
2. H. v. Oostrum  (1988) - G. Hamers 	   (1924) ½-½
3. N.v. Brakel   (1843) - A. v. Amerongen (2003) ½-½
4. W. v. Oostrum  (1857) - IJ. Hoekstra   (2060) ½-½
5. M. v. Ansenwoude (1854) - R. Zuidema    (1926) 1-0
6. G.v. Breukelen  (1869) - W. Engelkes   (1806) 0-1
7. P. Remie 	  (1754) - H. Kuiken 	   (1818) 0-1
8. J. Verhoeven   	  - W.v.d. Bilt   (1738) 0-1


Maandag 23 April 2007
Kostbaar verlies voor Zeist 1
Zeist 1 heeft de belangrijke wedstrijd om degradatie tegen Overschie nipt met 3½-4½ verloren.
Na de remise van Frank vorige week startte het team vol optimisme.
Gerard had een scherpe variant voorbereid, maar werd verrast door een onverwachte tegenzet die de gehele opzet bleek te weerleggen, het geofferde materiaal zag hij niet terug en hij kon opgeven (½-1½)
René speelde een degelijke partij met zwart en hield correct remise.
Max kwam niet goed uit de opening, verloor een pion, had nog remisekansen tot hij een stuk weggaf (1-3).
Janton deed wat terug door een pionnenwals op de koningsvleugel.(2-3).
Pieter won in tijdnood een kwaliteit, maar onderschatte een gevaarlijke vrijpion van de tegenstander en moest na stukverlies de vlag strijken (2-4).
Peggy heeft alles geprobeerd om een klein voordeeltje te verzilveren, maar toen er uiteindelijk kale koningen op het bord stonden viel er weinig meer te spelen (2½-4½).
Henrik gaf de score nog een draaglijk aanzien door een remiseachtig Toren-eindspel op fraaie wijze te winnen.
De eindstand kwam daarmeer op 3½-4½ waardoor de kansen op behoud van het 2e Klasserschap klein zijn geworden.
(GH)
De uitslagen:

  Zeist 1			Overschie 1
1. Henrik Porte    (2054) - A. Segers   	(2019) 1-0
2. Pieter Baltus    (2211) - R. Ochtman   	(2154) 0-1
3. René Buisman    (2052) - R. Ruytenberg 	(2010) ½-½
4. Max Viergever    (2090) - E. Brandenburg	(2178) 0-1
5. Frank Lommers    (2170) - M. de Jong 	(1994) ½-½
6. Janton v.Apeldoorn (2100) - C. Feelders 	(1968) 1-0
7. Peggy van Amerongen (2005) - H. Krop 	(1959) ½-½
8. Gerard Hamers    (1924) - W. Hajenius 	(1967) 0-1

Maandag 23 April 2007
Zeist 5 speelt gelijk bij ’s Graveland
Na de pijnlijke ½-7½ nederlaag tegen Woerden 2, ging het 5e vol goede moed naar Kortenhoef om daar in een gezellig lokaal te spelen tegen ’s Graveland 1.
Liesbeth (6) won als 1e haar partij, maar even later verloor Jean (5) helaas.
Jan van der Veen (7) en Jan Eekhof (8) deelden de punten met de tegenstanders: 2-2.
Guy (2) verloor jammer genoeg zijn partij en even later moesten zowel Eric (3) als ondergetekende (4) ook genoegen nemen met een halfje, zodat de beslissing zou vallen aan bord 1 waaraan Wendela mocht aantreden.
Zij deed gelukkig wat ze het hele jaar al doet en dat is winnen en zo kwam de eindstand op 4-4 wat wel een terechte score was.
Daarnaast heeft Wendela er weer een puntje bij voor de politiebeker.
(RS)
De uitslagen:
  ’s Graveland 1	 - Zeist 5	    4-4

1. H. Schoenmaker (1747) - W. Oskam	(1467)	0-1
2. P. Kreuning	  (1655) - G. van Beek	(1399)	1-0
3. J. Reichart	  (1460) - E. van Dijk	    ½-½ 
4. J. v/d Klein	  (1498) - R. Snoek	(1480)	½-½ 
5. P. Cornelissen (1456) - J. v/d Poll	(1409)	1-0
6. H. Passenier	  (1507) - L. Rietvink	(1708)	0-1
7. J. Verburg	  (1471) - J. v/d Veen	(1238)	½-½ 
8. H. van Eekeren (1446) - J. Eekhof	(1492)	½-½ 

Maandag 16 April 2007
Zeist 1 voorlopig op ½-½ tegen Overschie 1
Uit de wedstrijd van Zeist 1 tegen Overschie 1 (as zaterdag) is alvast 1 partij vooruit gespeeld.
Frank Lommers wist aan bord 5 tegen Maurits de Jong remise te behalen.
Het was een scherpe Siciliaan,( Frank had zwart) waarin wit met Pd5 een klassiek stukoffer voor de lange termijn plaatste.
Het werd een moeizaame verdediging, waarin Frank uiteindelijke een stuk moest geven, maar wel compensatie had met verbonden vrijpionnen.
In de uitvluggerfase gebeurde van alles, maar uiteindelijk bleven er kale Koningen over waarmee remise een feit was.
Beide spelers hebben winsten gemist en mogen uiteindelijk tevreden met remise zijn.
(GH)

Maandag 16 April 2007
Zeist 3 verliest fors van Nw Amelisweerd1
Zeist 3 was vrijdagavond niet opgewassen tegen Nw Amelisweerd 1.
Er werd met 6-2 verloren.
De uitslagen:
  Nw Amelisweerd 1    Zeist 3	    6-2
1. H. Gemert	 (2029) - E. Bernsen 	 (1805) 1-0	
2. J. Bettman	 (1904) - R. Kamp    (1763) 1-0
3. W. van Vugt 	 (1884) - WJ. Veltman  (2034) 1-0		
4. M. Kubbenga 	 (1917) - B. Sch. Kool (1848) 1-0	
5. J. Kloppenborg (1723) - P. Egelie   (1704) ½-½	
6. V. Braaf 	 (1977) - H. Hamers   (1725) ½-½
7. A. Maartense	 (1759) - M. Stafleu  (1660) ½-½		
8. T. Custers	 (1754) - A. Emami   (----) ½-½

Woensdag 11 April 2007
Zeist 2 wint kraker van Paul Keres 4
Zeist 2 heeft een hele grote stap gezet naar mogelijke promotie door met 5-3 te winnen van Paul Keres 4.
Het was een spannende en spectaculaire wedstrijd.
Roel won fraai, Wijnand in een Dame-eindspel met pion meer, Wouter in de tijdnoodfase, en Gerard met een torenoffer.
Arjen en Henk haalde remise maar hadden lange tijd uitzicht op meer.
IJntze en Hans konden het niet bolwerken.
Met nog 1 wedstrijd te gaan tegen (degradatie kandidaat) ZZC 1, moet het Zeist 2 kunnen lukken om promotie veilig te stellen.
De uitslagen:
  Zeist 2 	       Paul Keres 4	  5-3
1. Y. Hoekstra   (2060) - P. Hommerson  (2166) 0-1	
2. A. van Amerongen (2003) - G.J. de Pender (1961) ½-½
3. G. Hamers    (1924) - J. van Oosten (1891) 1-0		
4. H. Nicolai    (1807) - S. Calinalti  (1859) ½-½	
5. H. Kuiken    (1818) - C. Wakkee   (1893) 0-1	
6. R. Zuidema	  (1926) - E. Verlinde  (1902) 1-0
7. W. v/d Bilt   (1738) - M. Buter    (1818) 1-0		
8. W. Engelkens   (1806) - J. Bollaart  (1821) 1-0

Donderdag 5 April 2007
Eierschaak 2007
Op dinsdag vóór Pasen vond het traditionele eierschaak plaats.
Jan van der Veen had voor 40 doosjes van 10 eieren gezorgd, met de bedoeling iedere deelnemer een doosje mee te geven.
Bill had de organisatie op zich genomen. Voor het rapidschaken had hij voor vier rondes gekozen, waarin op sterkte ingedeeld, steeds twee viertallen zo tegen elkaar speelden, dat ieder tegen de vier andere tegenstanders kwam te staan. Voor het snelschaken koos hij voor zeven ronden, met een zo’n indelingsschema , dat in de eerste vier ronden de sterke broeders het tegen de zwakkeren zouden opnemen, waarna de laatste drie ronden zij elkaar tegen kwamen.
Afwisselend werd gespeeld met 2 x 7, 2 x 6 en 2 x 5 minuten bedenktijd, zodat de wat langzamere snelschakers ook kansen kregen tegen de anders wel erg snelle schakers.
Het was nu maar afwachten of er een zodanig aantal deelnemers zich zou aanmelden dat dit plan ook doorgang kon vinden.
Maar Bill had geluk: precies 24 rapidschakers en 16 snelschakers meldden zich, waarmee het aantal van 40 doosjes eieren ook precies goed uitkwam.
Er waren twee pauzes ingelast, omdat er genoeg tijd was om op tijd klaar te zijn.

Rapid schaken: de groep Van Apeldoorn, Hellevoort, Van Harten, Egelie speelde met 8–8 gelijk tegen de groep Hoekstra, Zuidema, Van der Jagt, Oskam.
Jan-Ton van Apeldoorn scoorde 3½, Zuidema en Egelie elk 3 punten.
De groep Graal, Visser,Van Hagens, Knijff speelde met 9–7 tegen Witteveen, Van Hof, Snoek, Van der Veen.
Hier behaalde Graal 3 punten, en Van Hof, Snoek, Visser en Van Hagens elk 2½ punt.
De groep Wernsen, Eekhof, Van Waardenburg, Kuiper was met 13–3 een maatje te groot voor Van der Poll, Berends, Jiran en Van Dijk.
Kuiper met 4 en Van Waardenburg en Eekhof met 3½ droegen bij aan die grote overwinning.

Snelschaken: In de sterkste groepwas de uitslag van de eerste vier ronden toch verrassend:
De sterksten scoorden 11½ - 4½ , waarbij Veltman met 3 uit 4 de koplopers behoorlijk in de problemen bracht, terwijl hij als laatste tot deze groep was toegelaten.
Uiteindelijk was de uitslag: Porte 5, G.Hamers 4½, Buisman, Nicolai, Van der Bilt, Veltman 4, Engelkes 2 en Stafleu ½ punt.

In de tweede groep was de opzet van de eerste vier ronden duidelijk zichtbaar: de sterksten haalden 15 – 1 punt, waarbij alleen Olav Visser van Gosse Kaastra verloor. De uitslag na zeven rondes was: H.Hamers en Emami 6, Harnandan 5, O.Visser, Kaastra 4, Tymen Rog 2, Vernooy 1 en van Drie 0 punten.
Een geslaagde avond waarna iedereen met een doosje eieren huiswaarts ging.
Alle uitslagen vindt u hier
(BSK)

Woensdag 28 Maart 2007
Zeist bereikt de halve finales van het SGS Bekertorenooi
Zeist heeft door een 3-1 zege op IJsselstein een plek in de halve-finales verworven.
De strijd duurde lang, maar Zeist trok aan het eind aan het langste eind.
De uitslagen:
  Kwartfinale SGS-Bekertoernooi	 
  Zeist 	   IJsselstein  3-1
1. Y. Hoekstra   - L.F. Keijzer  ½-½	
2. A. van Amerongen - H. Grundeler  ½-½
3. G. Hamers    - W. Huijbregtse 1-0		
4. H. Nicolai    - B. Bernhart  1-0

Woensdag 28 Maart 2007
Zeist 5 krijgt pak slaag van Woerden 2
Vooraf was er al wat angst voor en helaas werd het werkelijkheid.
Simpel gezegd: Woerden 2 was veel te sterk voor het vijfde.
De eer werd gered door Jean van der Poll met een remise, dat was dan ook het enige lichtpuntje van de avond.

De uitslagen:

  Zeist 5	  Woerden 2    ½-7½

1. G. van Beek  - C. Schoor	  0-1	
2. W. Oskam   - WJ Veelenturf  0-1
3. G. Kaastra  - P. Hagoort	  0-1		
4. R. Snoek   - H. Buist	  0-1
5. G. van Drie  - W. Vink	  0-1	
6. J. v/d Poll  - A. Goes     ½-½
7. J. Eekhof   - M. van Oort   0-1
8. J. v/d Veen  - H. Dankers   0-1

Maandag 26 Maart 2007
Zeist 1 nog niet uit de problemen na gelijkspel
Na een spannende wedstrijd heeft Zeist 1 een 4-4 gelijkspel behaald tegen HSC Helmond.Er had echter meer ingezeten.
Janton kwam na scherpe verwikkelingen in een ongeveer gelijk eindspel, Peggy stond enigszins verdacht, maar haar tegenstander accepteerde remise.
Jeroen wist na kwaliteitswinst in de tijdnoodfase een stuk te winnen door een penning (1-2)
Henrik stond iets beter, maar verzuimde een diagonaal te pakken met zijn Dame, verloor een pion en overschreed de tijd (2-2).
René verbruikte erg veel tijd in de opening, vocht in een tijdnoodduel goed terug, maar zijn tegenstander was iets gehaaider (3-2).
Pieter speelde een degelijk partij met zwart met remise als terechte uitslag (3½-2½).
Frank stond de hele partij iets beter en profiteerde van een fout in tijdnood (3½-3½).
Max speelde een goede partij, kon in vliegende tijdnood van de tegenstander een toren winnen, maar wikkelde verkeerd af en verloor een stuk.
Door goed volhouden wist hij het resterende eindspel echter nog remise houden (4-4).
Door dit resultaat is het erg spannend onderin met drie ploegen, waaronder wij, met vier punten.
De uitslagen:

  HSC Helmond 1	   Zeist 1	        4-4

1. Ruben Veenis   (2275) - Henrik Porte    (2054) 1-0
2. Frans Janssen  (2237) - Pieter Baltus    (2211) ½-½
3. Hugo Faber    (2065) - Max Viergever    (2090) ½-½
4. Sebastiaan Smits (2097) - René Buisman    (2052) 1-0
5. Bart Dekker   (2155) - Janton v. Apeldoorn (2100) ½-½
6. Marco de Waard  (2026) - Jeroen Selier 	 (2011) 0-1
7. Maarten Smit   (1994) - Frank Lommers 	 (2170) 0-1
8. Hans Nacinovic  (-)  - Peggy v. Amerongen (2005) ½-½

Maandag 26 Maart 2007
Viertallen team speelt gelijk tegen Moira Domtoren
Vrijdagavond speelde het viertallenteam uit tegen het viertal van Moira Domtoren.
Vorig jaar werd er verloren van het 1e viertal en gewonnen van het 2e viertal.
Erik had een zware avond en moest uiteindelijk de eer laten aan oud dames SGS kampioene Mw. Stegeman.
Ook Jan had geen makkelijke avond en verloor kansloos.
Wendela speelde daarentegen een sterke partij (de naam van haar tegenstander ben ik vergeten te noteren..) en won gedecideerd.
Gerco speelde een wisselvallige partij, offerde een stuk voor 3 pionnen en belandde in een eindspel wat door zijn tegenstandster remise te houden was.
Die raakte echter het spoor bijster, waardoor Zeist toch nog een punt mee kon nemen uit Utrecht.

  Moira Domtoren 4T1   Zeist 4T1       2-2

1. C. Stegeman  (1512) - E. van Dijk (-)	1–0
2.       	- W. Oskam  (1467)	0–1
3. J. v/d Minnen (-)	- J. v/d Veen (1238)	1-0
4. M. Fontein  (1099) - G. van Drie (1349)	0–1

Maandag 26 Maart 2007
Zeist 4 verliest opnieuw
Op dinsdagavond 20 maart kregen we Amersfoort 5 op bezoek.
We hadden wel enige hoop, immers, ook Amersfoort stond in de onderste regionen en had nog maar 4 matchpunten.
Zou het deze keer lukken? We konden de punten zo goed gebruiken!
De wedstrijd kreeg een voor ons teleurstellend verloop: Amersfoort versloeg ons met 5½-2½.
Zij waren uit de zorgen, wij hadden er zorgen bij. Overigens Amersfoort: van harte gefeliciteerd!
Alleen onze kopman, Henk Keers, won zijn partij.
Peter Witteveen, Paul Govaerts en Henk v.d. Jagt maakten remise.
Met nog één uitwedstrijd tegen het sterke BSG en een thuiswedstrijd tegen Oud Zuylen 4 staan we er niet florissant voor.
We blijven echter knokken tot de allerlaatste partij!
(HvdJ)
De uitslagen:

 Zeist 4		  Amersfoort 5	    2½-5½

1.H. Keers    (1723) - A. Rosendal  (1677)	1–0
2.A. Emami    (-)	 - M. Bos    (1693)	0–1
3.P. Govaerts   (-)	 - J. Esscher  (1628)	½-½
4.H.J.R. Losscher (1643) - R. Hulster  (1621)	0–1
5.J.B. Wolters  (1673) - R. Flohr   (1576)	0–1
6.H.C. v.d. Jagt (1596) - W. Gerritse  (1505)	½-½
7.J. K. van Groos (1641) - T. van Bladel (1597)	0–1
8.P.D. Witteveen (1457) - M. v.d. Zwam (1445)	½-½                                                   

Maandag 19 Maart 2007
Zeist 2 maakt geen fout in Leusden
Zeist 2 heeft donderdagavond in en tegen Leusden opnieuw 2 belangrijke punten gepakt.
Tegen de degradatie kandidaat werd het 1½-6½ voor Zeist 2.
Zeist 2 staat nu 3e op 1 punt achterstand van Moira en Paul Keres 4.
In de volgende speelronde staat Zeist 2 - Paul Keres 4 op het programma, een wedstrijd die gewonnen moet worden.
De uitslagen:

  Leusden 1 	  	   Zeist 2         1½-6½

1. J. Bugel     (1920) - Y. Hoekstra   (2060) 0-1
2. L. de Rijke    (1910) - G. Hamers    (1924) 0-1
3. J. van Baardewijk (1824) - A. van Amerongen (2003) 0-1
4. B. Beijer     (1848) - H. Nicolai    (1807) 0-1
5. H. Sharizadeh   (1807) - R. Zuidema    (1926) 0-1
6. R. Staal     (1679) - W. v/d Bilt   (1738) 1-0
7. J. van Tuyll   (1830) - H. Kuiken    (1818) 0-1
8. E. Moed      (1681) - W.-J. Veltman  (2034) ½-½

