Schaakclub “Zeist”

Opgericht 15 oktober 1906

 

 

Informatie Schaakclub “Zeist”

 

De Schaakclub “Zeist” is opgericht op 15 oktober 1906.

 

De Schaakclub “Zeist” telt ongeveer 50 senior leden, die vrijwel allen meedoen aan de interne competitie. De jeugdafdeling heeft ongeveer 10 leden.  De interne competitie van de senioren  start elke dinsdagavond om 19:45 uur. Overigens zijn niet altijd alle leden op dinsdagavond aanwezig, omdat er geen verplichting is om elke dinsdag te schaken. Het niveau van speelsterkte ligt tussen een sterke clubschaker en spelers die sterker geacht worden dan goede huisschakers. Een aantal leden doet ook mee aan de externe competitie. Alle teams spelen in de competitie van de Stichts-Gooise Schaakbond. Van half juni tot half augustus zijn er geen speelavonden.

 

OVERIGE INFORMATIE:

 

Speellokaal:                Zaal Maria Oord, Hortensialaan 30, 3702 VG  Zeist, tel. 030-698 5030.

                                    Op schaakavonden bereikbaar op 06 – 4005 4578

 

Speelavond:                Dinsdagavond                                   Zaal open: 19:15 uur.

 

Aanvang wedstrijden: 19:45 uur.

 

Interne competitie:     ongeveer 32 ronden per seizoen (september t/m mei).

                                   Het is toegestaan om wedstrijden te missen.

                                   Tussentijds in de competitie toetreden is mogelijk.

 

Competitie-vorm:       systeem “Keizer”

 

Contributie:                inclusief KNSB, vanaf 20 jaar € 100,- per jaar, t/m 19 jaar € 60,- .

                                   Bij lid worden na september vindt er een evenredige reductie op de contributie plaats.

 

INLICHTINGEN:   H.H. Hamers, tel 030-693 2616.  Web-site: www.schaakclubzeist.com

 

Bestuur:          Voorzitter: H.H. Hamers, Louise de Colignyplein 26, 3708 CS   Zeist, 030-693 2616

                               Secretaris :  W.Oskam, Bilderdijklaan  67, 3705 BL  Zeist, 06-2489 1820

                               Penningmeester: J.A.F. de Vreede, Warande 64, 3961 LE Wijk bij Duurstede, 0343-578642

Interne wedstrijdleider:  C.A. Schuckink Kool, Lyceumlaan 8, 3707 EC  Zeist, 030-692 3986

Externe wedstrijdleider: G.J. Hamers,  Fredrik Hendriklaan 33,  3708 VA  Zeist, 030-8863790

Jeugdleider : J.M.Brouwer, Warande 10 , 3705 ZA  Zeist, 06-3048 8765

Redacteur Clubblad: W.Oskam, zie secretaris hierboven.

Ledenadministratie: IJ.Hoekstra, Crosestein 1350, 3704 ND  Zeist, 030-696 2720

Bankrekening: ING Bank: NL55 INGB 0001 5079 62. 

Kamer van Koophandel  40479090.

 

KOM EENS LANGS OP DINSDAGAVOND BIJ SCHAAKCLUB “ZEIST”

 

 

Klachtenregeling

De overheid dring erop aan dat sportverenigingen aan leden die werken met jeugd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen.

Dit om een veilig klimaat op de vereniging te bevorderen. Voor mensen die in het onderwijs werken is een dergelijke al vele jaren verplicht.

Voor sportverenigingen is dat nog niet het geval. Kaderleden van sportverenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke sportbond, kunnen een VOG, binnen bepaalde voorwaarden, gratis aanvragen.

Het bestuur van de schaakclub Zeist heeft besloten dat we ook binnen onze club gaan werken met een VOG.

Niet omdat daar een directe aanleiding toe bestaat, maar om duidelijk te maken dat we ook binnen onze club een helder en veilig beleid nastreven, zeker wanneer dit de jeugd betreft.

 

De schaakclub Zeist is via de Stichts-Gooische Schaakbond (SGS) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

De KNSB beschikt over een aantal klachtenregelingen.

Als aangesloten vereniging conformeert de schaakclub Zeist zich aan deze regelingen.

 

Wanneer een klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie dan kan de klager zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan vertouwenspersoon@schaakbond.nl.

Informatie over seksuele intimidatie in de sport en het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (TSI) zoals dat wordt gehanteerde door het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) vindt u via www.schaakbond.nl onder “KNSB” en “klachten”. De KNSB is als sportbond aangesloten bij het ISR.

 

Ieder lid van de schaakclub dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie kan hiervan bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR).

Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid.

Zie verder http://www.instituutsportrechtspraak.nl/ en “seksuele intimidatie”.