Zondag 11 Maart 2007
Zeist 3 redt net niet tegen Utrecht 5
Zeist 3 heeft donderdag tegen Utrecht 5 de eerste nederlaag van dit seizoen geleden.
De meeste spelers van Utrecht speelden vorig jaar nog in de promotieklasse, en daar is Zeist 3 misschien nog niet klaar voor.
Alleen Arzhang wist zijn partij te winnen. Willem-Jan en Michiel sleepten beiden een halfje uit het vuur.
(MS)
De uitslagen:

  Utrecht 5 	  	   Zeist 3           6-2

1. Kees Jan Schilt  (2023) - Ruud Kamp      (1763) 1-0
2. Johan Lindeman  (1868) - Bill Schuckink Kool (1848) 1-0
3. Ronald Gouma   (1896) - Willem-Jan Veltman (2034) ½-½
4. Evert de Graaf  (1947) - Peter Egelie    (1704) 1-0
5. Maarten Post   (1851) - Michiel Stafleu   (1660) ½-½
6. Marc Speijers   (1868) - Herman Hamers    (1725) 1-0
7. Seth van de Vegt (1841) - Sergio Harnandan  (1638) 1-0
8. Hans van Lent   (1790) - Arzhang Emami        0-1

Maandag 5 Maart 2007
Eindelijk winst voor Zeist 1
We hebben met 4½-3½ gewonnen van SMB 2 uit Nijmegen.
Max opende de score door een eindspel van slechte loper tegen paard te winnen.
Frank verrekende zich in een combinatie en verloor een stuk en de partij, (1-1)
Henrik won een kwaliteit en in tijdnood zelfs een stuk (2-1).
Arjen won een stuk en wikkelde netjes af (3-1).
Jeroen leek te winnen maar in vliegende tijdnood verloor hij een toren (3-2).
Janton stond iets actiever maar in tijdnood was remise een terechte uitslag (3½-2½)
René verloor een pion in het middenspel en in een paardeindspel was dit fataal (3½-3½)
Pieter won tenslotte fraai een Toren-eindspel en bezorgde Zeist daarmee een heel belangrijke 4½-3½ overwinning!
(GH)

De uitslagen:

  Zeist 1 	  	    SMB 2          4½-3½

1. Henrik Porte    (2054) - W. Knoop     (2078) 1-0
2. Pieter Baltus    (2211) - M. Middelveld 	 (2005) 1-0
3. Frank Lommers    (2170) - C. Koopmans 	 (2080) 0-1
4. Max Viergever    (2090) - P. v. Groenestijn (2060) 1-0
5. René Buisman    (2052) - B. Rijkschroeff  (1999) 0-1
6. Janton v. Apeldoorn (2100) - R. Hogenhout   (1986) ½-½
7. Arjen v. Amerongen (2003) - I. Heine     (1945) 1-0
8. Jeroen Selier    (2011) - H. Veenstra    (2035) 0-1

	

Donderdag 1 Maart 2007
Zeist 4 gaat strijdend ten onder
Dinsdagavond, 27 februari, gingen we naar Barneveld.
Barneveld heeft een sterk 1e team, de ratings liggen een stuk hoger dan die van ons, maar je weet maar nooit.
Al tamelijk snel bleek dat Barneveld simpelweg te sterk was.
Alleen Paul Govaerts, onze nieuwe ster, liet een vol punt aantekenen.
Olav Visser speelde zeer verdienstelijk remise, Henk Keers en Henk van der Jagt hielden de stand eveneens gelijk.
Verder dan 2½ punt kwamen we niet en dat is tegen dit team nog een dragelijke score.
Onze “Altmeister” Henk Losscher, speelde zeer verdienstelijk, had eigenlijk moeten en kunnen winnen, maar kwam, omdat hij op eigen gelegenheid naar het natte en donkere Barneveld ging, drie kwartier te laat in de speelzaal, die inderdaad niet gemakkelijk te vinden was.
Volgende keer gewoon winnen, Henk!
Wendela, Jaab en Arzangh hadden te sterke tegenstanders en verloren.
Gelukkig hebben we nog drie wedstrijden en we moeten nog wat presteren, anders is het voor ons in de 2e klasse voorbij en wat zou dat jammer zijn!
(HvdJ)

De uitslagen:

  Barneveld 1 	  	  Zeist 4           5½-2½

1. G. van Surksum (1948) - H.J.R. Losscher   (1643)	1-0
2. J.G. Lambooy  (1799) - O. Visser 	    (1541)	½-½ 
3. R. v.d. Bosch (1677) - W. Oskam 	    (1467)	1-0
4. B.P. v.d. Laar (1815) - J. Koster van Groos (1641) 	1-0
5. A. van Dulken (1759) - A. Emami 		 	1-0
6. A. Renden   (1730) - H. Keers	    (1723)	½-½ 
7. H.G. Sennema  (1589) - H.C. van der Jagt  (1596)	½-½ 
8. M.J. de Vries (1578) - P.F. Govaerts 	 	0-1
	

Woensdag 28 Februari 2007
Zeist 2 boekt nipte, maar belangrijke overwinning
Zeist 2 stond dinsdagavond voor de belangrijke taak om de aansluiting met de koplopers in de promotieklasse niet te verliezen.
Een overwinning tegen Rivierenland was daarom van wezenlijk belang.
De gasten kwamen met slechts 7 man op, waardoor Yntze zonder te spelen al de 1-0 kon aantekenen.
Het werd echter een moeilijk avondje voor Zeist 2.
De stand bleef in evenwicht totdat Hans bij de stand 3½-3½ het winnende punt (onder enige druk) aantekende.
Zeist 2 behoudt daardoor aansluiting en de 2e plaats behoort nog altijd tot de mogelijkheden.

De uitslagen:
  Zeist 2 	  	   Rivierenland 1     4½-3½

1. Y. Hoekstra   (2060) - N.O.		   1-0
2. A. van Amerongen (2003) - Z. Kalas    (1923) 1-0
3. G. Hamers    (1924) - G. Kampstra   (1815) ½-½
4. W. Engelkens   (1806) - R. Disselhoff  (1846) 0-1
5. H. Kuiken    (1818) - D. Hortensius  (1816) 1-0
6. W. v/d Bilt   (1738) - W. Kruimer   (1811) 0-1
7. B. SCh. Kool   (1848) - J. Straaten   (1838) 0-1
8. R. Kamp     (1763) - B. Oude Beunink (1781) 1-0
	

Vrijdag 23 Februari 2007
Zeist bekert door na winst op Doorn-Driebergen
Zeist heeft gisteravond in de tweede ronde van het SGS bekertoernooi met 1-3 gewonnen van Doorn-Driebergen.
Gerard kwam in een ongeveer gelijke stelling remise overeen.
Arjen stond iets beter maar zijn tegenstander keepte goed naar remise
Ijntze won een pion en vervolgens vrij gemakkelijk de partij.
Roel won een kwaliteit en wikkelde af naar winst, vrij overtuigend 1-3 derhalve.
(GH)

De uitslagen:
  2e Ronde SGS-Bekertoernooi
  Doorn-Driebergen	  Zeist 	       1-3

1. G. Legemaat   (1860) - IJ. Hoekstra   (2060) 0-1
2. G. v. Oudvorst (1919) - G. Hamers    (1924) ½-½
3. J. de Groot   (1993) - A. v. Amerongen (2003) ½-½
4. W. Berkhout   (1763) - R. Zuidema    (1926) 0-1

			

Woensdag 21 Februari 2007
Zeist 3 wint van Paul Keres 5 in ware thriller
Op papier beloofde het wat te worden dinsdagavond.
De koploper en de runner-up van de 1e klasse B tegen elkaar.
Beiden nog ongeslagen, 3 punten verschil in het voordeel van Paul Keres 5
Zeist 3 zit dit seizoen in een roes waaruit het (gelukkig) niet lijkt te ontwaken, en die roes zette zich gisteravond door.
De stand liep gelijk op, totdat Henk Keers de 4-3 aantekende.
Alleen de partij van Peter Egelie was toen nog bezig. Hij stond beter, maar had weinig tijd.
De spanning was te snijden en de haag toeschouwers werd dikker en dikker.
Tot vreugde van alles wat Zeister gezind is, (en vooral teamleider Michiel Stafleu) werd de partij remise en daarmee was de winst binnen.
Zeist 3 verkleint zo de achterstand op Paul Keres 5 tot 1 punt.

De uitslagen:
  Zeist 3	     Paul Keres 5     4½-3½

1. E. Bernsen	 (1785)	- J. Teuben	(1799)	1-0
2. R. Kamp	 (1763) - F. Wagener	(1699)	½-½
3. W.J. Veltman	 (2034)	- A. Luka	(1842)	1-0
4. P. Egelie	 (1711)	- F. Heinen	(1778) ½-½
5. M. Stafleu	 (1660)	- W. van Dam	(1723)	0-1
6. S. Harnandan	 (1638)	- J. de Jonge  (1766)	½-½
7. H. Keers	 ()	- P. v/d Belt	(1754)	½-½
8. A. Emami	 	- C. van Meer	(1571)	½-½
			

Woensdag 14 Februari 2007
Zeist 5 pakt eindelijk volle winst
Zeist 5 heeft gisteravond bij Oud Zuylen de eerste winst van het seizoen behaald.
Oud Zuylen 5 stond op de tweede plaats en had al 6 matchpunten.
Toch wisten de manschappen van het vijfde knap met 3-5 te winnen.
Arzhang pakt knap zijn eerste halfje voor Zeist tegen de toch sterke speler Jo Drijver.
Ook de andere spelers wisten knap te scoren tegen op papier sterkere opponenten.
Al met al dus een hele mooie overwinning van Zeist 5 !
De uitslagen:
  Oud Zuylen 5	     Zeist 5       3-5

1. J. Drijver   1721 - A. Emami      ½-½
2. A. Heesbeen  1515 - G. van Beek  1399 1-0
3. L. Plum    1636 - W. Oskam   1467 0-1
4. D. Schat    1646 - O. Visser   1541 0-1
5. T. Rooijakkers 1434 - R. Snoek   1480 ½-½
6. M. Natzijl   1562 - J. Knijff   1461 1-0
7. B. Huijsen   1535 - J. v/d Veen  1238 0-1
8. L. Klaassens  1484 - J. Eekhof   1492 0-1
			

Woensdag 14 Februari 2007
Viertallen Zeist 1 spelen gelijk tegen Leusden 2
In de thuiswedstrijd tegen Leusden 2 het zeister viertal de leusdenaar op een gelijkspel te houden.
Een mooi resultaat en gezien de wedstrijden een terechte uitslag.
Wim Graal overspeelde zijn tegenstander al vanuit de opening, wachtte lang met het uitdelen van de genadeklap, maar deze kwam alsnog.
Jaap stond halverwege de partij niet supergoed, maar wist toch mooi te winnen.
Gerco en Eric hadden allebei last van de klok. IN tijdnood ging het voor beide spelers echt mis.
Eric kwam materiaalverlies aan het eind niet meer te boven en Gerco pleegde halverwege een stukoffer wat niet goed uitpakte.
De 2-2 tegen de gezellige ploeg uit Leusden was daarmee een feit.

De uitslagen:
  Zeist 4T1	    Leusden 4T2     2-2

1. J. de Boer  1592 - W. van Essen 1264 1-0
2. E. van Dijk    - M. de Graaf     0-1
3. W. Graal   1491 - S. Demmer      1-0
4. G. van Drie  1349 - H. Oosting  1358 0-1
			

Woensdag 7 Februari 2007
Zeist 4 hard onderui tegen Hoevelaken 1
Ook Zeist 4 kon het gisteravond niet bolwerken tegen Hoevelaken 1.
Met de harde cijfers 2-6 was Hoevelaken veel te sterk.
Zeist 4 zal alle zeilen bij moeten zetten om het degradatie spook op afstand te houden.

De uitslagen:
  Zeist 4	    Hoevelaken 1        5½-2½

1. H. Losscher  1643 - G. v. Leuveren 1938 0-1
2. A. Emami      - M. Bosma    1786 0-1
3. H. Keers   1723 - R. Hensen   1777 0-1
4. H. v/d Jagt  1596 - D. Velhuizen  1737 1-0
5. J-B. Wolters 1673 - M. Veldhuizen 1715 0-1
6. P. Govaerts    - C. Ruiter   1661 1-0
7. J. K.v. Groos 1641 - P. Hummel   1602 0-1
8. W. Oskam   1467 - A. Floor    1560 0-1
			

Maandag 5 Februari 2007
Zeist 1 haalt opnieuw geen punten
Ook in de uitwedstrijd tegen Venlo heeft Zeist klop gehad.
Na 5 wedstrijden staat de teller op 1 punt.
Er zijn nog 4 wedstrijden om het tij te keren.

De uitslagen:
  Venlo 1	      Zeist 1        5½-2½

1. Maarten Srijbos  2318 - Henrik Porte   2054 1-0
2. Rudi van Gool   2147 - Pieter Baltus   2211 ½-½
3. Henk van Gool   2131 - Max Viergever   2090 0-1
4. Rainer Montignies 2146 - Janton v.Apeldoorn 2100 1-0
5. Jochim Guddat   2028 - Frank Lommers   2170 1-0
6. Mart Nabuurs   2061 - René Buisman   2052 1-0
7. Hans Everaars   1916 - Jeroen Selier   2011 0-1
8. Joep Nabuurs   2027 - Peggy v.Amerongen 2005 1-0
			

Maandag 5 Februari 2007
Zeist 2 terug op aarde na teleurstellende nederlaag
Maar anderhalve punt wist Zeist 2 bij elkaar te krijgen tegen Baarn 1.
Henk stond verloren in een pionneneindspel, maar kreeg eerst een half, en op de 41e zet het volle punt cadeau.
Hans, de meest consistente puntenscoorder van het team, moest in een moeilijk middenspel een vrijpion van zwart in bedwang houden, en sleepte er een zwaarbevochten remise uit.
IJntze, Arjen, Gerard, Roel, Wouter en Wijnand verloren allemaal.
(HN)

De uitslagen:
  Baarn 1	    Zeist 2    6½-1½

1. R.van Kampen    Y.Hoekstra   1-0
2. P.Losekoot     A.v. Amerongen 1-0
3. W.Moes       G.Hamers    1-0
4. M.Meyer       H.Nicolai    0-1
5. A. Vlug       R.Zuidema    1-0
6. J.Overbeek     W.v.d.Bilt   1-0
7. v. Voorthuizen   H.Kuiken    ½-½
8. D.van Leeuwen    W.Engelkes   1-0
		

Woensdag 31 Januari 2007
Wie stopt Zeist 3 ?
Zeist 3 heeft opnieuw vernietigend toegeslagen.
Kanaleneiland werd in eigen huis met 2½-5½ verslagen.
Zeist kwam eerst op achterstand door verlies van Herman, maar al snel maakte Sergio met een mooi pionneneindspel gelijk.
Peter zette Zeist daarna op een 1-2 voorsprong.
Na een remise van Michiel en winst van Willem-Jan (damewinst) werd het zelfs 1½-3½ voor Zeist.
Bill maakte aan de Kanaleneilandse illusie een einde door het winnende punt in te tikken.
Er volgden nog remises van Erik en Ruud waarmee de eindstand op 2½-5½ kwam.

De uitslagen:
  Kaneleneiland 1	    Zeist 3       2½-5½

1. J.M. v/d Boogaart (1884) - E. Bernsen  (1785) ½-½			
2. W. v't Klooster  (1854) - R. Kamp   (1763) ½-½
3. W. van Hoek    (1801) - B. Sch. Kool (1848) 0-1 
4. P. Hoogakker   (1726) - P. Egelie  (1711) 0-1			
1. P. Gentenaar   (1796) - W.J. Veltman (2034) 0-1			
2. J. Ackerman    (1685) - H. Hamers  (1725) 1-0			
3. B. Wegenaar    (1739) - M. Stafleu  (1660) ½-½ 
4. P. Timmerman   (1540) - S. Harnandan (1638) 0-1			

Woensdag 31 Januari 2007
Geen bekerstunt voor Zeist tegen HSG
Zeist speelde dinsdagavond in eigen huis tegen de Meesterklasse spelers van HSG voor de KNSB beker.
Tegen de kanonnen werd uiteindelijk verloren, maar niet met 0-4.
Frank Lommers hield de Zeister eer hoog door Vedder op een nul te tracteren.

De uitslagen:
  1e Ronde KNSB Beker
  Zeist	 	 HSG         1-3

1. H. Porte 	(2054) - F. Nijboer  (2618) 0-1			
2. M. Viergever (2090) - E. l'Ami   (2585) 0-1			
3. F. Lommers  (2170) - H. Vedder  (2339) 1-0 
4. Y. Hoekstra (2060) - K. Nagtegaal (2228) 0-1			

Woensdag 31 Januari 2007
Viertallen teleurstellend onderuit tegen Hoevelaken
Met goede moed en 8 bordpunten uit twee wedstrijden op zak traden we afgelopen vrijdag in Hoevelaken aan tegen de plaatselijke SC.
Erik trof een snel zettende tegenstander die uit was op remise wat aangenomen werd.
Jan van der Veen had ondertussen bijna alleen nog maar stukken van zijn kleur op het bord en won dan ook terecht.
Jan Eekhof kreeg in zijn partij een aanvallende damezet voor de kiezen. Deze pareerde hij door met een toren de dame te pennen.
De tegenstander wilde vervolgens met de dame spelen en deed zo wegens schaak een onreglementaire zet.
Deze moest teruggenomen worden en toen vond de speler een zet met een loper wat op slag mat was.
Later (dagen later..) werd ik er op gewezen dat de tegenstander een andere zet met de dame had moeten doen, immers dat stuk was aangeraakt, maar daar heeft niemand een tel bij stil gestaan, jammer dus.
Gerco kwam slecht uit de opening en moest al snel een loper offeren om wat lucht te krijgen. Later kwam dat stuk terug, maar opnieuw een fout leverde Hoevelaken toch de winst op.
Beide benen weer op de grond en op naar de volgende wedstrijd.
(Gvd)

De uitslagen:
  Hoevelaken 4T 	 Zeist 4T   2½-1½

1. D. van Pel 	   - E. van Dijk  	½-½			
2. W. Hoebe      - G. van Drie	1-0			
3. B. van Dusschoten - J. v/d Veen  0-1 
4. J. Scheerder    - J. Eekhof   1-0			

Woensdag 24 Januari 2007
Simultaanwedstrijd Clubkampioen
Op 23 januari speelde Henrik Porte, clubkampioen van het seizoen 05/06, de traditionele, jaarlijkse simultaanwedstrijd, tegen een kleine 30 clubgenoten.
Hij won van Michiel Stafleu, Wiebe Vernooy,Jan Zwezerijnen, Jan van der Veen, Sergio Harnandan, Eric van Dijk, Henk van der Jagt,Gosse Kaastra, Philip van Waardenburg, Jan Bernard Wolters en van Paul Govaert- 11 partijen.

Hij speelde 5 remises, tegen Tjeerd Visser, Wendela Oskeam, Hans Kuiken, Ernst Wernsen en tegen Erik Bernsen en verloor 12 partijen, van Dunai Jiran, Wouter van der Bilt, Guy van Beek,IJntze Hoekstra, Bill Schuckink Kool, Jan Eekhof, Roel Zuidema, Gerard Hamers, Wijnand Engelkes, Arzhang Emami, Jean van der Poll en van Ronnie Snoek, waaronder dus nogal wat Grosze Kanone!
Dit leverde op een score van 48,2 %, een financieel douceurtje en een fles rode wijn, plus een hartelijk applaus van alle deelnemers.
(TV)

Maandag 22 Januari 2007
Zeist 4 niet opgewassen tegen Baarn 2
Vrijdag, 19 januari 2007, gingen we naar Baarn om onze 4e wedstrijd in de externe competitie te spelen.
We gingen met enig optimisme, immers, Baarn had nog geen punten behaald en wij al 3.
Vrij snel bleek echter, dat optimisme deze keer niet op zijn plaats was.
Jaab, Henk Keers, Jan Bernard en Paul verloren tamelijk snel (en ook wel terecht).
Henk v.d. Jagt en Henk Losscher konden, ondanks een pion extra in het late eindspel, niet tot winst komen en alleen de jonkies Wendela en Olav wonnen.
Het werd dus een nederlaag.
Gelukkig krijgen we nog 5 kansen maar we zijn er nog niet!!!
(HvdJ)

De uitslagen:
  Baarn 2 	        Zeist 4           5-3

1. A. Vlug 	   (1896) - J.Koster van Groos (1641)  1-0
2. S. v. Voorthuizen (1783) - H. Keers 	 (1723)  1-0			
3. M. v. Schaik   (1662) - H.C. v.d. Jagt   (1596)  ½-½			
4. P. v.d. Veer   (1616) - J.B. Wolters    (1673)  1-0			
5. R. Boss      (1593) - H.J.R. Losscher  (1643)  ½-½			
6. D. Lensink    (1487) - P.Govaerts     (----)  1-0			
7. A. Koekkoek    (1361) - W. Oskam      (1467)  0-1			
8. M. van Brummelen (1436) - O. Visser     (1541)  0-1			

Donderdag 18 Januari 2007
Zeist 2 pakt punt tegen Rode Loper 1
Afgelopen dinsdag was het dan zover, de topper tegen de Rode Loper stond op het programma.
Beide teams waren op volle sterkte.
Alle beslissingen vielen in het laatste uur en in de uitvluggerfase.
IJntze leek de problemen in de opening beteugeld te hebben, maar ontdekte na een onnauwkeurigheid dat het pionneneindspel niet meer te houden viel. (0-1).
Hans stond de gehele partij wat beter, maar de remisemarge was dichtbij, uiteindelijk wist hij in het verre eindspel toch de winst binnen te halen (1-1).
Wouter kwam in een gelijkstaand eindspel remise overeen ( 1½-1½).
Wijnand kwam goed uit de opening en wist dit voordeel in de tijdnoodfase fraai uit te buiten (2½-1½).
Henk, wellicht niet helemaal geconcentreerd omdat zijn vrouw ieder moment kon bevallen, verloor (offerde) in de opening een pion, kon in tijdnood mogelijk remise houden maar speelde door vanwege de wedstrijdstand.
Helaas was dit geen goed besluit want plotseling liep hij mat. (2½-2½).
Roel speelde de ongelukkigste partij van de avond, na een goede winstkans te hebben gemist belandde hij in een potremise paardeindspel, om vervolgens in de slotfase na meerdere remiseverzoeken van zijn tegenstander te hebben afgewezen, zijn Paard weg te geven… (2½-3½).
Gerard kwam goed uit de opening, maar in het middenspel vond hij niet het juiste plan, leek in moeilijkheden te komen, maar wist nog net af te wikkelen naar een totaal remise pionneneindspel (3-4).
Arjen redde een punt door na een gelijkopgaande partij in de slotfase plotseling een gevaarlijke koningsaanval te lanceren. Deze leverde stukwinst en partijwinst op! (4-4).
Een kleine overwinning was mogelijk geweest, maar het krachtsverschil tussen beide teams was gering.
De competitie blijft spannend, 2 februari het vervolg in Baarn.
(GH)

De uitslagen:
  Zeist 2 	    De Rode Loper 1   4-4
1. IJntze Hoekstra  – Rody Straat     0-1
2. Arjen v. Amerongen - Jan Prins 	  1-0
3. Gerard Hamers   – Ernst v.d. Vecht  ½-½
4. Henk Nicolai    – Antonio Carretero  0-1
5. Roel Zuidema    – Hans Nijland    0-1
6. Wouter v.d. Bilt  - Chris Lutz     ½-½
7. Hans Kuiken    - Jos Heesen     1-0
8. Wijnand Engelkes  - Dick de Bruin    1-0

Donderdag 18 Januari 20077
Zeist 5 opnieuw onderuit
Het vijfde heeft helaas opnieuw een nederlaag moeten incasseren.
In eigen huis was V&O 2 met 3-5 te sterk.

De uitslagen:
  Zeist 5 	  V&O 2      3-5
1. O. Visser	 - V. Fokker	  ½-½
2. W. Oskam	 - L. Davids	  1-0
3. R. Snoek	 - A. v/d Tol	  0-1
4. J. Knijff	 - E. Favery	  ½-½
5. W. Graal	 - T. Hoogendoorn 0-1
6. J. v/d Poll	 - C. de Ruig	  0-1
7. J. Eekhof	 - J. Otten    0-1
8. J. v/d Veen	 - P. Slays    1-0

Woensdag 10 Januari 2007
Zeist 3 pakt punt tegen Amersfoort 4
Het derde heeft aan de thuiswedstrijd tegen Amersfoort 4 een wedstrijdpunt over gehouden.
Vooraf was er op meer gehoopt, aangezien Amersfoort 4 nog puntloos was, maar dat zat er niet in.
Teamcaptain Michiel tekende voor het beslissende vierde punt.

De uitslagen:
  Zeist 3 		 Amersfoort 4     4-4
1. E. Bernsen	 (1785)	- M. Jansen	(1829)	0-1
2. B. Sch. Kool	 (1848)	- U. Aydin	(1768)	1–0
3. R. Kamp	 (1763) - S. v/d Velde	(1767)	1-0
4. P. Egelie	 (1711)	- H. Mebrahtu	(1728) 0-1
5. W.J. Veltman	 (2034)	- R. Kuchler	(1734)	0-1
6. H. Hamers	 (1725)	- C. Oskam	(1750)	0-1
7. M. Stafleu	 (1660)	- H. v/d Bor	(1683)	1-0
8. S. Harnandan	 (1638)	- R. van Rinsum (1764)	1-0

Woensdag 20 December 2006
Viertallen team komt opnieuw tot maximale winst
Het viertallen team heeft opnieuw flink toegeslagen.
Na de 0-4 winst in de eerste wedstrijd werd gisteravond Ons Genoegen op eenzelfde 4-0 nederlaag getrakteerd.
De wedstrijd was nog geen 10 minuten oud toen Wendela aan bord 1 al haar winstpunt kwam meedelen.
Na 7 zetten was het treffen al in Zeister voordeel beslecht.
Jan v/d Veen was met wit opnieuw goed op dreef en drukte zijn tegenstandster steeds verder achteruit tot het moment van opgave kwam.
Erik speelde eenzelfde soort partij als tegen Nijkerk, eerst grote druk weerstaan en dan vernietigend toeslaan, de winst was binnen.
Gerco speelde toen nog voor een mogelijke 4-0, maar stond na een afruil zeker niet goed.
Toch vond hij nog een mooie zet die op slag winnend bleek te zijn.
Maximale score uit twee wedstrijden, een beter resultaat kan niet.
(Gvd)

De uitslagen:
  Zeist 4T1 		 Ons Genoegen 4T1   4-0
1. W. Oskam		- E. Schroth		1–0
2. E. v. Dijk		- R. Hendriks		1–0
3. G. v. Drie		- H. Verhagen		1-0
4. J. v/d Veen		- T. v. Wageningen	1-0

Maandag 18 December 2006
Zeist A1 Jeugd speelt gelijk in eerste wedstrijd
De A1 jeugd heeft de eerste seizoens wedstrijd gelijkgespeeld tegen Hoevelaken A1.
Een verslag vindt u hier

Maandag 18 December 2006
Zeist 4 behaalt de eerste overwinning
Donderdagavond, 14 december, gingen we naar het donkere en natte Hilversum om tegen HSG5 te spelen.
Door een misverstand gingen we met 7 man, zodat we begonnen met een achterstand.
We hielden dus ons hart vast! In de loop van de avond kregen we wat hoop.
Paul (zijn eerste overwinning in een externe wedstrijd, petje af!), Jaab, Jan Bernard en Henk wonnen hun partijen, Peter en Henk Keers letten even niet op en verloren.
Het was dus al 4-3. Alles hing nu af van Tjeerd, die na een zware avond ons laatste halfje scoorde (4½-3½). Opgelucht gingen we huiswaarts.
We hadden 2 matchpunten verdiend en met alle zware wedstrijden die nog komen, geeft dit de schaakburger moed. Doorgaan zo!
(HvdJ)

De uitslagen:
  HSG 5 		 Zeist 4		    3½-4½

1. H. Jochems		- n.o.				1–0
2. P. Mars		- H. Keers			1–0
3. R. Sanchez		- P. Govaerts			0–1
4. Y. Kerkhof		- J.J.M.C. Koster van Groos	0–1
5. W. Sliep		- H.C. van der Jagt		0–1
6. G. Vogel		- T. Visser			½-½
7. W. Dubbeldam		- P.D. Witteveen		1–0
8. B. Slagboom		- J.B. Wolters			0–1

Zondag 17 December 2006
Zeist 1 pakt eindelijk matchpunt
In de vierde ronde van de 2e Klasse D van de K.N.S.B. moest en wij aantreden tegen de ongeslagen koploper De Pion uit Roosendaal.
Een voordeel voor ons was dat wij voor het eerst dit seizoen compleet kon aantreden.
De wedstrijd begon uitstekend want Janton wist met enkele fraaie offers een pion naar de overkant te loodsen en kon het eerste punt laten bijschrijven (1-0).
Henrik wist aan het eerste bord het evenwicht met zwart gemakkelijk te handhaven en bereikte remise.
Frank verloor in het middenspel een pion, vocht goed terug, maar zijn tegenstander wikkelde nauwkeurig af naar een winnend pionneneindspel (1½-1½). Jeroen bereikte eveneens remise in een dichtgeschoven stelling.(2-2).
René leek iets minder te staan, maar kon alle gevaren bezweren en bereikte ook de remisehaven (2½-2½).
Peggy , ditmaal aan het derde bord, kreeg met zwart een moeilijke stelling, ondanks grote tijdnood wist haar tegenstander een mataanval te organiseren die Peggy helaas tot overgave dwong. (2½-3½).
Max speelde de Gambiet-opening van zijn Belgische tegenstander sterk en solide tegen, incasseerde enkele pionnen en wist op fraaie wijze te winnen en bracht daarmee de stand op 3½-3½.
Pieter speelde eveneens tegen een sterke Belg, het werd een ingewikkelde partij waarbij Pieter lang uitzicht op winst had, maar uiteindelijk toch wel terecht op remise afsloot toen vrijwel al het materiaal van het bord was.
De eindstand kwam daarmee op 4-4, het eerste punt voor Zeist, wij hebben nu de sterkste tegenstanders in de poule wel heeft gehad en kunnen met vertrouwen de rest van de competitie tegemoet zien.
(GH)

De uitslagen:
  Zeist 1       - De Pion 1	  4-4

1. Henrik Porte 	- Ludo Tolhuizen  ½-½
2. Max Viergever 	- Robert Schuermans 1-0
3. Peggy van Amerongen 	- H. Dankers    0-1
4. Pieter Baltus 	- Andy Baert 	  ½-½
5. Frank Lommers 	- Stefan Colijn   0-1
6. Janton v. Apeldoorn	- Pim Eerens    1-0
7. René Buisman 	- Charles Kujpers  ½-½
8. Jeroen Selier 	- B. Todst     ½-½

Woensdag 13 December 2006
Zeist 2 boekt nipte overwinning tegen Ons Genoegen
Zeist 2 heeft opnieuw een overwinning behaald, maar het was met de hakken over de sloot.
Aan de eerste borden werd tegen zeer sterke spelers (onder wie Marco Dieleman, ooit clubkampioen van Zeist) een nette remise bereikt.
Maar ook andere spelers namen genoegen met dit resultaat.
Toen tenslotte nog slechts aan een bord werd gespeeld stonden er zeven remises op de flapover.
Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor Zeist, maar toen de tegenstander met nog weinig tijd op de klok een stuk afruilde en vereenvoudigde was het spoedig met hem gedaan.
Zeist won met 4½ – 3½.
(RZ)

De uitslagen:
  Zeist 2           - Ons genoegen 1	  4½-3½

1. IJntze Hoekstra   (2060) - M. Dieleman    (2180) ½-½
2. Arjen van Amerongen (2003) - A. van den Burch  (2152) ½-½
3. Gerard Hamers    (1924) - M. Riemersma    (1906) ½-½
4. Henk Nicolai     (1807) - P. Huis in ’t Veld (1880) ½-½
4. Roel Zuidema     (1926) - H. Strating    (1837) 1-0
5. Wouter van der Bilt (1738) - J. van den Berg  (1761) ½-½
6. Hans Kuiken     (1818) - T. Verbeek     (1822) ½-½
8. Wijnand Engelkes   (1806) - B. Wilders     (1740) ½-½

Woensdag 13 December 2006
Zeist 5 voor derde keer op rij onderuit
Na het thuisverlies van 2 weken geleden tegen de Pion Voga uit Hilversum, het werd 3-5, waarbij de dames van Zeist 5 Wendela Oskam en Marianne Zelitchenko als enige hun partij wisten te winnen en Guy van Beek aan bord 1 en Willem Graal remise afdwongen en de overige spelers hun partij verloren, gingen we vol goede moed richting Vinkeveen om te spelen tegen Denk en Zet 2.
Wendela zette Zeist op voorsprong door voor de derde keer op rij te winnen, Jan Knijff speelde remise en daarna verloren Jan van der Veen, Jan Eekhof en Ernst Wernsen zodat we ineens tegen een achterstand aankeken: 1,5-3,5.
Ondergetekende kwam niet verder dan remise en Jean van de Poll bracht de spanning verder terug: 3-4.
Olav Visser tenslotte speelde op het 1e bord lang door om toch nog iets te proberen, maar kwam helaas niet verder dan remise, zodat de eindstand op 3½-4½ in ons nadeel uitkwam.
(RS)

De uitslagen:
  Denk en Zet 2	  - Zeist 5	    4½-3½ 

1. J. Vrolijk	 (----)  - O. Visser	 (1541)	 ½-½ 
2. J. Smit	 (1450)  - R. Snoek	 (1480) ½-½ 
3. J. vd Berge	 (1501)  - W. Oskam	 (1467)	 0-1
4. E. Kronemeijer (----)  - E. Wernsen	 (1420)	 1-0
5. C. Kentrop	 (1428)  - J. Eekhof	 (1492)	 1-0
6. H. vd Plas	 (1447)  - J. Knijff	 (1461)	 ½-½ 
7. P. Harrewijne (1376)  - J. v/d Veen (1238)	 1-0
8. B. Vrinzen	 (----)  - J. v/d Poll (1409)	 0-1

Maandag 11 December 2006
Zeist 3 wint van Moira Domtoren 2
Zeist 3 behaalde vrijdag een uitstekend resultaat tegen Moira Domtoren 2.
Het verslag hiervan vindt u hier

Dinsdag 28 November 2006
SGS-Bekerteam Zeist vecht zich door 1e ronde
Tegen het op papier sterkere Moira Domtoren was Zeist bij de loting ingedeeld.
Aangezien Arjan absent was, bestond het team uit Yntze, Gerard, Henk en Roel.
Dat het geen makkelijke avond zou worden, stond van te voren al vast.

Dit bleek ook uit de partijen. Yntze verslikte zich hevig in een combinatie van zijn tegenstander, die hij wel had gezien, maar nonchalant als stukwinst voor zichzelf had beoordeeld.
De werkelijkheid was dat de stelling, met Yntzes koning pontificaal op het midden van het bord, werd opengetrokken, en dat hij dus in zwaar weer terecht was gekomen. En ook geen stukwinst.
Dat beloofde niet veel goeds.
Op bord twee was het niet veel beter. Gerard kwam passief uit de opening (zeer lijkend op een Joegoslaaf), en was nergens in staat om zijn stukken enigszins actief op te stellen. De rest van de avond zou op z'n best een taaie verdedigingspartij voor hem in petto hebben.

Gelukkig was de prognose voor Henk en Roel een stuk beter. Henk was in een Hollandse partij aan het strijden om de witte velden en had door zijn activiteit een voordeeltje, terwijl Roel in een Schotse partij zijn tegenstander langs een sterke diagonaal aan het uitroken was.

Het eerste punt was voor Zeist, toen Henk een leuke combinatie kon uitvoeren waarmee hij een paard en een paar pionnen won. Niet lang daarna werd Gerard, die nog net een minuut op de klok over had, plotseling matgezet, al stond hij op stelling inmiddels ook al verloren.
De regel dat bij een gelijk spel de uitslagen op de laagste borden minder meegewogen zou worden dan de uitslagen op de hoge borden, zou in het nadeel van Zeist gaan werken, als Yntze inderdaad zou verliezen.
Want ondanks de bewonderenswaardige manier waarop hij maar door bleef bikkelen, stond hij nog steeds verloren, en zijn verlies zou de uitschakeling van Zeist betekenen.
Maar... een drama. Een fout, en Yntze had een winnende tegencombinatie, en daarmee een onverwacht punt en teamwinst voor Zeist.
En ondertussen zat Roel stilletjes de kracht van een dame en een toren tegen twee torens en twee paarden te bewijzen.
Pionnetje hier, schaakje, pionnetje daar. Hij bracht de eindstand op 1-3.

De uitslagen:
SGS Bekertoernooi Ronde 1
Moira Domtoren		  - Zeist			1-3

Hugo ten Hertog (1942)   - Yntze Hoekstra (2060) (w) 0-1
Mario Huizinga (2062)   - Gerard Hamers (1924)    1-0
Albertus ten Hertog (1901) - Henk Nicolai (1807)    0-1
Tjerk Hacquebord (1999)  - Roel Zuidema (1926)    0-1

Dinsdag 28 November 2006
Viertallen boeken historische overwinning
Het viertallen team is de competitie gisteravond in Nijkerk uiterst bevredigend begonnen.
Tegen de plaatselijke SC werd met maar liefst 0-4 gewonnen.
De grootste overwinning uit de viertallen geschiedenis!
Gerco kreeg al vroeg in de avond een dame aangeboden en liet dit buitenkansje goed smaken.
Ook Jan v/d veen bemachtigde een dame, maar deed via een gewiekst loper offer.
Jan Eekhof lokte met een afruil een paardvork uit bij de tegenstander, maar die kon wegens schaak de paardzet niet doen en verloor een stuk.
Man of de match was zonder twijfel bord 1 debutant Eric, die verreweg de zwaarste partij had.
De tijd wil nog wel eens een probleem zijn voor Eric, maar niet vanavond. Met nog meer dan 25 minuten op de klok had hij de tegenstander op de knieen.
Hij kwam onder grote druk te staan, pareerde rustig en koelbloedig de aanval van de tegenstander, zocht het juiste moment om toe te slaan en deed dat voortreffelijk.
Een tevreden team vertrok om 23:00 weer naar Zeist.

De uitslagen:
  Nijkerk 4T2   - Zeist 4T1	 0-4

1. H. v. Hell	  - E. v. Dijk	 0-1
2. M. Waalkens   - J. Eekhof	 0-1
3. C. Pypers	  - J. v/d Veen 0-1
4. L. v. Steeg	  - G. v. Drie	 0-1

Woensdag 22 November 2006
Zeist 4 speelt 4-4 tegen Doorn-Driebergen 2
Na Zeist 2 en 3 speelt ook het 4e met 4-4 gelijk in zijn tweede wedstrijd.

De uitslagen:
  Zeist 4  - Doorn-Driebergen 2  4-4

1. H. Keers		1-0
2. L. Willemsen		0-1
3. P. Govaerts		0-1
4. H. v/d Jagt		1-0
5. P. Witteveen		½-½
6. J. de Boer		½-½
7. R. Kuiper		0-1 
8. O. Visser		1-0

Maandag 20 November 2006
Zeist 2 boekt gelijkspel tegen Moira Domtoren 1
Zeist kwam goed uit de opening, maar de resultaten bleven uit.
Diverse partijen eindigden in remise. Tenslotte werd het ineens moeilijk toen Wijnand Engelkes in een winnende aanval een tactische tegenzet over het hoofd zag en verloor.
Gelukkig hield onze invaller Eric Bernsen het hoofd koel.
Hij kwam in een spannende slotfase met remise weg.
(RZ)


De uitslagen:
  Moira Domtoren 1    - Zeist 2 	       4-4
1. M.Huizinga   (2062) - IJntze Hoekstra  (2060) ½-½
2. H. ten Hertog (1942) - Arjen v,Amerongen (2003) ½-½
3. T. Hacquebord (1999) - Gerard Hamers   (1924) ½-½
4. G. den Dekker (1951) - Roel Zuidema   (1926) 0-1
5. A. ten Hertog (1901) - Wouter v.d.Bilt  (1738) 1-0
6. J.Wiggersman  (1832) - Eric Bernsen   (1785) ½-½
7. J. Bauer    (1755) - Hans Kuiken    (1818) 0-1
8. A.E.Braams   (1825) - Wijnand Engelkes (1806) 1-0

Woensdag 15 November 2006
Zeist 3 pakt opnieuw punt
Net als in de laatste ronde van het vorig seizoen is Zeist 3 erin geslaagd om Houten een wedstrijdpunt af te dwingen.
We mogen wel zeggen dat we de competitie dit jaar goed begonnen zijn met 2 wedstrijdpunten tegen niet de minste tegenstanders.
De score werd geopend door Peter, met opnieuw een verdienstelijke remise op het vierde bord. Op de drie topborden hadden Erik, Bill en Ruud het zwaar te verduren tegen zeer sterke tegenstanders.
Alleen Bill wist er een half punt aan over te houden, met een zorgvuldig gevoerde manoeuvreerpartij vanuit het Nimzo-Indisch, met zwart.
Op de onderste vier borden zag het er allemaal zeer voorspoedig uit. Drie van de vier wonnen de partij.
Sergio verloor terwijl hij even daarvoor gewonnen stond, Willem-Jan won terwijl hij even daarvoor verloren stond.
Aan Henk Keers hebben we weer een uitstekende invaller gehad, die gedurende de hele partij overwicht had en dit ook met de overwinning bekroonde.
Bij de stand 3-4 in ons nadeel was ik als laatste nog aan het spelen.
In de opening had ik al een stuk gewonnen, maar zwart had een vrijpion, die ondersteund werd door een pionnenmeerderheid op de koningsvleugel.
Toen ik voor de tweede keer in tijdnood raakte, stond ik echter totaal gewonnen.
Terwijl de hele club ademloos toekeek (dat maakt het zo leuk om als laatste het punt binnen te halen!) wist ik het spannend te maken door eerst het stuk weg te geven en daarna af te wikkelen op een voordelige manier, terwijl het nog voordeliger had gekund.
Dit hadden natuurlijk alle toeschouwers gezien, maar die hebben niet een klok naast zich staan die op anderhalve minuut staat.
En het punt kwam er toch.
(MS)

De uitslagen:
  Zeist 3       - Houten 1	 4-4

1. E. Bernsen  (1785) - G. Rill    0-1 (2156)
2. B. Sch. Kool (1848) - L. v/d Vegt  ½-½ (2076)
3. R. Kamp   (1763) - H. Struikmans 0-1 (2027)
4. P. Egelie  (1711) - K. Kruizinga  ½-½ (1728)
5. W.J. Veltman (2034) - K. Ouwens   1-0 (1664)
6. M. Stafleu  (1660) - G. Vernooij  1-0 (1782)
7. H. Keers   (1723) - F. Ariens   1-0 (1820)
8. S. Harnandan (1638) - V. Verstege  0-1 (1634)

Maandag 13 November 2006
Zeist 1 opnieuw onderuit
We hebben in de derde ronde van de KNSB-competitie vrij ongelukkig met 5-3 verloren van ,t Pionneke uit Roermond.
Gerard opende de score met een remise in gelijke stelling.
Janton kon kort na de opening materiaal winnen, maar verwisselde de zetvolgorde en verloor materiaal en de partij.
Henrik sloeg in goede stelling een remiseaanbod af om vervolgens door een gemene paardzet te worden verrast met verlies van twee pionnen en de partij.
Frank bereikte een gelijkstaande stelling en kwam remise overeen.
Peggy won met mooi combinatiespel een stuk en de partij.
René kwam moeilijk uit de opening en verloor kort voor de tijdcontrole te veel materiaal.
Pieter won enkele pionnen en sloeg de wanhoopsaanval van zijn opponent gemakkelijk af.
Max had een lastig eindspel, kon ergens wel remise houden, maar moest risico nemen gezien de wedstijdstand.
Dit pakte verkeerd uit want een vijandelijke pion liep door.
Door deze 5-3 nederlaag staan wij onderaan nog zonder punten.
In de 4e ronde ontvangen wij op 16 december koploper De Pion uit Roosendaal.
(GH)

De uitslagen:
  't Pionneke 1 - Zeist 1	  5-3

1. G. Rooyakkers - H. Porte    1-0
2. J. Heltzel   - J.v. Apeldoorn 1-0
3. E.Coenen    - P. Baltus   0-1
4. G. Janssen   - F.Lommers   ½-½
5. M. Gersdorf  - M. Viergever  1-0
6. I. Utama    - R. Buisman   1-0
7. G. Peeters   - G. Hamers   ½-½
8. M. Bunnik   - P.v. Amerongen 0-1

Woensdag 8 November 2006
SGS-snelschaakkampioenschappen voor clubteams
Op de jaarlijkse snelschaakkampioenschappen voor clubteams heeft het eerste team van Zeist evenals vorig jaar de vijfde plek behaalt.
Het kampioenschap werd een makkelijke prooi voor Utrecht, maar daarachter was er een spannende strijd om de overige plaatsen, waar ook Zeist zich in mengde.
Zeist haalde uiteindelijk 11 matchpunten, evenveel als de nr 3 Regiohakkers en nr 4 Paul Keres 2.
Ondankt dat er van deze beide teams gewonnen werd, kwam Zeist een aantal bordpunten te kort voor een ereplaats.
De doelstelling voor het tweede team handhaven in subgroep 1, werd maar ternauwernood gehaald op een aantal bordpunten.
Zeist 2 dat de eerste ronde een bye had, kreeg daardoor in de rondes daarna alle sterke tegenstanders.
Zeist 2 bleef met uiteindelijk 8 matchpunten net aan de goede kant van de streep.
(HP)
De persoonlijke uitslagen:
Zeist 1
1. Jeroen Selier	4 uit 9
2. Frank Lommers	5
3. Max Viergever	4.5
4. Rene Buisman		4.5
5. Henrik Porte		6
6. Wouter van de Bilt	5.5 

Zeist 2
1. Yntze Hoekstra	3 uit 9	
2. Gerard Hamers	5 
3. Henk Nicolay		5
4. Herman Hamers	4
5. Liesbeth Rietvink	5
6. Sergio Harnandan	4

Maandag 6 November 2006
Zeist 4 boekt nederlaag tegen sterk Laren 1
Met enig lood in de schoenen gingen we vrijdagavond 3 november naar Laren. Immers, Laren was gedegradeerd uit de 1e klasse SGS, wij gepromoveerd naar de 2e klasse.
De ratingverschillen logen er ook niet om. De eerste remise kwam voor rekening van Henk van der Jagt, die zijn tegenstander (1847) in bedwang kon houden (½-½). Martin ging strijdend ten onder (1½-½). Jaap de Boer pakte weer een halfje (2–1).
Ook Tjeerd speelde een knappe remise (2½-1½).
Paul Govaerts pakte zijn 1e halve punt in een externe wedstrijd, waarop hij terecht zeer trots was (3 – 2).
Henk Keers verloor na een bijzonder spannende partij (4–2).
Jaab Koster van Groos speelde ook al remise (4½-2½).
Tot slot ging Peter Witteveen aan het 1e bord ten onder.
Uiteindelijk werd het dus 5½ - 2½, een resultaat waarmee we (moeten) kunnen leven.
(HvdJ)
De uitslagen:

  Laren 1       		 Zeist 4   		   5½-2½ 

1 J.A. Wijnand (1947)	  	 P.D. Witteveen (1457)	    1-0
2 P.H Voortman (1755)	  	 P. Govaerts (-)	    ½-½
3 E. Hupkens van der Elst (1847) H.C. van der Jagt (1596)   ½-½
4 M.G. Grotendorst (1919)	 H. Keers (1723)	    1-0
5 C. de Weert (1759)	  	 J.J.M.C. K. van Groos (1641) ½-½
6 R.F. de Vries (1748)	 	 T. Visser (1557)	    ½-½
7 W.J. de Wit (1801)	  	 M. Baltus (1572)	    1-0
8 J. v.d. Wal (1685)	  	 J. de Boer (1592)	    ½-½

Woensdag 1 November 2006
Zeist 5 gaat hard onderuit in eerste wedstrijd
Na een lange zoektocht kwamen we om 20.15 aan in Woerden.
Duidelijk uit zijn concentratie gebracht, verloor Ernst (3) als eerste al binnen 10 min. zijn partij.
Ron kon stukverlies niet voorkomen en verloor ook.
Jan vd Veen kwam remise overheen.
Helaas wisten vervolgens Jan Eekhof en Mark hun partij ook niet te verzilveren.
Positiever ging het met Wendela, zij wist een toren eindspel met 2 pionnen meer tot winst te brengen.
Olav kwam in tijdnood in de problemen en moest opgeven.
Als laatste moest ook Jean de vlag strijken.
(RS)
De uitslagen:
  Woerden 4      Zeist 5   6½-1½ 

1. T. Strik      O. Visser  1-0
2. P. Dupain      R. Snoek   1-0
3. A. Oxener (?)    E. Wernsen  1-0
4. J. van Os      J. Eekhof  1-0
5. A. v/d Berg     W. Oskam   0-1
6. E. Mallon      M. Schutte  1-0
7. J. Halbersma    J. v/d Veen ½-½
8. J. v/d Aalst    J. v/d Poll 1-0

Woensdag 1 November 2006
Jeroen Selier pakt Zeister Snelschaak titel
Gisteravond werd het snelschaak kampioenschap van Zeist afgewerkt.
Nadat de rook opgetrokken was bleek Jeroen de sterkste.
Het verslag hiervan vindt u hier

Vrijdag 27 October 2006
Zeist 3 pakt punt in eerste wedstrijd
Zeist 3 is het nieuwe seizoen goed begonnen met een gelijkspel in Gorinchem.
Vorig jaar verloren we met 5-3 van Gorinchem met wat pech; deze keer mogen we van geluk spreken.

Herman bracht het eerste halve punt binnen met een gelijkopgaande partij. Michiel wikkelde een toreneindspel met een pion meer af naar een pionneneindspel dat verloren bleek. Hierna maakte Erik remise na een partij die vanuit de opening gelijk bleef staan.
Bij de stand 2-1 leek er een kans op zetherhaling te ontstaan in de partij van Sergio, die na een vastgelopen aanval een toren achter stond. Zijn tegenstander had eeuwig schaak eenvoudig kunnen vermijden, maar zag dat niet.
Zodoende zou met De3 toch voor de derde keer dezelfde stelling ontstaan met dezelfde speler aan zet en Sergio claimde remise bij de wedstrijdleider. De witspeler geloofde dit nog niet meteen, maar reconstructie van de partij toonde aan dat Sergio het goed gezien had. Een zeer welkom halfje.
Willem-Jan won een prima partij en trok de stand in de wedstrijd gelijk: 2½-2½.
Ruud verloor in tijdnood. Zijn 40e zet bleek verliezend.
Met Bill en Peter nog in de strijd moesten we nog 1½ punt hebben om gelijkspel te behalen.
Bill leek gewonnen te staan, maar het leek onwaarschijnlijk dat Peter remise zou kunnen houden.
Op dat bord was het echter de tegenstander die in hevige tijdnood geraakte en met Koning Alleen tegen Koning + 2 pionnen wist Peter de tegenstander in de val te lokken: Pat!
En Bill wist op degelijke wijze de gewonnen stelling te verzilveren, niet wetend dat hij hiermee het wedstrijdpunt binnenhaalde. Maar dat weet hij nu wel.
(M.S.)
De uitslagen:
  Gorinchem 1       Zeist 3        4-4 

1. J.T. van Schaaik    Erik Bernsen      ½-½
2. D.J. Morélis      Bill Schuckink Kool  0-1
3. J.M. Karelse      Ruud Kamp       1-0
4. A.J. Else        Peter Egelie      ½-½
5. G. Brand        Herman Hamers     ½-½
6. R.P. Kruis       Michiel Stafleu    1-0
7. Z. Cormehic       Willem-Jan Veltman   0-1
8. H. van der Hoek     Sergio Harnandan    ½-½

Vrijdag 27 October 2006
Verslag van het Jubileum jeugdtoernooi van Schaakclub Zeist
Afgelopen woensdag werd het Jeugd Jubileum toernooi van SC Zeist gehouden.
Het verslag hiervan vindt u op de website van de jeugd

Vrijdag 27 October 2006
Zeist 3 pakt punt in eerste wedstrijd
Zeist 3 is het nieuwe seizoen goed begonnen met een gelijkspel in Gorinchem.
Vorig jaar verloren we met 5-3 van Gorinchem met wat pech; deze keer mogen we van geluk spreken.

Herman bracht het eerste halve punt binnen met een gelijkopgaande partij. Michiel wikkelde een toreneindspel met een pion meer af naar een pionneneindspel dat verloren bleek. Hierna maakte Erik remise na een partij die vanuit de opening gelijk bleef staan.
Bij de stand 2-1 leek er een kans op zetherhaling te ontstaan in de partij van Sergio, die na een vastgelopen aanval een toren achter stond. Zijn tegenstander had eeuwig schaak eenvoudig kunnen vermijden, maar zag dat niet.
Zodoende zou met De3 toch voor de derde keer dezelfde stelling ontstaan met dezelfde speler aan zet en Sergio claimde remise bij de wedstrijdleider. De witspeler geloofde dit nog niet meteen, maar reconstructie van de partij toonde aan dat Sergio het goed gezien had. Een zeer welkom halfje.
Willem-Jan won een prima partij en trok de stand in de wedstrijd gelijk: 2½-2½.
Ruud verloor in tijdnood. Zijn 40e zet bleek verliezend.
Met Bill en Peter nog in de strijd moesten we nog 1½ punt hebben om gelijkspel te behalen.
Bill leek gewonnen te staan, maar het leek onwaarschijnlijk dat Peter remise zou kunnen houden.
Op dat bord was het echter de tegenstander die in hevige tijdnood geraakte en met Koning Alleen tegen Koning + 2 pionnen wist Peter de tegenstander in de val te lokken: Pat!
En Bill wist op degelijke wijze de gewonnen stelling te verzilveren, niet wetend dat hij hiermee het wedstrijdpunt binnenhaalde. Maar dat weet hij nu wel.
(M.S.)
De uitslagen:
  Gorinchem 1       Zeist 3        4-4 

1. J.T. van Schaaik    Erik Bernsen      ½-½
2. D.J. Morélis      Bill Schuckink Kool  0-1
3. J.M. Karelse      Ruud Kamp       1-0
4. A.J. Else        Peter Egelie      ½-½
5. G. Brand        Herman Hamers     ½-½
6. R.P. Kruis       Michiel Stafleu    1-0
7. Z. Cormehic       Willem-Jan Veltman   0-1
8. H. van der Hoek     Sergio Harnandan    ½-½

Woensdag 25 October 2006
Zeist 2 ontmoet wederom Amersfoort 2 in de eerste ronde
In een spannende wedstrijd heeft Zeist 2 gisteravond met 5-3 gewonnen van Amersfoort 2.
Het was al de derde keer op rij dat Zeist 2 de openingswedstrijd moest spelen tegen Amersfoort.
Vorig jaar werd er in de eerste ronde tegen Amersfoort 3 gespeeld, toen was de uitslag 4-4, maar werd in de tweede ronde met 4½-3½ van Amersfoort 2 gewonnen.
Het jaar daarvoor was Amersfoort 2 met 4½-3½ te sterk voor Zeist 2, wederom dus in de openings wedstrijd

De uitslagen:
  Zeist 2 		- Amersfoort 2	5-3

1. Dick van Geet	- W. Lamme	1-0
8. Arjen van Amerongen 	- R. Hopster	½-½
2. Gerard Hamers	- J. Schuil	½-½
3. Henk Nicolai		- E. v/d gevel	1-0
4. Erik Bernsen		- H. van Doorn	½-½
5. Wouter v/d Bilt	- C. van Ingen	0-1
6. Hans Kuiken		- P. Dijkstra	1-0
7. Wijnand Engelkes	- D. Flohr	½-½

Maandag 16 October 2006
Opnieuw verlies voor Zeist 1
In de tweede ronde van de 2e Klasse D KNSB kregen wij het op papier zeer sterke HMC Calder 2 op bezoek, een over het algemeen jeugdig team met geen enkele speler onder de ratinggrens van 2100.

Dat het een lastige middag zou worden was vooraf al duidelijk.
De wedstrijd begon al om 12 uur omdat na ons een Hindoestaans feest werd gehouden in Maria-Oord.

Peggy kwam al spoedig met de rug tegen de muur te staan, verloor een pion bij passieve stelling en werd weggetikt (0-1). Arjen kwam iets minder uit de opening, moest de gehele partij keepen, maar deed dit bekwaam en bereikte remise (½-1½). Janton kwam goed uit de opening, kon het juiste plan echter niet vinden, zijn tegenstander wist ondanks zware tijdnood met een fraaie promotiecombinatie te winnen (½-2½).
Max wist het evenwicht de hele partij te behouden ondanks het feit dat hij naar eigen zeggen in een onbekende openingsvariant was gekomen. (1-3). Frank speelde een scherpe partij met tactische wendingen, toen na de eerste tijdnoodfase de kruitdampen waren opgetrokken resteerde een totaal remise dame-eindspel (1½-3½).
René speelde zijn lijfopening, maar werd toch enigszins verrast door een subvariant, hij pakte de lastige tactische problemen echter goed aan en bereikte een toren-eindspel met een pion meer dat echter door de stand van de witte koning potremise was. (2-4).
Jeroen wist de aanvalsdreigingen van zijn tegenstander fraai af te slaan, bereikte langs afgronden een winnen toren-eindspel dat hij technisch uitstekend afwikkelde (3-4).
Henrik leek tegen de sterke v.d Stricht lange tijd uitzicht op remise te hebben, maar een fraai kwaliteitsoffer van de Belg bezorgde hem twee verbonden vrijpionnen ,waarna Henrik na taai verweer de vlag moest strijken.
De eindstand kwam daarmee op 3-5, op zich niet zo slecht, maar een nederlaag blijft een nederlaag, en nul uit twee is niet zo best.
Laten wij vanaf de derde ronde de rug krommen!
(GH)

De uitslagen:
  Zeist 1 (2062)		- HMC Calder 2	(2188)			3-5

1. Henrik Porte (2063) z	- Geert van der Stricht (2377) w	0-1
2. Janton van Apeldoorn (2100)	- Tim Mazajchik (2121)			0-1
3. Frank Lommers (2170)		- Tom Verhoeven (2182)			½-½
4. Max Viergever (2090)		- Remco Sprangers (2191)		½-½
5. René Buisman (2052)		- Daniël Schenkeveld (2162)		½-½
6. Jeroen Selier (2009)		- David van Kerkhof (2176)		1-0
7. Peggy van Amerongen (2005)	- Jeroen van den Bersselaar (2189)	0-1
8. Arjen van Amerongen (2003)	- Bob Jansen (2107)			½-½

Maandag 9 October 2006
Verslag van de 100 Jarig Jubileum viering van Schaakclub Zeist
Afgelopen zaterdag werd in FIGI (Zeist) het Jubileum toernooi van SC Zeist gehouden.
Het verslag hiervan en van de aansluitende receptie vindt u hier
Fotos volgen nog.

Dinsdag 3 October 2006
Jubileum simultaan groot succes
De aftrap voor de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan van Schaakclub Zeist werd vorige week dinsdag gegeven met een simultaan tegen Daniël Stellwagen en Erwin l’Ami.
Het verslag van deze happening vindt u hier

Zondag 24 September 2006
Zeist 1 begint ongelukkig aan het nieuwe seizoen
Zeist 1 is de eerste ronde van het nieuwe seizoen niet goed begonnen.
In en tegen Krimpen werd het 5-3 voor de Krimpenaren.
En dat terwijl Zeist 1 meestal sterk begint aan de competitie.
In 1998/1999 werd er voor het laatst verloren in de openings wedstrijd van het nieuwe seizoen.
Toendertijd was Schaesberg met 3½-4½ te sterk.

Het verslag van deze wedstrijd vindt u hier
De uitslagen:
  Krimpen a/d IJssel 1 (2081)  - Zeist 1 (2051)	  5-3

1. H. van Dijk (2244)	z	 - H. Porte (2063) w	  1-0
2. A. Werksma (2260)		 - J. van Apeldoorn (2100) 0-1
3. H. Greevenbosch (1880)	 - F. Lommers (2170)	  1-0
4. R. van Keulen (2132)		 - R. Buisman (2052)	  1-0
5. M. Glissenaar (2064)		 - M. Viergever (2090)	  0-1
6. D. Brus (2096)		 - P. van Amerongen (2005) ½-½
7. P. Glissenaar (1998)		 - A. van Amerongen (2003) 1-0
8, H, van Nieuwenhuizen (1971)  - G. Hamers (1924)	  ½-½

Zondag 17 September 2006
Leon van Tol neemt afscheid van de schaakclub “Zeist” als winnaar van het 6e Wim Blijleventoernooi
Het verslag van deze avond en de eindstand vindt u hier
(MB)

Woensdag 24 Augustus 2006
Leon van Tol en René Buisman de nieuwe leiders in het 6e Wim Blijleven rapidschaaktoernooi
Wijnand Engelkes heeft zich op de tweede avond van het toernooi met hand en tand verzet om zijn toppositie veilig te stellen.
In de vierde ronde lukte dat nog door Leon van Tol knap remise af te dwingen, maar ronde vijf werd hem fataal met een nederlaag bij René Buisman.
Hij herstelde zijn goede plaats op de ranglijst in de 6e ronde door een overtuigende winst op Dick van Geet.
Doordat Leon van Tol na zijn remise tegen Wijnand overtuigend won van Gerard Hamers en daarna van Henrik Porte kwam hij met vijf punten uit zes als koploper uit de bus.
Deze eervolle positie moet hij delen met René Buisman, die won van Henrik Porte en Wijnand Engelkes, maar daarna een halfje moest prijsgeven bij Bill Schuckink Kool.
Het leidende duo Leon van Tol en René Buisman wordt nu op de voet gevolgd door Wijnand Engelkes en Bill Schuckink Kool met 4½ punt.
Henk Losscher en Gerco van Drie baarden opzien door op deze avond drie uit drie te scoren.
Op de slotavond van a.s. dinsdag 29 augustus kunnen na de drie laatste rondes de prijzen worden verdeeld.
We verwachten opnieuw een spannende avond, een traditie die herhaaldelijk in het Blijleventoernooi is voorgekomen.
Schaakliefhebbers uit Zeist en omgeving, die tot dusver verhinderd waren mee te doen, u kunt ook op de slotavond nog ingevoegd worden als deelnemer met een bonus van 2,4 wedstrijdpunten.
Een prijs zit er hoogst waarschijnlijk niet in, maar drie spannende rapidpartijen op één avond is ook niet niks.
Stand na de tweede avond
(MB)

Woensdag 16 Augustus 2006
Spannende eerste avond op het 6e Wim Blijleventoernooi
Na de eerste drie rondes van 15 augustus heeft Wijnand Engelkes, mede door een gunstige paring, als enige een 100% score behaald.
Een groep van 6 jagers met 2½ punt zal volgende week zeker verwoede pogingen doen om hem van die plaats af te dwingen.
Dick van Geet en IJntze Hoekstra waren in de 2e ronde slachtoffer van resp. Leon van Tol (in een fascinerende aanvalspartij, afgesloten met een fraaie matcombinatie) en Janton van Apeldoorn (plofmat met nog slechts enkele seconden op de klok).
Al met al een spannende eerste avond en dat smaakt naar meer op 22 en 29 augustus bij de komende zes rondes.
Zoals al eerder gemeld, ook degenen die op de eerste avond verhinderd waren kunnen op 22 augustus gewoon instromen met een bonus van 1,2 wedstrijdpunten, dus u komt dan niet met lege handen binnen.
Aanmelden aan de zaal “Maria Oord” uiterlijk 19u45.
Stand na de eerste avond
(MB)

Vrijdag 26 Mei 2006
Henrik Porte prolongeert kampioenschap
Henrik Porte heeft zijn titel met succes geprolongeerd.
In de laatste ronde had hij aan remise genoeg om te ontsnappen aan een beslissings tweekamp.
Janton van Apeldoorn is als tweede geeindigt, Yntze Hoekstra als derde.

Vrijdag 19 Mei 2006
Viertallen team sluit seizoen af met nederlaag
Het viertallen team speelde de laatste seizoenswedstrijd uit tegen Moira Domtoren 1.
Het werg geen gelukkige avond voor Zeist.
Ronnie bracht de score nog wel op 0-1 door een mooie overwinning, maar daarna ging het niet best.
Eric werd overspeelt en moest opgeven.
Ondertussen had Gerco een stelling met goede mogelijkheden laten verzanden in een moeilijk eindspel.
Toen daarna ook nog een stuk werd weggegeven was ook die wedstrijd klaar.
Jean vocht nog als een leeuw, maar ook hij moest het onderspit delven.
Een 3-1 nederlaag als eindresultaat.
De uitslagen:
 
  Moira Domtoren 4T1  - Zeist 4T1  3-1

1. P. Staats       - R. Snoek   0-1
2. S. Kies        - G. van Drie 1-0
3. J. Yeboah       - J. v/d Poll 1-0
4. S. Tolboom      - E. van Dijk 1-0 

Woensdag 17 Mei 2006
Zeist 4 grijpt net naast kampioenschap. Promotie is wel bereikt
Zeist 4 had gisteravond aan een 4-4 gelijkspel tegen mede-kampioenskandidaat Rivierenland 4 genoeg om het kampioenschap binnen te halen.
Deze marge werd net niet bereikt, meer dan een 4½-3½ nederlaag was er niet te halen.
Toch kan Zeist 4 terugkijken op een zeer geslaagd seizoen, voor promotie zou aan het begin van het seizoen getekend zijn, laat staan dat dit de 'troostprijs' zou zijn aan het eind van de rit.
Volgend seizoen heeft Zeist in elke klasse van de SGS (en natuurlijk de 2e KLasse KNSB) een team actief.
De uitslagen:
 
  Rivierenland 4    - Zeist 4   4½–3½

1. W. Veldmeijer (1698) - H. Losscher (1634) 1–0
2. R. Worms   (1804) – A. Hoogland (1610) 1-0
3. R. Koolstra  (1546) – J.B. Wolters (1672) ½-½
4. J. Brandsma  (1690) – W.J. Veltman (----) 0–1 
5. A. Sluiter  (1578) - H. Keers   (1725) 0-1
6. A. Klooster  (1465) - S. Harnandan (1577) ½-½
7. J. Meijer   (1578) - H. v/d Jagt (1578) ½-½
8. R. Wenink   (1583) - P. Govaerts (----) 1-0

Dinsdag 16 Mei 2006
Zeist 5 verliest nipt in slotwedstrijd van Vegtlust
Vol goede moed ging het 5e naar Maarssen om daar te spelen tegen het sterke Vegtlust 2.
Daar aangekomen bleek dat de thuisclub maar 7 spelers kon opstellen, zodat Jan van der Veen zichzelf opofferde om niet te spelen, derhalve 1-0 in het voordeel voor het 5e.
Dat Vegtlust over een sterk team beschikt werd daarna duidelijk.
Liesbeth (1) verloor en ook Jean (6) moest zijn meerdere erkennen.
Jan Eekhof (4) haalde een snelle remise, zodat de tussenstand op 1½-2½ kwam. Hierna liep Vegtlust uit naar een onoverbrugbare voorsprong, omdat Mark (2) en Wendela (7) ook verloren (1½-4½).
René (3) behaalde vervolgens een vol punt binnen.
Ondergetekende kwam op het 8e bord 2 pionnen achter, maar bleef kansen houden.
Doordat mijn tegenstander verder in tijdnood kwam dan ik, kon ik een kwaliteit winnen.
Even later maakte mijn tegenstander nog een blunder, zodat ik hem op de 40e zet mat kon zetten.
Zodoende kwamen we nog terug tot een 3½-4½ nederlaag.
(RS)

Dinsdag 16 Mei 2006
A1 Jeugd Zeist speelt laatste wedstrijd onnodig gelijk
Dinsdag avond heeft Zeist A1 de laatste wedstrijd onnodig gelijk gespeeld.
Het begon goed voor zeist want zonder te zijn begonnen stond het al 1-0 door een N.O.
Wiebe op bord 3 stond al gelijk beter omdat hij veel meer ruimte had dan de tegenstander.
Daarna werd het allemaal wat rustiger, todat Tymen, nadat hij eerder al een kwaliteit had weggegeven, nog een stuk wegblunderde 1-1.
Wiebe kwam steeds beter te staan en hield uiteindelijk een straalgewonnen pioneindspel over. Zijn tegenstander wist van geen opgeven en het duurde nog ruim een uur voordat hij de koning omlegde.
Ondergetekende speelde op bord twee de opening gewoon goed, alleen zag hij niet dat hij een stuk kon winnen.
Ondanks dat stond hij gewoon goed, todat hij in het eidspel kwam en verzuimde de regels toe te passen: Koning actief, stukken actief en vrijpion creëen.
Hierdoor was het snel over.
Janton van Apeldoorn wees me daar na de wedstrijd op in de hoop dat het niet meer gebeurd, want het 2-2 is gewoon zonde.
Zeist A1 sluit het seizoen af met een tweede plaats.
(GK)
De uitslagen:

 	Zeist A1 - Soest A2      2–2

1. Mark Schutte - N.O.        1–0
2. Gosse Kaastra – Jeroen Smits    0–1 
3. Wiebe Vernooy – Hilbert Teertstra 1–0
4. Tymen Rog   – Adriaan de Jongh  0–1 Dinsdag 9 Mei 2006
Zeist 3 handhaaft zich in de 1e klasse!!!
Met een 4-4 gelijkspel in Houten heeft Zeist 3 het 7e wedstrijdpunt binnengehaald.
Hiermee zijn we er zeker van dat we niet degraderen.
We moesten het weer tegen een eerste team opnemen en de topborden hadden het zwaar.
Gelukkig deden de staartborden het erg goed.
Een 2-0 achterstand (verlies van Bill en Ruud) werd weggewerkt door Peter en Michiel (2-2).
Hierna bracht Erik ons op voorsprong en zette Herman er nog een halfje bij (2½ – 3½).
We hadden dus nog een half punt nodig voor handhaving in de 1e klasse, met Peggy in een toreneindspel met pion minder en Henk in een heksenketelstelling waar misschien mat in zit of anders misschien eeuwig schaak.
Of zullen de pionnen van de Houtenaar toch promoveren?
Dit was weer erg spannend dus. Peggy kon het niet remise houden, maar de laatste tegenstander nam Henks remiseaanbod aan toen de kansen zich tegen hem keerden.
(MS) De uitslagen:

  Houten 1     - Zeist 3	    4-4

1.         - R. Kamp     1-0
2.         - P. van Amerongen 1-0
3. 	      - B. Sch. Kool   1-0
4.         - H. Nicolai    ½-½
5.         - E. Bernsen    0-1
6.         - M. Stafleu    0-1
7.         - H. Hamers    ½-½
8.         - P. Egelie    0-1

Woensdag 26 Apr 2006
Jeugd Zeist A1 wint ruim van Hoogland A2
De A1 jeugd speelde gisteravond een uitwedstrijd tegen Hoogland A2.
Het verslag is Hier te lezen.

Woensdag 26 Apr 2006
Zeist 2 vist naast promotie
Het zat er lang in, maar het kwam er niet uit.
Zeist 2 moest gisteravond aantreden tegen Utrecht 4 in een rechtstreeks gevecht om de 2e plaats, die recht geeft op promotie naar de KNSB.
Zeist had aan een 4-4 genoeg, maar al snel bleek dat dat moeilijk ging worden.
De wedstrijd kantelde na een 2-2 tussenstand en met nog 1 partij bezig kwam Utrecht op een beslissende 2½-4½ voorsprong.
Hans wist nog remise te maken, maar het kwaad was toen al geschied.
Bij een promotie hoort champagne en die hebben we samen met de Utrechtenaren soldaat gemaakt.
Veel succes voor hun volgend jaar in de KNSB en voor Zeist 2 moet het dan volgend jaar maar gebeuren.
De uitslagen:

  Zeist 2     - Utrecht 4	  3-5

1. Y. Hoekstra   - R. Beekman  ½-½
2. M. Viergever   - R. Gouma   1-0
3. G. Hamers 	  - A. van Oosten ½-½
4. A. van Amerongen - E. de Graaf  0-1
5. B. v/d Berg   - F. v/d Blom  0-1
6. R. Zuidema    - M. Speijers  0-1
7. H. Kuiken    - S. Vosshand  ½-½
8. W. Engelkens   - M. Post    ½-½

Maandag 24 Apr 2006
Zeist sluit seizoen af met nederlaag
We hebben met 3½-4½ verloren van Almelo.
Henrik moest na een stukoffer van zijn tegenstander remise toestaan door eeuwig schaak.
Janton won door een stukoffer fraai in de koningsaanval.
Pieter won een pion in de opening en wikkelde ogenschijnlijk moeiteloos af naar winst.
Jeroen verloor kort na de opening een stuk , rommelde nog gevaarlijk maar ging uiteindelijk op zet 39 door de vlag.
Benno ( op het laatste moment ingevallen voor Van Geet) won de kwaliteit, de stelling was lastig en zijn tegenstander had nog 5 seconde en Benno 2 minuten. Uiteindelijk gebeurde het onmogelijke Benno overschreed als eerste de tijd, een ongelukkige nul derhalve.
Henk speelde een wisselvallige partij, kreeg kansen op aanval, maar taxeerde uiteindelijk een afwikkeling naar het eindspel niet goed en verloor.
René had ruimteoverwicht, maar in de tijdnoodfase wist zijn tegenstander de gevaren te bezweren en remise te bereiken.
Leon heeft lang geprobeerd een minimaal voordeeltje uit te buiten, maar zijn tegenstander gaf geen krimp en bereikte remise.
Uiteindelijk geen geweldig seizoen, maar met 8 uit 9 wel gemakkelijk gehandhaafd.
(GH)
De uitslagen:

  Zeist 1     - Almelo 1	 3½-4½

1. H. Porte 	  - H. Paalman  ½-½
2. L. van Tol   - E. Sarink  ½-½
3. J. V. Apeldoorn - S. Holt   1-0
4. P. Baltus    - M. Lukas   1-0
5. B.v.d Berg   - C.v.d Zee  0-1
6. R. Buisman   - M. Wildschut ½-½
7. J. Selier    - B. Poelstra 0-1
8. H. Dissel    - J. Brinks  0-1

Woensdag 19 Apr 2006
Dikke overwinningen voor Zeister teams
Zeist 4 blijft in de kampioensrace na de 7-1 overwinning op Woerden 4.
Naast Zeist4 hebben ook Rivierenland 4 en Moira Domtoren 3 nog aanspraak op de titel.
Vrijdagavond spelen zij tegenelkaar, Zeist 4 speelt op 16 mei uit tegen Rivierenland 4.
Een verslag van de wedstrijd tegen Woerden 4 vind u hier

Het viertallen team speelde tegen een 100% vrouwen viertal !
De mannen van Zeist waren echter een maatje te groot.
Jan zette Zeist als snel op voorsprong, daarna ging het lang gelijkop, maar Eric wist de stand toch op 2-0 te brengen.
Na de winst van Gerco was de buit binnen.
Olav speelde tegen Mw. Stegeman (de oud SGS Dameskampioene !) een verdienstelijke remise, hij stond slechter, maar zijn tegenstandster had nog maar weinig tijd over.
De uitslagen:
  Zeist 4	  	  - Woerden 4        7-1 

1. J.B. Wolters   (1672) - I. Kool    (1296)  1-0 
2. J. Koster v. Gr. (1628) - M. Maurits   (1334)  1-0
3. S. Harnandan   (1577) - P. van Rossum (1608)  1-0
4. P. Witteveen   (1487) - T. Oomen    (1319)  0-1 
5. J. de Boer    (1603) - G. Overbeek  (1375)  1-0
6. H. v/d Jagt   (1578) - J. Halbersma  (1608)  1-0
7. W. v/d Bilt   (----) - A. de Leeuw  (1295)  1-0 
8. M. Baltus    (1553) - P. Ravensbarg (1516)  1-0 

  Zeist 4T1	  	  - Moira Domtoren 4T2   3½-½ 

1. O. Visser    (1479) - C.E. Stegeman (1562)  ½-½ 
2. G. van Drie   (1349) - T. v/d Let   (1143)  1-0
3. E. van Dijk   (----) - M. Fontein   (1109)  1-0
4. J. v/d Veen   (1276) - A. Schoonhoven (----)  1-0 

Woensdag 12 Apr 2006
Een eierschaaktoernooi met handicaps en zonder openingstheorie.
René Buisman, gast Hendrik van ’t Hof en jeugdlid Wiebe Vernooij scoren 100%.
De 44 deelnemers, waaronder enige jeugdleden van “de Mattekloppers”, moesten dit keer extra fantasie aan de dag leggen om hun 5 partijen, vanwege de voorgeschreven handicaps, tot een goed einde te brengen.
Het deelnemersveld was gesplitst in een sterke A-groep en een wat minder sterke B-groep waardoor er spannende gevechten geleverd werden.
Vooral aan de tafels waarbij enige velden niet bezet mochten worden, was het gekreun niet van de lucht.
Uiteindelijk won toch de deelnemer met de hoogste rating, René Buisman (S.C.”Zeist”) , de A-groep met een 100% score (5 uit 5).
In de B-groep deden dat Hendrik van ’t Hof (S.C. Doorn-Driebergen) en Wiebe Vernooij (S.C. “Zeist”) net zo overtuigend.
Hoge scores of niet, iedere deelnemer ging naar huis met 10 eieren, betaald door de ereleden van onze club en Martin kreeg van voorzitter Gerard bovendien een fles wijn als dank voor de toernooileiding.

Groep A::
In deze sterke groep handhaafde Willem Jan Veldman zich bekwaam met 4 punten.
Wijnand Engelkes, Gerard Hamers en Henk Nicolai scoorden ruim voldoende met 3 ½ punt.
Enkele reputaties gingen aan diggelen, maar dat kunt u uit onderstaande lijst zelf zien.
5	René Buisman	
4	Willem Jan Veldman
3½ 	Wijnand Engelkes, Gerard Hamers, Henk Nicolai
3	Peter Egelie, Sander van Wijngaarden
2½	Benno v.d. Berg, Nico van Harten, Yntze Hoekstra, 
	Bill Schuckink Kool
2	Wouter van der Bilt, Jan Hellevoort, Henk van der Jagt, 
	Ruud Kamp, Michiel Stafleu, Jan Bernard Wolters
1½ 	Jaap de Boer
1	Paul Govaers
½	Tjeerd Visser
Groep B:
Naast de fraaie score van Hendrik van ’t Hof en Wiebe Vernooij valt hier op de goede score van jeugdlid Tijmen Rog en van gast Marijn Larink.
Martijn had daarbij nog de pech dat hij door een misverstand in de laatste ronde in de A-groep verzeilde en prompt tegen de sterkste speler moest uitkomen.
Ook gast Luuc Baltus (S.C. Amersfoort), Jan Knijff, Reinder Kuiper en Jan Zwezerijnen gingen bekwaam om met de handicaps en haalden 3½ punt.
5	Hendrik van ’t Hof en Wiebe Vernooij
4½ 	Tijmen Rog
4	Martijn Larink
3½	Luuc Baltus, Jan Knijff, Reinder Kuiper en Jan Zwezerijnen
3	Wendela Oskam
2½ 	Ad Kramer en Ernst Wernsen.
2	Dik Berends, Gerco van Drie, Jonathan IJzerloy, Gosse Kaastrea, 
	Jean van der Poll, Philip van Waardenburg.
1½	Jan van der Veen
1	Peter Witteveen, Emmanuel IJzerloy en Christoffel IJzerloy
0	Eric van Dijk, Alwin Rodewijck en Stijn Lucieer
(MB)

Vrijdag 7 Apr 2006
Zeist uitgeschakelt in SGS Beker toernooi
Zeist heeft gisteren de kwartfinale van het beker toernooi niet overleefd.
In en tegen Ons Genoegen werd met 3½-½ verloren.
Beide teams waren niet compleet, maar vooral bij ons bleek dat te tellen.
Gerard speelde een ingewikkelde partij met spel op beide vleugels, maar de Amersfoorter bleek uiteindelijk de stelling toch beter te hebben getaxeerd, won een kwaliteit en de partij.
Ijntze kwam iets minder uit de opening en boette bij een afwikkeling een stuk in.

Benno kwam uitstekend te staan, maar in tijdnood strandde zijn aanval en moest hij met twee pionnen minder de stijd staken. Wijnand speelde een goede partij, was na pionwinst dicht bij winst, maar in de tijdnoodfase moest hij eeuwig schaak toestaan.
Al met al een terechte, maar wel geflatteerde nederlaag.
(GH)
  Kwartfinale SGS-Bekertoernooi
  Ons Genoegen  	   - Zeist		  3½-½ 

1. A.v.d Burch    (2134) - G. Hamers  (1909)  1-0 
2. J. Marcus     (2161) - Y. Hoekstra (2048)  1-0
3. M. Riemersma    (1933) - B. v/d Berg (1918)  1-0
4. P. Huis in 't Veld (1916) - W. Engelkens (1778)  ½-½ 

Woensdag 5 Apr 2006
Zeist 5 blijft winnen, Zeist 3 nipt onderuit.
Een drukke dinsdagavond in Maria Oord.
Zeist 3 moest aantreden tegen Moira Domtoren 1.
Als Zeist 3 een punt wist te halen, zouden ze definitief uit de degradatiezorgen zijn.
Het zat er wel in, maar het kwam er niet uit. Een 3½-4½ nederlaag werd ons deel.
Peter had weer wit op zijn geliefde achtste bord. Hij kwam beter uit de Italiaanse opening en wist het voordeel goed vast te houden: 1-0
Bill heeft wel kansen gehad, maar zijn tegenstander hield uiteindelijk het beste van het spel: 1-1
Herman kon op wel 10 verschillende manieren winnen, maar wist ze allemaal miraculeus te vermijden: 1-2
Erik won al heel vroeg een stuk, wat hem enige zorgen baarde aangezien hij de laatste tijd juist in goede stellingen niet weet te winnen. Deze keer echter wel: 2-2
Michiel, goed uitgerust terug van vakantie, ging vanuit het Morra-gambiet eens lekker tekeer tegen een te passief tegenspel. Een loperoffer op f7 op de zevende zet pakte goed uit en zo werd het een partij van het soort waar je nog lang van na geniet: 3-2
Peggy verloor een moeilijk toreneindspel, dat in betere vorm wellicht toch remise te houden was geweest: 3-3
Ruud speelde tegen een Wolga iets te weinig op activiteit en verloor uiteindelijk het pionneneindspel: 3-4
Henk kwam goed uit de Hollandse opening. Hij kon als laatste de stand echter niet meer gelijk trekken.
Meer dan remise zat er niet in de eindstelling: 3½-4½
  Zeist 3	  	  - Moira Domtoren 1   3½-4½ 

1. P. van Amerongen (2018) - G. den Dekker (1949)  0-1 
2. R. Kamp	  (1806) - M. Huizinga  (----)  0-1 
3. B. Sch. Kool   (1859) - T. Hacquebord (1936)  0-1
4. H. Nicolai    (1748) - A. ten Hertog (1905)  ½-½ 
5. E. Bernsen    (1741) - H. Reiff 	  (1796)  1-0
6. M. Stafleu    (1663) - K. Wandy   (1723)  1-0
7. H. Hamers    (1770) - J. Bauer   (1793)  0-1 
8. P. Egelie    (1688) - K. Pafort   (1859)  1-0 

Zeist 5 deed het stukken beter en wist met 5½-2½ te winnen van Trio 2.
Zelfs promotie is voor Zeist 5 nog mogelijk !
Een verslag van invallend wedstrijdleider Martin vindt u hier
  Zeist 5 	    - TRIO 2	  	    5½-2½ 

1. W.J. Veltman (----) - J. Andriessen (1722)  1-0 
2. W. v/d Bilt (----) - NO 	        1-0 
3. O. Visser  (1479) - A. de Ruyter (1489)  ½-½
4. R. Vercoutre (1602) - R. Wouters  (1418)  ½-½ 
5. R. Snoek   (1499) - J. Schat   (1440)  ½-½
6. A. Kramer  (1464) - F. van Gelder (----)  ½-½
7. W. Oskam   (1413) - H. Maas    (1492)  ½-½ 
8. J. Knijff  (1456) - G. Plevier  (----)  1-0 

Vrijdag 24 Mar 2006
Zeist 2 zet deur wijder open naar promotie !!
We hebben met 2½-5½ van "angstgegner" Ons Genoegen gewonnen!.
Max speelde een solide remise aan het eerste bord, Gerard kwam tegen ex-Zeist-speler Marco Dieleman in een slecht eindspel en versnelde het einde door een fout. Ijntze redde zich vanuit moeilijke stelling netjes met een remise-afwikkeling.
Benno verloor een kwaliteit, maar door een fout van zijn tegenstander won hij deze terug en vervolgens het eindspel met pluspion.
Arjen stond steeds beter en uiteindelijk sloeg zijn aanval door.
Roel ging langs afgronden, maar uiteindelijk won hij een Paard-eindspel met zijn verbonden vrijpionnen.
Wijnand had licht voordeel, maar zijn tegenstander kon het evenwicht toch houden.
Hans won in een tijdnoodduel materiaal en vervolgens ging de Amersfoorter door de vlag.
Door dit resultaat hebben we in de laatste ronde aan 4-4 tegen Utrecht genoeg om te promoveren, Utrecht won met 4½-3½ van de Rode Loper.
Deze wedstrijd is op 25 april thuis !
(GH)
De uitslagen:
  Ons Genoegen 1 - Zeist 2	  2½-5½ 

1. J. Marcus    - M. Viergever  ½-½ 
2. M. Dieleman   - G. Hamers    1-0 
3. A.v.d Burch   - IJ. Hoekstra  ½-½ 
4. M. Riemersma  - B. v.d Berg   0-1 
5. H. Juffer    - A. v. Amerongen 0-1 
6. H. Strating   - R. Zuidema   0-1 
7. B. Wilders   - W. Engelkes   ½-½ 
8. T. Verbeek   - H. Kuiken    0-1 Vrijdag 24 Mar 2006
Zeist 1 redt het niet tegen Schaakmaat
Het heeft mij veel hoofdbrekens gekost om acht man achter de borden in Apeldoorn te krijgen.
Uiteindelijk hebben wij met drie invallers gespeeld, eigenlijk veel te veel.
Na een spannende wedstrijd hebben we met 5-3 verloren.
Henrik verloor door eem misrekening in gelijke stelling een pion in het middenspel en vervolgens de partij.
Benno stond goed, maar de stelling van zijn tegenstander was degelijk genoeg voor remise.
Niek had lange tid remise binnen handbereik, maar door een onnauwkeurigheid kon hij mat niet meer voorkomen.
René stond goed, maar kon zijn aanval niet doorzetten en verloor vervolgens op de Damevleugel.
Ruud deed het uitstekend op het tweede bord en had tot in de slotfase wel remise, maar liet helaas een Toren insluiten.
Janton won een kwaliteit en een pion, maar zijn tegenstander hield veepdruk, waardoor de kwal weer verloren ging en een remise toreneindspel resteerde. Leon won zeer fraai met een mataanval na een goed gespeelde partij.
Jeroen weerlegde een stukoffer van zijn tegenstander en won het eindspel gemakkelijk.
Door dit resultaat staan we met 8 uit 8 in de middenmoot.
(GH)
De uitslagen:
  Schaakmaat 1	 - Zeist 1	 5-3 

1. S. Rijnaarts - H.Porte    1-0
2. S. Kuipers  - R. kamp  	 1-0
3. E. Smit    - L. van Tol 	 0-1
4. M.v. Dommelen - J.v. Apeldoorn ½-½
5. M. Beekhuis  - R. Buisman   1-0
6. M. Brussen  - J. Strijkers  1-0
7. R. Duin    - B.v.d Berg   ½-½
8. T. de Hoop  - J. Selier   0-1


Vrijdag 24 Mar 2006
Zeist 4 lijdt eerste nederlaag
Woensdagavond, 22 maart, stonden we met onze ploeg in Overvecht.
De Damrakkers bleken hun speelzaal niet gereserveerd te hebben: er werd een lezing over paragliding gegeven.
Of we de zaal maar wilden verlaten.
Wat nu? Het was fris buiten.
In overleg met de wedstrijdleider van de SGS en de Damrakkers weken we uit naar een speelzaaltje van De Rode Loper, waar we vriendelijk werden ontvangen en ruim van koffie werden voorzien.
Wat een avontuur!
Om 20.15 uur begonnen we, waarbij de spelers van de Damrakkers 30 minuten minder bedenktijd hadden.
Het liep niet goed voor ons af. Eens te meer werd duidelijk dat de topborden van een kleine vereniging sterk konden zijn en deze keer ook sterk waren.
Alleen onze oude matador Henk Losscher kon zich (n.b. aan het 1e bord) temidden van dit geweld handhaven en speelde zeer verdienstelijk remise.
De jeugd (Sergio, Wouter, Paul en Jaap) beet in het stof.
Peter en Martin wonnen hun partij en ondergetekende speelde remise.
Uitslag 5-3 in ons nadeel. Hiermee is de strijd voor een promotieplaats weer helemaal open.
Zeist 4, Rivierenland 4 en Moira-Domtoren 3 staan nu met elk 10 matchpunten aan kop.
Er zal dus nog hard geknokt moeten worden!
We staan weer met beide benen op de grond!
(HvdJ)
  Damrakkers 1		- Zeist 4	5-3 

1. J. Borm		- H. Losscher	½-½
2. S. Gribling 		- S. Harnandan	0-1
3. M. Plantema		- W. v.d. Bilt	0-1
4. E. Timmer 		- P. Govaerts	0-1
5. G.J. v. Oostenbrugge - P. Witteveen	1-0
6. A. van Kuijk 	- J. De Boer	0-1
7. M. Vrelings 		- H. v.d. Jagt	½-½
8. C. Byrman 		- M. Baltus	1-0


Woensdag 15 Mar 2006
Zeist 5 overtuigend langs DBC 4
Afgelopen vrijdagavond ging het 5e op bezoek bij DBC.
Dit werd een gezellige avond. De eerste 4 borden (Olav, Willem-Jan, René en Ronnie) wonnen.
Reinder en Jean verloren helaas. Ad speelde solide remise en ook Wendela wist haar partij te winnen.
De uiteindelijke uitslag was 2½-5½ in het voordeel van Zeist, zodat de non-playing captain Jan van der Veen tevreden kon zijn op zijn team.
(RS)
  DBC 4			- Zeist 5		 2½-5½ 

1. C. Kronenburg	(1530)	- O. Visser	 (1479)  0-1
2. B. Rahder		(1514)	- W-J. Veltman  (0000)  0-1
3. T. Robijns		(1554)	- R. Vercoutre  (1602)  0-1
4. P. Visser		(1349)	- R. Snoek    (1499)  0-1
5. D. Markink		(1271)	- R. Kuiper	 (1486)  1-0
6. J. den Hollander	(1385)	- A. Kramer	 (1464)  ½-½ 
7. G. Trapman		(1486)	- J. van de Poll (1435)  1-0
8. N. Wijenberg	    (0000)	- W. Oskam	 (1413)  0-1


Woensdag 15 Mar 2006
Zeist 3 zet grote stap in degradatie strijd.
Zeist 3 heeft gisteravond in en tegen Woerden een belangrijke stap richting lijfsbehoud gezet.
Zonder de vakantie vierende teamleider Michiel werd degradatie kandidaat Woerden 1 met 2½-5½ verslagen.
Debutant Wouter had geen vrees voor de tegenstander en scoorde het eerste punt (0-1).
Daarna volgde een remise van Henk Keers en winst van Bill met een goed technisch eindspel.
Peter wist na eerst een remise-aanbod af te slaan ook het volle punt binnen te halen. (½-3½)
Erik echter gaf zijn partij uit handen en verloor, (1½-3½)
Peggy had na pionwinst weinig moeite om de partij uit te maken en zij besliste de wedstrijd in Zeister voordeel.(1½-4½)
Henk Nicolai wist zijn slotstelling naar winst te voeren en tekende de 1½-5½ aan.
Ruud tenslotte verloor zijn partij, waar een remise wellicht mogelijk was.
Een tevreden Zeist 3 keerde toen huiswaarts, met 2 belangrijke punten op zak.
(PE)
  Woerden 1	     - Zeist 2        2½-5½

1. M. Schroer  (2013) - R. Kamp     (1806) 1-0
2. R. van Beek  (1800) - P. van Amerongen (2019) 0-1
3. J. Hoosbeek  (1764) - H. Nicolai    (1748) 0-1
4. H. de Heer  (1801) - B. Sch. Kool   (1859) 0-1
5. C. Schoor   (1737) - E. Bernsen    (1741) 1-0
6. D. Hagoort  (1798) - H. Keers     (1725) ½-½
7. W. Veelenturf (1743) - P. Egelie    (1688) 0-1
8. H. Buist   (1720) - W. van der Bilt (----) 0-1

Woensdag 9 Mar 2006
Zeist 2 boekt cruciale overwinning tegen de Rode Loper 1
Zeist 2 heeft een belangrijke concurrent voor de twee topplaatsen van zich afgeschud.
Met 4½–3½ werd van de Rode Loper 1 gewonnen.
Daarmee zijn de kansen op promotie naar de KNSB toegenomen. Bij winnen van de twee nog resterende wedstrijden is promotie een feit.
Concurrent Regiohakkers kwam tegen Ons Genoegen niet verder dan 4-4, ook een voor Zeist gunstige uitslag.
Er wachten Zeist nog 2 wedstrijden, tegen Ons Genoegen 1 en Utrecht 4.
(RZ)
  Rode Loper 1	     - Zeist 2        3½-4½

1. J. Prins   (2018) - M. Viergever  (2052) 1-0
2. A. Carretero (2000) - G. Hamers    (1909) ½-½
3. M. Harzevoort (1943) - Y. Hoekstra   (2048) 0-1
4. E. v/d Vecht (1879) - N. Strijkers  (2054) 1-0
5. E. Boizan   (1963) - A. v. Amerongen (1941) 0-1
6. A. el Madani (1821) - R. Zuidema   (1888) 0-1
7. K. Volkers  (1714) - W. Engelkens  (1778) ½-½
8. C. Lutz    (1780) - H. Kuiken    (1815) ½-½

Maandag 6 Mar 2006
Zeist loot Ons Genoegen in SGS-Bekertoernooi
De kwartfinales van het SGS-Bekertoernooi zijn bekend gemaakt.
Zeist zal in een uitwedstrijd tegen Ons Genoegen een plaats in de halve finales moeten zien te behalen.
De wedstrijd moet voor 6 april gespeeld worden.

Kwartfinales SGS-Bekertoernooi

Ons Genoegen	 - Zeist
De Rode Loper	 - Amersfoort
Doorn-Driebergen - Paul Keres
Laren		 - Regiohakkers

Maandag 6 Mar 2006
Zeist 1 gaat nipt ten onder tegen Homburg Apeldoorn 2
Zeist 1 heeft afgelopen zaterdag helaas met 3½-4½ verloren na een spannende strijd.
Jeroen speelde snel remise, Pieter won (eveneens) snel. Daarna verloor Henk, en René vercombineerde zich en verloor ook.
Janton verloor in een paard-eindspel, Henrik hield een lastige stelling remise.
Arjen wist eveneens remise te houden.
Leon tenslotte wist na lang manouvreren nog mooi te winnen.
(GH)
  Zeist 1	      - Homburg Apeldoorn 2 3½-4½

1. H. Porte     (1999) - F. v/d Elburg (2221) ½-½
2. P. Baltus    (2206) - H. Pruijssers (1764) 1-0
3. L. van Tol    (2176) - H. de Bie   (2146) 1-0
4. J. van Apeldoorn (2123) - H. Eleveld  (2055) 0-1
5. H. Dissel    (1986) - J. Wolbers  (2040) 0-1
6. R. Buisman    (2049) - M+. Boel   (2047) 0-1
7. A. van Amerongen (1941) - N. Kabanov  (2034) ½-½
8. J. Selier    (1971) - C. Visser   (1982) ½-½

Woensdag 27 Feb 2006
Zeist 4 fortuinlijk naar vijfde zege op rij
Zeist 4 wist dinsdagavond in een spannende wedstrijd IJsselstein 2 op de knieen te krijgen.
Een verslag van deze thriller vindt u hier
  Zeist 4	     - IJsselstein 2   5-3

1. S. Harnandan (1577)  - N.O.    (----) 1-0
2. P. Witteveen (1487)  - M. Willemse (1610) 0-1
3. A. Hoogland (1610)  - J. Baars  (1551) ½-½
4. J.B. Wolters (1672)  - P. v/d Lee (1351) 1-0
5. J. de Boer  (1603)  - D. Richel  (1533) 1-0
6. H. v/d Jagt (1578)  - H. Vlodrop (1563) 0-1
7. G. van Beek (1366)  - A. Vlodrop (----) 1-0
8. M. Baltus  (1553)  - L. Feenstra (1452) ½-½

Maandag 27 Feb 2006
Zeister KNSB Beker avontuur voorbij
De op papier 'gunstige' loting pakte anders uit dan verwacht.
Max werd in de opening verrast en verloor in moeilijke stelling door een misrekening een stuk.
Leon kwam gelijk uit de opening verloor in het middenspel een pion en dat kostte hem de wedstrijd.
Gerard, op het laatste moment ingevallen voor de zieke Jeroen kwam goed te staan, kon in tijdnood een stuk winnen maar koos in plaats daaarvan een zet die een stuk verloor.
Tenslotte Henrik, stond ietsje beter, maar uiteindelijk was remise een juist resultaat.
Derhalve einde bekeravontuur.
(GH)
  2e Ronde KNSB Beker Toernooi
  ZSG	    	    - Zeist       3½-½

1. M. Donk  (2280)  - H. Porte   (2032) ½-½
2. F. Tolman (2132)  - L. van Tol  (2176) 1-0
3. R. Mellema (2096)  - M. Viergever (2052) 1-0
4. J. Redeker (1925)  - G. Hamers  (1909) 1-0

Woensdag 22 Feb 2006
Zeist scoort op 3 fronten overwinning
Dinsdagavond was een historisch drukke avond in het Zeister clublocaal.
Wedstrijden van het derde en het vijfde (beiden tegen teams van De Rode Loper) en ook de tweede ronde van het SGS beker toernooi stonden op het programma.
In laatstgenoemde wedstrijd scoorde Zeist een mooie 3-1 overwinning tegen Utrecht.
Yntze moest al snel opgeven waarna Zeist een 0-1 achterstand moest wegwerken.
Dat werd bewerkstelligt, de kwartfinales zijn bereikt.

Het derde moest aantreden tegen De Rode Loper 2, inzet een beetje meer lucht in de strijd tegen degradatie.
Deze lucht komt Zeist 3 toe, na een heel spannende wedstrijd.
De Rode Loper werd met 4½-3½ verslagen.

Zeist 5 tenslotte nam sportief wraak op de 8-0 nederlaag vorig jaar tegen De Rode Loper 5.
In eigen huis werd er met 5-3 gewonnen.
Een verslag van Martin Baltus over deze prestatie vindt u hier Hieronder volgen nog de persoonlijke resultaten:
  2e Ronde SGS Beker Toernooi
  Zeist	    - Utrecht     3-1

1. Y. Hoekstra 	    - R. Beekman    0-1
2. M. Viergever    - A. v. Oosten   1-0
3. G. Hamers	    - R. Gouma     1-0
4. B. v/d Berg     - M. Post     1-0

  Zeist 3 	    - De Rode Loper 2 4½-3½

1. P. van Amerongen  - M. Bijlsma 	 1-0
2. R. Kamp 	    - K. v/d Hulst   0-1
3. B. Sch. Kool    - M. van Megen 	 1-0
4. H. Nicolai     - J. de Kraker   1-0
5. E. Bernsen     - H. Nijland  	 ½-½
6. S. Harnandan    - R. van Houdt   0-1
7. M. Stafleu     - L. Rutgers  	 0-1
8. P. Egelie      - W. Rakers 	 1-0

  Zeist 5 	    - De Rode Loper 5 5-3

1. J. Koster van Groos - P. Zwijnenburg  0-1
2. W-J. Veltman    - J. Polders 	 1-0
3. J. v/d Poll 	    - J. Temming    0-1
4. R. Vercoutre    - P. Bakker    1-0
5. R. Kuiper 	    - P. Koenheim   1-0
6. W. Oskam      - G. v/d Wal    ½-½
7. R. Snoek      - H. v/d Ploeg   ½-½
8. M. Schutte     - R. de Ruijter 	 1-0

Zondag 19 Feb 2006
Viertallen Team onderuit tegen s'Graveland
Het viertallen team heeft afgelopen donderdag een jammerlijke nederlaag geleden in en tegen s'Graveland.
Een kleine vereniging, maar wel met prima huisvesting ! Een zeer gezellig sfeervol onderkomen.
Jan was de eerste die de vlag moest strijken en kort daarna moest ook Ronnie er aan geloven.
Olav bracht daarna de spanning in de wedstrijd terug en op de stand 2-1 moest Gerco ervoor zorgen dat er toch nog een punt mee naar huis kon worden genomen.
Dat laatste lukte helaas niet, te geforceerd moest ook hij het onderspit delven waardoor een 3-1 eindstand op het bord kwam.

  s'Graveland 4T1 - Zeist 4T1    3-1

1. M. Corbeck 	  - O. Visser    0-1
2. J. Berchart   - R. Snoek     1-0
3. C. Bosscha	  - J. van der Veen 1-0
4. J. Verburg    - G. van Drie   1-0

Woensdag 15 Feb 2006
Zeist 2 doet goede zaken met winst op Baarn
Zeist 2 heeft gisteravond in eigen huis flink afgerekend met Baarn 1.
Een promotieplaats heeft Zeist 2 nog steeds in eigen hand.
(MB)

  Zeist 2 	 - Baarn 1	  6-2

1. Y.Hoekstra 	 - W. Moes 	  1-0
2. M.Viergever  - P. Losekoot   ½-½
3. G.Hamers 	 - D. van Leeuwen ½-½
4. B.v/d Berg  - A. Krishasing  1-0
5. A.v.Amerongen - J. Witkamp   1-0
6. R.Zuidema   - A. Vlug     1-0
7. R.Kamp    - R. van Kampen  0-1
8. H.Kuiken   - J. Overbeek 	  1-0

Woensdag 8 Feb 2006
Zeist 4 ligt goed op koers na winst in Woerden
Dinsdag 7 februari 2006. In een fascinerend duel heeft ons vierde nu ook het sterke Woerden 2 weg kunnen drukken.
Nadat Henk Keers (3) heel bekeken gebruik maakte van zijn zware stukken kreeg Peter Witteveen (2) nog tamelijk onverwacht een remiseaanbod dat graag werd geaccepteerd. Toen kwam het moment voor Sergio aan bord 1.
In een Morra vocht hij bij mindere stelling zo slim terug dat hij een toren kon verschalken en bekeken schoof hij de partij tot winst. Stand 2½-½ voor Zeist.
Debutant Paul Govaers beet zijn tanden stuk op het taaie spel van zijn jeugdige tegenstander en moest dat uiteindelijk met verlies van paard en punt bekopen.
Daarna veerde Zeist weer op doordat Henk van der Jagt (7) zijn Collepartij na een blunder van de Woerdenaar kon verzilveren, stand toen 3 ½ - 1 ½. Maar zeker waren we toen nog niet van winst, immers tijdnoodacrobaat Guy stond weliswaar beter, maar kon hij nog de tijdslimiet halen ?
Ja, en wie werd het haasje ? De Woerdenaar, want die ging zelf door de vlag.
En daarmee was de Zeister winst al in de zak.
Jan Bernard Wolters (5) kwam toen onmiddellijk tot remise, maar Jaap de Boer (6) verkwanselde zijn winstkansen door zich mat te laten ploffen.
Eindstand 5-3 in Zeister voordeel.
Na Moira-Domtoren is een tweede gevaarlijke concurrent voor de eerste plaats is al weggezet.
(MB)

  Woerden 2 	- Zeist 4	3-5

1 A.van Goes	- S.Harnandan	0-1
2 W.Vink	- P.Witteveen	½-½
3 H.Dankers	- H.Keers	0-1
4 J.Wiering	- P.Govaers	1-0
5 J.Pronk	- J.B.Wolters	½-½
6 W.Zandstra	- J.de Boer	1-0
7 H.Ossebaar	- H.v.d. Jagt	0-1
8 A.Strik	- G.v.Beek	0-1

Zondag 5 Feb 2006
Zeist 1 stunt tegen Groningen 2
Zeist 1 heeft zeer knap en ook wel verrassend 2 punten meegenomen uit Groningen.
Vooral de kopborden leverden top prestaties af.
Een mooie schwindel van Leon, Jeroen had meer verdiend en Gerard verloor door onnauwkeurig werk in de opening.
Zeist 1 staat nu op de derde plaats, BSG neemt nu de kop over van Groningen.
(GH)

  Groningen 2 	  - Zeist 1

1. Luuk v. Kooten  - Henrik Porte	 ½-½
2. Frits Rietman  - Pieter Baltus 	 0-1
3. Joop Houtman   - Leon v. Tol 	 0-1
4. Renze Rietveld  - Janton v. Apeldoorn 0-1
5. Chris Baljon   - René Buisman    ½-½
6. Harold Fischbach - Jeroen Selier 	 1-0
7. Joost Wempe   - Arjen v. Amerongen ½-½
8. Uwe Rau 	  - Gerard Hamers 	 1-0

Vrijdag 3 Feb 2006
Zeist 5 gaat strijdend ten onder
Na 2 overwinningen op rij, ging het 5e vol goede moed naar het altijd lastige Doorn-Driebergen 3.
Omdat wij wat aan de vroege kant waren, hebben we even geholpen om de borden op te zetten, zodat we snel konden beginnen.
Het werd een spannende wedstrijd, waarin 4-4 lange tijd tot de mogelijkheden behoorde.
Wendela (1) en Jan (5) verloren helaas al snel.
Jean (7) wist de tegenstander een halfje af te snoepen en Mark (8) wist na een pion achterstand zijn partij te winnen, zodat de tussenstand op 1½-2½ kwam.
Ook Jan (6) haalde een halfje, waardoor het 2-3 werd.
Ad (4) verloor daarna, terwijl Olav (3) en Ronnie (2) allebei ongeveer gelijk stonden en er nog kansen waren op 4-4.
Uiteindelijk wist alleen Olav een halfje te scoren en gaf ondergetekende in het eindspel een volle toren cadeau, zodat de eindstand op 5½-2½ in ons nadeel uitkwam.
Vorig jaar werd met dezelfde cijfers verloren.
(RS)
  
  Doorn-Driebergen 3  – Zeist 5   	     5½-2½

1. D. La Pleine	 (1558)	- W. Oskam	  (1413) 1-0
2. J. Derksen	 (1630)	- R. Snoek	  (1499) 1-0
3. P. van Putten (1597)	- O. Visser	  (1479) ½-½ 
4. H. Hengeveld	 (1582)	- A. Kramer	  (1464) 1-0
5. M. Berisa	 (1462)	- J. van der Veen (1276) 1-0
6. S. Visser	 (1612)	- J. Eekhof	  (1456) ½-½ 
7. E. Brands	 (1526)	- J. van de Poll  (1435) ½-½ 
8. M. Hoos	 (1368)	- M. Schutte	  (1509) 0-1
 

Dinsdag 31 Jan 2006
Zeist schakelt Amersfoort uit in 1e ronde KNSB Beker
Zeist heeft dinsdagavond in een spannende wedstrijd met 3-1 gewonnen van Amersfoort.
OP de stand 2-1 moest er nog lang gewacht tot Jeroen het bevrijdende halfje zou pakken.
Dit werd echter een vol punt, nadat zijn tegenstander (die voor de winst moest gaan) zich misrekende.
Zeist staat dus in de 2e ronde, tegenstander is nog onbekend.
  1e Ronde KNSB Bekertoernooi

  Zeist       	    	– Amersfoort      3-1

1. Henrik Porte 	(1999)	- Peter Reedijk (2054) 1-0 
2. Janton van Apeldoorn (2123) 	- Rogier Dijk  (2047) 1-0 
3. Henk Dissel 		(1986)	- Lars Ootes  (1889) 0-1 
4. Jeroen Selier 	(1971)	- Dennis Flohr (1906) 1-0 
 

Dinsdag 31 Jan 2006
Zeist 3 loopt opnieuw tegen nederlaag aan
Zeist 3 heeft in Zuilichem (bij Zaltbommel rechtsaf) geen vuist kunnen maken tegen het eerste team van ZZC, de degradant uit de promotieklasse.
Na verlies van Henk Keers, remise van Peter en verlies van mijzelf, kwam de opsteker van de avond van Henk Nicolai.
Als dank mag hij het verslag voor Caïssa schrijven ;-)
Bij de stand 2 ½ - 1 ½ zag het er niet eens zo slecht uit. Een prognose van 4-4 (bij winst door Herman en remise van Ruud, Bill en Erik) leek niet onwaarschijnlijk. Helaas werd alleen de remise van Erik gerealiseerd.
(MS)
  ZZC 1        – Zeist 3        6-2

1. Daniël Schenkeveld – Ruud Kamp       1-0 
2. H. van Oostrum   – Bill Schuckink Kool  1-0 
3. Dick Schenkeveld  – Henk Nicolai     0-1 
4. G.J. van Breukelen – Henk Keers      1-0 
5. W. van Oostrum   – Erik Bernsen     ½-½ 
6. E. Faber      – Michiel Stafleu    1-0 
7 M. van Ansenwoude  – Herman Hamers     1-0 
8. N. van Brakel    – Peter Egelie     ½-½ 

Woensdag 18 Jan 2006
Zeist 2 doet goede zaken
Zeist 2 heeft gisteravond tegen Rivierenland een verdiende en zeer nuttige 6-2 overwinning geboekt.
Daardoor blijft het tweede promotiekansen in eigen hand houden.
Rivierenland 1    - Zeist 2     2-6

1. Z. Kalas      - M. Viergever   0-1
2. P.Willemsen    - G. Hamers    1-0
3. H.W.Mulder     - Y. Hoekstra   0-1
4. R.M.L.Disselhoff  - B. van den Berg ½-½
5. H. Prakken     - A. van Amerongen 0-1
6. D. Hortensius   - R. Zuidema    0-1
7. B.Oude Bruinink  - W. Engelkes   0-1
8. W. Kruimer     - H. Kuiken    ½-½ 

Woensdag 18 Jan 2006
Zeist 4 blijft winnen
Dinsdagavond heeft Zeist 4 zijn derde overwinning in evenveel wedstrijden geboekt.
De Giessen 2 kwam met 7 man op, zodat we met een 1-0 stand begonnen.
Sergio won fraai, evanals Martin die een pion voorkwam, bijna alles afruilde en de pion bekwaam verzilverde.
Henk brak na een zware strijd door en toen was de stand al 4-0.
Guy van Beek vergalopeerde zich (4-1).
Allard stelde toen na een fraaie partij de winst veilig (5-1). Jaap de Boer en Jan-Bernard maakten er door een remise uiteindelijk 6-2 van.
Een overwinning die naar meer smaakt !
(HvdJ)
  Zeist 4      	  - De Giessen 2  	6-2

1. S. Harnandan (1577)   - W. Deurloo  (1466)  1-0
2. P. Witteveen (1487)   - N.O.     (----)  1-0
3. A. Hoogland (1610)   - T. Boot   (1540)  1-0
4. H. v/d Jagt (1578)   - D. Donk   (1478)  1-0
5. J. de Boer	(1603)   - F. Fijlstra (1609)  ½-½	
6. J.B. Wolters	(1672)   - R. van Driel (1559)  ½-½
7. G. van Beek	(1366)   - B. den Boer (----)  0-1
8. M. Baltus  (1553)   - G. Bos    (1456)  1-0
Ook het viertallen team was goed op dreef en boekte de eerste overwinning ! Jan van der Veen won heel fraai aan het tweede bord.
Eric van Dijk schoof zijn partij behendig naar remise toe.
Aan bord 3 had Gerco een remise aanbod afgeslagen, kwam daarna wat moeilijker te staan maar zag niet hoe de tegenstander de winst kon maken.
Toen daarna op een zeister remise aanbod niet werd ingegaan barste een tijdnood spektakel los waarin de Leusdenaar uiteindelijk ten onder ging.
Ronnie Snoek wist een pat op het bord te krijgen zodat geen enkele speler deze keer verloor.
  Zeist 4T1       - Leusden 4T1  	    3-1

1. R. Snoek   (1499)  - T. v/d Wolfshaar  	(1502)	½-½
2. J. v/d Veen (1276)  - R. Lindner		(1506) 1-0
3. G. van Drie (1349)  - L. Boogaard  	(1485) 1-0
4. E. van Dijk (----)  - S. van Dokkum  	(----) ½-½

Woensdag 11 Jan 2006
Zeist 3 pakt eindelijk belangrijke punten
Zeist 3 heeft in een zinderende wedstrijd met 4½-3½ gewonnen van Utrecht 5
Op bordpunten staat Zeist 3 daarmee nog wel laatste, maar met evenveel matchpunten als nummer 9,8 en 7.
Een belangrijke stap om handhaving te bewerkstellligen is gezet.
  Zeist 3         - Utrecht 5	  	   4½-3½

1. P. van Amerongen (2018) - W. Vermeulen  (1805)  1-0
2. R. Kamp     (1806) - S. Goes    (1899)  0-1
3. B. Sch. Kool   (1859) - A. Luca	   (1829)  1-0
4. H. Nicolai    (1748) - H. van Lent  (1867)  1-0
5. E. Bernsen	  (1735) - P. Boittin   (1784)  1-0	
6. M. Stafleu	  (1663) - M. Kok	   (1812)  ½-½
7. H. Hamers	  (1770) - M. Visser	   (1635)  0-1
8. P. Egelie	  (1688) - W. Nieuwenhuis (1774)  0-1
Zeist 5 deed ook goede zaken door met 5½-2½ te winnen van BSG 6.
Vorig jaar nog kreeg Zeist 5 klop van hetzelfde BSG 6 met dezelfde cijfers !
  Zeist 5          - BSG 6	  	    5½-2½

1. L. Willemsen   (1776)  - T. Flierman  	(1542)	1-0
2. J. Kost. v. Groos (1628)  - F. Tuin    	(1847) ½-½
3. W. Oskam     (1413)  - A. Sueters  	(1525) ½-½
4. R. Vercoutre   (1603)  - B. de Kroes  	(1453) 1-0
5. W.J. Veltman	   (-)   - B. Arp		(1334) 1-0	
6. R. Kuiper	   (1486)  - N. Weitjens	(1509) ½-½
7. E. Wernsen	   (1446)  - G. de Hooge	(1522) 0-1
8. R. Snoek	   (1499)  - B. van Rooyen 	(1511) 1-0

Woensdag 4 Jan 2006
Zeist 2 blijft meedraaien in de subtop
Zeist 2 heeft gisteravond een mooie overwinning geboekt tegen hekkensluiter HSG 3.
Alleen Han Kuiken verloor jammergenoeg zijn partij.
Zeist 2 staat daarmee vast in de middenmoot.
  Zeist 2       - HSG 3 	   5½-2½

1. Y. Hoekstra 		- S. Dekker 	 	 ½-½
2. M. Viergever     - R. de Klerk      1-0
3. G. Hamers      - M. de Vos		 1-0
4. B. v/d Berg     - G. v/d Schootbrugge 	 ½-½
5. A. van Amerongen	- H. van Diermen	 1-0	
6. R. Zuidema		- C. Overbeke		 1-0
7. W. Engelkens		- R. v/d Waall		 ½-½
8. H. Kuiken		- T. Swart		 0-1

Geslaagd Oliebollenschaak 2005 voor Buisman en Zuidema
Dinsdag werd er gestreden om de oliebollentitel bij Schaakclub Zeist.
Een verslag met foto's van deze zeer gezellige avond vindt u hier

Simultaan van de clubkampioen en vice-clubkampioen
Afgelopen dinsdag vond de traditionele simultaan van de clubkampioen plaats.
Ondanks een wat lage opkomst, toch een zeer geslaagde happening.
Een verslag van dit gebeuren is hier te lezen.

Zondag 18 Dec 2005
Viertallen team Zeist legt het af tegen Hoogland
De uitwedstrijd tegen het viertallen team van Hoogland is uitgedraait op een nederlaag.
Ronnie kwam aan bord 1 al snel in de problemen en zag steeds meer eigen stukken naast het bord verschijnen.
Eric had een mooie gezonde stelling die in een klap om zeep werd geholpen door 1 zet te laat lang te rocheren, echt zonde.
Olav liep daarna ook in het mes van zijn tegenstander en stond alleen de eer nog op het spel.
Die werd behaald door een winst partij van Gerco die met een dubbel stukoffer een onhoudbaar mat wist te forceren.
In het nieuwe jaar nieuwe kansen.
  Hoogland 4T3     - Zeist 4T1 	    3-1

1. C. Roelandt     - R. Snoek 	    1-0
2. T. Stoel       - O. Visser      	1-0
3. A. Lausberg     - G. van Drie		0-1
4. B. Blokker      - E. van Dijk 	    1-0

Zondag 18 Dec 2005
Zeist 1 niet opgewassen tegen BSG 1
Zeist 1 heeft gisteren verloren van BSG 1, maar er viel weinig op de uitslag af te dingen.
Alleen René liet een mooi opgebouwde winststelling in remise verzanden.
Max behaalde heel netjes remise.
Jeroen had een plusje en na afruil bleek het dubbele toreneindspel technisch gewonnen.
Pieter leek beter te staan, maar kwam er toch niet door.
Henrik werd er positioneel vanaf geschoven.
Janton kwam in een verkeerde variant terecht die hij niet goed kende en Henk kreeg onvoldoende voor geofferd materiaal.
(JS)
  Zeist 1 	    - BSG 1 	    2½-5½

1. Henrik Porte     - Hans Ree 	    0-1
2. Max Viergever    - Leon Pliester     ½-½
3. Leon van Tol     - Henk van der Poel	0-1
4. Pieter Baltus    - Emile Wustenfeld   ½-½
5. Janton van Apeldoorn - Ton van der Heijden	0-1
6. Henk Dissel     - Coen van der Heijden 0-1
7. Rene Buisman	    - Ewoud de Groote	½-½
8. Jeroen Selier    - Peter Drost      1-0

Woensdag 14 Dec 2005
Zeist 3 komt opnieuw niet tot winst
Zeist 3 speelde dinsdagavond thuis tegen Nieuw Amelisweerd 1.
Het werd opnieuw een moeilijke wedstrijd en nadat de rook was opgetrokken zat er niet meer in dan een 2½-5½ nederlaag.
Teamleider Michiel wist het simpel te verwoorden: Ze waren gewoon te sterk..
Hopelijk dat er nog wat 'zwakkere' teams in de poule zitten, het wordt wel tijd voor wat matchpunten.
  Zeist 3 	   - Nw Amelisweerd 1  2½-5½

1. P. van Amerongen - H. Gemert 	 ½-½
2. R. Kamp      - J. Bettman	 1-0
3. B. Sch. Kool   - V. Braaf		 0-1
4. H. Nicolai    - M. Kubbenga	 0-1
5. E. Bernsen	   - J. Kloppenborg	 0-1
6. M. Staffleu	   - R. v/d Heijden	 0-1
7. H. Hamers	   - H. Koren		 0-1
8. P. Egelie	   - A. Maartense	 1-0

Zeist overtuigend naar volgende ronde in SGS Beker Toernooi
Zeist speelde maandagavond in de eerste ronde uit tegen BSG.
Alhoewel ietwat geflatteerd (vooral Arjan had het moeilijk) liegt de uitslag er niet om.
Na de uitschakeling in de eerste ronde van vorig jaar, staat Zeist nu in ieder geval in de tweede ronde.
  BSG 	  - Zeist       0-4

1. R. Otten    - M. Viergever 	0-1
2. E. v/d Velden - G. Hamers 		0-1
3. R. Weidema   - Y. Hoekstra		0-1
4. H. Simonian  - A. van Amerongen 	0-1

Zeist 2 redt het net niet tegen Regiohakkers
Het tweede heeft een nipt verlies moeten incasseren in de uitwedstrijd tegen Regiohakkers.
Naast de vele remises won Arjan zijn partij.
Benno daarentegen ging jammerlijk door de vlag in een remise-achtige stelling.
Een duur verlies, Zeist 2 staat nu met 3 uit 3 in de middenmoot.
  Regiohakkers 1 - Zeist 2      4½-3½

1. A. Dekker    - M. Viergever 	½-½
2. J. Vonk     - H. Kuiken 		1-0
3. J. Nederlof   - Y. Hoekstra	½-½
4. T. Schakel   - G. Hamers 		½-½
5. T. Dekker    - A. van Amerongen	0-1
6. S. v/d Oord   - B. van de Berg 	1-0
7. E. Korevaar   - W. Engelkes 	½-½
8. B. van Dijk   - R. Zuidema 	½-½

Zeist 5 behaalt verdiende overwinning bij Moira
Op vrijdagavond 2 december ging het 5e op bezoek bij Moira.
Zeist wilde wat goedmaken na de eerste wedstrijd.
Jean van der Poll won snel zijn partij, maar Ad Kramer gaf zijn paard weg en ook de partij, 1-1.
Door snelle remises van Ernst Wernsen en Ronnie Snoek in stellingen die potdicht zaten werd de stand 2-2.
Jan van der Veen had een gewonnen eindspel liet een paardvork toe en verloor uiteindelijk.
Ondertussen had Jan Eekhof een toren weten te winnen en werd de stand weer in evenwicht gebracht 3-3.
Op het 4e bord had Wendela Oskam een toren en 2 lopers tegen 2 torens, wat zij uiteindelijk in winst kon omzetten.
Uiteindelijk was Willem-Jan Veltman aan het eerste bord degene die de beslissing bracht in het voordeel van het 5e.
Al met al kunnen we terugkijken op een goede uitslag.
(RS)
  Moira Domtoren 4 - Zeist 5      3-5

1. P. Meijer     - Willem-Jan Veltman 0-1
2. B. van Zwam    - Ad Kramer     1-0
3. V. van der Linden - Ernst Wernsen   ½-½
4. K. de Jonge    - Wendela Oskam   0-1
5. L. van Gool 	   - Jan van der Veen  1-0
6. H. Schulten    - Ronnie Snoek    ½-½
7. J. Koopmans    - Jean van der Poll 0-1
8. B. van de Most  - Jan Eekhof     0-1

Viertallen team onderuit in eerste wedstrijd
Het debuut van het Zeister 4 tallen team is ietwat teleurstellend verlopen. Tegen de gezellige ploeg van Vegtlust kwamen we nog op een 1-0 voorsprong door een overwinning van Gerco.
De koek was toen op, Eric ging door zijn vlag heen en ook Ronnie moest zijn meerdere erkennen.
Olav had een stelling met 2 paarden tegen een toren. Winst zat er naar alle waarschijnlijkheid niet meer in, maar ook eventuele remisekansen werden in sneltreinvaart om zeep geholpen waardoor de eindstand op 1-3 kwam.
Volgende keer beter.
  Zeist 4T1    - Vegtlust 4T1   1-3

1. O. Visser 	  - P. van Zelst   0-1
2. R. Snoek 	  - M. Stentrop    0-1
3. E. van Dijk 	  - A. Beuk  	0-1
4. G. van Drie   - H. Klein  	1-0

Zeist 1 houdt goede vorm niet vast
Een teleurstellende 3½-4½ nederlaag tegen Amersfoort na een van onze kant matige wedstrijd.
Dick van Geet verloor door slordig spel een pion offerde er daarna nog twee,maar helaas zonder resultaat.
Pieter Baltus had nog geen wedstrijdritme en verloor met een koningsaanval.
Toen ook Janton zijn Dame liet insluiten werd het met een 0-3 stand een moeilijk verhaal.
Rene kwam remise overeen, Henrik won fraai een stuk en de partij en ook Jeroen won met een promotiecombinatie.
Henk hield een iets mindere stelling mooi remise. Leon heeft alles geprobeerd, maar het Toren-eindspel bleef remise, waardoor een tegenvallende 3½-4½ op het bord kwam.
(GH)
  Zeist 1     - Amersfoort 1    3½-4½

1. H. Porte 	  - R. Dijk  	 1-0
2. D. van Geet 	  - M. v. Miltenburg 	 0-1
3. P. Baltus 	  - A. Tissink  	 0-1
4. L. van Tol 	  - P. Sonder  	 ½-½
5. J. van Apeldoorn - A.v. Nieuwenhuizen 0-1
6. H. Dissel 	  - P. Reedijk 	 ½-½
7. R. Buisman 	  - R. Hopster 	 ½-½
8. J. Selier  	  - R. Tonnon  	 1-0

Ook de stand na ronde 10 is nu beschikbaar.

Herman Hamers erelid van de KNSB
Herman Hamers is tijdens de Bondsraad van 19 november benoemd tot erelid van de KNSB.
Hij kreeg deze hoogste onderscheiding in de schaakwereld vanwege zijn vele verdiensten voor de KNSB, zowel nationaal als internationaal.
Hamers is negen jaar voorzitter geweest van de KNSB van november 1994 tot mei 2003.
In het afgelopen jaar heeft hij als voorzitter van de Commissie Hamers er aan meegeholpen het bestuursprobleem in de KNSB op te lossen.
Internationaal is Hamers nog steeds actief als bestuurder. Hij is president van de zone 1.1 van de FIDE, waaronder de West-Europese landen vallen.

Zeist 4 boekt mooie overwinning op Moira Domtoren 3
Enigszins bezorgd ging ons 4e achttal op vrijdagavond 18 november naar Utrecht. Het was regenachtig en donker, we hadden 5 invallers en de laatste keer hadden we met 5½-2½ verloren.
In een geheel andere stemming gingen we huiswaarts. Gewonnen met 5-3!
Onze oudste vechtjassen, Henk Losscher en Jaab Koster van Groos, beiden ver in de 80, behaalden mooie overwinningen.
Tjeerd Visser en Henk van der Jagt eveneens.
Peter Witteveen en onze 'Benjamin', Jan Bernhard Wolters (55) speelden remise en alleen Henk Keers en Ad Kramer verloren hun partij en moesten getroost worden.
Kortom, een avond zoals we er nog wel meer willen beleven.
(HvdJ)
  Moira Domtoren 3 - Zeist 4       3-5

1. B. van Reemst  - H. Losscher 	 0-1
2. R. Stekelenburg - H. Keers      1-0
3. J. Lesi	  - J. Koster van Groos 0-1
4. B. Stegeman   - J.B. Wolters    ½-½
5. B. Wijers    - H. van der Jagt   0-1
6. B. Boon	  - P. Witteveen	 ½-½
7. H. van Ginkel  - T. Visser      0-1
8. R. de Jong    - A. Kramer      1-0